Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders Vad Bruun Selskabsbestyrelsen: Lene Hansen Else Christensen Administrationen m.v.: Rino Jensen (varmemester) Allan Søstrøm (direktør) Morten Kraft (økonomi) Flemming Juhl (inspektør) Vibeke Harder (referat) Dagsorden 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2 Valg af dirigent 3 Valg af stemmeudvalg 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5 Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Indekat Forslag 2: Etablering af vaskeplads Forslag 3: Ændring af aftale med Stofa Forslag 4: Renoveringer 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 7 a. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 8 Eventuelt Ad 1 Afdelingsbestyrelsesformand Else Christensen byder velkommen. Ad 2 Lene Hansen vælges som dirigent. Ad 3 Allan Søstrøm og Flemming Hansen vælges som stemmeudvalg. Ad 4 Else Christensen fremlægger bestyrelsens beretning. Kommentarer: Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Det er jo ikke gartnere, der går her. De kan ikke finde ud af at tage sig af roserne. Kort debat om beplantningen i afdelingen. Ellen Kristensen (Præstevangsvej 26, st.tv): Hvorfor skal vinduerne være lukket i vaskerummet?

2 Rino Jensen: Bestyrelsen har besluttet, at de skal være lukket pga. radiatorerne om vinteren. Beretningen tages til efterretning af forsamlingen. Ad 5 Forslag 1: Indekat Tove Marian Nielsen (Viborgvej 115, 6. 3): Vi er nogle, der har talt sammen om, at det ikke er så nemt at komme hjem til en tom lejlighed, når man bor alene. Det er med til at helbrede mange ting, at man har et husdyr. Man skal selvfølgelig tage ansvar, tænke på sine medmennesker. Else Christensen: Vi har også talt om det i afdelingsbestyrelsen. De fleste mener, at det er en dårlig idé bare at stemme ja i dag. Jeg er ked af, hvis det bliver vedtaget. Der findes mange skrækhistorier. Jeg synes, vi skal lave et regelsæt i bestyrelsen, som vi kan bruge, hvis forslaget stilles igen til næste år. Tove Marian Nielsen (Viborgvej 115, 6. 3): Det er jeg med på og jeg trækker mit forslag tilbage. Thomas Juhl (Viborgvej 117, 3. 1): Jeg vil gerne lade forslaget stå. Kan jeg det? Og så kan vi lave regler efterfølgende. Susanne Hansen (Præstevangsvej 22, 1.tv): En kat kan ikke læse regler. Den vil altid prøve at stikke af. Anders Vad Bruun: Et regelsæt skal vedtages på et afdelingsmøde, så vi kan ikke vedtage noget nu, hvis vi skal have regler med. Dårlig idé at køre et år uden regler. Tove Marian Nielsen (Viborgvej 115, 6. 3): Der er forskel på husdyr og på, hvordan vi hver især opdrager dem, Susanne. Allan Søstrøm: Anders rammer plet. Vi kan ikke stemme om forslaget, for det er trukket tilbage. Astrid Sørensen (Viborgvej 117, 3. 1): Blev der svaret på Thomas spørgsmål? Og så tror jeg, at alle problemer omkring udfordringer med indekatte fx kassepis på gulve er dækket af den gældende lovgivning og ordensregler. Jeg synes ikke, vi behøver at lave specialregler, vi er dækket ind af almen sund fornuft. Det er ikke rocket science at have en indekat. Allan Søstrøm: Forslaget er væk, så det kan der ikke stemmes om. Andre kan ikke stille det igen; så skulle de have været medunderskrivere. Anders Vad Bruun: Hvis man har en mening om, hvordan et sådant katteregelsæt skal se ud, så er man meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Forslaget er trukket tilbage. Forslag 2: Etablering af vaskeplads Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Det var noget forfærdeligt pjat at lukke vaskepladsen for nogle år siden. Jeg har boet her i 47 år, og det har ikke været et problem før. Men 6 kr. pr. måned i huslejestigning er meget. 2

3 Flemming Hansen: Der er kommet andre regler end for 47 år siden. Man skal gøre andre miljøforanstaltninger i dag, hvis man skal have vaskeplads. Det er derfor, det koster så meget at etablere en vaskeplads. Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Jeg synes ikke, folk skal pålægges en huslejestigning på 6 kr. Allan Søstrøm: Forslaget er jo egentlig meget godt. Men vi er jo nødt til at overholde den gældende lovgivning. Og det er dyrt, og blandt andet derfor laver vi ikke vaskepladser i nye afdelinger. Håndsoprækning: Ja: 8 Nej: 12 Forslaget er ikke vedtaget. Forslag 3: Ændring af aftale med Stofa Lars Christensen: Vi kan opsige vores kollektive aftale med Stofa og lave individuelle aftaler i stedet. Det vil sige, at der skal betales direkte til Stofa i stedet for over huslejen. Det giver desuden mulighed for at vælge Stofa helt fra. Lissie Laursen (Viborgvej 117, 3. 4): Tidligere har det ikke været muligt at få andet end Stofa. Hvorfor ikke? Allan Søstrøm: Det er Stofa, der nu tilbyder det, det har ikke været muligt tidligere at ændre på aftalen. Det bliver nu mere fleksibelt. De tilpasser sig det aktuelle behov. Jeg vil anbefale jer at stemme ja. Aase Hou (Viborgvej 113, 5. 2): Skal man selv melde sig til? Allan Søstrøm: Stofa vil kontakte jer, og det gælder fra ca. 1. januar. Håndsoprækning: Forslaget er vedtaget kun én stemte imod. Forslag 4: Renoveringer Else Christensen: Som afdelingsbestyrelse har man jo ansvaret for, at afdelingen fungerer. Og der er nogle ting, der ikke fungerer, og vi mangler nogle ting, for at blive færdige med at renovere denne omgang. Hvis vi vælger at renovere løbende, vil huslejen stige løbende. Hvis vi vælger at sige ja til dette forslag nu, kommer der kun denne ene større stigning. Allan Søstrøm: Vi arbejder nu med henlæggelser til nye, større ting det gjorde man ikke tidligere. Det vil sige, at vinduer for eksempel fremover dækkes ind af løbende henlæggelser i budgettet. Men pt. trænger vinduerne til en udskiftning. Det bliver for dyrt at reparere på dem løbende. Sådan er der forskellige udgifter, der vil accelerere, hvis vi ikke gør noget her og nu. Vi kan holde det hele ved lige, hvis vi gør noget nu, og så kan vi næsten garantere, at der ikke i løbet af de næste mange år kommer uforudsete udgifter. Desuden kan vi få et stort tilskud fra kommunen, hvis vi skifter vinduerne nu og sælger vores CO2-besparelse til Aarhus Kommunale Værker kr. kan afdelingen få, hvis vi søger inden årsskiftet. Dette tilskud er ikke regnet ind i huslejeberegningen. 3

4 Desuden vil der selvfølgelig også være en besparelse at hente i forbrug ved at få nye bedre vinduer. Op til 100 kr. om måneden pr. lejlighed, siger man. Jeg vil anbefale, at I stemmer ja og får afdelingen færdigrenoveret. Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Når vi er færdige med at betale om 30 år, så har vi betalt i alt 21 millioner kroner. Morten Kraft: Når vi låner én krone, skal vi betale to tilbage. Sådan er renten pt. Allan Søstrøm: Hvis renten stiger herfra, bliver det dyrere at låne penge i fremtiden. Derfor er det en god idé at gøre noget nu. Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Hvor er Landsbyggefonden henne? Allan Søstrøm: Der er ikke noget at hente der, når det drejer sig om så små beløb. Hvis I siger ja nu, så går vi i gang med at skifte vinduer til foråret og er færdige omkring efteråret Anders Vad Bruun: Som jeg forstår det, så skal vi, uanset hvad, have skiftet alle vinduer løbende over de næste 5-6 år, fordi de er 28 år gamle nu og ikke kan holde mere. Deres levetid er 30 år. Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Hvad med alt det andet, hvornår skal det laves? Allan Søstrøm: Det hele vil blive lavet samtidig i løbet af forår, sommer og efterår Ellen Kristensen (Præstevangsvej 26, st.tv): Trapperne er også ved at smuldre. Allan Søstrøm: Ja. Og det vil være fordyrende at udskyde renoveringen af dem. Aase Hou (Viborgvej 113, 5. 2): Kommer der stilladser op, når der skal skiftes vinduer? Allan Søstrøm: Måske enten det eller fra lifte. Jeg tror, det bliver fra lifte. Men det kommer selvfølgelig an på, hvilket firma der vinder licitationen. Anders Vad Bruun: fremover er ALT vel under Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV)? Så derfor kommer der ikke umiddelbart flere uforudsete udgifter. Tove Marian Nielsen (Viborgvej 115, 6. 3): Hvornår gælder huslejestigningen fra? Allan Søstrøm: Fra 1. januar. Skriftlig afstemning: Ja: 45 Nej: 7 Forslaget er vedtaget. 4

5 Ad 6 Morten Kraft gennemgår afdelingens driftsbudget for Først gennemgås forudsætningerne for budgettet. Dernæst gennemgås det vigtigste fra budgettet: Huslejestigning på præcis 0 % i år dette ændrer sig jo så selvfølgelig, nu hvor forslag 4 blev vedtaget. Dette budget medtager ikke tallene fra forslag 4! Hovedpunkter, der giver det printede resultat: Ejendomsskatter stiger. Dispositionsfonden skal der betales mere til i Det hænger sammen med, at beløbet til tab på fraflytninger frafalder næste år. Det skyldes, at alle afdelinger sammen skal dække tabene i stedet. Renholdelse stiger. Almindelig vedligeholdelse stiger. Beboerbladet tages ud af afdelingernes budgetter og lægges ind under selskabets budget. De store beløb under Ekstraordinære udgifter dækker typisk ydelser på lån til forbedringsarbejder. Her har I blandt andet et lån, hvor ydelsen falder, fordi det er udbetalt. Derfor et fald på næsten Der er også et fald på ca på underskud fra tidligere år. Indtægter: Primært husleje, derudover renter fra obligationer. Rentetallene ser ikke for gode ud i år pga. dårlig balance mellem renter og kurser på hele markedet. Derfor er forventningerne til næste år også skruet ned. Antennebudgettet falder bort, fordi I vedtog forslag 3. Flemming Juhl gennemgår PPV en der spares fremover løbende op til nye vinduer osv., fordi vi ved, ca. hvor lang tid tingene kan holde. For 2014 kan det blandt andet ses, at der er sat penge af til udskiftning af komfurer. Anders Vad Bruun: Hvad dækker Fælles indvendig over? Der er ikke sat noget af over de næste 30 år. Flemming Juhl: Skemaet er under løbende udvikling nogle punkter skal måske ud, andre skal ind. Og næste år lover vi, at PPV en bliver skrevet med større skrift. Budgettet blev godkendt. Ad 7 Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år. Else Christensen genopstiller. Else Christensen blev genvalgt uden modkandidater. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Lars Christensen og Jytte Secher er på valg. Begge genopstiller. Begge blev genvalgt uden modkandidater. Valg af to suppleanter for 1 år. 5

6 Anders Vad Bruun blev valgt som den eneste, da der ikke var andre, der ville stille op. Ad 8 Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Jeg har fået et skema fra Østjysk Bolig, der viser, hvornår jeg ikke kan få mere boligydelse i forbindelse med afbetaling af et køkken. Jeg synes, at alle skal have en meddelelse fra selskabet, så de kan se, hvornår et lån på for eksempel et køkken er indfriet. Morten Kraft: Vi oplyser automatisk boligstøttekontoret om det, når lånene er indfriet, men der er en sagsbehandlingstid hos boligstøttekontoret på 3-4 måneder, hvor I vil få for meget i boligstøtte, som I så skal betale tilbage. Men vi kigger på, om vi kan lave en løsning, hvor vi også giver beboerne besked. Karen Petersen (Viborgvej 113, 2. 2): Når jeg har betalt mit køkken, har jeg betalt 9000 i renter. Morten Kraft: Ja, men det er vilkårene, når vi skal låne pengene. Lissie Laursen (Viborgvej 117, 3. 4): Vores trappe er meget dårlig. Skal vi vente til næste år med at få den lavet? Rino Jensen: Nej, det bliver sat i gang nu og så kan vi gøre det ordentligt, nu hvor vi har vedtaget forslag 4. Lene Hansen afsluttede mødet. Ref./ Vibeke Harder 6

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere