EG A/S Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S Årsrapport 2011"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2011 EG EG A/S Årsrapport

2 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10 Om EG Forretningsområder 12 Logistik & Organisation 14 Bygge & Anlæg 16 Retail & Medie 18 Utility 20 Infrastructure Solutions 22 Enterprise Solutions 24 Public 26 Management Consulting Ledelsesberetning Organisation og selskabsledelse 28 Corporate Governance 29 Samfundsansvar Risikostyring 30 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 32 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 34 Ledelsespåtegning 35 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 36 Anvendt regnskabspraksis 43 Definitioner Koncernens regnskab 44 Resultatopgørelse 45 Balance 47 Egenkapital 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter Koncerninformationer 66 Koncernstruktur EG A/S Årsrapport

4 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S EG koncernens hovedtal Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 911, ,5 924, , ,4 Bruttofortjeneste 613,9 715,2 668,9 751,7 988,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 63,0 64,5 78,8 83,3 128,6 Driftsmæssige afskrivninger 13,3 15,7 11,5 8,8 19,2 EBITA, driftsresultat 49,7 48,8 67,3 74,5 109,4 Afskrivninger, amortiseringer 4,8 18,6 11,8 12,9 30,0 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 23,0 0,0 3,3 0,0 0,0 EBIT, driftsresultat 67,9 30,2 58,8 61,6 79,4 Finansielle poster, netto 4,9-0,3 6,4 1,2-0,6 Skat af årets resultat 11,0 8,3 14,8 17,0 20,2 ATP, årets resultat 61,8 21,6 50,4 45,8 58,6 Normaliseringer Salg af aktiviteter -23,0 0,0-3,3 0,0 0,0 Restruktureringsomkostninger mv *1) 0,0 0,0 11,8 3,5 11,2 Integrationsomkostninger opkøbte selskaber *1) 0,0 0,0 0,0 0,2 10,5 Valutakursreguleringer 0,0 0,0-3,5-2,1 0,0 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 4,8 18,6 11,8 12,9 30,0 Ændring af skatteprocent -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat af normaliseringer 4,6-4,6-4,2-3,6-12,9 Normaliseret resultat efter skat 46,1 35,6 63,0 56,7 97,4 Normaliseret EBITDA 63,0 64,5 90,6 87,0 150,3 Normaliseret EBITA 49,7 48,8 79,1 78,2 131, Omsætning og vækst Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 120 EBITA og margin 9, ,0 7,0 80 6,0 60 5,0 4,0 40 3,0 20 2,0 1,0 0 0, EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning 4 EG A/S Årsrapport 2011

5 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Side 25 EG koncernens hovedtal I millioner DKK Balance Aktiver i alt 572,4 584,5 570,7 611,6 929,3 Aktiekapital 72,8 72,8 72,8 71,0 71,0 Egenkapital 331,6 353,7 259,3 306,4 390,1 Netto arbejdskapital 198,4 181,3 132,7 146,2 175,1 Rentebærende gæld, netto -45,4-131,3-119,5-101,2 5,4 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 37,8 111,6 161,2 22,7 157,3 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -107,5-27,9-47,0-60,9-302,1 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 4,5 6,0-140,8-0,3 0,7 Årets pengestrøm -65,2 89,8-26,6-38,6-144,0 Ledelsesberetning Investeringer Materielle anlægsaktiver 6,4 12,9 6,0-4,4 19,9 Koncernens nøgletal Omsætningsændring 9,8% 13,3% -10,5% 11,5% 29,0% EBITDA i pct. af omsætning 6,9% 6,2% 8,5% 8,1% 9,7% EBITDA i pct. af omsætning, normaliseret 6,9% 6,2% 9,8% 8,4% 11,3% EBITA i pct. af omsætning 5,5% 4,7% 7,3% 7,2% 8,2% EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 5,5% 4,7% 8,6% 7,6% 9,9% Afkast på egenkapitalen (ROE) 23,1% 6,5% 14,2% 17,6% 19,1% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 17,2% 10,7% 17,8% 21,9% 31,8% Egenkapital andel 57,9% 60,5% 45,4% 50,1% 42,0% Antal medarbejdere Resultat pr. aktie (EPS) 17,5 6,1 14,2 12,9 16,5 Resultat pr. aktie (EPS) normaliseret 13,0 10,0 17,8 16,0 27,4 *1) Baseret på intern rapportering 140 EBITA og margin (normaliseret) 12, , ,0 80 6, ,0 20 2,0 0 0, Normaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 0,0 0, Normaliseret resultat efter skat i mio. kr. Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 5,0 EG A/S Årsrapport

6 Ledelsesberetning Året der gik EG A/S Året der gik Årets resultat Omsætningen for 2011 blev på DKK 1.330,4 mio. mod DKK 1.031,0 mio. i 2010, hvilket giver en stigning (organisk akvisitativ) på 29 %. Driftsresultatet (EBITA) gik fra DKK 74,5 mio. i 2010 til 109,2 i en stigning på 47 %. Vi har vundet betydelige markedsandele i 2011 både gennem organisk vækst og opkøb. Resultatmæssigt blev 2011 vores bedste år nogensinde. Årets resultat skal ses i lyset af, at vi har afholdt betydelige omkostninger til integration af de opkøbte virksomheder samt restrukturering. Normaliseres EBITA for disse omkostninger har der i 2011 været en stigning i normaliseret EBITA på 67 %. Reorganiseringen og opkøbene styrker vores position på nordisk plan, vores fokus på brancher, dedikerede kompetencer og software. Hele EG s vækst, både organisk og opkøb, er egenfinansieret og ikke via tilførsel af kapital fra Nordic Capital. Dette er sikret via stigende driftsindtjening samt reduktion af pengebinding i Net Working Capital, der er blevet konverteret til frit cash flow. Værdifuld effekt af ny strategi og organisering Den reorganisering efter brancher, vi gennemførte i 2010, viste i 2011 sit værd, og både internt og ude hos kunderne mærker vi, hvor stærkt vi står nu, hvor vi er organiseret rundt om brancher. Vores branchefokus viste sig i 2011 at være præcis så relevant og værdifuldt som forventet. Internt har vi opnået en klarhed og et fællesskab omkring processer og forretningsområder. Hos kunderne og i markedet generelt mærker vi, at vi har en langt tydeligere og stærkere position. Vores tilgang til værdiskabelse gennem best practice processer, i dybe og brede brancheløsninger, matcher kundernes behov og deres forventninger til investeringer og gevinstrealisering - og vi vinder markedsandele. Fra it-leverandør til samarbejdspartner EG har gennem årene styrket sit arbejde med organisationer, processer og teknologi, hvor kompetente management- og forretningskonsulenter indgår i tætte procesoptimeringsforløb med kunderne. Procesarbejdet kommer før teknologivalget med fokus på at skabe best practice på kundernes forretningsgange. I samarbejdet afdækkes potentialerne ved at ændre, automatisere og effektivisere arbejdsflow, og hvordan organisationen tilpasses til dette. Analysearbejdet afdækker gevinstpotentialet og danner rammen for kravene til teknologivalg og investeringer. Hele forløbet, og de ofte meget store gevinster der kan opnås, og efterfølgende er blevet realiseret, har skabt en ændring hos kunderne i samarbejdet med EG. Med kompetence og en stærk værktøjskasse, flytter EG sig fra maskinrummet til styrehuset i virksomhederne. Dette sker med afsæt i dokumenteret værdiskabelse via forretningsorienteret procesarbejde og teknologisk realisering af ofte meget store gevinster. Stærkeste Microsoft Dynamics partner i Europa I 2011 rykkede vi i EG fra en i forvejen solid position i Skandinavien til en klar førerposition som den stærkeste partner på Microsoft Dynamics i Europa. Det har givet os en stemme hos Microsoft, hvor vi fortsat bliver taget seriøst og er med til at påvirke retningen. Microsoft lytter til og regner med EG. Fremtiden skabes af kompetente medarbejdere EG er og skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Kompetence søger der hen, hvor den får et godt modspil og mulighed for videre udvikling. Hos EG har vi nogle af branchens allerbedste kompetencer på de teknologi- og brancheområder, vi arbejder inden for. Samtidig har vi medarbejdere, der tager ansvar og værdsætter fleksibiliteten i at få indflydelse på tilrettelægningen af deres egen arbejdsdag. I EG har vi valgt at deltage i Great Place to Work s undersøgelse og bruger den som vores årlige måling af medarbejdertilfredshed. Vi ligger på top 10 på it-listen, hvilket indikerer, at vi er et rigtig godt sted at arbejde. 6 EG A/S Årsrapport 2011

7 Ledelsesberetning Året der gik EG A/S Væsentlige begivenheder i EG har udbygget bredden og dybden i brancherne, vi arbejder med. 2. Brancheløsninger leveret online er slået an i flere brancher, og vi oplevede en vækst på området for drift og cloud-baserede online løsninger på over 50 % 3. Styrkelse via opkøb: ASP, NeoProcess, Kommuneinformation, Örebro Computer Service, ADB Team, thy:data og Dynaway 7 nye virksomhedsopkøb i 2011 I 2011 styrkede EG sin position yderligere ved strategiske opkøb af markante spillere inden for udvalgte brancher, geografier og teknologier. Vi er således i dag geografisk tættere på vores» I kraft af vores skærpede branchefokus har vi en langt skarpere og stærkere position. Leif Vestergaard, CEO Ledelsesberetning kunder med flere kontorer i Skandinavien og er markedsledende på branchetilrettede løsninger. Opkøbene har styrket brancheviden og markedsandel yderligere inden for områderne forsyning, handel, kommuner, produktion og logistik. Leif Vestergaard, CEO Udmærkelser Årets ERP Partner Enterprise ved det prestigefyldte Microsoft Partner Awards Microsoft begrunder prisen med: Partneren har haft succes med at erobre markedsandele inden for Enterprise-segmentet. Det er en strategisk satsning, der nu bærer frugt, og er resultatet af en planlagt eksekvering. Inner Circle for Microsoft Dynamics ved Microsofts Worldwide Partner Conference. Inner Circle for Microsoft Dynamics tildeles til den absolutte verdenselite af Dynamics-partnere, som har demonstreret en dyb viden og kompetence med henblik på at tilpasse Microsoft Dynamics, så løsningen imødekommer kundernes behov. President s Club for Microsoft Dynamics ved Microsofts Worldwide Partner Conference. President s Club tildeles en gruppe af højtydende Microsoft Dynamics-partnere, der har demonstreret en konstant og dedikeret indsats for at møde kundernes behov. Årets progressive IBM Partner. Prisen tildeles årets mest fremskridtsvenlige, nytænkende og innovative partner og IBM begrunder prisen med: EG har det seneste år via refokusering på kerneydelse og target-kunder fået deres IBM Cognos-forretning til at vokse betydeligt. EG A/S Årsrapport

8 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Finansielle forhold 29,0 % stigning i omsætning 46,6 % stigning i indtjening (EBITA) 67,4 % stigning i normaliseret EBITA Koncernen nåede i 2011 en samlet omsætning på 1.330,4 mio. kr. Omsætningen er kreeret organisk og via opkøb. På trods af at visse af de brancher, EG henvender sig til, også i 2011 har været præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittende reduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG, har selskabet realiseret en omsætningsfremgang på 29,0 % fra 1.031,0 mio. kr. i 2010 til 1.330,4 mio. kr. i Division Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har også i 2011 været ramt af den økonomiske afmatning. Omsætningen i 2011 har været 176,8 mio. kr. (193,0 mio. kr.) svarende til et fald på 8 % i forhold til Division Utility leverer it-løsninger og services til forsyningsselskaber i Norden. Omsætningen i 2011 har været 138,8 mio. kr. (109,1 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 27,2 %, som dels er skabt via organisk vækst samt købet af Örebro Computer Service i Sverige. Med en indtjening (EBITA) på 109,2 mio. kr. opnåede EG A/S sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG A/S fik en indtjeningsmæssig fremgang på 46,6 % i forhold til Normaliseret EBITA, reguleret for omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i 2011 DKK 130,9 mio. kr. (78,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 67,4 %. Fremgangen fra 2010 til 2011 er bl.a. sikret ved organisk vækst inden for de fleste forretningsområder. Opkøb har også bidraget positivt, men der er også forretningsområder, hvor den økonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbageholdenhed hos EG s kunder har påvirket omsætning og indtjening negativt. Nettoomsætning EG Koncernens omsætning udgør 1.330,4 mio. kr. (1.031,0 mio. kr.). Omsætningsfremgangen fra 2010 til 2011 er positivt påvirket af organisk vækst i de fleste forretningsområder og opkøb af NeoProcess, ASP, Kommuneinformation, Örebro Computer Service samt thy:data. På alle forretningsområder har der været omsætningsmæssig fremgang med undtagelse af Retail & Medie. Division Logistik & Produktion, med brancheløsninger til produktionsog logistikkunder baseret på AX, NAV og ASPECT4, har i 2011 haft en omsætning på 338,5 mio. kr. (200,5 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 68,8 %, som primært er skabt via køb af henholdsvis NeoProcess samt thy:data. Division SaaS & Infrastruktur, der bl.a. leverer egne brancheløsninger til udvalgte kundegrupper samt SaaS-løsninger og driftsservice til EG koncernens kunder, har i 2011 haft en omsætning på 319,6 mio. kr. (290,9 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 9,9 %, som dels er skabt via organisk vækst og dels via købet af Brandsoft i Division Enterprise Solutions, der omfatter områderne Performance Management, SAP og Application Service, har i 2011 haft en omsætning på 68,1 mio. kr. (52,0 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 31,0 %, som er skabt via organisk vækst. Division Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2011 haft en omsætning på 87,7 mio. kr. (23,8 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 268 %, som dels er skabt via opkøbet af Kommuneinformation samt via organisk vækst. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er forøget fra 751,7 mio. kr. i 2010 til 988,7 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 31,5 %. Bruttofortjeneste i procent af omsætning har fortsat den positive trend fra tidligere år og andrager 74,3 % i 2011 mod 72,9 % i Koncernens større fokus på salg af software, konsulentydelser, SaaS- & driftsaftaler samt serviceaftaler frem for salg af hardware har været medvirkende til stigende bruttomargin i de senere år. Division Bygge & Anlæg, med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation, har i 2011 haft en omsætning på 228,3 mio. kr. (166,6 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 37,0 %, som dels er skabt via organisk vækst samt via opkøb af ASP i Norge. 8 EG A/S Årsrapport 2011

9 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Resultatudvikling, EBITA EG koncernens driftsresultat, EBITA, for 2011 udgør 109,2 mio. kr. i forhold til 74,5 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2010 svarende til en fremgang på 46,6 %. EBITA-fremgangen skyldes en kombination af opkøb samt forbedret lønsomhed på den eksisterende forretning. I vurdering af EBITA-fremgangen er der i 2011 afholdt betydelige ressourcer både kvantificerbare og ikke kvantificerbare til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder samt en intern reorganisering af virksomheden efter brancher - kaldet Project One. Normaliseret EBITA, reguleret forkvantificerbare omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i ,9 mio. kr. (78,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 67,4 %. Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret af ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den løbende fortsættende driftsaktivitet (herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger anvendt til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet I januar 2012 overtog EG aktierne i norske NaviCom AS - en af Norges mest succesfulde leverandører af brancheløsninger baseret på Microsoft Dynamics AX og NAV. Opkøbet indebærer en væsentlig udvidelse af EG s norske aktiviteter, styrker vores position som ledende it-leverandør til en række brancher i Norge og bidrager yderligere til EG s førerposition på Dynamics i Europa. Forventninger EG Forventer, at der i 2012 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. Ledelsesberetning Normaliseret resultat efter skat andrager 96,9 mio. kr. i 2011 mod 56,7 mio. kr. i Cash Flow Pengestrøm fra driftsaktiviteter udgør 157,3 mio. kr. (22,7 mio. kr.). Den betydelige fremgang skyldes en kombination af selskabets vækst samt reduktion af pengebinding i Net Working Capital. Arbejdskapitalen udgør nu 13,2 % (14,2 %) af omsætningen. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til cash flow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Nettolikvider er reduceret, da de er anvendt til opkøb. Balance Ultimo 2011 havde EG A/S en samlet koncernbalance på 928,4 mio. kr. (611,6 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes primært tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2011 på 389,6 mio. kr. (306,4 mio. kr.). EG A/S Årsrapport

10 Ledelsesberetning EG EG A/S EG har det bedste udbud af branchetilrettede it-løsninger EG er uden sidestykke markedets førende leverandør af brancheløsninger målt på bredden og dybden i vores løsninger. EG er ejet af kapitalfonden Nordic Capital og har opbygget en stærk skandinavisk organisation, hvor mere end kompetente folk står klar til at skabe værdi for dig. Brancheløsninger har altid været omdrejningspunktet hos EG. Som en skandinavisk it-servicevirksomhed har vi specialiseret os i at udvikle og levere branchetilrettede it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for vores kunder. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision Adding value to business. Vores udgangspunkt er en dyb indsigt i vores kunders forretning og processer. Med mere end 30 års erfaring har vi skabt en unik viden og en dyb brancheindsigt hos vores konsulenter og i vores løsningspalet, der er baseret på best practice-processer i den enkelte branche. Vi har en særdeles stærk markedsposition inden for brancherne trælast, byg og installation, logistik, produktion, finans, handel og engros, transport, tekstil, retail, medie, forsyning, advokat, boligadministration, læger, kirkegårde, foreninger og den offentlige sektor. Vi ønsker at imødekomme kundebehov bedst muligt. Krisen og vores strategiarbejde har vist, at kunderne vægter værdiskabende løsninger langt højere end generelle it-ydelser. Den dybe tilpasning af processerne i EG s brancheløsninger er et stort aktiv. Det samme er muligheden for at få brancheløsningerne online, hvor EG leverer den cloud-baserede løsning ud-af-væggen. Det minimerer startomkostningerne, skaber fleksibilitet og giver kunden mulighed for at fokusere på forretningsudvikling - frem for it. EG koncernen arbejder kontinuerligt på at tilvejebringe de stærkeste kompetencer inden for markedets førende soft- og hardwareprodukter. Vi har valgt at arbejde med de bedste og ønsker selv at have de bedste! Vi udbygger fortsat den enorme styrke, vi har inden for vores brancher, både med organisk vækst og strategiske opkøb. Via nye samarbejder sikrer vi et endnu bedre fodfæste og en kraftfuld indsatsstyrke at arbejde med i markedet. Vores alliance med indiske Tata Consultancy Services åbner helt nye muligheder for at gennemføre projekter med assistance fra globale ressourcer - sikkert styret af EG. EG s løsninger er baseret på standardløsninger og -teknologier fra bl.a. Microsoft, SAP, HP og IBM. Størstedelen af vores brancheløsninger er baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og vores egetudviklede ASPECT4. Herudover tilbyder vi ydelser inden for managementrådgivning, business intelligence, portaler, alle former for support og service samt hardware og software til at afvikle løsningerne på. Vi har dermed løsninger til både store og små virksomheder og kan levere alle vores løsninger både på kundens eget hardware og via vores datacenter. EG kan optræde som totalleverandør, hvor vi tager ansvar for den samlede it hos vores kunder. Vi har samlet vores styrker under 7 forretningsområder, som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Her fortæller direktørerne for områderne om deres attraktive kompetencer og løsninger, der samlet har skabt en milliardomsætning hos EG. Velkommen til EG og god læselyst i EG Årsrapporten for Logistik & Produktion Bygge- & Anlæg Retail & Medie Utility Infrastructure Solutions Enterprise Solutions Public 10 EG A/S Årsrapport 2011

11 Ledelsesberetning EG EG A/S Forretningsrådgivning Du får skærpet konkurrenceevnen, når vi i et tæt samarbejde kortlægger og strømliner jeres arbejdsgange. Jeres behov først platformen bagefter. Det kan vi sige, fordi vi har kompetencer og højeste certificeringer hele vejen rundt. Derfor er optimal udnyttelse af it blot én blandt mange parametre, når vores forretningsrådgivere hjælper dig med at optimere driften af din virksomhed. Brancheløsninger Udviklingen af værdiskabende branceløsninger handler for os om at have den nødvendige dybe indsigt i branchen, man arbejder med. Man skal kende værdikæderne og kunne udarbejde best practice processer sammen med organisationen, så softwaren understøtter værdikæder og arbejdsprocesser optimalt i alle led. Det skaber værdi. Ledelsesberetning Leif Vestergaard, CEO» Brancheløsninger er midlet til værdiskabelse hos vores kunder Leif Vestergaard, CEO Drift og Infrastruktur Hos EG tilbyder vi attraktive driftsløsninger i fleksible aftaler, der kan modulopbygges helt efter dit behov. EG kan tage ansvaret for driften - enten hostet hos vores datacenter eller ude hos dig. EG A/S Årsrapport

12 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion tilbyder en 370 mand stor muskel i et stærkt setup til produktions- og logistikkunder med brancheløsninger baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV og ASPECT4. Hos EG har vi opbygget kompetencer og løsninger, der gør os til Nordens største it-partner for logistik- og produktionsvirksomheder. Vi dækker hele værdikæden inden for området. Vi tilbyder brancheløsninger baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4- løsninger. Vi er teknologimæssigt skarpe på alle vores platforme med løsninger specialiseret til logistik, tekstil, transport, handel & en gros, og både projekt-, proces- og serieproducerende virksomheder. Best practice-processer Vi har stillet skarpt på forretningsprocesser og forandringsledelse, som er nødvendig, når vi implementerer best practice forretnings gange. Sammen med kunden afdækker vi kundens procesflow og analyserer, hvordan de kan blive mere effektive. Vi har gennem mange år opbygget et unikt metodeapparat til procesoptimering. Med det afdækker vi ofte meget store potentialer for effektiviseringer i virksomhederne og sikrer værdiskabende løsninger baseret på rette teknologi. Rent strategisk vil vi være endnu skarpere på procesoptimering og på at dokumentere gevinster og vækstpotentiale. Målet er at kunne synliggøre værdien ved at effektivisere processer og logistikflows endnu bedre. Case: Procesoptimering bag skærpet fokus hos Micro Matic EG NeoProcess forstår os helt ind i forretningens kerne IT Manager Morten Lennert. Som følge af skærpede markedskrav er Micro Matic blevet trimmet over en bred kam. Takket være samarbejdet med EG NeoProcess har Micro Matic i dag en velpoleret Dynamics AX-løsning, der med høj dataintegritet omdanner rå data til værdifuld viden og gør virksomheden i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Micro Matic A/S er verdens førende producent af komponenter til fadølsanlæg. Hovedkontor, udvikling og en del af produktionen ligger på Fyn. Resten af produktionen er fordelt i USA, England og Kina, mens montagen foregår i Litauen. Micro Matic har herudover regionskontorer samt salgs- og servicekontorer i en række lande verden over. Serie-ordreproduktion er i dag stramt optimeret ud fra kundernes skiftende behov, hvoraf de store bryggerier står for den største del af omsætningen. Markedsvilkår skærper kravene til ERP De seneste år har været hårde for Micro Matic. Finanskrisen, kombineret med rygeforbud på barer, har betydet, at salget af fadøl er gået ned og med det behovet for virksomhedens produkter. Herudover mærker Micro Matic, som så mange andre danske virksomheder, generelt øgede krav til effektivitet i takt med, at kinesiske producenter stiller sig klar i kulissen. IT Manager Morten Lennert forklarer: Lige pludselig skulle vi stramme os meget mere an for at tjene penge. Det var ikke længere godt nok at træffe beslutninger baseret på en mavefornemmelse eller ikke at kunne finde råvarerne med det samme, fordi de ikke var meldt rigtigt ind i systemet. Sådan tror jeg, det er alle steder nu det er bare ikke alle, der har opdaget det. Løsning Alle processer blev gennemgået og optimeret som grundlag for design af den ny løsning. Dynamics AX 4.0 med løsninger til styring af produktionen (Operational Management Portal) og lageret (StockAgent) som de vigtigste tillægsløsninger. Udbytte 50 % forbedret gennemløbshastighed på lageret, der yderligere er nedbragt med 20 millioner kr. Fleksibel produktion med nøjagtige data til efterkalkulation og detaljeret beregning af dækningsbidrag. Et velpoleret system med høj dataintegritet danner grundlaget for, at virksomheden kan og tør træffe de rigtige beslutninger. 12 EG A/S Årsrapport 2011

13 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S EG synliggør værdien Vi er skarpe på procesoptimering og på at dokumentere gevinster og vækstpotentiale. Vi synliggør og konkretiserer værdien ved at effektivisere processer og logistikflows. Kunden skal kunne se gevinsterne direkte. Dokumentationen er et styringsmål i implementeringen, som sikrer, at virksomheden efterfølgende får høstet gevinsterne. Alle vores konsulenter er uddannet til at benytte denne metode. Vi tilbyder også at uddanne kundens medarbejdere, så de selv kan få gavn af vores værktøjskasse. 370 mand i dedikeret setup I Logistik & Produktion tilbyder vi vores kunder kompetente konsulenter med mange års erfaring med logistik- og produktionsvirksomheder. Vi lægger vægt på vidensdeling og samarbejde i team. Den samlede kompetence giver os sikkerhed for, at vi kan hjælpe vores kunder, uanset hvor i værdikæden de har et behov. Vi baserer os på forskellige teknologiske platforme og udarbejder gap-analyser mod forskellige ERP-platforme. Sammen med kunden kan vi således vælge den teknologi, der bedst understøtter det forretningsmæssige behov med størst gevinstpotentiale. EG dækker hele værdikæden Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. logistik, tekstil, transport, handel & en gros og projekt-, proces- og serieproducerende virksomheder. Styr på ustrukturerede data Vores brancheløsninger tager med SharePoint også hånd om ustrukturerede data som kontrakter, s m.m. Løsningen CrossWorks sikrer, at alle dokumenter kan findes i ERP-systemet via tæt integration og søgning på nøgleord. Det giver brugeren store tidsmæssige besparelser. Færdigpakkede brancheløsninger Som noget relativt nyt tilbyder vi nu også flere af vores brancheløsninger som online-løsninger, hvor du blot skal sætte stikket i væggen. Her bliver it-omkostningerne variable inden for en aftalt ramme, som giver mulighed for fx at sæsonregulere behovet. Du behøver ikke selv at vedligeholde egne it-kompetencer, men kan i stedet fokusere på din kerneforretning. Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion» Vi vil være de bedste til at øge kundernes produktivitet Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion har fokus på hovedområderne: Produktion og Logistik Tekstil Transport Handel & Engros Foreninger og medlemsvirksomheder Årets vigtigste begivenheder Køb af NeoProcess 1. januar Køb af thy:data & Dynaway 1. oktober Er nu Europas stærkeste Microsoft Dynamics partner Nye store kontrakter som fx Palsgaard, Grene, Pandora, Orifarm, DSV og Scantruck Gennembrud med Sharepoint-løsningen Crosswork Gennembrud på online-løsninger til Transport og Tekstil Nettoomsætning, mio. DKK 338,5 200,5 Bruttofortjeneste, mio. DKK 274,9 174,9 Forretningsområder EG A/S Årsrapport

14 Forretningsområder Bygge & Anlæg EG A/S Bygge & Anlæg Vi knytter forsyningskæderne mellem trælasterne og håndværksmestre bedre sammen, så udvekslingen af dokumentation og information kan ske i et sammenhængende flow. EG Bygge & Anlæg har den dybe brancheviden inden for trælaster, byggemarkeder, entreprenører, håndværksvirksomheder, installatører og anlægsgartnere. Vi har indsigt i hele forsyningskæden og understøtter de enkelte værdikæder med best practice-processer. Vi er organiseret optimalt rundt om kunderne. Med ca. 300 dygtige medarbejdere i divisionen og en position som den stærkeste leverandør til byggeriet dækker vi hele vejen. Vi har en bredde i vores brancheløsninger, der understøtter både de små og mellemstore virksomheder samt high-end løsninger til de større byggemarkeder, som Ditas, XL-Byg, Silvan, Stark og jem & fix. Online brancheløsning Vores færdigpakkede brancheløsninger er inde i en eksplosiv vækst. Afregningen sker som løbende abonnement og frigør derfor likviditet hos kunden. Alt er centralt vedligeholdt hos EG med optimal sikkerhed og store driftsfordele. Det giver kunderne mulighed for at fokusere på deres forretning frem for på it. Vi kan også gå skridtet videre og varetage hele processer, som det for eksempel sker i Bygge & Anlægs lønservice. Her er vores medarbejdere dybt inde i udvalgte fagforbunds overenskomster og aftaler og sikrer en optimal lønstyring for håndværksvirksomheder. Så kan de holde fokus på forretningen - med EG i ryggen. EG Bygge & Anlæg er fulgt med kunderne ud i Skandinavien, hvor positionen løbende udbygges i Sverige og Norge - senest med købet af det norske selskab NaviCom. Fremadrettet kigger vi også ud over Skandinavien og på nye partnerskaber, der kan understøtte internationaliseringen. Fokus på forsyningskæder Vi fokuserer på at udvikle de rigtige løsninger, der understøtter forsyningskæden optimalt. Løsningerne følger med helt ud på byggepladsen, så der sker en optimal levering af varer just-in-time. Varer skal ikke komme for tidligt, så de stjæles eller forgår, og ikke for sent, så håndværkerne står med tomme hænder. EG har løsninger, der giver meget større kontrol over byggepladsen. Med bedre webløsninger og systemer til håndtering af dokumenter og tegninger, kan alle data flyde igennem, fx via ipads og håndholdte løsninger, og understøtte arbejdsgangene optimalt. Når vi binder alle løsningerne sammen, bliver forsyningskæden stærkere. EG Bygge & Anlæg har fokus på hovedområderne: Byggemarkeder Trælaster Entreprenører Håndværksvirksomheder Installatører Anlægsgartnere Årets vigtigste begivenheder Køb af ASP, Norge, 1. januar I starten af 2012 er NaviCom AS i Norge blevet købt og styrker positionen i Norge yderligere Købet af det tidligere Bygteq øgede også i 2011 det samlede engagement i Bygge- & Anlægssektoren og styrkede EG s position som den førende leverandør til branchen. Fokus på optimering gennem it-investeringer har hjulpet vores kunder til øget effektivitet. Det har været påkrævet i finanskrisen, der har ramt byggesektoren hårdt. Branchespecifikke online-løsninger har for alvor vundet indpas hos mindre og mellemstore virksomheder. EG er det logiske valg, når virksomhederne skal vælge en it-samarbejdspartner, der forstår deres forretning. Vi kan hjælpe med at understøtte øget vækst og effektivisering i alle led. Vi kigger også ud på andre brancher, fx transport, så rekvisitioner og fakturaer kan flyde pr. automatik Nettoomsætning, mio. DKK 228,3 166,6 Bruttofortjeneste, mio. DKK 180,3 139,2 14 EG A/S Årsrapport 2011

15 Case: Jens Schultz a/s blev etableret i 1969 og har udviklet sig til at være Sydfyns største udbyder af trælast, byggematerialer, værktøj, beslag, erhvervsbeklædning og alt til hus og have. Jens Schultz a/s var blevet for administrationstung og ønskede en effektivisering gennemført, hvor man fik udnyttet mulighederne i ASPECT4 Trælast bedre samt optimeret egne processer. Forretningsområder Jørgen Møller, direktør EG Bygge & Anlæg Ønsket var at skabe en forretningsorienteret tilgang frem for kun at fokusere på it. Baseret på tidligere erfaringer blev EG s managementkonsulenter (EG MC) taget med på banen. Sammen med forretnings-konsulenten fra EG Trælast stod de i spidsen for at styre og realisere et helhedsorienteret forløb med afsæt i en forretningsanalyse.» Vi er organiseret optimalt - rundt om vores kunder Jørgen Møller, direktør, EG Bygge & Anlæg En værdifuld gevinst var EG MC s fokus på det resultatorienterede, der smittede af på alle de involverede medarbejdere. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret i arbejdet med at fastlægge 8 overordnede procesforløb, forklarer Thomas Skovlund Madsen. Målbare resultater Med fokus på realiserbar økonomisk effekt blev der defineret 13 projekter som over en periode på 18 måneder ville repræsentere et samlet gevinstpotentiale på 4,5 mio. Den systematiske involvering af medarbejderne gav samtidig en forretningsmæssig forståelse og indblik i, hvad den enkeltes indsats betyder for det næste led i kæden. De klart beskrevne mål, specifikke projekter og det store medarbejderengagement har været fuldstændig afgørende for, at vi i dag kan sætte flueben ved flere af de forventede gevinster. Eksempelvis har vi nedbragt vores lagerbinding med 10 %, hvilket giver os en reduktion i kapitalbindingen på 4 mio. kroner. Samtidig er vores personaleomkostninger reduceret væsentligt, fortæller Thomas Skovlund Madsen. Thomas Skovlund Madsen, direktør, Jens Schultz a/s EG A/S Årsrapport

16 Forretningsområder Retail & Medie EG A/S Retail & Medie Med over 200 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge leverer EG Retail & Medie 100 % branchespecialiserede løsninger til detail-, handels- og medievirksomheder overalt i Skandinavien. Værdiskabende løsninger til detailhandelen EG Retail er Skandinaviens største totalleverandør af it til detailbranchen og ligeledes den største Microsoft Dynamics partner med 100 % fokus på Retail. Vi leverer løsninger, der effektiviserer og videreudvikler vores kunders forretning. Det kan vi, fordi vi har forretningskonsulenter med dybdegående kendskab til forretningsprocesserne i detail og handel kombineret med stærke kompetencer på hhv. egne løsninger, Microsoft Dynamics ERP og detailløsninger. Vores løsningsportefølje dækker alle aspekter af kundernes virksomhed, uanset om det gælder optimering af processer på kædekontor, optimering af butiksstyringen, eller optimering af driften i den enkelte butik. Vi er totalleverandør af ERP-systemer, butiks- og varestyringsløsninger samt POS-løsninger til detailkæderne suppleret med en lang række tillægsløsninger. Case: Henrik R. Møller, direktør, EG Retail & Medie Vi fokuserer på kontinuerligt at udvikle løsninger, der forbedrer bundlinjen for hhv. kædekontoret og butiksdriften. Til optimering af butiksdriften har vi fx leveret en række løsninger inden for kontanthåndtering, elektroniske hyldeforkanter, selvbetjeningsløsninger, selvscanning, digital overvågning, kundetællere, digital skiltning og vagtplanlægning. Stærke it-løsninger til medievirksomheder EG Medie er med mere end 25 års brancheerfaring dybt specialiseret i udviklingen af annonce-, abonnements- og produktionsløsninger til medievirksomheder. Brancheløsningen er baseret på Microsoft Dynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiske virksomheder og mediehuse. Løsningen distribueres i internationalt regi via aftaler med Microsoft Dynamics partnere i en lang række lande. Fokus på forretningsudvikling med hosted Dynamics AX Retail hos Hamleys/Kids Retail En fleksibel og skalerbar løsning, der kan justeres i takt med sæsonudsving og ekspansioner. Det er, hvad Hamleys/Kids Retail i Skandinavien har sikret sig med en hosted Dynamics AX Retail-løsning til deres butikker i Københavnsområdet. Den kendte legetøjskæde Hamleys Of London har butikker i Fields, Illum og Københavns Lufthavn. Butikkerne i Danmark drives via et franchise-koncept af selskabet Hamleys/Kids Retail med rettighederne til hele Skandinavien. Dynamics AX til retail I Illum har vi et stort univers for børnetøj og sko, hvor vi bruger samme system til tøj og sko som til legetøjet. Løsningen fungerer bare rigtig godt til retail - både i forhold til bogføring, lagerstyring og salg, fortæller Jacob Pedersen, som er partner i Hamleys/Kids Retail. Senest har Hamleys/Kids Retail valgt at supplere med den helt nye kasseløsning AX POS fra Microsoft og håndscannere til at hjælpe med status og varemodtagelse. AX POS er fuldt integreret med Dynamcis AX og har en top moderne brugergrænseflade, som gør betjeningen af kunderne effektiv. Med Dynamics AX Retail-løsningen har vi opnået den fleksibilitet i tilpasningen, som vi har ønsket, og den skalerbarhed som matcher vores behov og fremadrettede vækstplaner, siger Jacob Pedersen. Fokus på forretningen med en hosted løsning Hostingløsningen er vejen frem for Hamleys/Kids Retail, som ønsker at lægge kræfterne i forretningsudviklingen, ikke i driften. Jacob Pedersen fremhæver det som et stort plus, at driften ikke fylder noget i hverdagen, men bare fungerer. Og så er det nemt at skrue op og ned for løsningen efter behov. I forhold til licenser er fleksibiliteten også god. Vi kan betale for ekstra brugere i en sæsonperiode og regulere ned igen, når det er overstået, siger Jacob Pedersen. Jacob Pedersen, partner, Hamleys. 16 EG A/S Årsrapport 2011

17 Forretningsområder Retail & Medie EG A/S HOVEDKONTOR MOBILITY GENNEM- FAKTURERING PROCESOPTIMERING CHANNEL- MANAGEMENT INTRANETPORTALER LOGISTIK DETAIL-/BUTIKSLØSNING CRM SUPPORT PROCESOPTIMERING INTRANETPORTALER BUTIK MOBILITY KUNDE- TÆLLERE VIDEO- OVERVÅGNING KONTANT- HÅNDTERING SELVBETJENINGS- KASSER SUPPORT APPS EDI MICROSOFT DYNAMICS NAV ERP MICROSOFT DYNAMICS AX KAMPAGNE- STYRING SERVICE APPS VAGTPLAN- LÆGNING DETAIL-/KÆDE- LØSNING POS-/KASSE-LØSNING SELV- SCANNING SERVICE WEBSHOP INDKØB DIGITAL SIGNAGE KUNDEKLUB & LOYALITET DRIFT SORTIMENTS- STYRING BUSINESS ANALYTICS INFRASTRUKTUR DRIFT ELEKTRONISKE HÅND- HYLDEFORKANTER TERMINALER HOSTING INFRASTRUKTUR HOSTING LEVERANDØRER/ PRODUCENTER GROSSISTER DETAILKÆDER BUTIKKER/ KANALER Forretningsområder» Vi har 25 års erfaring med detailhandlen på butiks- og kædeniveau. Det har vi nu kombineret med EG-koncernens tværgående ydelser, hvilket giver os en helt unik value proposition til vores kunder Henrik R. Møller, direktør, EG Retail & Medie Service og support organisation Alle løsningerne er understøttet af en stor service- og supportfunktion, der er fuldt dedikeret til kundens behov. Vi ved, hvor afgørende oppetid er. Derfor står vores 70 service- og supportmedarbejdere til rådighed, når behovet for hjælp opstår både på hverdage og i weekender. Leverancemodeller, pakkeløsninger og drift tilpasset kundens behov EG Retail har udviklet en række pakkeløsninger bl.a. inden for mobile applikationer, håndterminaler, Webshops og kunde- og loyalitetsløsninger. Vores leveranceorganisation er understøttet af EG s globale leverancemodel, der sikrer fleksible og omkostningseffektive implementeringsforløb. Løsningerne kan købes på traditionelle vilkår eller on-demand, og vi tilbyder desuden 100 % drift af løsningerne fra EG s drifts- og hostingcenter. EG Retail & Medie har fokus på hovedområderne: Detail- og handelsvirksomheder Hovedkontor/kædekontor Butikkerne Medie Abonnementsløsninger Annonceløsninger Produktionsstyringsløsninger CRM-løsninger Årets vigtigste begivenheder EG Handel, som leverer Microsoft Dynamics AX løsninger til detail- og handelsvirksomheder, er med effekt fra 1. januar 2012 blevet en del af EG Retail & Medie divisionen. Vi dækker således både Microsoft Dynamics NAV og AX løsninger. Detailbranchen har igen i 2011 været kraftigt påvirket af finanskrisen, og der har været stor fokus fra vores kunder på effektivisering af driften. Vi har derfor haft specielt stor succes med vores supplerende it-løsninger, der effektiviserer driften og optimerer butikkernes bundlinje. EG Retail og Medie har en solid omsætning og indtægt, som består af salg af softwarelicenser til egne og tredjepartsløsninger, projekter og konsulentopgaver, samt en stor del af opdaterings-, service- og supportaftaler. På trods af konkurrencesituationen i markedet er det lykkes os at bibeholde vores kundebase, som består af nogle af de største detailkæder og mediehuse i Danmark Nettoomsætning, mio. DKK 176,8 193,0 Bruttofortjeneste, mio. DKK 120,1 129,3 EG A/S Årsrapport

18 Case: Utility HMN Naturgas I/S er en fusion mellem de to distributionsselskaber HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S. HMN betjener godt forbrugere landet over. Selskabet har en klar strategi for målet med it-systemerne. Forretningen skal drives på ét fælles system, baseret på en standard platform. Valget blev en Xellent brancheløsning, der dækker alle centrale arbejdsprocesser hos HMN. Xellent var den mest fleksible løsning, baseret på en åben teknologisk platform, med afsæt i best practice processer. HMN har en samlet løsning, der dækker Økonomi, Afregning, Drift- og vedligeholdelse samt etableringen af et ebix Gas-modul til håndteringen af leverandørskift. Til afregningsprocesserne har vi fået en bred selvbetjeningsløsning til vores kunder og samarbejspartnere via webservices. På business intelligence siden, til styringen af budgetter, rapporter og konsolidering, integrerer vi en Cognos TM1-løsning. Alt i alt en omfattende helhedsløsning, med klare fordele. Hos EG Utility har vi fokus på det nordiske marked for energiforsyning. Både brancheløsningerne og organisationen er opbygget derefter. EG har mere end 30 års erfaring inden for forsyningsområdet og har over 130 forsyningsselskaber som kunder i Danmark, Norge og Sverige. Vi har en disciplineret tilgang til opgaven, for vores kompetencer bygger ikke blot på vores ekspertise inden for selve it-løsningen men i lige så høj grad på vores dybe kendskab til forsyningsbranchen. I sidste ende sikrer det dit selskab en høj effektivitet, en god service og den størst mulige fleksibilitet og værdi. Forsyning er i de senere år gået fra at være en af de mest regulerede brancher til at være en konkurrencepræget og dynamisk branche en tendens, der bliver endnu mere udpræget i de kommende år. Med kunder som bl.a. HMN Naturgas, EnergiMidt, NEAS, Öresundskraft, Skellefteåkraft og Bodø Energi har vi en dyb brancheviden på tværs af landegrænser. Med den erfaring har vi udviklet brancheløsninger, der understøtter branchens centrale processer og åbner for enkel implementering af nye koncepter. Selskaber i de enkelte lande parameterstyres inden for rammerne af samme standardløsninger. Med Xellent har vi erstattet et utal af sub-systemer med én totalløsning, i én database med én tilgang til data, Vi har fået en overskuelig it-infrastruktur og en lang række procesforbedringer - herunder selvbetjeningsløsninger. Microsoft platformen sikrer en nem tilgang for medarbejderne, og samarbejdet i Xellent brugergrupperne er et aktiv. Vi har sikret os gode fordele og omkostningsbesparelser fremadrettet, men det er især gevinsterne, i den fulde fleksibilitet vi har fået, der skaber muligheder. Vi har fået en Supportaftale, Rammeaftale og en Release/udviklingsaftale, hvor vi er koblet på de Xellent opgraderinger der kommer. Vi ser det som en budgetkonto, der sikrer, at man ikke pludselig står med én stor udskrivning. Support og udviklingstimer er på Take or Pay vilkår. Hvis du ikke bruger timerne på året, er de tabt - til gengæld er prisen lav. Et godt koncept, med gode incitamenter for begge parter. Vi er således tilfredse med Xellent-løsningen og vores samarbejde med EG Utility. Peter I. Fenger, sekretariatschef, HMN Naturgas I/S. De to brancheløsninger Xellent og CS Transmission retter sig imod forskellige behov. Xellent matcher behovet hos forsynings- og energisektoren på tværs af alle forretningsprocesser. Alle processer er samlet i én innovativ løsning baseret på Dynamics AX. Det giver en fleksibel, strømlinet drift i én database med én tilgang. Samtidig giver løsningen skalafordele ift. omkostninger til bl.a. implementering, licensudgifter og uddannelse. Xellent understøtter koncernstrukturer og er en ægte multiafregningsløsning. CS Transmission samler alle slutkundens løbende abonnementer som fx el, gas, vand, renovation og bredbånd i en samlet løsning til aflæsning, fakturering og kundedialog. Vores kunders hverdag bliver enklere og slutkunderne mere tilfredse med bl.a. letforståelige fakturaer. CS Transmission integreres med det eksisterende forretningssystem. 18 EG A/S Årsrapport 2011

19 Forretningsområder Utility EG A/S Som et eksempel på international anerkendelse er en af løsningerne Xellent - placeret i Gartner Groups Magic Quadrant. Det er vores mål at kunne skærpe positionen yderligere, og samarbejdet med blandt andet Microsoft bliver også af denne årsag yderligere intensiveret.» Vi arbejder frem mod ét sammenhængende nordisk marked i 2015, et marked med øget konkurrence, gennemsigtighed og nye muligheder for alle interessenter til en optimeret udnyttelse af energi. Niels Theilmann Møller, direktør, EG Utility Forretningsområder Niels Teilmann, direktør, EG Utility Business Intelligence for både udbydere og slutbrugere Utility brancheløsningerne bygger begge på Microsoft-standarder og -produkter. Med integration af Business Intelligence-værktøjer som IBM Cognos får kunderne information til bedre kontrol, styring og planlægning og nye muligheder for at agere. Eksempelvis kan virksomheden se sit forbrug i form af topeffekter/belastninger over tid og dermed planlægge, hvornår hvilket udstyr skal køre. Outsourcing af forretningsprocesser Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger at effektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaver hos EG Business Process Outsourcing. Der kan være tale om tilbagevendende opgaver som fakturering eller lønadministration. Denne outsourcing af opgaver frigør nøglemedarbejdere til vigtigere opgaver og giver kontante besparelser samt mulighed for at fokusere egne ressourcer på virksomhedernes kerneområder. EG Utility brancheløsningerne har fokus på hovedområderne: Varme El Gas Vand og afløb Renovation Bredbånd, herunder tv, internet, telefon og mobil Årets vigtigste begivenheder Køb af Örebro Computer Service AB (Sverige) 1. februar 2011 Køb af ADB Team (Norge) 1. juni 2011 EG Utility bliver den første transnordiske forsyningsleverandør, der tilbyder en samlet it-løsning baseret på én standardplatform på tværs af Norden. Aftale med TrønderEnergi Nett betyder, at EG Utility står for, at hver sjette nordmand får korrekt afregning af sit strømforbrug. Aftale med TrønderEnergi Nett betyder, at EG Utility står for, at hver sjette nordmand får korrekt afregning af sit strømforbrug Nettoomsætning, mio. DKK 138,8 109,1 Bruttofortjeneste, mio. DKK 117,2 95,9 EG A/S Årsrapport

20 Forretningsområder Infrastructure Solutions EG A/S Infrastructure Solutions Argumenterne for at lægge hele eller dele af arbejdet med it ud af huset er mange. Virksomhederne sparer tid og ressourcer og får samtidig adgang til kompetencer, som de sjældent selv ville vælge at oparbejde. Der er ofte meget værdi at hente i forhold til at skabe overskud til at fokusere på kerneforretningen. Hos EG letter vi byrden hos kunderne, når det kommer til drift og vedligehold af it-løsninger. Færdigpakkede online it-løsninger Vi leverer brancheløsninger til advokater, læger, boligselskaber, kirkegårde, plantecentre og bedemænd som færdigpakkede løsninger, hvor kunden er i luften fra dag et. Området er i kraftig vækst, fordi flere og flere mindre og mellemstore virksomheder oplever, hvor nem it kan være, når man bare skal bruge løsningen og ikke stå for driften. Vi har følgende færdigpakkede online it-løsninger: Læger: Vi skaber værdi med løsninger som MedWin, der er et fuldt udbygget og brugervenligt lægesystem, der håndterer alle de administrative opgaver i en lægepraksis. Bolig- og ejendomsadministratorer: EG Bolig er nutidens og fremtidens totale it-system til både administration af boliger og ejendomme og benyttes af private og almene bolig- og ejendomsadministrationer i alle størrelser. Advokater: Med advokatsystemet AdvoPro er sagen sat i centrum, så advokaten hele tiden har det fulde overblik over mødereferater, indberetninger og vigtige juridiske dokumenter. Infrastruktur og drift Alle EG s øvrige brancheløsninger kan suppleres med løsninger, der sikrer, at driften af kundens it-løsning er tidssvarende, sikker og stabil. Vi understøtter markedets førende soft- og hardware og kan også gennemgå virksomhedens licenser og etablere de optimale aftaler. Med en komplet palet af driftsydelser kan vi sikre en tryg og sikker drift af kundens platform - hos kunden selv eller hostet hos os. Én leverandør hele vejen skaber tryghed. Fleksible driftsløsninger: EG s driftsservices kan tage det fulde ansvar for driften af kundens it-platform hos kunden eller hos EG. Det fjerner bekymringer om servernedbrud, systemopdateringer og backup. Infrastrukturservices: EG s infrastrukturafdeling råder over Skandinaviens absolutte spidskompetencer, certificeret i hver sit fagområde, fx virtualisering, platform, netværk og sikkerhed. Vi designer og optimerer it-infrastruktur for alle størrelser og typer af virksomheder. Service og support: Vores store service- og supportfunktion er til rådighed for kunder, hvor oppetid er vigtig. Vi står klar, når kunden har behov for hjælp både på hverdage og i weekender. Hardware- og softwareprodukter: EG dækker infrastrukturen fra servere og pc er til netværk, softwarelicenser og it-sikkerhed. Vi har en komplet produktpalet fra de største producenter på markedet som fx IBM, HP og Microsoft. Kirkegårde: Driften af kirkegården bliver nemmere med en online itløsning, der strukturerer arbejdet med vedligeholdelse af gravpladser og letter samarbejdet med kasserer, revision og menighedsråd. Plantecentre: PlantSoft Detail er en komplet administrativ løsning til brug i havecentre. Systemet er enkelt og brugervenligt, og det kan anvendes i alle størrelser havecentre. Bedemænd: Opus2i er en komplet administrativ løsning specielt udviklet til bedemænd. Løsningen indeholder komplet regnskab og budget, alle nødvendige oplysninger til effektiv sagsstyring, journalisering, dødsanmeldelse og kørselsoversigter. Christian Jensen, direktør, SaaS & Infrastruktur 20 EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde

It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde Optimer dine processer og skab sammenhæng i forsyningskæden. It-løsninger, der skaber værdi i din detailkæde Sådan udnytter du de teknologiske muligheder og sikrer udvikling og fremdrift i din detailkæde.

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen Fra ambitiøs strategi til effektiv drift Forretningsudvikling og itløsninger, der skaber grundlag for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen EG www.eg.dk Fremtidens detailhandel Stigende international

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50

Årsrapport for 2013. EDB Gruppen Holding A/S. CVR-nr. 31 59 88 50 Årsrapport for 2013 EDB Gruppen Holding A/S CVR-nr. 31 59 88 50 Indholdsfortegnelse Hovedtal og Nøgletal 2013... 2 Året, der gik... 4 Årets resultat... 7 Når it blot er et redskab... 11 Løsninger, der

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BUSINESS ANALYTICS SQL

BUSINESS ANALYTICS SQL BI BUSINESS ANALYTICS SQL 11-05-2012 EG Copyright 1 Agenda Business Analytics hvorfor er det aktuelt? hvad er BA? konkrete kundecases hvordan rammer det IT? 11-05-2012 EG Copyright 2 Lars Bo Nielsen Ansvarlig

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 2 Kort fortalt om os, så er vi markedsleder, og har 25 års erfaring har vi fået de fleste partner- priser på markedet har vi de dygtigste medarbejdere er vi en del af TDC

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere