Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)"

Transkript

1 Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmelder: Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Telefon Web: Øje for øje. Tand for tand. Mennesket er det eneste væsen, som kan slå et andet menneske ihjel med ord, freds- og ærekrænkelser, jævnfør Straffelovens 269, som siger en sigtelse er straffri når dens sandhed bevises. Sandheden er, at menneskeretsforbrydere bevidst medvirker til sygdom, fattigdom og død Ameldelsens lovgrundlag: Anmeldelsen falder under 1. Stk. 2. 1). Stk. 4. og 2. 1). 2). 3). BEK nr. 306 af 20/04/ Udvalgene kan kun behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning. Stk. 2. Udvalgene består af tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder: 1) Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning Stk. 4. Udvalgene kan behandle sager, hvor den indklagede er videnskabeligt uddannet inden for det forskningsområde, som det videnskabelige produkt, der klages over, vedrører, og som 1) har fået offentliggjort det videnskabelige produkt, der klages over, i Danmark. 3) har fået eller har søgt tilskud fra danske offentlige myndigheder til udarbejdelsen af det videnskabelige produkt, der klages over, eller 4) har sin nærmeste tilknytning til Danmark i øvrigt. 2. Ved videnskabelig uredelighed forstås: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af videnskabelig uredelighed er bl.a.: 2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater. 3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder. 4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner. 1

2 Hovedklagen: Uetisk og i strid med menneskeretten Konklusion og anbefaling til sundhedspersonalet på de lukkede afdelinger er i strid med menneskerettighederne og dermed direkte livsfarlig for patienter og personale. Konklusionen er, at personalet skal overvåge patienterne endnu mere og afholde dem fra at flygte fra tvangsmedicinering og tvangstilbagehold. Anmelderen hævder, at det lægefaglige, så vel som, det juridiske spørgsmål, er færdigdebatteret i FN. Der er ingen terapeutisk grund til at behandle mennesker på den måde. FN s Højkommissær har skåret ud i pap, at staten Danmark har forpligtet sig til, straks, at afskaffe tvangsmedicinering og tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. FN betegner den type behandling, som værende tortur og en krænkelse, som igen medvirker kraftigt til sygdom, fattigdom og død. Det betyder, at man kunne have undgået en hel del selvmord, hvis man havde været redelig. Heri består det uetiske. Man kan ikke helbrede mennesker ved at krænker deres menneskerettigheder. I tillæg er det uetisk, i det, det er den anmeldtes pligt, at vide besked herom. Den anmeldte burde vide, at behandlingen målt krænker patienternes borgerlige og politiske rettigheder. Andre klager: Videnskabelig uredelig Grov vildledning. Man hverken oplyser om, eller, analyserer selvmordsrisikoen i en kontekst af tortur, umenneskelig, nedværdigende behandling og straf. Den statistiske fremstilling bruges til at sløre al råddenskaben. Råddenskab forstås her, som sygdom, fattigdom og død. Der gives blandet andet et eksempel, hvor mindre i virkeligheden 'betyder større. Sagens bilag vedlagt/vedhæftet, BILAG 1.pdf og BILAG 2.pdf Bilag 1. FN s Højkommissær om hvad ratificering af FN s Handicapkonvention betyder for staten Danmark. Dokumentet: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Second session Geneva, October Guide-lines on treaty-specific document to be submitted by states parties. Note by the Secretary-General. 20 af 20 sider. FN udtaler at man ej må frihedsberøve personer med henvisning til psykisk sygdom eller tvangsmedicinere nogen overhovedet. FN beder staten straks afskaffe love, som hjemler tvangsindlæggelser med henvisning til psykisk sygdom. FN har personligt skrevet til Danmarks stat år 2009, hvad gælder i sagen og understreger, at UVVU SFU har al magt over Folketinget, regering, regioner til at anerkende sagens natur (tortur). Det betyder frihed erstatter tvang i helbredelsens navn, og at det er politiets opgave at fjerne farlige personer. Man må afholde mennesker fra at begå selvmord i situationen, men man må ikke tvangsmedicinere dem for det. Desuden er det ikke ulovligt at begå selvmord. Man er nød til ret hurtigt at lade dem gå igen, hvis de ikke vil være der. 2

3 Bilag 2. er fra FN's Special Rapporteur 2013 om tortur og dårlig sundhedsbehandling, han beder UVVU SFU hjælpe ofre for psykiatrisk tortur. Der er ingen terapeutisk grund. Lægen skal helbrede! Den nuværende behandling er tortur, nedværdigende behandling, straf og misbrug og lig med sygdom, fattigdom og død. Her anmeldes et dansk forskningscenter: Den indklagede er videnskabeligt uddannet inden for det forskningsområde, som det videnskabelige produkt, der klages over. Det videnskabelige produkt er offentliggjort i Danmark og har fået tilskud fra danske myndigheder og har sin nærmeste tilknytning til Danmark i øvrigt. Forskning er højt prioriteret på Psykiatrisk Center København og centeret rummer en stor, alsidig forskningsenhed fordelt på to matrikler. Psykiatrisk Center København har to ansatte professorer, som begge er tilknyttet Københavns Universitet. Forskningsenheden har to enheder, placeret på hhv. på Afd. Os og Afd. A, B og Ns matrikler. De to enheder har til sammen ca. 40 ansatte forskere, fortrinsvist klinikere, men også universitetstilknyttede lektorer. Hertil kommer tilknyttede ph.d.-studerende foruden en stor gruppe specialestuderende og medicinstuderende. I 2010 stod forskningen på PCK for i alt 9 godkendte ph.d. afhandlinger, og flere er på vej. Forskningen på Psykiatrisk Center København er en spydspids inden for psykiatrisk forskning i Region Hovedstaden og blandt de førende i Danmark. Afd. O., Edel Sauntes Allé 10, 2100 København Ø., (tæt på Rigshospitalet). Her anmeldes et værk, en Ph.d. udgivet 2011: Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis Trine Madsen, Psychiatric Center Copenhagen, Research Unit. Submitted 31/10/11. Academic advisor: Professor Merete Nordentoft, Psychiatric Center Copenhagen, Research Unit. NB! Værket blev tilsendt anmelderen år 2013, fordi anmelderen spurgte om selvmord efter at have været tvangsindlagt. Research centeret regner værket for nyt og spændende. Ph.d.-forsvar - "Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases - Epidemiological Studies of Suicidality" Dato: kl Sted: Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, Bygning 50 phd-forsvar_trine_madsen.htm 3

4 Oplysning til læseren! NB! Nu følger en sagsfremstilling. Sagen om menneskerettighederne og de juridiske elementer forklares sidst. Der er altid to sider af et spørgsmål. Først angribes spørgsmålets sundhedsfaglige side, dernæst angribes spørgsmål juridiske side. 4

5 SAGSFREMSTLLING: Mennesket er det eneste væsen, som kan slå ihjel med ord. Det lyder sådan her, når lægen gør det: svært tankeforstyrret massive vrangforestillinger forpint identitetskonflikt storhedsgrad psykotisk paranoid skizofreni bipolar affektiv sindslidelse tydeligt paranoid tolkende psykotisk tankeindhold realitetsforstyrret selvovervurderende persekutoriske vrangforestillinger skitzoaffektiv psykose selvhenførende manglende logik megalomani, nægter syns- og hørehallucinationer. Det er freds- og ærekrænkelser taget fra anmelderens egen patientjournal. Anmelderen har været holdt i tvangstilbagehold over en periode af 3 år, 300 dage i alt, af flere omgange i tvang med udsigten til helbredelse. Man skal have en meget stærk psyke for at overleve lægens angreb på din psyke og påbud om sygdomsbevidsthed. Psykiske pesthuse angriber din psyke og du kommer ikke ud, (overlægen bruger pression), før du er sygdomsbevidst og har sagt det mange gange højt. Dvs. du kommer ikke ud før, når du er fuldt ud bevidst om, at du er mentalt retarderet og dum i hovedet. Tvangsbehandling, tvangsmedicinering, som vi kender det i dag, hhv. tvangsindlæggelse på enten et behandlingskriterium eller et farekriterium, opstår i Danmark med sindssygeloven af Efter millioner af tvangsbehandlinger i Danmark og i andre vestlige lande når man frem til, en gang for alle i FN, at det virker anti-terapeutisk og ej helbreder nogen. Psykiatriens sorte bog Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud (2005) mener mange blev tungen på vægtskålen. Bogen udkom fra et internationalt hold af forskere, som har skrevet på fransk om Sigmund Freud ( ) tvangspsykiatriens grundlægger. 100 året for den anmeldtes lægevidenskab blev også fejret med udgivelsen af psykiatriens sorte bog Le livre noir. Den sorte bog er en lang liste over de sidste 100 års misforsøg, som vildførte læger og psykiatere har udført pga. af Freuds indflydelse og syn på helbredelse af mennesker i tvang. Patienten udsættes for pression i form af tvangstilbagehold og krænkelser, tvangsmedicinering, nedværdigende behandling og til sidst kan patienten ikke mere. Patienten giver op og råber stop! Jeg erkender mig sygdomsbevidst, og lover at tage medicinen frivilligt bare for at slippe ud. Således mangler denne oplysning helt og aldeles, at behandlingen er råddenskab for mennesker. Råddenskab forstås som sygdom, fattigdom og død. Der er ingen terapeutisk grund til at fortsætte, hvorfor FN udvikler FN s Handicapkonvention for at redde menneskeliv i psykiatrien. M.a.o. er sagen færdigdebatteret år 2006, hvor konventionen vedtages. Det virker ikke. FN s eksperter udtaler, at der ingen gode terapeutiske grunde eksisterer, som begrunder psykiatrisk tvangsbehandling af mennesker. FN hævder, at alene det, at du bliver skubbet ind i et rum, bæltefiksering eller ej, med trusler om tvangsmedicinering er en form for tortur, nedværdigende behandling eller straf. Lægen benægter, at det lægen gør i tvang er dårlig sundhedsbehandling og det selvom FN har dømt lægen ude, allerede ved konventionens tilblivelse år Bemærk Danmark tiltræder år 2007 og ratificerer konventionen år Men det har ingen effekt på overdødeligheden i psykiatrien. FN mener i modsætning til den anmeldte, at overdødeligheden skyldes, at lægen krænker menneskerettighederne. Det medvirker kraftigt. Den anmeldte giver, mest medicinen og patientens livstil skylden og ej lægens behandling 5

6 skyld. Det er forkert! Ifølge FN skaber behandlingen store problemer for patienterne: The UN mandate has previously declared that there can be no therapeutic justification for the use of solitary confinement and prolonged restraint of persons in psychiatric institutions; both prolonged seclusion and restraint constitute torture and illtreatment. UNITED NATIONS 22 ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Bilag 2. hele rapporten 13 af 13 sider er vedlagt. Citatet henviser til rapportens side 4, læs punktet: Dokumenter i Rubrik 7 FN s eksperter i FN s Handicapkonvention udtaler endvidere, at konventionen vil afskaffe tvang i psykiatrien, fordi psykiatriens tvangsbehandling er tortur og ej helbreder nogen. De engelske ord the abolition betyder afskaffelsen på dansk: Despite the significant strides made in the development of norms for the abolition of forced psychiatric interventions severe abuses continue to be committed in health-care settings where choices by people are often overridden based on their supposed best interests, and where serious violations and discrimination against persons may be masked as good intentions of health-care professionals. UNITED NATIONS 22 ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Bilag 2. hele rapporten 13 af 13 sider er vedlagt. Citatet henviser til rapportens side 4, læs punktet: Dokumenter i Rubrik 7 6

7 Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater Nedenfor står et par eksempler, hvor oplysninger om krænkelser af menneskerettighederne helt mangler. Oplysninger som ville have bidraget til en klar forståelse af situationen. Det fremgår, at hensigten med at skrive Ph.d., er, at informere sundhedspersonalet og hjælpe dem forebygge selvmord, men man glemmer altså i den forbindelse, som nævnt, at informere om krænkelser af patienternes menneskerettigheder. Det er uetisk. Introduction. Aim of thesis. Obviously, there have been many attempts to understand and explain suicidal behavior. As pointed out in the book by Thomas Joiner, Why do people commit suicide, this is a behavior that grapples with one of nature s strongest forces namely selfpreservation. The approach of this thesis has been epedimological [epidemic is highest risk phase] with focus on how social and clinical factors are associated with suicidal behavior during suicidal high-risk phases.. The overall motive behind the thesis is widen research-based evidence to inform people working in the field of suicide prevention, especially the psychiatric clinical staff that encounters psychiatric patients in suicidal crisis. The prevention of suicidal behavior (fatal or non-fatal) is a priority in mental health service in Denmark; first of all, to help the suicidal patient who is in emotional distress, but also because suicidal behavior is a burdening event for the family...psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), pp Selvmordsrisikoen på den lukkede afdeling tager Danmarksrekorden, men uden oplyserne om, at behandlingen regnes for tortur, forstår man ikke, hvorfor så mange patienter i tvangstilbehold og i tvangsmedicinering, underlagt såkaldt forebyggelsesprogram i det senere, så vælger at fuldbyrde eller tage livet af sig selv i så stort mål og det indenfor for et meget kort tidsrum. 1/3 af alle selvmord med forbindelse til psykiatrien foregår i et meget kort tidsrum, enten på den lukkede afdeling eller i sygehusafsnit (hjemmet). Dit hjem regnes for sygehusafsnit (hjemmet) lige efter udskrivelse. Paper I.: Introduction..Two high risk episodes have been emphasized during hospitalization and during the period immediately after discharge from hospital Although some inpatients suicides may be inevitable, inpatient suicide is regarded as unacceptable. Paper I. Madsen T, Agerbo E, Mortensen PB, and Nordentoft M. 7

8 Predictors of Psychiatric Inpatient Suicide A National Prospective Register-based Study. J Clin Psychiatry Aug 23. Appendix (Papers I, II and III and declarations of authorship forms). Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), p. 78. Man forstår ikke hvorfor behandlingen er så farlig, når man ikke har oplysningerne fra FN. Paper III: Introduction. In the first year of treatment patients with a first year episode of psychosis constitute a high-risk group for attempted and completed suicides.. Paper III. Madsen T, Agerbo E, Mortensen PB, and Nordentoft M. Predictors of Psychiatric Inpatient Suicide A National Prospective Register-based Study. J Clin Psychiatry Aug 23. Appendix (Papers I, II and III and declarations of authorship forms). Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), p. 78. Man forstår ikke hvorfor behandlingen, som jo skal modvirke risiko, i virkeligheden øger risikoen for selvmord. Paper II. Introduction...Studies have followed patients hospitalized with attempt and found that a history of psychiatric treatment is an important risk factor of suicide.. Paper II. Madsen T, Agerbo E, Mortensen PB, and Nordentoft M. Predictors of Psychiatric Inpatient Suicide A National Prospective Register-based Study. J Clin Psychiatry Aug 23. Appendix (Papers I, II and III and declarations of authorship forms). Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), p. 78. Man forstår ikke, tortur og grim behandling, uundgåeligt udvikler flere alkoholismer i en i forvejen alkoholiseret person. Tvang gør det hele værre. Tvang øger håbløsheden, som igen øger risikoen for selvmord. Paper III.: (Paper III).. Predictors for transmission to a higher suicidal tendency..relating our results to the previous studies on suicidal processes, we found, as did others, that hopelessness increased 8

9 suicidality in those who already had suicidal tendencies.. Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), p. 53. Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder. Like Hunt et al...we found the ratio between male and female patients who died by suicide was generally smaller among psychiatric inpatients compared with the general population.., Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases (2011) p Det fremgår ovenfor, at mænd og kvinder er mere ligestillet ratio was smaller, fordelingen var mere lige. Kvinder står ikke tilbage fra mændene. Det lyder jo umiddelbart positivt. Men det skal sammenholdes med at risikoen er størst i behandling til alle tider. Toward the end of the last century the suicide rate among psychiatric inpatients decreased but at a slower pace compared to the general populations, Paper II. Madsen T, Agerbo E, Mortensen PB, and Nordentoft M. Predictors of Psychiatric Inpatient Suicide A National Prospective Register-based Study. J Clin Psychiatry Aug 23. Appendix (Papers I, II and III and declarations of authorship forms). Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis (2011), p. 78 Og det skal sammenholdes med at mænd og kvinder er forskellige og begår hhv. selvmordsforsøg og selvmord forskelligt i følge eksperter som f.eks. Psykiatriens menneskeretsforbrydere finder ofte på fantasifulde årsagsforklaringer, som at de begik selvmord hjemme, fordi de blev for tidligt udskrevet. Den danske professor i psykiatri Povl Munk- Jørgensen fra Aarhus Universitet har forklaret mange gange, at de ofte snyder på vægten. Anmelderen har en forskeruddannelse fra Lunds Universitet, som anmelderen bruger privat til at tjekke lægens videnskab. Povl Munk-Jørgensen oplyser i sin bog De farlige psykiatriske tal (2000), at dels kan statistiske fremstillinger afsløre, hvad der egentlig er på spil i det psykiatriske system i Danmark, dels kan de ifølge Munk-Jørgensen sløre al råddenskaben, der helst ikke skal komme op til overfladen. Situationen er den samme i dag. De slører stadigvæk råddenskaben. Sagen er, at ingen hører eller vil 9

10 forstå Munk-Jørgensen. Anmelderen spurgte Munk-Jørgensen i telefonen , han sagde råddenskab uden at tøve. Region Hovedstadens seneste værk (2011) om selvmord i regionens psykiatri giver samme indtryk. De slører al råddenskaben. Ph.d. Trine Madsen og Professor i Psykiatri Merete Nordentoft fra Region H. vildleder om talenes betydning, og fortæller ikke i klar tale, at de kvindelige patienter vælger at tage livet af sig i større mål end ellers. De tager livet af sig selv i såkaldt selvmordsforebyggelsesprogram i større mål end ellers. Citat: we found the ratio between male and female patients who died by suicide was generally smaller among psychiatric inpatients compared with the general population.., Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases (2011) p. 50. Livslinjen.dk oplyser flest kvinder forsøger selvmord normalt. Der er ca. dobbelt så mange kvinder, som mænd, som forsøger at begå selvmord. Flest mænd dør ved selvmord normalt. Det er en æressag, at det virker. 74 procent af det samlede antal selvmord i Danmark år 2011 blev begået af mænd. ratio was smaller (fordelingen er mere lige mellem køn). Det betyder fordeling af fuldbyrdede selvmord er mere lige mellem mænd og kvinder. Det betyder, at flere kvinder dør af selvmord end normalt. En kvinde forsøger selvmord og dør normalt ikke af det, men bliver så spottet af en psykiatrisk agent fra Region H og efter lang tid med tortur, nedværdigende behandling, tvangssamtaler, tvangsmedicinering og tvangstilbagehold, så vælger hun at tage livet af sig selv. Det er ikke normalt kvinder dør af selvmord, men det er helt normalt i den anmeldtes psykiatri. Deres påstand om forebyggelse og helbredelse er falsk. Det er dyreplageri bare med mennesker. Således betyder mindre på engelsk smaller i virkeligheden større. I den forbindelse er det værd at bemærke at den anmeldtes organisationskultur beskyldes af mange i agtagere for at være kønsblind, hvorfor man måske fejlfortolker ligestilling indenfor død af selvmord, som noget positivt. Det gør igen at man ej helt har forstået farerne ved den sample man arbejder med. Således formodes det, samplen indeholder langt færre mænd (som fuldbyrder deres selvmord og er døde inden psykiatrisk tortur tager dem) end kvinder (begår dobbelt så mange selvmordsforsøg end mænd) og tages til fange i større mål af psykiatrisk tortur. Sample issues: representativity and generalizability..thus, our results only apply to patients with a recent suicide attempt p. 56. De danske psykiatere er kønsblinde de vender ryggen til kønnets afgørende betydning med undskyldninger om ligestilling. 13. april 2007 avisen Information. Sagen er den samme år Den anmeldte er kønsblind. Det videnskabelige spørgsmål (ontologi+epestimologi) om anmelderens køn formuleret i sagens tjeneste, står ubesvaret hen. Anmelderen har spurgt i 3 år mange forskellige læger på tre forskellige lukkede afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Fornemmelsen er, at de alle er noget forskelligt på de forskellige og at ingen vil tage stilling til noget som helst. Spørgsmålet er sidst blevet journalført af juristen fra Statsforvaltningen i forbindelse med et klagemøde i Det Psykiatriske Patientklagenævn, , Søren Mikkelsen mod Psykiatrisk Center Hillerød. Citat afgørelsens tekst: Hvad er en mand? Hvad er 10

11 Søren Mikkelsen, en mand, de sidste fem-ti år i hele Regionens psykiatriske plejeprogram i ontologisk og epestimologisk forstand?.. du bad om at det fremgik af referatet at nævnet ikke besvarede dit spørgsmål.. Spørgsmålet er vigtigt, fordi den anmeldte skal fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse. Det kan forstås sådan her: Tvangssamtaler på Jobcenter uden udsigten til job, gør mænds køn så deprimeret, at kønnet udvikler alkoholismer af prestigetab citat: Mænd synes, aktivering er noget pjat og en smule ydmygende.., citat slut, Aktivering? Det er ikke noget for mænd, 21. juli 2011, Avisen.dk. Jævnfør mænds selvmordsrisiko citat: Forskellige risikofaktorer hos mænd og kvinder. For mænd har arbejdsrelaterede og økonomiske forhold større betydning for selvmordsrisikoen end for kvinder., citat slut, Sundhedsstyrelsen (200 7) Visitation af Selvmordtruede. Der er tale om en umenneskelig logik, som fortsætter i den anmeldtes psykiatri citat..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., citat slut, Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu - Tag Kønsbrillerne på. Således synes den anmeldte at være kønsblind med vilje. Kønsblindhed fremmer på ingen måde fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse. Den anmeldte smadrer sine patienters køn. Det behøver man ikke være i ekspert i tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse for at kunne vurdere. UVVU SFU kan blot stille den anmeldte, anmelderens videnskabelig spørgsmål. Den anmeldte kan ikke svare. Regionens psykiatriske plejeprogram har ingen officiel fasttømmeret sundhedsfaglig idé om, hvad et menneske er for noget i ontologisk forstand. Dvs. de antagelser forskeren har om mennesket og om hvordan det eksisterer i tvang. Der er ingen konsekvens i det de gør og har gjort de sidste 5-10 år. Den der er, vil man ikke definere i programmer, fordi menneskers kønspsykologi er tabu. Den anmeldte har lavet sin helt egen uvidenskabelige sundhedsfaglige idé om menneskets køn, psyke og eksistens. Det er tydeligt, at den anmeldte vil være en slags halvgud selv. De gamle grækere kaldte det for hybris. Overlægen på den lukkede afdeling truer, tvangsmedicinerer og tvangstilbageholder mennesker indtil de går og lyder, som overlægen synes, de skal gå og lyde. Anmelderen mener mennesket er skabt, som to forskellige køn af Gud. Videnskabsfolk er enige og siger naturen eller evolutionsprocessen har skabt mennesket som to forskellige kønspsykologier. Den anmeldte har lavet sin egen idé (et -kønsvæsen er mest udbredt ifølge artiklen fra Socialpsykiatri Tabu - Tag Kønsbrillerne på ) og den idé er tydeligvis politisk. Således er den anmeldtes patienter (skabt af Gud) nu den anmeldtes politiske fanger. Hermed siger den anmeldte: Et menneske er bare et menneske; psykiatristaten er mange mennesker og derfor er psykiatristaten mere værd end et enkelt menneske. Så længe mennesket hjælper os med at udvikle psykiatristatens et-kønsvæsen er mennesket godt, men ligeså snart mennesket hæmmer vores udvikling og kønspolitik, bliver mennesket ondt. Psykiatristaten er målet mennesker er midlet. Psykiatristaten er som en bygning, mennesker dens byggemateriale. Psykiatristaten skal være fri mennesket lænket. Psykiatristaten er alt mennesket er ingenting. Den anmeldte føler sig hævet over menneskeheden, menneskerettighederne og tænker og handler rent ud sagt totalitært. Ifølge FN er det bedste for danskerne, at deres forretning med mennesker lukkes helt ned og afskaffes. Det handler den sidste del om (de juridiske elementer) 11

12 Oplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner. Conclusions thesis: Conclusions.. reducing accessibility to means and possibilities for absconding.., Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases (2011), p. 63 Ordforklaring: ab scond (b -sknd) intr.v. ab scond ed, ab scond ing, ab sconds. To leave quickly and secretly and hide oneself, often to avoid arrest or prosecution. ab sconder n. Konklusion og anbefaling til plejepersonalet, hold dem fra at flygte fra tvangstilbagehold og tvangsmedicinering, er i strid med menneskeretten. Sagen juridiske del følger sidst. Paper I: Conclusions: This study demonstrates a high risk of psychiatric inpatients suicide... Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases (2011), Paper I, p. 78. Paper II: Conclusions: Psychiatric patients with recent self-harm have high suicide rates Paper II, p 78. Paper III: Conclusions: The risk of attempting suicide in the first year of treatment.. did not differ among patient who reported suicidal thoughts, plans or behaviors in the last year of treatment., Paper III, p. 78. Man forstår ikke hvorfor risikoen er så høj for flugt og selvmord. Man forstår ikke hvorfor risikoen for flugt er så stor. Man forstår ikke patienterne flygter fra tortur, når man ikke har oplysingerne fra FN. Den anmeldte gør verden farlig. Det kan være farligt at afholde desperate mennesker fra at flygte. Personaler stikkes ned med kniv og overfaldes igen og igen, fordi de nægter at lade dem være. Det der tales om her, er også blevet målt af hjerneforskere. Man har registreret reaktioner i hjernen i forbindelse med tvangsbehandling. Tvangsbehandling - oftest medicinering - fremkalder en reaktion, hvor medicinen opleves af kroppens automatik som et indtrængende fremmedlegeme og netop derfor går immunforsvaret i gang med at indkapsle og udstøde det indgivne. Citat privat helbreder og psykolog (godt hjerte) Ingelise Blaabjerg: i udgangspunktet mener jeg ikke, at man kan "tvangshelbrede" menneskelige følelser. Blaabjerg blev spurgt på om man kan tvangshelbrede mennesker, som vedholdende bliver ved med at hade lægen som pesten?. Flere overlæger trues af psykisk syge. Det skriver journalist Ida Bischoff, fra Berlingske Nyhedsbureau oktober Bischoff skriver citat: Over halvdelen af psykiaterne på landets sygehuse 12

13 udsættes for trusler på jobbet. Dødstrusler og overfald er ikke sjældne i psykiatrien.. Bischoff mener, at lægerne bør få flere penge til sikkerhed. Bischoff lægger desværre ikke to og to sammen. Goddag mand økseskaft. Hvorfor mon patienterne hader lægerne som pesten? Tortur og nedværdigende behandling af patienterne leder til hadefulde dødstrusler og overfald. Anbefalingen er direkte samfundsskadelig. Anmelderen har råbte mange gange til overlægen på den lukkede afdeling, at anmelderen hader overlægen, som pesten, men det er som om, hun ikke hører det. Det er i hvert fald ikke noget, som gør tvangsbehandling med god effekt umulig ifølge overlægen. Overlægen mangler information. Den anmeldte benægter, at patienterne bag personalets ryg kalder dem for nazi-so, heksemutter, giftblanderske. Den anmeldte benægter at en patient kan finde på i afmagt at slå deres personaler ihjel, og bemærk, at det sker, og at det vil ske igen og igen, så længe overlægen krænker menneskerettigheder. Den anmeldte forstår ikke, at det mentale er mentalt, og at patienterne dårligt kan følge overlægens rationale og logik. Tvangsmedicinering, tvangstilbagehold og løgne om tvangshelbredelse og sygdomserkendelse (kognitive processer) er umuligt. Det bør, den anmeldte, som også må være uddannet i psykologisk teori, kunne erkende selv. Den anmeldte bør kunne erkende, at man ikke på nogen måde kan fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse ved at true mennesker i helbredelsens navn. FN oplyser, at tvang kun må bruges i nødværge. Love om nødværge klarer sagen. I det hele taget er sagen en dårlig reklame for staten. Det bør UVVU SFU også tænke på. Den anmeldte undergraver de hæderlige tjeneres arbejde og ødelægger forholdet til borgerne. Anmelderen har aldrig før haft et dårligt forhold til politiet, men det har han nu. Overlægen udnytter politiet. Politiet bruges som et redskab til at fange patienter i helbredelsens navn, og ej til at fange forbrydere. Patienterne flygter hele tiden fra tortur, og det vil de blive ved med. Politiet udsættes for unødig fare. Folk bliver desperate og gør måske noget farligt i afmagt. Afskaf den behandlingen, så løser mange af disse konflikter sig og antallet af selmord vil falde, af sig selv. Det er den anmeldtes løgn om helbredelse, som gør anmelderen allermest rasende. Bare selve det, at skulle være sammen med dem på den lukkede afdeling, er et helvede. Og rygterne går, at folk har begået selvmord bare for at slippe for dem. Det bekræfter den anmeldtes selvmordsstatistik også. Patienterne bliver udmarvet af hverdag, alle dagens timer på den lukkede afdeling, og deres regler, i perioder op til i månedsvis, hvis patienten ikke er sygdomsbevidst. Alt bliver gjort besværligt, så som, at nogle patienter kun må bruge deres telefon overvåget i et samtalerum. Man ser TV i timevis, dagen lang, og venter bare på, at vi skal spise. Hele tiden skal man huske på, at den der brokker sig, kommer sandsynligvis ikke hurtigere ud. Hele tiden skal man vogte sig og tale personalet efter munden og helst deltage i aktiviteter med personalet. Vær sød, social, hjælp dem med deres arbejde og ros lægen og personalet til skyerne. Det er æv og øv behandling, som ej hjælper på sundheden. Deres behandling er grov manipulation med mennesker, som snare kues og manipuleres til at sige, at overlægen har hjulpet dem eller tvangsbehandlet dem med god effekt thi ellers kan de risikere at komme på den lukkede igen. I sekten Scientology har de også en lukket afdeling. Et rum, som de af medlemmerne, som skal straffes, går frivilligt ind i. Det sker også i psykiatrien. Patienter lader sig nogle 13

14 frivilligt indlægge i håb om at undgå en længere tvangsindlæggelse. I Scientologys aflukke bliver de hånet dagen lang og må kun spise rester fra de andres måltider. Når de er blevet straffet (frivilligt) over flere uger, optil måneder, kommer de ud igen og er meget ydmyg. Det sker for at sikre absolut lydighed. På samme måde straffer den overlægen sine patienter med tvang ved medicinsvigt, manglende sygdomsindsigt og/eller ved mindre forseelser og/eller ved ren og skær kritik af overlægen Kritik findes ikke. Patienten tør dårligt komme med kritik. Man kan også blive slået ihjel. Død af medicin er meget udbredt. Det forlyder, at man af en dom af 26. juni 2013 kan læse, at en kollegaer til den anmeldte har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel, uden, at det kan ses. Citat: Den 7. januar 2014 vil retten være sat for første gang. Nemlig i den nyoprettede Nødværgedomstol, som en gruppe borgere har nedsat i desperation over, at psykiatrien har oprettet en stat i staten, hvor alle love er sat ud af kraft, således at de frit kan gøre mod mennesker, hvad de har lyst til. I en dom af 26. juni 2013 kan man på side 12 læse, at en psykiater har blæret sig med, at han ved, hvordan man slår en person ihjel uden at det kan ses. Den slags er det også tilladt for psykiatrien at forlyste sig med uden at der vanker straf, som der ville gøre for alle andre seriemordere. Og mange bliver myrdet i psykiatrien. Faktisk er det helt umuligt at danne sig et indtryk af, hvor mange der er tale om, da der fuskes enormt i statistikker, Citat slut. Skrevet af journalist og forfatter Elsebeth Halckendorff. Udgivet og online. Når sagen klages, er den tabt på forhånd. Overlægen vinder hver gang. Man kan kun vinde sagen på procedurefejl. Patientklagenævnets gerning står i Statsforvaltningens årsberetning, Det Psykiatriske Patientklagenævn år , Region Hovedstaden. Deres gerning er en skueproces. Eks. år 2007 vandt statspsykiateren 88 gange ud af 95 sager om tvangsindlæggelse; svarende til 93% af sagerne. År 2008 vandt statspsykiateren 91 gange ud af 97 sager eller 94%. År 2009 vandt statspsykiateren 107 ud af 112 sager eller 96%. År 2010 vandt statspsykiateren 118 ud af 124 sager eller 95% vandt psykiateren 133 af 141 sager 94%. Således i snit tabte patienten 95% af sagerne. Region Syddanmark 2011 fortæller, at dine chancer er dårlige i byretten. Ud af de 20 sager, hvor der er faldet dom, har retten kendt den anvendte tvang lovlig i 17 af sagerne, mens patienten har fået medhold i klagen i de sidste 3 sager. Disse 3 sager blev vundet på graverende objektive procedurefejl. Få tabte retssager i Psykiatrien i Region Syddanmark - Retssager i psykiatrien Årsrapport Overlægen vil have patienten skal være overlægens slave. Overlægen siger han ejer patienten! Bogen Etik i psykiatrien af Hans Adserballe (1997) Munksgaard. Psykiater Hans Adserballe skrev at patienten er overlægens ejendom: Begrebet (sindssyg) blev forklaret på traditionel vis med svigtende virkelighedsopfattelse som et kardinalt symptom, der kaldte på paternalistisk (formynderisk) præget beskyttelse. I realiteten bliver således psykiatriens opfattelse af virkeligheden afgørende en illustration af begrebets svaghed med støtte til den påstand, at abnormitetsbegreber er psykiaterens ejendom. 14

15 Således har desperate mennesker, som et resultat oprettet en nødværgedomstol. Overlægen har oprettet en stat i staten, hvor alle love er sat i ud af kraft. Sagen om sindssyge bestemmer overlægen suverænt. Den sag kan ikke vindes i noget klagenævn overhovedet. Statistik fra Det Psykiatriske Patientklagenævn og domstolene viser, at patienter kun har vundet sagen i meget få tilfælde på procedurefejl. Men det betyder blot at sagen må gå om og snart henter lægen dem igen. Advokat, politi og dommer er normalt magtesløse. Patienten er i det store hele overlægens ejendom og overlægen kan frit og ustraffet gøre i mod patienten, hvad overlægen vil, med henvisning til psykisk sygdom. Overlægen udgør et kæmpe etisk så vel som juridisk problem. Den anmeldte lyver for offentligheden om helbredelse i tvang. Den anmeldte lyver om FN s syn på sagen. Den anmeldte, en professor og en Ph.d., lyver for alle danskerne, og har tydeligvis gjort det i årevis. Almeninteressen skal advares imod den anmeldte. Der er ingen terapeutisk grund til at behandle mennesker på den måde. Borgerne ved ikke noget om faren og deres nye rettigheder. De retfærdige behandlere som ikke bruger tvang skal fremhæves Hovedanklagen er særligt møntet på landsdommeren og formanden, UVVU SFU, som også kan bruge sagen i sit arbejde for Det Psykiatriske Patientankenævn, og den er, at den overordende plejeanbefaling til sundhedspersonalet hold dem fra at flygte er i strid med menneskeretten. Det næste handler om det. 15

16 Konklusion og anbefaling hold dem fra at flygte fra tvangstilbagehold og tvangsmedicinering krænker menneskerettighederne For at narre farisærerne behandles kun tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse juridisk. Værket beskæftigere sig også med sådanne tvangsindlagte. Det er nok til at slå fast, at værkets anbefaling og konklusion krænker menneskerettigheder. Anmelderen hævder, at det lægefaglige, så vel som, det juridiske spørgsmål, er færdigdebatteret i FN. Der er ingen terapeutisk grund til at behandle mennesker på den måde. FN s Højkommissær har skåret ud i pap, at staten Danmark har forpligtet sig til, straks, at afskaffe tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. FN betegner den type behandling, som værende tortur og en krænkelse, som igen medvirker til sygdom, fattigdom og død. Kort uddrag af FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artikel 1 Formål Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre.. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk.. funktionsnedsættelse.. [psykisk funktionsnedsættelse eller sindssyge eller psykisk sygdom regnes for et handicap]. Artikel 14 Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 Beskyttelse af personlig integritet. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Overlægerne på de lukkede afdelinger har handlet i strid med FN s Handicapkonvention. De har godkendt tvangstilbagehold og tvangsbehandling af patienterne, som begår selvmord. Overlægerne har brugt som lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr af 02/12/2010, Kapitel 3. Frihedsberøvelse 5. Tvangsindlæggelse 1) udsigten til helbredelse i strid med FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Overlægerne har handlet i strid med Handicapkonventionens artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.., og i strid med konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.., og i strid med konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse.., og i strid med konventionens artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at overlægerne har krænket patienternes menneskerettigheder, deres borgerlige og politiske rettigheder, gjort 16

17 gældende ved konventionens ratificering, nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17. Patienterne kan således rejse et krav om frihed for tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse i al fremtid. Patienternes rettigheder er af principiel karakter og har en væsentlig samfundsmæssig betydning. Sagen har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen i det, det hævdes, at love, som hjemler tvangsindlæggelser under henvisning til psykisk sygdom, er i strid med FN s Handicapkonvention. UVVU SFU skal blot henvise til FN s Handicapkonvention og bede om at afskaffe behandlingen, straks, med henvisning til den, fordi alle offentlige myndigheder skal overholde konventionen i alt hvad de gør. Patienternes sag kan anlægge, som en civil retssag om krænkelser af borgerlige og politiske rettigheder. Betydning er, at dette er en civil retssag. Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Patienterne påråber sig FN s Handicapkonvention. Sagen har aldrig før været vurderet i lyset de nye oplysninger FN s Handicapkonvention, patienternes borgerlige og politiske rettigheder, nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17. Den del af sagen har aldrig før tidligere været berørt i retsmøde mellem patienterne og overlægerne. Patienter, som har været udsat for tvangsindlæggelser siden , kan anlægge deres sag, både deres gamle, så vel som nye. Anmelderen hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Anmelderen påstår, at det er overlægernes og den anmeldtes pligt at vide besked om FN s Handicapkonvention. De lader tydeligvis, som den ikke eksistere. Den anmeldte og overlægerne på de lukkede afdelinger er ekspert i tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse. De har forsømt denne pligt. Alle er eksperter i sagen om tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse. Alle bærer et særligt ansvar. Alle bør kunne svare på sagens lægefaglige, så vel som, juridiske spørgsmål. Selvom om FN s Handicapkonvention ej er inkorporeret i dansk lovgivning, så har Danmarks stat lovet højt og helligt, at overholde den og anerkende krænkelser her af. Anmelderen er udmærket godt klar over, at man kan vælge at handle totalitært som i Nordkorea, hvis man vil, som suveræn stat, men det ændrer ikke på, at man er i strid med FN s Handicapkonvention ratificeret. Anmelderen henviser endvidere til FN s Handicapkonvention Artikel 4, stk. 2, som nævner sondringen mellem de forpligtelser, som påhviler staterne i opfyldelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på den ene side, og borgerlige og politiske rettigheder på den anden side. Denne sondring er vigtig, idet den afgør, om konventionens forskellige forpligtelser skal opfyldes over tid eller straks. Det følger af bestemmelsen, at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder 17

18 umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt straks og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Således er de borgerlige og politiske rettigheder gjort gældende allerede ved ratificering 15/09/2009. Disse borgerlige og politiske rettigheder, nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17, beskytter borgerne mod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Her mere end 4 år senere er det realistisk at påstå de er gældende. 4 år er immervæk lang tid. Tidl. Vicedirektør indtil 2009 for Institut for Menneskerettigheder, Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har læst hvad FN s Højkommissær har skrevet til Danmarks stat. Hun har også udtalt det: ".. at det ifølge handicapkonventionen er helt klart, at man ikke må iværksætte noget alene med henvisning til et handicap [psykisk funktionsnedsættelse eller sindssyge eller psykisk sygdom regnes for et handicap]. Der skal være noget, der kvalificerer indgrebet. Det der kvalificerer indgrebet med hensyn til tvangsforanstaltninger er hensynet til at vedkommende er til fare for sig selv eller til fare for andre.". Kofod Olsen mener altså, på linje med FN s Højkommissær, at alle tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse er en krænkelse af FN's Handicapkonvention. NB! Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt til: Det Centrale Handicapråd Referat side 15 Link: FN s Højkommissær har udtalt år 2009 i sin betænkning til deltagerstaterne omkring ratificering, at de skal sørge for, at ingen frihedsberøvelser foregår alene med henvisning til psykisk sygdom. Samtidig har deltagerstaterne forpligtet sig til at afskaffe love som hjemler tvangsindlæggelser under henvisning til psykisk sygdom. Dvs. deltagerstaterne har forpligtet sig til at afskaffe tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse: Article 14 - Liberty and security of the person This article ensures that persons with disabilities enjoy the right to liberty and personal security, and are not deprived of their liberty, unlawfully or arbitrarily, on the basis of the existence of a disability. States Parties should report on: 1 Measures taken by the State Party to ensure that all persons with all forms of disabilities enjoy the right to liberty and security of person and that no person is deprived of her/his liberty on the basis of her/his disability 2 Actions being taken to abolish any legislation that permits the institutionalization or the deprivation of liberty of all persons with all forms of disabilities FN s Højkommissær Bilag 1. Hele udtalelsen år 2009, 20 af 20 sider, er vedlagt. Citatet findes sidernes

19 Det hævdes, at det lægefaglige, så vel som, det juridiske spørgsmål, er færdigdebatteret, jævnfør Handicapkonventionens artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Tvang og fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse går ikke sammen. Tvang og kognitiv er en uetisk sammenblanding som i en kontekst af helbredelse, ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Jævnfør artikel 15 Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Der er ingen terapeutisk grund. Behandlingen er tortur. Men jævnfør også artikel 17. Beskyttelse af personlig integritet. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. FN s Højkommissær endvidere har udtalt år 2009 i sin betænkning til deltagerstaterne omkring ratificering, at de skal redgøre for, at de har afskaffet tvangsmedicinering af mennesker med henvisning til psykisk sygdom: Article 17 - Protecting the integrity of the person This article establishes the right to respect for the physical and mental integrity of persons with disabilities. States Parties should report on: 1 Measures taken to protect persons with disabilities from medical (or other) treatment given without the free and informed consent of the person FN s Højkommissær Bilag 1. Hele udtalelsen år 2009, 20 af 20 sider, er vedlagt. Citatet findes sidernes FN s Højkommissær mener altså, at man ikke må tvangsmedicinere nogen overhovedet. Således er anbefalingen til plejepersonalet, hold dem fra at flygte fra tvangstilbagehold og tvangsmedicinering, i strid med menneskeretten. Professor Nordentoft og Phd. Madsen er menneskeretsforbrydere. Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, PhD thesis Trine Madsen, Psychiatric Center Copenhagen, Research Unit. Submitted 31/10/11. Academic advisor: Professor Merete Nordentoft, Psychiatric Center Copenhagen, Research Unit. Værket er uetisk og i strid med menneskeretten, som anført ovenfor. 19

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Klage Politi, læge og jurister skal oplyse om det, de laver korrekt. De har ikke oplyst om brugen af kemisk spændetrøje

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Dato: 11-10-2013 Politianmeldelse: Forbryderen i sagen er De Danske Regioner, dem alle sammen fra nord til syd. Jf. første

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Institut for Menneskerettigheder (Instituttet) og Rådet for Socialt Udsatte (Rådet) er blevet gjort bekendt med,

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning KØBENHAVNS UNIVERSITET Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning 1. juli 2011 1. Indledning I begyndelsen af februar 2011 anmeldte Københavns

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Anvendelse af magt og greb i sociale tilbud

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Anvendelse af magt og greb i sociale tilbud Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Magt og afmagt Hans Henrik Ockelmann Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Middelfart den 2. oktober 2015 Om mig selv: 58-årig mand Gift med to (voksne) børn

Læs mere

Strafferet og menneskeret

Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret 1. udgave/1. oplag 2014 C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3581-6 Forsideillustration: Zille Baumbach

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX Dommen 28. oktober SS-8 3625/2014 (som ankes) ingen egentlig juridisk vurdering. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 side i sagen fra den 15. oktober 2014, højtidligt underskrevet, sammen med ordvalget

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Om antagelser for den efterladte efter selvmord

Om antagelser for den efterladte efter selvmord Om antagelser for den efterladte efter selvmord Værdier i vores rygsæk At dø for egen hånd er ikke en indøvet og accepteret del af vores kultur. Mennesker i forhold øver sig i at være sammen, udvikle sig

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Etiske og juridiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs

Etiske og juridiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs Etiske og juridiske perspektiver på det at arbejde med sundhed på tværs Sundhed på tværs af kommunale forvaltningsområder Nyborg Strand Lektor, ph.d. Janne Rothmar Herrmann Dias 1 Hvad er sundhed Sundhed

Læs mere

Læges tavshedspligt over for socialforvaltning

Læges tavshedspligt over for socialforvaltning Læges tavshedspligt over for socialforvaltning En speciallæge havde på eget initiativ videregivet tavshedsbelagte oplysninger om en patient til en medarbejder i kommunens socialforvaltning dels med henblik

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud

Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud 2016-50 Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud Ombudsmandens undersøgelse af en konkret sag, hvor en ung mand på et socialt botilbud døde i forbindelse

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Dok.nr. 14/ / RI Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Dok.nr. 14/03194-2/ RI 2/6 Hvad har temaet ført til? Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde

Læs mere

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde Velkommen til høring om ETISKE DILEMMAER i psykiatrien og på det specialiserede socialområde MarselisborgCentret P.P. Ørums gade 11, Aarhus 12. januar 2012 kl. 13.00 16.00 Dørene åbnes kl. 12.30, hvor

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

SELVMORDSRISIKO. Vurdering af

SELVMORDSRISIKO. Vurdering af Vurdering af SELVMORDSRISIKO Klienten overvejer selvmord men er det alvor, og hvad gør psykologen? Artiklen giver en beskrivelse af en interven tionsproces. Liv & død Af Ann Colleen Nielsen og Christian

Læs mere