GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser"

Transkript

1 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser

2

3 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod ejerledede virksomheder skal generationsskiftes i løbet af de næste ti år. Blandt disse har en stor del allerede i dag en leder, der er 65 år eller ældre. For nylig læste jeg en artikel om en mellemstor vestjysk virksomhed, hvis 71 årige ejer syntes, at beslutningen om gennemførelse af et generationsskifte var svær at træffe. For det første fordi han ikke havde nogen naturlig arvtager i familien. For det andet fordi han gerne ville finde en løsning, som medarbejderne kunne acceptere. Og for det tredje fordi han stadig selv var fuldt aktiv. Han var derfor ked af at slippe virksomheden. En fin lille historie som meget præcist beskriver, hvorfor mange virksomhedsejere har det så svært med generationsskiftet. Og det endda selv om en del faktisk gerne vil trappe ned og måske tilmed har en naturlig arvtager i familien eller en nøglemedarbejder, som både kan og vil overtage. I BDO kender vi de ejerledede virksomheder bedre end de fleste. Vi ved således alt om, hvor svær beslutningen om et generationsskifte kan være. Målet med denne lille bog er derfor heller ikke at forsøge at overbevise dig om, at du skal sætte gang i dit generationsskifte her og nu. Målet er at give dig information om nogle af de problemstillinger, som er knyttet til stort set alle generationsskifter, sådan at du er bedre rustet, når du tager beslutningen om at sætte gang i processen. God læselyst. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør

4 INDHOLDS- FORTEGNELSE

5 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Der er 2 led i alle generationsskifter... 7 Hvornår skal du starte overvejelserne?... 7 Hvis du ikke gør noget? GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Generationsskifte inden for familien Generationsskifte til nære medarbejdere Generationsskifte til en fond Generationsskifte til fremmede Generationsskifte i virksomheder med flere ejere SKAT OG ARVEAFGIFT Frygten er overdrevet FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Lav en plan Vælg dig en sparringspartner Sørg for den rigtige struktur GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Værdiansættelse af virksomheden Finansiering af overdragelsessummen Fastlæggelse af overdragelsestidspunktet TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen Pensionsplanlægning Fraflytning til udlandet Testamente Omvendte generationsskifter AFSLUTNING Hvad kan BDO hjælpe med?....26

6 INDLEDNING

7 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 7 INDLEDNING DER ER 2 LED I ALLE GENERATIONSSKIFTER Et generationsskifte af en virksomhed består af 2 led. Dels det ledelsesmæssige generationsskifte, hvor ledelsen overlades til andre. Dels det ejermæssige generationsskifte, hvor ejerskabet til virksomheden overdrages. Fælles for de 2 dele er, at de ikke behøver at blive gennemført samtidigt og i praksis sjældent bliver det ligesom både det ledelsesmæssige og det ejermæssige generationsskifte næsten altid sker over en kortere eller længere årrække. Nogle generationsskifter kan med succes gennemføres over 1-3 år, men de fleste strækker sig nok over 5 10 år, når det ledelsesmæssige og det ejermæssige ses under et. Det ledelsesmæssige generationsskifte er ofte det sværeste. Det, at skulle overlade andre retten til at bestemme, opleves af rigtig mange virksomhedsejere som svært. Enten fordi de rent faktisk trives med lederrollen og gerne vil fortsætte. Eller fordi de synes, at det er for tung en byrde at lægge på andres skuldre. Det oplever vi især, hvis det er børnene, der skal overtage. Og endelig er der dem, som hverken mener at kunne se dem, der kan løfte arven i familien eller blandt de ledende medarbejdere. Det ejermæssige generationsskifte, der kan ske til børn/børnebørn, til en medarbejder eller til 3. mand, er for de fleste virksomhedsejere nemmere at forholde sig til. Især for dem der føler, at de har en god og sund privatøkonomi, således at de også efter generationsskiftet har, hvad de skal bruge. HVORNÅR SKAL DU STARTE OVERVEJELSERNE? Når det gælder det ejermæssige generationsskifte, skal du populært sagt starte, når du ved, at din formue er så stor, at den vil række til resten af dit liv. Desværre er vi jo ikke selv herre over, hvor lang tid det er, så vurderingen skal anlægges med god margen. Det er jo et individuelt anliggende, hvor mange penge vi har behov for også når vi bliver ældre. Derfor findes der heller ikke noget bestemt tal for, hvor meget der skal til. Men start med at få et overblik over din privatøkonomiske stilling. Det er desværre langt fra alle virksomhedsejere, der interesserer sig for den slags, og derfor havner overraskende mange i den situation, at de efter genererationsskiftet sidder tilbage med en for stor formue. Altså en formue der overstiger deres behov. Det betyder, at der på langt sigt skal betales mere arveafgift end nødvendigt. Et forhold som formentlig kun finansministeren glæder sig over.

8 8 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER Det gælder derfor om så tidligt som muligt at få skubbet (en del af) ejendomsretten til virksomheden over til børnene, således at den fremtidige værditilvækst tilfalder dem. Også selvom de måske ikke skal arbejde i virksomheden. Når det gælder det ledelsesmæssige generationsskifte skal du ligeledes populært sagt starte dine overvejelser, når du er på toppen. Heller ikke dette kan der gives noget præcist tal for, men ud fra vores erfaring anbefaler vi, at du begynder at tænke over det, når du fylder 55 år. Ikke fordi der nødvendigvis er noget behov for handling på dette tidspunkt, men for at være forberedt. At begynde overvejelserne i god tid giver næsten aldrig et dårligt resultat. Derimod findes der ganske mange eksempler på generationsskifter, der helt eller delvist er mislykket, fordi den fremtidige ledelse ikke blev overvejet i tide. En god indledning på et ledelsesmæssigt generationsskifte behøver ikke bestå i at overlade retten til at træffe de vigtige beslutninger til andre her og nu, men kan blot være at uddelegere flere af arbejdsopgaverne. Det ville mange virksomhedsejere have glæde af. HVIS DU IKKE GØR NOGET? Nogle gange bliver vi spurgt om, hvorfor det er så vigtigt at tænke på generationsskiftet. Det er der 2 årsager til. Et velplanlagt generationsskifte giver for det første en større sikkerhed for, at virksomheden kan overleve på langt sigt. Og for det andet giver det mulighed for at strukturere tingene sådan, at generationsskiftet ikke udløser skatter og afgifter, der belaster virksomhedens likviditet mere end højst nødvendigt. Worst case er altså, at virksomheden ikke overlever, og/eller at det kommer til at koste dyrt i skatter og afgifter, hvis du ikke gør noget. Det betyder ikke, at du mod din vilje skal forholde dig til generationsskiftet, men du skal forstå konsekvenserne af, at du ikke gør det. Vi har skam stor respekt for de virksomhedsejere, der fortsætter til de er langt op i 70 erne, og som ikke vil lægge planer for fremtiden. Det er de i deres gode ret til, men vi forsømmer ingen lejlighed til at fortælle dem om fordelene ved alligevel at gøre det. Og nogle gange handler det bare om at få taget hul på emnet.

9 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 9 GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Når det gælder spørgsmålet om, hvem der på sigt skal overtage og videreføre virksomheden, findes der mange muligheder. Først og fremmest egne børn eller andre familiemedlemmer. Det kan også være nære medarbejdere eller nuværende medejere. Og endelig kan det være fremmede, herunder en fond. GENERATIONSSKIFTE INDENFOR FAMILIEN Nogle gange er det enkle ikke så enkelt endda. Selvom det er åbenbart, at ingen af dine børn skal videreføre virksomheden, så kan det af skattemæssige årsager ikke desto mindre være en stor fordel i det mindste at gøre dem til medejere af virksomheden, inden denne skal sælges. Har du flere børn, vil situationen ofte være den, at det kun er det ene af dem, som skal videreføre virksomheden. Alligevel kan det af skattemæssige årsager men også for at stille børnene mest muligt lige være en fordel at gøre dem alle til medejere af virksomheden. I alle tilfælde i en periode. Frygten for uvenskab mellem søskende er i nogle tilfælde så stor, at den i sig selv er årsag til, at igangsætningen af et generationsskifte udskydes. Der kan også opstå frygt for familiestridigheder i de tilfælde, hvor det ikke er egne børn, men fx en nevø eller niece, som ejeren har udset sig til at skulle overtage virksomheden. Vores erfaring er, at åbenhed er den bedste garanti mod sådanne uvenskaber. Det gælder i særlig grad, hvis åbenheden suppleres af langsigtet planlægning. Hvis børnene orienteres i god tid og i øvrigt forsikres om, at de i økonomisk forstand vil blive forsøgt stillet lige, vil de fleste både forstå og acceptere beslutningen. GENERATIONSSKIFTE TIL NÆRE MEDARBEJDERE Har du ikke børn eller andre familiemedlemmer, som skal overtage virksomheden, vil du nok foretrække at sælge til en eller flere af de ledende medarbejdere, hvis de har evnerne og kan løfte finansieringen. Og heldigvis er skattereglerne indrettet sådan, at overdragelse til medarbejderne under visse betingelser kan ske på samme lempelige vilkår som overdragelse til nærstående.

10 10 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER GENERATIONSSKIFTE TIL EN FOND At overdrage virksomheden til en fond kan være en metode til at sikre, at virksomheden bliver på egne hænder, men uden at hverken du eller dine børn ejer denne. Mange store danske virksomheder er helt eller delvist fondsejede, og modellen kan især være en fordel, hvis der er tale om en større virksomhed. Fra 2015 bliver det skattemæssigt muligt at overdrage virksomheder til fonde efter samme regler, som gælder ved overdragelse til familiemedlemmer og til nære medarbejdere. GENERATIONSSKIFTE TIL FREMMEDE Et sådant generationsskifte kan dække over alt fra salg til en branchekollega, til en kapitalfond eller til en børsnotering af virksomheden. Mulighederne er mange, men fælles er det dog, at det for sælgeren normalt gælder om at få den bedst mulige pris for sin virksomhed. Den højeste pris opnås almindeligvis i de tilfælde, hvor sælgeren tilbyder at blive i virksomheden i en kortere årrække for at sikre, at medarbejderne og kunderne tager vel imod de nye ejere. GENERATIONSSKIFTE I VIRKSOMHEDER MED FLERE EJERE I langt de fleste af disse virksomheder vil der være en ejeraftale, der fastlægger, hvorledes der skal forholdes, når en af ejerne ønsker at forlade denne. Ofte vil det være bestemt, at medejerne har ret og måske pligt til at overtage ejerandelen, men desværre er det ikke altid bestemt, hvordan andelen skal værdiansættes, og hvordan købesummen skal betales.

11

12 SKAT OG ARVEAFGIFT

13 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 13 SKAT OG ARVEAFGIFT FRYGTEN ER OVERDREVET Mange frygter at blive plukket af statskassen, når de skal gennemføre et generationsskifte, men i de fleste tilfælde er frygten - om ikke ubegrundet så i alle tilfælde - overdreven. Det er rigtigt, at skattetrykket er højt i Danmark, men faktisk er vores erhvervsbeskatningsregler ganske fleksible. Det gælder også i forhold til generationsskifter. I mange tilfælde er det faktisk muligt at gennemføre et generationsskifte, uden at der her og nu skal betales så meget som en krone i skat. Det betyder ikke total skattefrihed, men frihed til selv at bestemme, hvornår skatten skal udløses. Og ved overdragelse til børn, nære medarbejdere eller fonde er det via særlige skatteregler om såkaldt succession faktisk muligt at udskyde skatten i generationer, hvis der er tale om en aktiv virksomhed. Arveafgiften er principielt set uundgåelig og faktisk sværere at håndtere end indkomstskatterne. Det gælder derfor om, at ens dødsbo bliver så lille som muligt i økonomisk forstand. Dette opnås kun, hvis generationsskiftet indledes i levende live, sådan at værditilvæksten helt eller delvist tilfalder arvingerne.

14 FORBEREDELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

15 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 15 FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Grundig forberedelse giver næsten altid det bedste resultat. Det gælder også i forhold til generationsskifter, men en god plan er ikke nok. Du skal også vælge dig en backing group, ligesom du skal se på dit set up. LAV EN PLAN I bedste Egon Olsen stil skal du starte med at lægge en plan for dit generationsskifte. Både for det ledelsesmæssige, der ofte er det sværeste, og for det ejermæssige. Start bagfra med at beskrive, hvordan det skal se ud, når generationsskiftet er afsluttet. Hvem skal eje virksomheden, og hvem skal lede den, når du er helt væk? Dernæst skal du lave en tidsplan. I den skal du bestemme, hvornår de enkelte trin skal være afsluttede. Du skal have 2 kolonner. En for de ledelsesmæssige ændringer. Og en for de ejermæssige ændringer. Tving dig selv til at sætte en slutdato på. Det er ingen sag at lave en generationsskifteplan for de indledende trin, men mange går i stå, når det gælder de sidste. Det får nogle generationsskifter til at trække ud, og det kan gøre det helt pinagtigt. Det skal du undgå. VÆLG DIG EN SPARRINGSPARTNER Ofte vil det naturligvis være din ægtefælle, som er din nærmeste allierede, når det gælder generationsskifteovervejelserne, men det kan være en stor fordel også at have en ekstern sparringspartner. Og det skal helst være en sparringspartner med teoretisk og praktisk erhvervserfaring. Derfor vil din revisor, din advokat eller din bestyrelsesformand hvis du har en sådan ofte være et godt valg. I BDO har vi mange års erfaring med rådgivning om generationsskifter. Vi kender vores kunder og deres forretning, og vi forstår, at et generationsskifte ikke kun handler om penge, men også om følelser. Skal dine børn involveres i generationsskiftet, kan det være en stor fordel, at de har egen rådgiver. En køberrådgiver der aldersmæssigt er på niveau med dem, og som derfor forstår deres eventuelle bekymringer og kan svare på alle deres spørgsmål. Ikke mindst om skat og økonomi.

16 16 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER SØRG FOR DEN RIGTIGE STRUKTUR Ikke mindst af skattemæssige årsager er det vigtigt at have den rigtige ejerstruktur, inden generationsskiftet påbegyndes. Er du selvstændig, kan det derfor komme på tale at omdanne virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab, inden du går i gang. Driver du allerede din virksomhed i selskabsform, kan det være hensigtsmæssigt at få et holdingselskab over driftsselskabet. Og har du allerede en koncern, skal du se på, om der er ejendomme eller sekundære aktiviteter, som måske bør udskilles i selvstændige selskaber, inden processen sættes i gang. Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de under visse betingelser alle kan gennemføres skattefrit, men ofte kræver det nogle år at få tingene på plads. Derfor skal de sættes i gang så tidligt som muligt. For virksomheder, der drives i selskabsform, kan det også være relevant at se på vedtægterne. Det kan fx overvejes at opdele aktierne i A- og B-aktier, så der er forskellige rettigheder med hensyn til stemmer og ret til udbytte. Ved at give nogle af aktierne flere stemmer end andre kan du eksempelvis gennemføre et ejermæssigt generationsskifte af en ganske stor del af virksomheden uden at afgive stemmeflertallet.

17

18 GENNEM- FØRELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

19 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 19 GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Det ledelsesmæssige generationsskifte gennemføres over en kortere eller længere periode afhængig af de konkrete forhold. Der kan fx startes med etablering af et egentligt ledelsesteam, hvor arbejdsopgaverne og beslutningskompetencen lægges ud på flere skuldre. Det ejermæssige generationsskifte er teknisk set en sværere disciplin, som omfatter værdiansættelse af virksomheden, finansiering af overdragelsessummen og fastlæggelse af overdragelsestidspunktet. Og du skal forholde dig til alle 3 spørgsmål, uanset om generationsskiftet sker inden for familien, til en ledende medarbejder eller til fremmede. VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDEN Hvad er din virksomhed værd? Det er ikke noget nemt spørgsmål at besvare. Og ligesom med huspriser findes der ikke noget entydigt svar. Det afhænger nemlig af mange ting. Og skal du sælge til dine børn, er du nok mindre fokuseret på den optimale pris, end hvis du skal sælge til en fremmed. I nogle branche findes der kutymer for værdiansættelsen, men i langt de fleste tilfælde er prisen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Mange spørger deres revisor til råds. Det giver god mening. Vi foretager jo ofte konsekvensberegninger, når vores kunder køber og sælger virksomheder, og derfor har vi god erfaring at trække på inden for næsten alle brancher. Er der tale om en lidt større virksomhed, kan det give god mening at spørge corporate finance folk til råds. I BDO har vi også en sådan afdeling. De er eksperter, når det gælder værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder. FINANSIERING AF OVERDRAGELSESSUMMEN Kunsten i en virksomhedsoverdragelse består sjældent i at definere prisen, men oftere i at finde ud af, hvordan køberen kan betale denne. Penge er en udpræget mangelvare. Set fra sælgerside er kontant betaling ofte ønskværdigt, men i praksis sjældent muligt, fordi pengeinstitutterne ikke så gerne finansierer goodwill. I mange tilfælde må sælger derfor vente med at få en

20 20 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER del af pengene, fordi købesummen for en dels vedkommende erlægges med et gældsbrev. Det afføder spørgsmål om forrentning, løbetid og ikke mindst sikkerhed. Det sidste kan være svært at få, fordi køberens pengeinstitut ofte er løbet med de primære sikkerheder. Dermed kan sælger være den første i fødekæden, der lider tab, hvis køberen får økonomiske problemer. Det bør inddrages i overvejelserne omkring, hvem virksomheden skal generationsskiftes til. I virksomheder, der drives i selskabsform, kan en såkaldt A-/B-model nogle gange være løsningen. Det betyder, at køberen tegner nye aktier i selskabet til en reduceret pris ofte til kurs 100 men således at disse aktier først giver ret til udbytte, når der til den nuværende ejer er udloddet et nærmere defineret beløb. En anden model, baseret på aktier, kan bestå i, at virksomheden overdrages til et nyt selskab, som køber og sælger stifter i fællesskab, og således at sælger modtager aktier i dette selskab som en del af betalingen. Er køber og sælger uenige om værdien af virksomheden, kan en såkaldt earn out komme på tale. Det betyder, at sælger i første omgang må nøjes med en mere eller mindre beskeden betaling, men til gengæld får ret til et yderligere beløb, hvis virksomheden i løbet af de efterfølgende 3-5 år når bestemte indtjeningsmål. Det er en metode, som især kapitalfonde er glade for. FASTLÆGGELSE AF OVERDRAGELSESTIDSPUNKTET Isoleret set er datoen for, hvornår ejendomsretten til virksomheden eller en del af denne overgår sjældent nogen større udfordring under forhandlingerne, men da datoen almindeligvis er afgørende for den kontante del af købesummens betaling, er den dog ikke helt uden betydning. Overdragelser, der skal ske i etaper, vil normalt ske ved separate aftaler. En aftale, hvorefter en virksomhed skal overdrages med 50 % nu, 25 % om 2 år og 25 % om 4 år, men hvor prisen og betalingen for alle tre overdragelser ligger fast, anses i skattemæssig forstand normalt for en aftale om salg af alle 100 % i dag. I værste fald kan sådan en aftale derfor udløse et skattekrav mod sælger, som denne ikke umiddelbart, eller kun vanskeligt, kan honorere.

21

22 TIDEN EFTER GENERATIONS- SKIFTET

23 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 23 TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Uanset om der er tale om en stor eller lille virksomhed, er et generationsskifte en stor ting. Det er derfor også på dette punkt en fordel med lidt planlægning. OVERGANGEN FRA ARBEJDSLIVET TIL PENSIONISTTILVÆRELSEN Mange lønmodtagere finder overgangen svær, fordi den sker fra den ene dag til den anden. De fleste virksomhedsejere er heldigere stillet, fordi deres overgang ofte sker successivt over en kortere eller længere årrække. De har derfor mulighed for at vænne sig til tanken, men ligesom for lønmodtagere gælder det om at finde noget andet at bruge tiden på. Vores erfaring er dog, at det sjældent er noget problem. PENSIONSPLANLÆGNING En god økonomi er vigtig. Det ved vi bedre end de fleste. Det er derfor vigtigt, at du ikke blot får overblik over de økonomiske konsekvenser af dit generationsskifte, men at du også ved, hvad dine pensionsordninger vil indbringe dig fremover. Det er jo dem, som du skal leve af som pensionist. Der findes mange værktøjer til at give dig overblik over dine pensionsordninger, men ingen af dem giver sikkerhed for, at du får svar på dine spørgsmål. Det kan derfor være en god ide, at du har en privatøkonomisk rådgiver, som er uafhængig af dit pensionsselskab og dit pengeinstitut. FRAFLYTNING TIL UDLANDET Nogle drømmer om at tilbringe deres otium under varmere himmelstrøg. Det kan være godt for både helbredet og for pengepungen, men giver til gengæld større afstand til børn og børnebørn. Det er en stor beslutning, som kræver undersøgelse af de økonomiske konsekvenser. Ejer du stadig en mindre del af virksomheden, kan der blive tale om såkaldt fraflytningsskat på denne. Andre vælger en mellemløsning og nøjes med en feriebolig i udlandet. De bevarer deres fulde skattepligt til Danmark, hvilket gør kortlægningen af de skattemæssige konsekvenser af investeringen mere overskuelig.

24 24 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER TESTAMENTE Hvis du og din eventuelle ægtefælle ikke allerede har skrevet testamente, kan et ejermæssigt generationsskifte være en god anledning til at gøre det. Især hvis I har børn fra et tidligere ægteskab. OMVENDTE GENERATIONSSKIFTER Som nævnt er det ud fra en skattemæssig betragtning ikke nødvendigvis lykken, hvis et generationsskifte slutter med, at den tidligere ejer sidder tilbage med en formue, der langt overstiger behovet. Derfor ser vi fra tid til anden omvendte generationsskifter, hvor tidligere ejere måske 5 10 år efter afslutningen på et generationsskifte geninvesterer en del af deres formue, enten i deres børns virksomhed eller i en fremmed virksomhed, for at gøre det muligt at overdrage disse ejerandele til børnene med skattemæssig succession.

25

26 26 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER AFSLUTNING HVAD KAN BDO HJÆLPE MED? Et generationsskifte er en proces, som kræver is i maven og stort overblik. Overblikketkan vi give dig. Vi har stor erfaring med generationsskifte af virksomheder og kan hjælpe dig med mange ting. Konkret kan vi: Være din eksterne sparringspartner Hjælpe dig med værdiansættelsen af din virksomhed og med at finde købere til denne Give dig overblik over de regnskabsmæssige, skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser af et generationsskifte, hvad enten dette sker successivt eller på en gang Give dig overblik over din privatøkonomi, herunder dine pensionsordninger Virke som køberrådgiver, hvis du skal generationsskifte til dine børn eller til nære medarbejdere. I første omgang handler det om at komme i gang med overvejelserne og få overblik over, hvor du står lige nu. Det hjælper vi også gerne med.

27 Redaktionen er afsluttet den 17. december BDO tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

28 KONTAKT På finder du nemt din lokale revisor. Kontakt os for rådgivning og sparring om generationsskiftet i din virksomhed. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder FIGUR 0: - om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder samt skattemæssige konsekvenser FIGUR 1: Etablering af holdingselskab Når hverdagen

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen

Tag vækstspringet via ejerskifte. Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Tag vækstspringet via ejerskifte Pluss Leadership A/S Chefkonsulent Jette Poulsen Lokale ejerskiftegrupper med erfarne rådgivere sætter fokus på ejerskifte Se mere på: www.ejerskftedanmark.dk Vejledning

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen DI s Kapitaldag DI København 15. juni 2016 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige!

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Synlig udvikling i topklasse hos BDO

Synlig udvikling i topklasse hos BDO Synlig udvikling i topklasse hos BDO Tårnhøje svarprocenter og konkrete initiativer til topkarakterer. Temperaturmålingen er blevet omdrejningspunkt for medarbejderudvikling i et af landets største revisionsaktieselskaber,

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Ejerstrategi-kortet. Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder

Ejerstrategi-kortet. Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder 2016 Ejerstrategi-kortet Jette P. Jørgensen, leder af Center for ejerledede virksomheder Den næste times tid 1. Baggrund kort: Center for Ejerledede Virksomheder på CBS 3. Værktøj: 2. Forskning: Ejerledelse

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår

Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår Konference 21. marts 2014 Michael Serup Michael Serup 48 år, gift, fire børn Advokat, partner i Bech-Bruun Leder af Bech-Bruuns generationsskiftegruppe

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere