ESDH der skaber begejstring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESDH der skaber begejstring"

Transkript

1 ESDH der skaber begejstring

2 Exformatics ESDH: opsamler viden strukturerer viden deler viden arkiverer viden Det er vigtigt med en kort implementering for at alle medarbejderne beholder gejsten og kan se, at der sker noget hele tiden. Og brugerne har fået en ahaoplevelse, for nu lægger de dokumenter ind i systemet og kan faktisk finde dem igen. Jesper Sylvest, FTF FTF er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte og benytter Exformatics ESDH til dokumenthåndtering. I dag findes der mere end dokumenter i FTF s løsning. ESDH-forklaring ESDH (elektronisk sags-og dokumenthåndtering) stammer fra det offentliges tradition for journalisering af dokumenter og lign. under sager. Denne samling af dokumenter registreres efter én fælles systematik, så alle sager kan findes ud fra unikke id-numre. I dag har ESDH dog vokset sig langt bredere og bruges i lige så høj grad i det private erhvervsliv.

3 ESDH skaber overblik En eksplosiv vækst i dokumenter, mails og andre informationer stiller stadig større krav til medarbejdernes overblik. Dyrebar viden går tabt, når vidensmedarbejdere rejser og lukker deres indbakke. Både private og offentlige virksomheder ser derfor mulighederne i elektronisk sags- og dokumenthåndtering, ESDH. Antallet af mails boomer og strømmen af dokumenter flyder ufortrødent i samme takt som medarbejderne kommer og går. Viden er i dagens Danmark et af de vigtigste aktiver, men sjældent har opsamling og genbrug af organisationers og virksomheders samlede viden været så kaotisk og ofte mangelfuld. Forretningskritisk viden gemmes i ugennemsigtige mappestrukturer på forskellige drev hvis ikke på de enkelte computeres lokale harddisk. Mails, dokumenter mv. slettes, og erfaringer tabes på gulvet, selvom andre i virksomheden kunne drage nytte af videndelingen. Spildtiden vokser, når medarbejderne søger efter informationer og ikke har et samlet overblik over en aktivitet, sag eller et projekt. Det er disse udfordringer, stadig flere virksomheder står over for. Og de harmonerer ikke med senere års begreber inden for effektivisering som lean, workflow og procesoptimering. Flere og flere får dog øjnene op for de muligheder, vi står med i dag. ESDH, elektronisk sags- og dokumenthåndtering, er svaret til de organisationer, der føler, de sejler i et oprørt hav med nærmest utilgængelige informationsøer. Hvis forretningsgangene skal strømlines, kræves der også, at dataene er registrerede og nemt tilgængelige. I dag er det ofte et ufravigeligt ledelseskrav, at der er 100 procent overblik over arbejdsgange og fremskridt. Men også stadig flere kritiske medarbejdere, projektledere og mellemledere forventer klar kommunikation, planlagte processer, teamwork og konstant fremdrift. Videnmedarbejdere ønsker at bygge videre på eksisterende viden, frem for at skulle genopdage den dybe tallerken igen og igen. Netop disse krav lever moderne ESDH-løsninger op til oveni de mere traditionelle krav til administrative rutiner og arkivering. Exformatics ESDH understøtter krav til moderne og komplekse virksomheder Der er adskillige argumenter for at indføre ESDH. Der findes lovmæssige krav til arkiveringsløsninger i offentlige virksomheder, ligesom produktionsvirksomheder inden for levnedsmidler og medicinalbranchen skal dokumentere produktionsprocesserne. Exformatics ESDH understøtter disse lovkrav i dag hos en række danske virksomheder, og kan tilpasses, i takt med at nye lovkrav kommer til. Det er dog ikke alene de lovmæssige krav, der taler for at overveje ESDH-løsninger. Markedskræfterne stiller også i højere grad krav til effektivisering i virksomheder og organisationer herunder en strømlining af processerne. ESDH muliggør større videndeling, tydeliggør processernes forskellige trin, fjerner spildtid og sikrer, at der altid er en ansvarlig for en opgave. Samlet kan det være med til at øge konkurrenceevnen i virksomheder i stadigt hårdere markeder. Exformatics ESDH giver et unikt overblik over igangværende opgaver og aktiviteter og faciliterer øgede muligheder for samarbejde på tværs af afdelinger og tilmed organisationer. Det er det simple værktøj, der samler organisationer om en mere effektiv fremtid med struktur i informationerne, større overblik, øget fleksibilitet, højner kvaliteten generelt og smidigere samarbejde. Exformatics ESDH sikrer en strømlining af virksomhedens processer, så projekter, kontrakter og kundeaktiviteter følger fastsatte procedurer. På den måde understøtter ESDH-løsningen virksomhedens forretningsprocesser men heller ikke mere, end at de evigt dynamiske processer nemt kan ændres, når nye forhold indtræder. Side 3

4 ESDH i enkle og velkendte rammer Implementering af nye it-systemer er historisk forbundet med modstand fra brugerne og store resurser til uddannelse. Exformatics ESDH gør op med traditionerne, udfordrer mappehierakiet og giver hurtigt overblik i hjemlige omgivelser. Medarbejderne stiller krav i dag. Et af de mest udtalte er, at it skal være nemt og hurtigt at gå til. Er det for indviklet at bruge, eller er svartiden længere end køen ved kaffeautomaten, så kan en applikation hurtigt ryge ud i kulden. Det imødekommer Exformatics ESDH ved at leve op til få, simple principper. Brugerfladen er skabt i velkendte rammer med de samme begreber som i Microsoft Office. Det giver brugerne en umiddelbar genkendelseseffekt. Resultatet er, at medarbejderne hurtigt føler sig hjemme og navigerer rundt som havde de langt større rutine. Men det er ikke blot genkendelseseffekten ved Officepakken, der går igen. En vigtig funktion ved Exformatics ESDH er, at det er fuldt integreret til Microsoft Office, så medarbejderne kan udnytte de mange funktioner direkte fra fx Outlook, Word og Excel. Dokumenter kan oprettes og tilknyttes sager med kun få klik. Nemmere og hurtigere bliver det ikke, og tidsbesparelsen kan mærkes fra dag ét. Brugen af Exformatics ESDH giver også igen til medarbejderne. De får nu i den travle hverdag et 360 graders overblik over både forestående og løste opgaver og tilknyttede dokumenter, kontakter og projektdeltagere. Væk er noter på postits og papirer, der altid forsvinder. Arbejdsgange, opgaver, noter og meget mere er samlet i én brugergrænseflade. ESDH er aktivitetsorienteret Exformatics ESDH er meget mere end virksomhedens samlingspunkt for viden, dokumenter, mails etc. Projektledere får en hjælpende hånd, der sætter strøm til processerne i virksomheden. Væk er planlægningsark i Excel, og ind kommer brugergrænsefladen i ESDH-løsningen. Det er et cockpit, der giver et komplet billede af, hvor i processen sager og aktiviteter befinder sig. Medarbejderne uddelegerer opgaver til kollegaer på ingen tid. Dermed er det slut med forsinkelser, fordi opgaver uden ansvarlige bliver syltet. Og Exformatics ESDH er ikke bare "endnu" et it-system. Det er i stedet en konsolidering af de eksisterende programmer én portalindgang til de eksisterende løsninger. Da Exformatics ESDH bygger på en åben platform, integrerer det til kunde- og medlemssystemer, forretningssystemer og mailsystemer. Krav til brugeroplevelsen Da rammerne om Exformatics ESDH bygger på Microsoft Office og Internet Explorer, stiller brugen af ESDH ikke større krav, end der i forvejen stilles til medarbejderne. Brugeroplevelsen er også i højsædet i Exformatics ESDH. Vi påstår, at hvis medarbejderne kan surfe på internettet og benytter netbank i det daglige, så er de godt rustede til at samle og finde viden i ESDH fra Exformatics. ESDH på tværs af organisationen Med Exformatics ESDH tilgodeser man ikke blot medarbejdere, der håndterer store mængder information. Da Exformatics ESDH er modulopbygget, kan moduler til kvalitet, HR, kundeservice og skabelonhåndtering komme mange flere til gode. Exformatics ESDH sikrer en strømlining af virksomhedens processer, så projekter, kontrakter og kundeaktiviteter følger fastsatte procedurer. På den måde understøtter ESDH-løsningen virksomhedens forretningsprocesser men heller ikke mere, end at de evigt dynamiske processer nemt kan ændres, når nye forhold indtræder. Side 4

5 Faciliteter i Exformatics ESDH 360 graders overblik over igangværende sager og aktiviteter Hurtig oprettelse af sager/aktiviteter og uddelegering af opgaver Tilknyt dokumenter, s, noter og meget mere til aktiviteter med få klik Integration til Office, Outlook, Dynamics og meget mere Sags og aktivitetsstyring Dokumentstyring styring Frase- og skabelonstyring Projektstyring Vores medarbejdere stiller meget høje krav. Bøvlefaktoren skal være minimal, da fokus er på medlemmerne. ESDH skal derfor være enkelt, ligetil og hurtigt - og designet til vores arbejdsmåde. Det er en succes. Exformatics ESDH bidrager til at sikre at den samlede service til vores medlemmer vil blive bedre. Kvalitetsstyring Intranet Dorte Ebling, konsulent, DM Dansk Magisterforening DM samler kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab. DM har 110 ansatte og medlemmer. DM bruger Exformatics ESDH til HR-sager, medlemssager, kollektive sager, sager fra karriererådgivningen mv.

6 Exformatics evne til at levere inden for en stram tidsramme på to måneder har virkelig imponeret os. Vi hører ofte om it-projekter, som det tager måneder og år at få implementeret og fejlrettet, men på bare otte uger har de konfigureret og implementeret en komplet løsning til LO s digitale sagssystem. Knud T. Marthens, administrationschef, LO Landsorganisationen Danmark (LO) er hovedorganisation for 18 medlemsforbund. I LO har Exformatics ESDH erstattet tidligere systemer og håndterer op mod en million dokumenter. Med Exformatics kan LO håndtere komplekse sager med opgaver, s, dokumenter, 200 skabeloner, møder, involverede parter og tilhørende korrespondance. Information Hvilke dimensioner skal styres? Hvordan er sammenhængen? GUI Design af navigeringsmuligheder Design af sideopbygning og søgning Konfiguration Konfiguration af løsningen og ønskede moduler Dokumentation Dokumentation udarbejdes Uddannelse Uddannelse af superbrugere

7 Unikke og fleksible standardløsninger Exformatics ESDH bygger på en standardløsning, der tilpasses den enkelte organisation i workshops. En åben standard og en række konfigurerbare moduler er fundamentet for den unikke opbygning og tilpasning. Tilretningen sker på kortest mulige tid til lavest mulige omkostninger. Implementering af nye it-løsninger og særligt ESDH er per tradition lange og omkostningstunge projekter. Det gør Exformatics op med. Vores varemærke er kort leveringstid, hvilket vi sikrer med vores unikke teknologi og et workshopbaseret leveranceapparat. Med en kort leveringstid begrænser vi den samlede projektøkonomi, mens brugernes entusiasme for projektet fastholdes. Exformatics ESDH gør op med kompleksitet, lange processer og kæmpe kravsspecifikationer. Det er Exformatics ESDH s åbne arkitektur, der gør det muligt at levere en færdig, kundetilrettet løsning på 4-8 uger. En fleksibel og konfigurerbar platform tillader, at vores ESDH-løsning tilrettes den enkelte organisations arbejdsgange og terminologier, så løsningen følger de i forvejen indarbejdede processer nøje også på tværs af afdelinger. Den åbne platform gør det samtidig muligt at konfigurere løsningen, så den passer til det eksisterende it-miljø. Baseret på vores erfaring og den høje grad af indbygget fleksibilitet er det muligt at fjerne et stort antal dage fra det samlede projekt. Det gælder både interne og eksterne konsulentdage. Løsningen konfigureres på workshops ESDH-løsningen tilrettes gennem typisk to-tre workshops hos kunden, hvor relevante repræsentanter for brugerne deltager. På disse workshops konfigureres løsningen live, så den foreløbige version optimeres til brug i de enkelte afdelinger i virksomheden eller organisationen. Kun ved at tilpasse løsningen til brugerne og ikke omvendt sikrer vi en så gnidningsfri ibrugtagelse som muligt. På vores workshops gennemgår vi typisk følgende: Information: Hvilke dimensioner skal styres, og hvordan hænger de sammen? Hvilken terminologi bruges? Brugergrænsefladen: Design af navigeringsmuligheder, sideopbygning, søgning og overblik Opsætning og konfiguration Dokumentation af løsningen Uddannelse af superbrugere Når workshops er vel overståede, og leverancen er testet og godkendt, er det nemt for superbrugere i virksomheden at vedligeholde ESDH-løsningen løbende. Det er også typisk superbrugere, der underviser brugerne internt i den simple brug af Exformatics ESDH. Samlet sikrer den unikke proces kort time to market og høj return on investment. Det er Exformatics særkende. Vores mål er altid, at løsningen skal hurtigt i luften. Det indgyder positiv stemning, når et projekt overholder tidsplanen og brugerne får mærkbare fordele fra dag 1. Og projektøkonomien giver genlyd hos både ledelse og de projektansvarlige. Side 7

8 Exformatics er meget mere end ESDH Exformatics ESDH er meget mere end sags- og dokumenthåndtering. Løsningen understøtter organisationens arbejdsmetoder og giver et enestående overblik over igangværende aktiviteter. Exformatics har rykket ved begrebet ESDH. I dag er ESDH ikke blot en selvstændig løsning til systematisering af dokumenter og sager. Det er i den grad blevet en medarbejderportal, som er indgangen til håndtering af den akkumulerede viden i virksomheden eller organisationen. ESDH har flyttet sig fra at være et arkiv skabt af eksperter til brug af eksperter til at være en levende og dynamisk indgang til den viden, som medarbejdere i dag behøver for at kunne arbejde optimalt. Brugere uden større kendskab til it kan uden videre udnytte fordelene i Exformatics ESDH til at opsamle viden, få overblik, styre mod målene og sikre optimal koordinering. ESDH som afløser for intranettet Exformatics ESDH bringer med de nyeste faciliteter ESDH-systemerne ind på intranettets område. Medarbejderne får med Exformatics ESDH deres egen portalside med foretrukne aktiviteter, favoritsøgninger, udestående opgaver og seneste sager. Dermed bliver ESDH-løsningen den enkelte medarbejders cockpit, der skaber større overblik og sikrer fremdriften i hverdagen. Exformatics ESDH er et enterprise 2.0-intranet, der er baseret på web 2.0-teknologi. Exformatics ESDH kan på den måde arbejde tæt sammen med et eksisterende intranet eller helt erstatte det. Løsningens design og funktioner gør det nemt at publicere rapporter, nyheder, KPI er, virksomhedsinformation og instruktioner på forsiden, så det er det første, som medarbejderen ser. Informationen gives til medarbejderne på den måde, de ønsker det. Det kan være et helikopterperspektiv over igangværende sager og flaskehalse for at sikre fremdriften generelt. Det kan også være et kig på detaljeniveau på en enkelt opgave, der kræver opmærksomhed. Funktionerne kan nemt dedikeres de enkelte medarbejdere via rolletildeling, der arbejder sammen med Active Directory. Dermed sikres de rette personer den rette adgang, og Exformatics ESDH understøtter dermed organisationens sikkerhedspolitikker. Integration til eksisterende it-systemer For at en ESDH-løsning skal blive en integreret succes i organisationen, skal brugerne kunne hente oplysninger på tværs af de øvrige systemer. Da Exformatics ESDH bygger på åbne standarder og udbredt teknologi, integrerer løsningen i forvejen til en lang række CRM- samt økonomi- og medlemssystemer. Den udvidede integration til de eksisterende systemer betyder, at medarbejderne fortsat kan arbejde med de it-løsninger, der er krævet for at de kan varetage opgaverne. Det maksimerer de samlede investeringer i it-løsninger i organisationen, når flere systemer kan smelte sammen i ét. På sigt kan eksisterende systemer blive delvist overflødige, hvilket giver besparelser på udgifterne til licenser og vedligehold. Side 8

9 Exformatics integrerer til CRM-løsninger Medlemssystemer Økonomisystemer Øvrige forretningssystemer ESDH-systemet fra Exformatics har vist sig at kunne langt mere, end vi bad om. For eksempel understøtter det workflows, som er supergodt i forbindelse med vores lean-projekt. Lars Christensen, projektleder, Tele Greenland Tele Greenland er udbyder af post og kommunikation på Grønland. ESDHløsningen bruges på tværs af organisationen til blandt andet projekthåndtering, aktivitetsstyring og dokumenthåndtering. Husk personalefest på fredag... Adm. dir. har ordet: Kære kollegaer Nye kollegaer i administrationen: Frederik Nielsen og Peter Solberg Projekt SB124 er afsluttet og leveret!

10 Systemkrav Microsoft Office Sharepoint Server 2007 eller 2010 Microsoft Windows Server 2003 eller 2008 Microsoft Office 2003, 2007 eller 2010 Microsoft Exchange 2003 eller 2007 Microsoft SQL 2005 eller 2008 Vi har haft fokus på brugervenlighed, gode søgefunktioner samt integration til andre systemer i vores udvælgelse af ESDH-system.Desuden har vi lagt vægt på, at der er mulighed for udbygning af systemet, fx projektstyring og CRM. Og alt dette lever Exformatics ESDH til fulde op til. Anette Forsmann, bibliotekar, Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol udbyder 15 korte og mellemlange grunduddannelser samt en lang række efter- og videreuddannelser. Metropol har cirka studerende og cirka 1000 medarbejdere og bruger Exformatics ESDH til dokumenthåndtering. Word Office Excel Project ESDH Outlook Forretningsbaserede web services SOA Share- Point Exchange SQL Server Active Directory

11 Exformatics bygger på udbredt platform Exformatics ESDH bygger på Microsoft-teknologi, som er den nyeste og mest udbredte blandt danske virksomheder. Det betyder nem og hurtig integration, skalérbarhed og et minimum af investering. Teknologien bag Exformatics ESDH bygger på Microsofts standardprodukter Exchange Server, SQL Server og SharePoint. Dermed er den fleksible og gennemprøvede løsning i stand til at udnytte de egenskaber, de enkelte Microsoft-produkter hver især står for. En af de væsentligste features er, at Exformatics ESDH bygger på en standardløsning. Standardløsningen er enkel at tilpasse og konfigurere, så moduler sammensættes til at udgøre netop den løsning, der opfylder den enkelte kundes behov. Modulerne til Exformatics ESDH kan nemt implementeres og maksimerer udbyttet af investeringen i ESDH. Fra Microsoft Exchange samler Exformatics ESDH viden om kontakter, s, kalender og opgaver. Dokumenter og portalsider knyttes sammen fra SharePoint, og SQL Server samordner de tabelorienterede data. Da Microsoft-teknologien er den mest udbredte betyder det også, at Exformatics ESDH nemt integrerer og løbende opdateres, så løsningen følger den nyeste teknologi fra softwaregiganten. Exformatics ESDH vokser med organisationen Exformatics ESDH bygger på en unik platform, der kan skaleres op og ned alt efter behov, blot ved simpel konfiguration. En anden fordel ved platformen i Exformatics ESDH er, at løsningen i første omgang kan implementeres i en del af organisationen og herefter rulles ud til øvrige medarbejdere inden for andre funktionsområder. Det garanterer endnu kortere tid til opstart, og de mest trængte medarbejdere kan få glæde af ESDH hurtigst muligt. Uddannelse af brugere Uddannelse af brugere af enhver form for it er essentiel, hvis beslutningen om at indføre nye løsninger skal blive en succes. For at Exformatics ESDH skal understøtte forretningen bedst muligt, bør både superbrugere og slutbrugere uddannes for at føle sig hjemme også selvom rammerne med Microsoft Officepakken er velkendte. Derfor har Exformatics fokus på at sikre, at superbrugerne føler sig godt rustede til indførelsen af ESDH og ikke mindst at de føler sig trygge i de nye omgivelser. Efter ibrugtagning er det typisk superbrugerne, der uddanner brugerne i virksomhederne. En superbruger er uddannet på 1-2 dage, mens brugerne uddannes på blot en dag. Den korte tid fra løsningen er i luften, til brugerne har den fuldt integreret i hverdagens opgaver sikrer et højt return on investment og fastholder samtidig gejsten hos personalet. Exformatics tilbyder en række kurser, der uddanner brugerne i Exformatics ESDH. Kurserne tilrettelægges efter netop jeres arbejdsgange, så både undervisningen og det tilhørende materiale er højest relevant. Side 11

12 Vil du vide mere? Book en demonstration, hvor vi viser, hvad Exformatics ESDH kan gøre for netop din organisation. Ring på ! znildt design- og kommunikationsbureau Exformatics A/S. Lautrupsgade København Ø. Telefon Exformatics leverer standardløsninger til vidensdeling, sags- og projektstyring, workflow og dokumenthåndtering. Vores løsninger bygger på Microsoft SharePoint og sikrer effektivisering af forretningskritiske processer og vidensdeling hos vores kunder. Kundelisten tæller ministerier, kommuner, administrationsselskaber, produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, finansielle selskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder, post- og televirksomheder, interesseorganisationer og faglige organisationer.

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow)

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Præsentation på inspirationsseminar om d. 11. november 2008 - Karsten Ley Poulsen, FlowIT A/S Dagsorden 1. Om FlowIT A/S 2. Digitalisering

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Kick-off e-handelsløsning

Kick-off e-handelsløsning Kick-off e-handelsløsning Kundenavn København den 30.11.2006 2006 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen 19 1270 København K Tlf. 70131440 Side 1 Indhold Kundenavn Kick-off e-handelsløsning Præsentation

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM HØJERE PRODUKTIVITET LAVERE OMKOSTNINGER Digitalt workflow-system baseret på web teknologi Effektive arbejdsgange internt og eksternt Fuld fokus på forretning og konkurrenceevne

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S Keynote Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden #WizKonf2015 1 Godt nyt - Skandinaviens største og hurtigst voksende SharePoint intranetløsning Antal Wizdom kunder Antal Wizdom brugere 155,417 5 19

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

d ube Brugervenlig dokumentstyring

d ube Brugervenlig dokumentstyring Jeg ønsker at anvende den bedste teknologi i min virksomhed. Den skal være brugervenlig, omkostningseffektiv og fremtidssikret. Et produkt der er let at tage i brug, og som er i stand til at vokse med

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Open ESDH er baseret på Enterprise Content Management Systemet Alfresco.

Open ESDH er baseret på Enterprise Content Management Systemet Alfresco. OPEN ESDH OM OPEN ESDH Open ESDH er resultatet af en række kundedrevne innovationsprojekter til det grønlandske selvstyres forsyningsvirksomhed, Nukissiorfiit, og en række danske offentlige institutioner.

Læs mere

Arbejdsopgaver Som System Engineer Consultant i Avanade Technology Infrastructure (TI) vil dine arbejdsopgaver komme til at spænde vidt.

Arbejdsopgaver Som System Engineer Consultant i Avanade Technology Infrastructure (TI) vil dine arbejdsopgaver komme til at spænde vidt. IT konsulenthuset Avanade søger dygtige Senior System Engineering Consultants/Architects! Ønsker du at påbegynde en spændende karriere i et ekspanderende globalt IT konsulenthus, baseret på et joint venture

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere