Årsberetning og regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2010"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2010 info

2 Indhold 4 Årsberetning Årsregnskab Bidragsliste 2010 Kalender november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord. Rudi Olsen dobbeltkort 4 stk. med kuvert (200x150 mm). Dette kort Miss Barcelona 1992 er doneret bekæmpelsen af cystisk fibrose af kunstneren Rudi Napoleon Olsen november 2011 CF-Julemarked i Helligåndshuset ved Helligåndskirken på Strøget i København. Begge dage åbent kl klik ind på CF-hjemmesiden og hold øje med de seneste nyheder. Webshop CFSHOP Salgsartikler m.m. CFF s internetbutik, hvor man bl.a. kan købe CF-merchandise og betale kontingent og bidrag vha. Dankort. Nyhedsmail fra cff Tilmeld dig nyhedsmail fra cff.dk og modtag hver gang, der er nyheder og opdateringer. Se ikon på forsiden af cff.dk Kontaktinformationer Hjælp CFF med at opdatere dine kontaktinformationer ( , tlf. og adresse). Brug også kontaktinformationer til at melde flytning til CF-foreningen så undgår vi unødvendig porto... Se ikon på forsiden af cff.dk Pårørende til cf CFF vil gerne være i kontakt og styrke informationen til pårørende til CF-patienter. Hjælp os med at indsamle kontaktinformationer. Se ikon på forsiden af cff.dk Læs mere på cff.dk Kan købes i webshop på cff.dk Pris kr. 40,00 inkl. forsendelse. Layout: Demuth Graphic ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Produceret september 2011 Hyrdebakken Viborg Socialrådgiver-assistance til CF-medlemsfamilier I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og 18, hvor jeg giver telefonrådgivning på tlf Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe telefonen i dette tidsrum, vil I kunne høre en besked på telefonsvareren om, hvornår jeg kan træffes i stedet. Venlig hilsen Gitte Madsen, socialrådgiver Landsforeningen til Bekæmplse af Fax Tlf CF-infos redaktion: Tania Pressler Hanne Wendel Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Netbank Årsberetning og regnskab 2010

3 Et arvebeløb til Cystisk Fibrose hjælper de sygdomsramte patienter Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) er en af landets absolut mindre patientorganisationer. I de senere år er det blevet sværere og sværere at skaffe penge til vores arbejde for patienterne. Det betyder, at vi mangler midler til at kunne opretholde aktiviteterne indenfor en række af vore vigtige arbejdsområder som: CFF s PATIENT- OG FAMILIERÅDGIVNING, hvor vi yder vejledning til de sygdomsramte og deres familier om livet med CF samt vejledning om sociale støttemuligheder. Vores arbejde med generel OPLYSNING OM CF til befolkningen, så børn med CF kan blive diagnosticeret og komme i rette behandling så tidligt som muligt. CFF s økonomiske støtte til DANSK CF-FORSKNING med håb om, at der kan skabes endnu bedre behandling og længere overlevelsestid for patienterne. Hvis du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen med et arvebeløb, bestemmer du først og fremmest selv, hvad dine penge skal gå til. Kontakt os gerne for oplysning og vejledning om testamente og om, hvordan en arv kan være til størst mulig gavn for patienterne. Cystisk Fibrose Foreningen er godkendt af SKAT til blandt andet at kunne modtage testamentariske gaver uden af betale arveafgift. Vi er meget taknemlige for alle arvebeløb, store som små. Cystisk Fibrose Foreningen - Hyrdebakken Viborg telefon Hvert bidrag gør en forskel

4 Årsberetning 2010 Aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. april blev atter et meget aktivt år for Cystisk Fibrose Foreningen, men dog et år, der som i også andre områder i samfundet har været præget af finanskrisen. Særdeles mærkbart har været, at der har været svigtende finansiel støtte til et område, som CF-Foreningen vurderer værende meget vigtigt, nemlig at kunne bidrage til, at vore forskere, der får antaget et videnskabeligt arbejde til præsentation på de to store årlige betydende internationale CF-kongresser, også får mulighed for at deltage aktivt i konferencerne. Derved opretholdes tæt kontakt mellem forskere, der verden over kæmper for hele tiden at udvikle forbedringer i behandlingen af cystisk fibrose og finde nye veje til gavn for patienterne med denne alvorlige livstruende sygdom. De to konferencer er henh. den årlige europæiske konference i juni måned European Cystic Fibrosis Conference og den nordamerikanske konference North American Cystic Fibrosis Conference i oktober. Igennem en årrække har Cystisk Fibrose Foreningen bidraget til denne aktivitet med typisk ca kr. årligt, men desværre har vi i de seneste 2 år oplevet meget stor tilbagegang i økonomiske midler fra medicinalfirmaer, som ellers i adskillige år har ydet stor støtte til dette formål efter ganske faste retningslinier. Dette er en meget ulykkelig situation for CF-patienterne i Danmark og også på verdensplan. Cystisk Fibrose-forskningen i Danmark nyder stor respekt i hele verden, og behandlingsresultaterne af denne alvorlige sygdom i Danmark målt ved overlevelse befinder sig uden overdrivelse blandt de allerbedste i verden. I det forløbne år har svigtende indgang af bidrag til dette formål resulteret i, at CF-Foreningens udgift til kongresformål beløber sig til ca kr. og derved bidraget i høj grad til årets driftsunderskud på kr. Foreningen er derfor fremadrettet nødsaget til meget aggressivt at balancere vores udgifter mod de muligheder, vi har for indtægter. Det har derfor desværre været nødvendigt med øjeblikkelig virkning at suspendere de hidtil gældende Guidelines for bevilling af kongresstøtte fra CF-Foreningen. De forskere, som har fået accepteret deres indsendte abstract til den forestående europæiske konference i juni i år, har fået besked om, at CF-Foreningen kun kan tilbyde at dække hotelophold, hvilket beløber sig til ca kr. Bag den store udgiftssum i 2010 var ellers den for patienterne så lykkelige kendsgerning, at der i 2010 var rekordstort antal accepterede forskningsarbejder fra den dedikerede stab af forskere i CF-Centret på Rigshospitalet og i Niels Høiby s mikrobiologiske afdeling samt i CF- Center Skejby. Eksempelvis var der antaget 12 danske forskningsarbejder til den nordamerikanske CF-kongres i 2010 herunder 3 inviterede danske foredrag og dette internationale samarbejde er til stor gavn og opmuntring for danske patienter med denne alvorlige sygdom. Det er derfor CF-Foreningens store håb, at vi må finde midler til at kunne genoptage mulighed for præsentation af danske forskningsarbejder ved deltagelse i de to betydningsfulde årlige CF-kongresser i henh. Europa og USA, og der arbejdes intenst på fundraising til dette formål. En anden aktivitet har det af økonomiske grunde desværre også været nødvendigt midlertidigt at skære bort, nemlig den planlagte SKILEJR for CF-børn i alderen år, som skulle have fundet sted i februar CF-børns hverdag er præget af hyppige hospitalskontroller og krævende daglig behandling af bl.a. de alvorlige luftvejskomplikationer, som sygdommen medfører, og børnene har et stort behov for at være sammen med ligestillede. I en årrække har vi for at imødekomme dette behov afholdt en årlig CF-Skilejr for børn og unge i aldersgruppen år. På disse lejre får CF-børnene/de unge en uges aktivoplevelse med skiløb, som er et nyt- 4 Årsberetning og regnskab 2010

5 tigt værktøj til at opmuntre dem til egentlig fysisk aktivitet i deres hverdag. Desuden er det et vigtigt mål med vore lejre at tilskynde børnene til øget grad af egen indsats og ansvar for den daglige behandling. Dette har været muligt takket være vor gruppe af frivillige særdeles kvalificerede lejrledere (ulønnede), som har lang erfaring i CF-sygdommen og de unge patienters liv. Deltagere i årets familiekursus bidrog med at indsamle kr. til kommende skilejr, som også modtog tilskud på kr. fra Axel Semler. Disse midler er hensat til kommende skilejr, som vil blive gennemført, så snart der er indsamlet tilstrækkelige midler til formålet. Vi håber meget, at det vil lykkes for at finde økonomi til at kunne genoptage lejraktiviteten i februar CF-familiekurset november 2010 var atter et stort arrangement med et omfangsrigt program. Familier, som ikke tidligere har været på dette kursus, men som måske overvejer at deltage, kan læse nærmere om dette på CF-websiden, hvor hele kursusforløbet i 2010 er fyldigt omtalt. Også CF-Foreningens tilbud til patienter og familier om Socialrådgiverassistance bliver flittigt benyttet og viser os klart, at dette er en funktion, der er stort behov for at opretholde. Også denne funktion mærkede i 2010 de vanskelige økonomiske formål og bidrog derved til driftsunderskuddet. Heldigvis ved vi dog i denne stund, at der netop er bevilget støtte fra Det Obelske Familiefond til formålet i Fundraising og oplysning CF-julemarked i Helligåndshuset en mangeårig tradition i CF-Foreningen blev i 2010 afholdt for 29. gang og indbragte kr. til CF-arbejdet. En stor varm tak til de mange, som ved gaver til boderne og frivilligt arbejde både før og under julemarkedet bidrager til denne store hjælp til CFbekæmpelsen. Desuden er julemarkedet en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at udbrede oplysning om CF. Vore frivillige julemænd, som på Strøget uddeler mundgodt til børnene og CFflyers til de voksne, udfører et utrolig flot arbejde i de timelange vagter i kulden for at gøre alle forbipasserende opmærksomme på julemarkedet og ordene Cystisk Fibrose. I 2010 blev det atter muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte kr. til CFF. Tak til Ronni Rasmussen, som atter påtog sig at tilrettelægge dette og til de frivillige hjælpere under festivalen. Under det lokale Fåremarked i Højer i Sønderjylland var der atter en betydningsfuld aktivitet, arrangeret af familien Stokbæk-Skovgaard, som indbragte kr. til CFF. Igennem adskillige år har Giro 413 ydet betydelig økonomisk hjælp til arbejdet for de hospitalsindlagte cystisk fibrose-børn på de to CF-Centre på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital Skejby. Og med hjælp fra hospitalspersonalet på centrene er det derved muligt at give de indlagte CF-børn adspredelse i form af små udflugter til svømmehal, museer og lign. I 2010 modtog vi kr. til formålet fra Giro 413. Også CF-websiden er et vigtigt led i oplysning om sygdommen. Tak til sponsorerne Roche A/S, Solvay Pharma ApS/Abbott Products ApS og Novartis Healthcare A/S, som hjælper os med driften af denne side. I foråret 2010 blev der indgået aftale mellem HB Køge og Cystisk Fibrose Foreningen om i fællesskab at ville profilere samarbejdet overfor offentligheden med det formål at gøre opmærksom på denne meget alvorlige sygdom, som ikke har lige så stor bevågenhed som andre alvorlige sygdomme, der rammer børn og unge. Søndag den 21. marts 2010 løb HB Køge på banen for første gang med cystisk fibrose logoet på trøjerne. Reklameværdien ved at HB Køge har spillet med Cystisk Fibrose Foreningens logo på fodboldtrøjerne er nærmest uvurderlig, fordi det udbreder kendskabet til cystisk fibrose, og genkendeligheden af CF-Foreningens logo, bredt overfor den danske befolkning. Cystisk Fibrose har således ikke tidligere haft mulighed for en eksponering i så massivt omfang, som det har været tilfældet ved, at HB Køge reklamerer for cystisk fibrose. Tak til de erhvervsvirksomheder, som i 2010 hjalp CF-Foreningen ved at tegne erhvervssponsorater til oplysningsformål Strandøre Invest A/S, Focus Advokater A/S, Erria A/S, Ibex Maritime LTD, LD Invest A/S, Unik System Design A/S, EQ10 APS, Navision Chartering A/S, HB Køge A/S, Daniit A/S, Nicon Industries A/S, Marstal Navigationsskole, Kongenshus Kro & Hotel og Advokat Sten Presfeldt. Forskningsstøtte I 2010 har CF-Foreningen støttet følgende projekter: Haemophilus influenzae kolonisation og infektion ved Cystisk Fibrose (Niels Nørskov-Lauritsen, overlæge, lektor, Ph.D. og Mette Fenger, stud.med., Klin.mikrobiol. afd., SKS), ( kr.) Årsberetning og regnskab

6 Fra barn til voksen med cystisk fibrose (Vibeke Bregnballe, forskningssygeplejerske, SKS), Introduktionsstipendium ( kr.) Lung Clearance Index og lungeinfektioner ved kroniske medfødte lungesygdomme hos børn. Kent Green, reservelæge, CF-Center-RH, Introduktionsstipendium ( kr.) CFF-Lokalafdelinger Lokalafdelingerne CF-Nordjylland og CF-Syddanmark har i året 2010 bidraget aktivt til lokalt netværksarbejde og arrangementer for CF-familier og til udbredelse af kendskabet til CF ved fx udstilling ifm. lokale handicaparrangementer, udstilling på hospitaler, bymarkeder og byfester. Desværre er den økonomiske ambition med lokalafdelingerne ikke indfriet endnu. I 2011 har der således ikke været indtægt til CF-Foreningen fra disse. Vi håber på fortsat udvikling i lokalafdelingernes hjælp til CFF både mht. oplysningsarbejdet om CF og om organdonation og også gerne hjælp til fundraising. Samarbejdspartnere Cystisk Fibrose Foreningen er medlem af: DH-Danske Handicaporganisationer, ISOBRO-Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation og SD- Sjældne Diagnoser samt de udenlandske: ECFS-European Cystic Fi brosis Society, CF-Europe og CF Worldwide og sender dem vor tak for samarbejdet i det forløbne år. Om CF-Foreningens økonomi Vi håber inderligt, at den økonomiske situation vil ændre sig i positiv retning for CFF i Derfor handler en betydelig del af arbejdsindsatsen i sekretariat og bestyrelse i disse måneder om fundraising og vi håber, at vore medlemmer vil hjælpe os ved at give os ideer til kilder, hvorfra vi måske kan hente hjælp. Desuden har CF-Foreningen selvsagt fuldt fokus på at tilpasse udgifterne til de foreliggende indtægtsmuligheder. Vi er taknemlige for ethvert bidrag og kontingent. Uden dette kan vi ikke opretholde vort funktionsniveau. vej mod nyt domicil Mange af familierne har allerede hørt om dette, men vi nævner igen i år, hvilke planer der ligger forude for CF-Foreningens geografiske placering. CFF hørte for en del år siden om, at vores paraplyorganisation DH- Danske Handicaporganisationer arbejdede frem mod at bygge et nyt og større domicil end det nuværende i Hvidovre, og i 2010 kom det gode budskab fra DH, at planerne nu kunne realiseres, da der var skabt økonomisk baggrund for projektet. I starten af maj måned 2011 tages det første spadestik til byggeriet, som bliver beliggende i Høje Taastrup. Et meget avanceret byggeri ligger forude verdens mest tilgængelige handicaphus og absolut energioptimalt en ikke uvæsentlig detalje i vore dage. CFF følger planerne og arbejdet nøje og deltager i forberedelsesprocessen, og flytning til domicilet forventes at ske omkring nytårstid Det Internationale Ekspert Review Historik I april 2006 skrev lægerne på RH og SKS (Kim G. Nielsen, Tania Pressler og P.O. Schiøtz) til Sundhedsstyrelsen (SST) og påpegede at: dataopgørelse (2005) synes at vise nogle markante og dybt bekymrende forskelle mellem de to centre, blandt andet på de vigtigste indikatorer: Overlevelse, lungefunktion (FEV1% af forventet) og BMI. Herefter indledte SST en møderække med RH og SKS. I april 2007 sendte SST brev til CFF som afslutning på møderækken. Her anførte man blandt andet at: Sundhedsstyrelsen har lagt vægt på, at dansk praksis tager udgangspunkt i international praksis, idet dog bedre resultater i Danmark naturligt bør føre til anvendelse af samme gode praksis på tværs af landet og Den (Årsrapporten 2005) viser også nogle forskelle mellem de to danske centre, hvoraf nogle er forårsaget af forskellig alderssammensætning, andre af forskellig praksis. I oktober 2008 modtog CFF brev fra hospitalsledelserne på hhv. RH og SKS med besked om, at det var besluttet at gennemføre et uafhængigt ekspert review af de to danske cystisk fibrose centre. CFF blev inviteret til møde i forbindelse med starten på ekspert review et, hvor foreningen blev præsenteret for formål hermed og de spørgsmål, som man ønskede, review et skulle besvare. CFF påpegede, at foreningen så sig som observatør i denne proces, da man ikke havde været involveret i beslutningen om at nedsætte review et eller dets formål. Vi tog således ikke afstand fra review et, men kunne ikke som patientforening på forhånd tilslutte os konklusioner, som ekspert review et måtte fremkomme med, når vi ikke kendte disse eller evt. konsekvenser heraf. 6 Årsberetning og regnskab 2010

7 I november 2010 indkaldte SST CFF til møde sammen med repræsentanter for hospitalsledelserne på RH og SKS samt CF-centrene. Her blev CFF informeret om review processen. SST oplyste, at det var aftalt mellem centrene, at de efterfølgende ville skrive en fælles artikel til CF-foreningens blad, hvori review et med de tilgrundliggende data også ville blive offentliggjort. CFF havde på dette tidspunkt endnu ikke modtaget review et, men fik det efterfølgende tilsendt. CFF-kommentarer om offentliggørelse af Review et CFF er fra flere sider blevet kritiseret for, at vi endnu ikke har offentliggjort review et på CF-Foreningens hjemmeside og/eller kommenteret dets konklusioner. Vi må i den forbindelse understrege, at CFF har undladt at offentliggøre review et, da vi ser det som vores pligt at efterleve de aftaler, der er indgået mellem CF-centrene, og som vi klart blev oplyst om ved mødet i Sundhedsstyrelsen den 8. november CFF afventer fortsat, at vi modtager den fælles artikel med tilhørende data fra CF-Centrene. Og hvad patientdata angår, så tilhører de CF-centrene og IKKE CFF. Når begge centre har lagt deres respektive data op på deres websider, linker vi til disse fra CF-websiden. Om foreningens holdning til Review et: Som patientforening opfatter vi generelt Review et som en succes for patienterne. Review-tekstrapporten har vist, at der er rum for forbedringer på begge centre til gavn for patienterne. Review et har påpeget de store økonomiske ressourceproblemer (manglende personale) på RH og har kommenteret dele af antibiotika-behandlingen på SKS. Det ser vi ikke som noget negativt, men derimod positivt. Når man har identificeret problemer, har man netop mulighed for at handle og skabe forbedringer. Review et omtaler, at begge danske CF-centre er på internationalt niveau, eller højere, som det udtrykkes i et referat fra Sundhedsstyrelsen. Men som patientforening er vi ikke ubetinget glade, blot centrene har et højt internationalt niveau. Vi kan ikke være tilfredse med, at danske CF-centre er blandt de eksempelvis bedste i verden. CFF ønsker, at de danske CF-centre skal være blandt de absolut bedste i verden, ikke mindst på baggrund af, at behandlingen i Danmark ikke er underlagt samme begrænsede økonomiske ressourcer som i visse andre lande. Vi har mulighederne og har derfor en forpligtelse til at udnytte disse fuldt ud. Vi skal ikke blot være gode. Vi skal tilstræbe at være de bedste. Det er i patienternes interesse. Afslutningsvis en varm tak til de mange frivillige, som i årets løb har givet timer eller dage af deres tid til at hjælpe CF-bekæmpelsen. Og en stor tak også til sponsorerne og vore medlemmer og bidragydere samt fonde og erhvervsvirksomheder for deres økonomiske hjælp til CFarbejdet i Årsberetning og regnskab

8 Forlæng livet for patienter med cystisk fibrose Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel Erhvervssponsorer for Cystisk Fibrose Der fødes hvert år børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme. Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne. Roche A/S Webside: CF-forskningssponsorat: Medium ERRIA A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Large Erria A/S s aktiviteter omfatter shipping og shippingrelaterede aktiviteter over hele verden. Det er selskabets mål at erhverve omfattende ekspertise indenfor nicheområder og derved opnå en gunstig position på markedet. Selskabet har hovedsageligt været involveret i shippingaktiviteter indenfor segmenterne mindre tankskibe, tørlast og containerforsyningsskibe. NICON INDUSTRIES A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Large NICON INDUSTRIES A/S er en danskejet, international leverandør af præfabrikerede stål- og aluminiumskonstruktioner ofte med stor kompleksitet til danske og udenlandske værfter, rederier og maskinfabrikker. Virksomheden er beliggende i Frederikshavn, og er en foretrukken outsourcing partner for værfterne. Nøgleordene for virksomheden er levering til tiden i en høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Strandøre Invest A/S CF-oplysningssponsorat: Medium Ibex Maritime Webside: CF-oplysningssponsorat: Medium Ibex Maritme is a dynamic, liquid transportation com pany, constantly achieves its growth targets well ahead of schedule. Established on January 2000 in Gibraltar, today Ibex Maritime Ltd is the commercial manager of 31 chemical new age tonnages, and continue to grow and foster our core business, chemical logistics within 3,000 to 20,000 DWT segment at an accelerating pace Specific Pharma a/s Webside: CF-oplysningssponsorat: Medium Specific Pharma a/s er en dansk virksom, der er specialiseret i at fremskaffe og distribuere lægemidler uden dansk markedsføringstilladelse i dialog med læger og apoteker. Specific Pharma ejes af Danmarks største lægemiddelgrossist, Nomeco. Kongenshus Kro & Hotel Webside: CF-oplysningssponsorat Medium Kongenshus Kro & Hotel er et historisk hus med LIV & SJÆL, et hus hvor ordet gæstgiveri skal tages bogstaveligt. Naturskønne omgivelser med ubegrænsede muligheder! Vi er et dynamisk team med respekt for det klassiske, kompromisløshed til råvarerne og positiv stolthed. Mentaliteten hos os er højt til loftet, begge ben på jorden og hjertet i centrum. Vi sætter en ære i at lave alt lige fra middag for to personer til et brag af en fest helt op til 150 personer. Køkkenet bruger kun de bedste råvarer. Den dybe respekt for det enkle, & den store kærlighed til både mad & vin er drivkraften & nerven bag restaurantens succes, hvor kvalitet altid er i højsædet. Derfor har økologi & slow food solidt fodfæste i køkkenet. Omhyggeligt udvalgte råvarer, omgået med nænsomhed & respekt, hvor en gulerod smager som en gulerod. FOCUS ADVOKATER I/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Firmaet blev grundlagt i 1892, og vi hører således til blandt de ældste advokatkontorer i Danmark. Men vi har ikke hvilet på laurbærrene. FOCUS ADVOKATER, Odense, er i dag et af de største advokatfirmaer uden for København, og siden starten af 1980 erne, hvor flere af de nuværende partnere trådte ind i virksomheden, har vi været i stadig vækst. Vi beskæftiger i dag ca. 120 medarbejdere, hvoraf 39 er jurister. 8 Årsberetning og regnskab 2010

9 UNIK SYSTEM DESIGN A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Fra en beskeden start i 1985 har vi udviklet os til at være en af Danmarks mest betydende totalleverandører af IT-løsninger til bolig- og ejendomsadministration samt advokater. Vi har siden starten samarbejdet med de kundegrupper, som vi mener at have specielt gode forudsætninger for at kunne betjene tilfredsstillende. Vi har derfor kunnet koncentrere os om at udvikle løsningsorienterede softwareprodukter på et relativt snævert brancheområde, hvilket har givet os en klar ekspertise på disse områder. Maj INVEST A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S blev stiftet i 2005 som et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De tre primære forretningsområder er: Rådgivning om aktivallokering og børsnoteret kapitalforvaltning i forretningsområdet LD Invest Asset Management. Rådgivning af private equity fondene LD Equity 1, 2 og 3 samt andre porteføljer af unoterede aktier i forretningsområdet LD Invest Equity. Børshandel og aktieanalyse i forretningsområdet LD Invest Markets, hvor der blandt andet er indgået aftaler med to banker om leverance af aktieanalyser og rådgivningsmateriale. eq 10 Aps Webside: CF-oplysningssponsorat: Small eq10 ApS tilbyder regnskabsmæssig og økonomisk assistance på højt niveau på timebasis. Nøgleordene for virksomheden er kvalitet i arbejdet og personligt engagement. Vi udfører arbejde for virksomheder, der ikke selv har behov for en fuldtidsbogholder eller økonomichef, eller som af andre årsager har behov for assistance i en overgangsfase (ved barsel, sygdom, jobskifte eller lignende). Profilen for vores medarbejdere er, at de har en bred viden inden for bogholderi, og har stor erfaring med mange forskelligartede brancher. Vi har medarbejdere inden for kategorierne bogholder og økonomichef. NAVISION GROUP Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Navision are ship operators within the handysize/handymax drybulk segment of the market, typically vessels between 25,000 and 50,000 tonnes. Navision specializes in successful ship investment projects delivering strong financial performance in partnership with investors many of whom enjoy a long standing relationship with the company. We call it synergy for success HB Køge A/S Webside: CF-oplysningssponsorat Small HB Køge A/S er en fodboldklub, etableret af Køge Boldklub, Herfølge Boldklub A/S, Herfølge Boldklubs Amatørafdeling, samt en række af øvrige aktionærer fra lokalområdet. HB Køge A/S er etableret 1. juli 2009, med det formål at udvikle og drive professionel fodbold. Visionen er at udvikle en ansvarlig og økonomisk lukrativ professionel fodboldklub, der udvikler spillere og trænere til dansk og international topfodbold. Vi tager et socialt ansvar for vores egne medlemmer, sponsorer, publikum og vores gæster. Vi opfører os ansvarligt i forhold til vores klima, miljø og de relaterede faktorer, som vi kan påvirke. MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Webside: CF-oplysningssponsorat Small Siden 1860 har der været navigationsskole i Marstal. I 1975 blev de nuværende bygninger, som er landets mest moderne, indviet, og vi kan daglig glæde os over de meget smukke rammer, vi har til undervisningen af ca. 150 elever. Skolens hovedydelser falder i 3 kategorier: Uddannelse af navigatører til handelsflåden - d.v.s. skippere og skibsførere. HF-søfart, som er en ungdomsuddannelse, der kombinerer en grundlæggende søfartsskole med en HF-uddannelse. Efteruddannelseskurser, hvor kursusafdelingen er landets største udbyder inden for maritim efteruddannelse. Daniit A/S Webside: CF-oplysningssponsorat Small Daniit er totalleverandør af IT til industrien (IIT). Vi udvikler og implementerer avancerede løsninger til styring, regulering, overvågning og dataopsamling til industrien. Derfor er fuld sporbarhed et nøgleord for os. Som totalleverandør kan vi tilbyde at tage det samlede ansvar for hele den elektriske løsning. Vi har årelang erfaring og indgående applikationsviden i en række brancher, herunder foder til landbruget, fiskefoder, pet food, biomasse, asfalt, beton og fiskeopdræt. Advokatfirmaet Sten Presfeldt CF-oplysningssponsorat: Small Virksomheden er stiftet i 1994, og er i dag en del af kontorfællesskabet Advokaterne H. C. Andersens Boulevard 11. Advokatfirmaets arbejdsområde er primært private- og civilesager indenfor eksempelvis: familieret, inkasso, testamenter, dødsboer, arvesager, skilsmissesager, bodeling samt ægtepagter. Herudover tilbydes også hurtig og effektiv køberrådgivning i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Webside: CF-oplysningssponsorat Small Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en national forening, der repræsentere Maritime Cluster Denmark & Shortsea Promotion Denmark nationalt og i EU netværk og på tværs knytter medlemmerne og forbindelser sammen på tværs i branchen. Derved skaber EMUC rammerne for maritime netværk og inspirerer til ny ide udvikling. Vi facilitere innovation, ide udvikling, dialog og inspirerer vores medlemmerne til udvikling af deres forretningsgrundlag i takt med udviklingen på verdensmarkedet. EMUC arrangerer hvert år en række landsdækkende events, konferencer, seminarer og netværksmøder, som sikres medlemmerne vigtig viden, know-how, sammenhænge, relationer og vigtige kontakter på tværs samler de centrale personer og spillere i Det Blå Danmark. Reklame- og Mediebureau Demuth Graphic Webside: CF-oplysningssponsorat Small Demuth Graphic er et mindre reklamebureau med stor erfaring indenfor grafisk design. Demuth Graphic udvikler kreative, grafiske løsninger til forlag, private virksomheder og offentlige myndigheder. Design og udfærdigelse af en virksomheds visuelle udtryk, herunder logo, brevpapir, visitkort, annoncer og brochurer. Tidsskrifter og bogproduktion er også blandt de mange opgaver, der løses. Årsberetning og regnskab

10 Årsregnskab 2010 LEDELSESBERETNING Resultat for året 2010 udviser et underskud på kr , mens 2009 udviste et underskud på kr Årets resultat kr foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr Af foreningens indtægter kr er kr bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og under hensættelser. LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen og har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. april 2011 Hanne Tybkjær (sekretariatschef) Sune Schackenfeldt (formand) Michala Høg Daimar (næstformand) Jørgen Bardenfleth Mads Pagh Nielsen Niels Høiby Ann Klausen Kim G. Nielsen Tacjana Pressler Toke Sellner Reunert Ann Baldus-Kunze Jørgen H. Tscherning Erik Wendel Lars Christian Østergreen Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april Dirigent Poul Erik H. Petersen DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 10 Årsberetning og regnskab 2010

11 Årsregnskab 2010 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Der er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s årsrapport for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Ledelsens ansvar Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s ledelse har ansvar for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets instruks for revision, herunder bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s virksomhed i København, den 19. april 2011 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Nielsen statsautoriseret revisor ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetning, jf. års-regnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Medlemskontingenter vedrører primært dette års kontingenter fra medlemmer. Bidrag til foreningens arbejde vedrører de i året modtagne ikke øremærkede bidrag. Landsindsamling og julemarked indregnes i resultatopgørelsen med nettoresultatet. Tips/lotto vedrører foreningens andel af tips/ lottomidler for Tilskud m.v. vedrører dels årets øremærkede tilskud som periodiseres og anvendelse af tidligere års hensatte tilskud. Finansielle indtægter Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt aktieudbytte. BALANCEN Værdipapirer Værdipapirer optages til børskurs på balancedagen. Materielle anlægsaktiver Inventar og kursusudstyr måles til kostpris og afskrives i anskaffelsesåret til kr. 1. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Årsberetning og regnskab

12 Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse 1. januar december Note Medlemskontingenter Bidrag til foreningens arbejde Landsindsamling Tips/Lotto Oplysningssponsorater Gavebreve Julemarked Roskilde Festival CF-Lokalafdelinger INDTÆGTER I ALT Aktivitetsudgifter Tilskud m.v Kongresser og præsentationer Tilskud m.v Sekretariats- og administrationsudgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter m.v., netto ÅRETS RESULTAT Balance pr. 31. december Aktiver Note Inventar og kursusudstyr Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Pantsætning og sikkerhedsstillelser 11 Passiver Note Egenkapital 1. januar Kursreguleringer Årets resultat EGENKAPITAL Hensættelser til senere forskning m.v HENSATTE FORPLIGTELSER Jyske Bank, kontonr A-skat, AM-bidrag og ATP Revisionshonorar Diverse omkostninger Feriepenge Lønsumsafgift Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Årsberetning og regnskab 2010

13 Årsregnskab 2010 Noter LANDSINDSAMLING Bidrag NAC-Projekt Udgifter Udgifter Hensat tidligere år JULEMARKED Salg Sponsorship Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Udgifter ROSKILDE FESTIVAL Tilskud Bidrag AKTIVITETSUDGIFTER Forskning vedr. CF o.a. lungesygdomme, RH Udgifter Tilskud: Azli Hopital Erasme Gilead Bayer Bayer Hensat til senere år CF Register Danmark Udgifter Tilskud: Cancerprojekt Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år Validation of the Danish CF Questionaire (RH-SKS) Tilskud (Overskud projekt bevilliget i 2007) Hensat til senere år Bihuleprojekt, RH Udgifter Hensat tidligere år Fra barn til voksen V. Bregnballe, CF-Center-SKS Udgifter Lung Clearance Index og lungeinfektioner Kent Green, CF-Center-RH Udgifter Haemo. influe. kolonisation og infektion N. Nørskov-Lauritsen og Mette Fenger, Klin. mikr. afd.,sks Udgifter Bidrag til diverse forskningsopgaver Diverse bidrag ører Hensat tidligere år Hensat til senere år FORSKNINGSPROJEKTER I ALT ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER Oplysende materiale og WEB Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Roche A/S Novartis Healthcare A/S Lokalafdelinger Udgifter Patientmøder Udgifter Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Årsberetning og regnskab

14 Årsregnskab Aktiviteter indlagte patienter, RH og SKS Udgifter Cafe Hr. Berg-RH Tilskud: Giro Hensat tidligere år Inhalationsudstyr, udlån Udgifter Kontingenter DH, ISOBRO, SD, CFW, CFE m.v Forsikringer Gaver og bidrag ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER I ALT AKTIVITETSUDGIFTER I ALT Kursusvirksomhed CF-Familiekursus Lønninger, feriepenge m.v Kursusudgifter m.v Kursusudstyr Kursusgebyrer Tilskud: Handicappuljen Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Roche A/S CF-Skilejr Udgifter Lejrgebyrer Tilskud: Deltagere, Familiekursus Helge Stapel Axel Semler Gjedsted-Jensen Plan Revision Hensat tidligere år Hensat til senere år Socialrådgiverassistance Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år European Patients Voice Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år Øvrige udgifter CF-årsberetning og -tidsskrifter Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER ECFS og NACFC Kongresser Udgifter Tilskud: NACFC Grants Solvay Pharma ApS Roche A/S Gilead Rigshospitalet-DBLC Rigshospitalet Rigshospitalet ECFS Hensat tidligere år KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER I ALT SEKRETARIATS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER Sekretariatet: Lønninger og feriepenge m.v Lønrefusion Husleje Telefon, telefax, , internet Kørselstilskud, sekretariatschef Tryksager, kontorartikler og kontorinventar Edb- og fotokopieringsudgifter Computer og printer Porto Abonnement, annoncer og finansgebyr Revision, rest tidligere år Revision, afsat ATP AER-elevrefusion Lønsumsafgift Tilbageført afsatte omkostninger tidligere år Årsberetning og regnskab 2010

15 Årsregnskab CF-Norden Møder og rejser Rejseudgifter, sekretariatschef INVENTAR OG KURSUSUDSTYR Kostpris 1. januar Årets tilgang: Primergy TX200 Server Lenovo Thinkpad X Kostpris 31. december LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse- og valutabeholdning Bankbeholdning Danske Bank, Viborg afd.: Kontonr Kontonr Nordea, Viborg afd.: Kontonr Jyske Bank, Viborg afd.: Kontonr Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december VÆRDIPAPIRER Aktier Danske Bank: 260 stk. a 143, Obligationer Østifternes Kreditforening: Nom. Kr s 2a,2017, 5% a 102, Nom. kr s.1.a.2017, 7% a 107, Nom. kr a.2022, 5% a 103, Byggeriets Realkreditfond BRF: Nom. kr s.2014, 7% a 100, Danske Investeringsforeningsbeviser: Danske Invest Obligationer stk. a 109, HENSÆTTELSER TIL SENERE FORSKNING M.V. Nac-projekt Fagocyt laboratorium CF-kurser og ferielejre Effect of Traditional Chinese Medical Herbs Ginseng Projekt Cancer Projekt Kommende forskningsopgaver Socialrådgiverassistance Kongresser CF o.a. lungesygdomme/rh PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for gæld til Jyske Bank, kr , er der stillet sikkerhed i værdipapirer i depot i Jyske Bank hvis regnskabsmæssig værdi udgør kr Årsberetning og regnskab

16 Årsregnskab 2010 Bidragsliste 2010 Bidrag og gavebreve til CF-Foreningens arbejde, henh. kr og kr samt til landsindsamlingen kr i alt kr specificeres således: Thomas Bach Abildskov 750 Pergen Akrawi 650 Sehreban og Ali Aslan Helle og Christian Bachmann 650 Ann og Søren Baldus-Kunze Deanna og Jørgen Bardenfleth Claus Bender 625 Birgit Brandl og Kaj Nyrup Jensen Anne og Peter Breum Anni L. Christensen og Steen Lauesen Irene og Vagn Christensen 900 Michala og Mohammed Daimar Birthe Donbæk 750 Luisa Dotti ogviggo Bak Jensen Birthe og Orla Duch Anne Engesgaard og Poul Jacobsen Connie og John Bay Hansen Judit og Lars Hansen Charlotte Holm og Mogens Husted Hansen Dan Rener Houtved Højer Fåremarked v/familien Stokbæk-Skovgaard Betty Neel Jansen og Peter Slot Christian Ellebæk Jensen 750 Odile Loiseau Jensen og Peter Fristrup Jensen 650 Gerda Rørbæk Jensen Kirsten og Mogens Jepsen Dorthe og Bjarne Jørgensen Karen og John Kidde-Hansen Elise Knudsen Jannie Henriksø Larsen Lars Hegnet Larsen og Rikke Hygum Christensen Pia og Jean Birger Lehim Elisa og Bent Lund Mona og Kurt Lund Nanna Lund og Reno Månsson 900 Lone Ebba Mortensen og Søren Møgelgaard 750 Bente og Poul Nielsen 650 Charlotte Nielsen ogboye Jensen Anonym Carlo Nielsen Elisabeth Nielsen 500 Birte Aarup Nissen og Aksel Mikkelsen Erik Nygaard s bo Lotte og Lars Nørbach 600 Jette Brinck Pedersen 750 Dorthe og John Pind 750 Claus Peter Schovgaard Rasmussen John Ole Rasmussen Aase Saugman og Bent Andersen 650 Jette Scheldt og Jan Lohse Sørensen 950 Lisa Schlage Janne Sommer 600 Yrsa og Helge Sommer 500 Bjarne Stender Inger Sørensen Stanley Lundgaard Sørensen 750 Didde Lysdal Tandrup og Lars Tandrup 650 Hanne og Kurt Thuesen Ruth og Ove Thomsen 500 Agerbæk Motorcentrum Agnes og Alfred Andersen Ingelise og Ejner Andersen Pia Andersen Elin og Verner Bak Helen Birkkjær Bøgh & Helstrup I/S Birthe og Leo Davidsen 900 Kirsten Eriksen 500 Inga og Vagn Grue-Sørensen 700 Kirsten Eriksen 500 Lise Eriksen og Bjarne Christensen Kirsten og Helmer Hagensen 900 Anna-Grete og Erik Hansen Anne Margrethe og Ole Hansen Ester Lehim Hansen Inger og Knud Erik Hansen Lise og Svend Hansen Hegnet IDD Jette og Thomas Rosendahl Holm Helge Jean Holstebro H.S. Fiberform Anette Hviid og Niels-Erik Nielsen Morten Hviid Jane og Christian Hvidt 700 Britt Frøslev Jakobsen 500 Lisbeth og Jørgen Jensen Bo Hammer Jensen Conni og Helge Jensen Susanne Kronberg Jensen Jytte Justesen Bjarne Ove Jørgensen Erik Jørgensen Lise Kidde-Hansen Kirsten Klitgaard Britta Koch Per Kristensen Inga Knudsen Kristiansen 500 København Inner Wheel Boet efter Edith Larsen Lisbeth Lauesen Ingse Irene Dahl Laursen og Poul Laursen 500 Annelise Lolk Hanne Lund Kaj Lund Rikke Skovsted Bak Lund Lærerstandens Brandforsikring G/S Lærkelunden Camping v/ Bente og Peter Kragh Erna og Helge Maxild 900 Berith Mouritzen Ivan Nadelmann, til minde om Susan Techlo Nicon Industries A/S Ellen Bedsted Nielsen Mette Hviid Nielsen og Brian Riis Thagaard Susanne Kollerup Nielsen Ruth Nielsen 500 Nielsens Planteskole Inge Nygaard og Thomas Skøtt Bodil Nørbach Lydia Olsen 750 Sv. Aage Olesen 600 Ilse Rønnekilde Overbjerg Harry Pedersen Lissa og Ejvind Landvad Pedersen ph-rådgivning a/s Ulla Poulsen 500 I. og Gunnar Rasmussen Lone Bundgaard Rasmussen Marianne Richter Lis og Christian Sand 650 Inga Schou 750 Den jyske Sparekasse 500 Elsebet Speyer Brdr. Steinfath A/S 750 Kirsten Suhr Susanne Bonde Sørensen Hanne og Johnny Torben Vallentin 650 Lissi Vile 700 VKR s Familiefond Diverse bidrag kr. 499 og derunder kr Øvrige bidrag tilegnet bestemte projekter, i alt kr er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter og under hensættelser og er specificeret i regnskabet. Øvrige specifikationer: Bidrag tilegnet diverse forskningsopgaver Anne Margrethe og Ole Hansen Ulla Nørgaard Jensen og Mogens Jensen København Inner Wheel Leopharma Anne Schou Inga Schou Lene Schou og Bo Maribo Jensen Lissi Vile Til minde om Susan Techlo kr Sponsorships til CF-Julemarked Tina og Per Petersen Lis og Niels Nielsen 600 Diverse bidrag kr. 499 og derunder 400 kr Oplysningssponsorater Strandøre Invest A/S Focus Advokater A/S Erria A/S Ibex Maritime LTD LD Invest A/S Unik System Design A/S EQ10 APS Navision Chartering A/S HB Køge A/S Daniit A/S Nicon Industries A/S Marstal Navgationsskole Kongenshus Kro & Hotel Advokat Sten Presfeldt kr Årsberetning og regnskab 2010

17 Gør en forskel allerede i dag... Forlæng livet for patienter med cystisk fibrose Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel Der fødes hvert år børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme. Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne.

18 Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder to typer erhvervssponsorater Et forskningssponsorat, der bidrager til at støtte videnskabelige forskningsarbejder og mulighed for at tildele forskningsstipendier til yngre forskere, der arbejder med sygdommen. Et oplysningssponsorat, som bidrager til at udbrede kendskab til den sjældne sygdom, så flere børn diagnosticeres tidligt og kommer under behandling. Det ene sponsorat udelukker selvfølgelig ikke det andet. Forskningssponsorat pr. år: Small kr ,- Medium kr ,- Large kr ,- (+) Oplysningssponsorat pr. år: Small kr ,- Medium kr ,- Large kr ,- (+) Erhvervssponsorater kan indbetales til CFF via Netbank til konto: mrk. Erhvervssponsorat. Har du spørgsmål, kontakt CF-Foreningen på tlf.: eller Et erhvervssponsorat for CFF giver følgende fordele og muligheder: En tydelig virksomhedsprofil, der signalerer socialt ansvar og engagement Alle sponsorater, store som små, giver samme eksponering. De største sponsorater listes først i rækken af erhvervssponsorer hos CFF Gengivelse af virksomhedens logo som erhvervssponsor for CF i foreningens medlemsblad og på websiden cff.dk Virksomhedsprofil på cff.dk med link til egen webside Ret til at bruge CFF s logo og fremhæve virksomheden som erhvervssponsor for CFF i forbindelse med egen markedsføring Skattefradragsret for sponsoratet, anvendt som en del af virksomhedens øvrige annoncering og markedsføring Cystisk Fibrose Foreningen Hyrdebakken 246 DK-8800 Viborg Tlf

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere