GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser"

Transkript

1 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser

2

3 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod ejerledede virksomheder skal generationsskiftes i løbet af de næste ti år. Blandt disse har en stor del allerede i dag en leder, der er 65 år eller ældre. For nylig læste jeg en artikel om en mellemstor vestjysk virksomhed, hvis 71 årige ejer syntes, at beslutningen om gennemførelse af et generationsskifte var svær at træffe. For det første fordi han ikke havde nogen naturlig arvtager i familien. For det andet fordi han gerne ville finde en løsning, som medarbejderne kunne acceptere. Og for det tredje fordi han stadig selv var fuldt aktiv. Han var derfor ked af at slippe virksomheden. En fin lille historie som meget præcist beskriver, hvorfor mange virksomhedsejere har det så svært med generationsskiftet. Og det endda selv om en del faktisk gerne vil trappe ned og måske tilmed har en naturlig arvtager i familien eller en nøglemedarbejder, som både kan og vil overtage. I BDO kender vi de ejerledede virksomheder bedre end de fleste. Vi ved således alt om, hvor svær beslutningen om et generationsskifte kan være. Målet med denne lille bog er derfor heller ikke at forsøge at overbevise dig om, at du skal sætte gang i dit generationsskifte her og nu. Målet er at give dig information om nogle af de problemstillinger, som er knyttet til stort set alle generationsskifter, sådan at du er bedre rustet, når du tager beslutningen om at sætte gang i processen. God læselyst. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør

4 INDHOLDS- FORTEGNELSE

5 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Der er 2 led i alle generationsskifter... 7 Hvornår skal du starte overvejelserne?... 7 Hvis du ikke gør noget? GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Generationsskifte inden for familien Generationsskifte til nære medarbejdere Generationsskifte til en fond Generationsskifte til fremmede Generationsskifte i virksomheder med flere ejere SKAT OG ARVEAFGIFT Frygten er overdrevet FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Lav en plan Vælg dig en sparringspartner Sørg for den rigtige struktur GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Værdiansættelse af virksomheden Finansiering af overdragelsessummen Fastlæggelse af overdragelsestidspunktet TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen Pensionsplanlægning Fraflytning til udlandet Testamente Omvendte generationsskifter AFSLUTNING Hvad kan BDO hjælpe med?....26

6 INDLEDNING

7 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 7 INDLEDNING DER ER 2 LED I ALLE GENERATIONSSKIFTER Et generationsskifte af en virksomhed består af 2 led. Dels det ledelsesmæssige generationsskifte, hvor ledelsen overlades til andre. Dels det ejermæssige generationsskifte, hvor ejerskabet til virksomheden overdrages. Fælles for de 2 dele er, at de ikke behøver at blive gennemført samtidigt og i praksis sjældent bliver det ligesom både det ledelsesmæssige og det ejermæssige generationsskifte næsten altid sker over en kortere eller længere årrække. Nogle generationsskifter kan med succes gennemføres over 1-3 år, men de fleste strækker sig nok over 5 10 år, når det ledelsesmæssige og det ejermæssige ses under et. Det ledelsesmæssige generationsskifte er ofte det sværeste. Det, at skulle overlade andre retten til at bestemme, opleves af rigtig mange virksomhedsejere som svært. Enten fordi de rent faktisk trives med lederrollen og gerne vil fortsætte. Eller fordi de synes, at det er for tung en byrde at lægge på andres skuldre. Det oplever vi især, hvis det er børnene, der skal overtage. Og endelig er der dem, som hverken mener at kunne se dem, der kan løfte arven i familien eller blandt de ledende medarbejdere. Det ejermæssige generationsskifte, der kan ske til børn/børnebørn, til en medarbejder eller til 3. mand, er for de fleste virksomhedsejere nemmere at forholde sig til. Især for dem der føler, at de har en god og sund privatøkonomi, således at de også efter generationsskiftet har, hvad de skal bruge. HVORNÅR SKAL DU STARTE OVERVEJELSERNE? Når det gælder det ejermæssige generationsskifte, skal du populært sagt starte, når du ved, at din formue er så stor, at den vil række til resten af dit liv. Desværre er vi jo ikke selv herre over, hvor lang tid det er, så vurderingen skal anlægges med god margen. Det er jo et individuelt anliggende, hvor mange penge vi har behov for også når vi bliver ældre. Derfor findes der heller ikke noget bestemt tal for, hvor meget der skal til. Men start med at få et overblik over din privatøkonomiske stilling. Det er desværre langt fra alle virksomhedsejere, der interesserer sig for den slags, og derfor havner overraskende mange i den situation, at de efter genererationsskiftet sidder tilbage med en for stor formue. Altså en formue der overstiger deres behov. Det betyder, at der på langt sigt skal betales mere arveafgift end nødvendigt. Et forhold som formentlig kun finansministeren glæder sig over.

8 8 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER Det gælder derfor om så tidligt som muligt at få skubbet (en del af) ejendomsretten til virksomheden over til børnene, således at den fremtidige værditilvækst tilfalder dem. Også selvom de måske ikke skal arbejde i virksomheden. Når det gælder det ledelsesmæssige generationsskifte skal du ligeledes populært sagt starte dine overvejelser, når du er på toppen. Heller ikke dette kan der gives noget præcist tal for, men ud fra vores erfaring anbefaler vi, at du begynder at tænke over det, når du fylder 55 år. Ikke fordi der nødvendigvis er noget behov for handling på dette tidspunkt, men for at være forberedt. At begynde overvejelserne i god tid giver næsten aldrig et dårligt resultat. Derimod findes der ganske mange eksempler på generationsskifter, der helt eller delvist er mislykket, fordi den fremtidige ledelse ikke blev overvejet i tide. En god indledning på et ledelsesmæssigt generationsskifte behøver ikke bestå i at overlade retten til at træffe de vigtige beslutninger til andre her og nu, men kan blot være at uddelegere flere af arbejdsopgaverne. Det ville mange virksomhedsejere have glæde af. HVIS DU IKKE GØR NOGET? Nogle gange bliver vi spurgt om, hvorfor det er så vigtigt at tænke på generationsskiftet. Det er der 2 årsager til. Et velplanlagt generationsskifte giver for det første en større sikkerhed for, at virksomheden kan overleve på langt sigt. Og for det andet giver det mulighed for at strukturere tingene sådan, at generationsskiftet ikke udløser skatter og afgifter, der belaster virksomhedens likviditet mere end højst nødvendigt. Worst case er altså, at virksomheden ikke overlever, og/eller at det kommer til at koste dyrt i skatter og afgifter, hvis du ikke gør noget. Det betyder ikke, at du mod din vilje skal forholde dig til generationsskiftet, men du skal forstå konsekvenserne af, at du ikke gør det. Vi har skam stor respekt for de virksomhedsejere, der fortsætter til de er langt op i 70 erne, og som ikke vil lægge planer for fremtiden. Det er de i deres gode ret til, men vi forsømmer ingen lejlighed til at fortælle dem om fordelene ved alligevel at gøre det. Og nogle gange handler det bare om at få taget hul på emnet.

9 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 9 GENERATIONSSKIFTE TIL HVEM? Når det gælder spørgsmålet om, hvem der på sigt skal overtage og videreføre virksomheden, findes der mange muligheder. Først og fremmest egne børn eller andre familiemedlemmer. Det kan også være nære medarbejdere eller nuværende medejere. Og endelig kan det være fremmede, herunder en fond. GENERATIONSSKIFTE INDENFOR FAMILIEN Nogle gange er det enkle ikke så enkelt endda. Selvom det er åbenbart, at ingen af dine børn skal videreføre virksomheden, så kan det af skattemæssige årsager ikke desto mindre være en stor fordel i det mindste at gøre dem til medejere af virksomheden, inden denne skal sælges. Har du flere børn, vil situationen ofte være den, at det kun er det ene af dem, som skal videreføre virksomheden. Alligevel kan det af skattemæssige årsager men også for at stille børnene mest muligt lige være en fordel at gøre dem alle til medejere af virksomheden. I alle tilfælde i en periode. Frygten for uvenskab mellem søskende er i nogle tilfælde så stor, at den i sig selv er årsag til, at igangsætningen af et generationsskifte udskydes. Der kan også opstå frygt for familiestridigheder i de tilfælde, hvor det ikke er egne børn, men fx en nevø eller niece, som ejeren har udset sig til at skulle overtage virksomheden. Vores erfaring er, at åbenhed er den bedste garanti mod sådanne uvenskaber. Det gælder i særlig grad, hvis åbenheden suppleres af langsigtet planlægning. Hvis børnene orienteres i god tid og i øvrigt forsikres om, at de i økonomisk forstand vil blive forsøgt stillet lige, vil de fleste både forstå og acceptere beslutningen. GENERATIONSSKIFTE TIL NÆRE MEDARBEJDERE Har du ikke børn eller andre familiemedlemmer, som skal overtage virksomheden, vil du nok foretrække at sælge til en eller flere af de ledende medarbejdere, hvis de har evnerne og kan løfte finansieringen. Og heldigvis er skattereglerne indrettet sådan, at overdragelse til medarbejderne under visse betingelser kan ske på samme lempelige vilkår som overdragelse til nærstående.

10 10 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER GENERATIONSSKIFTE TIL EN FOND At overdrage virksomheden til en fond kan være en metode til at sikre, at virksomheden bliver på egne hænder, men uden at hverken du eller dine børn ejer denne. Mange store danske virksomheder er helt eller delvist fondsejede, og modellen kan især være en fordel, hvis der er tale om en større virksomhed. Fra 2015 bliver det skattemæssigt muligt at overdrage virksomheder til fonde efter samme regler, som gælder ved overdragelse til familiemedlemmer og til nære medarbejdere. GENERATIONSSKIFTE TIL FREMMEDE Et sådant generationsskifte kan dække over alt fra salg til en branchekollega, til en kapitalfond eller til en børsnotering af virksomheden. Mulighederne er mange, men fælles er det dog, at det for sælgeren normalt gælder om at få den bedst mulige pris for sin virksomhed. Den højeste pris opnås almindeligvis i de tilfælde, hvor sælgeren tilbyder at blive i virksomheden i en kortere årrække for at sikre, at medarbejderne og kunderne tager vel imod de nye ejere. GENERATIONSSKIFTE I VIRKSOMHEDER MED FLERE EJERE I langt de fleste af disse virksomheder vil der være en ejeraftale, der fastlægger, hvorledes der skal forholdes, når en af ejerne ønsker at forlade denne. Ofte vil det være bestemt, at medejerne har ret og måske pligt til at overtage ejerandelen, men desværre er det ikke altid bestemt, hvordan andelen skal værdiansættes, og hvordan købesummen skal betales.

11

12 SKAT OG ARVEAFGIFT

13 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 13 SKAT OG ARVEAFGIFT FRYGTEN ER OVERDREVET Mange frygter at blive plukket af statskassen, når de skal gennemføre et generationsskifte, men i de fleste tilfælde er frygten - om ikke ubegrundet så i alle tilfælde - overdreven. Det er rigtigt, at skattetrykket er højt i Danmark, men faktisk er vores erhvervsbeskatningsregler ganske fleksible. Det gælder også i forhold til generationsskifter. I mange tilfælde er det faktisk muligt at gennemføre et generationsskifte, uden at der her og nu skal betales så meget som en krone i skat. Det betyder ikke total skattefrihed, men frihed til selv at bestemme, hvornår skatten skal udløses. Og ved overdragelse til børn, nære medarbejdere eller fonde er det via særlige skatteregler om såkaldt succession faktisk muligt at udskyde skatten i generationer, hvis der er tale om en aktiv virksomhed. Arveafgiften er principielt set uundgåelig og faktisk sværere at håndtere end indkomstskatterne. Det gælder derfor om, at ens dødsbo bliver så lille som muligt i økonomisk forstand. Dette opnås kun, hvis generationsskiftet indledes i levende live, sådan at værditilvæksten helt eller delvist tilfalder arvingerne.

14 FORBEREDELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

15 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 15 FORBEREDELSE AF GENERATIONSSKIFTET Grundig forberedelse giver næsten altid det bedste resultat. Det gælder også i forhold til generationsskifter, men en god plan er ikke nok. Du skal også vælge dig en backing group, ligesom du skal se på dit set up. LAV EN PLAN I bedste Egon Olsen stil skal du starte med at lægge en plan for dit generationsskifte. Både for det ledelsesmæssige, der ofte er det sværeste, og for det ejermæssige. Start bagfra med at beskrive, hvordan det skal se ud, når generationsskiftet er afsluttet. Hvem skal eje virksomheden, og hvem skal lede den, når du er helt væk? Dernæst skal du lave en tidsplan. I den skal du bestemme, hvornår de enkelte trin skal være afsluttede. Du skal have 2 kolonner. En for de ledelsesmæssige ændringer. Og en for de ejermæssige ændringer. Tving dig selv til at sætte en slutdato på. Det er ingen sag at lave en generationsskifteplan for de indledende trin, men mange går i stå, når det gælder de sidste. Det får nogle generationsskifter til at trække ud, og det kan gøre det helt pinagtigt. Det skal du undgå. VÆLG DIG EN SPARRINGSPARTNER Ofte vil det naturligvis være din ægtefælle, som er din nærmeste allierede, når det gælder generationsskifteovervejelserne, men det kan være en stor fordel også at have en ekstern sparringspartner. Og det skal helst være en sparringspartner med teoretisk og praktisk erhvervserfaring. Derfor vil din revisor, din advokat eller din bestyrelsesformand hvis du har en sådan ofte være et godt valg. I BDO har vi mange års erfaring med rådgivning om generationsskifter. Vi kender vores kunder og deres forretning, og vi forstår, at et generationsskifte ikke kun handler om penge, men også om følelser. Skal dine børn involveres i generationsskiftet, kan det være en stor fordel, at de har egen rådgiver. En køberrådgiver der aldersmæssigt er på niveau med dem, og som derfor forstår deres eventuelle bekymringer og kan svare på alle deres spørgsmål. Ikke mindst om skat og økonomi.

16 16 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER SØRG FOR DEN RIGTIGE STRUKTUR Ikke mindst af skattemæssige årsager er det vigtigt at have den rigtige ejerstruktur, inden generationsskiftet påbegyndes. Er du selvstændig, kan det derfor komme på tale at omdanne virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab, inden du går i gang. Driver du allerede din virksomhed i selskabsform, kan det være hensigtsmæssigt at få et holdingselskab over driftsselskabet. Og har du allerede en koncern, skal du se på, om der er ejendomme eller sekundære aktiviteter, som måske bør udskilles i selvstændige selskaber, inden processen sættes i gang. Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de under visse betingelser alle kan gennemføres skattefrit, men ofte kræver det nogle år at få tingene på plads. Derfor skal de sættes i gang så tidligt som muligt. For virksomheder, der drives i selskabsform, kan det også være relevant at se på vedtægterne. Det kan fx overvejes at opdele aktierne i A- og B-aktier, så der er forskellige rettigheder med hensyn til stemmer og ret til udbytte. Ved at give nogle af aktierne flere stemmer end andre kan du eksempelvis gennemføre et ejermæssigt generationsskifte af en ganske stor del af virksomheden uden at afgive stemmeflertallet.

17

18 GENNEM- FØRELSE AF GENERATIONS- SKIFTET

19 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 19 GENNEMFØRELSE AF GENERATIONSSKIFTET Det ledelsesmæssige generationsskifte gennemføres over en kortere eller længere periode afhængig af de konkrete forhold. Der kan fx startes med etablering af et egentligt ledelsesteam, hvor arbejdsopgaverne og beslutningskompetencen lægges ud på flere skuldre. Det ejermæssige generationsskifte er teknisk set en sværere disciplin, som omfatter værdiansættelse af virksomheden, finansiering af overdragelsessummen og fastlæggelse af overdragelsestidspunktet. Og du skal forholde dig til alle 3 spørgsmål, uanset om generationsskiftet sker inden for familien, til en ledende medarbejder eller til fremmede. VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDEN Hvad er din virksomhed værd? Det er ikke noget nemt spørgsmål at besvare. Og ligesom med huspriser findes der ikke noget entydigt svar. Det afhænger nemlig af mange ting. Og skal du sælge til dine børn, er du nok mindre fokuseret på den optimale pris, end hvis du skal sælge til en fremmed. I nogle branche findes der kutymer for værdiansættelsen, men i langt de fleste tilfælde er prisen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Mange spørger deres revisor til råds. Det giver god mening. Vi foretager jo ofte konsekvensberegninger, når vores kunder køber og sælger virksomheder, og derfor har vi god erfaring at trække på inden for næsten alle brancher. Er der tale om en lidt større virksomhed, kan det give god mening at spørge corporate finance folk til råds. I BDO har vi også en sådan afdeling. De er eksperter, når det gælder værdiansættelse af mindre og mellemstore virksomheder. FINANSIERING AF OVERDRAGELSESSUMMEN Kunsten i en virksomhedsoverdragelse består sjældent i at definere prisen, men oftere i at finde ud af, hvordan køberen kan betale denne. Penge er en udpræget mangelvare. Set fra sælgerside er kontant betaling ofte ønskværdigt, men i praksis sjældent muligt, fordi pengeinstitutterne ikke så gerne finansierer goodwill. I mange tilfælde må sælger derfor vente med at få en

20 20 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER del af pengene, fordi købesummen for en dels vedkommende erlægges med et gældsbrev. Det afføder spørgsmål om forrentning, løbetid og ikke mindst sikkerhed. Det sidste kan være svært at få, fordi køberens pengeinstitut ofte er løbet med de primære sikkerheder. Dermed kan sælger være den første i fødekæden, der lider tab, hvis køberen får økonomiske problemer. Det bør inddrages i overvejelserne omkring, hvem virksomheden skal generationsskiftes til. I virksomheder, der drives i selskabsform, kan en såkaldt A-/B-model nogle gange være løsningen. Det betyder, at køberen tegner nye aktier i selskabet til en reduceret pris ofte til kurs 100 men således at disse aktier først giver ret til udbytte, når der til den nuværende ejer er udloddet et nærmere defineret beløb. En anden model, baseret på aktier, kan bestå i, at virksomheden overdrages til et nyt selskab, som køber og sælger stifter i fællesskab, og således at sælger modtager aktier i dette selskab som en del af betalingen. Er køber og sælger uenige om værdien af virksomheden, kan en såkaldt earn out komme på tale. Det betyder, at sælger i første omgang må nøjes med en mere eller mindre beskeden betaling, men til gengæld får ret til et yderligere beløb, hvis virksomheden i løbet af de efterfølgende 3-5 år når bestemte indtjeningsmål. Det er en metode, som især kapitalfonde er glade for. FASTLÆGGELSE AF OVERDRAGELSESTIDSPUNKTET Isoleret set er datoen for, hvornår ejendomsretten til virksomheden eller en del af denne overgår sjældent nogen større udfordring under forhandlingerne, men da datoen almindeligvis er afgørende for den kontante del af købesummens betaling, er den dog ikke helt uden betydning. Overdragelser, der skal ske i etaper, vil normalt ske ved separate aftaler. En aftale, hvorefter en virksomhed skal overdrages med 50 % nu, 25 % om 2 år og 25 % om 4 år, men hvor prisen og betalingen for alle tre overdragelser ligger fast, anses i skattemæssig forstand normalt for en aftale om salg af alle 100 % i dag. I værste fald kan sådan en aftale derfor udløse et skattekrav mod sælger, som denne ikke umiddelbart, eller kun vanskeligt, kan honorere.

21

22 TIDEN EFTER GENERATIONS- SKIFTET

23 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 23 TIDEN EFTER GENERATIONSSKIFTET Uanset om der er tale om en stor eller lille virksomhed, er et generationsskifte en stor ting. Det er derfor også på dette punkt en fordel med lidt planlægning. OVERGANGEN FRA ARBEJDSLIVET TIL PENSIONISTTILVÆRELSEN Mange lønmodtagere finder overgangen svær, fordi den sker fra den ene dag til den anden. De fleste virksomhedsejere er heldigere stillet, fordi deres overgang ofte sker successivt over en kortere eller længere årrække. De har derfor mulighed for at vænne sig til tanken, men ligesom for lønmodtagere gælder det om at finde noget andet at bruge tiden på. Vores erfaring er dog, at det sjældent er noget problem. PENSIONSPLANLÆGNING En god økonomi er vigtig. Det ved vi bedre end de fleste. Det er derfor vigtigt, at du ikke blot får overblik over de økonomiske konsekvenser af dit generationsskifte, men at du også ved, hvad dine pensionsordninger vil indbringe dig fremover. Det er jo dem, som du skal leve af som pensionist. Der findes mange værktøjer til at give dig overblik over dine pensionsordninger, men ingen af dem giver sikkerhed for, at du får svar på dine spørgsmål. Det kan derfor være en god ide, at du har en privatøkonomisk rådgiver, som er uafhængig af dit pensionsselskab og dit pengeinstitut. FRAFLYTNING TIL UDLANDET Nogle drømmer om at tilbringe deres otium under varmere himmelstrøg. Det kan være godt for både helbredet og for pengepungen, men giver til gengæld større afstand til børn og børnebørn. Det er en stor beslutning, som kræver undersøgelse af de økonomiske konsekvenser. Ejer du stadig en mindre del af virksomheden, kan der blive tale om såkaldt fraflytningsskat på denne. Andre vælger en mellemløsning og nøjes med en feriebolig i udlandet. De bevarer deres fulde skattepligt til Danmark, hvilket gør kortlægningen af de skattemæssige konsekvenser af investeringen mere overskuelig.

24 24 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER TESTAMENTE Hvis du og din eventuelle ægtefælle ikke allerede har skrevet testamente, kan et ejermæssigt generationsskifte være en god anledning til at gøre det. Især hvis I har børn fra et tidligere ægteskab. OMVENDTE GENERATIONSSKIFTER Som nævnt er det ud fra en skattemæssig betragtning ikke nødvendigvis lykken, hvis et generationsskifte slutter med, at den tidligere ejer sidder tilbage med en formue, der langt overstiger behovet. Derfor ser vi fra tid til anden omvendte generationsskifter, hvor tidligere ejere måske 5 10 år efter afslutningen på et generationsskifte geninvesterer en del af deres formue, enten i deres børns virksomhed eller i en fremmed virksomhed, for at gøre det muligt at overdrage disse ejerandele til børnene med skattemæssig succession.

25

26 26 GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER AFSLUTNING HVAD KAN BDO HJÆLPE MED? Et generationsskifte er en proces, som kræver is i maven og stort overblik. Overblikketkan vi give dig. Vi har stor erfaring med generationsskifte af virksomheder og kan hjælpe dig med mange ting. Konkret kan vi: Være din eksterne sparringspartner Hjælpe dig med værdiansættelsen af din virksomhed og med at finde købere til denne Give dig overblik over de regnskabsmæssige, skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser af et generationsskifte, hvad enten dette sker successivt eller på en gang Give dig overblik over din privatøkonomi, herunder dine pensionsordninger Virke som køberrådgiver, hvis du skal generationsskifte til dine børn eller til nære medarbejdere. I første omgang handler det om at komme i gang med overvejelserne og få overblik over, hvor du står lige nu. Det hjælper vi også gerne med.

27 Redaktionen er afsluttet den 17. december BDO tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

28 KONTAKT På finder du nemt din lokale revisor. Kontakt os for rådgivning og sparring om generationsskiftet i din virksomhed. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere