NR. 3 juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 juli 2013 22. årgang"

Transkript

1 NR. 3 juli årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson Bjarne Kehr Ulrik Mosekjær Den amerikanske og den europæiske centralbank har igennem længere tid understøttet markederne ved at opkøbe obligationer. Amerikanerne har gjort det for at sænke den lange obligationsrente. Europæerne har gjort det for at sænke statsobligationsrenten i de svage Eurolande. Alt gik godt indtil begyndelsen af juni måned, renterne var lave og aktiekurserne steg. Så udtalte den amerikanske nationalbankdirektør, at de positive nøgletal gjorde, at Centralbanken var parat til at neddrosle opkøbet af lange obligationer. Det fik hurtigt kurserne på obligationer og aktier til at falde. Begivenhederne kan understrege et problem, der gør, at et større opsving kan vente længe: Så snart der kommer gang i økonomien, vil regeringer og centralbanker af forskellige årsager reagere på en sådan måde, at det dæmper opsvinget. Mange europæiske regeringer vil bruge et opsving til at forbedre på statsfinanserne, så det er statsfinanserne snarere end beskæftigelsen, der bliver forbedret. Hvad betyder denne rentestigning? Har man kontanter, så giver renstestigningen mulighed for at investere til en lidt højere rente, og har man fastforrentet realkreditgæld, så kan denne indfries billigere, idet obligationskurserne er faldet. Skal den nykøbte bolig finansieres bliver det lidt dyrere. For folk med investeringer i aktier og obligationer er resultatet her og nu et mindre formuetab, men til gengæld et forventet lidt højere afkast i fremtiden. Pensionsopsparing er som hovedregel langsigtet investering, og kursfaldene i juni måned har formindsket afkastet. Der er dog tale om forholdsvis beskedne udsving, som ikke bør give nogen anledning til ængstelse. Disse mindre udsving får ikke fonden til at ændre politik på noget område. Grundlæggende set er det sundt, hvis den lange rente bliver så høj, at opsparere får en positiv realrente af deres opsparing. Der er sikkert mange som spørger sig selv skal man bo i eje eller lejebolig, og sparer jeg op på den rigtige måde. Der bringes i den anledning 2 artikler af professor Michael Møller med lidt inspiration til disse valg. Rente på lange danske statsobligationer er i kvartalet steget fra ca. 2,1 % til 2,4 %. Renten på de korte 1-årige obligationer er steget fra ca. -0,1 % til 0,1 %. Det har også haft en afsmittende effekt for de lange realkredi-

3 tobligationer, her er renten stort set uforandret i kvartalet, men er steget med ca. 0,30 procentpoint fra absolut laveste niveau fra medio maj til nu ca. 3,40 %. Uagtet dette ligger renten forsat på et lavt niveau og Danmark betragtes fortsat som sikker havn hvor man roligt kan placere sine midler. Aktiemarkederne er trods korrektionen i juni måned steget med ca. 7 % i første halvår i Danmark og i udlandet med ca. 9 %. Fondens afkast for første kvartal har på danske aktier været en gevinst på knapt 10 % og på udenlandske opgjort i danske kr. på ca. 10 %. Afkastet på obligationer har været en gevinst på 0,8 % og for indeksobligationer et tab 2,0 %. Opgørelse over fondenes resultater og formuesammensætning bringes inde i bladet. Næste nummer af nyhedsbladet bliver udsendt medio oktober måned Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand 3

4 Formuens sammensætning og afkast Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 51,0 % 49,1 % Indeksobligationer 7,1 % 6,5 % Danske aktier 16,8 % 17,6 % Udenlandske aktier 22,6 % 24,4 % Ejendomme 2,5 % 2,4 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,47 % eller 9,0 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2013 blive 5,5 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 56,7 % 49,9 % Obligationer 43,3 % 50,1 % I alt 100,0 % 100,0 % 4 Resultat for ,42 % eller 0,9 % p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,62 % eller 1,3 % p.a.

5 Om ejerboliger og lejerboliger Af professor Michael Møller I mange år troede folk, at boligkøb var vejen til rigdom. Krisen har så haft den modsatte effekt, og folk er skræmte. Beslutningerne om, hvorvidt man skal leje eller eje (og hvor stor en bolig man skal bebo), hører til de helt store økonomiske beslutninger i livet. Det skal overvejes grundigt. Når man køber en biografbillet eller en oksesteg, er beslutningen forholdsvis simpel i den forstand, at det er let at bedømme, hvad man betaler for varen. På boligmarkedet er det lidt mere kompliceret. Det, man ønsker, er at bo. Men hvad koster det at bo? I en lejebolig er det simpelt. Omkostningen er den månedlige leje. Men hvad koster det egentlig at bo i en ejerbolig? Der er nogle store faldgruber. Faldgrube nr. 1 er at se på den månedlige nettoydelse. Men hvis man betaler afdrag på lånet, er en del af den månedlige nettoydelse opsparing. Man betaler hvert år af på gælden. Men opsparing er ikke en udgift ved at bo. Det giver et bedre billede at se på nettoudgiften, hvis man kun har afdragsfri lån. Faldgrube nr. 2 er at se på renten på et 1-årigt flexlån og på basis heraf konkludere, at det er billigt at bo i ejerbolig. Man skal bo i boligen i mange år. Renten på 1-årige lån er ikke et godt gæt på renten i fremtiden. Så lad dig ikke snyde af den lave rente på flexlån. Faldgrube nr. 3 er at glemme at inddrage forventet prisændring på boligen i den tid, man bor i boligen. Andre aktiver med lang levetid, som f.eks. biler, skal afskrives over en vis periode. En ny bil falder til 0 over de næste 15 år. Med boliger er det anderledes. Hvis boliger bliver vedligeholdt, holder de tæt på uendeligt og grunden holder uendeligt. Med omkring 2% inflation er det bedste gæt nok, at boligpriser på langt sigt vil vokse med omkring 2% om året. Den kapitalgevinst skal man trække fra, når man ser på, hvad det egentlig koster at bo 5

6 i en ejerbolig. Man overdriver omkostningen ved at bo, hvis man ikke i den årlige nettoydelse fratrækker en vis forventet kapitalgevinst. Problemet kompliceres dog af, at der er stor forskel i den forventede prisudvikling er forskellige steder i landet. I udkantsdanmark sker der en fraflytning. Så hvis man køber et hus i en mindre landsby, hvor befolkningen er faldet i årevis, og de sidste forretninger er lukket, er der nok en vis risiko for, at huspriserne langt fra vil vokse med inflationen på langt sigt. Boligerne kan godt blive værdiløse. Omvendt i vækstområderne. I København og andre store byer er det nok mere realistisk at regne med, at boligerne vil stige mere end inflationen. Så man skal ikke tro, at fordi et hus er 3 gange så dyrt i København som i Grenaa, så er det tilsvarende dyrere at have tag over hovedet i København. For i København skal man medregne, at man kan forvente en gevinst, når man sælger, mens man i Grenaa snarere må regne med et tab. Alt i alt er boligkøb indviklet. Det allervigtigste er at være opmærksom på, at man rent faktisk er i stand til at betale de årlige ydelser, både rente, afdrag og skatter. For den værste af alle ting er at købe en bolig og så måtte sælge den igen. Det er dyrt. Men derudover er det vigtigt ikke at lade sig friste af den lave pris på huset i Grenaa eller afskrække af den høje pris på huset i Aalborg. Glem ikke de kloge ord om, at billige tilbud har kostet mig dyrt. 6 Pensionsopsparing Af professor Michael Møller Traditionelt har opsparing i pensionsordninger, både almindelig pension, ratepension og kapitalpension (nu aldersopsparing) været begunstiget skattemæssigt, set i forhold til almindelig opsparing, hvor man selv har fuld rådighed over pengene. Denne begunstigelse har været så stor, at det i mange år kunne betale sig at låne for at spare op. Dvs. man lånte penge til 7 % og sparede op i en pensionsordning til 6 %. Før skat var det sindssygt, efter skat var det en fortræffelig forretning. I min ungdom var der nogle få forgyldte år, hvor fordelen ved lånefinansiering var intet mindre end umådelig. For afkast af pensionsopsparing var skattefri indtil Samtidig var skattebesparelsen på renteudgifter for folk med høje indkomster ikke mindre end 73 % af renteudgiften. Betragt f.eks. en person, der lånte til 15 %, indskød pengene på pension og investerede pengene til 14 %. Lånet kostede efter 73 % skattebesparelse kun ca. 4 %, mens pensionsformuen gav et afkast på 14 %. Det var skønne dage for alle andre end skattevæsenet, selvfølgelig. Siden dengang er der sket tre ting, der alle har forringet fordelen ved lånefinansieret pensionsopsparing: Renten er faldet til omkring 2 % Skattebegunstigelsen er faldet på grund af stadige fald i rentefradraget Rentemarginalen er vokset

7 Der er ikke meget profit i at låne til 3 % og skyde penge ind på en pensionsordning, hvor pengene så giver et afkast på 2 %. Der er en beskeden skattebegunstigelse ved, at man sparer 33 % i skat på renteudgifterne og kun skal betale 15 % skat af pensionsformuens afkast, men det kan slet ikke opveje udgiften i form af rentemarginal. Så råd nr. 1 er: Drop troen på, at det kan betale sig at låne for at spare op. Det er normalt en bedre idé at betale gæld tilbage og spare rentemarginalen til realkreditinstitut og pengeinstitut, end det er at betale ind på en pensionsordning. Men selv for folk, der ikke har nogen gæld, er det værd at overveje at spare op på fri hånd og glemme skattebegunstigelsen ved pensionsopsparing. Beregning er umådelig kompliceret, fordi der bortset fra på aldersopsparing indgår overvejelser om marginalskat ved indbetaling og marginalskat ved udbetaling. Men bottom line er, at den skattemæssige begunstigelse generelt er blevet meget lille, og at den skal afvejes med, at det kan være rart at have fuld disposition over sine penge i stedet for at have dem bundet på en pensionsordning. Med en rente på 1 % gør det ikke den store forskel, om afkastet beskattes med 15 % eller 33 %. Dette råd gælder dog kun dem, der har en stærk karakter og/eller en rimelig pension i forvejen. Er man en svag karakter uden ordentlig pension, kan det være klogt at skyde ind på en pensionsordning, så man ikke fristes til at bruge pengene. For folk i forsvaret, der som hovedregel har en rimelig pension, når det hele tælles med (folkepension, eventuel tjenestemandspension, kapitalpension, ratepension, ATP) og som derudover selvfølgelig har en stærk karakter er det værd at overveje at nøjes med de obligatoriske pensionsordninger og så i øvrigt spare op på fri hånd, for at få ekstra frihed. 7

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med frivillig 3, 1. indbetaling 1614 København på en eksisterende V Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere