Grønt Regnskab Temarapport. skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og grøn tankegang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab Temarapport. skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og grøn tankegang"

Transkript

1 Grønt Regnskab Temarapport skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og 2013

2 Fødevarer, klima og...3 Indledning... 3 Beskrivelse og mål for indsatser... 3 Statusopgørelse af de enkelte mål, økologi... 4 Grønne tiltag og aktiviteter... 6 De gode historier i Ting starter et sted og bredder sig... 9 Og hvorfor er det nu, vi gør det?... 9 Økologisamarb. ml. daginst. og Holstebro Uddannelsescenter... 9 Grøntsagsrum i madservice... 9 Evaluering af aktiviteter i Nye mål og tiltag Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på udviklingen...11 Oversigt institutionstyper...12 Ud over denne temarapport består Herning Kommunes grønne regnskab for 2013 af en række øvrige temarapporter og et fælles opsummerende grønt regnskab: Grønt Overblik. Temarapporter: Klima og energi Borgere og erhverv Naturindsatsen Planlægning og privat byggeri Vand Transport Grønne indkøb Skoler, institutioner og plejehjem - Fødevarer, klima og Skoler, institutioner og plejehjem - Energiforbrug og byggeri Genbrug og affald DRIFT 2

3 Fødevarer, klima og Indledning Herning Kommune som virksomhed, kan gøre en forskel i en grøn retning. Kommunen kan være med til at inspirere og skabe rammer for grøn udvikling. Vi administrerer bygninger, køber og forbruger en lang række varer og ydelser og har stor kontaktflade til borgerne, ikke mindst i skoler, daginstitutioner og på plejehjem, hvor vi kan inspirere og informere om klima- og miljøvenlig adfærd. De grønne mål, som byrådet har vedtaget, er med til at fastholde vores indsats og ved at samarbejde på tværs af fagområder, kan vi flytte os væsentligt mod de fastsatte mål. Green Cities miljøaftalen, som kommunen har været en del af siden 2001, er omdrejningspunkt for vores grønne udvikling. Aftalen er opbygget omkring den tanke, at samarbejde og fælles forpligtelser, bidrager til at fastholde det nødvendige fokus for derved at opnå større succes med at nå målene. Men det kræver samspil mellem mange forskellige faktorer og incitamentet til at indarbejde grønne vaner og indsatser i en travl hverdag. Økonomi og kerneydelser har ofte hovedfokus i afdelinger, skoler, institutioner og på plejehjem, vi må derfor arbejde på at se sammenhænge mellem tingene, fx at et grønt mål også kan være et læringsmål eller et sundhedsmål, og at der er langsigtede økonomiske besparelser at hente ved at investere i bæredygtighed. I slutningen af 2012 har vi startet en grøn organisering på tværs af forvaltninger og fagområder i kommunen, med fokus på grøn udvikling og målopfyldelse og for at gøre bæredygtigheden til en naturlig del af vores aktiviteter. Gennem en porteføljegruppe af stabschefer, og en gruppe af medarbejdere, arbejder vi på at bygge broer og skabe ejerskab til grøn udvikling på alle niveauer i kommunen. Herigennem håber vi at vejen til, og til at nå de grønne mål som fx mere økologi og reduceret udledning af CO 2, bliver kortere og mere konkret. Beskrivelse og mål for indsatser Denne temarapport sætter fokus på institutioner og skoler i Herning Kommune og vores indsats og udvikling mod mål omkring: Procentdelen af økologiske fødevarer i det generelle fødevareindkøb. (Økologiregistreringerne er fordelt på institutionstyper, og der laves en sammenligning over udviklingen fra ) Udviklingen af grønne flag på skoler og grønne spirerflag på daginstitutioner Andre borgerrettede aktiviteter inden for disse fokusområder De mål, der arbejdes hen imod er både interne mål men også dele af Green Cities samarbejdsaftalen og mål fra partnerskab for offentlige grønne indkøb. De forskellige mål kan ses i skemaet nedenfor. FAKTA Mål inden for Green Cities samarbejdet: Indkøb af økologiske fødevarer skal udgøre mindst 75 % af indkøbet i kommunale køkkener i Mål inden for Partnerskab for offentlig grønne indkøb: Fødevarer og økologi: Årstidens frugt/grønt Vi køber primært årstidens frugt og grønt. Bæredygtighed Minimum 60 % fair trade og/eller økologisk kaffe, the og sukker Økologi Etablering af forsøgsordning i udvalgte køkkener eller institutioner med sølv eller guld mærket (jf. oekologiskspisemaerke.dk). 3

4 Fødevarer, klima og Statusopgørelse af de enkelte mål Økologi I Green Cities samarbejdet, er der et ønske om at fremme økologi i vores kommunale køkkener. Målet omkring økologi er i høj grad bundet op på ønsket om at beskytte grundvandet, at gavne den biologiske mangfoldighed og minimere pesticid- og kemikalieforbrug i fødevareproduktionen. Men også på et ønske om at fremme vores sundhed og trivsel. Vi har i 2013 haft et budget for fødevareindkøb på ca. 26 millioner kr. Beløbet afspejler et stort potentiale til at sætte fokus på økologien. Tallene viser dog, at vi stadig er langt fra målet. Målingerne for økologi i 2013 viser, at vi samlet har en økologiprocent på 21. Nedenfor ses fordelingen af økologiprocenten på de forskellige institutionstyper. Der tegner sig et tydeligt billede af, at over 50 % af kommunens indkøb af økologiske fødevarer ligger på institutioner med børn og unge. Mens plejehjem, madservice og kantiner, der bidrager med langt den største andel af indkøbte fødevarer, tilsammen indkøber gennemsnitligt 9 % økologi. 10 % 5 % 3 % 5 % 2 % 12 % Målet er 75 % økologi 37 % % Børnehaver Integre. institutioner Døgninstitutioner Kantiner/cafeer Plejehjem/madservice Skolemad Hjemkundskab Fritidshjem/klubber Udviklingen i økologiprocenten fra 2006 til Fordelingen på institutionstyper for Fritidshjem/klubber Hjemkundskab Skolemad Plejehjem/madservice Kantiner/caféer Døgninstitutioner Integrerede institutioner Børnehaver Vuggestuer I alt Økologiprocenter fordelt på institutionstype i Herning (Vuggestuerne er i 2013 registreret under integrerede institutioner). 4

5 Fødevarer, klima og Statusopgørelse af de enkelte mål Udviklingen af økologi i Herning Kommunes køkkener er meget status quo. Vi har haft det højeste indkøb på 25 % økologi i 2008 og Efter registreringerne af indkøbet i 2013 ser det ud til, at vi er tilbage på 2007 niveauet på 21 % økologi. Den gruppe af institutionstype, der har rykket sig mest mod målet på 75 %, er de integrerede institutioner og børnehaver. Resultaterne for integrerede institutioner viser, at langt de fleste af de institutioner, der har registreret deres økologiprocent, arbejder mere eller mindre med økologi i deres køkkener. Økologiprocenten er i denne gruppe steget fra 33 % i 2012 til 61 % i 2013 og størstedelen af de integrerede institutioner har en vis grad af økologi. (En del af denne stigning skyldes strukturændringer, idet vuggestuerne, som traditionelt har haft meget økologi, registreres som en del af de integrerede institutioner). Samtidig ses en tydelig fordeling af økologiprocenten mellem de forskellige institutionstyper. Langt størstedelen af de økologiske fødevareindkøb ligger i Børn og Unge forvaltningen på daginstitutionsområdet. Det er også i disse grupper, man finder størstedelen af de køkkener, som har nået målet med 75 % økologi. 9 integrerede institutioner, og Vinding Børnehave, har en økologiprocent mellem 75 og 100 %. Den største andel af indkøbet af fødevarer ligger inden for plejehjem og madservice. Hernings centralkøkkener og Produktionskøkkener anvender en samlet mængde på knap kg fødevarer om året. Tallene for 2013 viser, at det gennemsnitlige økologiindkøb på dette område ligger på 5,6 %. Byrådet har tilsluttet sig Green Cities målet om at arbejde for at nå 75 % økologi i kommunens køkkener. Det er politisk besluttet at indkøb af økologi skal holdes inden for budgettet. I 2013 skulle muligheden for et økologisk alternativ i fritvalgsordningen for ældre undersøges. Udfordringen i dette alternativ er, at de gældende konkurrencevilkår begrænser en kommunal leverandørs handlefrihed i sammenligning med de private leverandører. Madservice Herning er derudover bundet af en fastlagt takst. Taksten er borgerens maksimale betaling for et udbragt måltid, og der må alene tilbydes det sortiment, der er fastlagt i kvalitetsstandarden for området. Konceptet med økologisk sølv eller guldmærkning i en institution er endnu ikke afprøvet, men det forventes at ske i Der vil også blive arbejdet med erfaringsudveksling mellem institutioner omkring ordningen. På trods af udfordringer med indførelse af mere økologi til køkkenerne viser tallene at vi bevarer niveauet for indkøb af økologiske fødevarer på ca. 20 %. Det betyder, at der er institutioner, der prioriterer økologien og har indarbejdet det i målsætningen for den enkelte institution. Det må være disse institutioner, vi skal kigge i retningen af, for at finde inspirationen og muligheder i det videre arbejde med økologien. Vi skal derfor fortsætte det gode arbejde mod at mindske vores fodspor på kommende generationers ressourcer og sundhed, men samtidig er der behov for en øget indsats for, at Herning Kommune flytter sig nærmere målet om indføring af økologiske fødevarer. 5

6 Fødevarer, klima og Andre mål om fødevarer Under partnerskab for offentlige grønne indkøb har vi mål om indkøb af årstidens frugt og grønt. Dette mål opfyldes stort set via de centrale indkøb i henhold til vores leverandører. Det er ikke registreret, hvordan det forholder sig med decentrale indkøb på området. Målet om minimum 60 % fair trade og/eller økologisk kaffe, the og sukker på rådhuset/centralinstitutionen, og minimum 10% i hele organisationen, har vi tidligere levet op til, men i 2013 er kaffen ikke længere fair traide eller økologisk på rådhuset. For hele organisationen opretholder vi de 10 %. Grønne tiltag og aktiviteter I grønt regnskab sætter vi også fokus på de grønne aktiviteter og tiltag, der arrangeres i Herning Kommune med henblik på at fremme arbejdet mod vores mål. For eksempel Grønt skole Flag og daginstitutioner med Grønt Spireflag. At arbejde med grønt flagordningen er en bevidst styring af grønne tiltag i skoler og daginstitutioner, ikke mindst på det pædagogiske område. Endelig fortælles der i dette afsnit også noget om de arrangementer for skoler og daginstitutioner, der er med til skabe inspiration til at tænke miljø, sundhed og natur ind i hverdag og drift. Grønt flag, grøn skole Grønt Flag, Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling i grundskolerne i Danmark udarbejdet af Friluftsrådet. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende miljøundervisningsforløb af høj kvalitet og har opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Eleverne arbejder aktivt med forslag til løsning af miljøspørgsmål og lærer på den måde, hvordan de selv kan bidrage til løsning af miljøproblemer. Skolerne skal hvert år gennemføre et miljøtema for at få fornyet deres grønne flag. Ud af de 41 skoler i Herning Kommune, har følgende grønt flag: Fasterholt Skole Gjellerup Skole Tjørring Skole Tjørring Skole Tjørring Skole Ud fra de sidste opgørelse fra Friluftsrådet omkring Grønne Skoleflag i Herning Kommune må det konkluderes, at interessen for ordningen ikke har kunnet etableres eller prioriteres i skolerne i Herning Kommune. Der er ikke nogen skoler i 2013, der har modtaget flaget. Det forventes dog, at der fremadrettet vil blive mere fokus på anvendelse af konceptet og de tilbud, der ligger under ordningen. 6

7 Fødevarer, klima og Grønne tiltag og aktiviteter Grønt Spireflag Grønt Spireflag er en minicertificeringsordning for daginstitutioner. Ved at gennemføre og dokumentere en række natur- og miljøaktiviteter med børnene kan institutionen modtage et Grønt Spireflag fra Friluftsrådet. Spireflaget skal, ligesom skolernes grønne flag, holdes ved lige med årlige aktiviteter, for at institutionen kan bevare flaget. Institutioner med Grønt Spireflag Qualsholm Qualsholm Børneliv (Qualsholm) Børneliv (Qualsholm) Bakkebo Fritidscenter Bakkebo SFO Børnehaven Steen Blicher Børnehaven Steen Blicher Børnehuset Solstrålen (Steen Blicher) Børnehuset Holmegården Børnehuset Holmegården Østbyens Børnecenter (Børnehuset Holmegården) Østbyens Børnecenter (Børnehuset Holmegården) Tangsøgård (Brønsgård) Tangsøgård (Brønsgård) Tangsøgård (Brønsgård) D.I.I PUFF D.I.I PUFF Eventyrhaven (D.I.I. PUFF) Børnehaven Tusindfryd Børnehaven Tusindfryd Børnehaven Himmelblå (Tusindfryd) Lindbjerg Lindbjerg Hurlumhejhuset (Lindbjerg) Eventyrhaven (D.I.I. PUFF) Børnehaven Himmelblå (Tusindfryd) Hurlumhejhuset (Lindbjerg) Koustrupgård Børneoasen (Koustrupgård) Børneoasen (Koustrupgård) Trætoppen Bulderby Børnegården Barnets hus Børnehøjen Ørnhøj Kaldalen 13 institutioner 8 institutioner 10 institutioner 9 institutioner Oplysninger fra Friluftsrådet. I Herning Kommune har en række dagplejere ligeledes indarbejdet konceptet omkring de grønne tiltag og modtaget Grønt Flag Naturdagplejeren i Sunds og Ikast 2 Naturdagplejere i Sunds og Ikast Jannes dagpleje, Herning Lones private dagpleje, Aulum Lones private dagpleje, Aulum Sørvad naturdagplejer, Lone Iversen 1 dagplejer 2 dagplejere 3 dagplejere Oplysninger fra Friluftsrådet. 7

8 Fødevarer, klima og Grønne tiltag og aktiviteter Herning Kommune er en af de kommuner, hvor Grønt Spireflag for daginstitutionerne er slået godt igennem. En ny og spændende udvikling er grønne dagplejere der har fået Grønt Spireflag. Igen i 2013 har tre private dagplejere i kommunen fået spireflag. Det ses i opgørelserne, at en række institutioner igennem de sidste 4 år har modtaget det grønne flag. Det afgørende for denne succes er i første omgang kendskabet til konceptet og en anerkendelse af, at opgaverne følger fint i tråd med de resterende lærerplaner institutionerne skal udarbejde. Derudover afhænger det af, at der på institutionerne findes engagerede pædagoger/voksne, som vil bruge ressourcer på at planlægge og gennemføre projektet. Ovenstående er tilfældet på de fem institutioner Hurlumhejhuset, Eventyrhaven, Børneliv, Børnehaven Himmelblå og Østbyens Børnecenter, der har arbejdet med konceptet igennem en længere periode. Grønne arrangementer/tilbud for skoler og daginstitutioner Løvbakke Naturcenter er skolernes omdrejningspunkt for natur- og miljøforståelse. Centeret er drevet af kommunens naturskoleleder i Center for Børn og Læring, men henvender sig til børn i alle aldre. Her undervises i hvordan mennesker kan have indflydelse på naturen og kredsløbet. Der forsøges skabt en forståelse og glæde ved naturen, så den får bevaringsværdighed for den enkelte. Naturcentret benyttes ikke kun af kommunens skoler, også mange voksne, familier og grønne foreninger benytter stedet. Ørre Naturskole er - ligesom Løvbakke Naturcenter - drevet af kommunens naturskoleleder. Skolen, der har et lille dyrehold med geder, høns og gæs, henvender sig til daginstitutionerne og dagplejere. Her får børnene et tæt forhold til husdyr, og lærer hvordan de skal behandle dyrene godt. På en økologisk gård, i gåafstand fra Naturskolen, er ca. 15 hold om året, med til at malke og dermed se, hvor mælken kommer fra. Daginstitutionernes årlige grønne inspirationsdag er et andet omdrejningspunkt for grønne tanker og pædagogik. Her foregår en lang række grønne aktiviteter til inspiration for daginstitutionerne i deres hverdag, fx bålmad, legetøj af naturens råvarer, genbrug, krible krabledyr, filtning, økomad og meget mere. Grøn Inspirationsdag arrangeres af Daginstitutionernes grønne råd i samarbejde med kommunens grønne guide. Det grønne råd, der består af 9 daginstitutioner, har siden år 2000, arbejdet aktivt for mere miljø, natur og økologi i daginstitutionerne. Antallet af deltagere på Grøn Inspirationsdag er meget stabilt på mellem 1200 og 1500 børn og voksne. 8

9 De gode historier i 2013 Ting starter et sted og breder sig Vinding Børnehave har igennem en længere årrække opretholdt en høj procent af økologi i fødevareindkøbet (89 %). Fødevarerne i institutionen udgør, ligesom i så mange andre institutioner, primært morgenmadsprodukter, mel og mælk, så på den måde er situationen sammenlignelig med mange andre institutioner. En af grundene til at børnehaven alligevel skiller sig lidt ud er, at de har udarbejdet en madplan for et helt år. Dette medvirker til, at de i højere grad kan forfølge deres interne mål om økologi og få indhentet de rigtige råvarer til tiden. De anvender til dels indkøbsaftalen ved Herning Kommune og handler lokalt. Derudover bliver aftalen omkring indkøb på institutionen overholdt af de enkelte medarbejdere og ansatte. Uanset hvilken holdning man skulle have til økologi i privaten er det god og implementeret skik i Vinding Børnehave, at man overholder de mål institutionen har indarbejdet i hverdagen. Helt på samme måde med lærerplaner, pædagogik og alle de andre rammer for hverdagen med børn. Og værdien omkring økologi på institutionen bliver italesat når det er nødvendigt, for på den måde at sætte de korrekte værdirammer for alle. Men opretholdelsen af den høje økologiprocent i hverdagen kræver, at der er nogen, der løfter opgaven og spreder den ud til en bredere kreds. Økologien som værdisætning i en institution kræver derfor en ambassadør, der vedvarende holder fokus på målet og den daglige indsats. Ambassadøren findes i Vinding Børnehave og de har derfor haft succes med at opretholdt den høje procent økologi igennem flere år. Og hvorfor er det nu, vi gør det? Citat børnehavebarn Jeg ved godt, hvorfor vi skal drikke økologisk mælk!! det er fordi, kørerne skal ud på græs Økologisamarbejde mellem daginstitutioner og Holstebro Uddannelsescenter Tre daginstitutioner Stjernen, Galaxen (adf. Mælkevejen) og Børneoasen Lind er sammen med Holstebro Uddannelsescenter indgået i et økologisk samarbejde. Projektforløbet omhandler en række tilbud om uddannelse til de involverede institutioner. Kurserne indeholder blandt andet temaer omkring ernæring og økologi, årstiden råvarer i måltider og mad til børn. Institutionerne skal fra projektets start udarbejde et meget udførligt økologiregnskab for de seneste tre måneder, og det skal laves igen, når forløbet er slut. På den måde bliver det evalueret, hvorvidt forløbet har medført en øget andel af økologi, når forløbet er afsluttet. Grøntsagsrum i Madservice I 2013 er der etableret grøntsagsrum i Madservice køkkener. Dette åbner op for muligheden for større anvendelse af friske og lokale årstidsgrøntsager, idet grøntsagsrummene opfylder hygiejnekrav for håndtering af råvarer. 9

10 Evaluering af aktiviteter i 2013 Der har været planlagt en række aktiviteter og handlinger for 2013 som opfølgning på grønt regnskab og for opfyldelse af mål. Disse inkluderer nedenstående. Det undersøges, om der er mulighed for at tilbyde et økologisk alternativ i fritvalgsordningen til ældre, da det er på ældreområdet, der bruges flest fødevarer. Evaluering: Dette skønnes ikke at være en realistisk mulighed. Øget indsats for forbedrede økologiske indkøbsmuligheder Evaluering: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder fødevareudbud i Fortsat fokus på grønt regnskab som redskab til styring af grøn udvikling og målopfyldelse, via den nye tværfaglige organisering. Evaluering: Processen forløber som planlagt. Arbejde med daginstitutionernes Grønne Råd, hvor økologi, og udeliv er omdrejningspunktet. På nuværende tidspunkt er 9 af kommunens institutioner aktive i rådet. Evaluering: Arbejdet forløber som planlagt med Grøn Inspirationsdag som hovedfokus. Grøn Herning Uge med fokus på økologi Evaluering: Stor tilslutning og godt samarbejde med Økologisk Landsforening bl.a. uddeling af øko-madkasser, information mv. I 2013 blev der i Grøn Herning Uge uddelt et diplom Den gyldne Gulerod til institutioner med høj økologiprocent. Evaluering: Tre institutioner fik anderkendelse for deres økologiindsats ved en lille event med presse mv. Grøn Inspirationsdag, hvor daginstitutioner i Herning Kommune inviteres til en grøn dag med fokus miljø, klima og økologi. Afholdes årligt. Evaluering: Afholdt med stor tilslutning også i

11 Nye mål og tiltag Tiltag planlagt i 2014 som opfølgning på vores mål Processen med opfyldelse af mål om økologiske fødevarer, klima og grønnere tankegang kræver et kontinuerligt fokus på de valgte indsatser. Opfyldelse af målsætningerne vil ligeledes kræve en gentagende evaluering af effekt og udvikling på igangværende tiltag. Det er derfor afgørende, at vi får lavet nogle konkrette og håndgribelige indsatser for det videre arbejde mod målene i Aktiviteter og handlinger indeholder indsatser på nedenstående punkter. Der arbejdes med en øget fokus på klimavenlig mad på ældreområdet ved bl.a. minimering af madspild, lokale produkter og årstidens grøntsager. Det undersøges, om der kan igangsættes et lokalt dyrkningsprojekt med økologiske grøntsager, f.eks. som beskæftigelsesprojekt, som inddrager kommunalt jord. Projektet kunne have flere formål, både sociale/beskæftigelsesmæssige og at producere økologiske grøntsager tilpasset køkkenernes behov og muligheder. Madservice Hernings engagement og eventuelle forpligtelse vil alene være som aftager af råvarerne, såfremt de overholder gældende kvalitetskrav og prisniveau. Afprøvning af det økologiske spisemærke og formidling af erfaringerne omkring ordningen. Målrettet kommunikation med udbredelse af vidensdeling imellem køkkener og institutioner. For eksempel ved afholdelse af konkurrence om bedste erfaring/tiltag og/eller ide på Grøn Inspirationsdag. Fortsættelse af tilbagevendende aktiviteter som Grøn Inspirationsdag og Grøn Herning Uge. 11

12 Institutionstyper oversigt Navn på institution Total kilo Øko kilo Øko % Fritidshjem/SFO og klubber Aulum Byskole SFO Bakkebo SFO Brændgårdskolens SFO Fristedet, Sdr. Felding Vildbjerg Skoles SFO Østbyens Børnecenter/Holmen Hjemkundskab Aulum Byskole Brændgårdskolen Engbjergskolen Feldborg Skole Gullestrup Skole Herningsholmskolen Højgårdskolen Kibæk Skole Kildebakkeskolen Snejbjerg Skole Sunds Skole Tjørring Skole UngHerning Vestervangskolen Åmoseskolen Ørnhøj Skole Skolemad Haderup Skole Feldborg Skole Gullestrup Skole Kibæk Skole Frugt og frokostordning Ungdomscenter Knusmosen UngHerning - Heltid

13 Institutionstyper oversigt Navn på institution Total kilo Øko kilo Øko % Plejehjem/Madservice og cafeer til ældre Centralkøkkenet Aulum Lindegårdens Køkken Madservice Herning Madservice Herning Madservice Herning, Centralkøkkenet i Herning Produktionskøkkenet Toftebo Søglimt Sørvad Kantiner og cafeer Cafe Bøg Herning Kommune Døgninstitutioner Bytoften Bo- og Aktivtetscenter Børne- og Ungecentret Toften Hedebocentret Skiftesporet

14 Institutionstyper oversigt Navn på institution Total kilo Øko kilo Øko % Integrerede institutioner ABC Tusindfryd Barnets Hus Børnecenter Nord Børnegården Børnehuset Molevitten Børnehuset Solstrålen Børnehøjen Børneliv Børneoasen Lind Eventyrhaven Galaxen, afd. Mælkevejen Haderup Skole og Børnehus Holmegården Holtbjerg Børnehus Hurlumhejhuset Kildebakken Klatretræet Kålormen Regnbuen Skovmyren Solsikken Stjernekøkkenet, Børnehuset Stjernen Tangssøgård Timring Læringscenter Vuggestuen Krausevej Børnehaver Vinding Børnehave I alt

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Indledning...3 Opgørelse...4 Samlet opgørelse...4 Skolemad...6 Plejehjem...8 Integrerede institutioner...5 Børnehaver...5 Vuggestuer...6 Fritidsklubber...6

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Økologi Indledning...2 Opgørelse...3 Samlet opgørelse...3 Børnehaver...4 Vuggestuer...4 Integrerede institutioner...5 Skolemad...6 Hjemkundskab...6 Fritidsklubber...7

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 213-223 - 1 - Børnetalsprognose 213-223 1. Børnetalsprognose... 3 1.1 Dagtilbudstruktur... 3 1.2 Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven...

Læs mere

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Strukturanalyse - Skoler og dagtilbud Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Center for Børn og Læring, Herning Kommune 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2017-2027 Center for Børn og Læring, juli 2016 Sagsnr. 28.03.00-G01-2-13 Indhold 1 Børnetalsprognose... 1 1.1 Dagtilbudstruktur... 1 1.2 Specialgrupper i

Læs mere

INDLEDNING. med at forbedre data og indikatorer.

INDLEDNING. med at forbedre data og indikatorer. GRØNT REGNSKAB INDLEDNING Grønt Regnskab er et uundværligt redskab til at vurdere miljøets tilstand og kommunens grønne indsats. Kommunens forvaltninger og afdelinger kan bruge regnskabet til at udvikle

Læs mere

Tilsyn 2015. Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn. Lovgrundlag for gennemførelse af til synet. Tilsynsfrekvens

Tilsyn 2015. Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn. Lovgrundlag for gennemførelse af til synet. Tilsynsfrekvens Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2015 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2015 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn Lovgrundlag for gennemførelse

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn Årsrapport Kommunalt Tilsyn 5 Dagtilbud for børn Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr...-P9-59- Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2017-2019 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2017-2019 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn Lovgrundlag

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

GRØNT OVERBLIK Herning Kommunes grønne regnskab På rette vej...

GRØNT OVERBLIK Herning Kommunes grønne regnskab På rette vej... GRØNT OVERBLIK Herning Kommunes grønne regnskab På rette vej... GRØNT REGNSKAB OVERBLIK INDHOLD INDLEDNING LEDELSENS EVALUERING INDLEDNING OG DIREKTIONENS EVALUERING... 2 KOMMUNEN SOM GRØN VIRKSOMHED OG

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med udviklingsplanen 2 Tilbagemelding udviklingsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget 2 Indsatsområder

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Grønt regnskab 2011 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2011 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2011 Grønt regnskab 2011 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Controller,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

CBL & CBF -Fælles. Fra Papir til Praksis. Herningmodellen. Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det.

CBL & CBF -Fælles. Fra Papir til Praksis. Herningmodellen. Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det. CBL & CBF -Fælles Herningmodellen Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det Efteråret 2016 Fra Papir til Praksis Kære CBL og CBF Det styrkede tværfaglige samarbejde mellem CBF-Rådhus

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn

Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2016 E-mail: senheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2015 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for Lovgrundlag for gennemførelse af

Læs mere

SanseSlottets Kost og måltids politik

SanseSlottets Kost og måltids politik SanseSlottets Kost og måltids politik Revideret juni 2015 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café...

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 De kommende sider giver et overblik over økologiprojektets sidste fase, januar 2015 til juli 2015. Her beskrives hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags.

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags. BALLERUP KOMMUNE Dato: 18. februar 2016 Sagsid: Notat Evaluering af økologisk frugtordning i skolerne Indledning Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til levering af økologisk frugt til folkeskolerne

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011

Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011 Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011 Indhold: Økologi og kvalitet i Københavns Kommune Sortiment og spørgsmål Københavns Madhus fokus i fødevareudbud Visioner for fremtidens

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.)

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling NOTAT Dato 04-12-2007 Bilag 5: Redegørelse om økologi på plejehjem i Københavns Kommune Samlet status og plan for omlægningen af plejehjem

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement Indledning Herning, en grøn kommune i bevægelse! Herning kommune er en kommune i bevægelse. Det gælder på erhvervs-, sports- og kulturområdet og det gælder den grønne udvikling. Med en grøn udvikling tiltrækker

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål 20. december 2012 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Oslo, januar 2014. Ayo Rossing Københavns Madhus

Oslo, januar 2014. Ayo Rossing Københavns Madhus Københavns Madhus Køkkenløftet t i Danmark Ayo Rossing Københavns Madhus Oslo, januar 2014 Københavns Madhus www.kbhmadhus.dk Ca. 50 medarbejdere, årligt budget på 38 millioner kroner Formålet med Københavns

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Evaluering af Økologi projekt på plejecentrene Møllebo og Østersende. Juni 2016

Evaluering af Økologi projekt på plejecentrene Møllebo og Østersende. Juni 2016 Evaluering af Økologi projekt på plejecentrene Møllebo og Østersende. Juni 2016 Udarbejdet af Jane Vase, Kostfaglig Leder, Margit Christensen, kostkoordinator Øster Snede Plejecenter Lone Viktor, kostkoordinator

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

København og Bornholm hvad kan vi sammen?

København og Bornholm hvad kan vi sammen? København og Bornholm hvad kan vi sammen? Mission Københavns Madhus vil skabe en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum Stop! Affodrings-paradigmet i offentlige institutioner! Udfordringen

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Campus Bornholm kantiner De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med.

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

V elkommen Anne-Birgitte Agger, april 2013

V elkommen Anne-Birgitte Agger, april 2013 Velkommen Anne-Birgitte Agger, april 2013 Repræsentantskabsmøde, Københavns Madhus, April 2013 2012 blev et år, hvor København for alvor viste, at anstændige måltider og kvalitetsfuld mad både er et politisk

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

Grønt regnskab Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2010 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Controller, Steen Brokær Miljømedarbejder, Jesper Thomsen 2 Forord...

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Bo- og dagtilbud, handicapområdet De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014 Børnehuset Mariendal AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune BESVARELSE AF 10 DAGES FORESPØRGSEL FRA GERT BJERRE- GAARD, V, OM ØKOLØFT Side 1 af 5 Gert Bjerregaard, V, har i e-mail af 1. marts 2016 til Borgmesteren sendt en forespørgsel om Økoløft. Forespørgslen

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Evaluering af Børnekostpuljen

Evaluering af Børnekostpuljen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 2 - Offentligt Direktoratet for FødevareErhverv Evaluering af Børnekostpuljen Konklusioner og råd December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Idéskitsen "Bæredygtig organisation"

Idéskitsen Bæredygtig organisation Idéskitsen "Bæredygtig organisation" En Bæredygtig organisation screener hvert år Vælger selv screeningsområde med fokus på: administration, transport, møde- og aktiviteter, omgivelser, og giver oplæg

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere