Et år med fokus på musikkens betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et år med fokus på musikkens betydning"

Transkript

1 Beretning Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede Gramex det bedste resultat nogensinde. Forventningerne til resultatet i 2013 var derfor ekstra høje, men også under et vist tryk set i lyset af, at Danmark stadig oplever et hårdt presset kommercielt radiomarked og stadig flere butikslukninger. Imidlertid lykkedes det at følge op på succesen fra 2011 og 2012 således at resultatet for 2013 blev det bedste nogensinde i Gramex historie. En stram omkostningsstyring, nye aftaler og ekstra fokus på at minimere tab for vores kunder er medvirkende til, at resultatet i 2013 blev det bedste nogensinde. Således lykkedes det i 2013 at nedbringe omkostninger med over 7 % i forhold til året før, svarende til mere end 2 millioner kr., og indgå en lang række nye aftaler på bl.a. teaterog fitnessområdet. Alt i alt betyder det, at de samlede indtægter til fordeling er steget fra kr. 187 mio. i 2012 til næsten kr. 193 mio. i Og med et fald i omkostninger på over to millioner betyder det, at det disponible beløb til fordeling stiger med over 7 millioner til i alt kr. 169 mio. Strategien, som blev iværksat i 2012 med øget fokus på medlemsservice, større synlighed over for kunder og medlemmer og styrket forretningsudvikling har sat sit tydelige spor på bundlinjen, men også på det forbedrede image, som Gramex har i dag blandt vores kunder. Strategien vil blive fastholdt også for Musikken spiller i Gramex bedste resultat nogensinde Indtægterne til fordeling i 2013 blev på næsten kr. 193 mio. Dermed er der tale om en forbedring på over 7 millioner sammenholdt med 2012 hvor resultatet allerede var forbedret med 5,5 millioner. Det betyder, at der på kun to regnskabsperioder er sket en samlet forbedring på over 12 millioner, og at det disponible beløb stiger til kr. 169 millioner mod 162 millioner i 2012 (157 millioner i 2011). Der er således tale om en stigning på 4,3 % fra 2012-regnskabet og 7,6 % i forhold til resultatet i Dette må betegnes som flot set i lyset af det pres, der er på især det kommercielle radiomarked og det faktum, at krisen i detailbranchen langt fra er ovre. Side 1

2 Men hvad er et godt resultat værd for rettighedshaverne, hvis de ikke modtager pengene? Derfor er det lige så vigtigt, at vi får pengene ud til medlemmerne, og derfor er det lige så glædeligt, at vi har udbetalt det største beløb nogensinde i Gramex historie. 2. Fokusområderne implementeret med succes Gramex fortsatte i 2013 med at implementere de strategiske målsætninger, som blev godkendt af bestyrelsen i slutningen af 2011 med henblik på implementering i regnskabsperioden Den nye organisationsstruktur og de nye indsatsområder, som er blevet iværksat og gennemført primo 2012, har således med succes understøttet arbejdet med et Nyt Gramex med fokus på service, synlighed og forretningsudvikling, hvor kunder og medlemmer er i centrum. 3. Styrkelse af arbejdet med bedre service, større synlighed og forretningsudvikling 2013 bød på en række nye tiltag med fokus på kunder og medlemmer. 3a. Medlemsservice med øget kvalitet og kvantitet I afdelingen for Medlemsservice & Repertoire har der været øget fokus på at højne både kvalitet og kvantitet. Afdelingen har blandt andet haft en stigning på 30 % i antal registrerede studielister siden Til trods for at der har været fejl i 1/4 af listerne, er det lykkedes at effektivisere arbejdet, så vi nu får 20 % flere udgivelser igennem på den samme tid som i Med lanceringen af en forbedret version af Dit Gramex i starten af 2014 er det målet at modtage 75 % af alle studielister online i Alt tyder nemlig på, at det både vil mindske antallet af fejl og øge effektiviteten. Registreringen af rapporteringerne fra alle radio- og tv-stationer blev effektiviseret sidste år, hvilket har rustet os til den stadigt stigende mængde af rapportering. Således har vi oplevet en stigning på cirka 50 % i antal registrerede titler siden Alt i alt har øget fokus på KPI er i afdelingen sikret en kraftig stigning i kvantiteten af registreringer, uden at der er gået på kompromis med kvaliteten. Dette arbejde fortsætter i Derudover har der i 2013 været særligt fokus på de internationale relationer har været året, hvor vi for alvor mærkede effektiviseringen i behandlingen af claims fra udlandet. Kadencen er øget med over 200 % siden 2011 takket være implementeringen af nye internationale IT-standarder. Også når det gælder vores effektivitet i forhold til at skaffe penge hjem til vores egne medlemmer, kan vi være godt tilfredse. Her er arbejdskadencen øget med over 40 % siden Med den øgede effektivitet har vi været i stand til at indgå nye bilaterale aftaler uden at øge ressourcetrækket. Således kom der aftaler på plads med GVL i Tyskland, PlayRight i Belgien og Nuovo Imaie i Italien. Samtidig har ledelsen haft et stort fokus på at sikre, at udenlandske tilgodehavender er kommet tilbage til Gramex i rette tid. Det er klart, at Gramex ikke har indflydelse på, hvor store beløb vores medlemmer optjener i udlandet, Side 2

3 men Gramex har en vis indflydelse på, hvor hurtigt man kan få disse midler tilbage til de danske kunstnere. Det samlede vederlag fra udlandet til de udøvende kunstnere steg således fra kr. 4,1 mio. i 2012 til næsten kr. 6 mio. i Også for 2014 vil Gramex ledelse have fokus på at sikre flere bilaterale aftaler og gøre, hvad der står i vores magt for at få de udenlandske midler tilbage til de rette rettighedshavere i Danmark. Dette arbejde kræver dels flere udvekslingsaftaler, dels et fortsat fokus på disse aftaler og dels en vis rejseaktivitet også i Gramex forventer, at 2014 byder på nye aftaler med Re:Sound i Canada og SoundExchange i USA. 3b. Et Gramex med markant synlighed Gramex iværksatte i 2012 en lang række tiltag, hvis overordnede formål var at skabe øget synlighed omkring, hvad Gramex gør for vores medlemmer, og hvilken værdi musikken har for vores kunders forretning. Fokus har været at agere løftestang for vores medlemmers præstationer og produkter og dermed synliggøre, hvilken værdi musikken kan tilføre vores kunders forretning. Nyhedsbrevet udkommer med ca. 6 ugers mellemrum og underbygger dette fokus med artikler fra vores kunders og medlemmers verden. I perioden mellem nyhedsbrevene offentliggøres der på ugentlig basis relevante nyhedshistorier på Gramex hjemmeside. Samlet har vores aktiviteter på nyhedsfronten betydet, at Gramex synlighed i pressen er steget markant. Dette er sket med historier, hvor der er positiv omtale af rettighedshaverne og Gramex. Arbejdet med Gramex eksterne kommunikation er med til at sætte værdi på det arbejde, som Gramex udfører for vores medlemmer og er med til at give vores kunder en endnu større oplevet værdi af den musik, de anvender i deres indholdsproduktion og distribution. Siden det første nyhedsbrev blev udsendt den 10. februar 2012, er mængden af Gramexartikler steget kraftig over 200 og mange af dem er blevet refereret eller debatteret i andre medier. Et af de gennemgående temaer i har været lyd. Her har fokus været på både kvaliteten, omfanget og værdien af den lyd det vil sige musik der omgiver os. I forlængelse af vores fokus på lyd har Gramex været medarrangør på to større konferencer om emnet, afholdt henholdsvis på Christiansborg og på Aalborg Universitet. Endvidere har Gramex sammen med en række partnere været initiativtager til etableringen af Vækstfabrikken Lydens Hus. Et andet større indsatsområde til at øge fokus på musikkens værdi er Gramex involvering i Dansk Musikstatistik. Gramex tog initiativ til at etablere statistikken i 2012 efter nedlæggelsen af Musikzonen, som havde gjort det første forsøg på at etablere en musikstatistik. Musikstatistikken, der er udarbejdet af Rambøll, har nu to år på bagen, og den seneste version blev præsenteret ved et arrangement på Folkemødet på Bornholm. Statistikken blev godt modtaget, og den efterfølgende paneldebat med deltagelse af bl.a. daværende skatteminister Morten Østergaard har yderligere været med til at sætte musikkens bidrag til samfundsøkonomien på dagsordenen. Til at finansiere musikstatistikken og til at sikre, at de relevante data kan tilvejebringes, har Gramex indgået partnerskab med IFPI, Koda, Dansk Live, Dansk Musikforlægger Forening og MXD. Arbejdet med at udarbejde næste års statistik er allerede igangsat. I den kommende regnskabsperiode vil Gramex yderligere udbygge kommunikationsindsatsen, idet effekterne har været så positive og synlige for både Gramex, vores medlemmer og kunder. Side 3

4 3c. Forretningsudvikling med fokus på toplinjen Gramex er nået i mål med flere nye, store og afgørende aftaler bl.a. på teaterområdet og med Fitness Danmark. Det har betydet, at vi på trods af et meget presset kommercielt radiomarked og en fortsat afmatning som følge af finanskrisen har kunnet øge indtægterne. DR-aftalen forløber gnidningsfrit, og samarbejdet med DR fungerer godt. Også på dette område er indtægterne steget i Aftalen skal genforhandles i år, da den udløber med udgangen af Der er stadig ingen aftale med Radio24syv, og derfor er der udelukkende indtægtsført det acontobeløb, der er aftalt imellem Gramex og Radio24syv. Men sagen kører nu ved Landsretten, hvorfor det endelige resultat først forventes i Aftalen med SBS er blevet genforhandlet efter den store konsolideringsrunde inden for landsdækkende kommerciel radio. Dertil kommer, at vi i tæt samarbejde med Koda er lykkedes med at få en aftale på plads med Danske Tandlæger. Skabelsen af verdens første værksfabrik for iværksættere, der beskæftiger sig med lyd Lydens Hus er et andet tiltag, hvor Gramex har ønsket at sætte fokus på nye mulige idéer til, hvordan den samlede musikbranche kan udvikle nye produkter, der kan styrke indtjeningen i branchen. Den stigende brug af streamingtjenester, som WIMP, Spotify og lignende, indikerer klart, at fremtidens forretningsmæssige nytænkning inden for musik i høj grad er kommet fra folk med en baggrund i IT. Lydens Hus vil som iværksætterhus netop skabe rammerne for, at kunsten kan møde højteknologien, og at de sammen kan sætte fokus på at forædle lyd- og musikprodukter og omsætte det til nye innovative forretninger til gavn for medlemmer og kunder af Gramex. 4. Ophavsret Danmark og RettighedsAlliancen Gramex har sammen med RettighedsAlliancen og Ophavsret Danmark deltaget aktivt både i arbejdet med at forbedre det generelle image omkring ophavsret og få sat væsentlige ophavsretslige emner på dagsordenen. Gramex blev medlem af RettighedsAlliancen i starten af 2013 og følger arbejdet nøje. Projektets mål er at få skabt mere positiv omtale af værdien af ophavsretten samt øget fokus på løsninger frem for trusler og dermed en mere dialogbaseret kommunikation af de konsekvenser, der knytter sig til uhensigtsmæssig og ulovlig forbrug af musik. 5. Gramex på den internationale scene Gramex har på nuværende tidspunkt aftaler med 34 søsterorganisationer, der sikrer vores medlemmer betalinger fra udlandet, og flere aftaler er som tidligere omtalt under forhandling. Også i 2013 og 2014 er der lagt mange kræfter i VRDB og IPD en international database til udveksling af metadata mellem organisationer på tværs af grænser. Dette har vi gjort for at sikre, at danske rettighedshavere får de vederlag, de har krav på, når deres musik spilles i et andet land. Samtidig får denne base indflydelse på, hvor mange ressourcer den enkelte organisation skal bruge på det internationale repertoire. IFPI har igangsat et internationalt arbejde med en mandat- og repertoire database (IPPD), og det arbejde følger Gramex nøje. Hvor VRDB og IPD er rettet mod kunstnerne, er IPPD rettet mod Side 4

5 producenterne. Hensigten er, at disse to baser skal linkes sammen, så alle får glæde af de metadata, der vil lagres i baserne. Sammenslutningen af forvaltningsselskaber på kunstnersiden SCAPR er i gang med en gennemgribende organisationsændring, som dels sikrer en effektivisering af organisationens arbejde, dels en forbedret service til medlemmerne, og dels sikrer, at der indgås bilaterale aftaler med henblik på at få mange flere penge til at krydse grænser. Det første trin for en gennemførelse af dette skete i 2012 og fortsatte i 2013, hvor man sammenlagde SCAPR med den internationale kunstnerdatabase IPD og den internationale recording database VRDB+. Disse hjælpeværktøjer stilles til rådighed for medlemmerne for at sikre, at alle rettighedshavere får de rigtige penge på en mere enkel og omkostningsreducerende måde. Gramex er medlem af Association of European Performers Organisations (AEPO-ARTIS). Organisationen udfører et stort internationalt politisk arbejde, som Gramex er stærkt involveret i. Specielt i samarbejdet om at lobby for et EU-direktivforslag om kollektiv forvaltning har Gramex brugt sin indflydelse i alle de internationale organer, vi er repræsenteret i. Gramex vil således stadig deltage aktivt i det internationale arbejde for at sikre mest mulig dansk indflydelse på den internationale forvaltningsscene. Direktivet om kollektiv forvaltning (CRM-direktivet) blev vedtaget af Ministerrådet i februar Op til vedtagelsen har Gramex været aktivt involveret i at søge at påvirke beslutningstagerne i EU for at begrænse uhensigtsmæssige konsekvenser af direktivet. Vedtagelsen i Ministerrådet betyder, at selve indholdet i direktivet træder i kraft fra og med februar Det betyder, at Gramex inden februar 2016 skal kunne leve op til de krav, der i direktivet stilles til kollektive forvaltningsselskaber. Enkelte af kravene kan klares med mindre ændringer i vedtægter, medlemserklæringer og processer, mens andre kræver IT-teknisk løsning. Den første type krav vil være imødekommet senest med Generalforsamlingen i 2015, mens de sidste bliver en del af Gramex arbejde med en ny IT-strategi og platform. Arbejdet med at få implementeret direktivet i den danske ophavsretslov er så småt ved at gå i gang. Dette arbejde vil Gramex naturligvis følge tæt, så de negative konsekvenser for Gramex forvaltning og dermed for vores medlemmers indtjening, vil blive mindst mulige. Gramex har tidligere meddelt Kulturministeriet, at man gerne ville se på at løse opgaven med håndtering af den såkaldte 20%-pulje, som er en del af Beskyttelsestidsdirektivet. Forudsætningen for, at Gramex kan løse opgaven, er, at der kan laves en model, der er både administrerbar og transparent. En sådan model er under færdiggørelse, og den første udbetaling fra puljen vil ske i juni Der foregår en tæt dialog med ministeriet om det fremtidige mulige samarbejde om en løsning. 6. Gramex moden, men med fart! På baggrund af 50-året for Gramex etablering afholdt Gramex 24. januar 2013 et yderst velbesøgt jubilæum på Axelborg. Sidenhen har der været fart på med at få implementeret det nye visuelle design, nyt logo, nyt medlemslogin og ny hjemmeside. Arbejdet med Gramex IT set-up går samtidig ind i en ny fase, idet bestyrelsen i 2013 besluttede, at Gramex skulle igangsætte arbejdet med at udvikle et nyt IT-system. Det arbejde er igangsat med rådgivning fra eksterne konsulenter og forventes igangsat ultimo 2014 og med en forventning om, at der de næste 30 måneder vil blive sat ekstra manpower på denne opgave bl.a. gennem ansættelse af yderligere ressourcer. Side 5

6 Det betyder, at vi flytter IT-udviklingen fra ekstern leverandør til egne udviklere med væsentlige besparelser til følge samt en mulighed for kontrol med forløbet og ikke mindst opsamling af viden lokalt. 7. Fremtiden for Gramex med lyd som løftestang Gramex fortsatte succes vil fremover afhænge af evnen til sammen med medlemmer, kunder og partnere at udvikle nye services og tjenester, som kan øge de samlede indtægter i musikbranchen. Gramex ledelse tror på, at en vej til dette går via samarbejdet omkring lyd. Vi har allerede set helt nye tiltag fra bl.a. WIMP, som via WIMP Hi-Fi har sat yderligere fokus på værdien af den gode lyd. Nye radioprodukter fra den kommercielle radiobranche har også set dagens lys i 2013 og Men her stopper det ikke. Den gode lyd vil også via nye innovative partnerskaber bl.a. gennem Lydens Hus kunne blive løftestang for helt nye innovative produkter, som musikbranchen end ikke havde forestillet sig. Gramex vil også i 2014 og årene fremover arbejde målrettet på at skabe og udvikle nye forretningsmodeller og nye kundekonstellationer, som ikke er set før. Kun på den måde vil vi kunne skabe øgede indtægter, idet de traditionelle indtægtsgrupper blandt andet fra radiobranchen og indtægter fra anden offentlig fremførelse er under kraftigt pres. 8. Gramex som arbejdsplads Gramex er en arbejdsplads præget af et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø med en stærk musikkultur. Det fokus skal også fremover være en væsentlig driver for at arbejde i Gramex, kombineret med en stolthed over at gå en ekstra mil for medlemmer og kunder. Anders Laursen Formand for Gramex bestyrelse Bestyrelsen har i beretningsperioden bestået af professor, ph.d. Morten Rosenmeier, samt fra kunstnernes rettighedsgruppe Anders Laursen, formand (Dansk Musiker Forbund), Lena Brostrøm Dideriksen (Dansk Artist Forbund) og Katja Holm (Dansk Skuespillerforbund), og fra fremstillernes rettighedsgruppe Jan Degner, næstformand (ArtPeople), Henrik Daldorph (Sony Music Entertainment Denmark A/S) og Casper Bengtson (Universal Music Denmark). Side 6

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere