Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)"

Transkript

1 Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, og cand.oecon. Søren Chr. Sørensen, Forfatterne er begge partnere i management konsulentfirmaet Dragsted Development, 1. Indledning Krigen om markeder Fokus i artiklen I krigen om fremtidens skiftende markeder er SCM (Supply Chain Manegement) det strategisk tunge artilleri, som er godt til at holde konkurrenterne på afstand, mens den rigtige it-løsning er det kommunikationsværktøj, der får hver enhed til at forstå deres rolle i det samlede forløb, således at samarbejdet kan foregå adræt og smidigt. Det er, hvad vi i denne artikel vil beskrive, med fokus rettet imod B2B netværk der leverer til skiftende markeder eller kunde-specificerede ordrer løst koblede dynamiske samarbejder. Det gør vi, fordi disse netværker bliver mere almindelige i fremtiden, og fordi kravene til it-løsningerne ikke er traditionelle. I en tidligere artikel af Dragsted (2005) 1 er SCM Supply Chain Management tankegangen beskrevet med fokus på det koncernledede SCM-netværk. 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 1

2 Brug af it-teknologi i Business to Business I denne artikel vil vi beskrive, hvorledes tankegangen kan anvendes i løst koblede dynamiske B2B-relationer samt hvorfor og hvordan, man kan anvende standard it-systemer og internetservices som redskaber, der kan skabe hurtig og præcis kommunikation i netværkets fælles forretningsprocesser. Resume Årsagerne til, at løst koblede dynamiske B2B-netværk i det 21. århundrede er et af svarene på den globale udfordring, kan ses i markedsudviklingen, det er beskrevet i afsnit 2. Hvorfor vi koncentrerer os om løst koblede dynamiske B2Bnetværk, informationsbehov i netværket og værdien af SCM-netværk, samt hvorfor standard it-systemer og Internettet kan medvirke til at skabe denne værdi er beskrevet i afsnit 3. Hvordan udviklingen mod E-SCM kan forløbe er beskrevet i afsnit 4. Hvilke it-teknologier, der understøtter udviklingen mod E- SCM, er beskrevet i afsnit 5 og det tilhørende appendiks. It-teknologi Endelig beskrives i afsnit 6 de muligheder it-teknologierne giver for understøttelse af SCM-processerne og SCM-samarbejdet. I afsnit 7 kigger vi ind i fremtiden. 2. Årsagerne Usikkerhed Afsætningen på verdensmarkedet er i stigende grad præget af usikkerhed. Usikkerhed på timing, usikkerhed på mængder og usikkerhed på leveringsevne. Virksomhedskoncernerne i det 20. århundrede var karakteriserede ved, at en stor del af værditilvæksten blev produceret med koncernens teknologi og indenfor koncernens egne rammer. Koncernen blev typisk styret af en central ledelse flere organisationsniveauer over de udførende dele af organisationen. Ringe forandringsevne Effekten heraf var lange beslutningsgange og for ringe forandringsevne, når nye udviklingsmuligheder viste sig. 1) Dragsted Åge, Birger Lindberg Skov, Den globale supply chain topledelsens nye udfordring, Børsens Bestyrelseshåndbog Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

3 Brug af it-teknologi i Business to Business Omdrejningspunktet Nutidens svar Hvis det overordnede mønster i udviklingen er usikkerhed hvordan kan man så skabe produktions- og udviklingsvirksomheder, hvis primære kompetence er, at kunne trives og udvikle sig i en konstant ændret markedssituation? Dette centrale spørgsmål er omdrejningspunktet for artiklen. Et af nutidens svar på udfordringen fra konstant skiftende markedsvilkår er netværk af virksomheder, som via et SCMsamarbejde: Opsøger nye markedsmuligheder Udvikler nye løsninger Høster frugterne heraf på verdensmarkedet Investerer gevinsten i nye produkter Produkt levetid 1-2 år Fugle i flok (B2B) en flok fugle Årsagen til at sådanne nye produkttiltag sker i store netværk eller som samarbejde internt i koncerner er, at mange produkters levetid nu er 1-2 år imod tidligere 5-15 år. Dette medfører, at det ikke længere er muligt at arbejde med en produktorienteret produktion eller organisation, fordi leveog udviklingstiden af disse virksomhedselementer er længere end produktlevetiden. Derfor opbygges organisation og produktion om produktkomponenter og delsystemer som kombineres sammen til nye løsninger, der ofte er konfigureret af slutkunden. I slutningen af det 20. århundrede blev denne udvikling startet i bil-, tele- og it-branchen. Fugle flyver i flok, hvis de er mange nok Visuelt kan man se en sådan gruppe af SCM-samarbejdende enkeltvirksomheder (B2B) som en flok fugle, der som styret af en ydre kraft markedets muligheder flyver frem imod nye foderpladser. Den hånd, der styrer de enkelte uafhængige beslutningstagere, er en kombination af historisk opbyggede relationer mellem de enkelte ledere, og it-systemer der på en struktureret måde skaber forretningsprocesser på tværs af den virtuelle organisation. Processerne foregår ofte imellem partnere, der konkurrer på andre områder. Hvor koncernorienterede it-systemer primært søger at skabe overblik centralt, vil et SCM B2B orienteret it-system skabe overblik lokalt hos den uafhængige enkeltorganisation. Dette krav til funktionalitet er meget forskelligt fra traditionelle løsninger. Forretningsrationalet i dette set-uop er altså, at den enkelte virksomhed får mange ordrer (slutkunder) ved at dyrke 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 3

4 Brug af it-teknologi i Business to Business relationer med få partnere og udvikle hurtige og bedre forretningsprocesser med partnerne. Figur 1. Billedet kan ikke bruges helt, for hvis en virksomhed er medlem af 3 SCM-netværk, svarer det til at fuglen er medlem af 3 flokke på en gang. 3. Hvorfor SCM-netværk? Som beskrevet i Dragsted (2005) kan man bruge SCM-metoden på flere forskellige måder mellem virksomheder. Både i store koncerner (f.eks. Danfoss), i B2B (Business to Business) og i B2C-relationer (Busienss to Customer) (f.eks. Dell). Hvorfor? Når vi i denne artikel koncentrerer os om B2B SCM-netværk, er der flere årsager: Danmark er præget af mange fokuserede underleverandører, som alle i større eller mindre grad deltager i uformelle netværk f.eks. indenfor byggebranchen eller i it- og teleindustrien. Det er vor fornemmelse at disse samarbejder ofte foregår på de aftagende virksomheders betingelser, og at mange af disse netværker in spe kan skabe yderligere konkurrencekraft ved at udbygge samarbejdet yderligere. Informationsbehov I sagens natur vil en fokuseret underleverandør af strategiske årsager ikke lægge deres æg i én kurv, de vil derfor søge deltagelse i flere netværk, der ikke konkurrerer på markedet. Lad os tænke os en underleverandør, der deltager i 3 4 Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

5 Brug af it-teknologi i Business to Business netværk, og herudover har enkelte egne kunder. I figur 2 er illustreret hvilket behov for overblik, en sådan virksomhed har. For det første behøver virksomheden et samlet overblik over hele virksomheden (den runde cirkel). Dernæst har virksomheden behov for at kende sin rolle sit mål og sin situation i hver af de 3 SCM-netværk, den er medlem af (de tre cigarer i figuren). Afhængig af naturen af det samarbejde, virksomheden er involveret i samt virksomhedens rolle i netværket, er de typer af information, virksomheden har behov for forskellige. Forenklet Modellen i figur 2. er forenklet. Ved store netværk kan det være nødvendigt at få prognoser fra kundens kunder og leveringsstatus for leverandørens nøgleleverandører. Lad os antage at virksomheden er en underleverandør, der producerer komponenter til 3 netværk, og noget af produktionen skal behandles på de samme maskiner (f.eks. en printkortleverandør). Så er det blandt andet behov for følgende informationer: Ordreinformationer stk. og leveringstid, eventuelt variantspecifikation fra alle netværk Prognoser fra aftagervirksomhederne, eventuelt informationer om store udestående tilbud Viden om aftagervirksomhedernes bufferlagre af standardkomponenter Statusændringer for afgivne ordrer til leverandørerne (hvis nødvendigt) Viden om potentielle muligheder for leverandørsvigt Status på virksomhedens faktiske eller mulige leveringsevne (følger vi gantt planerne, eller er der problemer?) Status på virksomhedens indgående og udgående transporter. Viden (aftaler) om prioriteringsregler for typer af ordrer eller typer af slutkunder Aftaler om, hvor stor en afvigelse der skal til, for at aftagere eller leverandører skal informeres. Fælles opfattelse af hvordan de enkelte parter definerer kvalitet Viden om deltagervirksomhedernes forretningsgange og struktur 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 5

6 Brug af it-teknologi i Business to Business Egen produktionsplan Cyklisk koncept På grundlag af sådanne oplysninger kan virksomheden udarbejde og vurdere sin egen produktionsplan. I jo højere grad virksomheden kan lave sin plan, uden den skal lave nye forespørgsler (og vente på dem), jo bedre kan den flyve som et selvstændigt medlem af de samlede netværk den deltager i. Et ofte anvendt styringskoncept for de enkelte netværk er et cyklisk koncept for udgående og indgående transporter, fordi det skaber regularitet og grundlag for prioritering af ordrer. Jo kortere cyklusen kan blive, desto større bliver de samlede gevinster Figur 2. Når en virksomhed er med i flere netværk, er der behov for flere typer overblik 3.1. Hvorfor standard it-systemer og Internet? Standard it-systemer Ud over kravet til flere typer overblik vil de enkelte virksomheder ofte have forskellige it-systemer, leve i forskellige kulturer og bruge forskellige forretningsprocesser. Det vil være et Sisyfos arbejde at skabe enighed om fælles forretningsprocesser og fælles it-systemer i sådanne netværk. Itsystemet vil muligvis heller ikke skabe yderligere værdi for de forskellige slutkunder. Derfor må man gå en anden vej. 6 Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

7 Brug af it-teknologi i Business to Business En realistisk vej vil være at bruge standardiserede adgangsveje VANS og Internet til at skabe adgang til relevante data fra deltagerne i de forskellige netværk. Herudover kan man via standardværktøjer skabe fælles forretningsprocesser for de enkelte netværk. Forretningsprocesserne vil ofte være forskellige fra netværk til netværk afhængig af samarbejdets natur ide enkelte netværk. Eksempler på sådanne valg er beskrevet i afsnittene Værdiskabelse Værdi for netværk? Hvilken værdi skaber et sådant sæt it-værktøjer for de forskellige netværk? Sammenhængskraften i et SCM-netværk kommer af, at alle partnerne tjener penge. Det sker primært ved, at netværket kan skabe større værdi for aktørerne, end de enkelte aktører kan skabe hver for sig, og at man evner at fordele gevinsten. Markedsinformationer Som beskrevet i afsnit 2 er foranderlighed og usikkerhed de dominerende træk i markederne. Derfor bliver hastighed, præcision og kvalitet samt evnerne til at vurderer, om der er sket ændringer, væsentlige i et SCM-netværk. Derfor er hurtig adgang til ordre- og markedsinformationer via opslag i medlemmernes informationer vigtig. Hertil kommer betydningen af og kompetencen til, via statistiske værktøjer at undersøge om den ændring, vi ser i aftrækket, er et skift i markedet eller en tilfældig variation. De værdier, der herudover skabes, er mere generelle for alle typer af SCM, men værdien øges ofte, fordi det går hurtigere. 4. Udviklingen mod E-SCM Baseret på udvikningstendenser Vi har i de forrige afsnit beskrevet nogle udviklingstendenser i markedet og nogle heraf afledte problemstillinger for SCM-samarbejde. I dette afsnit vil vi med udgangspunkt heri behandle udviklingen imod E-SCM. Behandlingen vil først og fremmest lægge vægt på begreber, de forretningsmæssige muligheder, de ledelsesmæssige problemstillinger og sekundært på de tekniske løsninger. Først beskrives kort de grundlæggende begreber: E-business, og E-SCM mfl. og derefter udviklingen mod E-SCM. 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 7

8 Brug af it-teknologi i Business to Business E-business (E-forretning) Definition E-bussiness E-business opfattes som den samlede mængde af elektroniske løsninger, som understøtter forretningerne i og mellem virksomhederne, og som tilfører værdi både bagud i værdikæden og fremad mod kunden. Der er altså tale om integration af hele værdikæden. E-business omfatter mange underbegreber. Disse fremgår af nedenstående figur 3 gengivet efter Bove 2 : E-handel er en del af e-business E-produktudvikling E-rm E-distribution E-handel Extranet Intranet E-indkøb E-marketing E-service E-HRM Figur 3. 9 E-applikationer inden for E-business Som det fremgå af figur 3, er E-business altså en overordnet betegnelse for samtlige E-begreber. Figuren viser et uddrag af disse. Bemærk at E-SCM ikke er med i figuren, forklaringen herpå følger nedenfor. For en nærmere forklaring af de øvrige begreber henvises der til den anførte kilde. E-business ses som et led i en udvikling i 4 trin, jf. figur fra Bove 3 : 1. Etablering af infrastruktur Den tekniske infrastruktur etableres (netværk). 2. Marketing og kommunikation Infrastrukturen udnyttes. rulles ud i virksomheden, og web-sites benyttes til markedsføring. 3. Integration af arbejdsgange Arbejdsgange integreres, ofte i et intranet. Størsteparten af medarbejderne har web-adgang. 4. E-business Produkter og services sælges på nettet. Virksomhedens indkøbs-, salgs- og produktionssystemer er integreret. Direkte digital kundekontakt. 2) Bove-Nielsen Jesper, Christian Ørsted, E-business, Digitale forretningsstrategier, Børsens Forlag A/S, ) Se fodnote 2. 8 Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

9 Brug af it-teknologi i Business to Business E-SCM Definition E-SCM Der findes også flere opfattelser af begrebet E-SCM. Der er delte meninger, om det er et selvstændigt begreb eller blot en anvendelse af forskellige E-business værktøjer med det formål at optimere den samlede forsyningskæde. Følgende definition er givet i Jan Lüthcke-Jørgensen side : Elektronisk SCM eller E-SCM er basalt set anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi både internt og eksternt i forsyningskæden med det formål at sikre on-line, real-time informationsudveksling mellem parterne. Elektronisk SCM anvender i høj grad Internettet som medium; men også intranet, extranet, stregkodesystemer og andre elektroniske medier. Denne definition er efter vor opfattelse for snæver. Hvis man ser på anvendte teknikker i praksis, er flere af disse f.eks. EDI og anvendelse af kontorsystemer ikke realtid; hvilket i mange tilfælde hverken er nødvendigt eller ønskeligt. Derudover foregår en meget stor del af informationsudvekslingen f.eks. hovedparten af EDI udvekslingen fortsat via VANS Value Added Network Serviceprovider services og altså uden brug af Internettet services. Vi vil derfor efterfølgende anvende den mere omfattende definition: Elektronisk SCM eller E-SCM er basalt set anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi både internt og eksternt i forsyningskæden med det formål at sikre en for formålet hensigtsmæssig informationsudveksling mellem parterne. Den tekniske side af E-SCM indebærer, at forretningsprocesserne mellem parterne i forsyningskæden i størst muligt omfang understøttes af elektroniske netværk og deling af informationer og applikationer baseret på fælles standarder. Den væsentligste ændring i forhold til traditionelt samarbejde er imidlertid på det forretningsmæssige område, hvor teknologien muliggør fælles planlægning og styring og 4) Lüthcke-Jørgensen, Jan, Tage Skjøtt-Larsen, Ole M. Svendsen. SCM Supply Chain Management i et ledelsesperspektiv, Børsens Forlag A/S, /Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 9

10 Brug af it-teknologi i Business to Business giver direkte adgang til interaktion med kunderne om deres individuelle behov og ønsker. Udviklingen mod E-SCM 4-fase-model PriceWaterhouseCoopers (2000) 5 har opstillet en 4-fasemodel for virksomhedens udvikling mod E-SCM. De 4 faser er: 1. Effektivisering af transaktioner 2. Forsyningskæde-integration 3. Branchetransformation 4. Konvergens De 2 første faser handler primært om ændringer i eksisterende forretningsmodeller; mens de 2 sidste omfatter større transformationer af forretningsmodel og branche. En virksomhed behøver ikke at gennemføre faserne i rækkefølge. Nogle virksomheder starter direkte på et højere trin. Kendte eksempler på sidstnævnte findes primært indenfor B2C handel, f.eks. Dell og Amazon.com. Inden for B2B handel kan følgende eksempler nævnes: Automobil komponenter og delsystemer. Eksempel: I Danmark er der bremsekomponentleverandører, kølerleverandører og gummikomponentleverandører, der leverer til mange forskellige systemleverandører eller delsystemleverandører. Elektronik og it-systemer. Eksempel: I Ålborg-regionen er en række leverandører og underleverandører, der leverer til mobiltelefonmarkedet og telemarkedet. Sådanne leverandørklustre er ofte opbygget omkring en oprindelig virksomhed, som i tidens løb opfostrer den ene entreprenør efter den anden. I Ålborg var det oprindeligt bl.a. Shipmate, der dannede grundlag for Dancall, som senere udviklede sig til Flextronic. Man skal ikke undervurdere den kreativitet, der opstår ved at medarbejdere fra disse firmaer flytter fra og til hinanden. Et lignende sæt af eksempler i Danmark er vindmøllebranchen og kølebranchen. 5) PriceWaterhouseCoopers, Information and technology in the supply chain e-supply chain: revolution or e-volution?, London, Euromoney Institutional Investor, Se også figure 7.1 side 232 i Jan Lythcke-jørgensen, Tage Skjøtt- Larsen, Ole M. Svendsen, SCM Supply Chain Management i et ledelsesperspektiv, Børsens Forlag A/S, Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

11 Brug af it-teknologi i Business to Business Udnyttelse af et brand. Eksempel: Som nævnt i afsnit 2 kan en systemleverandør udnytte sin adgang til og sit gode ry i et marked til at leverer komplementerende produkter til sin markedsplatform som udvikles og produceres hos underleverandører. Det klassiske eksempel er Siemens. 5. It-teknologier Udviklingen, der er beskrevet i det foregående afsnit 4, understøttes og drives af en række it-teknologier. De væsentligste it-teknologier De væsentligste it-teknologier på området, er: EDI Web-baserede løsninger (hhjemmesider, Internettet) E-markedspladser ERP systemer Kontorsystemer Disse teknologier er i dag og vil også i de kommende år udgøre det væsentligste it-teknologiske fundament for SCM-samarbejde. Vi vil i dette afsnit omtale disse teknologier meget kort. For en uddybende beskrivelse henvises til appendiks. EDI Electronic Data Interchange (EDI) er overførsel af data i standardiserede formater fra en computer til en anden computer. EDI anvendes primært til overførsel af indkøbsordrer, fakturaer, ordrebekræftelser, betalingsoverførsler, transportbookinger, lagerstatus og lignende. EDI er udbredt og anvendes fortrinsvis i brancher, der er karakteriserede ved store transaktionsmængder, hvor varen/ydelsen er standardiseret og hvor der ofte findes branchevarenummersystemer f.eks. i detailhandel, engroshandel med industrielle komponenter og råvarer samt i transportsektoren. Internettet er fleksibelt Web-baserede løsninger (hhjemmeside, Internettet) Internettet defineres af Harink 6 snævert som: 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 11

12 Brug af it-teknologi i Business to Business Internettet er en samling af computere og netværk, som alle er forbundet til hinanden og bruges til at udveksle elektronisk information og transaktioner. Definition Internet I daglig tale bruges betegnelsen Internettet som en fælles betegnelse for computere og netværk samt de services, der stille til rådighed på Internettet, f.eks. WWW (World Wide Web). Den store fordel ved Internettet er, at det giver en fleksibel (næsten alle typer udstyr kan anvendes) og billig adgang til enorme informationsmængder, uafhængig af hvor man selv, og informationerne er placeret fysisk. Front-end systemer Virksomhedens front-end systemer er virksomhedens ansigt mod kunder og samarbejdspartnere. Front-end repræsenteres typisk i en web-browser, således at alle med internetadgang får mulighed for at benytte virksomhedens informationer uden at skulle anvende separate it-systemer hertil. Typisk vil en virksomhed stille nogle informationer til rådighed for alle eksterne; men andre informationer kun stilles til rådighed via et extranet for leverandører og kunder, der har individuelt brugernavn og password til extranettet. Elektroniske markedspladser Definition E-marked En E-markedsplads, er en markedsplads, hvor handler indgås elektronisk, dvs. uden at aktørerne er fysisk tilstede. En E-markedsplads forsøger at opfylde to modsætningsfyldte behov: Indkøberne ønsker billigere og bedre indkøb. Det kan de få gennem større prisgennemsigtighed og dermed konkurrence, og de kan få det ved at gå sammen og samle deres indkøb. Leverandørerne ønsker et supplement til deres eksisterende distributionskanaler, at profilere sig i forhold til konkurrenter, og i nogle tilfælde tættere kontakt (og dermed bindinger) til deres kunder. Veldefinerede varer er bedst egnede til at sælge via E-markedspladser: Veldefinerede varer har typisk varenumre, som er tilstrækkelige til at identificere netop den enkelte 6) Harink J.H.A, Excelling with e-procurement, PriceWaterhouse- Coopers, Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

13 Brug af it-teknologi i Business to Business vare. Det er typisk varer, der indgår i produktion eller forbrugsartikler som værktøj og slibemidler samt dagligvarer. Virksomhedssystemer (ERP) ERP back-end system Virksomhedssystemer omfatter i denne sammenhæng ERPsystemer. Et ERP (Entreprise Ressource Planning)-system (Entreprise Ressource Planning) består typisk af en række integrerbare moduler til styring af informationer vedrørende f.eks.: Produktudvikling, produktion, lager, distribution, salg, service, finans, løn og personale samt informationskilde til ledelsesinformation. ERP-systemer betegnes ofte back-end-systemer, fordi de vender ind imod virksomheden. Kendte ERPsystemer er f.eks. SAP, Oracle, BAAN, MS Axapta og MS Navision. Kontorsystemer Kontorsystemer i SCM Andre systemer, der anvendes til understøttelse af SCMsamarbejde og hvis potentiale er stort, specielt for mindre virksomheder er kontorsystemer. som f.eks. MS Office produkterne mail og Excel (regneark) samt Outlook. Disse it-systemer opfattes ofte ikke som SCM understøttende systemer. Mindre danske virksomheder vil ofte med fordel kunne anvende regneark til udveksling af SCM-informationer med samarbejdspartnerne. 6. Muligheder i SCM-samarbejdet Hvad understøtter it i SCM Vi er nu afslutningsvis klar til at redegøre for hvilke it-teknologier, der bedst understøtter SCM-delprocesserne, samt gøre rede for nogle af de væsentligste mulige ændringer af SCM-delprocesserne som følge primært af Web-baserede løsninger. Adræthed i SCM-netværket Virksomhedernes adræthed i SCM-netværket kan forbedres med it-teknologi, men også ved at de enkelte virksomheder fokuserer på kernekompetencer og outsourcer øvrige funktioner til de andre virksomheder i netværket. Outsourcingen medfører en disintegration, der dog i kraft af it-teknologien kan reintegreres på grund af aktørernes mulighed for at udveksle information. 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 13

14 Brug af it-teknologi i Business to Business Forretningsprocesser i SCM Beskrivelsen af mulighederne og konsekvenserne for SCMsamarbejdet tager udgangspunkt i den velkendt Lambert (1997) 7 model, se også Dragsted 2005 afsnit 4.4, ifølge hvilken SCM-processen består af følgende 7 delprocesser: Kunderelationer Kundeservice Kunde efterspørgsel Kunde ordreleverance Produktionsflow styring Indkøb Produktudvikling og introduktion Kunderelationer Customer relationship Management (CRM) Muligheder Kunderelationsdelprocessen omfatter identifikation af (nøgle) kunder, opsamling af informationer om disse samt iværksættelse af initiativer til at fastholde disse. CRM-systemer er det primære it-værktøj hertil. Ser vi specielt på CRM i relation til hhjemmeside-baserede løsninger (Web-baserede), så er der både muligheder og risici. Muligheden består i at virksomheden lærer sin kunde bedre at kende, idet karakteristika og historik for den enkelte kunde nemt kan opsamles via virksomhedens hjemmeside, såfremt salget foregår herfra. På grundlag heraf har virksomheden mulighed for personalisering i dens kontakt til kunden, ligesom der kan tilbydes on-line -service 24 timer i døgnet. Et eksempel herpå er TeleDanmarks it-system, som nu giver enhver sælger overblik over kundens faktiske installation. For 3 til 4 år siden kunne man blive udsat for at skulle tale med mange personer, for at få en simpel ændring gennemført. Erhvervelse af nye kunder forenkles, da Web-baserede løsninger åbner op for større markeder. Risiko Dette er imidlertid også en risiko, da kunden dermed også har lettere adgang til nye leverandører, idet switching costs reduceres væsentligt ved brug af Web-baserede løsninger. Der skal derfor ydes en ekstra indsats via f.eks. personalisering for at fastholde kunderne. Via Web-baserede løsninger er der endvidere mulighed for, at produktionsvirksomheden afsætter sine produkter 7) Lambert, Douglas M., Martha C. Cooper, Janus D. Pagh, The Ohio State University, Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics, Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

15 Brug af it-teknologi i Business to Business direkte til slutbrugeren og dermed i højere grad sætter slutbrugeren og dennes behov i centrum, hvilket er tankegangen bag SCM. Dette er dog ikke risikofrit, idet dette kan give anledning til kanalkonflikter. Kundeservice Customer service management Kundeservice delproces er virksomhedens ansigt mod kunden. Processen har til formål at sørge for ét ansigt til kunden og forsyne kunden med relevante informationer såsom produktinformation, lagerstatus, ordrestatus, afskibningsdatoer mm. Via interaktion mellem virksomhedernes interne funktioner er det målet altid at kunne forsyne SCMsamarbejdspartnerne med rettidige informationer. EDI, hjemmesider, CRM-systemer, ERP-systemer og kontorsystemer vil være de primært understøttende it-teknologier. Hjemmesiden åbner f.eks. mulighed for, at kunden kan gå direkte ind i leverandørens lagersystem og se lagerstatus på en given vare. Ligeledes kan dele af leverandørens produktionssystem gøres tilgængeligt for kunden, så kunden hele tiden kan følge status på sine ordrer. Herudover kan der ydes service over hjemmesiden via f.eks. selvbetjeningsservice, der er åbent hele døgnet. Et væsentligt element i kundeservice er at tilstræbe, at der kun er et ansigt til kunden. Opfattes dette bogstaveligt, kan problemet ved brug af hjemmeside være, at der nærmest intet ansigt er længere, hvilket kan virke upersonligt for kunden, som dermed i stedet kan opfatte dette som dårlig service. Kunde efterspørgsel Demand management I denne delproces søger man at nedsætte variationen i efterspørgselen (usikkerhedsreduktion) ved at samarbejde omkring forecasts. Informationsdeling SCM-aktørerne imellem giver mulighed for hurtig tilpasning af produktions- og leveranceplaner, hvorved der opnås større fleksibilitet. Specielt ved mange aktører i et SCM-netværk er usikkerhedsreduktion og fleksibilitet vigtig. EDI, hjemmesider, ERP-systemer og kontorsystemer vil være de primært understøttende it-teknologier. I fremtiden må man påregne, at E-markedspladser udbygges med muligheder for at indlægge forecasts, med mulighed for at tilgå disse fra Web-løsninger. 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 15

16 Brug af it-teknologi i Business to Business Produktionsflow styring Manufacturing Flow Management Denne delproces omfatter planlægning af det overordnede produktionsflow i SCM-kæden, således at der er sammenhæng mellem de forskellige virksomheders planer. SCMkædens muligheder for at leveren de ydelser, kunden ønsker på rette tid og sted, forøges som følge af den større gennemsigtighed og fleksibilitet (adræthed). Herved får SCM-netværk de samme fordele som koncerner med strømlinede forretningsprocesser. EDI og ERP-systemer vil være de primært understøttende it-teknologier. I nogle tilfælde f.eks. ved hurtig tilbagemelding vil også kontorsystemer blive anvendt. På sigt må der forventes en større anvendelse af hjemmeside-baserede løsninger til understøttelse af denne delproces. Kunde-ordre leverance Order fulfillment Kunde-ordre- delprocessen sørger for, at kundeordrer bliver leveret korrekt og rettidigt. Ved løbende opdatering af virksomhedens systemer (ERP) er der mulighed for at opdage mangler og afvigelser hurtigt og foretage korrigerende handlinger. Hvis det i værste fald viser sig ikke at være muligt at opfylde ordrer rettidigt, kan kunden få besked hurtigt og har dermed mulighed for at tage stilling til, hvorvidt vedkommende vil acceptere forsinkelsen eller afbestille ordren. Brug af it-teknologi reducerer transaktionsomkostningerne, hvilket gør det muligt og hensigtsmæssigt at outsource dele af forretningen. Dette kan f.eks. være distributionsprocessen, som dermed varetages af 3. eller 4. parts logistikudbydere. Disse logistikudbydere betegnes E-logistik udbydere. De er kendetegnet ved, at de ikke skaber værdi gennem fysiske processer som transport og lager; men gennem virtuelle processer over Internettet. EDI- og ERP-systemer vil være de primært understøttende it-teknologier. I nogle tilfælde f.eks. ved hurtig tilbagemelding vil også kontorsystemer blive anvendt. På sigt må der forventes en større anvendelse af Web-baserede løsninger til understøttelse af denne delproces. En fremtidsorienteret virksomhedsform er E-logistik udbydere, der er virtuelle virksomheder, der via Web-baserede løsninger (Internettet) eller på anden måde identificerer logistiske behov i hele forsyningskæden og via en koordine- 16 Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

17 Brug af it-teknologi i Business to Business ret indsats matcher disse behov med ydelser fra logistikleverandører. Alternativt kan Web-baserede løsninger benyttes til indkøb af distribution via E-markedspladser, som forestår koordinering mellem distributionsydelsers ledige kapacitet og distributions-købernes behov. Indkøb/leverandørstyring Procurement/ Supplier relationship management I denne delproces styres relationerne med leverandørerne. Delprocessen omfatter både håndtering af leverandørrelationer og indkøb (indkøbsordrer, afkald). EDI- og ERP-systemer vil være de primært understøttende it-teknologier til understøttelse af indkøb. I nogle tilfælde f.eks. ved hurtig tilbagemelding vil også kontorsystemer blive anvendt. På sigt må der forventes en større anvendelse af Web-baserede løsninger til understøttelse af denne delproces. Allerede i dag anvendes Web-baserede løsninger til indkøb af varer. Typisk indkøb af indirekte varer dvs. varer, der er kendetegnet ved, at de ikke indgår direkte i produktionen, eksempelvis kontorartikler. Den indkøbende virksomhed kan vælge at foretage sine indkøb over en markedsplads, hvor der opnås adgang til mange leverandørers udbud og dermed en høj grad af prisgennemsigtighed. Alternativt kan leverandørerne spilles ud mod hinanden via elektroniske auktioner. Det er muligt at etablere et virksomhedsspecifikt virtuelt katalog, som indeholder de varer, der centralt er aftalt indkøbsvilkår for. Herved sikres, at indgåede aftaler udnyttes, og at indkøbsvolumen samles hos få leverandører. Samtidig lettes indkøbsprocessen, idet der ikke skal foretages valg mellem en række forskellige leverandører; men blot afgives en elektronisk ordre. Ovennævnte brug af Web-baserede løsninger understøtter ikke SCM-teoriens tankegang i forbindelse med Supplier Relationship Management processen, idet SCM-teorien fokuserer på tætte relationer til få leverandører. Tætte relationer er dog næppe relevant ved køb af indirekte varer. Ved indkøb af strategiske varer, dvs. varer og komponenter, der indgår direkte i produktionen, er tætte relationer kritiske. Internettet bør i denne forbindelse benyttes til at styrke de tætte relationer f.eks. via EDI- og Web-baserede løsninger. 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 17

18 Brug af it-teknologi i Business to Business Produktudvikling og Introduktion Product development and commercialization Denne delproces omfatter udvikling og markedsføring af nye produkter. Et effektivt SCM-samarbejde vil reducere omkostningerne og time-to-market. Desuden kan der opnås ekspertisefordele ved at inddrage leverandørerne i udviklingsarbejdet. Denne delproces er kun i mindre grad understøttet af de i artiklen nævnte it-teknologier. Kontorsystemer og Webbaserede løsninger kan være relevante. Der findes også en række komplekse systemer som CAD-systemer og lignende, der er relevante ved udvikling af fysiske produkter. Disse systemer er f.eks. relevante i byggebranchen. Eksempel fra byggebranchen Samlet konklusion Et sådant eksempel fra byggebranchen er: Ved oprettelsen af kædeforretninger eller kædeserviceleverandører såsom ejendomsmæglerkæder eller servicestationer til benzinstationerne opstår der ofte specialiserede netværk, der leverer samlede løsninger til kæden. Kæden opnår, at de enkelte udsalgssteder bliver let genkendelige i bybilledet og ofte en vis samlet rabat. Ejeren eller franchisetageren opnår, at specifikationen og leveringen af løsningen lettes. I Danmark eksisterer der sådanne leverandører til benzinstationer (Planova) restaurantkæder, apotekere (Laboflex), hoteller,og biblioteker (BC Inventar). Samlet set er anvendelse af de beskrevne it-teknologier en forudsætning for et effektivt SCM-samarbejde. Videreudvikling af Web-baserede løsninger og E-markedspladser vil yderligere styrke udviklingen af SCM-netværk. Der er dog også modgående tendenser, f.eks. kan anvendelsen af it-teknologi føre til at personlige relationer ikke opretholdes i optimalt omfang og udbredelse af E-markedspladser kan måske i nogle tilfælde reducere eller endog fjerne nogle SCM-netværk. 7. Den intelligente forsyningskæde Fremtiden Udviklingen i teknologier har muliggjort forskellige SCMløsninger. Disse kan í følge RiKhardsson klassificeres i 4 typer, udfra 2 dimensioner: Statisk/dynamisk og tæt/løst koblet, jf. nedenstående figur 8) Rikhardsson Pall, Charles Møller og Pernille Kræmmergaard; ERP Entreprise Ressource Planning, Danske erfaringer med implementering og anvendelse, Børsens Forlag A/S, Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

19 Brug af it-teknologi i Business to Business Tæt koblet Løst koblet Dynamisk HUB P2P Statisk APS EDI Kilde: Rikhardsson 2004 figur 13.2 side 235 APS: Denne situation er karakteriseret ved et statisk netværk, hvor aktørerne er tæt koblede. Integrationsformen kræver en stærk ledelsesmæssig konsensus for at skabe den tætte integration, og er derfor ofte betinget af en stærk ledende aktør. Som eksempler på denne integrationsstrategi kan nævnes Dell, Wall-Mart, Danfoss A/S, Grundfos A/S og Lego A/S. Princippet i planlægningen er her at indlægge et overordnet planlægningsniveau, der har til formål at optimere den samlede forsyningskæde. Denne integrationsform kan understøttes af APS-systemer som i2 Technologies, Supply Planner eller SAP s APO; men som nævnt ovenfor i afsnit 6 vil mindre virksomheder typisk anvende enkelte værktøjer som f.eks. udveksling af regneark. EDI: Denne situation er karakteriseret ved et statisk netværk, hvor aktørerne er løst koblede. Integrationen er baseret på bilaterale aftaler mellem aktører, der godt kan have stærk varierende størrelse, indflydelse og udbytte af at deltage i samarbejdet. Løsningen giver mulighed for at tværgående processer automatiseres, således at forsyningskæden effektiviseres. Som løsning anvendes EDI sædvanligvis via VANS-leverandør. Løsningen er vidt udbredt indenfor både detail- og engroshandel på fødevare og industriområdet i Danmark. HUB: Denne situation er karakteriseret ved et dynamisk netværk, hvor aktørerne er tæt koblede. Princippet i løsningen består i at tilknytte nogle knude- 5/Oktober 2005 Bestyrelseshåndbogen 19

20 Brug af it-teknologi i Business to Business P2P: punkter til integrationen. Løsningen er kendt i form af markedspladser som f.eks. IBX og Gatetrade, hvor aktørerne får adgang til store netværk af kunder og leverandører Denne situation er karakteriseret ved et dynamisk netværk, hvor aktørerne er løst koblede. Ideen i løsningen bestå i informationsdeling, uden at man er afhængig af en central aktør henholdsvis centralt styret teknologisk løsning. Denne løsningstype er endnu under udvikling, bl.a. baseret på autonome agenter. Med autonome agenter vil mange af de processer, som vi i dag har svært ved at håndtere i en afgrænset forsyningskæde, automatiseres i en dynamisk forsyningskædes netværk. Den intelligente forsyningskæde Udviklingen går som påvist i afsnit 2 mod dynamiske og løst koblede samarbejder. P2P løsningen peger frem mod den intelligente forsyningskæde. Den intelligente forsyningskæde giver mulighed for, på grundlag af tidstro data og modeller at agere proaktivt og automatisk på problematiske situationer og ændringer. F.,eks. vil en intelligent forsyningskæde kunne: forudsige en kommende forsinkelse i trafikken og på grundlag heraf finde andre transportruter og/eller informere de berørte aktører. forebygge forsinkelser i produktionen ved at iværksætte genplanlægning og/eller afbøde virkningerne gennem early warning til de berørte aktører. forudsige/konstatere overudbud på et marked og finde aktører på andre markeder, der er interesserede i de pågældende ydelser. Ovennævnte er ikke blot fremtidsdrømme, allerede i dag arbejdes der med teknologier og modeller til realisering af den intelligente forsyningskæde indenfor f.eks. bilindustrien. 20 Bestyrelseshåndbogen 5/Oktober 2005

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Insatech: Med Mera kan vi se det hele

Insatech: Med Mera kan vi se det hele Insatech: Med Mera kan vi se det hele Insatech arbejder med ét virksomhedssystem, som samler alle data og sikrer en fleksibel og effektiv arbejdsgang. Systemet er Mera udviklet af det danske firma ME.

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

DEN DIGITALE JUNGLETROMME

DEN DIGITALE JUNGLETROMME WHITE PAPER DEN DIGITALE JUNGLETROMME Sociale medier i kundeservice juli2016_17063 Den klassiske jungletromme er blevet digital Udbredelsen af sociale medier har intet modstykke i vores tid. Spredningseffekten

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

B2B e-handel. Cand.merc. marketing 8. semester, 2003 Morten Rask http://www.morten-rask.dk/02_03-2003.htm. Fordele ved Integration

B2B e-handel. Cand.merc. marketing 8. semester, 2003 Morten Rask http://www.morten-rask.dk/02_03-2003.htm. Fordele ved Integration B2B e-handel Tidligere indlæg har også betydning for B2B. Den afgørende forskel er de digitale processer som skaber operationel integration mellem to eller flere virksomheder. Organisatoriske udfordringer

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Virksomhedernes syn på digitalisering af handel Gennemført i samarbejde med EPINION Forord Handelsvirksomhedernes værdikæder er under forandring

Læs mere

Status 2/2. Status 1/2. En rejse mod digitalisering! E-markedspladser 1. E-markedspladser og Digitalisering. Hvad er E-markedspladser

Status 2/2. Status 1/2. En rejse mod digitalisering! E-markedspladser 1. E-markedspladser og Digitalisering. Hvad er E-markedspladser E-er 1 E-handel i Danmark og Europa Hvad er e-er Interaktion på e-er De forskellige e-typer Problemområder En rejse mod digitalisering! Hvad sker der når virksomheder digitaliserer produkter, processer

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere