Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Forelæggelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Eventuelt 1.Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Bjarne Rasmussen til dirigent. Dette blev valgt enstemmigt. Det blev herefter konstateret at der var indkaldt til generalforsamlingen jf. Foreningens vedtægter, og at denne derfor var "lovlig". 2. Valg af stemmetæller Det blev vedtaget af generalforsamlingen, at der blev valgt stemmetæller, hvis der blev behov for dette under en afstemning. 3. Aflæggelse af beretning Formand Per Stryhn forelagde beretning for de aktiviteter der har været i foreningen fra planlægning af stiftelsen af Herfølge Fitness og til generalforsamlingen. Beretningen er vedlagt dette referat som bilag 1. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Stefan Weiglin gennemgik regnskab for Dette viser at der i 2013 har været indtægter på kr ,00 og udgifter på kr ,00. Derved går foreningen ud af regnskabsåret for 2013 med et underskud på kr ,00. Det fremlagte regnskab er udført af J.K. Revision, og blev godkendt af generalforsamlingen. Det reviderede regnskab er vedlagt dette referat som bilag 2 Referent Per Stryhn Side

2 5. Forelæggelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr Kasserer Stefan Weiglin gennemgik budget for Der forventes udgifter på kr ,00. For indtægterne er der lagt ind for hvad bestyrelsen vurderer medlemstallet vil blive i Dette med de ind- og udmeldinger der må forventes. Jf. budgettet forventes der indtægter på kr ,00. Derved budgetteres der med et underskud. Årsagen til dette underskud ligger i den investering der er foretaget i forhold til indkøb af spinningcykler. Denne investering er sket som en et årig kredit ved Medicsport på det fulde beløb. For kreditten betales en rente på 12,5 %. Havde denne post ikke været der, ville foreningen have haft et drift overskud. Det er bestyrelsens opgave at finde en løsning på en finansiering af cyklerne, således at posten kan udgå. Det fremlagte budget blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet for 2014 er vedlagt dette referat som bilag Behandling af indkomne forslag Der var til generalforsamlingen indkommet følgende forslag: Fra Kristian Klokkerholm: 1. En vandautomat, så man kan tanke sin drikkedunk op uden at skulle rende ned i omklædningsrummet. Automaten kunne stå ude ved gaderoben eller bag disken 2. En sko reol ud foran døren, man er ved at vade over alle det fodtøj, og måske er det heller ikke så hensigtsmæssigt mht. Hvis en brand skulle opstå 3. Bedre belysning i garderobe rummet 4. Flere skabe til opbevaring evt. Også en bænk Det blev af generalforsamlingen besluttet at investeringer som disse må vente til der er en økonomi i foreningen der kan bærer dette. 7. Valg til bestyrelsen Valg af formand (i lige år), Per Stryhn, blev genvalgt af generalforsamlingen. 1 bestyrelsesmedlem (lige år), Bjarne Rasmussen blev genvalgt af generalforsamlingen. 2 suppleanter (på valg hvert år), Martin Andersen blev genvalgt af generalforsamlingen. Mark Byssing Hansen blev valgt ind af generalforsamlingen. 1 revisorer (vælges på skift hvert andet år), Rina Ørum-Kristensen blev valgt ind af generalforsamlingen. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år), det blev af generalforsamlingen vedtaget at denne post ikke besættes, da der benyttes J.K. Revision til udfærdigelse af regnskabet. 8. Eventuelt Der blev under dette punkt stillet forskellige spørgsmål til etableringen og driften af foreningen Herfølge Fitness. Referent Per Stryhn Side

3 Herfølge Fitness Ordinær generalforsamling d Formandens beretning Aktiviteterne startede i det tidlige forår, hvor en initiativgruppe fra Herfølge Hallens bestyrelse, bestående af Anders Frandsen, Bjarne Rasmussen og undertegnede Per Stryhn, startede arbejdet med at åbne et fitness center placeret lokalt i Herfølge. Mange møder blev holdt for at finde og definerer rammerne for et lokalt fitness center. Flere af møderne blev afholdt sammen med organisationen Foreningsfitness, som gav råd og vejledning i opstart af en fitness forening. I slutningen af maj 2013 blev der oprettet en Facebook side, med det henblik, at oplyse interesserede omkring tanker og planer for Herfølge Fitness. Interessen for siden viste sig meget hurtigt at være stor, og på kort tid var der mere end 100 likes på siden. I dag er der 660 personer der har været inde og like Herfølge Fitness på Facebook. D. 6. juni blev der afholdt informations møde omkring vores lokale Herfølge Fitness. Formålet med mødet var at oplyse interesserede omkring initiativgruppens tanker, finde personer der kunne have interesse i at være bestyrelsesmedlem og instruktører. Interessen oplevede vi som meget stor. Knap 70 personer valgte at benytte en varm sommeraften på at deltage i mødet. Efter info mødet besluttedes det at fortsætte stiftelsen af foreningen Herfølge Fitness, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling. D. 18. juni blev den stiftende generalforsamling afholdt. Her var også nogen interesse fra befolkningen, men ikke lige så stort fremmøde som på infomødet. (men det kunne også betyde arbejde ;o). Det lykkedes at stille en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Herfølge Fitness var nu en realitet. På første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, og posterne blev fordelt således at Per Stryhn blev formand, Lise Boye-Hansen blev næstformand og Stefan Weiglin blev kasserer. Bestyrelsen besluttede at funktionen sekretær skulle gå på skift i forhold til udfærdigelse af referat. I sensommeren valgte et bestyrelsesmedlem at trække sig fra bestyrelsen, og den ene

4 suppleant, Søren Bøndergaard, blev gjort til bestyrelsesmedlem. Flere møder i bestyrelsen blev afholdt hen over sommeren, dette sammen med Foreningsfitness, og som studietur til Bjæverskov og Borup fitness center. Der blev ligeledes afholdt møder med leverandører af fitnessudstyr. Leverandørerne der deltog i disse møder var Pedan, Medicsport og Fitpartner, alle leverandører der er godkendt af Foreningsfitness. Mødeaktiviteten var hen over sommeren og efteråret meget intens, og der har været afholdt ca. et møde om ugen. Valget af udstyr var en af de sværere opgaver bestyrelsen har måtte træffe. De fremsendte tilbud var ikke lette at sammenligne, da der var 3 forskellige forslag til indretningen af et fitnesscenter der skulle være tæt på det perfekte. Bestyrelsen havde besluttet at valget af leverandør skulle vægtes ligeligt på prisen, løsningen og den efterfølgende servicering af maskiner og foreningen Herfølge Fitness. Valget faldt på Medicsport som leverandør. Maskinerne blev bestilt, så disse kunne leveres i slutningen af oktober. Leveringstiden holdt ikke helt, og maskinerne blev leveret i starten af november. For at kunne købe maskiner og cykler, skal der penge til. Der blev gennem Foreningsfitness søgt et lån på kr og der blev bevilliget et lån på kr Denne ordning er yderst fordelagtig for Herfølge Fitness, da lånet er rentefrit. Med dette lån var nogle af pengene hjemme, men da der skulle købes maskiner og andet udstyr, skulle der lidt flere penge til. Herfølge Hallen kunne tilbyde at låne Herfølge Fitness kr til en rente på 5 %. Dette takkede bestyrelsen ja til. Begge lån skal tilbagebetales over 5 år. Til bankforretning blev Arbejdernes Landsbank valgt... Eller det vil sige at de valgte os som kunde. Dette på baggrund af møde hvor vi forelagde hele projektet Herfølge Fitness. En anden proces der skulle i gang meget hurtigt var, at finde de frivillige personer der kunne tænke sig at være instruktører i foreningen. Et job der er helt ulønnet. Der blev ud af bestyrelsesmedlemmerne nedsat en gruppe der fik ansvaret for at afholde "ansættelsessamtaler", Det lykkedes at finde 23 fantastiske instruktører der vil være med til at sikre at de kommende medlemmer ville få en god og professionel vejledning. Efterfølgende har 2 instruktører valgt at forlade foreningen, og en har taget orlov til endt uddannelse. Næste store opgave var at få alle instruktørerne uddannet så de blev klar til at tage imod

5 medlemmerne. For at dette kunne ske, måtte vi sammen med Foreningsfitness arrangerer et ekstraordinært uddannelsesforløb. I samarbejde med Borup Fitness, der lagde lokaler til, lykkedes det at få uddannelsen til at blive en realitet, og i slutningen af oktober var 16 instruktører uddannet. I januar blev de resterende uddannet. Rigtig mange ender skulle nå sammen i dette meget store arbejde for at stifte, skabe og åbne foreningen Herfølge Fitness. I oktober afholdte vi 2 workshops for bestyrelse og instruktører med deltagelse af Foreningsfitness konsulent. Formålet med disse workshops var at finde fælles holdninger og værdier for Herfølge Fitness. Nu var vi klar til at slå dørene op til Herfølge Fitness, ja næsten... Vi manglede lige at få lokalet klar. Spejle skulle opsættes, vægge males, musikken skulle spille og maskinerne skulle leveres. Maskinerne blev leveret d. 4. november, og dagen inden, malede "frivillige" bestyrelsesmedlemmer og instruktører lokalet. Som sagt blev maskinerne leveret d. 4. november, og i arbejdet med at stille maskinerne op, deltog bestyrelsen og instruktører i arbejdet med at gå til hånde for Medicsport's montører. Dette ved at køre mange læs affald væk, samle cykler m.m. Tirsdag d. 5. november stod centeret klar til at instruktørerne kunne prøve faciliteterne af for første gang. Den store åbningsdag var fredag d. 8. november, hvor der blev inviteret til åbent hus for alle interesseret. Det røde bånd blev klippet af Peter Ålbæk. Herfølge Fitness var nu åbnet. Den 1. november åbnede vi op for indmeldinger i Herfølge Fitness, og den første uge kom der nogle tilmeldinger. Efter åbningen begyndte medlemstilgangen for alvor at komme ind. I dag er der 381 medlemmer i foreningen. For at kunne registrere medlemmer var der blevet indkøbt et standard hjemmesidesystem der med minimal administration kan styre medlemskartotek, booke hold tider, betalinger og regnskaber. Kontingentet blev sat ud fra foreningensprincipper med betaling for et halvt år af gangen. Et halvt års medlemskab kosterl kr. 800,00, og indmeldelsesgebyr på kr Det blev i januar besluttet at lave månedlig betaling også, da flere havde udtrykt at det for flere potentielle medlemmer er mange penge at ligge kr. 800,00 på en gang i en allerede stram husholdning. Den månedlige betaling blev af bestyrelsen sat til kr. 169,00.

6 Efter en uge startede vi de første holdtræninger op. Vi startede med spinning, herefter kom KettleExtreme, Body Fit 'n' fun, DanceMix, CirkelCross og kampange hold for deltagere i Køge På Vægten. Der er mange spændende ideer hos vores instruktører så mange flere hold kommer til. Dog skal vi have tider i hallen, så vi også har faciliteterne til at gennemfører holdene. Det er dog ikke altid nødvendigt med faciliteterne, og til foråret starter vi OutDoor Running op, og det bliver ikke på løbebånd. Der er ikke gået et år i foreningens historie, men de 9 måneder hvor arbejdet omkring opstarten af Herfølge Fitness har stået på, har været meget spændende, udfordrende og lærerige. Og resultatet er kun til at være tilfreds over. Alt dette kunne ikke være blevet til en realitet uden de mange frivillige der har støttet op omkring foreningen. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til alle der har arbejdet med og omkring Herfølge Fitness. Tak til alle instruktørerne og bestyrelsen. Og med denne tak er min beretning ført til ende.

7

8

9

10

11

12

13

14 Budget for Herfølge Fitness 2014 Driftudgifter Lokaleomkostninger: Lokaleleje 2014 kr ,00 Hold lokaleleje 2014 kr ,00 Rengøring 2014 kr ,00 El-forbrug kr ,00 Udstyr: Afdrag maskiner til Foreningsfitness ( kr. over 5 år - 0%) kr ,00 Afdrag maskiner Herfølge Hallen ( kr. over 5 år - 5%) kr ,00 Service maskiner, anslået kr ,00 Spinningcykler Medicsport kr ,00 Medicsport renter kr ,00 Småinvesteringer kr ,00 Personale: Transportomkostninger kr ,00 Instruktør og bestyrelsesarrangement kr ,00 Tøj til instruktører kr ,00 Øvrige udgifter: Kodak afgifter, anslået kr ,00 Musik til hold kr ,00 Kontorhold kr ,00 Medlemsdatabase med økonomistyring kr ,00 Revisor kr ,00 Medlemskab i DGF kr. 750,00 Drift hjemmeside (Nets) kr ,00 Forsikringer kr ,00 Kort Administration - Herfølge Hallen kr ,00 Inventar (Desk + Kasse) kr ,00 Marketing kr ,00 Driftomkostninger, årligt i alt kr ,00 Indtægter Herfølge Fitness Indtægter år 2014: Medlembetaling 375 kr ,00 kr ,00 75 kr ,00 kr ,00 Indskud nye medlemmer 175 kr. 200,00 kr ,00 Indtægter år 2014, i alt kr ,00

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere