Årsberetning og regnskab 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2010"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2010 info

2 Indhold 4 Årsberetning Årsregnskab Bidragsliste 2010 Kalender november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord. Rudi Olsen dobbeltkort 4 stk. med kuvert (200x150 mm). Dette kort Miss Barcelona 1992 er doneret bekæmpelsen af cystisk fibrose af kunstneren Rudi Napoleon Olsen november 2011 CF-Julemarked i Helligåndshuset ved Helligåndskirken på Strøget i København. Begge dage åbent kl klik ind på CF-hjemmesiden og hold øje med de seneste nyheder. Webshop CFSHOP Salgsartikler m.m. CFF s internetbutik, hvor man bl.a. kan købe CF-merchandise og betale kontingent og bidrag vha. Dankort. Nyhedsmail fra cff Tilmeld dig nyhedsmail fra cff.dk og modtag hver gang, der er nyheder og opdateringer. Se ikon på forsiden af cff.dk Kontaktinformationer Hjælp CFF med at opdatere dine kontaktinformationer ( , tlf. og adresse). Brug også kontaktinformationer til at melde flytning til CF-foreningen så undgår vi unødvendig porto... Se ikon på forsiden af cff.dk Pårørende til cf CFF vil gerne være i kontakt og styrke informationen til pårørende til CF-patienter. Hjælp os med at indsamle kontaktinformationer. Se ikon på forsiden af cff.dk Læs mere på cff.dk Kan købes i webshop på cff.dk Pris kr. 40,00 inkl. forsendelse. Layout: Demuth Graphic ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Produceret september 2011 Hyrdebakken Viborg Socialrådgiver-assistance til CF-medlemsfamilier I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og 18, hvor jeg giver telefonrådgivning på tlf Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe telefonen i dette tidsrum, vil I kunne høre en besked på telefonsvareren om, hvornår jeg kan træffes i stedet. Venlig hilsen Gitte Madsen, socialrådgiver Landsforeningen til Bekæmplse af Fax Tlf CF-infos redaktion: Tania Pressler Hanne Wendel Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Netbank Årsberetning og regnskab 2010

3 Et arvebeløb til Cystisk Fibrose hjælper de sygdomsramte patienter Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) er en af landets absolut mindre patientorganisationer. I de senere år er det blevet sværere og sværere at skaffe penge til vores arbejde for patienterne. Det betyder, at vi mangler midler til at kunne opretholde aktiviteterne indenfor en række af vore vigtige arbejdsområder som: CFF s PATIENT- OG FAMILIERÅDGIVNING, hvor vi yder vejledning til de sygdomsramte og deres familier om livet med CF samt vejledning om sociale støttemuligheder. Vores arbejde med generel OPLYSNING OM CF til befolkningen, så børn med CF kan blive diagnosticeret og komme i rette behandling så tidligt som muligt. CFF s økonomiske støtte til DANSK CF-FORSKNING med håb om, at der kan skabes endnu bedre behandling og længere overlevelsestid for patienterne. Hvis du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen med et arvebeløb, bestemmer du først og fremmest selv, hvad dine penge skal gå til. Kontakt os gerne for oplysning og vejledning om testamente og om, hvordan en arv kan være til størst mulig gavn for patienterne. Cystisk Fibrose Foreningen er godkendt af SKAT til blandt andet at kunne modtage testamentariske gaver uden af betale arveafgift. Vi er meget taknemlige for alle arvebeløb, store som små. Cystisk Fibrose Foreningen - Hyrdebakken Viborg telefon Hvert bidrag gør en forskel

4 Årsberetning 2010 Aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. april blev atter et meget aktivt år for Cystisk Fibrose Foreningen, men dog et år, der som i også andre områder i samfundet har været præget af finanskrisen. Særdeles mærkbart har været, at der har været svigtende finansiel støtte til et område, som CF-Foreningen vurderer værende meget vigtigt, nemlig at kunne bidrage til, at vore forskere, der får antaget et videnskabeligt arbejde til præsentation på de to store årlige betydende internationale CF-kongresser, også får mulighed for at deltage aktivt i konferencerne. Derved opretholdes tæt kontakt mellem forskere, der verden over kæmper for hele tiden at udvikle forbedringer i behandlingen af cystisk fibrose og finde nye veje til gavn for patienterne med denne alvorlige livstruende sygdom. De to konferencer er henh. den årlige europæiske konference i juni måned European Cystic Fibrosis Conference og den nordamerikanske konference North American Cystic Fibrosis Conference i oktober. Igennem en årrække har Cystisk Fibrose Foreningen bidraget til denne aktivitet med typisk ca kr. årligt, men desværre har vi i de seneste 2 år oplevet meget stor tilbagegang i økonomiske midler fra medicinalfirmaer, som ellers i adskillige år har ydet stor støtte til dette formål efter ganske faste retningslinier. Dette er en meget ulykkelig situation for CF-patienterne i Danmark og også på verdensplan. Cystisk Fibrose-forskningen i Danmark nyder stor respekt i hele verden, og behandlingsresultaterne af denne alvorlige sygdom i Danmark målt ved overlevelse befinder sig uden overdrivelse blandt de allerbedste i verden. I det forløbne år har svigtende indgang af bidrag til dette formål resulteret i, at CF-Foreningens udgift til kongresformål beløber sig til ca kr. og derved bidraget i høj grad til årets driftsunderskud på kr. Foreningen er derfor fremadrettet nødsaget til meget aggressivt at balancere vores udgifter mod de muligheder, vi har for indtægter. Det har derfor desværre været nødvendigt med øjeblikkelig virkning at suspendere de hidtil gældende Guidelines for bevilling af kongresstøtte fra CF-Foreningen. De forskere, som har fået accepteret deres indsendte abstract til den forestående europæiske konference i juni i år, har fået besked om, at CF-Foreningen kun kan tilbyde at dække hotelophold, hvilket beløber sig til ca kr. Bag den store udgiftssum i 2010 var ellers den for patienterne så lykkelige kendsgerning, at der i 2010 var rekordstort antal accepterede forskningsarbejder fra den dedikerede stab af forskere i CF-Centret på Rigshospitalet og i Niels Høiby s mikrobiologiske afdeling samt i CF- Center Skejby. Eksempelvis var der antaget 12 danske forskningsarbejder til den nordamerikanske CF-kongres i 2010 herunder 3 inviterede danske foredrag og dette internationale samarbejde er til stor gavn og opmuntring for danske patienter med denne alvorlige sygdom. Det er derfor CF-Foreningens store håb, at vi må finde midler til at kunne genoptage mulighed for præsentation af danske forskningsarbejder ved deltagelse i de to betydningsfulde årlige CF-kongresser i henh. Europa og USA, og der arbejdes intenst på fundraising til dette formål. En anden aktivitet har det af økonomiske grunde desværre også været nødvendigt midlertidigt at skære bort, nemlig den planlagte SKILEJR for CF-børn i alderen år, som skulle have fundet sted i februar CF-børns hverdag er præget af hyppige hospitalskontroller og krævende daglig behandling af bl.a. de alvorlige luftvejskomplikationer, som sygdommen medfører, og børnene har et stort behov for at være sammen med ligestillede. I en årrække har vi for at imødekomme dette behov afholdt en årlig CF-Skilejr for børn og unge i aldersgruppen år. På disse lejre får CF-børnene/de unge en uges aktivoplevelse med skiløb, som er et nyt- 4 Årsberetning og regnskab 2010

5 tigt værktøj til at opmuntre dem til egentlig fysisk aktivitet i deres hverdag. Desuden er det et vigtigt mål med vore lejre at tilskynde børnene til øget grad af egen indsats og ansvar for den daglige behandling. Dette har været muligt takket være vor gruppe af frivillige særdeles kvalificerede lejrledere (ulønnede), som har lang erfaring i CF-sygdommen og de unge patienters liv. Deltagere i årets familiekursus bidrog med at indsamle kr. til kommende skilejr, som også modtog tilskud på kr. fra Axel Semler. Disse midler er hensat til kommende skilejr, som vil blive gennemført, så snart der er indsamlet tilstrækkelige midler til formålet. Vi håber meget, at det vil lykkes for at finde økonomi til at kunne genoptage lejraktiviteten i februar CF-familiekurset november 2010 var atter et stort arrangement med et omfangsrigt program. Familier, som ikke tidligere har været på dette kursus, men som måske overvejer at deltage, kan læse nærmere om dette på CF-websiden, hvor hele kursusforløbet i 2010 er fyldigt omtalt. Også CF-Foreningens tilbud til patienter og familier om Socialrådgiverassistance bliver flittigt benyttet og viser os klart, at dette er en funktion, der er stort behov for at opretholde. Også denne funktion mærkede i 2010 de vanskelige økonomiske formål og bidrog derved til driftsunderskuddet. Heldigvis ved vi dog i denne stund, at der netop er bevilget støtte fra Det Obelske Familiefond til formålet i Fundraising og oplysning CF-julemarked i Helligåndshuset en mangeårig tradition i CF-Foreningen blev i 2010 afholdt for 29. gang og indbragte kr. til CF-arbejdet. En stor varm tak til de mange, som ved gaver til boderne og frivilligt arbejde både før og under julemarkedet bidrager til denne store hjælp til CFbekæmpelsen. Desuden er julemarkedet en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at udbrede oplysning om CF. Vore frivillige julemænd, som på Strøget uddeler mundgodt til børnene og CFflyers til de voksne, udfører et utrolig flot arbejde i de timelange vagter i kulden for at gøre alle forbipasserende opmærksomme på julemarkedet og ordene Cystisk Fibrose. I 2010 blev det atter muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte kr. til CFF. Tak til Ronni Rasmussen, som atter påtog sig at tilrettelægge dette og til de frivillige hjælpere under festivalen. Under det lokale Fåremarked i Højer i Sønderjylland var der atter en betydningsfuld aktivitet, arrangeret af familien Stokbæk-Skovgaard, som indbragte kr. til CFF. Igennem adskillige år har Giro 413 ydet betydelig økonomisk hjælp til arbejdet for de hospitalsindlagte cystisk fibrose-børn på de to CF-Centre på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital Skejby. Og med hjælp fra hospitalspersonalet på centrene er det derved muligt at give de indlagte CF-børn adspredelse i form af små udflugter til svømmehal, museer og lign. I 2010 modtog vi kr. til formålet fra Giro 413. Også CF-websiden er et vigtigt led i oplysning om sygdommen. Tak til sponsorerne Roche A/S, Solvay Pharma ApS/Abbott Products ApS og Novartis Healthcare A/S, som hjælper os med driften af denne side. I foråret 2010 blev der indgået aftale mellem HB Køge og Cystisk Fibrose Foreningen om i fællesskab at ville profilere samarbejdet overfor offentligheden med det formål at gøre opmærksom på denne meget alvorlige sygdom, som ikke har lige så stor bevågenhed som andre alvorlige sygdomme, der rammer børn og unge. Søndag den 21. marts 2010 løb HB Køge på banen for første gang med cystisk fibrose logoet på trøjerne. Reklameværdien ved at HB Køge har spillet med Cystisk Fibrose Foreningens logo på fodboldtrøjerne er nærmest uvurderlig, fordi det udbreder kendskabet til cystisk fibrose, og genkendeligheden af CF-Foreningens logo, bredt overfor den danske befolkning. Cystisk Fibrose har således ikke tidligere haft mulighed for en eksponering i så massivt omfang, som det har været tilfældet ved, at HB Køge reklamerer for cystisk fibrose. Tak til de erhvervsvirksomheder, som i 2010 hjalp CF-Foreningen ved at tegne erhvervssponsorater til oplysningsformål Strandøre Invest A/S, Focus Advokater A/S, Erria A/S, Ibex Maritime LTD, LD Invest A/S, Unik System Design A/S, EQ10 APS, Navision Chartering A/S, HB Køge A/S, Daniit A/S, Nicon Industries A/S, Marstal Navigationsskole, Kongenshus Kro & Hotel og Advokat Sten Presfeldt. Forskningsstøtte I 2010 har CF-Foreningen støttet følgende projekter: Haemophilus influenzae kolonisation og infektion ved Cystisk Fibrose (Niels Nørskov-Lauritsen, overlæge, lektor, Ph.D. og Mette Fenger, stud.med., Klin.mikrobiol. afd., SKS), ( kr.) Årsberetning og regnskab

6 Fra barn til voksen med cystisk fibrose (Vibeke Bregnballe, forskningssygeplejerske, SKS), Introduktionsstipendium ( kr.) Lung Clearance Index og lungeinfektioner ved kroniske medfødte lungesygdomme hos børn. Kent Green, reservelæge, CF-Center-RH, Introduktionsstipendium ( kr.) CFF-Lokalafdelinger Lokalafdelingerne CF-Nordjylland og CF-Syddanmark har i året 2010 bidraget aktivt til lokalt netværksarbejde og arrangementer for CF-familier og til udbredelse af kendskabet til CF ved fx udstilling ifm. lokale handicaparrangementer, udstilling på hospitaler, bymarkeder og byfester. Desværre er den økonomiske ambition med lokalafdelingerne ikke indfriet endnu. I 2011 har der således ikke været indtægt til CF-Foreningen fra disse. Vi håber på fortsat udvikling i lokalafdelingernes hjælp til CFF både mht. oplysningsarbejdet om CF og om organdonation og også gerne hjælp til fundraising. Samarbejdspartnere Cystisk Fibrose Foreningen er medlem af: DH-Danske Handicaporganisationer, ISOBRO-Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation og SD- Sjældne Diagnoser samt de udenlandske: ECFS-European Cystic Fi brosis Society, CF-Europe og CF Worldwide og sender dem vor tak for samarbejdet i det forløbne år. Om CF-Foreningens økonomi Vi håber inderligt, at den økonomiske situation vil ændre sig i positiv retning for CFF i Derfor handler en betydelig del af arbejdsindsatsen i sekretariat og bestyrelse i disse måneder om fundraising og vi håber, at vore medlemmer vil hjælpe os ved at give os ideer til kilder, hvorfra vi måske kan hente hjælp. Desuden har CF-Foreningen selvsagt fuldt fokus på at tilpasse udgifterne til de foreliggende indtægtsmuligheder. Vi er taknemlige for ethvert bidrag og kontingent. Uden dette kan vi ikke opretholde vort funktionsniveau. vej mod nyt domicil Mange af familierne har allerede hørt om dette, men vi nævner igen i år, hvilke planer der ligger forude for CF-Foreningens geografiske placering. CFF hørte for en del år siden om, at vores paraplyorganisation DH- Danske Handicaporganisationer arbejdede frem mod at bygge et nyt og større domicil end det nuværende i Hvidovre, og i 2010 kom det gode budskab fra DH, at planerne nu kunne realiseres, da der var skabt økonomisk baggrund for projektet. I starten af maj måned 2011 tages det første spadestik til byggeriet, som bliver beliggende i Høje Taastrup. Et meget avanceret byggeri ligger forude verdens mest tilgængelige handicaphus og absolut energioptimalt en ikke uvæsentlig detalje i vore dage. CFF følger planerne og arbejdet nøje og deltager i forberedelsesprocessen, og flytning til domicilet forventes at ske omkring nytårstid Det Internationale Ekspert Review Historik I april 2006 skrev lægerne på RH og SKS (Kim G. Nielsen, Tania Pressler og P.O. Schiøtz) til Sundhedsstyrelsen (SST) og påpegede at: dataopgørelse (2005) synes at vise nogle markante og dybt bekymrende forskelle mellem de to centre, blandt andet på de vigtigste indikatorer: Overlevelse, lungefunktion (FEV1% af forventet) og BMI. Herefter indledte SST en møderække med RH og SKS. I april 2007 sendte SST brev til CFF som afslutning på møderækken. Her anførte man blandt andet at: Sundhedsstyrelsen har lagt vægt på, at dansk praksis tager udgangspunkt i international praksis, idet dog bedre resultater i Danmark naturligt bør føre til anvendelse af samme gode praksis på tværs af landet og Den (Årsrapporten 2005) viser også nogle forskelle mellem de to danske centre, hvoraf nogle er forårsaget af forskellig alderssammensætning, andre af forskellig praksis. I oktober 2008 modtog CFF brev fra hospitalsledelserne på hhv. RH og SKS med besked om, at det var besluttet at gennemføre et uafhængigt ekspert review af de to danske cystisk fibrose centre. CFF blev inviteret til møde i forbindelse med starten på ekspert review et, hvor foreningen blev præsenteret for formål hermed og de spørgsmål, som man ønskede, review et skulle besvare. CFF påpegede, at foreningen så sig som observatør i denne proces, da man ikke havde været involveret i beslutningen om at nedsætte review et eller dets formål. Vi tog således ikke afstand fra review et, men kunne ikke som patientforening på forhånd tilslutte os konklusioner, som ekspert review et måtte fremkomme med, når vi ikke kendte disse eller evt. konsekvenser heraf. 6 Årsberetning og regnskab 2010

7 I november 2010 indkaldte SST CFF til møde sammen med repræsentanter for hospitalsledelserne på RH og SKS samt CF-centrene. Her blev CFF informeret om review processen. SST oplyste, at det var aftalt mellem centrene, at de efterfølgende ville skrive en fælles artikel til CF-foreningens blad, hvori review et med de tilgrundliggende data også ville blive offentliggjort. CFF havde på dette tidspunkt endnu ikke modtaget review et, men fik det efterfølgende tilsendt. CFF-kommentarer om offentliggørelse af Review et CFF er fra flere sider blevet kritiseret for, at vi endnu ikke har offentliggjort review et på CF-Foreningens hjemmeside og/eller kommenteret dets konklusioner. Vi må i den forbindelse understrege, at CFF har undladt at offentliggøre review et, da vi ser det som vores pligt at efterleve de aftaler, der er indgået mellem CF-centrene, og som vi klart blev oplyst om ved mødet i Sundhedsstyrelsen den 8. november CFF afventer fortsat, at vi modtager den fælles artikel med tilhørende data fra CF-Centrene. Og hvad patientdata angår, så tilhører de CF-centrene og IKKE CFF. Når begge centre har lagt deres respektive data op på deres websider, linker vi til disse fra CF-websiden. Om foreningens holdning til Review et: Som patientforening opfatter vi generelt Review et som en succes for patienterne. Review-tekstrapporten har vist, at der er rum for forbedringer på begge centre til gavn for patienterne. Review et har påpeget de store økonomiske ressourceproblemer (manglende personale) på RH og har kommenteret dele af antibiotika-behandlingen på SKS. Det ser vi ikke som noget negativt, men derimod positivt. Når man har identificeret problemer, har man netop mulighed for at handle og skabe forbedringer. Review et omtaler, at begge danske CF-centre er på internationalt niveau, eller højere, som det udtrykkes i et referat fra Sundhedsstyrelsen. Men som patientforening er vi ikke ubetinget glade, blot centrene har et højt internationalt niveau. Vi kan ikke være tilfredse med, at danske CF-centre er blandt de eksempelvis bedste i verden. CFF ønsker, at de danske CF-centre skal være blandt de absolut bedste i verden, ikke mindst på baggrund af, at behandlingen i Danmark ikke er underlagt samme begrænsede økonomiske ressourcer som i visse andre lande. Vi har mulighederne og har derfor en forpligtelse til at udnytte disse fuldt ud. Vi skal ikke blot være gode. Vi skal tilstræbe at være de bedste. Det er i patienternes interesse. Afslutningsvis en varm tak til de mange frivillige, som i årets løb har givet timer eller dage af deres tid til at hjælpe CF-bekæmpelsen. Og en stor tak også til sponsorerne og vore medlemmer og bidragydere samt fonde og erhvervsvirksomheder for deres økonomiske hjælp til CFarbejdet i Årsberetning og regnskab

8 Forlæng livet for patienter med cystisk fibrose Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel Erhvervssponsorer for Cystisk Fibrose Der fødes hvert år børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme. Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne. Roche A/S Webside: CF-forskningssponsorat: Medium ERRIA A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Large Erria A/S s aktiviteter omfatter shipping og shippingrelaterede aktiviteter over hele verden. Det er selskabets mål at erhverve omfattende ekspertise indenfor nicheområder og derved opnå en gunstig position på markedet. Selskabet har hovedsageligt været involveret i shippingaktiviteter indenfor segmenterne mindre tankskibe, tørlast og containerforsyningsskibe. NICON INDUSTRIES A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Large NICON INDUSTRIES A/S er en danskejet, international leverandør af præfabrikerede stål- og aluminiumskonstruktioner ofte med stor kompleksitet til danske og udenlandske værfter, rederier og maskinfabrikker. Virksomheden er beliggende i Frederikshavn, og er en foretrukken outsourcing partner for værfterne. Nøgleordene for virksomheden er levering til tiden i en høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Strandøre Invest A/S CF-oplysningssponsorat: Medium Ibex Maritime Webside: CF-oplysningssponsorat: Medium Ibex Maritme is a dynamic, liquid transportation com pany, constantly achieves its growth targets well ahead of schedule. Established on January 2000 in Gibraltar, today Ibex Maritime Ltd is the commercial manager of 31 chemical new age tonnages, and continue to grow and foster our core business, chemical logistics within 3,000 to 20,000 DWT segment at an accelerating pace Specific Pharma a/s Webside: CF-oplysningssponsorat: Medium Specific Pharma a/s er en dansk virksom, der er specialiseret i at fremskaffe og distribuere lægemidler uden dansk markedsføringstilladelse i dialog med læger og apoteker. Specific Pharma ejes af Danmarks største lægemiddelgrossist, Nomeco. Kongenshus Kro & Hotel Webside: CF-oplysningssponsorat Medium Kongenshus Kro & Hotel er et historisk hus med LIV & SJÆL, et hus hvor ordet gæstgiveri skal tages bogstaveligt. Naturskønne omgivelser med ubegrænsede muligheder! Vi er et dynamisk team med respekt for det klassiske, kompromisløshed til råvarerne og positiv stolthed. Mentaliteten hos os er højt til loftet, begge ben på jorden og hjertet i centrum. Vi sætter en ære i at lave alt lige fra middag for to personer til et brag af en fest helt op til 150 personer. Køkkenet bruger kun de bedste råvarer. Den dybe respekt for det enkle, & den store kærlighed til både mad & vin er drivkraften & nerven bag restaurantens succes, hvor kvalitet altid er i højsædet. Derfor har økologi & slow food solidt fodfæste i køkkenet. Omhyggeligt udvalgte råvarer, omgået med nænsomhed & respekt, hvor en gulerod smager som en gulerod. FOCUS ADVOKATER I/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Firmaet blev grundlagt i 1892, og vi hører således til blandt de ældste advokatkontorer i Danmark. Men vi har ikke hvilet på laurbærrene. FOCUS ADVOKATER, Odense, er i dag et af de største advokatfirmaer uden for København, og siden starten af 1980 erne, hvor flere af de nuværende partnere trådte ind i virksomheden, har vi været i stadig vækst. Vi beskæftiger i dag ca. 120 medarbejdere, hvoraf 39 er jurister. 8 Årsberetning og regnskab 2010

9 UNIK SYSTEM DESIGN A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Fra en beskeden start i 1985 har vi udviklet os til at være en af Danmarks mest betydende totalleverandører af IT-løsninger til bolig- og ejendomsadministration samt advokater. Vi har siden starten samarbejdet med de kundegrupper, som vi mener at have specielt gode forudsætninger for at kunne betjene tilfredsstillende. Vi har derfor kunnet koncentrere os om at udvikle løsningsorienterede softwareprodukter på et relativt snævert brancheområde, hvilket har givet os en klar ekspertise på disse områder. Maj INVEST A/S Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S blev stiftet i 2005 som et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De tre primære forretningsområder er: Rådgivning om aktivallokering og børsnoteret kapitalforvaltning i forretningsområdet LD Invest Asset Management. Rådgivning af private equity fondene LD Equity 1, 2 og 3 samt andre porteføljer af unoterede aktier i forretningsområdet LD Invest Equity. Børshandel og aktieanalyse i forretningsområdet LD Invest Markets, hvor der blandt andet er indgået aftaler med to banker om leverance af aktieanalyser og rådgivningsmateriale. eq 10 Aps Webside: CF-oplysningssponsorat: Small eq10 ApS tilbyder regnskabsmæssig og økonomisk assistance på højt niveau på timebasis. Nøgleordene for virksomheden er kvalitet i arbejdet og personligt engagement. Vi udfører arbejde for virksomheder, der ikke selv har behov for en fuldtidsbogholder eller økonomichef, eller som af andre årsager har behov for assistance i en overgangsfase (ved barsel, sygdom, jobskifte eller lignende). Profilen for vores medarbejdere er, at de har en bred viden inden for bogholderi, og har stor erfaring med mange forskelligartede brancher. Vi har medarbejdere inden for kategorierne bogholder og økonomichef. NAVISION GROUP Webside: CF-oplysningssponsorat: Small Navision are ship operators within the handysize/handymax drybulk segment of the market, typically vessels between 25,000 and 50,000 tonnes. Navision specializes in successful ship investment projects delivering strong financial performance in partnership with investors many of whom enjoy a long standing relationship with the company. We call it synergy for success HB Køge A/S Webside: CF-oplysningssponsorat Small HB Køge A/S er en fodboldklub, etableret af Køge Boldklub, Herfølge Boldklub A/S, Herfølge Boldklubs Amatørafdeling, samt en række af øvrige aktionærer fra lokalområdet. HB Køge A/S er etableret 1. juli 2009, med det formål at udvikle og drive professionel fodbold. Visionen er at udvikle en ansvarlig og økonomisk lukrativ professionel fodboldklub, der udvikler spillere og trænere til dansk og international topfodbold. Vi tager et socialt ansvar for vores egne medlemmer, sponsorer, publikum og vores gæster. Vi opfører os ansvarligt i forhold til vores klima, miljø og de relaterede faktorer, som vi kan påvirke. MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Webside: CF-oplysningssponsorat Small Siden 1860 har der været navigationsskole i Marstal. I 1975 blev de nuværende bygninger, som er landets mest moderne, indviet, og vi kan daglig glæde os over de meget smukke rammer, vi har til undervisningen af ca. 150 elever. Skolens hovedydelser falder i 3 kategorier: Uddannelse af navigatører til handelsflåden - d.v.s. skippere og skibsførere. HF-søfart, som er en ungdomsuddannelse, der kombinerer en grundlæggende søfartsskole med en HF-uddannelse. Efteruddannelseskurser, hvor kursusafdelingen er landets største udbyder inden for maritim efteruddannelse. Daniit A/S Webside: CF-oplysningssponsorat Small Daniit er totalleverandør af IT til industrien (IIT). Vi udvikler og implementerer avancerede løsninger til styring, regulering, overvågning og dataopsamling til industrien. Derfor er fuld sporbarhed et nøgleord for os. Som totalleverandør kan vi tilbyde at tage det samlede ansvar for hele den elektriske løsning. Vi har årelang erfaring og indgående applikationsviden i en række brancher, herunder foder til landbruget, fiskefoder, pet food, biomasse, asfalt, beton og fiskeopdræt. Advokatfirmaet Sten Presfeldt CF-oplysningssponsorat: Small Virksomheden er stiftet i 1994, og er i dag en del af kontorfællesskabet Advokaterne H. C. Andersens Boulevard 11. Advokatfirmaets arbejdsområde er primært private- og civilesager indenfor eksempelvis: familieret, inkasso, testamenter, dødsboer, arvesager, skilsmissesager, bodeling samt ægtepagter. Herudover tilbydes også hurtig og effektiv køberrådgivning i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Webside: CF-oplysningssponsorat Small Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en national forening, der repræsentere Maritime Cluster Denmark & Shortsea Promotion Denmark nationalt og i EU netværk og på tværs knytter medlemmerne og forbindelser sammen på tværs i branchen. Derved skaber EMUC rammerne for maritime netværk og inspirerer til ny ide udvikling. Vi facilitere innovation, ide udvikling, dialog og inspirerer vores medlemmerne til udvikling af deres forretningsgrundlag i takt med udviklingen på verdensmarkedet. EMUC arrangerer hvert år en række landsdækkende events, konferencer, seminarer og netværksmøder, som sikres medlemmerne vigtig viden, know-how, sammenhænge, relationer og vigtige kontakter på tværs samler de centrale personer og spillere i Det Blå Danmark. Reklame- og Mediebureau Demuth Graphic Webside: CF-oplysningssponsorat Small Demuth Graphic er et mindre reklamebureau med stor erfaring indenfor grafisk design. Demuth Graphic udvikler kreative, grafiske løsninger til forlag, private virksomheder og offentlige myndigheder. Design og udfærdigelse af en virksomheds visuelle udtryk, herunder logo, brevpapir, visitkort, annoncer og brochurer. Tidsskrifter og bogproduktion er også blandt de mange opgaver, der løses. Årsberetning og regnskab

10 Årsregnskab 2010 LEDELSESBERETNING Resultat for året 2010 udviser et underskud på kr , mens 2009 udviste et underskud på kr Årets resultat kr foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr Af foreningens indtægter kr er kr bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og under hensættelser. LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen og har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. april 2011 Hanne Tybkjær (sekretariatschef) Sune Schackenfeldt (formand) Michala Høg Daimar (næstformand) Jørgen Bardenfleth Mads Pagh Nielsen Niels Høiby Ann Klausen Kim G. Nielsen Tacjana Pressler Toke Sellner Reunert Ann Baldus-Kunze Jørgen H. Tscherning Erik Wendel Lars Christian Østergreen Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april Dirigent Poul Erik H. Petersen DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 10 Årsberetning og regnskab 2010

11 Årsregnskab 2010 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Der er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s årsrapport for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Ledelsens ansvar Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s ledelse har ansvar for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets instruks for revision, herunder bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose s virksomhed i København, den 19. april 2011 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Nielsen statsautoriseret revisor ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetning, jf. års-regnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Medlemskontingenter vedrører primært dette års kontingenter fra medlemmer. Bidrag til foreningens arbejde vedrører de i året modtagne ikke øremærkede bidrag. Landsindsamling og julemarked indregnes i resultatopgørelsen med nettoresultatet. Tips/lotto vedrører foreningens andel af tips/ lottomidler for Tilskud m.v. vedrører dels årets øremærkede tilskud som periodiseres og anvendelse af tidligere års hensatte tilskud. Finansielle indtægter Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt aktieudbytte. BALANCEN Værdipapirer Værdipapirer optages til børskurs på balancedagen. Materielle anlægsaktiver Inventar og kursusudstyr måles til kostpris og afskrives i anskaffelsesåret til kr. 1. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Årsberetning og regnskab

12 Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse 1. januar december Note Medlemskontingenter Bidrag til foreningens arbejde Landsindsamling Tips/Lotto Oplysningssponsorater Gavebreve Julemarked Roskilde Festival CF-Lokalafdelinger INDTÆGTER I ALT Aktivitetsudgifter Tilskud m.v Kongresser og præsentationer Tilskud m.v Sekretariats- og administrationsudgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter m.v., netto ÅRETS RESULTAT Balance pr. 31. december Aktiver Note Inventar og kursusudstyr Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Pantsætning og sikkerhedsstillelser 11 Passiver Note Egenkapital 1. januar Kursreguleringer Årets resultat EGENKAPITAL Hensættelser til senere forskning m.v HENSATTE FORPLIGTELSER Jyske Bank, kontonr A-skat, AM-bidrag og ATP Revisionshonorar Diverse omkostninger Feriepenge Lønsumsafgift Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Årsberetning og regnskab 2010

13 Årsregnskab 2010 Noter LANDSINDSAMLING Bidrag NAC-Projekt Udgifter Udgifter Hensat tidligere år JULEMARKED Salg Sponsorship Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Udgifter ROSKILDE FESTIVAL Tilskud Bidrag AKTIVITETSUDGIFTER Forskning vedr. CF o.a. lungesygdomme, RH Udgifter Tilskud: Azli Hopital Erasme Gilead Bayer Bayer Hensat til senere år CF Register Danmark Udgifter Tilskud: Cancerprojekt Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år Validation of the Danish CF Questionaire (RH-SKS) Tilskud (Overskud projekt bevilliget i 2007) Hensat til senere år Bihuleprojekt, RH Udgifter Hensat tidligere år Fra barn til voksen V. Bregnballe, CF-Center-SKS Udgifter Lung Clearance Index og lungeinfektioner Kent Green, CF-Center-RH Udgifter Haemo. influe. kolonisation og infektion N. Nørskov-Lauritsen og Mette Fenger, Klin. mikr. afd.,sks Udgifter Bidrag til diverse forskningsopgaver Diverse bidrag ører Hensat tidligere år Hensat til senere år FORSKNINGSPROJEKTER I ALT ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER Oplysende materiale og WEB Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Roche A/S Novartis Healthcare A/S Lokalafdelinger Udgifter Patientmøder Udgifter Tilskud: Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Årsberetning og regnskab

14 Årsregnskab Aktiviteter indlagte patienter, RH og SKS Udgifter Cafe Hr. Berg-RH Tilskud: Giro Hensat tidligere år Inhalationsudstyr, udlån Udgifter Kontingenter DH, ISOBRO, SD, CFW, CFE m.v Forsikringer Gaver og bidrag ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER I ALT AKTIVITETSUDGIFTER I ALT Kursusvirksomhed CF-Familiekursus Lønninger, feriepenge m.v Kursusudgifter m.v Kursusudstyr Kursusgebyrer Tilskud: Handicappuljen Abbott Products ApS/ Solvay Pharma ApS Roche A/S CF-Skilejr Udgifter Lejrgebyrer Tilskud: Deltagere, Familiekursus Helge Stapel Axel Semler Gjedsted-Jensen Plan Revision Hensat tidligere år Hensat til senere år Socialrådgiverassistance Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år European Patients Voice Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år Øvrige udgifter CF-årsberetning og -tidsskrifter Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER ECFS og NACFC Kongresser Udgifter Tilskud: NACFC Grants Solvay Pharma ApS Roche A/S Gilead Rigshospitalet-DBLC Rigshospitalet Rigshospitalet ECFS Hensat tidligere år KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER I ALT SEKRETARIATS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER Sekretariatet: Lønninger og feriepenge m.v Lønrefusion Husleje Telefon, telefax, , internet Kørselstilskud, sekretariatschef Tryksager, kontorartikler og kontorinventar Edb- og fotokopieringsudgifter Computer og printer Porto Abonnement, annoncer og finansgebyr Revision, rest tidligere år Revision, afsat ATP AER-elevrefusion Lønsumsafgift Tilbageført afsatte omkostninger tidligere år Årsberetning og regnskab 2010

15 Årsregnskab CF-Norden Møder og rejser Rejseudgifter, sekretariatschef INVENTAR OG KURSUSUDSTYR Kostpris 1. januar Årets tilgang: Primergy TX200 Server Lenovo Thinkpad X Kostpris 31. december LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse- og valutabeholdning Bankbeholdning Danske Bank, Viborg afd.: Kontonr Kontonr Nordea, Viborg afd.: Kontonr Jyske Bank, Viborg afd.: Kontonr Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december VÆRDIPAPIRER Aktier Danske Bank: 260 stk. a 143, Obligationer Østifternes Kreditforening: Nom. Kr s 2a,2017, 5% a 102, Nom. kr s.1.a.2017, 7% a 107, Nom. kr a.2022, 5% a 103, Byggeriets Realkreditfond BRF: Nom. kr s.2014, 7% a 100, Danske Investeringsforeningsbeviser: Danske Invest Obligationer stk. a 109, HENSÆTTELSER TIL SENERE FORSKNING M.V. Nac-projekt Fagocyt laboratorium CF-kurser og ferielejre Effect of Traditional Chinese Medical Herbs Ginseng Projekt Cancer Projekt Kommende forskningsopgaver Socialrådgiverassistance Kongresser CF o.a. lungesygdomme/rh PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for gæld til Jyske Bank, kr , er der stillet sikkerhed i værdipapirer i depot i Jyske Bank hvis regnskabsmæssig værdi udgør kr Årsberetning og regnskab

16 Årsregnskab 2010 Bidragsliste 2010 Bidrag og gavebreve til CF-Foreningens arbejde, henh. kr og kr samt til landsindsamlingen kr i alt kr specificeres således: Thomas Bach Abildskov 750 Pergen Akrawi 650 Sehreban og Ali Aslan Helle og Christian Bachmann 650 Ann og Søren Baldus-Kunze Deanna og Jørgen Bardenfleth Claus Bender 625 Birgit Brandl og Kaj Nyrup Jensen Anne og Peter Breum Anni L. Christensen og Steen Lauesen Irene og Vagn Christensen 900 Michala og Mohammed Daimar Birthe Donbæk 750 Luisa Dotti ogviggo Bak Jensen Birthe og Orla Duch Anne Engesgaard og Poul Jacobsen Connie og John Bay Hansen Judit og Lars Hansen Charlotte Holm og Mogens Husted Hansen Dan Rener Houtved Højer Fåremarked v/familien Stokbæk-Skovgaard Betty Neel Jansen og Peter Slot Christian Ellebæk Jensen 750 Odile Loiseau Jensen og Peter Fristrup Jensen 650 Gerda Rørbæk Jensen Kirsten og Mogens Jepsen Dorthe og Bjarne Jørgensen Karen og John Kidde-Hansen Elise Knudsen Jannie Henriksø Larsen Lars Hegnet Larsen og Rikke Hygum Christensen Pia og Jean Birger Lehim Elisa og Bent Lund Mona og Kurt Lund Nanna Lund og Reno Månsson 900 Lone Ebba Mortensen og Søren Møgelgaard 750 Bente og Poul Nielsen 650 Charlotte Nielsen ogboye Jensen Anonym Carlo Nielsen Elisabeth Nielsen 500 Birte Aarup Nissen og Aksel Mikkelsen Erik Nygaard s bo Lotte og Lars Nørbach 600 Jette Brinck Pedersen 750 Dorthe og John Pind 750 Claus Peter Schovgaard Rasmussen John Ole Rasmussen Aase Saugman og Bent Andersen 650 Jette Scheldt og Jan Lohse Sørensen 950 Lisa Schlage Janne Sommer 600 Yrsa og Helge Sommer 500 Bjarne Stender Inger Sørensen Stanley Lundgaard Sørensen 750 Didde Lysdal Tandrup og Lars Tandrup 650 Hanne og Kurt Thuesen Ruth og Ove Thomsen 500 Agerbæk Motorcentrum Agnes og Alfred Andersen Ingelise og Ejner Andersen Pia Andersen Elin og Verner Bak Helen Birkkjær Bøgh & Helstrup I/S Birthe og Leo Davidsen 900 Kirsten Eriksen 500 Inga og Vagn Grue-Sørensen 700 Kirsten Eriksen 500 Lise Eriksen og Bjarne Christensen Kirsten og Helmer Hagensen 900 Anna-Grete og Erik Hansen Anne Margrethe og Ole Hansen Ester Lehim Hansen Inger og Knud Erik Hansen Lise og Svend Hansen Hegnet IDD Jette og Thomas Rosendahl Holm Helge Jean Holstebro H.S. Fiberform Anette Hviid og Niels-Erik Nielsen Morten Hviid Jane og Christian Hvidt 700 Britt Frøslev Jakobsen 500 Lisbeth og Jørgen Jensen Bo Hammer Jensen Conni og Helge Jensen Susanne Kronberg Jensen Jytte Justesen Bjarne Ove Jørgensen Erik Jørgensen Lise Kidde-Hansen Kirsten Klitgaard Britta Koch Per Kristensen Inga Knudsen Kristiansen 500 København Inner Wheel Boet efter Edith Larsen Lisbeth Lauesen Ingse Irene Dahl Laursen og Poul Laursen 500 Annelise Lolk Hanne Lund Kaj Lund Rikke Skovsted Bak Lund Lærerstandens Brandforsikring G/S Lærkelunden Camping v/ Bente og Peter Kragh Erna og Helge Maxild 900 Berith Mouritzen Ivan Nadelmann, til minde om Susan Techlo Nicon Industries A/S Ellen Bedsted Nielsen Mette Hviid Nielsen og Brian Riis Thagaard Susanne Kollerup Nielsen Ruth Nielsen 500 Nielsens Planteskole Inge Nygaard og Thomas Skøtt Bodil Nørbach Lydia Olsen 750 Sv. Aage Olesen 600 Ilse Rønnekilde Overbjerg Harry Pedersen Lissa og Ejvind Landvad Pedersen ph-rådgivning a/s Ulla Poulsen 500 I. og Gunnar Rasmussen Lone Bundgaard Rasmussen Marianne Richter Lis og Christian Sand 650 Inga Schou 750 Den jyske Sparekasse 500 Elsebet Speyer Brdr. Steinfath A/S 750 Kirsten Suhr Susanne Bonde Sørensen Hanne og Johnny Torben Vallentin 650 Lissi Vile 700 VKR s Familiefond Diverse bidrag kr. 499 og derunder kr Øvrige bidrag tilegnet bestemte projekter, i alt kr er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter og under hensættelser og er specificeret i regnskabet. Øvrige specifikationer: Bidrag tilegnet diverse forskningsopgaver Anne Margrethe og Ole Hansen Ulla Nørgaard Jensen og Mogens Jensen København Inner Wheel Leopharma Anne Schou Inga Schou Lene Schou og Bo Maribo Jensen Lissi Vile Til minde om Susan Techlo kr Sponsorships til CF-Julemarked Tina og Per Petersen Lis og Niels Nielsen 600 Diverse bidrag kr. 499 og derunder 400 kr Oplysningssponsorater Strandøre Invest A/S Focus Advokater A/S Erria A/S Ibex Maritime LTD LD Invest A/S Unik System Design A/S EQ10 APS Navision Chartering A/S HB Køge A/S Daniit A/S Nicon Industries A/S Marstal Navgationsskole Kongenshus Kro & Hotel Advokat Sten Presfeldt kr Årsberetning og regnskab 2010

17 Gør en forskel allerede i dag... Forlæng livet for patienter med cystisk fibrose Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel Der fødes hvert år børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme. Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne.

18 Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder to typer erhvervssponsorater Et forskningssponsorat, der bidrager til at støtte videnskabelige forskningsarbejder og mulighed for at tildele forskningsstipendier til yngre forskere, der arbejder med sygdommen. Et oplysningssponsorat, som bidrager til at udbrede kendskab til den sjældne sygdom, så flere børn diagnosticeres tidligt og kommer under behandling. Det ene sponsorat udelukker selvfølgelig ikke det andet. Forskningssponsorat pr. år: Small kr ,- Medium kr ,- Large kr ,- (+) Oplysningssponsorat pr. år: Small kr ,- Medium kr ,- Large kr ,- (+) Erhvervssponsorater kan indbetales til CFF via Netbank til konto: mrk. Erhvervssponsorat. Har du spørgsmål, kontakt CF-Foreningen på tlf.: eller Et erhvervssponsorat for CFF giver følgende fordele og muligheder: En tydelig virksomhedsprofil, der signalerer socialt ansvar og engagement Alle sponsorater, store som små, giver samme eksponering. De største sponsorater listes først i rækken af erhvervssponsorer hos CFF Gengivelse af virksomhedens logo som erhvervssponsor for CF i foreningens medlemsblad og på websiden cff.dk Virksomhedsprofil på cff.dk med link til egen webside Ret til at bruge CFF s logo og fremhæve virksomheden som erhvervssponsor for CFF i forbindelse med egen markedsføring Skattefradragsret for sponsoratet, anvendt som en del af virksomhedens øvrige annoncering og markedsføring Cystisk Fibrose Foreningen Hyrdebakken 246 DK-8800 Viborg Tlf

Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26.

Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. april 2011 2011 blev atter et meget aktivt år for Cystisk Fibrose Foreningen, men

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 p½ LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE CVR.nr. 48 61 20 16 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 OK 1561 København V CVR nr. 20222670 HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT 2015 CVR-NR. 33 65 37 86 1

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere