Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder"

Transkript

1 Relationsbåret International Udvikling på Fjernmarkeder af Små- og Mellemstore Virksomheder Dorthe Serles Institut for Erhvervsstudier Center for Internationale Studier Aalborg Universitet Fibigerstraede Aalborg Ø Danmark Tlf.: Fax: Mobiltlf: Homepage:

2

3 Til min Mor Hvis du samler mod til at udfordre noget, vil du aldrig fortryde det. Hvor ville det være trist at bruge sit liv på at gå rundt og tænke: Hvis bare jeg havde haft mere mod. Uanset udfaldet, er det vigtigste, at du tager et skridt frem ad den vej, du tro på, er den rigtige. Der er ingen grund til at bekymre dig om, hvad andre tænker. Når alt kommer til alt, er det dit liv. Vær sand imod dig selv! Daisaku Ikeda Indtil man virkelig føler, at man går ind for noget, er der tøven, mulighed for at trække sig tilbage, og altid en mangel på effektivitet, hvad angår alle slags initiativer og skabende handlinger. Men i det øjeblik, hvor man virkelig går ind for noget, kommer forsynet en til hjælp. En hel række begivenheder springer ud af beslutningen. Ligegyldigt, hvad du gerne vil, eller drømmer, at du kan så gå i gang! Modet er genialt er er kraft og magt i det. Johan Wolfgang Goethe

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Tabeloversigt 5 Figuroversigt 7 Bilagsoversigt 7 Forord 9 Taksigelser Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 13 Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering 13 Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet 14 Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde 15 Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi 18 Afhandlingens bidrag til internationaliseringsdiskussionen og danske SMVs internationale udvikling CRM-Forståelse i Nordjylland 23 Indledning 23 CRM og beslægtede fagteoretiske områder 24 Transaktions- eller Relationsmarketing 27 Forskningsmetode 30 Baggrund 30 Casestudium 31 Analysemodel 32 Det empiriske grundlag 33 Dataindsamling 35 Analysemetode 35 Resultater 37 Motiver 37 Forventninger og mål 39 Dorthe Serles 1

6 Indholdsfortegnelse Performanceindikatorer 42 Vidensbehov, -indsamling og spredning 43 Systemet 43 Relationsorientering 44 Sammenfatning og diskussion 48 Implikationer for yderligere forskning Ledelse af kunderelationer CRM eller en strategisk kunderelationsportefølje? 51 Indledning 51 Kundeorienteringsfilosofien 52 Problemer med kundeorienteringsfilosofien 54 Relationsmarkedsføring 55 Resultater af den nordjyske undersøgelse 56 Interorganisatoriske relationer 57 Seks paradigmer for interorganisatorisk relationsdannelse 59 Den strategiske kunderelationsportefølje 60 Faktorer, der har indflydelse på kunderelationstype 63 Konklusion og diskussion 66 Ledelses- og forskningsmæssige implikationer Relationsbaseret Eksportpræstation 68 Indledning 68 Selve eksportpræstationsbegrebet 70 Økonomiske mål 71 Ikke-økonomiske mål 72 Generiske mål 72 Single eller sammensatte mål 73 Traditionelle determinanter for eksportpræstation 73 Strukturelle determinanter 74 Strategiske determinanter 75 Subjektive determinanter 76 Tilgange til måling af eksportpræstation 77 Præstationsdimension 77 Referenceramme 77 Interessentperspektiv 78 Tidshorisont 78 Objektivitetsdimensionen 79 2 Dorthe Serles

7 Indholdsfortegnelse Relationers betydning for eksportpræstation 79 Modellen - Relationsbaseret eksportpræstation 81 Relationspræstationsmål 81 Determinanter for relationspræstation 82 Tilgang til måling af relationspræstation 82 Metode 85 Operationalisering 86 Population og strikprøve 86 Resultater 88 Faktoranalyse af uafhængige og afhængige variable 88 Regressionsanalyse test af sammenhæng mellem relationsvariable og eksportpræstationsvariable 90 Konklusion, diskussion og implikationer Hot or Not? Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 95 Opmærksomheden rettet mod fjerne markeder 95 Konventionelle internationaliseringsteorier og fjernmarkedsproblematikken 98 Fasemodellen 98 Betingelsesmodellen 99 Netværksmodellen 100 Born Global-modellen 100 Psykisk afstandsbegrebets rødder i traditionel kulturteori 101 Individ- og relationsbaseret tilgang til forståelse og forklaring af psykisk afstand 102 Værdibegrebet i interorganisatoriske relationer 103 Konceptuel Model Psykisk Afstand i Relationsperspektiv 104 Metode 107 Dataindsamling 107 Operationalisering 108 Analyseresultater 111 Afstandsbestemte landeklynger 111 Faktoranalyse 115 Regressionsanalyse relationsbestemt psykisk afstand 118 Sammenfatning SMV-Ledertyper afgør virksomhedens internationaliseringstilgang 121 Indledning 121 Individets betydning for virksomhedens internationalisering 122 Dorthe Serles 3

8 Indholdsfortegnelse Sammenhæng mellem personlighedstype og beslutningstilgang 125 Et eksperiment - fra beslutningstilgang til ledertype 126 Forskningsmetode 130 Modellen og dens dimensioner 132 Ressourceopfattelse 135 Internationalt udsyn 136 Engagement 136 Modellen i komparativt perspektiv 137 Resultater - en typologi af SMV-lederes tilgange til international ekspansion 139 Konklusion, diskussion og implikationer 148 Modellens dynamik 148 SMV-lederen 149 Eksportfremmeinstitutioner 151 Forskningen 152 Sammenfatning Psykisk energi i internationale virksomhedsrelationer 155 Indledning 155 Traditionelle forståelser af virksomheder og virksomhedsrelationer 157 Den ressourcebaserede virksomhedsteori 157 Den energibaserede forståelse af virksomheder 160 Latent og manifest energi 161 Energitransmission og menneskelige livstendenser 163 Virksomhedens kollektive energiniveau forskellige niveauer for manifesteret kollektiv energi 165 Energiens dynamik flow, transformering og (re-)kanalisering 168 Energiens kredsløb i organisationen 171 Faktorer der kan udløse en bestemt manifestation af energi 173 Psykisk energi i internationale relationer: To dansk-brasiliansk kulturmøder som eksempel 175 Lars Bonderup Bjørn, Aalborg Industries A/S 176 Ivar Lindemark, Winnie Papir A/S Aktionsforskning som Forskningstilgang ifm. SMV Indtrængning på Fjernmarkeder 180 Indledning 180 Baggrund og problemstilling 181 Eksperimentet som idé Dorthe Serles

9 Indholdsfortegnelse Aktionsforskningens idé 183 Aktionsforskning ifølge Bill Torbert 185 Kritik af traditionel samfundsvidenskabelig forskning 186 Virkelighedsopfattelse Fire Erfaringsterritorier 187 Første persons forskningspraksis 188 Anden persons forskningspraksis 190 Tredje persons forskningspraksis 191 Sammenfattende model Aktionsforskningsens 27 krydderier 192 Fortællingen om Business in Brazil BIB-Projektets grundlæggende antagelser 194 Kronologi over Business in Brazil (BIB)-projektet BIB-Projektets 27 aktionsforskningskrydderier 201 Transformationssforskning i Relationsbåret International Udvikling af SMV 204 Apollon, Dionysos og Jupiter 205 Den gensidige indflydelse af de fire erfaringsrum 207 Resultater transformationsprocesser for 1., 2. og 3. person 207 Portalen 208 Anden Persons Transformation udvikling for OS 210 Tredje Persons Transformation udvikling for Dem 212 Første Persons Transformation udvikling for Mig 214 Konklusion - Transformationsforskning og praksis for SMV i international udvikling 215 Bilag 217 Efterskrift: Visionen revolutioner for forskning og international SMVudvikling på fjernmarkeder 228 English Summary 229 Litteratur 234 Tabeloversigt TABEL 1. TO FORMER FOR MARKETINGORIENTERING TRANSAKTIONSORIENTERING OG RELATIONSORIENTERING. 27 Dorthe Serles 5

10 Indholdsfortegnelse TABEL 2. RELATIONSORIENTERING EN TYPE MARKEDSFORSTÅELSE 30 TABEL 3. FIRE IDEALTYPISKE KUNDERELATIONSSTRATEGIER. 65 TABEL 4. GENEREL RESPONDENTPROFIL 87 TABEL 5. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIGE OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 89 TABEL 6. RELATIONSDETERMINANTVARIABLES INDFLYDELSE PÅ RELATIONSPRÆSTATIONSVARIABLE (STANDARDISERET REGRESSIONSKOEFFICIENTER) 91 TABEL 7. KLYNGEBESKRIVELSE MED AFSTANDSFAKTORGENNEMSNIT FOR HVER KLYNGE. 113 TABEL 8. LANDEOVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE LANDE I DE 4 KLYNGER. 113 TABEL 9. KONTINUERLIG OPSTILLING AF OPLEVET AFSTAND TIL PÅGÆLDENDE MARKED. 115 TABEL 10. FAKTORANALYSE AF AFHÆNGIG OG UAFHÆNGIGE VARIABLE 117 TABEL 11. REGRESSIONSANALYSE FOR VARIABLE, DER KAN FORKLARE AFSTANDEN (MÅLT VHA. AFSTANDSFAKTOREN). 119 TABEL 12. BAGGRUNDSVARIABLE FOR DE 168 VIRKSOMHEDER. 129 TABEL 13. OVERSIGT OVER TYPERNES MENTALE MODEL IFHT. INTERNATIONALT UDSYN, RESSOURCER OG ENGAGEMENT. 142 TABEL 14. FORDELING AF IDEALTYPER BLANDT DE VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT HHV. JA ELLER NEJ TIL AT DELTAGE I BIB-PROJEKTET 148 TABEL 15. SMV-LEDERTYPEUDVIKLING VHA. SELVREFLEKSION 150 TABEL 16. FIRE ERFARINGSTERRITORIER 187 TABEL 17. BIB-PROJEKTETS 27 AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER Dorthe Serles

11 Indholdsfortegnelse Figuroversigt FIGUR 1. RELATIONSSTIGEN 27 FIGUR 2. SAMMENHÆNGEN MELLEM FORRETNINGSPROCESSER OG IT I RELATION TIL CRM. 29 FIGUR 3. FIRE FORSKELLIGE TYPER INTERORGANISATORISKE RELATIONER 58 FIGUR 4. STRATEGISK BETYDNING I ET KUNDE-LEVERANDØR FORHOLD. 63 FIGUR 5. SAMMENHÆNG MELLEM RELATIONSFAKTORER OG RELATIONSPRÆSTATION 84 FIGUR 6. KONCEPTUEL MODEL FOR BESLUTNINGSTAGERES OPFATTELSE AF PSYKISK AFSTAND MELLEM HJEMMEMARKED OG MÅLMARKED 106 FIGUR 7. MODEL TIL FORSTÅELSE AF FORSKELLIGE SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION. 134 FIGUR 8. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION I 140 FIGUR 9. SMV-LEDERTYPER IFHT. INTERNATIONAL EKSPANSION II 141 FIGUR 10. ENERGIMÆSSIG PÅVIRKNING AF ANDRE. 1: NEGATIV KRITIK, 2: VREDE, 3: AT SE DET HØJESTE I EN ANDEN. 170 FIGUR 13. EKSEMPEL PÅ TO FORSKELLIGE ORGANISATORISKE LIVSTILSTANDE PRÆGET AF FORSKELLIGE NIVEAUER AF MANIFESTERET ENERGI OG ENERGIFLOW. 172 FIGUR 14. DEN VÆRDISKABENDE KONSTRUKTIV-ENERGISPIRAL 175 FIGUR AKTIONSFORSKNINGSKRYDDERIER OG ANDELEN AF FORSKNINGSSPEKTRET STUDERET VIA EMPIRISK-POSITIVISTISKE METODER. 193 FIGUR 16. AKTIONSFORSKNING SOM GENSIDIGT SAMSPIL MELLEM DE FIRE ERFARINGSRUM 205 FIGUR 17. REGISTREREDE VIRKSOMHEDERS SEKTORPROFIL 213 Bilagsoversigt BILAG 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL BIB-PORTAL 14. DECEMBER BILAG 2. ANSØGNING TIL DANMARKS EKSPORTRÅD BILAG 3. STANDARDBREV ( ) TIL BRASILIANSKE VIRKSOMHEDER BILAG 4. INVITATION TIL BUSINESS IN BRAZIL SEMINAR BILAG 5. INVITATION TIL DELEGATIONSREJSE TIL BRASILIEN Dorthe Serles 7

12 Indholdsfortegnelse 8 Dorthe Serles

13 Forord Forord Denne Ph.D-afhandling handler om at rejse. At rejse er at leve. Man hører ofte, at småog mellemstore virksomheder bliver tvunget af konjukturerne på nærmarkederne til at rejse længere ud i verden. I min fortælling handler rejsen ikke om at overleve. Men netop om at leve. Om at skabe mere værdi i relationer med andre mennesker og virksomheder på de fjernere himmelstrøg. Argumentet er, at man både skal rejse så langt væk som muligt, men også skal begive sig på en rejse indad i sig selv, hvis man vil udvikle sig selv og virksomheden. Min egen pilgrimsrejse mod Det Forjættede Land startede med en passioneret forelskelse i Brasilien. Billetten købte jeg, da jeg i 1995 i forbindelse med mit cand.merc.-studium i international virksomhedsøkonomi (IVØ) på Aalborg Universitet (AAU) var på et 6 måneders studie-/og praktikophold i Brasilien. Siden har jeg arbejdet to år på Det Danske Generalkonsulat i São Paulo som eksportkonsulent, hvilket har sået interessen for at forske i, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan udvide sin involvering på de fjernere markeder. Det er min ambition, at denne Ph.D-afhandling skal kunne inspirere. På den ene eller den anden måde. Uanset hvem, der læser den; om det er forskere, erhvervsledere, offentligt ansatte i eksportfremmeinstitutioner, konsulenter, studerende osv. Det er for mig det, som forskningen handler om. Eller som en kær ven og forskerkollega, Morten Rask, har udtrykt det for mig: Forskning handler om, at vi giver hinanden nogle bredere skuldre at stå på. Så det er ikke meningen, at en Ph.D-afhandling skal være et perfekt værk uden huller der må gerne stå lidt døre åbne, som man ikke selv er gået ind ad. Selvom det selvfølgelig kunne være rart, at producere ny viden, der kunne præsentere de vise sten én gang for alle, har jeg indset, at dette ville repræsentere noget ultimativt og dermed statisk og stagnerende, hvorfor det i virkeligheden er uinteressant. Derfor er det mit ønske, at denne afhandling skal kunne ses som en bro. Gerne mange broer, der kan give inspiration til at gå ad nye veje. Nogle af broerne er solide nok til at man kan gøre dem til motorveje, køre over dem og komme videre. Andre skal man træde lidt mere varsomt på. Bæredygtig, ja, men måske kun som gangbro. Nogle forskere vil måske se nærmere på disse broer, og forsøge at gøre dem stærkere, bruge mere solide Dorthe Serles 9

14 Forord materialer, mens andre vil lade dem være, spinkle som de er, og blot nyde, at det ikke alt sammen er motorveje. Lad mig invitere dig på denne rejse. I virkeligheden er den primære målgruppe for afhandlingen Ph.D-bedømmelsesudvalget. Afhandlingen, som den foreligger i nærværende form, har primært til formål at vise dette bedømmelsesudvalg, at jeg har tilstrækkeligt solidt kendskab til fagområdets litteratur, at jeg behersker det metodemæssige forsknings- håndværk på tilfredsstillende måde, og at jeg er i stand til at koble disse elementer på en måde, der kan bidrage til teoriudvikling på området. Døm selv. Taksigelser Mange mennesker har en aktie i tilblivelsen, udførelsen og færdiggørelsen af min afhandling, som markerer et vigtigt (v)endepunkt i mit liv. Først og fremmest må jeg udtrykke min tak for det privilegium, jeg har haft, ved at have to hovedvejledere, Olav Jull Sørensen og John Kuada. Uanset, hvordan fordelingen af deres vejlederroller har været på papiret, har de for mig begge spillet hovedroller. Næsten som Yin & Yang. En god balance mellem modsætninger, som hver især har bidraget med noget forskelligt. I IVØ-miljøet har jeg desuden haft glæde og gavn af samtaler og seminarer med mine kolleger, hvoraf særligt Morten Rask (nu Handelshøjskolen i Århus), ved utallige lejligheder, har fået sat nyt perspektiv eller nye billeder på en eller anden problemstilling, som har voldt mig besvær. Derudover vil jeg gerne sige tak til Poul Houmann Andersen, ligeledes fra Handelshøjskolen i Århus, som gav mig konstruktiv kritik på en artikel, på et tidspunkt, som var afgørende for resten af mit forløb. Tuborg-fondet har givet mig mulighed for studieophold i USA, hvor jeg havde fornøjelsen af at møde 3 forskellige forskningsmiljøer: George Washington University, hos Dr. Liesl Riddle; McDonough School of Business ved Georgetown University, Washington D.C. hos Prof. Michael R. Czinkota Carroll School of Management, Boston College, hos Prof. Bill Torbert. Bill Torbert har specielt haft afgørende betydning for min afhandling. Derudover vil jeg gerne sige tak til alle de ledere i de danske og brasilianske virksomheder og organisation, som jeg har mødt, talt eller et med i forbindelse med mit projekt, som både har været en kilde til indsigt af professionel karakter, men som også har givet mig mange gode, sociale oplevelser. Det har givet lidt ekstra krydderi til hverdagen bag murene. Hen mod slutspurten har jeg sat virkelig stor pris på at kunne trække på både venner, kolleger og familie, som har sørget for, at jeg har kunnet hellige mig skrivearbejdet. Ma- 10 Dorthe Serles

15 Forord ria Bøge og Suna Sørensen skal have speciel tak for at have bidraget med in stor indsats i forbindelse med korrekturlæsning og redigering. På hjemmefronten nærer jeg desuden og trods alt dyb taknemmelighed til min sjælsven, Andre Luis Serles, som ved at give mig såvel høj grad af modstand, på de mest uheldige tidspunkter, som høj grad af opbakning, når det virkelig gjaldt, har skubbet mig gennem dette forløb. Til sidst vil jeg nævne John Kuada endnu engang, fordi han på mest afgørende vis har åbnet mine øjne for, hvad det hele drejer sig om både når det gælder Ph.Dafhandlinger og livet i det hele taget: Lid hvad der er at lide, nyd hvad der er at nyde. Anse både lidelse og lykke for livets realiteter og fortsæt [ ] uanset, hvad der sker. Tak, John. Dorthe Serles Aalborg Universitet August 2004 Dorthe Serles 11

16 12 Dorthe Serles

17 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sigtet med denne Ph.D.-afhandling er at udfordre den eksisterende teori og udvikle ny tænkning om virksomheders internationalisering. Ph.D.-afhandlingens problemstilling og karakter skal ses i lyset af store ændringer i økonomien og samfundet over de seneste 10 år, ændringer som samlet sætter nye rammer og betingelser for virksomheders ageren lokalt såvel som globalt. Ændringerne kan ved brug af de kodeord, der bruges om dem, anføres som økonomiens globalisering, som har givet nye muligheder både på salgs- og indkøbssiden. Blandt kodeordene er Den Ny Økonomi og Videnssamfundet og herunder specielt i sammenhæng med virksomheders internationalisering; Internettes brug til køb, salg, koordinering osv., samt den generelle individorientering både i og udenfor den erhvervsøkonomiske kontekst. Hvis man som forsker skal forsøge at gribe nogle af disse strømninger og konceptualisere dem, give dem form, så de kan bære og ikke spærre for virksomhedernes internationale udvikling, er det vigtigt, at man som udgangspunkt ikke begrænser sin egen horisont til det eksisterende teoriapparat indenfor fagfeltet. Man må også selv bevæge sig ud på ukendt grund. Dels ved at lade sig inspirere af litteratur fra andre fagområder end den, der traditionelt anvendes indenfor international virksomhedsøkonomi, og dels men absolut ikke mindst må teoriudviklingen have afsæt i den virkelige verden. Afhandlingens empiriske base og dermed udgangspunkt er små- og mellemstore virksomheder (SMV) og deres ledere. Hvordan orienterer og klarer de sig i den verden, som er beskrevet ovenfor. Og for mig endnu vigtigere: Hvordan kan de udvikle sig og skabe mere værdi for sig selv og andre ved at udvide deres internationale involvering? Mit svar er, at de skal rette blikket mod nye horisonter eksempelvis fjernmarkeder. Danske små- og mellemstore virksomheders internationalisering Dansk eksport har i det meste af halvfemserne været påvirket af problemerne på nærmarkederne, hvor eksporten har været stagnerende eller direkte faldende, hvilket har betydet at det især er SMV, der er blevet klemt i den internationale konkurrence. Uanset om man måler på Danmarks faktiske eksportfordeling på lande, eller antallet af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Dorthe Serles 13

18 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Risikoen ved denne afgjorte fokusering på de nære markeder, og den deraf følgende afhængighed af nærmarkedernes konjunkturer, kan eksempelvis ses i Børsen d. 10. juli 2001, hvor man kan læse, at Det svenske marked er ved at udvikle sig til en gyser for de danske eksportører. [ ] Ifølge Handelsbankens prognose vil den danske eksport til Sverige både i år og til næste år falde med omkring tre mia. kr. om året. Men det kan ikke udelukkes, at størstedelen af dette eksportfald allerede vil komme i år (Andresen 2001). Der er med andre ord et behov for at studere mulighederne for at ændre dette billede, f.eks. ved at udvikle nye metoder, der kan gøre virksomhederne i stand til at håndtere, og dermed også vælge at fokusere på fjernere markeder. Også Danmarks Eksportråd lægger med forskellige aktiviteter op til en øget opmærksomhed på udviklingen af de danske virksomheder til at kunne klare sig i den intensiverede globalisering. F.eks. hedder det i en relativ ny håndbog med titlen Bryd grænserne successtrategier for små og mellemstore virksomheder (Rambøll 2001), at de danske små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi. De skaber en stor del af værdierne, og de står for knap halvdelen af dansk erhvervslivs afsætning i udlandet. Internationaliseringsbarometeret og eksportpotentialet Danske små- og mellemstore virksomheders eksportpotentiale blev i 2001 af PLS Rambøll Management beregnet til at være på 27,6 mia. kr. (PLS-Rambøll-Management 2001). Tallet dækker potentialet for SMV mellem 5-99 ansatte, og defineres som en uudnyttet mulighed for at eksportere en vare eller serviceydelse i de ikke-eksporterende virksomheder. Samtidig konkluderer rapporten, at såvel den samlede SMV eksportandel (andelen af eksporterende virksomheder) som eksportkvoten (eksportens andel af den samlede omsætning) er uændret i perioden 1995 til 2000, hhv. 57% og 31%, hvilket indikerer, at der også er uudnyttet eksportpotentiale blandt de eksporterende virksomheder. Dette understreges specielt, hvis man kigger nærmere på landefordelingen af de markeder, danske virksomheder er repræsenteret på, som var et centralt tema i en anden PLSrapport, Internationaliseringsbarometeret, ligeledes fra Heraf fremgår det, at ca. 70% af de danske virksomheder er repræsenteret i Sverige, lidt færre i Tyskland og det øvrige Norden, som dog stadig er repræsenteret med mere end 60% af de danske virksomheder. Ca. 20% af de danske eksporterende virksomheder er repræsenteret i Central- og Østeuropa, mens blot ca. 10% har aktiviteter i lande og regioner som Rusland, Kina, Afrika og Syd- og Mellemamerika (PLS-Rambøll-Management 2001b). Det tilsvarende mønster viser sig i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne havde tænkt sig at iværksætte aktiviteter på nye markeder indenfor det næste år. Det 14 Dorthe Serles

19 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter havde 1/3 af virksomhederne, men som sagt viste de sig også her i udpræget grad at være orienterede mod nærmarkederne. Sammenlignet med de store virksomheder, går en større del af SMV eksporten til nærmarkederne, Norden og Tyskland, end hvad er tilfældet for store virksomheder, hhv. 50% mod 40%, ligesom SMV orienterer sig mindre mod fjernmarkederne uden for EU (PLS-Rambøll-Management 2001b). Endelig viser en international sammenligning, at eksporten fra danske SMV i overvejende grad er intra-eu eksport. Sekundært afsættes eksporten til andre vest og østeuropæiske lande. Sammenligningen viser også, at danske SMV i mindre grad end EU19 eksporterer til fjernmarkederne, men i højere grad til Østeuropa. Den danske SMV eksport minder meget om den svenske, men afviger især fra den tyske i forhold til eksport til fjernmarkederne, som er langt større hos tyske SMV (PLS-Rambøll-Management 2001b). Hvis man til sammenligning måler på den faktiske eksportværdi, så stod Tyskland i 2001 for 19,1% af den danske eksport, Sverige for 13,0%, Polen 1,7%, Rusland 1,0% og Brasilien 0,5%. 1 Dette viser, som også tidligere nævnt, at uanset om man måler på den faktiske eksportandel, andelen af virksomheder, som er repræsenteret på de enkelte markeder, eller andelen som planlægger markedsudvidelse indenfor det kommende år, er det helt klart nærmarkederne, der dominerer. Spørgsmålet er derfor ikke hvorfor danske SMV ikke er repræsenteret i særlig høj grad på fjernmarkeder, der findes i forvejen en del litteratur om eksportbarrierer mv. (se f.eks. Leonidou 1995) men hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder, da det antages at være en nødvendighed, hvis man vil forsøge at realisere eksportpotentialet. Internationaliseringsdiskussionen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde I internationaliseringsteorien er det traditionelt en antagelse, at aktiviteter på fjernmarkeder er forbundet med en vis form for usikkerhed, og dermed risiko i forhold til aktiviteter på hjemmemarkedet, altså at der er nogle ulemper ved at operere på udenlandske markeder, som man kunne kalde disadvantages of foreignness, og disse ulemper er voksende, jo længere man bevæger sig væk. 1 Tallene for den faktiske eksportandel stammer fra Danmarks Eksportråds Statistik Eksporten i tal fra Dorthe Serles 15

20 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Forskningen i internationaliseringens motiver, årsager og barrierer drejer sig om at undersøge hvilke afgørende forhold, drivkræfter og betingelser, der virker fremmende eller hæmmende på den enkelte virksomheds internationaliseringsproces, altså hvorfor en virksomhed udfører aktiviteter i et andet land end sit hjemland (Hennart 1991); (Dunning 1980); (Cantwell 1991), og hvilke problematikker, der er forbundet hermed. I 1980 formulerede Dunning sit eklektiske paradigme, der er sammensat af 4 bærende elementer: Markedsmagtstilgangen, hvor internationalisering (af virksomheder fra de mere magtfulde lande) motiveres af billigere produktionsfaktorer mv. i mindre magtfulde lande; Internaliseringstilgangen, hvor pointen er at virksomheder ved at internalisere markedet kan øge effektiviteten, da transaktionsomkostningen ved en administrativ udveksling af en vare er lavere end ved en markedsudveksling; en tilgang baseret på analyse af konkurrencefaktorer, og en makroøkonomisk tilgang. I det eklektiske paradigme bestemmes den internationale produktions grad, form og mønster således af sammensætningen af 3 former for fordele: ejerskabsfordele, lokaliseringsfordele og internaliseringsfordele. Disse fordele skal være tilstrækkelige til at kompensere for de omkostninger, der er ved at starte og operere en udenlandsk enhed (Dunning 1980). Hennart (1991) har også, baseret på Williamson (1981), forsøgt at forme en generel teori om økonomisk organisation, nemlig transaktionsomkostningsteorien, der opfattes som et nøgleelement til forståelse af årsagerne til multinationaleselskabers eksistens og udvikling. Transaktionsomkostningsteorien forklarer hvorfor og hvornår en bestemt organisatorisk foranstaltning vil blive valgt til fordel for alternativerne. FDI foretages for at reducere transaktionsomkostninger og internalisere naturlige markedsufuldkommenheder (Hennart 1991). Således fokuserer transaktionsomkostningstilgangen på risikoen ved at miste kontrol over aktiver som motiv for udenlandske investeringer. Den psykiske afstand spiller en central rolle både i forbindelse med teorier, der beskriver internationaliseringens forløb, i betingelsesteorierne, og i teorierne om styring og ledelse af multinationale selskaber. Rationalet er, at virksomheder vil forsøge at undgå markeder, som opfattes at have stor psykisk afstand. Strandskov definerer virksomhedens internationalisering som En række tilpasnings-, forandrings- og udviklingsprocesser, der betegner en række successive transformationer i virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer som følge af samspillet med de fler- og tværnationale omgivelser (Strandskov 1995:19) (mine fremhævninger) 16 Dorthe Serles

21 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter Sammenfattende kan man sige, at de nøgleord, der traditionelt har præget diskursen i internationaliseringsdiskussionen, er usikkerhed, risiko, magt, kontrol, konkurrence, psykisk afstand, processer, funktioner, systemer og strukturer. Det er med andre ord et noget negativt ladet vokabolarium, der samtidig i vidt omfang har negligeret menneskets rolle. Netværksteorien er en undtagelse, idet den ikke ser virksomhedens internationalisering som et forhold mellem en virksomhed og et - på sin vis - anonymt marked, men understreger forholdet mellem uafhængige virksomheder, der etablerer netværk (Johanson and Mattsson 1988). En virksomhed bliver international ved at knytte forbindelser med aktører i forskellige lande, og det er dens evne hertil, der skaber konkurrencedygtighed (Andersson and Johanson 1997). I forlængelse af dette aktørsperspektiv, har Sørensen påpeget en forholdsvis ny retning indenfor forståelsen af virksomheders internationalisering, nemlig den at en virksomheds internationaliseringsproces er en social konstruktion, hvilket vil sige, at internationaliseringen ikke kan anskues objektivt, men eksisterer i kraft af virksomhedslederens opfattelse og meningsdannelse (Sørensen 1997). Der argumenteres, at the internationalization process exists within the manager (Sørensen 1997:20). Den enkelte leder kan tillægge hvert element i internationaliseringen en eller anden værdi, som gør at man med retfærdighed kan sige, at internationaliseringens virkelighed opstår i kraft af lederens subjektive mening om elementernes betydning. Det er en interessant tankegang, som ikke er blevet nærmere udforsket i internationaliseringslitteraturen, men som giver anledning til, at man forsøger at afdække hvilke former for interne orienteringer eller mentale billeder blandt virksomhedsledere, der er henholdsvis hæmmende og fremmende for virksomheders internationale udvikling. Selvom der er sket store skred i internationaliseringen af virksomheder og ligeledes i forskningen herom indenfor de seneste 3-4 årtier, er det stort set stadigvæk de samme nøglebegreber, problemstillinger, forløb og mekanismer, der refereres til i internationaliseringsdiskussionen. Hvis man vil inddrage mennesket, individet, og placere det mere centralt i internationaliseringsdiskussionen, er der er behov for et nyt perspektiv og nye begreber til at forstå de problemstillinger, der har at gøre med en virksomheds internationale aktiviteter, frem for blot at se på en international virksomheds systemer, funktioner og strukturer og ændringer heri. Et andet væsentligt aspekt i forhold til forskningen, er problemstillingens tidsretning. Strandskov (1995) har sammenfattet internationaliseringsteoriens genstandsfelter i 5 centrale problemstillinger og emnekredse.. Disse er 1) Internationaliseringens motiver, Dorthe Serles 17

22 1. Virksomheders internationale udvikling mod nye horisonter årsager og barrierer; 2) Internationaliseringens retning, forløb og hastighed; 3) Internationaliseringens form og karakter; 4) Styring og ledelse af internationaliseringprocessen; og 5) Organisations- og kompetenceudviklingen i forbindelse med internationaliseringen. Alle disse områder retter opmærksomheden bagud, mod fortiden, mod at fange nogle tendenser, som er eller har været. Jeg er, som det også fremgår ovenfor, interesseret i problemstillingen hvordan man kan øge danske SMVs aktiviteter på fjernmarkeder. Dette er en fremadrettet problemstilling, der implicit antager, at det er muligt. Det er som sådan heller ikke en neutral problemstilling. Behov for nye perspektiver i lyset af Den Ny Økonomi Siden midten af 90 erne har man såvel i litteraturen som i medierne som tidligere nævnt varslet fremkomsten af en ny økonomi the new economy, som på fundamental vis vil ændre mekanismerne for, hvordan samfundet fungerer. Maritan og Schnatterly (2002) har peget på nogle af de strømninger, der kendetegner den ny økonomi, således: For nogle repræsenterer termen vigtigheden af Internet-baserede forretninger, mens den for andre repræsenterer fremkomsten af teknologibaserede iværksættervirksomheder. Andre mener, at den ny økonomi ikke er en gruppe af industrier eller virksomhedstype, men en måde, man gør forretninger på, som udnytter teknologien i en kontekst af globalisering og mere åbne finansielle markeder. De henviser til Teece (1998), som argumenterer for, at den hurtige ekspansion af vare- og faktormarkeder har efterladt de uhåndgribelige aktiver, som den grundlæggende base for konkurrencemæssig differentiering i mange brancher. Fællesnævneren for alle disse perspektiver er, ifølge Maritan og Schnatterly, at drivkræften for forretningssucces ikke ser ud til at være fysisk kapital, men uhåndgribelig kapital så som viden, mennesker, omdømme og systemer aktiver som ikke fuldt ud er repræsenteret i en virksomheds årsregnskaber. De henviser til en undersøgelse, der for perioden 1978 til 1998 har sammenlignet markedsværdien af offentligt handlede virksomheder med virksomhedernes bogførte værdi. Resultatet var, at 72% af børsværdierne ikke var repræsenteret i regnskaberne (Maritan and Schnatterly 2002). Hvis man således accepterer, at en så relativ stor andel af den værdi, der skabes i virksomheder er uhåndgribelig, som det også er den centrale tese i det ressourcebaserede perspektiv (RBV) se i øvrigt kap. 7, er det af afgørende betydning for international virksomhedsøkonomi at forsøge at identificere nogle af de elementer, der kan bidrage til at skabe værdi i virksomhederne, men som man hidtil ikke har fokuseret så stærkt på. Der er med andre ord behov for at søge ud over virksomhedens grundlæggende funktioner, systemer og strukturer (jf. Strandskov 1995) efter forklaringer, hvis man skal forstå den 18 Dorthe Serles

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere