BRUGERMANUAL E7450 DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL E7450 DANSK"

Transkript

1 BRUGERMANUAL E7450 DANSK

2 2

3 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales det, at du læser denne manual grundigt igennem. I manualen vil E7450 modtageren blive beskrevet som Modtageren. God fornøjelse BESKRIVELSE AF PRODUKTET Modtageren er beregnet til gengivelse af digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv, der modtages fra hhv. en tilsluttet terrestrisk antenne og parabolantenne. Alle Modtagerens funktioner er beskrevet i denne manual. Alle Modtagerens opsætninger og funktioner kan betjenes via Modtagerens skærmmenuer. INDHOLD I KASSEN Modtager E7450 Fjernbetjening med 2 x AAA batterier Strømkabel Scartkabel Brugermanual 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTET...3 BESKRIVELSE AF PRODUKTET... 3 INDHOLD I KASSEN... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE...4 SIKKERHED...5 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN...7 FORSIDEN... 7 BAGSIDEN OG TILSLUTNING... 8 FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG...10 HURTIG INSTALLATION...13 HOVEDMENU...16 KANALLISTE FAVORITLISTE SLET KANALER I FAVORITLISTER FLYT KANALER I FAVORITLISTER OMDØB FAVORITLISTER LÅS KANALER PROGRAMGUIDE (EPG) TIMER INSTALLATION ANTENNEOPSÆTNING KANALSØGNING SYSTEMOPSÆTNING SOFTWAREOPDATERING FORÆLDRE LÅS FABRIKSINDSTILLING ADGANGSKONTROL MODTAGERINFORMATION NOTER

5 SIKKERHED SIKKERHED Læs venligst nedenstående sikkerhedsinstruktioner før brug af Modtageren. Følg alle anvisninger. ELEKTRISK TILSLUTNING Tilslut kun Modtageren til korrekt installerede stikkontakter med V, Hz. For at undgå brand og elektriske stød må modtageren ikke udsættes for regn eller anden form for fugt. Rør aldrig ved strømkablet med fugtige hænder. Ellers er der risiko for stød. Lad kun kvalificerede personer udføre reparationer og vedligeholdelse. For at undgå stød må Modtagerens kabinet aldrig afmonteres. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i Modtageren. Lad en kvalificeret person inspicere receiveren før den tilsluttes igen. Ellers er der fare for stød. Strømkablet må ikke bukkes eller krympes. Afbryd strømmen til Modtageren, hvis Modtageren viser driftsforstyrrelser. Hvis Modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages den ud af stikkontakten. Træk altid i stikket og ikke i ledningen. Fugt kan opstå, hvis Modtageren tages fra et koldt til et varmt miljø. Lad derfor modtageren stå i to til tre timer inden den tages i brug. PLACERING AF MODTAGEREN Tildæk aldrig ventilationshuller og sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring Modtageren mindst 5 cm over og til siderne. Udsæt aldrig Modtageren for vand. Placer ikke vaser og lignende på Modtageren. Placer Modtageren på en plan og stabil overflade. Placer ikke Modtageren i nærheden af varmekilder som eksempelvis radiatorer eller enheder med stærk magnetisk udstråling som for eksempel højttalere. Placer ikke Modtageren i direkte sollys eller på steder med meget støv. Placer aldrig tunge ting på Modtageren. BØRN Lad aldrig børn bruge Modtageren, når de ikke er under opsyn. Sørg for at børn ikke stikker objekter ind af ventilationshullerne, da der kan opstå fare for stød. KORREKT HÅNDTERING AF BATTERIER Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter og smid aldrig batterier i skraldespanden. Batterier kan indeholde giftige stoffer. Lad derfor aldrig batterier ligge inden for børns rækkevidde. Udskift batterierne mindst én gang om året. Udskift altid begge batterier samtidigt. 5

6 SIKKERHED EU DIREKTIV FOR BORTSKAFFELSE AF APPARATER I PRIVATE HUSHOLDNINGER Produktet indeholder værdifulde materialer, der bør genanvendes. Elektroniske apparater er ikke husholdningsaffald i henhold til direktiv 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL af 27. januar 2003 om brugte elektriske og elektroniske apparater skal disse bortskaffes forsvarligt. Når produktet skal bortskaffes skal det bortskaffes i henhold til officielle forskrifter. DEKLARATION OM KONFORMITET Hinke A/S, Tingbjervej 2, 4632 Bjæverskov, Danmark erklærer hermed at produktet overholder kravene om konformitet i de europæiske retningslinjer og standarder: EN :2002 EN :2001 +A1:2003 EN :2002 EN :2002 EN : A1:2001 VAREMÆRKER OG LICENSER Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996) Declaration of Conformity No. 4296, 22nd August 2006 Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Vi forbeholder os retten til ændringer som følge af produktforbedringer og udvikling. Alle rettigheder beskyttet Marts Version 2. 6

7 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN FORSIDEN Power: Sætter Modtageren i standby eller tænder modtageren fra standby. MENU: Åbner Hovedmenuen. ENTER: Viser aktuel kanalliste eller bekræfter valg i menuerne. PR - : Skifter programmer i faldende rækkefølge eller rykker markøren ned i menuerne. PR + : Skifter programmer i stigende rækkefølge eller flytter markøren op i menuerne. VOL - : Skruer op for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne. VOL +: Skruer ned for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne. EXIT: Forlader funktion eller menu og går tilbage til foregående menu, hvis du befinder sig i en undermenu. Bag lågen på forsiden er én Conax kortlæser og to Common Interface indgange. Betalingskort, fra programudbydere der benytter Conax-kryptering, sættes i kortlæseren med chippen inderst og nedad. 7

8 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN BAGSIDEN OG TILSLUTNING 8

9 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN LNB IN: Antenneindgang hvortil antennekablet fra LNB-hovedet eller DiSEqC en på parabolantennen tilsluttes. LNB OUT: Antenneudgang med gennemsløjfning af LNB-signalet til anden digital modtager. ANT IN: Antenneindgang hvortil antennekablet fra den digitale terrestriske tag- eller stueantenne tilsluttes. ANT OUT: Antenneudgang med gennemsløjfning af det terrestriske antennesignal til anden digital modtager. USB: USB-tilslutning der bruges til software opdateringer af modtageren. OPTICAL: Digital lydudgang. Brug et optisk digitalkabel for at tilslutte Modtageren til et digitalt lydanlæg. HDMI: Digital billed- og lydudgang. Her tilsluttes et HDMI-kabel, hvis du ønsker at tilslutte Modtageren til et tv med HDMI-indgang. Tilslut Modtageren med et HDMI-kabel, hvis du ønsker den bedst mulige kvalitet. COMPONENT VIDEO: Analog component (Y, Pb, Pr) videoudgang. Brug et component videokabel med phono-stik til at tilslutte Modtageren til et tv med component videoindgang. SPDIF: Digital lydudgang. Brug et coaxial-digital kabel med phono-stik for at tilslutte Modtageren til et digitalt lydanlæg. L: Venstre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til et analog lydanlæg. R: Højre lydkanal i den analoge lydudgang. Brug et phono-kabel til at tilslutte Modtageren til et analog lydanlæg. VCR: Scartudgang med CVBS-videosignal. Brug et scartkabel til at tilslutte Modtageren til et tv eller videoenhed med scartindgang. TV: Scartudgang med CVBS-videosignal. Brug et scartkabel til at tilslutte Modtageren til et tv eller videoenhed med scartindgang. POWER: Strømafbryder. Her afbrydes strømmen helt, hvis du i længere tid ikke skal bruge Modtageren. 9

10 FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG POWER: Sætter Modtageren i standby eller tænder modtageren fra standby. MUTE: Slår lyden helt fra eller til på én gang. FORMAT: Skifter mellem 4:3 og 16:9. Vælg den indstilling der svarer til tv ets format, som Modtageren er tilsluttet. SAT: Viser en liste over de tilgængelige satellitpositioner. Blank: Ved ét tryk vises programtitler på nuværende og næste udsendelse. Ved to tryk vises vinduet Programinformation, som giver et overblik over kanalens tekniske informationer samt styrke og kvalitet på antennesignalet. Tryk [EXIT] for at gå ud af vinduet. 10

11 FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG TV/RADIO: Skifter mellem tv-kanallisten og radiokanallisten. 0 9: Vælger den tilsvarende kanal eller bruges til at taste cifre ind i menuerne og på tekst-tv. Ved to- og trecifrede tal indtastes tallene umiddelbart efter hinanden. BACK: Skifter kanal til den foregående kanal, som Modtageren har været indstillet på. EPG: Viser den Elektroniske Program Guide Tv-programguide. Brug piletasterne til at navigere rundt guiden. Brug [GRØN] og [GUL] til at springe hhv. seks timer tilbage eller seks timer frem i guiden. Brug [BLÅ] til at få uddybende information om det markerede program, hvis denne information er tilgængelig fra programudbyderen. Brug [RØD] til at indstille en timer til det markerede program. MENU: Åbner Hovedmenuen. Brug piletasterne [ ] og [ ] til at navigere rundt i menuerne. Brug [ ] og [ ] til at ændre indstillingerne for de menupunkter der kan indstilles. Tryk [OK] for at få adgang til undermenuen til det valgte menupunkt, eller for at få vist tilgængelige valgmuligheder for de menupunkter der kan indstilles. Brug [EXIT] til at forlade og gemme indstillingerne for menupunkterne. INFO: Ved ét tryk vises programtitler på nuværende og næste udsendelse. Ved to tryk vises uddybende information om det nuværende program, hvis denne information er tilgængelig fra programudbyderen. Tryk [EXIT] for at forlade den uddybende programinformationen. Skifter programmer i stigende rækkefølge eller flytter markøren op i menuerne. Ved brug af tekst-tv skiftes til siden på næste hele hundrede. Skifter programmer i faldende rækkefølge eller flytter markøren ned i menuerne. Ved brug af tekst-tv skiftes til siden på foregående hele hundrede. Skruer ned for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne, viser valgmuligheder i faldende rækkefølge i menupunkter, der kan indstilles, eller flytter til foregående side i kanallister. Skruer op for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne, viser valgmuligheder i stigende rækkefølge i menupunkter, der kan indstilles, eller flytter til næste side i kanallister. 11

12 FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG OK: Viser aktuel kanalliste, bekræfter valg i menuerne, går videre til undermenuer eller viser tilgængelige valgmuligheder for de menupunkter, der kan indstilles. VOL - : Skruer ned for volumen. VOL +: Skruer op for volumen. EXIT: Forlader funktion eller menu og går tilbage til foregående menu, hvis du befinder sig i en undermenu. Tryk gentagende gange for at forlade funktioner og menuer helt. CH - : Skifter programmer i faldende rækkefølge. CH + : Skifter programmer i stigende rækkefølge. RØD/RCL: Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. GRØN: Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. GUL: Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. BLÅ: Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. HVID/SUB: Viser tilgængelige valgmuligheder af undertekster. TEXT: Starter tekst-tv. Tryk [EXIT] for at forlade tekst-tv. AUDIO: Viser tilgængelige valgmuligheder af sprog på lydspor. FAV/ : Skifter mellem kanallisten Alle tv-programmer og Modtagerens aktive favoritlister. REW/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. PLAY/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. PAUSE/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. FF/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. STOP/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. PG DOWN: Flytter til næste side i kanallister. PG UP: Flytter til foregående side i kanallister. REC/ : Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. 12

13 HURTIG INSTALLATION HURTIG INSTALLATION Når Modtageren er tilsluttet, tændes tv et og den benyttede AV indgang på tv et vælges. Når strømmen tilsluttes og Modtageren tændes første gang, vises nedenstående skærmbillede. Indstil Menusprog og Land efter ønske. Vælg Skærmformat 4:3 eller 16:9 svarende til tv et som Modtageren er tilsluttet. Tryk [BLÅ] for at forsætte. Herefter vises følgende billede. 13

14 HURTIG INSTALLATION Stil 5V til aktiv DVB-T antenne til Fra, hvis du benytter en passiv antenne eller til Til, hvis du bruger en aktiv antenne. Sæt i Kun gratiskanaler med [OK], hvis du udelukkende ønsker at modtage gratiskanaler. Tryk [GRØN] for at springe den terrestriske kanalsøgning over. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. Tryk [BLÅ] for at søge terrestriske kanaler. Modtageren søger nu kanaler. Vælg Exit for at afbryde søgningen. Vælg Fortsæt når søgningen er færdig. Herefter fortsættes til satellitsøgningen. Indstil Indgang 1 4 til de satellitter der svarer til opsætningen i dit antenneanlæg. Tryk [OK] for at få vist mulige satellitter. Vælg Til i Kun gratiskanaler, hvis du udelukkende ønsker at modtage gratiskanaler. Tryk [GRØN] for at springe den satellitkanalsøgning over. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. Tryk [BLÅ] for at søge satellitkanaler på de indstillede satellitter. Modtageren søger herefter kanaler. Vær opmærksom på at søgningen går fra 0 100% for hver satellit der søges. Vælg Exit for at afbryde søgningen. Vælg Fortsæt når søgningen er færdig, herefter fortsættes til fuldførelsen af Hurtig installation. 14

15 HURTIG INSTALLATION Når følgende billede vises er Hurtig installation fuldført. Tryk [BLÅ] for at gemme og afslutte. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. Du er nu klar til at se tv. 15

16 HOVEDMENU HOVEDMENU I Hovedmenuen og undermenuerne er det muligt at indstille modtageren efter personlige ønsker. Tryk på [MENU] for at få vist Hovedmenu. 16

17 HOVEDMENU KANALLISTE Vælg Kanalliste i Hovedmenu. FAVORITLISTE Vælg Tv-kanaler eller Radiokanaler for at få adgang til at redigere favoritlisterne. Herefter vises hhv. Tv- eller Radiokanalredigering. Vælg den ønskede favoritliste Favorit 1-6 med [GRØN] for at lægge kanaler ind i favoritlisten. Herefter markerer du i listen Alle tv-kanaler den kanal, du ønsker at lægge i favoritlisten og bekræfter ved at trykke [OK]. Dette gentages for alle de kanaler, du ønsker i favoritlisten. SLET KANALER I FAVORITLISTER Vælg den favoritliste Favorit 1-6 du ønsker at redigere med [GRØN]. Flyt markøren til favoritlisten med [ ]. Marker den kanal du ønsker at slette og tryk på [RØD] for at slette kanalen. Dette gentages for alle de kanaler, du ønsker at slette. FLYT KANALER I FAVORITLISTER Vælg den favoritliste Favorit 1-6 du ønsker at redigere med [GRØN]. Flyt markøren til favoritlisten med [ ]. Tryk på [GUL] for at flytte en kanal. Herefter markerer du den kanal du ønsker at flytte og bekræfter ved at trykke [OK]. Brug [ ] og [ ] til at flytte markøren til den plads du ønsker at flytte kanalen til. Tryk på [OK] for at flytte kanalen. Dette gentages for alle de kanaler, du ønsker at flytte. Tryk på [GUL] igen for at afslutte flytning af kanaler. 17

18 HOVEDMENU OMDØB FAVORITLISTER Vælg den favoritliste Favorit 1-6 du ønsker at redigere med [GRØN]. Tryk på [MENU] og vælg Omdøb favoritliste for at omdøbe den aktuelle favoritliste. Brug Tekstindtastning til at navngive med. LÅS KANALER Placer markøren i listen Alle tv-kanaler og tryk på [BLÅ] for at låse kanaler. For at få adgang til at låse kanaler indtastes den aktuelle Forældrelås adgangskode. I fabriksindstillingen er pin-koden Herefter markerer du den kanal, du ønsker at låse og bekræfter ved at trykke [OK]. Dette gentages for alle de kanaler, du ønsker at låse. PROGRAMGUIDE (EPG) Vælg Programguide (EPG) i Hovedmenu. I den Elektroniske Program Guide Tv-programguide vises en programoversigt over udsendelserne fra kanalerne i den aktuelle kanalliste. Brug piletasterne til at navigere rundt guiden. Brug [GRØN] og [GUL] til at springe hhv. seks timer tilbage eller seks timer frem i guiden. Brug [BLÅ] til at få uddybende information om det valgte program, hvis denne information er tilgængelig fra programudbyderen. Brug [RØD] til at indstille en timer til det valgte program. TIMER Vælg Timer i Hovedmenu. Vælg Indstilling af ur og indstil menupunkterne til den aktuelle tid. Vælg Timer for at indstille op til 10 Timere. Aktiver eller deaktiver timer og indstil startkanal, timer-type, dato, tid og varighed efter ønske. 18

19 HOVEDMENU INSTALLATION Vælg Installation i Hovedmenu for at få vist undermenuen Installation. ANTENNEOPSÆTNING Vælg Antenneopsætning i Installation. Indstil menupunkterne, Antenne og tilhørende ønskede Satellit, LNB Antennetype, 22KHz tone, DiSEqC så de er i overensstemmelse med dit parabolantenneanlæg. 19

20 HOVEDMENU Stil 5V til aktiv DVB-T antenne til Fra, hvis du benytter en passiv antenne eller til Til, hvis du bruger en aktiv antenne i dit terrestriske antenneanlæg. Tryk [EXIT] for at forlade Antenneopsætning og vælg OK for at bekræfte ændringer. KANALSØGNING Vælg Kanalsøgning i Installation. Vælg herefter om du ønsker at gennemføre en terrestrisk eller satellit kanalsøgning. Vælges Terrestrisk kanalsøgning vises følgende billede. Vælg Automatisk søgning og tryk [OK], hvis du ønsker at søge alle kanaler fra Kanal 5 Kanal 69. Indstil Kanal og vælg Manuel søgning og tryk [OK], hvis du kun ønsker at søge en specifik kanal. Indstil Kun gratiskanaler til Til, hvis du udelukkende ønsker at søge efter gratis kanaler. 20

21 HOVEDMENU Vælges Satellit kanalsøgning vises følgende billede. Indstil Antenne og Satellit du ønsker at søge. Vælg Søg 1 Sat for at søge den valgte satellit. Vælg Søg transponder for kun at søge den valgte transponder. Vælg Søg netværk for at søge alle tilgængelige frekvenser. Tryk på [RØD] for at redigere Frekvens, Symbolrate og Polarisering. Tryk på [GRØN] for at indstille Video PID, Audio PID og PCR PID. Tryk på [GUL] for at redigere satellitnavn. Tryk på [MENU] for indstille søgemulighederne: Kun gratiskanaler, Kun ukendte transpondere og Sorter efter kodning. 21

22 HOVEDMENU SYSTEMOPSÆTNING Vælg Systemopsætning i Installation. Indstil menupunkterne Menusprog, Sprog på lydspor og Undertekster efter ønske. Indstil Skærmformat så det svarer til formatet på tv et, som Modtageren er tilsluttet. Vælg den opløsning som passer bedst til tv et, som Modtageren er tilsluttet. Ændringen af denne indstilling kan kun ses, hvis Modtageren er tilsluttet til tv et med et HDMI-kabel. Vælg den kanal du ønsker, Modtageren skal starte på. Vælg OK i Informationsbilledet for at ændre kanal. Modtageren er i fabriksindstillingen stillet til at tænde på Foregående, dvs. den kanal du så, da du sidst slukkede. Ønsker du at stille Startkanal tilbage til Foregående, skal du vælge Afbryd i Informationsbilledet. Vælg hvorvidt modtageren skal sortere kanalerne efter LCN (programudbyderens forvalgte programplacering.) eller fortløbende, ved at vælge hhv. Ja eller Nej i Sorter kanaler vha. LCN. SOFTWAREOPDATERING Vælg Softwareopdatering i Installation for at få adgang til softwareopdateringer. Marker Downloadtype og tryk [OK] for at søge efter eventuelle softwareopdateringer. Standardindstillingen for softwareopdateringer er satellitten Astra, hvor eventuelle softwareopdateringer vil være tilgængelige. 22

23 HOVEDMENU FORÆLDRE LÅS Vælg Forældrelås i Installation, for at ændre adgangskode samt at slå Forældrelås og Installationslås til eller fra. Indtast aktuel adgangskode for at få adgang til punkterne i menuen. Slås forældrelåsen til kræver alle kanaler, du har låst under Kanalliste, adgangskode for at få vist kanalen. Slås installationslåsen til, kræves der adgangskode for at få adgang til Antenneopsætning, undermenuerne i Kanalsøgning og Systemopsætning. I fabriksindstillingen er adgangskoden FABRIKSINDSTILLING Vælg Fabriksindstilling i Installation for at genetablere fabriksindstillingerne. Tryk [OK] for at bekræfte. Vær opmærksom på at alle personlige indstillinger og kanallister slettes. ADGANGSKONTROL Vælg Adgangskontrol i Hovedmenuen. Under dette menupunkt kan du indstille og få oplysninger om programkort i hhv. kortlæseren og Common Interface indgangene. MODTAGERINFORMATION Vælg Modtagerinformation i Hovedmenuen, for at få oplysninger om Modtagerens software og hardware. 23

24 NOTER Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 24

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager MX 01 Dansk brugermanual Version: 20.04.2009 Forord Forord Kære kunde, Tak fordi De har valgte en SMART MX 01 Receiver. Læs venligst denne manual igennem, før ibrugtagning af receiveren.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk OneRemote INT Converter Type 30012657 Brugervejledning OneRemote DVB-C II Kabel-TV Modtager B&O styret 30012657u4dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille Tast Funktion Tast Funktion

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager Digital M 40 Dansk brugermanual Indhold Indhold... - 2 - Sikkerhed... - 4 - Elektrisk tilslutning... - 4 - Korrekt håndtering af batterier... - 5 - Passende Brug... - 5 - Produktets

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere