Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)"

Transkript

1 Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund. (2) Jagthundens uddannelse vedr. mark- og vandarbejde burde i det væsentlige være afsluttet på nuværende tidspunkt. (3) På HZP en afprøves efterfølgende fag: Fag Fagtal Anlægsfag Sporarbejde 3 Brug af næsen 3 Søg 2 Stand 2 Evnen at blive ført 2 Arbejdsglæde 1 Vand 3 (b) Søg med and i stærkt bevokset vandhul/sø Dressurfag Vand (a) Apportering af and i stærkt bevokset vandhul/sø 1 Eftersøgning af fuglevildt a) Arbejde med vingede fugle incl. apportering. b) Eftersøgning c) Fuglevildtslæb Hårvildtslæb Apportering og aflevering a) Hare eller kanin b) And c) Fuglevildt 1 Gennemsnitskarakter a-c Lydighed 1 Desuden skal hundens skudfasthed afprøves ved mark- og vandarbejde. (4) Følgende skal konstateres: 1. Måden at jage på: Sporhals, hals ved syn af vildtet (sigthals), kan ikke afgøres, stum eller waidlaut (også i forbindelse med sporhals eller ved syn af vildtet). Dette kan kun konstateres ved hare eller ræv og ikke ved råvildt. 2. Hundens opførelse og bygningsfejl af kroppen i henhold til formblad 5 28 (1) Ved HZP en overlades det til klubben/organisationen, hvordan sporarbejde afprøves (obligatorisk fag). Dette offentliggøres ved annoncering af prøven.

2 (2) Alle hunde prøves enkeltvis i alle fag. Ved markarbejde skal alle hunde have flere muligheder for at vise deres evner. B) De enkelte prøvefag 1. Sporarbejde 29 (1) Har man mulighed for at afprøve hunden ved sporarbejde skal føreren, når han melder sig til prøven, bindende meddele om hunden skal prøves i det fag. Hvis svaret er ja, så er dette fag obligatorisk. Er sporarbejde ikke prøvefag, må det viste sporarbejde ikke dømmes, men kan bruges til vurdering af næsen. (2) Ved sporarbejdet afprøves hundens næse på et usynligt hare- eller rævespor, det er tilladt at hundeføreren følger hunden i snor op til 30 meter. (3) Der bedømmes sporvilje og sporsikkerhed. (4) Sporviljen er karakteriseret ved, hvordan hunden indstiller sig på sporarbejde under hensyntagen til jordbundsforhold og vejret, hvordan hunden tager sporet og hvordan den arbejder på sporet også under vanskelige forhold. Sporviljen karakteriseres også ved informationer, om hunden er i stand til at følge vildtet, når den hetzer. Har den mistet vildtet af syne, vil den så følge efter vildtet på sporet eller vil den afbryde arbejdet og søge planløst rundt i terrænet. (5) Sporsikkerheden viser sig i hundens opførsel på sporet, er hunden stabil i sin karakter, når den arbejder på sporet dvs. den arbejder roligt og sikkert videre, når de første vanskeligheder viser sig. (6) Ved bedømmelsen skal der lægges mere vægt på sporvilje og sporsikkerhed samt sværhedsgraden frem for længden af sporet. En hund, der afbryder sporarbejdet, når den første forhindring viser sig, kan ikke bedømmes med meget godt. 2. Brug af næsen 30 (1) Brug af næsen skal omhyggeligt bedømmes. (2) Den fine næse viser sig under søget først og fremmest ved at vildtet hyppigt bliver fundet, ved at hunden markerer vildtet fra lang afstand eller ved en kort markering af et sted, hvor vildtet har ligget. Hvorimod på sporet skal der lægges vægt på, hvordan hunden tager sporet op og dens reaktion, når den mister færden, når den krydser sporet eller når den genfinder sporet. (3) Hundens brug af næse under vandarbejde skal meddeles dommerkomite mark til den endelige bedømmelse af næsen. 3. Søg 31 (1) Ved marksøg skal hovedvægten lægges på hundens vilje til at finde. Desuden skal søget være planmæssigt og vedvarende. (2) Overvejende travsøg kan højst bedømmes med godt (7 point).

3 4. Stand 32 (1) Ved fund af vildt skal hunden tage stand eller ligge stand. Den fremragende stand viser sig i, at hunden holder stand indtil føreren kommer op til hunden, vildtet er fløjet eller har rejst sig. Der skal tages hensyn til de særlige vanskeligheder ved ikke fastliggende vildt. Efterprellen må ikke have indflydelse på karaktergivningen ved Stand. Hunde, hvor der kan konstateres at de blinker, dumper i prøven. (2) Standen skal fortrinsvis afprøves ved fuglevildt. Er der ingen mulighed for at det afprøves ved fuglevildt, må standen ikke bedømmes dårligere ved andet vildt. 5. Førighed 33 (1) Førigheden er hundens vilje til at holde kontakt med føreren. Det viser sig bl.a. ved, hvordan hunden reagerer, når den skal kobles eller slippes, ved søg, hvordan den søger øjenkontakt til føreren ved standen og hvordan den holder kontakt med føreren ved lang afstand. Informativ er ligeledes, hvordan hunden forholder sig, når den hetzer vildtet, om den søger tilbage eller benytter chancen til at jage selvstændigt videre. (2) Førigheden skal bedømmes af alle dommerkomiteer. 6. Arbejdsglæde 34 (1) Ved bedømmelsen af arbejdsglæden er det først og fremmest arbejdsviljen, som hunden viser i alle fag, som skal bedømmes. (2) Arbejdsglæden skal bedømmes af alle dommerkomiteer. 7. Vandarbejde A. Generel del

4 Den generelle del dækker tysk dyreværnslovgivning, som er ret kompleks at oversætte og ikke relevant for forståelsen af de enkelte fag, hvis man ønsker at sætte sig ind i den del, må den læses på originalsprog. B. De enkelte fag 36 Der afprøves følgende fag ved HZP en i nedenstående rækkefølge: Skudfasthed, eftersøgning i tæt vegetation i vand, søg med and i tæt vegetation i vand og apportering af and. Ved genafprøvning efter hunden dumpede ved foregående prøve ( 35 afsnit 7) skal hele afprøvningen i vandet gentages. Ved flere foregående beståede prøver bruges det bedste prædikat i faget søg med and i tæt vegetation i vand. Finder hunden under vandarbejdet tilfældigt en levende and skal dette arbejde bedømmes. (1) Skudfasthed (a) En and kastes synligt for hunden på en åben vandoverflade og hunden opfordres til apportering. En hund som ikke efter ca. 1 min er i vandet kan ikke fortsætte med prøven. (b) Imens hunden svømmer ud til anden afgives et haglskud i andens retning og skal ramme vandoverfladen. Hunden skal apportere anden selvstændigt (uden påvirkning fra førerens side, når hunden ikke arbejder korrekt). Skyder føreren ikke på vandet skal apporteringen gentages også, hvis hunden har apporteret anden korrekt. (c) En Hund som ikke løser opgaven kan ikke fortsætte med prøven. (2) Eftersøgning i tæt vegetation i vand (a) Eftersøgning i tæt vegetation skal gennemføres lige umiddelbart efter afprøvning af skudfasthed. (b) Til dette kaster man en friskskudt and i den tætte vegetation uden at hunden hverken kan se kastet eller anden. Anden skal helst placeres således at hunden skal svømme over et frit vandareal for at nå den tætte vegetation, hvor anden ligger.

5 (c) Føreren sender hunden fra et sted, som er mindst 30 meter fra anden i den retning af, hvor anden ligger. Hunden skal fra dette sted selvstændigt og uden indvirkning fra føreren finde anden og aflevere den. (d) Føreren må godt understøtte hunden og dirigere hunden, dog ved kontinuerlig påvirkning af hunden eller skydning henholdsvis stenkast reducerer prædikatet. (e) En hund, som i dette fag ikke mindst opnår tilstrækkelig må ikke fortsætte med vandprøven (f) En hund, som ikke apporterer den fundne and uden påvirkning fra førerens side kan ikke bestå prøven. I dette tilfælde skal også eftersøgning i tæt vegetation bedømmes utilstrækkelig. (g) Møder hunden under eftersøgningen en levende and, skal man forholde sig i henhold til 36 og faget eftersøgning med and i tæt vegetation i vandet, skal arbejdet bedømmes. Hvis arbejdet bedømmes med mindst tilstrækkelig skal man fortsætte med eftersøgning i tæt vegetation i vand. 37 (1) Søg med and i tæt vegetation i vand (a) En levende and udsættes i tæt vegetation. Hunden må ikke kunne se forberedelsen (b) Efter udsættelsen af anden fører dommeren hundeføreren til det punkt som er ca. et haglskudslængde væk fra det sted, hvor anden er udsat. Herfra opfordrer føreren sin hund til eftersøgning. (c) Hunden skal selvstændigt søge og finde anden. Dog er det tilladt for føreren at understøtte sin hund, vedvarende indgriben fra førerens side mindsker prædikatet. (d) Ligeså snart hunden har presset anden ud af den tætte vegetation og følger den synligt, skyder føreren eller en udvalgt person anden under hensyntagen til sikkerhed. (e) Den skudte eller fangede and skal af hunden selvstændigt, uden nogen påvirkning fra førerens side, apporteres. (f) Dommeren skal slutte hundens arbejde ligeså snart, han kan bedømme hundens indsats. Det gælder også, hvis anden ikke bliver skudt eller dommeren får det indtryk, at hunden ikke kan løse opgaven. I det første tilfælde kastes synligt en and ca. 30 meter fra hunden. Hunden skal selvstændigt og uden påvirkning fra førerens side apportere anden. (g) En hund, som ikke apporterer den skudte eller fangede and selvstændigt og uden påvirkning fra førerens side, kan ikke bestå prøven. I dette tilfælde skal bedømmes, søg med and i tæt vegetation i vandet, med utilstrækkeligt. En for hunden observeret and betragtes som fundet. (2) Apportering af and (a) Følgende skal bedømmes: Hvordan hunden bringer anden tilbage, hvordan hunden samler anden op og hundens greb. (b) Hvis hunden lægger anden ned før aflevering til føreren(f.eks. for at ryste sig) kan dette kun bedømmes med godt (7 point). Er hundens greb af den skudte eller kastede and uheldigt (f.eks. i hoved, vinge eller hale) og forbedrer grebet, når den kommer i land uden at ryste sig, sætter sig og afleverer anden korrekt, må den ikke dømmes ned på det.

6 (c) Det må ikke dømmes som fejl, hvis hunden ryster sig uden at miste greb om anden. (d) Til bedømmelsen skal dommeren være opmærksom på, at hunden afleverer anden korrekt og siddende. (e) Bedømmes apportering af and, med utilstrækkeligt eller ikke afprøvet kan den samlede bedømmelse af apportering af and højst bedømmes til utilstrækkeligt eller ikke afprøvet. (f) En hund skal aflevere alle ænder, fundne eller fangede, ved vandarbejdet selvstændigt og uden påvirkning af føreren. Dog må føreren rose sin hund under arbejdet, når den arbejder korrekt. (g) Forstyrres hunden under sit arbejde, p.g.a. usædvanlige omstændigheder, har dommeren mulighed for at gentage opgaven. (8) Apportering af fuglevildt (1) Hvis der er mulighed for det skal man skyde fuglevildtet synligt for hunden. (2) Hunden skal, hvis det er muligt, apportere et stykke friskt skudt fuglevildt. enten (a) Ved eftersøgning af en vinget fugl (fasan) Det skal dømmes, hvis hunden går på spor af en vinget fugl (fasan), apporterer og afleverer den til sin fører. eller (b) Ved den frie eftersøgning og apportering af en frisk skudt fugl (ikke kastet). (3) Dette arbejde må kun dømmes, hvis det skudte fuglevildt falder i tæt buskads uden at hunden har kunnet se, hvor fuglen er faldet. (4) Har den arbejdende hund set fuglen falde skal dommeren give den til en anden hund, som ikke har haft chancen for eftersøgning af en vinget fugl eller friskskudt fuglevildt. (5) Til denne prøve vises føreren den ca. placering af, hvor fuglen faldt. 40 meter fra stedet løsner føreren hunden og sætter den på apporteringsopgaven. Føreren må godt følge efter hunden. (6) Hunden skal vise med sit beherskede søg foran føreren og brug af næsen, at den vil finde fuglen. Hunden skal finde fuglen og apportere fuglen uden nogen form for påvirkning fra førerens side. (7) Bedømmelse af dette arbejde er afhængig af, hvordan hunden indstiller sig på sin opgave. (8) Viser hunden i dette fag først den ene del af faget og apportere senere en vinget eller friskskudt fugl med en god eller meget god bedømmelse, så skal den højst opnåede karakter overføres. En hund, som ikke apporterer den vingede eller skudte fugl, kan ikke bestå prøven. d) Fuglevildtslæb (9) Har man ikke mulighed for a og b eller kunne hunden ikke finde fuglevildt, skal der trækkes et fugleslæb til hunden. (10) Slæbet skal trækkes umiddelbart før afprøvning i medvind i bevokset bundforhold. Slæbet skal være mindst 150 meter langt (ca. 200 skridt) og med 2 stumpvinkler. Afstanden mellem de forskellige slæb skal være mindst 100 meter. Alle slæb skal helst være ligeværdige. Ved enden af slæbet placeres et friskskudt fuglevildt. Derefter fjerner dommeren sig i forlængelse af

7 sporet og gemmer sig således, at hunden ikke kan se ham, når den kommer til enden af sporet. Der skal han løsne det til slæbet anvendte fuglevildt og lægge det frit tilgængeligt. Han må ikke forhindre hunden i at apportere det pågældende stykke fuglevildt. Hvis føreren ønsker at slæbet skal trækkes kun med 1 fugl, skal fuglen befries fra slæbelinen, før hunden påbegynder sit arbejde. (11) Hunden må ikke se, når slæbet trækkes. Føreren kan forlange, at det anvendte fuglevildt til slæbet også bliver frigivet for enden af sporet. Dette skal meddeles dommeren før slæbet trækkes. Også i dette tilfælde skal slæbtrækkeren i sit gemmested lægge et stykke vildt af samme type fuglevildt, som er blevet anvendt til slæbet. (12) Det er tilladt, at føreren følger hunden i snor de første 20 meter, derefter skal føreren blive stående og hunden skal selvstændigt udrede slæbet. Hvis hunden kommer tilbage uden at den har fundet vildtet og ikke igen selvstændigt optager slæbet, er det tilladt at sætte hunden 2 gange mere på slæbet. Enhver påvirkning af hunden fra førerens side betragtes som genstart af hunden. (13) Hunden skal udelukkende ved hjælp af slæbet finde vildtet og skal selvstændigt uden påvirkning fra føreren apportere vildtet. Ved vurdering af hundens arbejde skal både slæbet og apporteringsarbejdet indgå. (14) Under a) arbejde med vingeskudt fugl (fasan) b) Søg og apportering af friskskudt fuglevildt c) Apportering af fuglevildtet på fugleslæbet skal det betragtes, hvordan hunden indstiller sig på sit arbejde, hvor ihærdigt den vil finde vildtet og apportere det. (15) Hvordan hunden kommer med vildtet er et udtryk for, hvordan hunden har lært sine færdigheder dvs. hvordan hunden samler vildtet op og hvordan den bærer vildtet. Hvordan den afleverer vildtet til sin fører skal vurderes i faget Apportering og aflevering. (16) En hund, som finder vildtet for enden af slæbet og ikke apporterer, kan ikke bestå prøven. Den må ikke gentage slæbet. Det betragtes ikke som fejl, hvis hunden finder det første, men apporterer det andet. (17) Hvis hunden forstyrres under slæbet p.g.a. usædvanlige omstændigheder er det op til dommeren at give hunden en ny chance. 9. Hårvildtslæb (1) Til hårvildtslæbet skal der bruges kanin eller hare. Slæbet skal trækkes 300 meter (400 skridt) med 2 stumpvinkler. Det første knæk efter 100 meter. (2) Desuden gælder de samme betingelser, som ved fuglevildtslæbet. 10. Apportering og aflevering

8 40 (1) Under apportering og aflevering bedømmes hundens færdigheder i, hvordan den opsamler vildtet, hvordan den bærer vildtet og hvordan det afleveres. (2) Den korrekte opsamling af vildt og den korrekte måde at bære vildtet på viser sig ved, hvordan hunden indstiller sig på det vildt, der skal transporteres, det afhænger bl.a af hvor tungt vildtet er. Det betragtes som fejl, hvis hunden opsamler for kraftigt eller for afventende. Hvis hunden tygger i vildtet, skal det bedømmes som fejl og skal kommenteres særskilt. (3) Den korrekte aflevering viser sig ved, at hunden kommer glædeligt og villigt til føreren og uden kommando eller kun med en lav kommando, roligt sætter sig og beholder vildtet i munden, indtil den får ordren til at aflevere vildtet. (4) Anschneider, totengräber og hunde som tygger meget kraftigt i vildtet kan ikke bestå prøven. (5) Alle 3 apporterings- og afleveringsfag (hårvildt, and, fuglevildt) skal bedømmes enkeltvis. Alle enkeltfag skal bedømmes med mindst tilstrækkeligt (3 point). Ud af disse karakterer skal beregnes gennemsnittet. Giver gennemsnittet ikke et helt tal skal der afrundes eller nedrundes. Hvis hunden i et af fagene får mangelfuld eller utilstrækkelig (0 point) eller kan ikke bedømmes dømmes apportering og aflevering med utilstrækkelig (0 point) eller ikke prøvet. 11. Lydighed 41 (1) Hunden viser over for sin fører, hvordan den kan føres, til gengæld skal føreren forlange lydighed af sin hund. (2) Lydighed uden berøring med vildtet viser sig i, hvordan hunden kan dirigeres under arbejdet og at hunden øjeblikkelig efterkommer førerens kommandoer (råb, fløjte eller tegn). Det viser sig også ved at hunden forholder sig roligt og ikke forstyrrende overfor sine medhunde og dermed beviser, at den under jagten ikke forstyrrer hundeføreren og medjægere. (3) Lydighed ved vildtberøring forlanges ikke. Hunde, som ikke kan påvirkes fra førerens side og derved umuliggør en afprøvning, og under bestemte omstændigheder forstyrrer hele prøven skal udelukkes fra den videre afprøvning. (4) Lydigheden skal bedømmes af alle dommerkomiteer. 12. Måden at jage på (Hals) 42 Måden at jage (sporhals, sigthals, kan ikke afgøres, stum eller waidlaut) skal konstateres. Sporhals, sigthals eller den tavse jagt kan kun bedømmes på ræv eller hare. Det ved andet hårvildt viste hals skal særskilt kommenteres på karaktertavlen og påtegnes af den ordførende dommer. Henvisning: Bevisførelsen af hundens måde at jage på kan kun bruges som adgangskrav til Schweissprøven (Hunden skal enten jage med spor- eller sigthals). 13. Skudfasthed / Håndsky / Vildtsky

9 43 (1) Afprøvning af hundens reaktion ved skud skal testes i henhold til VJP 23. (2) Stærkt skudsensible hunde, skudrædde og håndsky hunde skal dog i opdrættelsens interesse afprøves.

10 Bedømmelsesgrundlag og bedømmelse 44 (1) Det i 24 fastsatte bedømmelsesgrundlag gælder også i overført betydning i HZP en under hensyntagen til de øgede krav. En vigtig opgave for dommeren er at finde frem til karakterfaste hunde med et behersket temperament, udsøgt findevilje og utrættelig arbejdsvilje. (2) De enkelte dommerkomiteer skal før det afsluttende fælles dommermøde fastlægge prædikat og point for de enkelte hunde i deres gruppe og prøvefag. En ændring derefter er ikke tilladt. (3) Pointtal for næse, førlighed og lydighed bedømmes sammen med dommerkomiteen for markarbejde. (4) Den gennemsnitlige pointtal i faget arbejdsglæde fastlægges under det fælles dommermøde. 45 Hundene kan kun bestå prøven, hvis de i alle fag har opnået mindst tilstrækkelig (3 point) 46 Alle hundeførere får udleveret et prøvebevis (i henhold til formblad 5)

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Intro Før vi går i gang med selve jagten, har jeg en dialog med børnene bl.a. om følgende: Hvorfor går man på jagt? Hvilke dyr må man jage? o Kendskab til

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland Bakkevænget H. Balder DK11837/2007 Christian Hansen 0027 Bakkevænget H. Balder slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er acceptabel,

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner og ens fejlmargen for indlæring skal ligeledes være ekstrem lille. Første gang du laver en træningsfejl

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. Spaniels er lærenemme; men især FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner. Derfor er ens fejlmargen for indlæring med disse hunde ekstrem lille.

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Bommelunds Freja DK17658/2009 Finn Kjeldstrøm 0001 Freja slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind godt og fornuftigt i et godt samarbejde

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Begyndende vinderklasse

Begyndende vinderklasse Første træning Indledende bemærkninger Krogenberg Hegn Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund. I dag arbejder

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

PRØVEKRITIK. Bramming 11.10.2015

PRØVEKRITIK. Bramming 11.10.2015 Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007 Allan Grundahl 0027 Trolle starter i roer mod vinden, han går i et stort og for det meste et veldækkende søg, har enkelte slag der er rigelig åbne, farten er høj, stilen

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Vildbjerg 17.09 Dommer Jens Hansen. Sindal 23.09 Dommer Finn Møller Jørgensen. DKK Brugsklasse - Efterår. Brugsklasse

Vildbjerg 17.09 Dommer Jens Hansen. Sindal 23.09 Dommer Finn Møller Jørgensen. DKK Brugsklasse - Efterår. Brugsklasse DKK - Efterår Vildbjerg 17.09 Dommer Jens Hansen IS Messi Slippes på stub i god vind, søget er passende med passende afstand mellem slagene, der kunne ønskes mere jagtlyst, har enkelte slaphedsperioder,

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15. Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15. Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15 Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Egnethedsprøven Formål: At sikre egnetheden af de hunde, der optages i Schweiss-registret til rutinerede

Læs mere

Keith Mathews 2015. Keith Mathews Træningssystem

Keith Mathews 2015. Keith Mathews Træningssystem Keith Mathews 2015 Sammenfattet af Elisabeth Johansen - Redigeret af Pia Holm Nielsen og Pia Bielefeldt Foto af Pia Bielefeldt og videoklip af Pia Holm Nielsen Region Nordsjælland havde i samarbejde med

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007

Dansk Jagthunde Derby Sted: Sjælland Prøvedato: Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 Breezer starter på raps og græs i svag vind. Søget er stort og veldækkende, med en god reviering. Farten er høj og stilen meget god med hovedet

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.: 137 Fugledes Black Boss slippes kort tid på stub i modvind, men partner er tydelig skadet og begge kobles. Senere

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere