Et år med fokus på musikkens betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et år med fokus på musikkens betydning"

Transkript

1 Beretning Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede Gramex det bedste resultat nogensinde. Forventningerne til resultatet i 2013 var derfor ekstra høje, men også under et vist tryk set i lyset af, at Danmark stadig oplever et hårdt presset kommercielt radiomarked og stadig flere butikslukninger. Imidlertid lykkedes det at følge op på succesen fra 2011 og 2012 således at resultatet for 2013 blev det bedste nogensinde i Gramex historie. En stram omkostningsstyring, nye aftaler og ekstra fokus på at minimere tab for vores kunder er medvirkende til, at resultatet i 2013 blev det bedste nogensinde. Således lykkedes det i 2013 at nedbringe omkostninger med over 7 % i forhold til året før, svarende til mere end 2 millioner kr., og indgå en lang række nye aftaler på bl.a. teaterog fitnessområdet. Alt i alt betyder det, at de samlede indtægter til fordeling er steget fra kr. 187 mio. i 2012 til næsten kr. 193 mio. i Og med et fald i omkostninger på over to millioner betyder det, at det disponible beløb til fordeling stiger med over 7 millioner til i alt kr. 169 mio. Strategien, som blev iværksat i 2012 med øget fokus på medlemsservice, større synlighed over for kunder og medlemmer og styrket forretningsudvikling har sat sit tydelige spor på bundlinjen, men også på det forbedrede image, som Gramex har i dag blandt vores kunder. Strategien vil blive fastholdt også for Musikken spiller i Gramex bedste resultat nogensinde Indtægterne til fordeling i 2013 blev på næsten kr. 193 mio. Dermed er der tale om en forbedring på over 7 millioner sammenholdt med 2012 hvor resultatet allerede var forbedret med 5,5 millioner. Det betyder, at der på kun to regnskabsperioder er sket en samlet forbedring på over 12 millioner, og at det disponible beløb stiger til kr. 169 millioner mod 162 millioner i 2012 (157 millioner i 2011). Der er således tale om en stigning på 4,3 % fra 2012-regnskabet og 7,6 % i forhold til resultatet i Dette må betegnes som flot set i lyset af det pres, der er på især det kommercielle radiomarked og det faktum, at krisen i detailbranchen langt fra er ovre. Side 1

2 Men hvad er et godt resultat værd for rettighedshaverne, hvis de ikke modtager pengene? Derfor er det lige så vigtigt, at vi får pengene ud til medlemmerne, og derfor er det lige så glædeligt, at vi har udbetalt det største beløb nogensinde i Gramex historie. 2. Fokusområderne implementeret med succes Gramex fortsatte i 2013 med at implementere de strategiske målsætninger, som blev godkendt af bestyrelsen i slutningen af 2011 med henblik på implementering i regnskabsperioden Den nye organisationsstruktur og de nye indsatsområder, som er blevet iværksat og gennemført primo 2012, har således med succes understøttet arbejdet med et Nyt Gramex med fokus på service, synlighed og forretningsudvikling, hvor kunder og medlemmer er i centrum. 3. Styrkelse af arbejdet med bedre service, større synlighed og forretningsudvikling 2013 bød på en række nye tiltag med fokus på kunder og medlemmer. 3a. Medlemsservice med øget kvalitet og kvantitet I afdelingen for Medlemsservice & Repertoire har der været øget fokus på at højne både kvalitet og kvantitet. Afdelingen har blandt andet haft en stigning på 30 % i antal registrerede studielister siden Til trods for at der har været fejl i 1/4 af listerne, er det lykkedes at effektivisere arbejdet, så vi nu får 20 % flere udgivelser igennem på den samme tid som i Med lanceringen af en forbedret version af Dit Gramex i starten af 2014 er det målet at modtage 75 % af alle studielister online i Alt tyder nemlig på, at det både vil mindske antallet af fejl og øge effektiviteten. Registreringen af rapporteringerne fra alle radio- og tv-stationer blev effektiviseret sidste år, hvilket har rustet os til den stadigt stigende mængde af rapportering. Således har vi oplevet en stigning på cirka 50 % i antal registrerede titler siden Alt i alt har øget fokus på KPI er i afdelingen sikret en kraftig stigning i kvantiteten af registreringer, uden at der er gået på kompromis med kvaliteten. Dette arbejde fortsætter i Derudover har der i 2013 været særligt fokus på de internationale relationer har været året, hvor vi for alvor mærkede effektiviseringen i behandlingen af claims fra udlandet. Kadencen er øget med over 200 % siden 2011 takket være implementeringen af nye internationale IT-standarder. Også når det gælder vores effektivitet i forhold til at skaffe penge hjem til vores egne medlemmer, kan vi være godt tilfredse. Her er arbejdskadencen øget med over 40 % siden Med den øgede effektivitet har vi været i stand til at indgå nye bilaterale aftaler uden at øge ressourcetrækket. Således kom der aftaler på plads med GVL i Tyskland, PlayRight i Belgien og Nuovo Imaie i Italien. Samtidig har ledelsen haft et stort fokus på at sikre, at udenlandske tilgodehavender er kommet tilbage til Gramex i rette tid. Det er klart, at Gramex ikke har indflydelse på, hvor store beløb vores medlemmer optjener i udlandet, Side 2

3 men Gramex har en vis indflydelse på, hvor hurtigt man kan få disse midler tilbage til de danske kunstnere. Det samlede vederlag fra udlandet til de udøvende kunstnere steg således fra kr. 4,1 mio. i 2012 til næsten kr. 6 mio. i Også for 2014 vil Gramex ledelse have fokus på at sikre flere bilaterale aftaler og gøre, hvad der står i vores magt for at få de udenlandske midler tilbage til de rette rettighedshavere i Danmark. Dette arbejde kræver dels flere udvekslingsaftaler, dels et fortsat fokus på disse aftaler og dels en vis rejseaktivitet også i Gramex forventer, at 2014 byder på nye aftaler med Re:Sound i Canada og SoundExchange i USA. 3b. Et Gramex med markant synlighed Gramex iværksatte i 2012 en lang række tiltag, hvis overordnede formål var at skabe øget synlighed omkring, hvad Gramex gør for vores medlemmer, og hvilken værdi musikken har for vores kunders forretning. Fokus har været at agere løftestang for vores medlemmers præstationer og produkter og dermed synliggøre, hvilken værdi musikken kan tilføre vores kunders forretning. Nyhedsbrevet udkommer med ca. 6 ugers mellemrum og underbygger dette fokus med artikler fra vores kunders og medlemmers verden. I perioden mellem nyhedsbrevene offentliggøres der på ugentlig basis relevante nyhedshistorier på Gramex hjemmeside. Samlet har vores aktiviteter på nyhedsfronten betydet, at Gramex synlighed i pressen er steget markant. Dette er sket med historier, hvor der er positiv omtale af rettighedshaverne og Gramex. Arbejdet med Gramex eksterne kommunikation er med til at sætte værdi på det arbejde, som Gramex udfører for vores medlemmer og er med til at give vores kunder en endnu større oplevet værdi af den musik, de anvender i deres indholdsproduktion og distribution. Siden det første nyhedsbrev blev udsendt den 10. februar 2012, er mængden af Gramexartikler steget kraftig over 200 og mange af dem er blevet refereret eller debatteret i andre medier. Et af de gennemgående temaer i har været lyd. Her har fokus været på både kvaliteten, omfanget og værdien af den lyd det vil sige musik der omgiver os. I forlængelse af vores fokus på lyd har Gramex været medarrangør på to større konferencer om emnet, afholdt henholdsvis på Christiansborg og på Aalborg Universitet. Endvidere har Gramex sammen med en række partnere været initiativtager til etableringen af Vækstfabrikken Lydens Hus. Et andet større indsatsområde til at øge fokus på musikkens værdi er Gramex involvering i Dansk Musikstatistik. Gramex tog initiativ til at etablere statistikken i 2012 efter nedlæggelsen af Musikzonen, som havde gjort det første forsøg på at etablere en musikstatistik. Musikstatistikken, der er udarbejdet af Rambøll, har nu to år på bagen, og den seneste version blev præsenteret ved et arrangement på Folkemødet på Bornholm. Statistikken blev godt modtaget, og den efterfølgende paneldebat med deltagelse af bl.a. daværende skatteminister Morten Østergaard har yderligere været med til at sætte musikkens bidrag til samfundsøkonomien på dagsordenen. Til at finansiere musikstatistikken og til at sikre, at de relevante data kan tilvejebringes, har Gramex indgået partnerskab med IFPI, Koda, Dansk Live, Dansk Musikforlægger Forening og MXD. Arbejdet med at udarbejde næste års statistik er allerede igangsat. I den kommende regnskabsperiode vil Gramex yderligere udbygge kommunikationsindsatsen, idet effekterne har været så positive og synlige for både Gramex, vores medlemmer og kunder. Side 3

4 3c. Forretningsudvikling med fokus på toplinjen Gramex er nået i mål med flere nye, store og afgørende aftaler bl.a. på teaterområdet og med Fitness Danmark. Det har betydet, at vi på trods af et meget presset kommercielt radiomarked og en fortsat afmatning som følge af finanskrisen har kunnet øge indtægterne. DR-aftalen forløber gnidningsfrit, og samarbejdet med DR fungerer godt. Også på dette område er indtægterne steget i Aftalen skal genforhandles i år, da den udløber med udgangen af Der er stadig ingen aftale med Radio24syv, og derfor er der udelukkende indtægtsført det acontobeløb, der er aftalt imellem Gramex og Radio24syv. Men sagen kører nu ved Landsretten, hvorfor det endelige resultat først forventes i Aftalen med SBS er blevet genforhandlet efter den store konsolideringsrunde inden for landsdækkende kommerciel radio. Dertil kommer, at vi i tæt samarbejde med Koda er lykkedes med at få en aftale på plads med Danske Tandlæger. Skabelsen af verdens første værksfabrik for iværksættere, der beskæftiger sig med lyd Lydens Hus er et andet tiltag, hvor Gramex har ønsket at sætte fokus på nye mulige idéer til, hvordan den samlede musikbranche kan udvikle nye produkter, der kan styrke indtjeningen i branchen. Den stigende brug af streamingtjenester, som WIMP, Spotify og lignende, indikerer klart, at fremtidens forretningsmæssige nytænkning inden for musik i høj grad er kommet fra folk med en baggrund i IT. Lydens Hus vil som iværksætterhus netop skabe rammerne for, at kunsten kan møde højteknologien, og at de sammen kan sætte fokus på at forædle lyd- og musikprodukter og omsætte det til nye innovative forretninger til gavn for medlemmer og kunder af Gramex. 4. Ophavsret Danmark og RettighedsAlliancen Gramex har sammen med RettighedsAlliancen og Ophavsret Danmark deltaget aktivt både i arbejdet med at forbedre det generelle image omkring ophavsret og få sat væsentlige ophavsretslige emner på dagsordenen. Gramex blev medlem af RettighedsAlliancen i starten af 2013 og følger arbejdet nøje. Projektets mål er at få skabt mere positiv omtale af værdien af ophavsretten samt øget fokus på løsninger frem for trusler og dermed en mere dialogbaseret kommunikation af de konsekvenser, der knytter sig til uhensigtsmæssig og ulovlig forbrug af musik. 5. Gramex på den internationale scene Gramex har på nuværende tidspunkt aftaler med 34 søsterorganisationer, der sikrer vores medlemmer betalinger fra udlandet, og flere aftaler er som tidligere omtalt under forhandling. Også i 2013 og 2014 er der lagt mange kræfter i VRDB og IPD en international database til udveksling af metadata mellem organisationer på tværs af grænser. Dette har vi gjort for at sikre, at danske rettighedshavere får de vederlag, de har krav på, når deres musik spilles i et andet land. Samtidig får denne base indflydelse på, hvor mange ressourcer den enkelte organisation skal bruge på det internationale repertoire. IFPI har igangsat et internationalt arbejde med en mandat- og repertoire database (IPPD), og det arbejde følger Gramex nøje. Hvor VRDB og IPD er rettet mod kunstnerne, er IPPD rettet mod Side 4

5 producenterne. Hensigten er, at disse to baser skal linkes sammen, så alle får glæde af de metadata, der vil lagres i baserne. Sammenslutningen af forvaltningsselskaber på kunstnersiden SCAPR er i gang med en gennemgribende organisationsændring, som dels sikrer en effektivisering af organisationens arbejde, dels en forbedret service til medlemmerne, og dels sikrer, at der indgås bilaterale aftaler med henblik på at få mange flere penge til at krydse grænser. Det første trin for en gennemførelse af dette skete i 2012 og fortsatte i 2013, hvor man sammenlagde SCAPR med den internationale kunstnerdatabase IPD og den internationale recording database VRDB+. Disse hjælpeværktøjer stilles til rådighed for medlemmerne for at sikre, at alle rettighedshavere får de rigtige penge på en mere enkel og omkostningsreducerende måde. Gramex er medlem af Association of European Performers Organisations (AEPO-ARTIS). Organisationen udfører et stort internationalt politisk arbejde, som Gramex er stærkt involveret i. Specielt i samarbejdet om at lobby for et EU-direktivforslag om kollektiv forvaltning har Gramex brugt sin indflydelse i alle de internationale organer, vi er repræsenteret i. Gramex vil således stadig deltage aktivt i det internationale arbejde for at sikre mest mulig dansk indflydelse på den internationale forvaltningsscene. Direktivet om kollektiv forvaltning (CRM-direktivet) blev vedtaget af Ministerrådet i februar Op til vedtagelsen har Gramex været aktivt involveret i at søge at påvirke beslutningstagerne i EU for at begrænse uhensigtsmæssige konsekvenser af direktivet. Vedtagelsen i Ministerrådet betyder, at selve indholdet i direktivet træder i kraft fra og med februar Det betyder, at Gramex inden februar 2016 skal kunne leve op til de krav, der i direktivet stilles til kollektive forvaltningsselskaber. Enkelte af kravene kan klares med mindre ændringer i vedtægter, medlemserklæringer og processer, mens andre kræver IT-teknisk løsning. Den første type krav vil være imødekommet senest med Generalforsamlingen i 2015, mens de sidste bliver en del af Gramex arbejde med en ny IT-strategi og platform. Arbejdet med at få implementeret direktivet i den danske ophavsretslov er så småt ved at gå i gang. Dette arbejde vil Gramex naturligvis følge tæt, så de negative konsekvenser for Gramex forvaltning og dermed for vores medlemmers indtjening, vil blive mindst mulige. Gramex har tidligere meddelt Kulturministeriet, at man gerne ville se på at løse opgaven med håndtering af den såkaldte 20%-pulje, som er en del af Beskyttelsestidsdirektivet. Forudsætningen for, at Gramex kan løse opgaven, er, at der kan laves en model, der er både administrerbar og transparent. En sådan model er under færdiggørelse, og den første udbetaling fra puljen vil ske i juni Der foregår en tæt dialog med ministeriet om det fremtidige mulige samarbejde om en løsning. 6. Gramex moden, men med fart! På baggrund af 50-året for Gramex etablering afholdt Gramex 24. januar 2013 et yderst velbesøgt jubilæum på Axelborg. Sidenhen har der været fart på med at få implementeret det nye visuelle design, nyt logo, nyt medlemslogin og ny hjemmeside. Arbejdet med Gramex IT set-up går samtidig ind i en ny fase, idet bestyrelsen i 2013 besluttede, at Gramex skulle igangsætte arbejdet med at udvikle et nyt IT-system. Det arbejde er igangsat med rådgivning fra eksterne konsulenter og forventes igangsat ultimo 2014 og med en forventning om, at der de næste 30 måneder vil blive sat ekstra manpower på denne opgave bl.a. gennem ansættelse af yderligere ressourcer. Side 5

6 Det betyder, at vi flytter IT-udviklingen fra ekstern leverandør til egne udviklere med væsentlige besparelser til følge samt en mulighed for kontrol med forløbet og ikke mindst opsamling af viden lokalt. 7. Fremtiden for Gramex med lyd som løftestang Gramex fortsatte succes vil fremover afhænge af evnen til sammen med medlemmer, kunder og partnere at udvikle nye services og tjenester, som kan øge de samlede indtægter i musikbranchen. Gramex ledelse tror på, at en vej til dette går via samarbejdet omkring lyd. Vi har allerede set helt nye tiltag fra bl.a. WIMP, som via WIMP Hi-Fi har sat yderligere fokus på værdien af den gode lyd. Nye radioprodukter fra den kommercielle radiobranche har også set dagens lys i 2013 og Men her stopper det ikke. Den gode lyd vil også via nye innovative partnerskaber bl.a. gennem Lydens Hus kunne blive løftestang for helt nye innovative produkter, som musikbranchen end ikke havde forestillet sig. Gramex vil også i 2014 og årene fremover arbejde målrettet på at skabe og udvikle nye forretningsmodeller og nye kundekonstellationer, som ikke er set før. Kun på den måde vil vi kunne skabe øgede indtægter, idet de traditionelle indtægtsgrupper blandt andet fra radiobranchen og indtægter fra anden offentlig fremførelse er under kraftigt pres. 8. Gramex som arbejdsplads Gramex er en arbejdsplads præget af et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø med en stærk musikkultur. Det fokus skal også fremover være en væsentlig driver for at arbejde i Gramex, kombineret med en stolthed over at gå en ekstra mil for medlemmer og kunder. Anders Laursen Formand for Gramex bestyrelse Bestyrelsen har i beretningsperioden bestået af professor, ph.d. Morten Rosenmeier, samt fra kunstnernes rettighedsgruppe Anders Laursen, formand (Dansk Musiker Forbund), Lena Brostrøm Dideriksen (Dansk Artist Forbund) og Katja Holm (Dansk Skuespillerforbund), og fra fremstillernes rettighedsgruppe Jan Degner, næstformand (ArtPeople), Henrik Daldorph (Sony Music Entertainment Denmark A/S) og Casper Bengtson (Universal Music Denmark). Side 6

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 Beretning 2012-2013 ÅRET DER GIK SÅ SPILLER MUSIKKEN - for medlemmer og kunder Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 I 2011 leverede Gramex det bedste resultat nogensinde;

Læs mere

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen d. 19. oktober 2015

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen d. 19. oktober 2015 Beretning 2014-2015 Så spiller musikken GRAMEX PÅ RETTE KURS Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen d. 19. oktober 2015 For tredje år i træk kunne Gramex levere et flot resultat. Med tanke

Læs mere

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet.

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet. Beretning 2015-2016 Så spiller musikken MUSIKKEN VISER VEJ Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj 2016 2015 blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet.

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at efterstående overordnede fordelingspolitik anvendes for regnskabsåret 2016, som fordeles i 2017: GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv.

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. Et indlæg i debatten om en rimelig betaling for musikken i radio og tv Fri forhandling frem for lovindgreb I

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT

GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT 2016 Indhold Ledelsesberetning... 3 Organisationen Indledning... 5 Arbejdsområder... 5 IFPI Danmarks struktur... 6 Fordelingspolitik og politik for ufordelbare midler... 8 Aktivitetsrapport...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Gramex

Forslag til nye vedtægter for Gramex 1. Navn og hjemsted Gramex er en uafhængig, økonomisk og retligt i sig selv hvilende forening uden egen formue. Gramex har hjemsted i Storkøbenhavn. 2. Formål Gramex er godkendt af Kulturministeriet til

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret NOTAT Til ministeren 11. december 2012 Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret Kulturministeriet sendte den 29. oktober 2012 et udkast til lov om ændring af lov

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2010

Bestyrelsens Beretning for 2010 Bestyrelsens Beretning for 2010 1. Om Musikzonen Musikzonen har nu eksisteret i godt 1½ år og vi er halvvejs igennem første bevillingsperiode. Det har været et travlt år for alle. Både sekretariat, bestyrelse,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg 1240 København K Aalborg den 6.1.2016 Problemstillinger og løsningsforslag til L77. Vedr. Udkast til forslag til

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere