DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE"

Transkript

1 DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

2

3 Læs mere på LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer effektive løsninger til vores kunder, som gør hverdagen enklere og skaber værdi fra mobile medarbejdere til ledelsen. Locus har siden 1991 leveret højteknologiske løsninger til mobile medarbejdere indenfor et bredt spektrum af virksomheder, hvor effektiviseringen bliver opnået gennem integrationen af eksisterende systemer og ny teknologi. Alt er gjort med ét fælles mål: At gøre hverdagen enklere!»locus skaber værdi og gør hverdagen enklere«locus kompetence er evnen til at levere totale løsninger, der rækker fra det eksisterende it-system ud til de mobile medarbejdere. Locus kompetancer kan i denne sammenhæng også dække vores kunders behov for rådgivning, udvikling, oplæring og drift. Gennem årene har Locus indtaget en solid position på det skandinaviske marked og vi er stolte af at sætte fokus på løsninger, der skaber værdi for alle typer virksomheder der beskæftiger mobile medarbejdere hvad enten der er tale om sælgere, serviceteknikere, chauffører, inspektører, vagter eller andet mobilt personale vi kan hjælpe. Vi er et solidt team med mere end 80 ansatte i Norge, Danmark og Sverige. MOBILE IT-LØSNINGER STYRKER HELE VÆRDIKÆDEN En mobil it-løsning fra Locus sikrer en nem og mere effektiv arbejdsdag. Hurtig og nem adgang til information er væsentlig for alle moderne virksomheder med mobile medarbejdere. Locus udvikler og implementerer mobile it-løsninger, der skaber et integreret flow af data igennem hele virksomhedens værdikæde giver store såvel som små virksomheder synlige forbedringer af effektiviteten, minimerer omkostningerne og giver den daglige bruger et bedre overblik. NEM ADGANG TIL RELEVANTE INFORMATIONER Når Locus leverer en løsning til mobile medarbejdere, bliver den hurtigt til et uundværligt værktøj i hverdagen. En mobil it-løsning sikrer at alle mobile medarbejdere har relevante informationer lige ved hånden og dermed både sparer tid og minimerer det administrative arbejde.

4 MOBILITET GIVER OVERBLIK OG EFFEKTIVITET En mobil it-løsning fra Locus medfører store fordele for hele organisationen og værdikæden både for den enkelte bruger og virksomheden som helhed. Fordelene kan ofte også videreføres til virksomhedens kunder. Alle får fordel af et bedre overblik og øget effektivitet. Information flyder nemt mellem mobile medarbejdere, baglandet på kontoret og videre til kunder og samarbejdspartnere. En mobil it-løsning mindsker antallet af mulige fejlkilder gennem hele værdikæden, ved at sikre at samme data genbruges i stedet for at skulle efterbehandles manuelt gentagende gange.»locus har leveret mobile it-løsninger siden 1991«Med en mobil it-løsning fra Locus får vores kunder blandt andet en bedre lagerstyring, øget likviditet gennem hurtigere fakturering, og online adgang til opgaveinformation og digitale tjeklister. Det er også muligt at udvide løsningen, så kunden får bedre kvalitet i rapportering, procedurer og statistikker, som giver bedre opfølgning internt såvel som overfor kunderne. ERFARING MED MOBILE LØSNINGER Mobile it-løsninger får større udbredelse i takt med at arbejdspladser bliver mere mobil, og flytter længere væk fra kontoret og den stationære computer. Locus har udviklet mobile it-løsninger længe før teknologien blev et hverdagsfænomen. Teknikken har udviklet sig kraftigt gennem årene, hvilket også har påvirket behovene i samme retning. Medarbejdere har brug for at være i nem kontakt med kontoret, samtidig med at it er en integreret del af arbejdsdagen for en voksende gruppe af medarbejdere. FOKUS PÅ BRUGERNE Locus har fokus på brugeren teknologien er et redskab. Det betyder at vi lægger vægt på at lave løsninger i tæt dialog med vores kunder og de daglige brugere. Derved sikres den rette funktionalitet, at den færdige løsning er integreret med de bagvedliggende it-systemer, og samtidig effektiviseres dagligdagen og forretningen for vores kunder.»målgruppen for Locus løsninger er alle virksomheder med mobile medarbejdere, der ønsker at effektivisere de daglige arbejdsopgaver, samtidig med at der opnås væsentlige besparelser på behandlingen af data i administrationen«

5 »Analyser og god ledelsesinformation styrker forretningen. Behovet for nem adgang til korrekt og opdateret information er stigende«

6 MOBILITET GENNEM HELE VÆRDIKÆDEN Virksomheder med mobile medarbejdere har ofte en lang værdikæde lige fra en arbejdsopgave registreres, til den udføres og afsluttes. Med en mobil it-løsning til at understøtte arbejdsopgaverne styrkes hele værdikæden. Ud over forretningsmæssige fordele omkring administration, logistik og planlægning, vil en mobil it-løsning også gøre hverdagen nemmere for alle involverede medarbejdere. DETTE KAN BLANDT ANDET OPNÅS MED EN MOBIL IT-LØSNING: Elektronisk distribution af opgaveinformation. Løbende opdatering af status på mobile medarbejdere og arbejdsopgaver. Mulighed for GPS positionering af mobile medarbejdere. Løbende og aktuel dataudveksling mellem alle it-systemer. ANALYSER OG DOKUMENTATION God ledelsesinformation er afgørende for enhver virksomhed. Summen af data som indsamles i løbet af en arbejdsdag benyttes til opfølgning, analyser og dokumentation. Locus kan også levere værktøjer til at understøtte analyserer og rapporter baseret på data. Locus kan med vore løsninger hjælpe vores kunder med andre indfaldsvinkler til dagligdagens problemstillinger ud fra opdaterede og aktuelle data. Derved stilles løsninger til rådighed, som hjælper både ledelse, administration, logistik og mobile medarbejdere i hverdagen, samt optimerer arbejdsgange og effektiviserer administrationen. BEDRE KUNDESERVICE Al kontakt med kunden bliver registreret og alle led i værdikæden har nem adgang til information, der er afgørende for god kundeservice. Kunden kan eventuelt selv levere og modtage data elektronisk. NEMMERE HVERDAG Mobile medarbejdere får nem adgang til aktuel korrekt information samtidig med at de får et værktøj der gør hverdagen nemmere med gps-navigation, overskuelige opgavelister og mindre papirarbejde. MOBIL DATAOPSAMLING Den mobile medarbejder har blandt andet mulighed for at registrere status, ændringer til opgaven, samt opsamle data med brug af blandt andet stregkoder og elektronisk signatur. Dette giver mindre administration og øget effektivitet.

7 Læs mere på MOBILITET OG VIDENSDELING For at få succes med en mobil it-løsning, er det vigtigt ikke kun at fokusere på løsninger, der føder data til afgrænsede afdelinger og funktionsområder. Vi skal skabe informationsstrømme, der giver værdi for så mange funktioner i organisationen som muligt fra én samlet mobilløsning. En mobil it-løsning fra Locus sikrer et informationsflow på tværs af organisationen ved at fokusere på vidensdeling og de horisontale kommunikationskanaler. Dermed sikres at vitale data bliver delt på tværs af virksomhedens forskellige afdelinger og funktionsområder. Ved at sikre at it-løsningen matcher virksomhedens værdikæde, og resten af den bagved liggende organisations behov for korrekt og hurtig dataopsamling, får alle nem og hurtigt adgang til opdaterede data. MOBILITET OG VIDENSDELING Ledelse, organisation og styring Menneskelig ressourceudvikling Udviklingsafdeling Indkøb Lager Produktion Distribution Salgs og markedsføring Service Informationsudveksling Den mobile medarbejder BEDRE PLANLÆGNING Aktuelle oplysninger om gps positioner og status på opgaver giver bedre mulighed for at foretage ændringer af planer på en optimal måde i takt med at behovet opstår. BEDRE OVERBLIK På kontoret betyder bedre overblik at fokus flyttes væk fra kontrol af status, og i stedet hen på opfølgning på aktuelle problemstillinger. HURTIG FAKTURERING Så snart den mobile medarbejder afslutter en opgave, bliver data omkring pris, varer, tidsforbug og lignende automatisk overført til virksomhedens øvrige itsystemer, således at kunden kan faktureres.

8 MOBILE IT-LØSNINGER I PRAKSIS Et eksempel på en mobil medarbejder er de kørende serviceteknikere. Med en mobil løsning har de altid alle relevante informationer om kunder, serviceaftaler, produkter mm. ved hånden, og sparer derved tid under et servicebesøg samtidig med at elektronisk dataopsamling minimerer det administrative arbejde med timesedler, servicerapporter og afstemning af reservedelslager. Men samtidig får kollegaerne på kontoret også et bedre overblik over de mobile medarbejdere, opgaverne og ressourceforbrug. Det betyder blandt øget mulighed for bedre kundeservice, mens hurtig dataindsamling til øvrige it-systemer kan effektivisere både planlægning og likviditet.»relevant og korrekt information er altid ved hånden«med andre ord kan en typisk mobil it-løsning forbedre produktiviteten, give en mere effektiv planlægning og styring af ressorucerne, samt medføre væsentlige økonomiske besparelser gennem rationalisering af arbejdsprocessen hos både de mobile medarbejdere og på kontoret. Mobile løsninger gør hverdagen nemmere, effektiviserer salgsarbejdet, og afskaffer manuelle rutiner. Ikke bare for serviceteknikere, men for alle typer af mobile medarbejdere. ANDRE EKSEMPLER PÅ MOBILE IT-LØSNINGER MOBILE SÆLGERE har med en smartphone, touch computer eller tablet mulighed for et succesfuldt salgsarbejde når en mobil it-løsning gør hverdagen nemmere, effektiviserer salgsarbejdet, og afskaffer manuelle rutiner. INDENFOR DETAILHANDEL kan ledere og medarbejdere bevæge sig rundt i butikken, og hele tiden arbejde med fuld integration til butikkens øvrige it-systemer via trådløs data-kommunikation. CHAUFFØRER kan modtage rute- og opgaveinformation, og i realtid informere disponenter om status på opgaver og geografisk lokation. VAGT- OG SIKKERHEDSPERSONALE har som en naturlig del af udrustningen på linje med med lygte og nøgler en touch computer, der forøger sikkerheden og reducerer administration. MINDRE ADMINISTRATION = MERE TID TIL SERVICE Effektiv koordinering med en mobil it-løsning sikrer hurtigere opgaveformidling og kortere responstid. Effektiv koordinering med en mobil it-løsning sikrer hurtigere opgaveformidling og kortere responstid. For det mobile personale betyder det at relevant og korrekt information altid er ved hånden, samtidig med at de får den præcis opgavebeskrivelse.

9 Læs mere på EN TEKNOLOGI MANGE MULIGHEDER Grundlaget for alle Locus løsninger er det samme uanset om de bliver brugt i en ambulance, af et postbud eller en chauffør. Hver eneste dag er der tusindvis af mobile medarbejde i hele Skandinavien, der benytter en løsning fra Locus. Locus har kompetencerne i form af forretningsforståelse og teknologi, til at hjælpe alle typer af virksomheder med mobile medarbejdere.»tusindvis af mobile medarbejder benytter dagligt en mobil løsning fra Locus«

10 SKANDINAVIENS FØRENDE LEVERANDØR For at omsætte investeringer i mobilitet til en god forretning, skal de understøttes af anvendelige løsninger, der sikrer at informationerne er nemt tilgængelige, opdaterede og troværdige. Locus kernekompetence er vores unikke kombination af høj teknologisk kompetence og solid forståelse for kundernes forretning som vi bruger til at skabe værdi for kunderne, når vi udvikler og leverer løsninger til mobile medarbejdere i hele Skandinavien. MODERNE OG FREMTIDSSIKKER TEKNOLOGI En mobil it-løsning fra Locus er udviklet ved brug af moderne teknologi, og er derfor uafhængig af virksomhedens øvrige it-udstyr, operativsystemer og anden infrastruktur. Løsninger fra Locus kan intergreres til alle førende ERP og CRM systemer som eksempelvis SAP og Navision. En løsning fra Locus installeres typisk på en smartphone, touch computer eller tablet, der hurtigt bliver et uundværligt værktøj i de mobile medarbejderes hverdag. Her er de alle relevante informationer lige ved hånden, der spares tid og administrativt dobbeltarbejde minimeres. Enheden kan efter behov være udstyret med stregkodescanner, GPRS kommunikation samt GPS til positionering og integreret navigation.»locus har både høj teknologisk kompetence og solid forståelse for kundernes forretning«løsninger DER MATCHER BEHOVET En mobil it-løsning fra Locus er baseret på moduler, som kan sammensættes efter kundens behov. En typisk løsning til mobile medarbejdere kan eksempelvis indeholde følgende moduler og funktionalitet: Jobliste Opgaveregistrering Integreret GPS navigation Registrering til lønafregning Elektronisk post Forespørgsel på lagerbeholdninger, kundeoplysninger, tekniske specifikationer og lignende

11 »Locus har mange års erfaring med udvikling og implementering af mobile it-løsninger til mobile medarbejdere i private og offentlige virksomheder store som små og er i dag takket været teknisk kompetence, forretningsforståelse og strategiske samarbejdspartnere Skandinaviens førende leverandør af mobile løsninger«

12 MOBILTY PIONÉR SIDEN 1991 Læs mere på

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015

DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 Velkommen til DANSK BYGGERI IT-MESSE 2015 3. & 4. februar Arrangeret af: Dansk Byggeri & BASIT Bliver afholdt hos: Teknologisk Institut Program Præsentation af udstillere Indhold Vært og arrangører 7

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående

Komplet økonomisystem. Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden. 4 Få mere ud af dine kunder. 4 Reducér tab på udestående Få dine penge ind Læs artiklen på side 10 Komplet økonomisystem Sæt fokus på lønsomhed i virksomheden 4 Sælg mere med en professionel hjemmeside 4 Få mere ud af dine kunder 4 Reducér tab på udestående

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere