Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder"

Transkript

1 Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder Dorthe Serles Institut for Erhvervsstudier Center for Internationale Studier Aalborg Universitet Fibigerstraede Aalborg Ø Danmark Tlf.: Fax: Mobiltlf: Homepage:

2

3 Til min Mor Hvis du samler mod til at udfordre noget, vil du aldrig fortryde det. Hvor ville det være trist at bruge sit liv på at gå rundt og tænke: Hvis bare jeg havde haft mere mod. Uanset udfaldet, er det vigtigste, at du tager et skridt frem ad den vej, du tro på, er den rigtige. Der er ingen grund til at bekymre dig om, hvad andre tænker. Når alt kommer til alt, er det dit liv. Vær sand imod dig selv! Daisaku Ikeda Indtil man virkelig føler, at man går ind for noget, er der tøven, mulighed for at trække sig tilbage, og altid en mangel på effektivitet, hvad angår alle slags initiativer og skabende handlinger. Men i det øjeblik, hvor man virkelig går ind for noget, kommer forsynet en til hjælp. En hel række begivenheder springer ud af beslutningen. Ligegyldigt, hvad du gerne vil, eller drømmer, at du kan så gå i gang! Modet er genialt er er kraft og magt i det. Johan Wolfgang Goethe

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Tabeloversigt 5 Figuroversigt 7 Bilagsoversigt 7 Forord 9 Taksigelser Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 13 Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering 13 Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet 14 Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde 15 Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi 18 Afhandlingens bidrag til internationaliseringsdiskussionen og danske SMVs internationale udvikling CRM-Forståelse i Nordjylland 23 Indledning 23 CRM og beslægtede fagteoretiske områder 24 Transaktions- eller Relationsmarketing 27 Forskningsmetode 30 Baggrund 30 Casestudium 31 Analysemodel 32 Det empiriske grundlag 33 Dataindsamling 35 Analysemetode 35 Resultater 37 Motiver 37 Forventninger og mål 39 Dorthe Serles 1

6 Indholdsfortegnelse Performanceindikatorer 42 Vidensbehov, -indsamling og spredning 43 Systemet 43 Relationsorientering 44 Sammenfatning og diskussion 48 Implikationer for yderligere forskning Ledelse af kunderelationer CRM eller en strategisk kunderelationsportefølje? 51 Indledning 51 Kundeorienteringsfilosofien 52 Problemer med kundeorienteringsfilosofien 54 Relationsmarkedsføring 55 Resultater af den nordjyske undersøgelse 56 Interorganisatoriske relationer 57 Seks paradigmer for interorganisatorisk relationsdannelse 59 Den strategiske kunderelationsportefølje 60 Faktorer, der har indflydelse på kunderelationstype 63 Konklusion og diskussion 66 Ledelses- og forskningsmæssige implikationer Relationsbaseret Eksportpræstation 68 Indledning 68 Selve eksportpræstationsbegrebet 70 Økonomiske mål 71 Ikke-økonomiske mål 72 Generiske mål 72 Single eller sammensatte mål 73 Traditionelle determinanter for eksportpræstation 73 Strukturelle determinanter 74 Strategiske determinanter 75 Subjektive determinanter 76 Tilgange til måling af eksportpræstation 77 Præstationsdimension 77 Referenceramme 77 Interessentperspektiv 78 Tidshorisont 78 Objektivitetsdimensionen 79 2 Dorthe Serles

7 Indholdsfortegnelse Relationers betydning for eksportpræstation 79 Modellen - Relationsbaseret eksportpræstation 81 Relationspræstationsmål 81 Determinanter for relationspræstation 82 Tilgang til måling af relationspræstation 82 Metode 85 Operationalisering 86 Population og strikprøve 86 Resultater 88 Faktoranalyse af uafhængige og afhængige variable 88 Regressionsanalyse test af sammenhæng mellem relationsvariable og eksportpræstationsvariable 90 Konklusion, diskussion og implikationer Hot or Not? Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 95 Opmærksomheden rettet mod fjerne markeder 95 Konventionelle internationaliseringsteorier og fjernmarkedsproblematikken 98 Fasemodellen 98 Betingelsesmodellen 99 Netværksmodellen 100 Born Global-modellen 100 Psykisk afstandsbegrebets rødder i traditionel kulturteori 101 Individ- og relationsbaseret tilgang til forståelse og forklaring af psykisk afstand 102 Værdibegrebet i interorganisatoriske relationer 103 Konceptuel Model Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 104 Metode 107 Dataindsamling 107 Operationalisering 108 Analyseresultater 111 Afstandsbestemte landeklynger 111 Faktoranalyse 115 Regressionsanalyse relationsbestemt psykisk afstand 118 Sammenfatning SMV-Ledertyper afgør virksomhedens internationaliseringstilgang 121 Indledning 121 Individets betydning for virksomhedens internationalisering 122 Dorthe Serles 3

8 Indholdsfortegnelse Sammenhæng mellem personlighedstype og beslutningstilgang 125 Et eksperiment - fra beslutningstilgang til ledertype 126 Forskningsmetode 130 Modellen og dens dimensioner 132 Ressourceopfattelse 135 Internationalt udsyn 136 Engagement 136 Modellen i komparativt perspektiv 137 Resultater - en typologi af SMV-lederes tilgange til international ekspansion 139 Konklusion, diskussion og implikationer 148 Modellens dynamik 148 SMV-lederen 149 Eksportfremmeinstitutioner 151 Forskningen 152 Sammenfatning Psykisk energi i internationale virksomhedsrelationer 155 Indledning 155 Traditionelle forståelser af virksomheder og virksomhedsrelationer 157 Den ressourcebaserede virksomhedsteori 157 Den energibaserede forståelse af virksomheder 160 Latent og manifest energi 161 Energitransmission og menneskelige livstendenser 163 Virksomhedens kollektive energiniveau forskellige niveauer for manifesteret kollektiv energi 165 Energiens dynamik flow, transformering og (re-)kanalisering 168 Energiens kredsløb i organisationen 171 Faktorer der kan udløse en bestemt manifestation af energi 173 Psykisk energi i internationale relationer: To dansk-brasiliansk kulturmøder som eksempel 175 Lars Bonderup Bjørn, Aalborg Industries A/S 176 Ivar Lindemark, Winnie Papir A/S Aktionsforskning som Forskningstilgang ifm. SMV Indtrængning på Fjernmarkeder 180 Indledning 180 Baggrund og problemstilling 181 Eksperimentet som idé Dorthe Serles

9 Indholdsfortegnelse Aktionsforskningens idé 183 Aktionsforskning ifølge Bill Torbert 185 Kritik af traditionel samfundsvidenskabelig forskning 186 Virkelighedsopfattelse Fire Erfaringsterritorier 187 Første persons forskningspraksis 188 Anden persons forskningspraksis 190 Tredje persons forskningspraksis 191 Sammenfattende model Aktionsforskningsens 27 krydderier 192 Fortællingen om Business in Brazil BIB-Projektets grundlæggende antagelser 194 Kronologi over Business in Brazil (BIB)-projektet BIB-Projektets 27 aktionsforskningskrydderier 201 Transformationssforskning i Relationsbåret International Udvikling af SMV 204 Apollon, Dionysos og Jupiter 205 Den gensidige indflydelse af de fire erfaringsrum 207 Resultater transformationsprocesser for 1., 2. og 3. person 207 Portalen 208 Anden Persons Transformation udvikling for OS 210 Tredje Persons Transformation udvikling for Dem 212 Første Persons Transformation udvikling for Mig 214 Konklusion - Transformationsforskning og praksis for SMV i international udvikling 215 Bilag 217 Efterskrift: Visionen revolutioner for forskning og international SMVudvikling på fjernmarkeder 228 English Summary 229 Litteratur 234 Tabeloversigt TABEL 1. TO FORMER FOR MARKETINGORIENTERING TRANSAKTIONSORIENTERING OG RELATIONSORIENTERING. 27 Dorthe Serles 5

10 Indholdsfortegnelse TABEL 2. RELATIONSORIENTERING EN TYPE MARKEDSFORSTÅELSE 30 TABEL 3. FIRE IDEALTYPISKE KUNDERELATIONSSTRATEGIER. 65 TABEL 4. GENEREL RESPONDENTPROFIL 87 TABEL 5. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIGE OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 89 TABEL 6. RELATIONSDETERMINANTVARIABLES INDFLYDELSE PÅ RELATIONSPRÆSTATIONSVARIABLE (STANDARDISERET REGRESSIONSKOEFFICIENTER) 91 TABEL 7. KLYNGEBESKRIVELSE MED AFSTANDSFAKTORGENNEMSNIT FOR HVER KLYNGE. 113 TABEL 8. LANDEOVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE LANDE I DE 4 KLYNGER. 113 TABEL 9. KONTINUERLIG OPSTILLING AF OPLEVET AFSTAND TIL PÅGÆLDENDE MARKED. 115 TABEL 10. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIG OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 117 TABEL 11. REGRESSIONSANALYSE FOR VARIABLE, DER KAN FORKLARE AFSTANDEN (MÅLT VHA. AFSTANDSFAKTOREN). 119 TABEL 12. BAGGRUNDSVARIABLE FOR DE 168 VIRKSOMHEDER. 129 TABEL 13. OVERSIGT OVER TYPERNES MENTALE MODEL IFHT. INTERNATIONALT UDSYN, RESSOURCER OG ENGAGEMENT. 142 TABEL 14. FORDELING AF IDEALTYPER BLANDT DE VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT HHV. JA ELLER NEJ TIL AT DELTAGE I BIB-PROJEKTET 148 TABEL 15. SMV-LEDERTYPEUDVIKLING VHA. SELVREFLEKSION 150 TABEL 16. FIRE ERFARINGSTERRITORIER 187 TABEL 17. BIB-PROJEKTETS 27 AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER Dorthe Serles

11 Indholdsfortegnelse Figuroversigt FIGUR 1. RELATIONSSTIGEN 27 FIGUR 2. SAMMENHÆNGEN MELLEM FORRETNINGSPROCESSER OG IT I RELATION TIL CRM. 29 FIGUR 3. FIRE FORSKELLIGE TYPER INTERORGANISATORISKE RELATIONER 58 FIGUR 4. STRATEGISK BETYDNING I ET KUNDE-LEVERANDØR FORHOLD. 63 FIGUR 5. SAMMENHÆNG MELLEM RELATIONSFAKTORER OG RELATIONSPRÆSTATION 84 FIGUR 6. KONCEPTUEL MODEL FOR BESLUTNINGSTAGERES OPFATTELSE AF PSYKISK AFSTAND MELLEM HJEMMEMARKED OG MÅLMARKED 106 FIGUR 7. MODEL TIL FORSTÅELSE AF FORSKELLIGE SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION. 134 FIGUR 8. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION I 140 FIGUR 9. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION II 141 FIGUR 10. ENERGIMÆSSIG PÅVIRKNING AF ANDRE. 1: NEGATIV KRITIK, 2: VREDE, 3: AT SE DET HØJESTE I EN ANDEN. 170 FIGUR 13. EKSEMPEL PÅ TO FORSKELLIGE ORGANISATORISKE LIVSTILSTANDE PRÆGET AF FORSKELLIGE NIVEAUER AF MANIFESTERET ENERGI OG ENERGIFLOW. 172 FIGUR 14. DEN VÆRDISKABENDE KONSTRUKTIV-ENERGISPIRAL 175 FIGUR AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER OG ANDELEN AF FORSKNINGSSPEKTRET STUDERET VIA EMPIRISK-POSITIVISTISKE METODER. 193 FIGUR 16. AKTIONSFORSKNING SOM GENSIDIGT SAMSPIL MELLEM DE FIRE ERFARINGSRUM 205 FIGUR 17. REGISTREREDE VIRKSOMHEDERS SEKTORPROFIL 213 Bilagsoversigt BILAG 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL BIB-PORTAL 14. DECEMBER BILAG 2. ANSØGNING TIL DANMARKS EKSPORTRÅD BILAG 3. STANDARDBREV ( ) TIL BRASILIANSKE VIRKSOMHEDER BILAG 4. INVITATION TIL BUSINESS IN BRAZIL SEMINAR BILAG 5. INVITATION TIL DELEGATIONSREJSE TIL BRASILIEN Dorthe Serles 7

12 Indholdsfortegnelse 8 Dorthe Serles

13 Forord Forord Denne Ph.D-afhandling handler om at rejse. At rejse er at leve. Man hører ofte, at småog mellemstore virksomheder bliver tvunget af konjukturerne på nærmarkederne til at rejse længere ud i verden. I min fortælling handler rejsen ikke om at overleve. Men netop om at leve. Om at skabe mere værdi i relationer med andre mennesker og virksomheder på de fjernere himmelstrøg. Argumentet er, at man både skal rejse så langt væk som muligt, men også skal begive sig på en rejse indad i sig selv, hvis man vil udvikle sig selv og virksomheden. Min egen pilgrimsrejse mod Det Forjættede Land startede med en passioneret forelskelse i Brasilien. Billetten købte jeg, da jeg i 1995 i forbindelse med mit cand.merc.-studium i international virksomhedsøkonomi (IVØ) på Aalborg Universitet (AAU) var på et 6 måneders studie-/og praktikophold i Brasilien. Siden har jeg arbejdet to år på Det Danske Generalkonsulat i São Paulo som eksportkonsulent, hvilket har sået interessen for at forske i, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan udvide sin involvering på de fjernere markeder. Det er min ambition, at denne Ph.D-afhandling skal kunne inspirere. På den ene eller den anden måde. Uanset hvem, der læser den; om det er forskere, erhvervsledere, offentligt ansatte i eksportfremmeinstitutioner, konsulenter, studerende osv. Det er for mig det, som forskningen handler om. Eller som en kær ven og forskerkollega, Morten Rask, har udtrykt det for mig: Forskning handler om, at vi giver hinanden nogle bredere skuldre at stå på. Så det er ikke meningen, at en Ph.D-afhandling skal være et perfekt værk uden huller der må gerne stå lidt døre åbne, som man ikke selv er gået ind ad. Selvom det selvfølgelig kunne være rart, at producere ny viden, der kunne præsentere de vise sten én gang for alle, har jeg indset, at dette ville repræsentere noget ultimativt og dermed statisk og stagnerende, hvorfor det i virkeligheden er uinteressant. Derfor er det mit ønske, at denne afhandling skal kunne ses som en bro. Gerne mange broer, der kan give inspiration til at gå ad nye veje. Nogle af broerne er solide nok til at man kan gøre dem til motorveje, køre over dem og komme videre. Andre skal man træde lidt mere varsomt på. Bæredygtig, ja, men måske kun som gangbro. Nogle forskere vil måske se nærmere på disse broer, og forsøge at gøre dem stærkere, bruge mere solide Dorthe Serles 9

14 Forord materialer, mens andre vil lade dem være, spinkle som de er, og blot nyde, at det ikke alt sammen er motorveje. Lad mig invitere dig på denne rejse. I virkeligheden er den primære målgruppe for afhandlingen Ph.D-bedømmelsesudvalget. Afhandlingen, som den foreligger i nærværende form, har primært til formål at vise dette bedømmelsesudvalg, at jeg har tilstrækkeligt solidt kendskab til fagområdets litteratur, at jeg behersker det metodemæssige forsknings- håndværk på tilfredsstillende måde, og at jeg er i stand til at koble disse elementer på en måde, der kan bidrage til teoriudvikling på området. Døm selv. Taksigelser Mange mennesker har en aktie i tilblivelsen, udførelsen og færdiggørelsen af min afhandling, som markerer et vigtigt (v)endepunkt i mit liv. Først og fremmest må jeg udtrykke min tak for det privilegium, jeg har haft, ved at have to hovedvejledere, Olav Jull Sørensen og John Kuada. Uanset, hvordan fordelingen af deres vejlederroller har været på papiret, har de for mig begge spillet hovedroller. Næsten som Yin & Yang. En god balance mellem modsætninger, som hver især har bidraget med noget forskelligt. I IVØ-miljøet har jeg desuden haft glæde og gavn af samtaler og seminarer med mine kolleger, hvoraf særligt Morten Rask (nu Handelshøjskolen i Århus), ved utallige lejligheder, har fået sat nyt perspektiv eller nye billeder på en eller anden problemstilling, som har voldt mig besvær. Derudover vil jeg gerne sige tak til Poul Houmann Andersen, ligeledes fra Handelshøjskolen i Århus, som gav mig konstruktiv kritik på en artikel, på et tidspunkt, som var afgørende for resten af mit forløb. Tuborg-fondet har givet mig mulighed for studieophold i USA, hvor jeg havde fornøjelsen af at møde 3 forskellige forskningsmiljøer: George Washington University, hos Dr. Liesl Riddle; McDonough School of Business ved Georgetown University, Washington D.C. hos Prof. Michael R. Czinkota Carroll School of Management, Boston College, hos Prof. Bill Torbert. Bill Torbert har specielt haft afgørende betydning for min afhandling. Derudover vil jeg gerne sige tak til alle de ledere i de danske og brasilianske virksomheder og organisation, som jeg har mødt, talt eller et med i forbindelse med mit projekt, som både har været en kilde til indsigt af professionel karakter, men som også har givet mig mange gode, sociale oplevelser. Det har givet lidt ekstra krydderi til hverdagen bag murene. Hen mod slutspurten har jeg sat virkelig stor pris på at kunne trække på både venner, kolleger og familie, som har sørget for, at jeg har kunnet hellige mig skrivearbejdet. Ma- 10 Dorthe Serles

15 Forord ria Bøge og Suna Sørensen skal have speciel tak for at have bidraget med in stor indsats i forbindelse med korrekturlæsning og redigering. På hjemmefronten nærer jeg desuden og trods alt dyb taknemmelighed til min sjælsven, Andre Luis Serles, som ved at give mig såvel høj grad af modstand, på de mest uheldige tidspunkter, som høj grad af opbakning, når det virkelig gjaldt, har skubbet mig gennem dette forløb. Til sidst vil jeg nævne John Kuada endnu engang, fordi han på mest afgørende vis har åbnet mine øjne for, hvad det hele drejer sig om både når det gælder Ph.Dafhandlinger og livet i det hele taget: Lid hvad der er at lide, nyd hvad der er at nyde. Anse både lidelse og lykke for livets realiteter og fortsæt [ ] uanset, hvad der sker. Tak, John. Dorthe Serles Aalborg Universitet August 2004 Dorthe Serles 11

16 12 Dorthe Serles

17 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sigtet med denne Ph.D.-afhandling er at udfordre den eksisterende teori og udvikle ny tænkning om virksomheders internationalisering. Ph.D.-afhandlingens problemstilling og karakter skal ses i lyset af store ændringer i økonomien og samfundet over de seneste 10 år, ændringer som samlet sætter nye rammer og betingelser for virksomheders ageren lokalt såvel som globalt. Ændringerne kan ved brug af de kodeord, der bruges om dem, anføres som økonomiens globalisering, som har givet nye muligheder både på salgs- og indkøbssiden. Blandt kodeordene er Den Ny Økonomi og Videnssamfundet og herunder specielt i sammenhæng med virksomheders internationalisering; Internettes brug til køb, salg, koordinering osv., samt den generelle individorientering både i og udenfor den erhvervsøkonomiske kontekst. Hvis man som forsker skal forsøge at gribe nogle af disse strømninger og konceptualisere dem, give dem form, så de kan bære og ikke spærre for virksomhedernes internationale udvikling, er det vigtigt, at man som udgangspunkt ikke begrænser sin egen horisont til det eksisterende teoriapparat indenfor fagfeltet. Man må også selv bevæge sig ud på ukendt grund. Dels ved at lade sig inspirere af litteratur fra andre fagområder end den, der traditionelt anvendes indenfor international virksomhedsøkonomi, og dels men absolut ikke mindst må teoriudviklingen have afsæt i den virkelige verden. Afhandlingens empiriske base og dermed udgangspunkt er små- og mellemstore virksomheder (SMV) og deres ledere. Hvordan orienterer og klarer de sig i den verden, som er beskrevet ovenfor. Og for mig endnu vigtigere: Hvordan kan de udvikle sig og skabe mere værdi for sig selv og andre ved at udvide deres internationale involvering? Mit svar er, at de skal rette blikket mod nye horisonter eksempelvis fjernmarkeder. Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering Dansk eksport har i det meste af halvfemserne været påvirket af problemerne på nærmarkederne, hvor eksporten har været stagnerende eller direkte faldende, hvilket har betydet at det især er SMV, der er blevet klemt i den internationale konkurrence. Uanset om man måler på Danmarks faktiske eksportfordeling på lande, eller antallet af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Dorthe Serles 13

18 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Risikoen ved denne afgjorte fokusering på de nære markeder, og den deraf følgende afhængighed af nærmarkedernes konjunkturer, kan eksempelvis ses i Børsen d. 10. juli 2001, hvor man kan læse, at Det svenske marked er ved at udvikle sig til en gyser for de danske eksportører. [ ] Ifølge Handelsbankens prognose vil den danske eksport til Sverige både i år og til næste år falde med omkring tre mia. kr. om året. Men det kan ikke udelukkes, at størstedelen af dette eksportfald allerede vil komme i år (Andresen 2001). Der er med andre ord et behov for at studere mulighederne for at ændre dette billede, f.eks. ved at udvikle nye metoder, der kan gøre virksomhederne i stand til at håndtere, og dermed også vælge at fokusere på fjernere markeder. Også Danmarks Eksportråd lægger med forskellige aktiviteter op til en øget opmærksomhed på udviklingen af de danske virksomheder til at kunne klare sig i den intensiverede globalisering. F.eks. hedder det i en relativ ny håndbog med titlen Bryd grænserne successtrategier for små og mellemstore virksomheder (Rambøll 2001), at de danske små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi. De skaber en stor del af værdierne, og de står for knap halvdelen af dansk erhvervslivs afsætning i udlandet. Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet Danske små- og mellemstore virksomheders eksportpotentiale blev i 2001 af PLS Rambøll Management beregnet til at være på 27,6 mia. kr. (PLS-Rambøll-Management 2001). Tallet dækker potentialet for SMV mellem 5-99 ansatte, og defineres som en uudnyttet mulighed for at eksportere en vare eller serviceydelse i de ikke-eksporterende virksomheder. Samtidig konkluderer rapporten, at såvel den samlede SMV eksportandel (andelen af eksporterende virksomheder) som eksportkvoten (eksportens andel af den samlede omsætning) er uændret i perioden 1995 til 2000, hhv. 57% og 31%, hvilket indikerer, at der også er uudnyttet eksportpotentiale blandt de eksporterende virksomheder. Dette understreges specielt, hvis man kigger nærmere på landefordelingen af de markeder, danske virksomheder er repræsenteret på, som var et centralt tema i en anden PLSrapport, Internationaliseringsbarometeret, ligeledes fra Heraf fremgår det, at ca. 70% af de danske virksomheder er repræsenteret i Sverige, lidt færre i Tyskland og det øvrige Norden, som dog stadig er repræsenteret med mere end 60% af de danske virksomheder. Ca. 20% af de danske eksporterende virksomheder er repræsenteret i Central- og Østeuropa, mens blot ca. 10% har aktiviteter i lande og regioner som Rusland, Kina, Afrika og Syd- og Mellemamerika (PLS-Rambøll-Management 2001b). Det tilsvarende mønster viser sig i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne havde tænkt sig at iværksætte aktiviteter på nye markeder indenfor det næste år. Det 14 Dorthe Serles

19 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter havde 1/3 af virksomhederne, men som sagt viste de sig også her i udpræget grad at være orienterede mod nærmarkederne. Sammenlignet med de store virksomheder, går en større del af SMV eksporten til nærmarkederne, Norden og Tyskland, end hvad er tilfældet for store virksomheder, hhv. 50% mod 40%, ligesom SMV orienterer sig mindre mod fjernmarkederne uden for EU (PLS-Rambøll-Management 2001b). Endelig viser en international sammenligning, at eksporten fra danske SMV i overvejende grad er intra-eu eksport. Sekundært afsættes eksporten til andre vest og østeuropæiske lande. Sammenligningen viser også, at danske SMV i mindre grad end EU19 eksporterer til fjernmarkederne, men i højere grad til Østeuropa. Den danske SMV eksport minder meget om den svenske, men afviger især fra den tyske i forhold til eksport til fjernmarkederne, som er langt større hos tyske SMV (PLS-Rambøll-Management 2001b). Hvis man til sammenligning måler på den faktiske eksportværdi, så stod Tyskland i 2001 for 19,1% af den danske eksport, Sverige for 13,0%, Polen 1,7%, Rusland 1,0% og Brasilien 0,5%. 1 Dette viser, som også tidligere nævnt, at uanset om man måler på den faktiske eksportandel, andelen af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, eller andelen som planlægger markedsudvidelse indenfor det kommende år, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Spørgsmålet er derfor ikke hvorfor danske SMV ikke er repræsenteret i særlig høj grad på fjernmarkeder, der findes i forvejen en del litteratur om eksportbarrierer mv. (se f.eks. Leonidou 1995) men hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder, da det antages at være en nødvendighed, hvis man vil forsøge at realisere eksportpotentialet. Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde I internationaliseringsteorien er det traditionelt en antagelse, at aktiviteter på fjernmarkeder er forbundet med en vis form for usikkerhed, og dermed risiko i forhold til aktiviteter på hjemmemarkedet, altså at der er nogle ulemper ved at operere på udenlandske markeder, som man kunne kalde disadvantages of foreignness, og disse ulemper er voksende, jo længere man bevæger sig væk. 1 Tallene for den faktiske eksportandel stammer fra Danmarks Eksportråds Statistik Eksporten i tal fra Dorthe Serles 15

20 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Forskningen i internationaliseringens motiver, årsager og barrierer drejer sig om at undersøge hvilke afgørende forhold, drivkræfter og betingelser, der virker fremmende eller hæmmende på den enkelte virksomheds internationaliseringsproces, altså hvorfor en virksomhed udfører aktiviteter i et andet land end sit hjemland (Hennart 1991); (Dunning 1980); (Cantwell 1991), og hvilke problematikker, der er forbundet hermed. I 1980 formulerede Dunning sit eklektiske paradigme, der er sammensat af 4 bærende elementer: Markedsmagtstilgangen, hvor internationalisering (af virksomheder fra de mere magtfulde lande) motiveres af billigere produktionsfaktorer mv. i mindre magtfulde lande; Internaliseringstilgangen, hvor pointen er at virksomheder ved at internalisere markedet kan øge effektiviteten, da transaktionsomkostningen ved en administrativ udveksling af en vare er lavere end ved en markedsudveksling; en tilgang baseret på analyse af konkurrencefaktorer, og en makroøkonomisk tilgang. I det eklektiske paradigme bestemmes den internationale produktions grad, form og mønster således af sammensætningen af 3 former for fordele: ejerskabsfordele, lokaliseringsfordele og internaliseringsfordele. Disse fordele skal være tilstrækkelige til at kompensere for de omkostninger, der er ved at starte og operere en udenlandsk enhed (Dunning 1980). Hennart (1991) har også, baseret på Williamson (1981), forsøgt at forme en generel teori om økonomisk organisation, nemlig transaktionsomkostningsteorien, der opfattes som et nøgleelement til forståelse af årsagerne til multinationaleselskabers eksistens og udvikling. Transaktionsomkostningsteorien forklarer hvorfor og hvornår en bestemt organisatorisk foranstaltning vil blive valgt til fordel for alternativerne. FDI foretages for at reducere transaktionsomkostninger og internalisere naturlige markedsufuldkommenheder (Hennart 1991). Således fokuserer transaktionsomkostningstilgangen på risikoen ved at miste kontrol over aktiver som motiv for udenlandske investeringer. Den psykiske afstand spiller en central rolle både i forbindelse med teorier, der beskriver internationaliseringens forløb, i betingelsesteorierne, og i teorierne om styring og ledelse af multinationale selskaber. Rationalet er, at virksomheder vil forsøge at undgå markeder, som opfattes at have stor psykisk afstand. Strandskov definerer virksomhedens internationalisering som En række tilpasnings-, forandrings- og udviklingsprocesser, der betegner en række successive transformationer i virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer som følge af samspillet med de fler- og tværnationale omgivelser (Strandskov 1995:19) (mine fremhævninger) 16 Dorthe Serles

21 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sammenfattende kan man sige, at de nøgleord, der traditionelt har præget diskursen i internationaliseringsdiskussionen, er usikkerhed, risiko, magt, kontrol, konkurrence, psykisk afstand, processer, funktioner, systemer og strukturer. Det er med andre ord et noget negativt ladet vokabolarium, der samtidig i vidt omfang har negligeret menneskets rolle. Netværksteorien er en undtagelse, idet den ikke ser virksomhedens internationalisering som et forhold mellem en virksomhed og et - på sin vis - anonymt marked, men understreger forholdet mellem uafhængige virksomheder, der etablerer netværk (Johanson and Mattsson 1988). En virksomhed bliver international ved at knytte forbindelser med aktører i forskellige lande, og det er dens evne hertil, der skaber konkurrencedygtighed (Andersson and Johanson 1997). I forlængelse af dette aktørsperspektiv, har Sørensen påpeget en forholdsvis ny retning indenfor forståelsen af virksomheders internationalisering, nemlig den at en virksomheds internationaliseringsproces er en social konstruktion, hvilket vil sige, at internationaliseringen ikke kan anskues objektivt, men eksisterer i kraft af virksomhedslederens opfattelse og meningsdannelse (Sørensen 1997). Der argumenteres, at the internationalization process exists within the manager (Sørensen 1997:20). Den enkelte leder kan tillægge hvert element i internationaliseringen en eller anden værdi, som gør at man med retfærdighed kan sige, at internationaliseringens virkelighed opstår i kraft af lederens subjektive mening om elementernes betydning. Det er en interessant tankegang, som ikke er blevet nærmere udforsket i internationaliseringslitteraturen, men som giver anledning til, at man forsøger at afdække hvilke former for interne orienteringer eller mentale billeder blandt virksomhedsledere, der er henholdsvis hæmmende og fremmende for virksomheders internationale udvikling. Selvom der er sket store skred i internationaliseringen af virksomheder og ligeledes i forskningen herom indenfor de seneste 3-4 årtier, er det stort set stadigvæk de samme nøglebegreber, problemstillinger, forløb og mekanismer, der refereres til i internationaliseringsdiskussionen. Hvis man vil inddrage mennesket, individet, og placere det mere centralt i internationaliseringsdiskussionen, er der er behov for et nyt perspektiv og nye begreber til at forstå de problemstillinger, der har at gøre med en virksomheds internationale aktiviteter, frem for blot at se på en international virksomheds systemer, funktioner og strukturer og ændringer heri. Et andet væsentligt aspekt i forhold til forskningen, er problemstillingens tidsretning. Strandskov (1995) har sammenfattet internationaliseringsteoriens genstandsfelter i 5 centrale problemstillinger og emnekredse.. Disse er 1) Internationaliseringens motiver, Dorthe Serles 17

22 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter årsager og barrierer; 2) Internationaliseringens retning, forløb og hastighed; 3) Internationaliseringens form og karakter; 4) Styring og ledelse af internationaliseringprocessen; og 5) Organisations- og kompetenceudviklingen i forbindelse med internationaliseringen. Alle disse områder retter opmærksomheden bagud, mod fortiden, mod at fange nogle tendenser, som er eller har været. Jeg er, som det også fremgår ovenfor, interesseret i problemstillingen hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder. Dette er en fremadrettet problemstilling, der implicit antager, at det er muligt. Det er som sådan heller ikke en neutral problemstilling. Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi Siden midten af 90 erne har man såvel i litteraturen som i medierne som tidligere nævnt varslet fremkomsten af en ny økonomi the new economy, som på fundamental vis vil ændre mekanismerne for, hvordan samfundet fungerer. Maritan og Schnatterly (2002) har peget på nogle af de strømninger, der kendetegner den ny økonomi, således: For nogle repræsenterer termen vigtigheden af Internet-baserede forretninger, mens den for andre repræsenterer fremkomsten af teknologibaserede iværksættervirksomheder. Andre mener, at den ny økonomi ikke er en gruppe af industrier eller virksomhedstype, men en måde, man gør forretninger på, som udnytter teknologien i en kontekst af globalisering og mere åbne finansielle markeder. De henviser til Teece (1998), som argumenterer for, at den hurtige ekspansion af vare- og faktormarkeder har efterladt de uhåndgribelige aktiver, som den grundlæggende base for konkurrencemæssig differentiering i mange brancher. Fællesnævneren for alle disse perspektiver er, ifølge Maritan og Schnatterly, at drivkræften for forretningssucces ikke ser ud til at være fysisk kapital, men uhåndgribelig kapital så som viden, mennesker, omdømme og systemer aktiver som ikke fuldt ud er repræsenteret i en virksomheds årsregnskaber. De henviser til en undersøgelse, der for perioden 1978 til 1998 har sammenlignet markedsværdien af offentligt handlede virksomheder med virksomhedernes bogførte værdi. Resultatet var, at 72% af børsværdierne ikke var repræsenteret i regnskaberne (Maritan and Schnatterly 2002). Hvis man således accepterer, at en så relativ stor andel af den værdi, der skabes i virksomheder er uhåndgribelig, som det også er den centrale tese i det ressourcebaserede perspektiv (RBV) se i øvrigt kap. 7, er det af afgørende betydning for international virksomhedsøkonomi at forsøge at identificere nogle af de elementer, der kan bidrage til at skabe værdi i virksomhederne, men som man hidtil ikke har fokuseret så stærkt på. Der er med andre ord behov for at søge ud over virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer (jf. Strandskov 1995) efter forklaringer, hvis man skal forstå den 18 Dorthe Serles

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder - En empirisk undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheders succes med eksport til Norge Internationalization via partnership relations

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d.

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder Bottom up = traditionelle metoder vendes på

Læs mere

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN - om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i dansk planlægning? Michael Sloth, regionsdirektør, Kuben Management [klip I] HVORFOR ER DET HER KLIP RELEVANT? Forstå

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere