Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering"

Transkript

1 Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet. Det foregik på AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9100 Aalborg hvor: Styregruppen arbejde alene med evalueringen fra kl Konsulenterne (1 pr. partnerskole) stødte til kl Formålet med dagen var todelt: Styregruppen skulle med afsæt i midtvejsevalueringen fra COWI vurdere og beslutte behovet for mål, rammer og aktiviteter således, at projektet kan leve op til sine mål. Styregruppen skulle sammen med konsulenterne beslutte sig for de handlinger, der skal sættes i værk for at realiserer indsatserne og ændringerne. fra Lederiet var os gennem da- rede, at vi nåede met. Jesper Rasmussen facilitator og ledte gens proces og sikigennem program- Drøftelse af midtvejsevalueringens resultater og anbefalinger Projektleder Trine Saaby lagde ud med at præsentere styregruppen for sin udlægning af evalueringen (præsentationen er tilgængelig på Trine har vurderet, at det er følgende indsatsområder, der bør have særligt fokus i resten af projektets tid: 1. Kommunikation (en fælles overligger for de øvrige punkter) 2. Det gode virksomhedsbesøg 3. Sikring af valid dataregistrering og sammenhænge mellem dataopsamling og mål 4. Videreudvikling af partnerskabsaftalen og uddannelsesambassadørrollen 5. Uddannelse af konsulenterne 6. De gode historier og markedsføring af projektet 7. Projektets resultater forankres i begge VEU-centre Side 1 af 5

2 Planche fra projektleders præsentation Undervejs i gennemgangen af præsentationen bidrog styregruppen med gode input og andre vinkler på indsatsområderne. Fx: Vi kan lære af hinanden om, hvordan hver partnerskole har etableret sin projektorganisation Vigtigt med fokus på god datadisciplin i CRM. Data skal kunne bruges fremadrettet Hvilken kvalitet udøver vi i virksomhedsbesøgene har vi mere fokus på salg end på at afdække virksomhedens reelle behov? Vi har et meget forskelligt konsulentkorps og dermed forskellige forudsætninger for opsøgende besøg Projektleder anbefales at komme med gode tips/råd til partnerskolerne Der skal mere fokus på de gode eksempler Vi har lært af projektet og vi skal tage den gode lære med ind i VEU-centrene Efter præsentationen fordelte styregruppen sig i tre grupper, hvor hver gruppe skulle forholde sig til udvalgte indsatsområder: Gruppe 1 (Pia Elkær, Henrik Nielsen og Peter Müller) Det gode virksomhedsbesøg Partnerskabsaftale Uddannelsesambassadører Gruppe 2 (Poul Erik Skovsgaard, Ella Holm Hansen og Jill Ellermann) Kommunikation CRM VEU-centre Gruppe 3 (Per Christian Jensen, Leif Eskerod og Marianne Kanstrup Jensen) Uddannelse af konsulenterne De gode historier/markedsføring Arbejdsgrupperne skulle først formulere 1-3 udfordringer for hvert indsatsområde og herefter komme på idéer til løsninger. Ideerne skulle til sidst vurderes i forhold til effekt og sværhedsgrad. Side 2 af 5

3 Idéerne/løsning blev skrevet ned på gule sedler og sat op på flipover-papir. Stor effekt Svær at gennemføre Let at gennemføre Lille effekt Hver gruppe præsenterede deres udfordring(-er) og løsninger i plenum for de øvrige styregruppemedlemmer. Styregruppen skulle herefter blive enig om, hvad der skulle præsenteres for konsulenterne, altså hvad der skulle arbejde videre med. Enkelte opgaver kunne overdrages til projektleder med det samme: Mandat til gå til den enkelte skole for at få rettet og ajourført data i CRM Information om projektet eller beskeder sendes direkte til konsulenterne og Cc. til styregruppen Opstiller og kommunikere tilskudsberegningsmodel for intern fordeling af EU-støtten Indsamler og beskriver skolernes forskellige måder at organisere sig på og løse projektopgaverne Indsamle de gode historier og lancerer dem på hjemmesiden Styregruppen besluttede at følgende opgaver ikke skal løses i regi af projektet: Projekt Samarbejde og Partnerskab skal ikke markedsføres, fordi projektet i sig selv ikke er interessant for virksomhederne, det er derimod den kompetenceudvikling, der sker ude i virksomhederne. De gode eksempler på kompetenceudvikling skal sælge projektet, og de skal formidles af skolerne selv. Det er på direktørniveau rammerne for det fremtidige VEU-centersamarbejde besluttes også om der skal være et eller to centre i Region Nordjylland. Uddannelse af konsulenterne er skolernes egen opgave, men en modulopdelt uddannelse for konsulenterne kunne være en mulighed for at tilgodese både nye og gamle konsulenter Prioritering og valg af indsatsområder Styregruppe valgte at prioritere følgende to indsatsområder, der skulle præsenteres for konsulenterne, når de ankom: Det gode virksomhedsbesøg Uddannelsesambassadører og partnerskabsaftale Side 3 af 5

4 Styregruppen ønskede derforuden at høre konsulenterne holdning til beslutningen om, at CRM skal opdateres og registreringerne skal være fyldestgørende. Konsulenterne ankom Efter en kort kaffepause for styregruppens vedkommende orienterede Jesper og Trine kort de fremmødte konsulenter om formiddagens program, metoder og resultater, hvorefter ordet blev givet til styregruppen, der præsenterede gruppens drøftelser og dermed opgaverne for eftermiddagen. Konsulenterne bakkede op om en fyldestgørende registrering i CRM. Herefter blev konsulenterne bedt om at tilslutte sig i de to grupper, men dog vælge den, hvor deres daglige leder ikke var med i. Der var gode diskussioner i grupperne, og mange andre emner end lige den på dagsordenen blev også vendt. Resultaterne af dagens sidste gruppearbejde: Det gode virksomhedsbesøg Konsulenterne opfordres til stadighed til dialogbaseret tilgang til virksomhederne. Fx rejse spørgsmål, der giver anledning til refleksion på virksomhederne, og ikke at give svar på noget, der ikke er spurgt om. Skolerne anbefales at følge op på de første besøg og starte op på genbesøg samt knytte netværk. Konsulenterne gav udtryk for, at det de havde fået mest ud af i projektet var det øgede kendskab til de andre konsulenter både internt i og på tværs af skolerne. Der er en bred interesse for at under formelle rammer at bruge tiden på at skabe uformelle netværk eller gennem øvelser/uddannelse i praksis lære hinanden bedre at kende. Konsulenterne ønsker flere spændende samlinger, der styrker kendskabet til hinanden og konsulentnetværket og meget gerne et forløb bygget op i moduler og lærende øvelser. Uddannelsesambassadør og partnerskabsaftaler Begreberne uddannelsesambassadør og partnerskabsaftale blev endnu engang diskuteret og der var i gruppen enighed om, at uddannelsesambassadør giver nogle forkerte associationer ude på virksomhederne og at partnerskabsaftalen i den egenskab den bruges i projektet ikke tilbyder virksomhederne mere end skolerne i almindelig vil tilbyde virksomhederne. Der var bred enighed om, at projektet skal opfylde målene 400 partnerskabsaftaler og 200 uddannelsesambassadører. Når antallet af uddannelsesambassadører er nået, skal virksomhedernes uddannelsesildsjæle registreres som kontaktpersoner. Side 4 af 5

5 Det er vigtigt at der er fokus på fremover at følge op på de 400 partnerskabsaftaler og pleje kontakten til de 200 uddannelsesambassadører. Indsatsen og kontakten fra skolerne til virksomhederne bør håndteres på ledelsesniveau eller i regi af VEU-centrene. Kontakten fra skole til skole foregår i praksis på konsulentniveau. Det videre arbejde Den nedsatte arbejdsgruppe om uddannelse af konsulenter har fået til opgave at lave et oplæg på modulopdelt forløb, så konsulenterne kan tilmelde sig forskellige moduler. Oplægget skal præsenteres for styregruppen den 19. december. Projektleder giver besked, når projektet er i mål med antallet af uddannelsesambassadører og partnerskabsaftaler. Der skal laves en strategi for, hvordan der fremadrettet følges op på de 400 partnerskabsaftaler og hvordan de 200 uddannelsesambassadører plejes og med tiden gøres til kontaktpersoner. Emnet tages med som punkt på næste styregruppemøde. I CRM noteres som minimum Intet potentiale på Besøgsrapporten, hvis der ikke er noget at berette fra besøget. Evaluering af dagen Der var generelt meget stor tilfredshed med dagen. Enkelte deltagere var endda så positive, at de gav udtryk for, at det havde været den bedste dag i projektets tid. Flere gav også udtryk for, at det havde været ønskværdigt om, vi tidligere i projektet havde afviklet en lignende projektdag. Når vi læser midtvejsevalueringen bliver det tydeligt, at sådan en dag kunne havde hjulpet alle projektdeltager (styregruppe som konsulenter) med en bedre forståelse af projektet. Det har præget projektet, at der ikke har været konsensus i styregruppen, og dermed har nogle af konsulenterne ikke følt det rette ejerskab af projektet. Konsulenterne gav også udtryk for, at de gerne ville have været med fra start eller i hvert fald tidligere i programmet. Deltagere Formiddag: Ella Holm Hansen Henrik Nielsen Jill Ellermann Leif Eskerod Lisbeth Kjeldsen (fra kl. 12) Marianne Kanstrup Jensen Per Christian Jensen (til kl. 13) Peter Müller Pia Elkær (til kl. 14) Poul Erik Skovsgaard (til kl. 17) Eftermiddag: Erik Nielsen Hanne Christensen Hanne Kramer Henrik Riise Johnny Raaschou Jytte Randbæk Susanne Sølvhøj Vibeke Schöllhammer For referat, den 7. december 2011 Trine Saaby, Projektleder Side 5 af 5

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere