GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser"

Transkript

1 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser

2

3 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod ejerledede virksomheder skal generationsskiftes i løbet af de næste ti år. Blandt disse har en stor del allerede i dag en leder, der er 65 år eller ældre. For nylig læste jeg en artikel om en mellemstor vestjysk virksomhed, hvis 71 årige ejer syntes, at beslutningen om gennemførelse af et generationsskifte var svær at træffe. For det første fordi han ikke havde nogen naturlig arvtager i familien. For det andet fordi han gerne ville finde en løsning, som medarbejderne kunne acceptere. Og for det tredje fordi han stadig selv var fuldt aktiv. Han var derfor ked af at slippe virksomheden. En fin lille historie som meget præcist beskriver, hvorfor mange virksomhedsejere har det så svært med generationsskiftet. Og det endda selv om en del faktisk gerne vil trappe ned og måske tilmed har en naturlig arvtager i familien eller en nøglemedarbejder, som både kan og vil overtage. I BDO kender vi de ejerledede virksomheder bedre end de fleste. Vi ved således alt om, hvor svær beslutningen om et generationsskifte kan være. Målet med denne lille bog er derfor heller ikke at forsøge at overbevise dig om, at du skal sætte gang i dit generationsskifte her og nu. Målet er at give dig information om nogle af de problemstillinger, som er knyttet til stort set alle generationsskifter, sådan at du er bedre rustet, når du tager beslutningen om at sætte gang i processen. God læselyst. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør

4 INDHOLDS- FORTEGNELSE

5 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Der er 2 led i alle generationsskifter... 7 Hvornår skal du starte overvejelserne?... 7 Hvis du ikke gør noget? GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Generationsskifte inden for familien Generationsskifte til nære medarbejdere Generationsskifte til en fond Generationsskifte til fremmede Generationsskifte i virksomheder med flere ejere SKAT OG ARVEAFGIFT Frygten er overdrevet FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Lav en plan Vælg dig en sparringspartner Sørg for den rigtige struktur GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Værdiansættelse af virksomheden Finansiering af overdragelsessummen Fastlæggelse af overdragelsestidspunktet TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen Pensionsplanlægning Fraflytning til udlandet Testamente Omvendte generationsskifter AFSLUTNING Hvad kan BDO hjælpe med?....26

6 INDLEDNING

7 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 7 INDLEDNING DER ER 2 LED I ALLE GENERATIONSSKIFTER Et generationsskifte af en virksomhed består af 2 led. Dels det ledelsesmæssige generationsskifte, hvor ledelsen overlades til andre. Dels det ejermæssige generationsskifte, hvor ejerskabet til virksomheden overdrages. Fælles for de 2 dele er, at de ikke behøver at blive gennemført samtidigt og i praksis sjældent bliver det ligesom både det ledelsesmæssige og det ejermæssige generationsskifte næsten altid sker over en kortere eller længere årrække. Nogle generationsskifter kan med succes gennemføres over 1-3 år, men de fleste strækker sig nok over 5 10 år, når det ledelsesmæssige og det ejermæssige ses under et. Det ledelsesmæssige generationsskifte er ofte det sværeste. Det, at skulle overlade andre retten til at bestemme, opleves af rigtig mange virksomhedsejere som svært. Enten fordi de rent faktisk trives med lederrollen og gerne vil fortsætte. Eller fordi de synes, at det er for tung en byrde at lægge på andres skuldre. Det oplever vi især, hvis det er børnene, der skal overtage. Og endelig er der dem, som hverken mener at kunne se dem, der kan løfte arven i familien eller blandt de ledende medarbejdere. Det ejermæssige generationsskifte, der kan ske til børn/børnebørn, til en medarbejder eller til 3. mand, er for de fleste virksomhedsejere nemmere at forholde sig til. Især for dem der føler, at de har en god og sund privatøkonomi, således at de også efter generationsskiftet har, hvad de skal bruge. HVORNÅR SKAL DU STARTE OVERVEJELSERNE? Når det gælder det ejermæssige generationsskifte, skal du populært sagt starte, når du ved, at din formue er så stor, at den vil række til resten af dit liv. Desværre er vi jo ikke selv herre over, hvor lang tid det er, så vurderingen skal anlægges med god margen. Det er jo et individuelt anliggende, hvor mange penge vi har behov for også når vi bliver ældre. Derfor findes der heller ikke noget bestemt tal for, hvor meget der skal til. Men start med at få et overblik over din privatøkonomiske stilling. Det er desværre langt fra alle virksomhedsejere, der interesserer sig for den slags, og derfor havner overraskende mange i den situation, at de efter genererationsskiftet sidder tilbage med en for stor formue. Altså en formue der overstiger deres behov. Det betyder, at der på langt sigt skal betales mere arveafgift end nødvendigt. Et forhold som formentlig kun finansministeren glæder sig over.

8 8 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER Det gælder derfor om så tidligt som muligt at få skubbet (en del af) ejendomsretten til virksomheden over til børnene, således at den fremtidige værditilvækst tilfalder dem. Også selvom de måske ikke skal arbejde i virksomheden. Når det gælder det ledelsesmæssige generationsskifte skal du ligeledes populært sagt starte dine overvejelser, når du er på toppen. Heller ikke dette kan der gives noget præcist tal for, men ud fra vores erfaring anbefaler vi, at du begynder at tænke over det, når du fylder 55 år. Ikke fordi der nødvendigvis er noget behov for handling på dette tidspunkt, men for at være forberedt. At begynde overvejelserne i god tid giver næsten aldrig et dårligt resultat. Derimod findes der ganske mange eksempler på generationsskifter, der helt eller delvist er mislykket, fordi den fremtidige ledelse ikke blev overvejet i tide. En god indledning på et ledelsesmæssigt generationsskifte behøver ikke bestå i at overlade retten til at træffe de vigtige beslutninger til andre her og nu, men kan blot være at uddelegere flere af arbejdsopgaverne. Det ville mange virksomhedsejere have glæde af. HVIS DU IKKE GØR NOGET? Nogle gange bliver vi spurgt om, hvorfor det er så vigtigt at tænke på generationsskiftet. Det er der 2 årsager til. Et velplanlagt generationsskifte giver for det første en større sikkerhed for, at virksomheden kan overleve på langt sigt. Og for det andet giver det mulighed for at strukturere tingene sådan, at generationsskiftet ikke udløser skatter og afgifter, der belaster virksomhedens likviditet mere end højst nødvendigt. Worst case er altså, at virksomheden ikke overlever, og/eller at det kommer til at koste dyrt i skatter og afgifter, hvis du ikke gør noget. Det betyder ikke, at du mod din vilje skal forholde dig til generationsskiftet, men du skal forstå konsekvenserne af, at du ikke gør det. Vi har skam stor respekt for de virksomhedsejere, der fortsætter til de er langt op i 70 erne, og som ikke vil lægge planer for fremtiden. Det er de i deres gode ret til, men vi forsømmer ingen lejlighed til at fortælle dem om fordelene ved alligevel at gøre det. Og nogle gange handler det bare om at få taget hul på emnet.

9 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 9 GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Når det gælder spørgsmålet om, hvem der på sigt skal overtage og videreføre virksomheden, findes der mange muligheder. Først og fremmest egne børn eller andre familiemedlemmer. Det kan også være nære medarbejdere eller nuværende medejere. Og endelig kan det være fremmede, herunder en fond. GENERATIONSSKIFTE INDENFOR FAMILIEN Nogle gange er det enkle ikke så enkelt endda. Selvom det er åbenbart, at ingen af dine børn skal videreføre virksomheden, så kan det af skattemæssige årsager ikke desto mindre være en stor fordel i det mindste at gøre dem til medejere af virksomheden, inden denne skal sælges. Har du flere børn, vil situationen ofte være den, at det kun er det ene af dem, som skal videreføre virksomheden. Alligevel kan det af skattemæssige årsager men også for at stille børnene mest muligt lige være en fordel at gøre dem alle til medejere af virksomheden. I alle tilfælde i en periode. Frygten for uvenskab mellem søskende er i nogle tilfælde så stor, at den i sig selv er årsag til, at igangsætningen af et generationsskifte udskydes. Der kan også opstå frygt for familiestridigheder i de tilfælde, hvor det ikke er egne børn, men fx en nevø eller niece, som ejeren har udset sig til at skulle overtage virksomheden. Vores erfaring er, at åbenhed er den bedste garanti mod sådanne uvenskaber. Det gælder i særlig grad, hvis åbenheden suppleres af langsigtet planlægning. Hvis børnene orienteres i god tid og i øvrigt forsikres om, at de i økonomisk forstand vil blive forsøgt stillet lige, vil de fleste både forstå og acceptere beslutningen. GENERATIONSSKIFTE TIL NÆRE MEDARBEJDERE Har du ikke børn eller andre familiemedlemmer, som skal overtage virksomheden, vil du nok foretrække at sælge til en eller flere af de ledende medarbejdere, hvis de har evnerne og kan løfte finansieringen. Og heldigvis er skattereglerne indrettet sådan, at overdragelse til medarbejderne under visse betingelser kan ske på samme lempelige vilkår som overdragelse til nærstående.

10 10 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER GENERATIONSSKIFTE TIL EN FOND At overdrage virksomheden til en fond kan være en metode til at sikre, at virksomheden bliver på egne hænder, men uden at hverken du eller dine børn ejer denne. Mange store danske virksomheder er helt eller delvist fondsejede, og modellen kan især være en fordel, hvis der er tale om en større virksomhed. Fra 2015 bliver det skattemæssigt muligt at overdrage virksomheder til fonde efter samme regler, som gælder ved overdragelse til familiemedlemmer og til nære medarbejdere. GENERATIONSSKIFTE TIL FREMMEDE Et sådant generationsskifte kan dække over alt fra salg til en branchekollega, til en kapitalfond eller til en børsnotering af virksomheden. Mulighederne er mange, men fælles er det dog, at det for sælgeren normalt gælder om at få den bedst mulige pris for sin virksomhed. Den højeste pris opnås almindeligvis i de tilfælde, hvor sælgeren tilbyder at blive i virksomheden i en kortere årrække for at sikre, at medarbejderne og kunderne tager vel imod de nye ejere. GENERATIONSSKIFTE I VIRKSOMHEDER MED FLERE EJERE I langt de fleste af disse virksomheder vil der være en ejeraftale, der fastlægger, hvorledes der skal forholdes, når en af ejerne ønsker at forlade denne. Ofte vil det være bestemt, at medejerne har ret og måske pligt til at overtage ejerandelen, men desværre er det ikke altid bestemt, hvordan andelen skal værdiansættes, og hvordan købesummen skal betales.

11

12 SKAT OG ARVEAFGIFT

13 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 13 SKAT OG ARVEAFGIFT FRYGTEN ER OVERDREVET Mange frygter at blive plukket af statskassen, når de skal gennemføre et generationsskifte, men i de fleste tilfælde er frygten - om ikke ubegrundet så i alle tilfælde - overdreven. Det er rigtigt, at skattetrykket er højt i Danmark, men faktisk er vores erhvervsbeskatningsregler ganske fleksible. Det gælder også i forhold til generationsskifter. I mange tilfælde er det faktisk muligt at gennemføre et generationsskifte, uden at der her og nu skal betales så meget som en krone i skat. Det betyder ikke total skattefrihed, men frihed til selv at bestemme, hvornår skatten skal udløses. Og ved overdragelse til børn, nære medarbejdere eller fonde er det via særlige skatteregler om såkaldt succession faktisk muligt at udskyde skatten i generationer, hvis der er tale om en aktiv virksomhed. Arveafgiften er principielt set uundgåelig og faktisk sværere at håndtere end indkomstskatterne. Det gælder derfor om, at ens dødsbo bliver så lille som muligt i økonomisk forstand. Dette opnås kun, hvis generationsskiftet indledes i levende live, sådan at værditilvæksten helt eller delvist tilfalder arvingerne.

14 FORBEREDELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

15 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 15 FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Grundig forberedelse giver næsten altid det bedste resultat. Det gælder også i forhold til generationsskifter, men en god plan er ikke nok. Du skal også vælge dig en backing group, ligesom du skal se på dit set up. LAV EN PLAN I bedste Egon Olsen stil skal du starte med at lægge en plan for dit generationsskifte. Både for det ledelsesmæssige, der ofte er det sværeste, og for det ejermæssige. Start bagfra med at beskrive, hvordan det skal se ud, når generationsskiftet er afsluttet. Hvem skal eje virksomheden, og hvem skal lede den, når du er helt væk? Dernæst skal du lave en tidsplan. I den skal du bestemme, hvornår de enkelte trin skal være afsluttede. Du skal have 2 kolonner. En for de ledelsesmæssige ændringer. Og en for de ejermæssige ændringer. Tving dig selv til at sætte en slutdato på. Det er ingen sag at lave en generationsskifteplan for de indledende trin, men mange går i stå, når det gælder de sidste. Det får nogle generationsskifter til at trække ud, og det kan gøre det helt pinagtigt. Det skal du undgå. VÆLG DIG EN SPARRINGSPARTNER Ofte vil det naturligvis være din ægtefælle, som er din nærmeste allierede, når det gælder generationsskifteovervejelserne, men det kan være en stor fordel også at have en ekstern sparringspartner. Og det skal helst være en sparringspartner med teoretisk og praktisk erhvervserfaring. Derfor vil din revisor, din advokat eller din bestyrelsesformand hvis du har en sådan ofte være et godt valg. I BDO har vi mange års erfaring med rådgivning om generationsskifter. Vi kender vores kunder og deres forretning, og vi forstår, at et generationsskifte ikke kun handler om penge, men også om følelser. Skal dine børn involveres i generationsskiftet, kan det være en stor fordel, at de har egen rådgiver. En køberrådgiver der aldersmæssigt er på niveau med dem, og som derfor forstår deres eventuelle bekymringer og kan svare på alle deres spørgsmål. Ikke mindst om skat og økonomi.

16 16 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER SØRG FOR DEN RIGTIGE STRUKTUR Ikke mindst af skattemæssige årsager er det vigtigt at have den rigtige ejerstruktur, inden generationsskiftet påbegyndes. Er du selvstændig, kan det derfor komme på tale at omdanne virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab, inden du går i gang. Driver du allerede din virksomhed i selskabsform, kan det være hensigtsmæssigt at få et holdingselskab over driftsselskabet. Og har du allerede en koncern, skal du se på, om der er ejendomme eller sekundære aktiviteter, som måske bør udskilles i selvstændige selskaber, inden processen sættes i gang. Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de under visse betingelser alle kan gennemføres skattefrit, men ofte kræver det nogle år at få tingene på plads. Derfor skal de sættes i gang så tidligt som muligt. For virksomheder, der drives i selskabsform, kan det også være relevant at se på vedtægterne. Det kan fx overvejes at opdele aktierne i A- og B-aktier, så der er forskellige rettigheder med hensyn til stemmer og ret til udbytte. Ved at give nogle af aktierne flere stemmer end andre kan du eksempelvis gennemføre et ejermæssigt generationsskifte af en ganske stor del af virksomheden uden at afgive stemmeflertallet.

17

18 GENNEM- FØRELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

19 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 19 GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Det ledelsesmæssige generationsskifte gennemføres over en kortere eller længere periode afhængig af de konkrete forhold. Der kan fx startes med etablering af et egentligt ledelsesteam, hvor arbejdsopgaverne og beslutningskompetencen lægges ud på flere skuldre. Det ejermæssige generationsskifte er teknisk set en sværere disciplin, som omfatter værdiansættelse af virksomheden, finansiering af overdragelsessummen og fastlæggelse af overdragelsestidspunktet. Og du skal forholde dig til alle 3 spørgsmål, uanset om generationsskiftet sker inden for familien, til en ledende medarbejder eller til fremmede. VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDEN Hvad er din virksomhed værd? Det er ikke noget nemt spørgsmål at besvare. Og ligesom med huspriser findes der ikke noget entydigt svar. Det afhænger nemlig af mange ting. Og skal du sælge til dine børn, er du nok mindre fokuseret på den optimale pris, end hvis du skal sælge til en fremmed. I nogle branche findes der kutymer for værdiansættelsen, men i langt de fleste tilfælde er prisen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Mange spørger deres revisor til råds. Det giver god mening. Vi foretager jo ofte konsekvensberegninger, når vores kunder køber og sælger virksomheder, og derfor har vi god erfaring at trække på inden for næsten alle brancher. Er der tale om en lidt større virksomhed, kan det give god mening at spørge corporate finance folk til råds. I BDO har vi også en sådan afdeling. De er eksperter, når det gælder værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder. FINANSIERING AF OVERDRAGELSESSUMMEN Kunsten i en virksomhedsoverdragelse består sjældent i at definere prisen, men oftere i at finde ud af, hvordan køberen kan betale denne. Penge er en udpræget mangelvare. Set fra sælgerside er kontant betaling ofte ønskværdigt, men i praksis sjældent muligt, fordi pengeinstitutterne ikke så gerne finansierer goodwill. I mange tilfælde må sælger derfor vente med at få en

20 20 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER del af pengene, fordi købesummen for en dels vedkommende erlægges med et gældsbrev. Det afføder spørgsmål om forrentning, løbetid og ikke mindst sikkerhed. Det sidste kan være svært at få, fordi køberens pengeinstitut ofte er løbet med de primære sikkerheder. Dermed kan sælger være den første i fødekæden, der lider tab, hvis køberen får økonomiske problemer. Det bør inddrages i overvejelserne omkring, hvem virksomheden skal generationsskiftes til. I virksomheder, der drives i selskabsform, kan en såkaldt A-/B-model nogle gange være løsningen. Det betyder, at køberen tegner nye aktier i selskabet til en reduceret pris ofte til kurs 100 men således at disse aktier først giver ret til udbytte, når der til den nuværende ejer er udloddet et nærmere defineret beløb. En anden model, baseret på aktier, kan bestå i, at virksomheden overdrages til et nyt selskab, som køber og sælger stifter i fællesskab, og således at sælger modtager aktier i dette selskab som en del af betalingen. Er køber og sælger uenige om værdien af virksomheden, kan en såkaldt earn out komme på tale. Det betyder, at sælger i første omgang må nøjes med en mere eller mindre beskeden betaling, men til gengæld får ret til et yderligere beløb, hvis virksomheden i løbet af de efterfølgende 3-5 år når bestemte indtjeningsmål. Det er en metode, som især kapitalfonde er glade for. FASTLÆGGELSE AF OVERDRAGELSESTIDSPUNKTET Isoleret set er datoen for, hvornår ejendomsretten til virksomheden eller en del af denne overgår sjældent nogen større udfordring under forhandlingerne, men da datoen almindeligvis er afgørende for den kontante del af købesummens betaling, er den dog ikke helt uden betydning. Overdragelser, der skal ske i etaper, vil normalt ske ved separate aftaler. En aftale, hvorefter en virksomhed skal overdrages med 50 % nu, 25 % om 2 år og 25 % om 4 år, men hvor prisen og betalingen for alle tre overdragelser ligger fast, anses i skattemæssig forstand normalt for en aftale om salg af alle 100 % i dag. I værste fald kan sådan en aftale derfor udløse et skattekrav mod sælger, som denne ikke umiddelbart, eller kun vanskeligt, kan honorere.

21

22 TIDEN EFTER GENERATIONS- SKIFTET

23 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 23 TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Uanset om der er tale om en stor eller lille virksomhed, er et generationsskifte en stor ting. Det er derfor også på dette punkt en fordel med lidt planlægning. OVERGANGEN FRA ARBEJDSLIVET TIL PENSIONISTTILVÆRELSEN Mange lønmodtagere finder overgangen svær, fordi den sker fra den ene dag til den anden. De fleste virksomhedsejere er heldigere stillet, fordi deres overgang ofte sker successivt over en kortere eller længere årrække. De har derfor mulighed for at vænne sig til tanken, men ligesom for lønmodtagere gælder det om at finde noget andet at bruge tiden på. Vores erfaring er dog, at det sjældent er noget problem. PENSIONSPLANLÆGNING En god økonomi er vigtig. Det ved vi bedre end de fleste. Det er derfor vigtigt, at du ikke blot får overblik over de økonomiske konsekvenser af dit generationsskifte, men at du også ved, hvad dine pensionsordninger vil indbringe dig fremover. Det er jo dem, som du skal leve af som pensionist. Der findes mange værktøjer til at give dig overblik over dine pensionsordninger, men ingen af dem giver sikkerhed for, at du får svar på dine spørgsmål. Det kan derfor være en god ide, at du har en privatøkonomisk rådgiver, som er uafhængig af dit pensionsselskab og dit pengeinstitut. FRAFLYTNING TIL UDLANDET Nogle drømmer om at tilbringe deres otium under varmere himmelstrøg. Det kan være godt for både helbredet og for pengepungen, men giver til gengæld større afstand til børn og børnebørn. Det er en stor beslutning, som kræver undersøgelse af de økonomiske konsekvenser. Ejer du stadig en mindre del af virksomheden, kan der blive tale om såkaldt fraflytningsskat på denne. Andre vælger en mellemløsning og nøjes med en feriebolig i udlandet. De bevarer deres fulde skattepligt til Danmark, hvilket gør kortlægningen af de skattemæssige konsekvenser af investeringen mere overskuelig.

24 24 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER TESTAMENTE Hvis du og din eventuelle ægtefælle ikke allerede har skrevet testamente, kan et ejermæssigt generationsskifte være en god anledning til at gøre det. Især hvis I har børn fra et tidligere ægteskab. OMVENDTE GENERATIONSSKIFTER Som nævnt er det ud fra en skattemæssig betragtning ikke nødvendigvis lykken, hvis et generationsskifte slutter med, at den tidligere ejer sidder tilbage med en formue, der langt overstiger behovet. Derfor ser vi fra tid til anden omvendte generationsskifter, hvor tidligere ejere måske 5 10 år efter afslutningen på et generationsskifte geninvesterer en del af deres formue, enten i deres børns virksomhed eller i en fremmed virksomhed, for at gøre det muligt at overdrage disse ejerandele til børnene med skattemæssig succession.

25

26 26 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER AFSLUTNING HVAD KAN BDO HJÆLPE MED? Et generationsskifte er en proces, som kræver is i maven og stort overblik. Overblikketkan vi give dig. Vi har stor erfaring med generationsskifte af virksomheder og kan hjælpe dig med mange ting. Konkret kan vi: Være din eksterne sparringspartner Hjælpe dig med værdiansættelsen af din virksomhed og med at finde købere til denne Give dig overblik over de regnskabsmæssige, skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser af et generationsskifte, hvad enten dette sker successivt eller på en gang Give dig overblik over din privatøkonomi, herunder dine pensionsordninger Virke som køberrådgiver, hvis du skal generationsskifte til dine børn eller til nære medarbejdere. I første omgang handler det om at komme i gang med overvejelserne og få overblik over, hvor du står lige nu. Det hjælper vi også gerne med.

27 Redaktionen er afsluttet den 17. december BDO tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

28 KONTAKT På finder du nemt din lokale revisor. Kontakt os for rådgivning og sparring om generationsskiftet i din virksomhed. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Fordi relationer skaber værdi

Fordi relationer skaber værdi Fordi relationer skaber værdi BDO i hele tal BDO er landets 4. største revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og ledet. Alle aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden. 5specialafdelinger 22 skatte-

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet 1 Landsdækkende Skarp uden at være firkantet Albert Pedersen stiftede i 1962 AP Statsautoriserede Revisorer. Med årene har opgaverne udviklet og ændret sig, så AP i dag er et af landets førende revisions-

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere