Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser?"

Transkript

1 Hvordan etableres fremtidens sammenhængende IT-ydelser? Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S 20. maj 2003

2 Agenda 1. Status og udfordringer i Danmark 2. Nye teknologiske muligheder 3. Nye koordinationsformer 4. Nye organisationsformer 5. Hvad gør man i Europa? 6. Anbefalinger 2

3 Status og udfordringer

4 Status og udfordringer i Danmark Informationer Rekvirering Beregning Indberetning Sagsbehandling Tværgående sagsbehandling 94% 70% 50% 49% 19% 4% Kun Kun 4% 4% af af de de offentlige offentlige institutioner er er gået gået sammen sammen om om at at levere levere en en sammenhængende service service 80% 80% tilkendegiver, at at behovet behovet er er der der Den Den Digitale Digitale Borger Borger % 81% vil vil spare spare tid tid via via selvbetjening selvbetjening og og vil vil derfor derfor kun kun gå gå ét ét sted sted hen hen 4

5 Stort uudnyttet effektiviseringspotentiale i digital forvaltning det store fokus har været information det er ikke her effektiviteten ligger. Omfanget af effektiviseringspotentialet Informere borgerne via internettet 80% Udnyttelse af effektiviseringspotentialet Selvbetjening på internettet uden digital signatur 60% 40% 20% Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Informere borgerne via internettet 30% 20% 0% Selvbetjening på internettet uden signatur 10% Elektronisk sags- og dokumenthåndtering 0% Selvbetjening på internettet med digital signatur Servicefællesskaber over forvaltningsgrænser Stort Meget stort Selvbetjening på internettet med digital signatur Servicefællesskaber over forvaltningsgrænser Kilde: PLS RAMBØLL Management IT-i-Praksis % udnyttet % udnyttet 5

6 Barriere for servicefællesskaber Organisationen har behov for synlighed For stor usikkerhed i forhold til at kunne fastholde effektiviseringsgevinst Modstand mod centralisering 39% 40% 44% Juridiske/ansvarsmæssige forhold 54% Sektoropdeling og organisatoriske grænser 61% Kilde: PLS RAMBØLL Management 0% 20% 40% 60% 80% 6

7 Hvad er målet med sammenhængende IT-ydelser? Back-office Process optimisation Low High Process optimisation Moving on-line Service integration Channel Integration Web-site Front-office Service delivery Multi channel 7

8 Hvad vil I tilbyde med den sammenhængende IT-ydelse? Hvilken strategi - hvilke fordele for brugerne? Supermarkedet alle vare i en forretning Storcentret alle forretninger under samme tag Charterrejsen => et nyt og sammenhængende produkt Medlemsfordelskortet fordele uden sammenhæng 8

9 Nye teknologiske muligheder!

10 Internettet 2003 Servicenettet 2007 Menneske --maskine -- Jeg Jeg surfer surfer rundt rundt på på nettet nettet -- Ubegrænset Ubegrænset adgang adgang til til al al information information -- Selvbetjening Selvbetjening timer timer i i døgnet døgnet -- Nettet Nettet består består af af sider sider med med tekst, tekst, billeder billeder og og links, links, der der næsten næsten kan kan læses læses af af mennesker mennesker --PC PC -> -> server server Maskiner- menneske -- Jeg Jeg serviceres, serviceres, hvor hvor jeg jeg er er -- Personlig Personlig adgang adgang til til væsentlig væsentlig information information -- Service, Service, når når jeg jeg har har brug brug for for det det -- Nettet Nettet består består af af maskinlæsbar maskinlæsbar kode kode -- Interaktive Interaktive byggeklodser byggeklodser -- Web-service+web-service-> mere mere service service -- Server-server Server-server -- Pc-pc, Pc-pc, dims-dims dims-dims 10

11 Hvad er web-services? En ny måde at programmere på: - Byg komponenter, der tilsammen fungerer som en service. - Byg løst koblede services -.Net En ny måde at tænke software på: Software som services! Standarder: XML - format SOAP - transport WSDL - beskrivelse UDDI - registrering m.fl. Teknologier: Microsoft SOAP Toolkit 3.0 Apache Tomcat servlet engine, IBM: WebSphere, BEA Web og mange andre! 11

12 Hvorfor anvender andre webservices? Operationelle mål Integration mellem systemer (IT-arkitektur) Balance mellem systemer og forretningsprocesser (alignment) Interoperabilitet mellem forretningsprocesser (digital forvaltning) Taktiske mål Mere systematik ved automatisering af arbejdsprocessen Større genanvendelse af services Større smidighed i forhold til nye behov Forretningsmæssige mål Effektivisering Bedre service 12

13 Hvad kan vi vente os af webservices? Dynamisk samarbejdsmodel Første eksempler, hvor Første eksempler, hvor Web-services sammensættes af fjerne service- Web-services sammensættes af fjerne serviceudbydere i nye og mere udbydere i nye og mere komplekse servicetilbud komplekse servicetilbud Udbredelse Samarbejds - aftaler Integrations - platform Pionerer anvender Pionerer anvender Web-services til Web-services til e-services på egne e-services på egne netsteder og til netsteder og til grationsopgaver grationsopgaver Web-services vinder Web-services vinder udbredelse og flere udbredelse og flere bygger IT-arkitektur bygger IT-arkitektur der understøtter der understøtter web-services. Flere web-services. Flere centrale databaser centrale databaser kan tilgås via webservices kan tilgås via webservices Sammenhængende Sammenhængende digital forvaltning digital forvaltning baseret på webservices på tværs af baseret på webservices på tværs af det offentlige begynder at vinde frem. det offentlige begynder at vinde frem. Udviklingen baseres Udviklingen baseres på samarbejdsaftaler på samarbejdsaftaler og arbejdsdeling og arbejdsdeling blandt organisationer blandt organisationer der kender hinanden der kender hinanden

14 Opgravningstilladelser - et eksempel fra Den Digitale Amtsgård

15 Brugerlag Anvendelsesprojekter Integrationslag <hent data> Vis kort ReachForm - dispatcher Tegn på kort Val der Opret sag Vis sag Web-services Pilotprojektet Applikationslag ARCIMS SDE FICS Arkitekturprojektet Datalag Diverse GIS Journal Data Data Data 15

16 16 Servicearkitektur Ledningsejer Journal Data ESDH system Afgørelser Web-services Krav Muligheder Ledningsdata Kortdata Osv. Fordeling af ansøgninger Ledningsejer Ledningsejer Ledningsejer Ansøgninger Afgørelser Best-Practise Sagsdata GIS system GIS Data GIS system GIS Data Journal Data ESDH system GIS system GIS Data Kommune Kommune Journal Data ESDH system Indholdsproducenter Indholdsproducenter Serviceproducenter Serviceproducenter Journal Data ESDH system VD VD Amt Amt Vej system Vej Data Portal system Bruger Data VD VD Firma 1 Firma 1 Firma 2 Firma 2 Journal Data ESDH system

17 Nye koordinationsformer!

18 Nye koordinationsformer Task forcen, KIU DDN XML-komitéen, Rådgivningspanelet Infostrukturbasen Portaler OIO.dk Digitale amter KL- Administration, Jura og IT Rapporter Hvidbog om IT-arkitektur 18

19 Nye organisationsformer

20 De offentlige virksomheder skal placere sig i det digitale landskab kun de færreste virksomheder er bedre end sammenlignelige organisationer på alle områder Få specialiseringer situationen i dag Indholds udbyder Portaludbyder Den typiske offentlige Service udbyder Portalcentreret Portalcentreret Skaber Skaber værdi værdi ved ved at at tilbyde tilbyde enkle enkle indgange indgange - - der der kan kan pr. pr. definition definition kun kun være være få få e-service - organisation Indholds producent Service producent 20

21 Digital positionering fremover (Sammenhængende og specialiseret forvaltning) Portaludbyder Politisk opbakning til at (over-)tage opgaven Forenkling og bedre service Brugergrænseflader Indholdsudbyder - Koordinering -Måling - Producentgrænseflader Serviceudbyder - Udbud og styring - Centralisering - Effektivisering Indholdsproducent - Bedst og billigst -Ressort Serviceproducent - Konkurrence - Leverandørprofil 21

22 De store portaler Meget tyder på at portaludvikling og drift er et område for den private sektor, mens det offentlige er indholdsleverandør: Virk.dk bliver drevet af et privat konsortium Sundhedsportalen er under udvikling af et privat konsortium Århus.dk bliver drevet af Morgenavisen Jyllands-Posten og Mærsk Data 22

23 23

24 24

25 Sundhedsportalen er Integration Informationskilder Amter+H:S SST SUM LMS Andre Professionelle brugere Praktiserende læger og speciallæger Hospitalslæger Sygeplejesker Apotekere Tandlæger Hejmmeplejen Terapeuter Laboranter Generel information Kommunikation Specifik information Borgere Patienter Pårørende Informationssøgere Kronisk syge Fødesystemer EPJ MedCOM LPR EMP/CTR Andre 25

26 Sundhedsportalens Organisation Leverandørens direktion Fælles styregruppe Ordregivers bestyrelse Reference grupper Sikkerheds sekretariat Ordregivers direktion Leverandørs projektleder Fælles projektledelses gruppe Ordregivers projektledelse Fokusgrupper Arkitekt råd Central redaktion Udviklingsog leveranceorganisation Driftsorgani sation - Eksterne indholdsleverandører Klientsystemer Fødesystemer - Decentrale redaktioner 26 Den fælles offentlige sundhedsportal

27 Den fælles offentlige sundhedsportal Portaler XML WebSphere udvikling Sundheds IT Udviklingsproces Arkitektur Ledelse Organisation Processer Interwoven Content Webdesign Branding Lancering Kapacitet Drift Stabilitet 27

28 Hvad gør man i Europa?

29 Portaler portaler portaler - portaler E-government i europa er i gang med en sand portal bølge. CAT365 - Den fælles catalonske portal giver adgang til flere hundrede De mange services er bl.a. organiseret ud fra livssituationer. Portalen ansatte i administrationen har modtaget træning i brug af portalen, så borgere også kan få hjælp ved fremmøde på over 100 forskellige kontorer. Al kontakt til og fra samtlige e-services går via portalens CRM, der også styre remindere via SMS, mv. Portalen er tilgængelig på 4 sprog. Portalen drives af et selvstændigt selskab med offentlige ejere. 29

30 30

31 Portaler portaler portaler - portaler Belgium.be Den føderale belgiske stats portal skal være en samlet portal, Ca. 300 embedsmænd i 24 departementer vedligeholder de Det tog kun 6 måneder at opnå enighed mellem samtlige embedsmænd har adgang til communities, hvor de kan Belgium.be bliver drevet af et konsulentfirma, der betales 31

32 32

33 Portaler portaler portaler - portaler Bremen Online Services Tilbyder mere end 120 e-services, hvor halvdelen kræver digital signatur Kernen i Bremen online services er en innovativ IT-arkitektur kaldet GOVERNIKUS. Bremen har valgt at basere sig på åbne og platformsuafhængige standarder, SOAP, Java, XML- signature, XML encryption, mv. Bremen har udviklet en ny standard kaldet OSCI (Online services Computer Interface), som det er målet at anvende som standard for e-government. GOVERNIKUS gør det muligt at modtage og håndtere alle Produktet GOVERNIKUS er udviklet af et selvstændigt 33

34 34

35 Kundecentre og CRM-løsninger Newcastle City Council Gennemfører en større modernisering og kundefokusering af a network of customer service centres; innovative use of call centre technology; development of IT-based self service channels; a comprehensive staff training and awareness programme. Første skridt var en centralisering af 18 skranker på rådhuset til et kundeservicecenter, der leverer 90 forskellige services. I 2001 besvarede kundecentret forespørgsler. Næste skridt var at oprette nye kundecentre flere steder i byen. For at personalet kunne levere god service alle steder på alle områder anvendes CRM til at telefon- og fremmødesupport. Løbende målinger har dokumenteret stigende brugertilfredshed 91%->95%, flere sager løses i af første kontaktperson 70%->83% og ventetiden er kortere 35

36 Anbefalinger

37 Intern strategi for sammenhængende IT 1. Udarbejd en IT-arkitektur og en byplan for IT, som markerer skiftet fra client-server til service-baseret-arkitektur og sikrer at 2. Opbyg et integrationsteam (forretningsudvikling & IT), som en del af pilotprojektet. 3. Byg web-service begynd opbygningen af web-service med et pilotprojekt, hvor de væsentligste komponenter for digital forvaltning udvikles 4. Hvis ikke jeres leverandører har en plan for web-service, så er der mange grunde til at overveje et leverandørskift 37

38 Ekstern strategi for sammenhængende IT 1. Når I selv af klar internt, så spørg jeres samarbejdspartnere om de er klar til at integrere jeres forretningsprocesser lidt pral er ok! 2. Gå i dialog med jeres offentlige og private samarbejdspartnere om tværgående projekter men hold det på et lille antal samarbejdspartnere pr. projekt. 3. Vælg den rigtige position for jeres organisation (indholdsproducent, serviceudbyder, portaludbyder osv.) 4. Vælg den rigtige strategi for jeres projekt (Supermarkedet, Storcentret, Charterrejsen, fordelskortet) 38

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement

Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement Kommissorium Det hybride bibliotek som ramme jf. samspillet med traditionelle ydelser Udviklingen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere