Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder"

Transkript

1 Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder Dorthe Serles Institut for Erhvervsstudier Center for Internationale Studier Aalborg Universitet Fibigerstraede Aalborg Ø Danmark Tlf.: Fax: Mobiltlf: Homepage:

2

3 Til min Mor Hvis du samler mod til at udfordre noget, vil du aldrig fortryde det. Hvor ville det være trist at bruge sit liv på at gå rundt og tænke: Hvis bare jeg havde haft mere mod. Uanset udfaldet, er det vigtigste, at du tager et skridt frem ad den vej, du tro på, er den rigtige. Der er ingen grund til at bekymre dig om, hvad andre tænker. Når alt kommer til alt, er det dit liv. Vær sand imod dig selv! Daisaku Ikeda Indtil man virkelig føler, at man går ind for noget, er der tøven, mulighed for at trække sig tilbage, og altid en mangel på effektivitet, hvad angår alle slags initiativer og skabende handlinger. Men i det øjeblik, hvor man virkelig går ind for noget, kommer forsynet en til hjælp. En hel række begivenheder springer ud af beslutningen. Ligegyldigt, hvad du gerne vil, eller drømmer, at du kan så gå i gang! Modet er genialt er er kraft og magt i det. Johan Wolfgang Goethe

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Tabeloversigt 5 Figuroversigt 7 Bilagsoversigt 7 Forord 9 Taksigelser Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 13 Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering 13 Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet 14 Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde 15 Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi 18 Afhandlingens bidrag til internationaliseringsdiskussionen og danske SMVs internationale udvikling CRM-Forståelse i Nordjylland 23 Indledning 23 CRM og beslægtede fagteoretiske områder 24 Transaktions- eller Relationsmarketing 27 Forskningsmetode 30 Baggrund 30 Casestudium 31 Analysemodel 32 Det empiriske grundlag 33 Dataindsamling 35 Analysemetode 35 Resultater 37 Motiver 37 Forventninger og mål 39 Dorthe Serles 1

6 Indholdsfortegnelse Performanceindikatorer 42 Vidensbehov, -indsamling og spredning 43 Systemet 43 Relationsorientering 44 Sammenfatning og diskussion 48 Implikationer for yderligere forskning Ledelse af kunderelationer CRM eller en strategisk kunderelationsportefølje? 51 Indledning 51 Kundeorienteringsfilosofien 52 Problemer med kundeorienteringsfilosofien 54 Relationsmarkedsføring 55 Resultater af den nordjyske undersøgelse 56 Interorganisatoriske relationer 57 Seks paradigmer for interorganisatorisk relationsdannelse 59 Den strategiske kunderelationsportefølje 60 Faktorer, der har indflydelse på kunderelationstype 63 Konklusion og diskussion 66 Ledelses- og forskningsmæssige implikationer Relationsbaseret Eksportpræstation 68 Indledning 68 Selve eksportpræstationsbegrebet 70 Økonomiske mål 71 Ikke-økonomiske mål 72 Generiske mål 72 Single eller sammensatte mål 73 Traditionelle determinanter for eksportpræstation 73 Strukturelle determinanter 74 Strategiske determinanter 75 Subjektive determinanter 76 Tilgange til måling af eksportpræstation 77 Præstationsdimension 77 Referenceramme 77 Interessentperspektiv 78 Tidshorisont 78 Objektivitetsdimensionen 79 2 Dorthe Serles

7 Indholdsfortegnelse Relationers betydning for eksportpræstation 79 Modellen - Relationsbaseret eksportpræstation 81 Relationspræstationsmål 81 Determinanter for relationspræstation 82 Tilgang til måling af relationspræstation 82 Metode 85 Operationalisering 86 Population og strikprøve 86 Resultater 88 Faktoranalyse af uafhængige og afhængige variable 88 Regressionsanalyse test af sammenhæng mellem relationsvariable og eksportpræstationsvariable 90 Konklusion, diskussion og implikationer Hot or Not? Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 95 Opmærksomheden rettet mod fjerne markeder 95 Konventionelle internationaliseringsteorier og fjernmarkedsproblematikken 98 Fasemodellen 98 Betingelsesmodellen 99 Netværksmodellen 100 Born Global-modellen 100 Psykisk afstandsbegrebets rødder i traditionel kulturteori 101 Individ- og relationsbaseret tilgang til forståelse og forklaring af psykisk afstand 102 Værdibegrebet i interorganisatoriske relationer 103 Konceptuel Model Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 104 Metode 107 Dataindsamling 107 Operationalisering 108 Analyseresultater 111 Afstandsbestemte landeklynger 111 Faktoranalyse 115 Regressionsanalyse relationsbestemt psykisk afstand 118 Sammenfatning SMV-Ledertyper afgør virksomhedens internationaliseringstilgang 121 Indledning 121 Individets betydning for virksomhedens internationalisering 122 Dorthe Serles 3

8 Indholdsfortegnelse Sammenhæng mellem personlighedstype og beslutningstilgang 125 Et eksperiment - fra beslutningstilgang til ledertype 126 Forskningsmetode 130 Modellen og dens dimensioner 132 Ressourceopfattelse 135 Internationalt udsyn 136 Engagement 136 Modellen i komparativt perspektiv 137 Resultater - en typologi af SMV-lederes tilgange til international ekspansion 139 Konklusion, diskussion og implikationer 148 Modellens dynamik 148 SMV-lederen 149 Eksportfremmeinstitutioner 151 Forskningen 152 Sammenfatning Psykisk energi i internationale virksomhedsrelationer 155 Indledning 155 Traditionelle forståelser af virksomheder og virksomhedsrelationer 157 Den ressourcebaserede virksomhedsteori 157 Den energibaserede forståelse af virksomheder 160 Latent og manifest energi 161 Energitransmission og menneskelige livstendenser 163 Virksomhedens kollektive energiniveau forskellige niveauer for manifesteret kollektiv energi 165 Energiens dynamik flow, transformering og (re-)kanalisering 168 Energiens kredsløb i organisationen 171 Faktorer der kan udløse en bestemt manifestation af energi 173 Psykisk energi i internationale relationer: To dansk-brasiliansk kulturmøder som eksempel 175 Lars Bonderup Bjørn, Aalborg Industries A/S 176 Ivar Lindemark, Winnie Papir A/S Aktionsforskning som Forskningstilgang ifm. SMV Indtrængning på Fjernmarkeder 180 Indledning 180 Baggrund og problemstilling 181 Eksperimentet som idé Dorthe Serles

9 Indholdsfortegnelse Aktionsforskningens idé 183 Aktionsforskning ifølge Bill Torbert 185 Kritik af traditionel samfundsvidenskabelig forskning 186 Virkelighedsopfattelse Fire Erfaringsterritorier 187 Første persons forskningspraksis 188 Anden persons forskningspraksis 190 Tredje persons forskningspraksis 191 Sammenfattende model Aktionsforskningsens 27 krydderier 192 Fortællingen om Business in Brazil BIB-Projektets grundlæggende antagelser 194 Kronologi over Business in Brazil (BIB)-projektet BIB-Projektets 27 aktionsforskningskrydderier 201 Transformationssforskning i Relationsbåret International Udvikling af SMV 204 Apollon, Dionysos og Jupiter 205 Den gensidige indflydelse af de fire erfaringsrum 207 Resultater transformationsprocesser for 1., 2. og 3. person 207 Portalen 208 Anden Persons Transformation udvikling for OS 210 Tredje Persons Transformation udvikling for Dem 212 Første Persons Transformation udvikling for Mig 214 Konklusion - Transformationsforskning og praksis for SMV i international udvikling 215 Bilag 217 Efterskrift: Visionen revolutioner for forskning og international SMVudvikling på fjernmarkeder 228 English Summary 229 Litteratur 234 Tabeloversigt TABEL 1. TO FORMER FOR MARKETINGORIENTERING TRANSAKTIONSORIENTERING OG RELATIONSORIENTERING. 27 Dorthe Serles 5

10 Indholdsfortegnelse TABEL 2. RELATIONSORIENTERING EN TYPE MARKEDSFORSTÅELSE 30 TABEL 3. FIRE IDEALTYPISKE KUNDERELATIONSSTRATEGIER. 65 TABEL 4. GENEREL RESPONDENTPROFIL 87 TABEL 5. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIGE OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 89 TABEL 6. RELATIONSDETERMINANTVARIABLES INDFLYDELSE PÅ RELATIONSPRÆSTATIONSVARIABLE (STANDARDISERET REGRESSIONSKOEFFICIENTER) 91 TABEL 7. KLYNGEBESKRIVELSE MED AFSTANDSFAKTORGENNEMSNIT FOR HVER KLYNGE. 113 TABEL 8. LANDEOVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE LANDE I DE 4 KLYNGER. 113 TABEL 9. KONTINUERLIG OPSTILLING AF OPLEVET AFSTAND TIL PÅGÆLDENDE MARKED. 115 TABEL 10. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIG OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 117 TABEL 11. REGRESSIONSANALYSE FOR VARIABLE, DER KAN FORKLARE AFSTANDEN (MÅLT VHA. AFSTANDSFAKTOREN). 119 TABEL 12. BAGGRUNDSVARIABLE FOR DE 168 VIRKSOMHEDER. 129 TABEL 13. OVERSIGT OVER TYPERNES MENTALE MODEL IFHT. INTERNATIONALT UDSYN, RESSOURCER OG ENGAGEMENT. 142 TABEL 14. FORDELING AF IDEALTYPER BLANDT DE VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT HHV. JA ELLER NEJ TIL AT DELTAGE I BIB-PROJEKTET 148 TABEL 15. SMV-LEDERTYPEUDVIKLING VHA. SELVREFLEKSION 150 TABEL 16. FIRE ERFARINGSTERRITORIER 187 TABEL 17. BIB-PROJEKTETS 27 AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER Dorthe Serles

11 Indholdsfortegnelse Figuroversigt FIGUR 1. RELATIONSSTIGEN 27 FIGUR 2. SAMMENHÆNGEN MELLEM FORRETNINGSPROCESSER OG IT I RELATION TIL CRM. 29 FIGUR 3. FIRE FORSKELLIGE TYPER INTERORGANISATORISKE RELATIONER 58 FIGUR 4. STRATEGISK BETYDNING I ET KUNDE-LEVERANDØR FORHOLD. 63 FIGUR 5. SAMMENHÆNG MELLEM RELATIONSFAKTORER OG RELATIONSPRÆSTATION 84 FIGUR 6. KONCEPTUEL MODEL FOR BESLUTNINGSTAGERES OPFATTELSE AF PSYKISK AFSTAND MELLEM HJEMMEMARKED OG MÅLMARKED 106 FIGUR 7. MODEL TIL FORSTÅELSE AF FORSKELLIGE SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION. 134 FIGUR 8. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION I 140 FIGUR 9. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION II 141 FIGUR 10. ENERGIMÆSSIG PÅVIRKNING AF ANDRE. 1: NEGATIV KRITIK, 2: VREDE, 3: AT SE DET HØJESTE I EN ANDEN. 170 FIGUR 13. EKSEMPEL PÅ TO FORSKELLIGE ORGANISATORISKE LIVSTILSTANDE PRÆGET AF FORSKELLIGE NIVEAUER AF MANIFESTERET ENERGI OG ENERGIFLOW. 172 FIGUR 14. DEN VÆRDISKABENDE KONSTRUKTIV-ENERGISPIRAL 175 FIGUR AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER OG ANDELEN AF FORSKNINGSSPEKTRET STUDERET VIA EMPIRISK-POSITIVISTISKE METODER. 193 FIGUR 16. AKTIONSFORSKNING SOM GENSIDIGT SAMSPIL MELLEM DE FIRE ERFARINGSRUM 205 FIGUR 17. REGISTREREDE VIRKSOMHEDERS SEKTORPROFIL 213 Bilagsoversigt BILAG 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL BIB-PORTAL 14. DECEMBER BILAG 2. ANSØGNING TIL DANMARKS EKSPORTRÅD BILAG 3. STANDARDBREV ( ) TIL BRASILIANSKE VIRKSOMHEDER BILAG 4. INVITATION TIL BUSINESS IN BRAZIL SEMINAR BILAG 5. INVITATION TIL DELEGATIONSREJSE TIL BRASILIEN Dorthe Serles 7

12 Indholdsfortegnelse 8 Dorthe Serles

13 Forord Forord Denne Ph.D-afhandling handler om at rejse. At rejse er at leve. Man hører ofte, at småog mellemstore virksomheder bliver tvunget af konjukturerne på nærmarkederne til at rejse længere ud i verden. I min fortælling handler rejsen ikke om at overleve. Men netop om at leve. Om at skabe mere værdi i relationer med andre mennesker og virksomheder på de fjernere himmelstrøg. Argumentet er, at man både skal rejse så langt væk som muligt, men også skal begive sig på en rejse indad i sig selv, hvis man vil udvikle sig selv og virksomheden. Min egen pilgrimsrejse mod Det Forjættede Land startede med en passioneret forelskelse i Brasilien. Billetten købte jeg, da jeg i 1995 i forbindelse med mit cand.merc.-studium i international virksomhedsøkonomi (IVØ) på Aalborg Universitet (AAU) var på et 6 måneders studie-/og praktikophold i Brasilien. Siden har jeg arbejdet to år på Det Danske Generalkonsulat i São Paulo som eksportkonsulent, hvilket har sået interessen for at forske i, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan udvide sin involvering på de fjernere markeder. Det er min ambition, at denne Ph.D-afhandling skal kunne inspirere. På den ene eller den anden måde. Uanset hvem, der læser den; om det er forskere, erhvervsledere, offentligt ansatte i eksportfremmeinstitutioner, konsulenter, studerende osv. Det er for mig det, som forskningen handler om. Eller som en kær ven og forskerkollega, Morten Rask, har udtrykt det for mig: Forskning handler om, at vi giver hinanden nogle bredere skuldre at stå på. Så det er ikke meningen, at en Ph.D-afhandling skal være et perfekt værk uden huller der må gerne stå lidt døre åbne, som man ikke selv er gået ind ad. Selvom det selvfølgelig kunne være rart, at producere ny viden, der kunne præsentere de vise sten én gang for alle, har jeg indset, at dette ville repræsentere noget ultimativt og dermed statisk og stagnerende, hvorfor det i virkeligheden er uinteressant. Derfor er det mit ønske, at denne afhandling skal kunne ses som en bro. Gerne mange broer, der kan give inspiration til at gå ad nye veje. Nogle af broerne er solide nok til at man kan gøre dem til motorveje, køre over dem og komme videre. Andre skal man træde lidt mere varsomt på. Bæredygtig, ja, men måske kun som gangbro. Nogle forskere vil måske se nærmere på disse broer, og forsøge at gøre dem stærkere, bruge mere solide Dorthe Serles 9

14 Forord materialer, mens andre vil lade dem være, spinkle som de er, og blot nyde, at det ikke alt sammen er motorveje. Lad mig invitere dig på denne rejse. I virkeligheden er den primære målgruppe for afhandlingen Ph.D-bedømmelsesudvalget. Afhandlingen, som den foreligger i nærværende form, har primært til formål at vise dette bedømmelsesudvalg, at jeg har tilstrækkeligt solidt kendskab til fagområdets litteratur, at jeg behersker det metodemæssige forsknings- håndværk på tilfredsstillende måde, og at jeg er i stand til at koble disse elementer på en måde, der kan bidrage til teoriudvikling på området. Døm selv. Taksigelser Mange mennesker har en aktie i tilblivelsen, udførelsen og færdiggørelsen af min afhandling, som markerer et vigtigt (v)endepunkt i mit liv. Først og fremmest må jeg udtrykke min tak for det privilegium, jeg har haft, ved at have to hovedvejledere, Olav Jull Sørensen og John Kuada. Uanset, hvordan fordelingen af deres vejlederroller har været på papiret, har de for mig begge spillet hovedroller. Næsten som Yin & Yang. En god balance mellem modsætninger, som hver især har bidraget med noget forskelligt. I IVØ-miljøet har jeg desuden haft glæde og gavn af samtaler og seminarer med mine kolleger, hvoraf særligt Morten Rask (nu Handelshøjskolen i Århus), ved utallige lejligheder, har fået sat nyt perspektiv eller nye billeder på en eller anden problemstilling, som har voldt mig besvær. Derudover vil jeg gerne sige tak til Poul Houmann Andersen, ligeledes fra Handelshøjskolen i Århus, som gav mig konstruktiv kritik på en artikel, på et tidspunkt, som var afgørende for resten af mit forløb. Tuborg-fondet har givet mig mulighed for studieophold i USA, hvor jeg havde fornøjelsen af at møde 3 forskellige forskningsmiljøer: George Washington University, hos Dr. Liesl Riddle; McDonough School of Business ved Georgetown University, Washington D.C. hos Prof. Michael R. Czinkota Carroll School of Management, Boston College, hos Prof. Bill Torbert. Bill Torbert har specielt haft afgørende betydning for min afhandling. Derudover vil jeg gerne sige tak til alle de ledere i de danske og brasilianske virksomheder og organisation, som jeg har mødt, talt eller et med i forbindelse med mit projekt, som både har været en kilde til indsigt af professionel karakter, men som også har givet mig mange gode, sociale oplevelser. Det har givet lidt ekstra krydderi til hverdagen bag murene. Hen mod slutspurten har jeg sat virkelig stor pris på at kunne trække på både venner, kolleger og familie, som har sørget for, at jeg har kunnet hellige mig skrivearbejdet. Ma- 10 Dorthe Serles

15 Forord ria Bøge og Suna Sørensen skal have speciel tak for at have bidraget med in stor indsats i forbindelse med korrekturlæsning og redigering. På hjemmefronten nærer jeg desuden og trods alt dyb taknemmelighed til min sjælsven, Andre Luis Serles, som ved at give mig såvel høj grad af modstand, på de mest uheldige tidspunkter, som høj grad af opbakning, når det virkelig gjaldt, har skubbet mig gennem dette forløb. Til sidst vil jeg nævne John Kuada endnu engang, fordi han på mest afgørende vis har åbnet mine øjne for, hvad det hele drejer sig om både når det gælder Ph.Dafhandlinger og livet i det hele taget: Lid hvad der er at lide, nyd hvad der er at nyde. Anse både lidelse og lykke for livets realiteter og fortsæt [ ] uanset, hvad der sker. Tak, John. Dorthe Serles Aalborg Universitet August 2004 Dorthe Serles 11

16 12 Dorthe Serles

17 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sigtet med denne Ph.D.-afhandling er at udfordre den eksisterende teori og udvikle ny tænkning om virksomheders internationalisering. Ph.D.-afhandlingens problemstilling og karakter skal ses i lyset af store ændringer i økonomien og samfundet over de seneste 10 år, ændringer som samlet sætter nye rammer og betingelser for virksomheders ageren lokalt såvel som globalt. Ændringerne kan ved brug af de kodeord, der bruges om dem, anføres som økonomiens globalisering, som har givet nye muligheder både på salgs- og indkøbssiden. Blandt kodeordene er Den Ny Økonomi og Videnssamfundet og herunder specielt i sammenhæng med virksomheders internationalisering; Internettes brug til køb, salg, koordinering osv., samt den generelle individorientering både i og udenfor den erhvervsøkonomiske kontekst. Hvis man som forsker skal forsøge at gribe nogle af disse strømninger og konceptualisere dem, give dem form, så de kan bære og ikke spærre for virksomhedernes internationale udvikling, er det vigtigt, at man som udgangspunkt ikke begrænser sin egen horisont til det eksisterende teoriapparat indenfor fagfeltet. Man må også selv bevæge sig ud på ukendt grund. Dels ved at lade sig inspirere af litteratur fra andre fagområder end den, der traditionelt anvendes indenfor international virksomhedsøkonomi, og dels men absolut ikke mindst må teoriudviklingen have afsæt i den virkelige verden. Afhandlingens empiriske base og dermed udgangspunkt er små- og mellemstore virksomheder (SMV) og deres ledere. Hvordan orienterer og klarer de sig i den verden, som er beskrevet ovenfor. Og for mig endnu vigtigere: Hvordan kan de udvikle sig og skabe mere værdi for sig selv og andre ved at udvide deres internationale involvering? Mit svar er, at de skal rette blikket mod nye horisonter eksempelvis fjernmarkeder. Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering Dansk eksport har i det meste af halvfemserne været påvirket af problemerne på nærmarkederne, hvor eksporten har været stagnerende eller direkte faldende, hvilket har betydet at det især er SMV, der er blevet klemt i den internationale konkurrence. Uanset om man måler på Danmarks faktiske eksportfordeling på lande, eller antallet af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Dorthe Serles 13

18 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Risikoen ved denne afgjorte fokusering på de nære markeder, og den deraf følgende afhængighed af nærmarkedernes konjunkturer, kan eksempelvis ses i Børsen d. 10. juli 2001, hvor man kan læse, at Det svenske marked er ved at udvikle sig til en gyser for de danske eksportører. [ ] Ifølge Handelsbankens prognose vil den danske eksport til Sverige både i år og til næste år falde med omkring tre mia. kr. om året. Men det kan ikke udelukkes, at størstedelen af dette eksportfald allerede vil komme i år (Andresen 2001). Der er med andre ord et behov for at studere mulighederne for at ændre dette billede, f.eks. ved at udvikle nye metoder, der kan gøre virksomhederne i stand til at håndtere, og dermed også vælge at fokusere på fjernere markeder. Også Danmarks Eksportråd lægger med forskellige aktiviteter op til en øget opmærksomhed på udviklingen af de danske virksomheder til at kunne klare sig i den intensiverede globalisering. F.eks. hedder det i en relativ ny håndbog med titlen Bryd grænserne successtrategier for små og mellemstore virksomheder (Rambøll 2001), at de danske små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi. De skaber en stor del af værdierne, og de står for knap halvdelen af dansk erhvervslivs afsætning i udlandet. Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet Danske små- og mellemstore virksomheders eksportpotentiale blev i 2001 af PLS Rambøll Management beregnet til at være på 27,6 mia. kr. (PLS-Rambøll-Management 2001). Tallet dækker potentialet for SMV mellem 5-99 ansatte, og defineres som en uudnyttet mulighed for at eksportere en vare eller serviceydelse i de ikke-eksporterende virksomheder. Samtidig konkluderer rapporten, at såvel den samlede SMV eksportandel (andelen af eksporterende virksomheder) som eksportkvoten (eksportens andel af den samlede omsætning) er uændret i perioden 1995 til 2000, hhv. 57% og 31%, hvilket indikerer, at der også er uudnyttet eksportpotentiale blandt de eksporterende virksomheder. Dette understreges specielt, hvis man kigger nærmere på landefordelingen af de markeder, danske virksomheder er repræsenteret på, som var et centralt tema i en anden PLSrapport, Internationaliseringsbarometeret, ligeledes fra Heraf fremgår det, at ca. 70% af de danske virksomheder er repræsenteret i Sverige, lidt færre i Tyskland og det øvrige Norden, som dog stadig er repræsenteret med mere end 60% af de danske virksomheder. Ca. 20% af de danske eksporterende virksomheder er repræsenteret i Central- og Østeuropa, mens blot ca. 10% har aktiviteter i lande og regioner som Rusland, Kina, Afrika og Syd- og Mellemamerika (PLS-Rambøll-Management 2001b). Det tilsvarende mønster viser sig i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne havde tænkt sig at iværksætte aktiviteter på nye markeder indenfor det næste år. Det 14 Dorthe Serles

19 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter havde 1/3 af virksomhederne, men som sagt viste de sig også her i udpræget grad at være orienterede mod nærmarkederne. Sammenlignet med de store virksomheder, går en større del af SMV eksporten til nærmarkederne, Norden og Tyskland, end hvad er tilfældet for store virksomheder, hhv. 50% mod 40%, ligesom SMV orienterer sig mindre mod fjernmarkederne uden for EU (PLS-Rambøll-Management 2001b). Endelig viser en international sammenligning, at eksporten fra danske SMV i overvejende grad er intra-eu eksport. Sekundært afsættes eksporten til andre vest og østeuropæiske lande. Sammenligningen viser også, at danske SMV i mindre grad end EU19 eksporterer til fjernmarkederne, men i højere grad til Østeuropa. Den danske SMV eksport minder meget om den svenske, men afviger især fra den tyske i forhold til eksport til fjernmarkederne, som er langt større hos tyske SMV (PLS-Rambøll-Management 2001b). Hvis man til sammenligning måler på den faktiske eksportværdi, så stod Tyskland i 2001 for 19,1% af den danske eksport, Sverige for 13,0%, Polen 1,7%, Rusland 1,0% og Brasilien 0,5%. 1 Dette viser, som også tidligere nævnt, at uanset om man måler på den faktiske eksportandel, andelen af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, eller andelen som planlægger markedsudvidelse indenfor det kommende år, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Spørgsmålet er derfor ikke hvorfor danske SMV ikke er repræsenteret i særlig høj grad på fjernmarkeder, der findes i forvejen en del litteratur om eksportbarrierer mv. (se f.eks. Leonidou 1995) men hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder, da det antages at være en nødvendighed, hvis man vil forsøge at realisere eksportpotentialet. Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde I internationaliseringsteorien er det traditionelt en antagelse, at aktiviteter på fjernmarkeder er forbundet med en vis form for usikkerhed, og dermed risiko i forhold til aktiviteter på hjemmemarkedet, altså at der er nogle ulemper ved at operere på udenlandske markeder, som man kunne kalde disadvantages of foreignness, og disse ulemper er voksende, jo længere man bevæger sig væk. 1 Tallene for den faktiske eksportandel stammer fra Danmarks Eksportråds Statistik Eksporten i tal fra Dorthe Serles 15

20 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Forskningen i internationaliseringens motiver, årsager og barrierer drejer sig om at undersøge hvilke afgørende forhold, drivkræfter og betingelser, der virker fremmende eller hæmmende på den enkelte virksomheds internationaliseringsproces, altså hvorfor en virksomhed udfører aktiviteter i et andet land end sit hjemland (Hennart 1991); (Dunning 1980); (Cantwell 1991), og hvilke problematikker, der er forbundet hermed. I 1980 formulerede Dunning sit eklektiske paradigme, der er sammensat af 4 bærende elementer: Markedsmagtstilgangen, hvor internationalisering (af virksomheder fra de mere magtfulde lande) motiveres af billigere produktionsfaktorer mv. i mindre magtfulde lande; Internaliseringstilgangen, hvor pointen er at virksomheder ved at internalisere markedet kan øge effektiviteten, da transaktionsomkostningen ved en administrativ udveksling af en vare er lavere end ved en markedsudveksling; en tilgang baseret på analyse af konkurrencefaktorer, og en makroøkonomisk tilgang. I det eklektiske paradigme bestemmes den internationale produktions grad, form og mønster således af sammensætningen af 3 former for fordele: ejerskabsfordele, lokaliseringsfordele og internaliseringsfordele. Disse fordele skal være tilstrækkelige til at kompensere for de omkostninger, der er ved at starte og operere en udenlandsk enhed (Dunning 1980). Hennart (1991) har også, baseret på Williamson (1981), forsøgt at forme en generel teori om økonomisk organisation, nemlig transaktionsomkostningsteorien, der opfattes som et nøgleelement til forståelse af årsagerne til multinationaleselskabers eksistens og udvikling. Transaktionsomkostningsteorien forklarer hvorfor og hvornår en bestemt organisatorisk foranstaltning vil blive valgt til fordel for alternativerne. FDI foretages for at reducere transaktionsomkostninger og internalisere naturlige markedsufuldkommenheder (Hennart 1991). Således fokuserer transaktionsomkostningstilgangen på risikoen ved at miste kontrol over aktiver som motiv for udenlandske investeringer. Den psykiske afstand spiller en central rolle både i forbindelse med teorier, der beskriver internationaliseringens forløb, i betingelsesteorierne, og i teorierne om styring og ledelse af multinationale selskaber. Rationalet er, at virksomheder vil forsøge at undgå markeder, som opfattes at have stor psykisk afstand. Strandskov definerer virksomhedens internationalisering som En række tilpasnings-, forandrings- og udviklingsprocesser, der betegner en række successive transformationer i virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer som følge af samspillet med de fler- og tværnationale omgivelser (Strandskov 1995:19) (mine fremhævninger) 16 Dorthe Serles

21 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sammenfattende kan man sige, at de nøgleord, der traditionelt har præget diskursen i internationaliseringsdiskussionen, er usikkerhed, risiko, magt, kontrol, konkurrence, psykisk afstand, processer, funktioner, systemer og strukturer. Det er med andre ord et noget negativt ladet vokabolarium, der samtidig i vidt omfang har negligeret menneskets rolle. Netværksteorien er en undtagelse, idet den ikke ser virksomhedens internationalisering som et forhold mellem en virksomhed og et - på sin vis - anonymt marked, men understreger forholdet mellem uafhængige virksomheder, der etablerer netværk (Johanson and Mattsson 1988). En virksomhed bliver international ved at knytte forbindelser med aktører i forskellige lande, og det er dens evne hertil, der skaber konkurrencedygtighed (Andersson and Johanson 1997). I forlængelse af dette aktørsperspektiv, har Sørensen påpeget en forholdsvis ny retning indenfor forståelsen af virksomheders internationalisering, nemlig den at en virksomheds internationaliseringsproces er en social konstruktion, hvilket vil sige, at internationaliseringen ikke kan anskues objektivt, men eksisterer i kraft af virksomhedslederens opfattelse og meningsdannelse (Sørensen 1997). Der argumenteres, at the internationalization process exists within the manager (Sørensen 1997:20). Den enkelte leder kan tillægge hvert element i internationaliseringen en eller anden værdi, som gør at man med retfærdighed kan sige, at internationaliseringens virkelighed opstår i kraft af lederens subjektive mening om elementernes betydning. Det er en interessant tankegang, som ikke er blevet nærmere udforsket i internationaliseringslitteraturen, men som giver anledning til, at man forsøger at afdække hvilke former for interne orienteringer eller mentale billeder blandt virksomhedsledere, der er henholdsvis hæmmende og fremmende for virksomheders internationale udvikling. Selvom der er sket store skred i internationaliseringen af virksomheder og ligeledes i forskningen herom indenfor de seneste 3-4 årtier, er det stort set stadigvæk de samme nøglebegreber, problemstillinger, forløb og mekanismer, der refereres til i internationaliseringsdiskussionen. Hvis man vil inddrage mennesket, individet, og placere det mere centralt i internationaliseringsdiskussionen, er der er behov for et nyt perspektiv og nye begreber til at forstå de problemstillinger, der har at gøre med en virksomheds internationale aktiviteter, frem for blot at se på en international virksomheds systemer, funktioner og strukturer og ændringer heri. Et andet væsentligt aspekt i forhold til forskningen, er problemstillingens tidsretning. Strandskov (1995) har sammenfattet internationaliseringsteoriens genstandsfelter i 5 centrale problemstillinger og emnekredse.. Disse er 1) Internationaliseringens motiver, Dorthe Serles 17

22 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter årsager og barrierer; 2) Internationaliseringens retning, forløb og hastighed; 3) Internationaliseringens form og karakter; 4) Styring og ledelse af internationaliseringprocessen; og 5) Organisations- og kompetenceudviklingen i forbindelse med internationaliseringen. Alle disse områder retter opmærksomheden bagud, mod fortiden, mod at fange nogle tendenser, som er eller har været. Jeg er, som det også fremgår ovenfor, interesseret i problemstillingen hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder. Dette er en fremadrettet problemstilling, der implicit antager, at det er muligt. Det er som sådan heller ikke en neutral problemstilling. Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi Siden midten af 90 erne har man såvel i litteraturen som i medierne som tidligere nævnt varslet fremkomsten af en ny økonomi the new economy, som på fundamental vis vil ændre mekanismerne for, hvordan samfundet fungerer. Maritan og Schnatterly (2002) har peget på nogle af de strømninger, der kendetegner den ny økonomi, således: For nogle repræsenterer termen vigtigheden af Internet-baserede forretninger, mens den for andre repræsenterer fremkomsten af teknologibaserede iværksættervirksomheder. Andre mener, at den ny økonomi ikke er en gruppe af industrier eller virksomhedstype, men en måde, man gør forretninger på, som udnytter teknologien i en kontekst af globalisering og mere åbne finansielle markeder. De henviser til Teece (1998), som argumenterer for, at den hurtige ekspansion af vare- og faktormarkeder har efterladt de uhåndgribelige aktiver, som den grundlæggende base for konkurrencemæssig differentiering i mange brancher. Fællesnævneren for alle disse perspektiver er, ifølge Maritan og Schnatterly, at drivkræften for forretningssucces ikke ser ud til at være fysisk kapital, men uhåndgribelig kapital så som viden, mennesker, omdømme og systemer aktiver som ikke fuldt ud er repræsenteret i en virksomheds årsregnskaber. De henviser til en undersøgelse, der for perioden 1978 til 1998 har sammenlignet markedsværdien af offentligt handlede virksomheder med virksomhedernes bogførte værdi. Resultatet var, at 72% af børsværdierne ikke var repræsenteret i regnskaberne (Maritan and Schnatterly 2002). Hvis man således accepterer, at en så relativ stor andel af den værdi, der skabes i virksomheder er uhåndgribelig, som det også er den centrale tese i det ressourcebaserede perspektiv (RBV) se i øvrigt kap. 7, er det af afgørende betydning for international virksomhedsøkonomi at forsøge at identificere nogle af de elementer, der kan bidrage til at skabe værdi i virksomhederne, men som man hidtil ikke har fokuseret så stærkt på. Der er med andre ord behov for at søge ud over virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer (jf. Strandskov 1995) efter forklaringer, hvis man skal forstå den 18 Dorthe Serles

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Global Industriel E-handel

Global Industriel E-handel Global Industriel E-handel Morten Rask Center for Internationale Studier Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet Forord 3 Forord Denne afhandling er blevet til i lyset af Internettets 1 kommercialisering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere