EG A/S Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S Årsrapport 2011"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2011 EG EG A/S Årsrapport

2 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10 Om EG Forretningsområder 12 Logistik & Organisation 14 Bygge & Anlæg 16 Retail & Medie 18 Utility 20 Infrastructure Solutions 22 Enterprise Solutions 24 Public 26 Management Consulting Ledelsesberetning Organisation og selskabsledelse 28 Corporate Governance 29 Samfundsansvar Risikostyring 30 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 32 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 34 Ledelsespåtegning 35 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 36 Anvendt regnskabspraksis 43 Definitioner Koncernens regnskab 44 Resultatopgørelse 45 Balance 47 Egenkapital 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter Koncerninformationer 66 Koncernstruktur EG A/S Årsrapport

4 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S EG koncernens hovedtal Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 911, ,5 924, , ,4 Bruttofortjeneste 613,9 715,2 668,9 751,7 988,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 63,0 64,5 78,8 83,3 128,6 Driftsmæssige afskrivninger 13,3 15,7 11,5 8,8 19,2 EBITA, driftsresultat 49,7 48,8 67,3 74,5 109,4 Afskrivninger, amortiseringer 4,8 18,6 11,8 12,9 30,0 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 23,0 0,0 3,3 0,0 0,0 EBIT, driftsresultat 67,9 30,2 58,8 61,6 79,4 Finansielle poster, netto 4,9-0,3 6,4 1,2-0,6 Skat af årets resultat 11,0 8,3 14,8 17,0 20,2 ATP, årets resultat 61,8 21,6 50,4 45,8 58,6 Normaliseringer Salg af aktiviteter -23,0 0,0-3,3 0,0 0,0 Restruktureringsomkostninger mv *1) 0,0 0,0 11,8 3,5 11,2 Integrationsomkostninger opkøbte selskaber *1) 0,0 0,0 0,0 0,2 10,5 Valutakursreguleringer 0,0 0,0-3,5-2,1 0,0 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 4,8 18,6 11,8 12,9 30,0 Ændring af skatteprocent -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat af normaliseringer 4,6-4,6-4,2-3,6-12,9 Normaliseret resultat efter skat 46,1 35,6 63,0 56,7 97,4 Normaliseret EBITDA 63,0 64,5 90,6 87,0 150,3 Normaliseret EBITA 49,7 48,8 79,1 78,2 131, Omsætning og vækst Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 120 EBITA og margin 9, ,0 7,0 80 6,0 60 5,0 4,0 40 3,0 20 2,0 1,0 0 0, EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning 4 EG A/S Årsrapport 2011

5 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Side 25 EG koncernens hovedtal I millioner DKK Balance Aktiver i alt 572,4 584,5 570,7 611,6 929,3 Aktiekapital 72,8 72,8 72,8 71,0 71,0 Egenkapital 331,6 353,7 259,3 306,4 390,1 Netto arbejdskapital 198,4 181,3 132,7 146,2 175,1 Rentebærende gæld, netto -45,4-131,3-119,5-101,2 5,4 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 37,8 111,6 161,2 22,7 157,3 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -107,5-27,9-47,0-60,9-302,1 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 4,5 6,0-140,8-0,3 0,7 Årets pengestrøm -65,2 89,8-26,6-38,6-144,0 Ledelsesberetning Investeringer Materielle anlægsaktiver 6,4 12,9 6,0-4,4 19,9 Koncernens nøgletal Omsætningsændring 9,8% 13,3% -10,5% 11,5% 29,0% EBITDA i pct. af omsætning 6,9% 6,2% 8,5% 8,1% 9,7% EBITDA i pct. af omsætning, normaliseret 6,9% 6,2% 9,8% 8,4% 11,3% EBITA i pct. af omsætning 5,5% 4,7% 7,3% 7,2% 8,2% EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 5,5% 4,7% 8,6% 7,6% 9,9% Afkast på egenkapitalen (ROE) 23,1% 6,5% 14,2% 17,6% 19,1% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 17,2% 10,7% 17,8% 21,9% 31,8% Egenkapital andel 57,9% 60,5% 45,4% 50,1% 42,0% Antal medarbejdere Resultat pr. aktie (EPS) 17,5 6,1 14,2 12,9 16,5 Resultat pr. aktie (EPS) normaliseret 13,0 10,0 17,8 16,0 27,4 *1) Baseret på intern rapportering 140 EBITA og margin (normaliseret) 12, , ,0 80 6, ,0 20 2,0 0 0, Normaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 0,0 0, Normaliseret resultat efter skat i mio. kr. Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 5,0 EG A/S Årsrapport

6 Ledelsesberetning Året der gik EG A/S Året der gik Årets resultat Omsætningen for 2011 blev på DKK 1.330,4 mio. mod DKK 1.031,0 mio. i 2010, hvilket giver en stigning (organisk akvisitativ) på 29 %. Driftsresultatet (EBITA) gik fra DKK 74,5 mio. i 2010 til 109,2 i en stigning på 47 %. Vi har vundet betydelige markedsandele i 2011 både gennem organisk vækst og opkøb. Resultatmæssigt blev 2011 vores bedste år nogensinde. Årets resultat skal ses i lyset af, at vi har afholdt betydelige omkostninger til integration af de opkøbte virksomheder samt restrukturering. Normaliseres EBITA for disse omkostninger har der i 2011 været en stigning i normaliseret EBITA på 67 %. Reorganiseringen og opkøbene styrker vores position på nordisk plan, vores fokus på brancher, dedikerede kompetencer og software. Hele EG s vækst, både organisk og opkøb, er egenfinansieret og ikke via tilførsel af kapital fra Nordic Capital. Dette er sikret via stigende driftsindtjening samt reduktion af pengebinding i Net Working Capital, der er blevet konverteret til frit cash flow. Værdifuld effekt af ny strategi og organisering Den reorganisering efter brancher, vi gennemførte i 2010, viste i 2011 sit værd, og både internt og ude hos kunderne mærker vi, hvor stærkt vi står nu, hvor vi er organiseret rundt om brancher. Vores branchefokus viste sig i 2011 at være præcis så relevant og værdifuldt som forventet. Internt har vi opnået en klarhed og et fællesskab omkring processer og forretningsområder. Hos kunderne og i markedet generelt mærker vi, at vi har en langt tydeligere og stærkere position. Vores tilgang til værdiskabelse gennem best practice processer, i dybe og brede brancheløsninger, matcher kundernes behov og deres forventninger til investeringer og gevinstrealisering - og vi vinder markedsandele. Fra it-leverandør til samarbejdspartner EG har gennem årene styrket sit arbejde med organisationer, processer og teknologi, hvor kompetente management- og forretningskonsulenter indgår i tætte procesoptimeringsforløb med kunderne. Procesarbejdet kommer før teknologivalget med fokus på at skabe best practice på kundernes forretningsgange. I samarbejdet afdækkes potentialerne ved at ændre, automatisere og effektivisere arbejdsflow, og hvordan organisationen tilpasses til dette. Analysearbejdet afdækker gevinstpotentialet og danner rammen for kravene til teknologivalg og investeringer. Hele forløbet, og de ofte meget store gevinster der kan opnås, og efterfølgende er blevet realiseret, har skabt en ændring hos kunderne i samarbejdet med EG. Med kompetence og en stærk værktøjskasse, flytter EG sig fra maskinrummet til styrehuset i virksomhederne. Dette sker med afsæt i dokumenteret værdiskabelse via forretningsorienteret procesarbejde og teknologisk realisering af ofte meget store gevinster. Stærkeste Microsoft Dynamics partner i Europa I 2011 rykkede vi i EG fra en i forvejen solid position i Skandinavien til en klar førerposition som den stærkeste partner på Microsoft Dynamics i Europa. Det har givet os en stemme hos Microsoft, hvor vi fortsat bliver taget seriøst og er med til at påvirke retningen. Microsoft lytter til og regner med EG. Fremtiden skabes af kompetente medarbejdere EG er og skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Kompetence søger der hen, hvor den får et godt modspil og mulighed for videre udvikling. Hos EG har vi nogle af branchens allerbedste kompetencer på de teknologi- og brancheområder, vi arbejder inden for. Samtidig har vi medarbejdere, der tager ansvar og værdsætter fleksibiliteten i at få indflydelse på tilrettelægningen af deres egen arbejdsdag. I EG har vi valgt at deltage i Great Place to Work s undersøgelse og bruger den som vores årlige måling af medarbejdertilfredshed. Vi ligger på top 10 på it-listen, hvilket indikerer, at vi er et rigtig godt sted at arbejde. 6 EG A/S Årsrapport 2011

7 Ledelsesberetning Året der gik EG A/S Væsentlige begivenheder i EG har udbygget bredden og dybden i brancherne, vi arbejder med. 2. Brancheløsninger leveret online er slået an i flere brancher, og vi oplevede en vækst på området for drift og cloud-baserede online løsninger på over 50 % 3. Styrkelse via opkøb: ASP, NeoProcess, Kommuneinformation, Örebro Computer Service, ADB Team, thy:data og Dynaway 7 nye virksomhedsopkøb i 2011 I 2011 styrkede EG sin position yderligere ved strategiske opkøb af markante spillere inden for udvalgte brancher, geografier og teknologier. Vi er således i dag geografisk tættere på vores» I kraft af vores skærpede branchefokus har vi en langt skarpere og stærkere position. Leif Vestergaard, CEO Ledelsesberetning kunder med flere kontorer i Skandinavien og er markedsledende på branchetilrettede løsninger. Opkøbene har styrket brancheviden og markedsandel yderligere inden for områderne forsyning, handel, kommuner, produktion og logistik. Leif Vestergaard, CEO Udmærkelser Årets ERP Partner Enterprise ved det prestigefyldte Microsoft Partner Awards Microsoft begrunder prisen med: Partneren har haft succes med at erobre markedsandele inden for Enterprise-segmentet. Det er en strategisk satsning, der nu bærer frugt, og er resultatet af en planlagt eksekvering. Inner Circle for Microsoft Dynamics ved Microsofts Worldwide Partner Conference. Inner Circle for Microsoft Dynamics tildeles til den absolutte verdenselite af Dynamics-partnere, som har demonstreret en dyb viden og kompetence med henblik på at tilpasse Microsoft Dynamics, så løsningen imødekommer kundernes behov. President s Club for Microsoft Dynamics ved Microsofts Worldwide Partner Conference. President s Club tildeles en gruppe af højtydende Microsoft Dynamics-partnere, der har demonstreret en konstant og dedikeret indsats for at møde kundernes behov. Årets progressive IBM Partner. Prisen tildeles årets mest fremskridtsvenlige, nytænkende og innovative partner og IBM begrunder prisen med: EG har det seneste år via refokusering på kerneydelse og target-kunder fået deres IBM Cognos-forretning til at vokse betydeligt. EG A/S Årsrapport

8 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Finansielle forhold 29,0 % stigning i omsætning 46,6 % stigning i indtjening (EBITA) 67,4 % stigning i normaliseret EBITA Koncernen nåede i 2011 en samlet omsætning på 1.330,4 mio. kr. Omsætningen er kreeret organisk og via opkøb. På trods af at visse af de brancher, EG henvender sig til, også i 2011 har været præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittende reduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG, har selskabet realiseret en omsætningsfremgang på 29,0 % fra 1.031,0 mio. kr. i 2010 til 1.330,4 mio. kr. i Division Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har også i 2011 været ramt af den økonomiske afmatning. Omsætningen i 2011 har været 176,8 mio. kr. (193,0 mio. kr.) svarende til et fald på 8 % i forhold til Division Utility leverer it-løsninger og services til forsyningsselskaber i Norden. Omsætningen i 2011 har været 138,8 mio. kr. (109,1 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 27,2 %, som dels er skabt via organisk vækst samt købet af Örebro Computer Service i Sverige. Med en indtjening (EBITA) på 109,2 mio. kr. opnåede EG A/S sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG A/S fik en indtjeningsmæssig fremgang på 46,6 % i forhold til Normaliseret EBITA, reguleret for omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i 2011 DKK 130,9 mio. kr. (78,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 67,4 %. Fremgangen fra 2010 til 2011 er bl.a. sikret ved organisk vækst inden for de fleste forretningsområder. Opkøb har også bidraget positivt, men der er også forretningsområder, hvor den økonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbageholdenhed hos EG s kunder har påvirket omsætning og indtjening negativt. Nettoomsætning EG Koncernens omsætning udgør 1.330,4 mio. kr. (1.031,0 mio. kr.). Omsætningsfremgangen fra 2010 til 2011 er positivt påvirket af organisk vækst i de fleste forretningsområder og opkøb af NeoProcess, ASP, Kommuneinformation, Örebro Computer Service samt thy:data. På alle forretningsområder har der været omsætningsmæssig fremgang med undtagelse af Retail & Medie. Division Logistik & Produktion, med brancheløsninger til produktionsog logistikkunder baseret på AX, NAV og ASPECT4, har i 2011 haft en omsætning på 338,5 mio. kr. (200,5 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 68,8 %, som primært er skabt via køb af henholdsvis NeoProcess samt thy:data. Division SaaS & Infrastruktur, der bl.a. leverer egne brancheløsninger til udvalgte kundegrupper samt SaaS-løsninger og driftsservice til EG koncernens kunder, har i 2011 haft en omsætning på 319,6 mio. kr. (290,9 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 9,9 %, som dels er skabt via organisk vækst og dels via købet af Brandsoft i Division Enterprise Solutions, der omfatter områderne Performance Management, SAP og Application Service, har i 2011 haft en omsætning på 68,1 mio. kr. (52,0 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 31,0 %, som er skabt via organisk vækst. Division Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2011 haft en omsætning på 87,7 mio. kr. (23,8 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 268 %, som dels er skabt via opkøbet af Kommuneinformation samt via organisk vækst. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er forøget fra 751,7 mio. kr. i 2010 til 988,7 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 31,5 %. Bruttofortjeneste i procent af omsætning har fortsat den positive trend fra tidligere år og andrager 74,3 % i 2011 mod 72,9 % i Koncernens større fokus på salg af software, konsulentydelser, SaaS- & driftsaftaler samt serviceaftaler frem for salg af hardware har været medvirkende til stigende bruttomargin i de senere år. Division Bygge & Anlæg, med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation, har i 2011 haft en omsætning på 228,3 mio. kr. (166,6 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2010 på 37,0 %, som dels er skabt via organisk vækst samt via opkøb af ASP i Norge. 8 EG A/S Årsrapport 2011

9 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Resultatudvikling, EBITA EG koncernens driftsresultat, EBITA, for 2011 udgør 109,2 mio. kr. i forhold til 74,5 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2010 svarende til en fremgang på 46,6 %. EBITA-fremgangen skyldes en kombination af opkøb samt forbedret lønsomhed på den eksisterende forretning. I vurdering af EBITA-fremgangen er der i 2011 afholdt betydelige ressourcer både kvantificerbare og ikke kvantificerbare til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder samt en intern reorganisering af virksomheden efter brancher - kaldet Project One. Normaliseret EBITA, reguleret forkvantificerbare omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i ,9 mio. kr. (78,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 67,4 %. Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret af ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den løbende fortsættende driftsaktivitet (herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger anvendt til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb). Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet I januar 2012 overtog EG aktierne i norske NaviCom AS - en af Norges mest succesfulde leverandører af brancheløsninger baseret på Microsoft Dynamics AX og NAV. Opkøbet indebærer en væsentlig udvidelse af EG s norske aktiviteter, styrker vores position som ledende it-leverandør til en række brancher i Norge og bidrager yderligere til EG s førerposition på Dynamics i Europa. Forventninger EG Forventer, at der i 2012 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. Ledelsesberetning Normaliseret resultat efter skat andrager 96,9 mio. kr. i 2011 mod 56,7 mio. kr. i Cash Flow Pengestrøm fra driftsaktiviteter udgør 157,3 mio. kr. (22,7 mio. kr.). Den betydelige fremgang skyldes en kombination af selskabets vækst samt reduktion af pengebinding i Net Working Capital. Arbejdskapitalen udgør nu 13,2 % (14,2 %) af omsætningen. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til cash flow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Nettolikvider er reduceret, da de er anvendt til opkøb. Balance Ultimo 2011 havde EG A/S en samlet koncernbalance på 928,4 mio. kr. (611,6 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes primært tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2011 på 389,6 mio. kr. (306,4 mio. kr.). EG A/S Årsrapport

10 Ledelsesberetning EG EG A/S EG har det bedste udbud af branchetilrettede it-løsninger EG er uden sidestykke markedets førende leverandør af brancheløsninger målt på bredden og dybden i vores løsninger. EG er ejet af kapitalfonden Nordic Capital og har opbygget en stærk skandinavisk organisation, hvor mere end kompetente folk står klar til at skabe værdi for dig. Brancheløsninger har altid været omdrejningspunktet hos EG. Som en skandinavisk it-servicevirksomhed har vi specialiseret os i at udvikle og levere branchetilrettede it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for vores kunder. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision Adding value to business. Vores udgangspunkt er en dyb indsigt i vores kunders forretning og processer. Med mere end 30 års erfaring har vi skabt en unik viden og en dyb brancheindsigt hos vores konsulenter og i vores løsningspalet, der er baseret på best practice-processer i den enkelte branche. Vi har en særdeles stærk markedsposition inden for brancherne trælast, byg og installation, logistik, produktion, finans, handel og engros, transport, tekstil, retail, medie, forsyning, advokat, boligadministration, læger, kirkegårde, foreninger og den offentlige sektor. Vi ønsker at imødekomme kundebehov bedst muligt. Krisen og vores strategiarbejde har vist, at kunderne vægter værdiskabende løsninger langt højere end generelle it-ydelser. Den dybe tilpasning af processerne i EG s brancheløsninger er et stort aktiv. Det samme er muligheden for at få brancheløsningerne online, hvor EG leverer den cloud-baserede løsning ud-af-væggen. Det minimerer startomkostningerne, skaber fleksibilitet og giver kunden mulighed for at fokusere på forretningsudvikling - frem for it. EG koncernen arbejder kontinuerligt på at tilvejebringe de stærkeste kompetencer inden for markedets førende soft- og hardwareprodukter. Vi har valgt at arbejde med de bedste og ønsker selv at have de bedste! Vi udbygger fortsat den enorme styrke, vi har inden for vores brancher, både med organisk vækst og strategiske opkøb. Via nye samarbejder sikrer vi et endnu bedre fodfæste og en kraftfuld indsatsstyrke at arbejde med i markedet. Vores alliance med indiske Tata Consultancy Services åbner helt nye muligheder for at gennemføre projekter med assistance fra globale ressourcer - sikkert styret af EG. EG s løsninger er baseret på standardløsninger og -teknologier fra bl.a. Microsoft, SAP, HP og IBM. Størstedelen af vores brancheløsninger er baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og vores egetudviklede ASPECT4. Herudover tilbyder vi ydelser inden for managementrådgivning, business intelligence, portaler, alle former for support og service samt hardware og software til at afvikle løsningerne på. Vi har dermed løsninger til både store og små virksomheder og kan levere alle vores løsninger både på kundens eget hardware og via vores datacenter. EG kan optræde som totalleverandør, hvor vi tager ansvar for den samlede it hos vores kunder. Vi har samlet vores styrker under 7 forretningsområder, som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Her fortæller direktørerne for områderne om deres attraktive kompetencer og løsninger, der samlet har skabt en milliardomsætning hos EG. Velkommen til EG og god læselyst i EG Årsrapporten for Logistik & Produktion Bygge- & Anlæg Retail & Medie Utility Infrastructure Solutions Enterprise Solutions Public 10 EG A/S Årsrapport 2011

11 Ledelsesberetning EG EG A/S Forretningsrådgivning Du får skærpet konkurrenceevnen, når vi i et tæt samarbejde kortlægger og strømliner jeres arbejdsgange. Jeres behov først platformen bagefter. Det kan vi sige, fordi vi har kompetencer og højeste certificeringer hele vejen rundt. Derfor er optimal udnyttelse af it blot én blandt mange parametre, når vores forretningsrådgivere hjælper dig med at optimere driften af din virksomhed. Brancheløsninger Udviklingen af værdiskabende branceløsninger handler for os om at have den nødvendige dybe indsigt i branchen, man arbejder med. Man skal kende værdikæderne og kunne udarbejde best practice processer sammen med organisationen, så softwaren understøtter værdikæder og arbejdsprocesser optimalt i alle led. Det skaber værdi. Ledelsesberetning Leif Vestergaard, CEO» Brancheløsninger er midlet til værdiskabelse hos vores kunder Leif Vestergaard, CEO Drift og Infrastruktur Hos EG tilbyder vi attraktive driftsløsninger i fleksible aftaler, der kan modulopbygges helt efter dit behov. EG kan tage ansvaret for driften - enten hostet hos vores datacenter eller ude hos dig. EG A/S Årsrapport

12 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion tilbyder en 370 mand stor muskel i et stærkt setup til produktions- og logistikkunder med brancheløsninger baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV og ASPECT4. Hos EG har vi opbygget kompetencer og løsninger, der gør os til Nordens største it-partner for logistik- og produktionsvirksomheder. Vi dækker hele værdikæden inden for området. Vi tilbyder brancheløsninger baseret på Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4- løsninger. Vi er teknologimæssigt skarpe på alle vores platforme med løsninger specialiseret til logistik, tekstil, transport, handel & en gros, og både projekt-, proces- og serieproducerende virksomheder. Best practice-processer Vi har stillet skarpt på forretningsprocesser og forandringsledelse, som er nødvendig, når vi implementerer best practice forretnings gange. Sammen med kunden afdækker vi kundens procesflow og analyserer, hvordan de kan blive mere effektive. Vi har gennem mange år opbygget et unikt metodeapparat til procesoptimering. Med det afdækker vi ofte meget store potentialer for effektiviseringer i virksomhederne og sikrer værdiskabende løsninger baseret på rette teknologi. Rent strategisk vil vi være endnu skarpere på procesoptimering og på at dokumentere gevinster og vækstpotentiale. Målet er at kunne synliggøre værdien ved at effektivisere processer og logistikflows endnu bedre. Case: Procesoptimering bag skærpet fokus hos Micro Matic EG NeoProcess forstår os helt ind i forretningens kerne IT Manager Morten Lennert. Som følge af skærpede markedskrav er Micro Matic blevet trimmet over en bred kam. Takket være samarbejdet med EG NeoProcess har Micro Matic i dag en velpoleret Dynamics AX-løsning, der med høj dataintegritet omdanner rå data til værdifuld viden og gør virksomheden i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Micro Matic A/S er verdens førende producent af komponenter til fadølsanlæg. Hovedkontor, udvikling og en del af produktionen ligger på Fyn. Resten af produktionen er fordelt i USA, England og Kina, mens montagen foregår i Litauen. Micro Matic har herudover regionskontorer samt salgs- og servicekontorer i en række lande verden over. Serie-ordreproduktion er i dag stramt optimeret ud fra kundernes skiftende behov, hvoraf de store bryggerier står for den største del af omsætningen. Markedsvilkår skærper kravene til ERP De seneste år har været hårde for Micro Matic. Finanskrisen, kombineret med rygeforbud på barer, har betydet, at salget af fadøl er gået ned og med det behovet for virksomhedens produkter. Herudover mærker Micro Matic, som så mange andre danske virksomheder, generelt øgede krav til effektivitet i takt med, at kinesiske producenter stiller sig klar i kulissen. IT Manager Morten Lennert forklarer: Lige pludselig skulle vi stramme os meget mere an for at tjene penge. Det var ikke længere godt nok at træffe beslutninger baseret på en mavefornemmelse eller ikke at kunne finde råvarerne med det samme, fordi de ikke var meldt rigtigt ind i systemet. Sådan tror jeg, det er alle steder nu det er bare ikke alle, der har opdaget det. Løsning Alle processer blev gennemgået og optimeret som grundlag for design af den ny løsning. Dynamics AX 4.0 med løsninger til styring af produktionen (Operational Management Portal) og lageret (StockAgent) som de vigtigste tillægsløsninger. Udbytte 50 % forbedret gennemløbshastighed på lageret, der yderligere er nedbragt med 20 millioner kr. Fleksibel produktion med nøjagtige data til efterkalkulation og detaljeret beregning af dækningsbidrag. Et velpoleret system med høj dataintegritet danner grundlaget for, at virksomheden kan og tør træffe de rigtige beslutninger. 12 EG A/S Årsrapport 2011

13 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S EG synliggør værdien Vi er skarpe på procesoptimering og på at dokumentere gevinster og vækstpotentiale. Vi synliggør og konkretiserer værdien ved at effektivisere processer og logistikflows. Kunden skal kunne se gevinsterne direkte. Dokumentationen er et styringsmål i implementeringen, som sikrer, at virksomheden efterfølgende får høstet gevinsterne. Alle vores konsulenter er uddannet til at benytte denne metode. Vi tilbyder også at uddanne kundens medarbejdere, så de selv kan få gavn af vores værktøjskasse. 370 mand i dedikeret setup I Logistik & Produktion tilbyder vi vores kunder kompetente konsulenter med mange års erfaring med logistik- og produktionsvirksomheder. Vi lægger vægt på vidensdeling og samarbejde i team. Den samlede kompetence giver os sikkerhed for, at vi kan hjælpe vores kunder, uanset hvor i værdikæden de har et behov. Vi baserer os på forskellige teknologiske platforme og udarbejder gap-analyser mod forskellige ERP-platforme. Sammen med kunden kan vi således vælge den teknologi, der bedst understøtter det forretningsmæssige behov med størst gevinstpotentiale. EG dækker hele værdikæden Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. logistik, tekstil, transport, handel & en gros og projekt-, proces- og serieproducerende virksomheder. Styr på ustrukturerede data Vores brancheløsninger tager med SharePoint også hånd om ustrukturerede data som kontrakter, s m.m. Løsningen CrossWorks sikrer, at alle dokumenter kan findes i ERP-systemet via tæt integration og søgning på nøgleord. Det giver brugeren store tidsmæssige besparelser. Færdigpakkede brancheløsninger Som noget relativt nyt tilbyder vi nu også flere af vores brancheløsninger som online-løsninger, hvor du blot skal sætte stikket i væggen. Her bliver it-omkostningerne variable inden for en aftalt ramme, som giver mulighed for fx at sæsonregulere behovet. Du behøver ikke selv at vedligeholde egne it-kompetencer, men kan i stedet fokusere på din kerneforretning. Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion» Vi vil være de bedste til at øge kundernes produktivitet Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion har fokus på hovedområderne: Produktion og Logistik Tekstil Transport Handel & Engros Foreninger og medlemsvirksomheder Årets vigtigste begivenheder Køb af NeoProcess 1. januar Køb af thy:data & Dynaway 1. oktober Er nu Europas stærkeste Microsoft Dynamics partner Nye store kontrakter som fx Palsgaard, Grene, Pandora, Orifarm, DSV og Scantruck Gennembrud med Sharepoint-løsningen Crosswork Gennembrud på online-løsninger til Transport og Tekstil Nettoomsætning, mio. DKK 338,5 200,5 Bruttofortjeneste, mio. DKK 274,9 174,9 Forretningsområder EG A/S Årsrapport

14 Forretningsområder Bygge & Anlæg EG A/S Bygge & Anlæg Vi knytter forsyningskæderne mellem trælasterne og håndværksmestre bedre sammen, så udvekslingen af dokumentation og information kan ske i et sammenhængende flow. EG Bygge & Anlæg har den dybe brancheviden inden for trælaster, byggemarkeder, entreprenører, håndværksvirksomheder, installatører og anlægsgartnere. Vi har indsigt i hele forsyningskæden og understøtter de enkelte værdikæder med best practice-processer. Vi er organiseret optimalt rundt om kunderne. Med ca. 300 dygtige medarbejdere i divisionen og en position som den stærkeste leverandør til byggeriet dækker vi hele vejen. Vi har en bredde i vores brancheløsninger, der understøtter både de små og mellemstore virksomheder samt high-end løsninger til de større byggemarkeder, som Ditas, XL-Byg, Silvan, Stark og jem & fix. Online brancheløsning Vores færdigpakkede brancheløsninger er inde i en eksplosiv vækst. Afregningen sker som løbende abonnement og frigør derfor likviditet hos kunden. Alt er centralt vedligeholdt hos EG med optimal sikkerhed og store driftsfordele. Det giver kunderne mulighed for at fokusere på deres forretning frem for på it. Vi kan også gå skridtet videre og varetage hele processer, som det for eksempel sker i Bygge & Anlægs lønservice. Her er vores medarbejdere dybt inde i udvalgte fagforbunds overenskomster og aftaler og sikrer en optimal lønstyring for håndværksvirksomheder. Så kan de holde fokus på forretningen - med EG i ryggen. EG Bygge & Anlæg er fulgt med kunderne ud i Skandinavien, hvor positionen løbende udbygges i Sverige og Norge - senest med købet af det norske selskab NaviCom. Fremadrettet kigger vi også ud over Skandinavien og på nye partnerskaber, der kan understøtte internationaliseringen. Fokus på forsyningskæder Vi fokuserer på at udvikle de rigtige løsninger, der understøtter forsyningskæden optimalt. Løsningerne følger med helt ud på byggepladsen, så der sker en optimal levering af varer just-in-time. Varer skal ikke komme for tidligt, så de stjæles eller forgår, og ikke for sent, så håndværkerne står med tomme hænder. EG har løsninger, der giver meget større kontrol over byggepladsen. Med bedre webløsninger og systemer til håndtering af dokumenter og tegninger, kan alle data flyde igennem, fx via ipads og håndholdte løsninger, og understøtte arbejdsgangene optimalt. Når vi binder alle løsningerne sammen, bliver forsyningskæden stærkere. EG Bygge & Anlæg har fokus på hovedområderne: Byggemarkeder Trælaster Entreprenører Håndværksvirksomheder Installatører Anlægsgartnere Årets vigtigste begivenheder Køb af ASP, Norge, 1. januar I starten af 2012 er NaviCom AS i Norge blevet købt og styrker positionen i Norge yderligere Købet af det tidligere Bygteq øgede også i 2011 det samlede engagement i Bygge- & Anlægssektoren og styrkede EG s position som den førende leverandør til branchen. Fokus på optimering gennem it-investeringer har hjulpet vores kunder til øget effektivitet. Det har været påkrævet i finanskrisen, der har ramt byggesektoren hårdt. Branchespecifikke online-løsninger har for alvor vundet indpas hos mindre og mellemstore virksomheder. EG er det logiske valg, når virksomhederne skal vælge en it-samarbejdspartner, der forstår deres forretning. Vi kan hjælpe med at understøtte øget vækst og effektivisering i alle led. Vi kigger også ud på andre brancher, fx transport, så rekvisitioner og fakturaer kan flyde pr. automatik Nettoomsætning, mio. DKK 228,3 166,6 Bruttofortjeneste, mio. DKK 180,3 139,2 14 EG A/S Årsrapport 2011

15 Case: Jens Schultz a/s blev etableret i 1969 og har udviklet sig til at være Sydfyns største udbyder af trælast, byggematerialer, værktøj, beslag, erhvervsbeklædning og alt til hus og have. Jens Schultz a/s var blevet for administrationstung og ønskede en effektivisering gennemført, hvor man fik udnyttet mulighederne i ASPECT4 Trælast bedre samt optimeret egne processer. Forretningsområder Jørgen Møller, direktør EG Bygge & Anlæg Ønsket var at skabe en forretningsorienteret tilgang frem for kun at fokusere på it. Baseret på tidligere erfaringer blev EG s managementkonsulenter (EG MC) taget med på banen. Sammen med forretnings-konsulenten fra EG Trælast stod de i spidsen for at styre og realisere et helhedsorienteret forløb med afsæt i en forretningsanalyse.» Vi er organiseret optimalt - rundt om vores kunder Jørgen Møller, direktør, EG Bygge & Anlæg En værdifuld gevinst var EG MC s fokus på det resultatorienterede, der smittede af på alle de involverede medarbejdere. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret i arbejdet med at fastlægge 8 overordnede procesforløb, forklarer Thomas Skovlund Madsen. Målbare resultater Med fokus på realiserbar økonomisk effekt blev der defineret 13 projekter som over en periode på 18 måneder ville repræsentere et samlet gevinstpotentiale på 4,5 mio. Den systematiske involvering af medarbejderne gav samtidig en forretningsmæssig forståelse og indblik i, hvad den enkeltes indsats betyder for det næste led i kæden. De klart beskrevne mål, specifikke projekter og det store medarbejderengagement har været fuldstændig afgørende for, at vi i dag kan sætte flueben ved flere af de forventede gevinster. Eksempelvis har vi nedbragt vores lagerbinding med 10 %, hvilket giver os en reduktion i kapitalbindingen på 4 mio. kroner. Samtidig er vores personaleomkostninger reduceret væsentligt, fortæller Thomas Skovlund Madsen. Thomas Skovlund Madsen, direktør, Jens Schultz a/s EG A/S Årsrapport

16 Forretningsområder Retail & Medie EG A/S Retail & Medie Med over 200 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge leverer EG Retail & Medie 100 % branchespecialiserede løsninger til detail-, handels- og medievirksomheder overalt i Skandinavien. Værdiskabende løsninger til detailhandelen EG Retail er Skandinaviens største totalleverandør af it til detailbranchen og ligeledes den største Microsoft Dynamics partner med 100 % fokus på Retail. Vi leverer løsninger, der effektiviserer og videreudvikler vores kunders forretning. Det kan vi, fordi vi har forretningskonsulenter med dybdegående kendskab til forretningsprocesserne i detail og handel kombineret med stærke kompetencer på hhv. egne løsninger, Microsoft Dynamics ERP og detailløsninger. Vores løsningsportefølje dækker alle aspekter af kundernes virksomhed, uanset om det gælder optimering af processer på kædekontor, optimering af butiksstyringen, eller optimering af driften i den enkelte butik. Vi er totalleverandør af ERP-systemer, butiks- og varestyringsløsninger samt POS-løsninger til detailkæderne suppleret med en lang række tillægsløsninger. Case: Henrik R. Møller, direktør, EG Retail & Medie Vi fokuserer på kontinuerligt at udvikle løsninger, der forbedrer bundlinjen for hhv. kædekontoret og butiksdriften. Til optimering af butiksdriften har vi fx leveret en række løsninger inden for kontanthåndtering, elektroniske hyldeforkanter, selvbetjeningsløsninger, selvscanning, digital overvågning, kundetællere, digital skiltning og vagtplanlægning. Stærke it-løsninger til medievirksomheder EG Medie er med mere end 25 års brancheerfaring dybt specialiseret i udviklingen af annonce-, abonnements- og produktionsløsninger til medievirksomheder. Brancheløsningen er baseret på Microsoft Dynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiske virksomheder og mediehuse. Løsningen distribueres i internationalt regi via aftaler med Microsoft Dynamics partnere i en lang række lande. Fokus på forretningsudvikling med hosted Dynamics AX Retail hos Hamleys/Kids Retail En fleksibel og skalerbar løsning, der kan justeres i takt med sæsonudsving og ekspansioner. Det er, hvad Hamleys/Kids Retail i Skandinavien har sikret sig med en hosted Dynamics AX Retail-løsning til deres butikker i Københavnsområdet. Den kendte legetøjskæde Hamleys Of London har butikker i Fields, Illum og Københavns Lufthavn. Butikkerne i Danmark drives via et franchise-koncept af selskabet Hamleys/Kids Retail med rettighederne til hele Skandinavien. Dynamics AX til retail I Illum har vi et stort univers for børnetøj og sko, hvor vi bruger samme system til tøj og sko som til legetøjet. Løsningen fungerer bare rigtig godt til retail - både i forhold til bogføring, lagerstyring og salg, fortæller Jacob Pedersen, som er partner i Hamleys/Kids Retail. Senest har Hamleys/Kids Retail valgt at supplere med den helt nye kasseløsning AX POS fra Microsoft og håndscannere til at hjælpe med status og varemodtagelse. AX POS er fuldt integreret med Dynamcis AX og har en top moderne brugergrænseflade, som gør betjeningen af kunderne effektiv. Med Dynamics AX Retail-løsningen har vi opnået den fleksibilitet i tilpasningen, som vi har ønsket, og den skalerbarhed som matcher vores behov og fremadrettede vækstplaner, siger Jacob Pedersen. Fokus på forretningen med en hosted løsning Hostingløsningen er vejen frem for Hamleys/Kids Retail, som ønsker at lægge kræfterne i forretningsudviklingen, ikke i driften. Jacob Pedersen fremhæver det som et stort plus, at driften ikke fylder noget i hverdagen, men bare fungerer. Og så er det nemt at skrue op og ned for løsningen efter behov. I forhold til licenser er fleksibiliteten også god. Vi kan betale for ekstra brugere i en sæsonperiode og regulere ned igen, når det er overstået, siger Jacob Pedersen. Jacob Pedersen, partner, Hamleys. 16 EG A/S Årsrapport 2011

17 Forretningsområder Retail & Medie EG A/S HOVEDKONTOR MOBILITY GENNEM- FAKTURERING PROCESOPTIMERING CHANNEL- MANAGEMENT INTRANETPORTALER LOGISTIK DETAIL-/BUTIKSLØSNING CRM SUPPORT PROCESOPTIMERING INTRANETPORTALER BUTIK MOBILITY KUNDE- TÆLLERE VIDEO- OVERVÅGNING KONTANT- HÅNDTERING SELVBETJENINGS- KASSER SUPPORT APPS EDI MICROSOFT DYNAMICS NAV ERP MICROSOFT DYNAMICS AX KAMPAGNE- STYRING SERVICE APPS VAGTPLAN- LÆGNING DETAIL-/KÆDE- LØSNING POS-/KASSE-LØSNING SELV- SCANNING SERVICE WEBSHOP INDKØB DIGITAL SIGNAGE KUNDEKLUB & LOYALITET DRIFT SORTIMENTS- STYRING BUSINESS ANALYTICS INFRASTRUKTUR DRIFT ELEKTRONISKE HÅND- HYLDEFORKANTER TERMINALER HOSTING INFRASTRUKTUR HOSTING LEVERANDØRER/ PRODUCENTER GROSSISTER DETAILKÆDER BUTIKKER/ KANALER Forretningsområder» Vi har 25 års erfaring med detailhandlen på butiks- og kædeniveau. Det har vi nu kombineret med EG-koncernens tværgående ydelser, hvilket giver os en helt unik value proposition til vores kunder Henrik R. Møller, direktør, EG Retail & Medie Service og support organisation Alle løsningerne er understøttet af en stor service- og supportfunktion, der er fuldt dedikeret til kundens behov. Vi ved, hvor afgørende oppetid er. Derfor står vores 70 service- og supportmedarbejdere til rådighed, når behovet for hjælp opstår både på hverdage og i weekender. Leverancemodeller, pakkeløsninger og drift tilpasset kundens behov EG Retail har udviklet en række pakkeløsninger bl.a. inden for mobile applikationer, håndterminaler, Webshops og kunde- og loyalitetsløsninger. Vores leveranceorganisation er understøttet af EG s globale leverancemodel, der sikrer fleksible og omkostningseffektive implementeringsforløb. Løsningerne kan købes på traditionelle vilkår eller on-demand, og vi tilbyder desuden 100 % drift af løsningerne fra EG s drifts- og hostingcenter. EG Retail & Medie har fokus på hovedområderne: Detail- og handelsvirksomheder Hovedkontor/kædekontor Butikkerne Medie Abonnementsløsninger Annonceløsninger Produktionsstyringsløsninger CRM-løsninger Årets vigtigste begivenheder EG Handel, som leverer Microsoft Dynamics AX løsninger til detail- og handelsvirksomheder, er med effekt fra 1. januar 2012 blevet en del af EG Retail & Medie divisionen. Vi dækker således både Microsoft Dynamics NAV og AX løsninger. Detailbranchen har igen i 2011 været kraftigt påvirket af finanskrisen, og der har været stor fokus fra vores kunder på effektivisering af driften. Vi har derfor haft specielt stor succes med vores supplerende it-løsninger, der effektiviserer driften og optimerer butikkernes bundlinje. EG Retail og Medie har en solid omsætning og indtægt, som består af salg af softwarelicenser til egne og tredjepartsløsninger, projekter og konsulentopgaver, samt en stor del af opdaterings-, service- og supportaftaler. På trods af konkurrencesituationen i markedet er det lykkes os at bibeholde vores kundebase, som består af nogle af de største detailkæder og mediehuse i Danmark Nettoomsætning, mio. DKK 176,8 193,0 Bruttofortjeneste, mio. DKK 120,1 129,3 EG A/S Årsrapport

18 Case: Utility HMN Naturgas I/S er en fusion mellem de to distributionsselskaber HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S. HMN betjener godt forbrugere landet over. Selskabet har en klar strategi for målet med it-systemerne. Forretningen skal drives på ét fælles system, baseret på en standard platform. Valget blev en Xellent brancheløsning, der dækker alle centrale arbejdsprocesser hos HMN. Xellent var den mest fleksible løsning, baseret på en åben teknologisk platform, med afsæt i best practice processer. HMN har en samlet løsning, der dækker Økonomi, Afregning, Drift- og vedligeholdelse samt etableringen af et ebix Gas-modul til håndteringen af leverandørskift. Til afregningsprocesserne har vi fået en bred selvbetjeningsløsning til vores kunder og samarbejspartnere via webservices. På business intelligence siden, til styringen af budgetter, rapporter og konsolidering, integrerer vi en Cognos TM1-løsning. Alt i alt en omfattende helhedsløsning, med klare fordele. Hos EG Utility har vi fokus på det nordiske marked for energiforsyning. Både brancheløsningerne og organisationen er opbygget derefter. EG har mere end 30 års erfaring inden for forsyningsområdet og har over 130 forsyningsselskaber som kunder i Danmark, Norge og Sverige. Vi har en disciplineret tilgang til opgaven, for vores kompetencer bygger ikke blot på vores ekspertise inden for selve it-løsningen men i lige så høj grad på vores dybe kendskab til forsyningsbranchen. I sidste ende sikrer det dit selskab en høj effektivitet, en god service og den størst mulige fleksibilitet og værdi. Forsyning er i de senere år gået fra at være en af de mest regulerede brancher til at være en konkurrencepræget og dynamisk branche en tendens, der bliver endnu mere udpræget i de kommende år. Med kunder som bl.a. HMN Naturgas, EnergiMidt, NEAS, Öresundskraft, Skellefteåkraft og Bodø Energi har vi en dyb brancheviden på tværs af landegrænser. Med den erfaring har vi udviklet brancheløsninger, der understøtter branchens centrale processer og åbner for enkel implementering af nye koncepter. Selskaber i de enkelte lande parameterstyres inden for rammerne af samme standardløsninger. Med Xellent har vi erstattet et utal af sub-systemer med én totalløsning, i én database med én tilgang til data, Vi har fået en overskuelig it-infrastruktur og en lang række procesforbedringer - herunder selvbetjeningsløsninger. Microsoft platformen sikrer en nem tilgang for medarbejderne, og samarbejdet i Xellent brugergrupperne er et aktiv. Vi har sikret os gode fordele og omkostningsbesparelser fremadrettet, men det er især gevinsterne, i den fulde fleksibilitet vi har fået, der skaber muligheder. Vi har fået en Supportaftale, Rammeaftale og en Release/udviklingsaftale, hvor vi er koblet på de Xellent opgraderinger der kommer. Vi ser det som en budgetkonto, der sikrer, at man ikke pludselig står med én stor udskrivning. Support og udviklingstimer er på Take or Pay vilkår. Hvis du ikke bruger timerne på året, er de tabt - til gengæld er prisen lav. Et godt koncept, med gode incitamenter for begge parter. Vi er således tilfredse med Xellent-løsningen og vores samarbejde med EG Utility. Peter I. Fenger, sekretariatschef, HMN Naturgas I/S. De to brancheløsninger Xellent og CS Transmission retter sig imod forskellige behov. Xellent matcher behovet hos forsynings- og energisektoren på tværs af alle forretningsprocesser. Alle processer er samlet i én innovativ løsning baseret på Dynamics AX. Det giver en fleksibel, strømlinet drift i én database med én tilgang. Samtidig giver løsningen skalafordele ift. omkostninger til bl.a. implementering, licensudgifter og uddannelse. Xellent understøtter koncernstrukturer og er en ægte multiafregningsløsning. CS Transmission samler alle slutkundens løbende abonnementer som fx el, gas, vand, renovation og bredbånd i en samlet løsning til aflæsning, fakturering og kundedialog. Vores kunders hverdag bliver enklere og slutkunderne mere tilfredse med bl.a. letforståelige fakturaer. CS Transmission integreres med det eksisterende forretningssystem. 18 EG A/S Årsrapport 2011

19 Forretningsområder Utility EG A/S Som et eksempel på international anerkendelse er en af løsningerne Xellent - placeret i Gartner Groups Magic Quadrant. Det er vores mål at kunne skærpe positionen yderligere, og samarbejdet med blandt andet Microsoft bliver også af denne årsag yderligere intensiveret.» Vi arbejder frem mod ét sammenhængende nordisk marked i 2015, et marked med øget konkurrence, gennemsigtighed og nye muligheder for alle interessenter til en optimeret udnyttelse af energi. Niels Theilmann Møller, direktør, EG Utility Forretningsområder Niels Teilmann, direktør, EG Utility Business Intelligence for både udbydere og slutbrugere Utility brancheløsningerne bygger begge på Microsoft-standarder og -produkter. Med integration af Business Intelligence-værktøjer som IBM Cognos får kunderne information til bedre kontrol, styring og planlægning og nye muligheder for at agere. Eksempelvis kan virksomheden se sit forbrug i form af topeffekter/belastninger over tid og dermed planlægge, hvornår hvilket udstyr skal køre. Outsourcing af forretningsprocesser Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger at effektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaver hos EG Business Process Outsourcing. Der kan være tale om tilbagevendende opgaver som fakturering eller lønadministration. Denne outsourcing af opgaver frigør nøglemedarbejdere til vigtigere opgaver og giver kontante besparelser samt mulighed for at fokusere egne ressourcer på virksomhedernes kerneområder. EG Utility brancheløsningerne har fokus på hovedområderne: Varme El Gas Vand og afløb Renovation Bredbånd, herunder tv, internet, telefon og mobil Årets vigtigste begivenheder Køb af Örebro Computer Service AB (Sverige) 1. februar 2011 Køb af ADB Team (Norge) 1. juni 2011 EG Utility bliver den første transnordiske forsyningsleverandør, der tilbyder en samlet it-løsning baseret på én standardplatform på tværs af Norden. Aftale med TrønderEnergi Nett betyder, at EG Utility står for, at hver sjette nordmand får korrekt afregning af sit strømforbrug. Aftale med TrønderEnergi Nett betyder, at EG Utility står for, at hver sjette nordmand får korrekt afregning af sit strømforbrug Nettoomsætning, mio. DKK 138,8 109,1 Bruttofortjeneste, mio. DKK 117,2 95,9 EG A/S Årsrapport

20 Forretningsområder Infrastructure Solutions EG A/S Infrastructure Solutions Argumenterne for at lægge hele eller dele af arbejdet med it ud af huset er mange. Virksomhederne sparer tid og ressourcer og får samtidig adgang til kompetencer, som de sjældent selv ville vælge at oparbejde. Der er ofte meget værdi at hente i forhold til at skabe overskud til at fokusere på kerneforretningen. Hos EG letter vi byrden hos kunderne, når det kommer til drift og vedligehold af it-løsninger. Færdigpakkede online it-løsninger Vi leverer brancheløsninger til advokater, læger, boligselskaber, kirkegårde, plantecentre og bedemænd som færdigpakkede løsninger, hvor kunden er i luften fra dag et. Området er i kraftig vækst, fordi flere og flere mindre og mellemstore virksomheder oplever, hvor nem it kan være, når man bare skal bruge løsningen og ikke stå for driften. Vi har følgende færdigpakkede online it-løsninger: Læger: Vi skaber værdi med løsninger som MedWin, der er et fuldt udbygget og brugervenligt lægesystem, der håndterer alle de administrative opgaver i en lægepraksis. Bolig- og ejendomsadministratorer: EG Bolig er nutidens og fremtidens totale it-system til både administration af boliger og ejendomme og benyttes af private og almene bolig- og ejendomsadministrationer i alle størrelser. Advokater: Med advokatsystemet AdvoPro er sagen sat i centrum, så advokaten hele tiden har det fulde overblik over mødereferater, indberetninger og vigtige juridiske dokumenter. Infrastruktur og drift Alle EG s øvrige brancheløsninger kan suppleres med løsninger, der sikrer, at driften af kundens it-løsning er tidssvarende, sikker og stabil. Vi understøtter markedets førende soft- og hardware og kan også gennemgå virksomhedens licenser og etablere de optimale aftaler. Med en komplet palet af driftsydelser kan vi sikre en tryg og sikker drift af kundens platform - hos kunden selv eller hostet hos os. Én leverandør hele vejen skaber tryghed. Fleksible driftsløsninger: EG s driftsservices kan tage det fulde ansvar for driften af kundens it-platform hos kunden eller hos EG. Det fjerner bekymringer om servernedbrud, systemopdateringer og backup. Infrastrukturservices: EG s infrastrukturafdeling råder over Skandinaviens absolutte spidskompetencer, certificeret i hver sit fagområde, fx virtualisering, platform, netværk og sikkerhed. Vi designer og optimerer it-infrastruktur for alle størrelser og typer af virksomheder. Service og support: Vores store service- og supportfunktion er til rådighed for kunder, hvor oppetid er vigtig. Vi står klar, når kunden har behov for hjælp både på hverdage og i weekender. Hardware- og softwareprodukter: EG dækker infrastrukturen fra servere og pc er til netværk, softwarelicenser og it-sikkerhed. Vi har en komplet produktpalet fra de største producenter på markedet som fx IBM, HP og Microsoft. Kirkegårde: Driften af kirkegården bliver nemmere med en online itløsning, der strukturerer arbejdet med vedligeholdelse af gravpladser og letter samarbejdet med kasserer, revision og menighedsråd. Plantecentre: PlantSoft Detail er en komplet administrativ løsning til brug i havecentre. Systemet er enkelt og brugervenligt, og det kan anvendes i alle størrelser havecentre. Bedemænd: Opus2i er en komplet administrativ løsning specielt udviklet til bedemænd. Løsningen indeholder komplet regnskab og budget, alle nødvendige oplysninger til effektiv sagsstyring, journalisering, dødsanmeldelse og kørselsoversigter. Christian Jensen, direktør, SaaS & Infrastruktur 20 EG A/S Årsrapport 2011

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere