Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00"

Transkript

1 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide Guide til hovedmenuen Motorstyret system HUMAX VACI & OTV 17/

2 Sikkerhed Modtageren overholder alle internationale sikkerheds standarder. Læs venligst nedenstående sikkerheds foranstaltninger grundigt igennem. Spændings forsyning: V AC 50/60 Hz Overbelastning: Overbelast ikke vægdåsen, ved at strække ledningen, dette kan medføre en elektrisk brand Væsker: Udsæt ikke modtageren for regn eller andre væsker Ventilation: Åbningen på oversiden af modtageren må ikke dækkes til. Stil ikke modtageren oven på et tæppe eller et andet blødt underlag. Udsæt ikke modtageren for direkte sollys eller høj varme, f.eks. fra en radiator. Stil ikke andre elektroniske produkter oven på modtageren. Tilslutning: Tilslut ikke andet til modtageren end hvad der er anbefalet i denne brugsanvisning Tilslutning af LNB er: Afbryd modtageren fra 220V når du tilslutter kablet fra parabolskærmen til modtageren. Gør du ikke dette kan LNB en tage skade. Bemærk! En del menu funktioner, og tilslutnings muligheder findes ikke på FOX-VA OTV modtageren. E F G Motorstyret system Manuel søgning efter andre programmer Automatisksøgning 1. Tryk på menu 2. Marker programsøgning og tryk OK 3. Vælg manuel søgning 4. Indtast en frekvens, symbolrate, polarisation, og FEC på en transponder på den satellit du vil finde. Denne frekvens skal være unik for den satellit position. 5. Hvis der er udslag på signal kvalitets baren trykker du OK for at starte søgningen. 1. Vælg automatisk søgning og tryk Ok. Du skal have gennemført punkt A til E før du fortsætter 2. Marker antenne alternativ og ændre denne til REFERENCE 3. Marker Satellit positionen du ønsker at søge fra og tryk OK for at søge programmerne ind. * Efter at du har søgt programmer ind kan du bruge din modtager normalt. Skifter du program og dette program ligger på en anden satellit drejer motoren automatisk. Indstilling af en ny satellit 1 Først og fremmest programmerer du et nyt antennealternativ. 2 Derefter gennemgår du punkt A til E igen. ADVARSEL Indfør venligst ikke metaldele eller andre fremmede genstande i modtagerens åbninger. Dette kan skade modtageren og forkorte levetiden. 2 27

3 Motorstyret system Copyright og ordliste C Flyt motoren Copyright D Motor begrænsning 1. Marker Flyt til satellit position og vælg den satellit du ønsker at indstille. 2. Marker Flyt motoren uden afbrydelse og brug / til at flytte motoren. Bemærk motoren stopper ikke før du igen trykker på / Du kan på signal kvalitets baren se når du rammer satelitten 3. Markere Flyt motoren et skridt for at fin justere positionen. 4. Når du har fundet positionen hvor signal kvaliteten er højst, markerer du Gem satellit positionen og trykker OK 5. Marker Omberegn alle positioner og tryk OK 6. Tryk på RØD for at justere motor begrænsning se D 7. Tryk på GRØN for at starte programsøgningen. Bemærk: Du kan altid markere Flyt motor til center position for igen at finde ud af hvor motoren er. 1. Marker Begrænsning og tryk for at deaktivere begrænsningen. 2. Marker flyt motor øst/vest og tryk på / for at flytte motoren. 3. Flyt først motoren helt til Øst. Når motoren har nået det yderste punkt mod øst markerer du Gem øst begrænsning og trykker på OK 4. Flyt derefter motoren helt til vest. Når motoren har nået det yderste punkt mod vest markerer du Gem vest begrænsning og trykker på OK VIACESS er et varemærke fra Fransk Telecom. CryptoWorks er et varemærke fra Philips Electronics N.V. Irdeto er er varemærke fra Mindport BV. NagraVision er et registreret varemærke fra KUNDELSKI S.A. Conax er et varemærke fra Telenor Conax AS. Dolby og dobbelt D symboler er varemærker fra Dolby Laboratories. Advarsel Humax kan ikke blive gjort ansvarlig over for problemer frembragt af uofficiel software. Brugen af andre software versioner end dem der officielt er frigivet af Humax medfører at garantien bortfalder. Ordliste Parabolskærm Er en enhed som modtager signalerne fra satellitten. Forward Error Correction (FEC) Et system som retter fejl i data overførslen mellem satellitten og modtageren Frekvens Den frekvens som programmerne sender på. LO Frekvens En omregnings frekvens mellem LNB en og modtageren, hvilket sikrer mindre signaltab i kablet. Low Noise Block (LNB) converter. Modtager signalerne fra satellitten og konverterer dem. Pakke information (PID) Et talsæt som fortæller hvor i data strømmen TV eller Radio programmerne befinder sig. Polarisation Den horisontale eller vertikale polaritet som signalet bliver sendt på. 26 Transponder Den enhed på satellitten som sender de enkelte prorammer. 3

4 Fjernbetjeningen Motorstyret system DiSEqC 1.2 instruktioner. Følgende beskriver hvordan du indstiller et motorstyret system. A. Opsætning af modtageren B. Manuelsøgning 1. Tryk på Menu 2. Vælg programsøgning og tryk på OK 3. Vælg antenneopsætning og tryk OK 4. Du skal bruge et antennealternativ for hver motor position du skal bruge. 5. Vælg den rigtige LNB type som passer til dig system 6. Aktiver det motorstyrede system ved at bruge /.Bemærk satellitnavnet skifter til reference. 7. Vælg det satellitnavn du ønsker og tryk OK. 1. Dette gør du første gang du installere din DiSEqC 1.2 motor 2. Vær sikker på at motoren er rigtigt installeret. ( Se manualen til din motor ) 3. Vær sikker på at modtageren er sat rigtigt op se A 4. Vælg manuel søgning og tryk OK 5. Indtast en frekvens, polarisation, symbolrate og fec på en transponder på den satellit du vil finde. Denne frekvens skal være unik for den satellit position. 6. Tryk på RØD for at komme til menuen som indstiller motoren. Se C 4 25

5 2-6 informationer Informationer Modtager status Viser informationer om Open-tv version, producent, producent version, system ID, driver version, software version og loader version. Signalstyrke Viser signalstyrke og signalkvalitet, hvilket kan være en hjælp til finjustering af parabolen. Øverste bjælke indikerer signalstyrken, mens nederste bjælke indikerer signalkvalitet. Der er derfor vigtigt, at bjælken med signalkvalitet er så tæt på maksimum som muligt. Opdatering af modtageren Der udkommer med jævne mellemrum ny software til modtageren. Dette kan være forbedringer samt ændringer til den eksisterende software. Ny software hentes på satellitposition 5 grader øst, Sirius. Vær opmærksom på at du IKKE må slukke for modtageren, mens den opdaterer ny software. Giv besked om der er ny software Du har 2 muligheder: TIL = Modtageren giver automatisk besked når der er ny software. FRA = Du skal selv finde ud af når der er ny software. Opdatere softwaren Du kan manuelt opdatere softwaren. Dette forudsætter dog at der er ny software til rådighed. Fjernbetjeningen 1. Nummerisk tastatur Bruges til at vælge program eller indtaste værdier. 2. Rød Virker som rød genvejstast i menuerne 3. Lydspor Vælg mellem de forskellige sprog der er tilgængelige. Virker samtidig som grøn genvejstast i menuerne 4. Undertekster Vælg mellem undertekst på forskellige sprog (hvis denne service er tilgængelig). Virker samtidig som gul genvejstast i de forskellige menuer. 5. UHF Tryk for at indstille antenneudgangen på modtageren til et bestemt kanalnummer. Dette kan være nødvendigt, hvis den forudindstillede kanal f.eks. er optaget til anden kanal. Fabriksindstilling er kanal 38. (Knappen fungerer endvidere som blå genvejstast i menuerne) 6. Hvid Ved tryk, vises uret i højre side af skærmen. (Knappen fungerer endvidere som hvid genvejstast i menuerne) 7. Exit Gå ét punkt / skærmbillede tilbage i menuen 8. V+ / V- Lydstyrke op / ned 9. Tænd og sluk 10 Source Tryk for at skifte mellem TV, satellit eller video signal 11 TV/Radio Skifter mellem TV og radio 12 Mute Slukker midlertidigt for lyden 13 MENU Tryk for at aktivere skærmmenu. 14 CURSER Tryk for at vælge det ønskede punkt i skærmmenuen 15 OK Tryk for at få vist liste over radio eller TV programmer. Bruges også til at aktiverer de enkelte punkter på skærmmenuen 16 P+ / P- Program zapper op/ned. 17 INFO Viser programinformation / program titel m.v. 18 GUIDE Elektronisk Program Guide. Viser guide over udvalget af radio eller tv programmer. 19 BACK Tryk for at skifte frem og tilbage mellem de 2 sidst sete kanaler. 24 BEMÆRK VENLIGST: Fjernbetjeningens design kan ændre sig uden forudgående varsel. 5

6 Tilslutning Front og bag panel Viaccess kort 2-5 Viaccess kort Denne menu gør det muligt at se informationer om dit Viaccess programkort. 1. TV indikator Lyser når der modtages et TV-program 2. Radio indikator Lyser når der modtages et radio program 3. DISPLAY Klokken vises når modtageren er slukket i StandBy. Program nr. vises når modtageren er tændt. Viser også evt. fejlkoder 4. STANDBY indikator Lyser rød når modtageren er slukket i StandBy. 5. STANDBY KNAP Tænd modtageren fra StandBy eller sluk modtageren til StandBy 6. TV/RADIO KNAP Vælg mellem modtagelse af TV eller radio programmer 7. PIL OP/NED Programskift op/ned Programkort information Her kan du se informationer om programkortet. Rådslagning Du kan se informationer om adgangen på dit programkort. Bemyndigelse Modtageren kan bruge informationerne på programkortet til at bestemme hvilket program som bliver vist på skærmen. Modtageren beder om en kode før et program vises. Dette kan forhindre at film vises for mindreårige børn. Dette skal understøttes af programudbyderen for at fungere. 1. LNB IN Tilslutning af parabol antenne 2. LNB OUT Tilslutning af anden parabol modtager 3. MODEM Tilslutning til telefon nettet for interaktive tjenester 4. RS-232C Tilslutning til PC 5. TV SCART Tilslutning til TV via scart kabel 6. VCR SCART Tilslutning af video via scart kabel 7. AUDIO/VIDEO OUTPUT Tilslutning af audio og video signal (billede og lyd) til TV, video eller audio forstærker (stereoanlæg) /12V OUT Ekstern LNB switch, for skift mellem flere LNB hoveder via 0/12 volt switch 9. RF OUTPUT Tilslutning af modtageren til TV via RFsignal (tilslutning med antennekabel) OBS! Ved tilslutning via antennekabel opnås kun mono lyd på TV et. 10. RF INPUT Tilslutning af alm. antennesignal eller signal fra kabel-tv, antenneforening o.l. Bruges ved tilslutning af modtageren ved hjælp af RF OUTPUT 11. S/PDIF Tilslutning til digital forstærker (f.eks. for AC-3 surround 23

7 Programsøgning & CA Moduler Automatisk søgning Søger automatisk kanaler ind fra en valgt satellitposition, uden at du selv skal taste værdier ind først. Tilslutning af modtageren Der er flere forskellige måder at tilslutte modtageren til TV, video, forstærker m.v. Vi anbefaler at bruge et af følgende forslag for opnåelse af det bedst mulige resultat. Antenne alternativ Vælg hvilken satellit position du ønsker at søge programmer ind fra. Satellitnavn vises i linien under antenne alternativ. Husk at indstillingerne skal være korrekte i antenneopsætningen, før du kan lave automatisk søgning. Søgnings type Du kan vælge mellem Hurtig og Detaljeret søgning. Vælges Hurtig søgning, vil modtageren hurtigt finde de kanaler der er tilgængelige efter nogle forud indstillede værdier. Herved findes alle de mest gængse programmer. Detaljeret søgning giver mulighed for at du selv kan indtaste andre symbolrater end de mest brugte, f.eks. symbolrater der ligger uden for DVB-standarden. Modtageren laver en langsom, men meget detaljeret søgning, hvilket sikrer at selv kanaler der ikke overholder DVBstandarden samt kanaler med meget dårlig signalstyrke, også søges ind. Detaljeret søgning De forud indstillede symbolrater er tilpasset de gængse symbolrater på hver enkelt satellit position. Ønsker du at tilføje flere symbolrater end de viste, trykkes på den røde knap. Viasat søgning Lægger automatisk alle Viasat programmer ind. Canal Digital søgning Lægger automatisk alle Canal Digital programmer ind. 2-4 Common interface Du kan ud over at se alle ukodede programmer, bruge forskellige former for CA moduler til at se en stor del af de programmer som findes. Humax VACI 5350 understøtter i øjeblikket 6 forskellige CA moduler (Viaccess, Nagravision, CONAX, Crypto- Works, Irdeto og Mediaguard). Tilslutning af modtageren til TV 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til scart stikket på TV et. (Har TV et ikke scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antennestikket på TV et. (Valgfrit Ved brug af scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også) 3. Antennekablet der før var tilsluttet TV et tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 4. Tilslut kablet fra parabolen til LNB IN på modtageren Tilslutning af modtageren til TV & VIDEO 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede Scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til scart stikket på TV et. (Har TV et ikke scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af det 21-polede scart kabel til VCR SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til scart stikket på videoen. (Har videoen ikke scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 3. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antennestikket på videoen. (Valgfrit Ved brug af scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også) 4. Tilslut den ene ende af antennekabel til RF OUT (antenne ud) på videoen og den anden ende til antenne stikket på TV et. (Bruges scart kabel både mellem TV, video og til satellit modtageren, er det ikke nødvendigt også at benytte antennekabel for tilslutning) 5. Antennekablet til luftbåret signal eller kabel-tv der før var tilsluttet videoen, tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 6. Tilslut kablet fra parabolen til LNB IN på modtageren. Tilslutning af HiFi system til modtageren 1. Tilslut et RCA/Cinch stereo kabel (phono kabel) fra AUDIO L,R tilslutningerne bag på modtageren og til HiFi systemet (forstærkeren). Kan tilsluttes på indgange med betegnelser som LINE, AUX, SPARE, EXTRA, TAPE, MD m.v. OBS! Evt. pladespiller indgang på forstærkeren bør IKKE benyttes for tilslutning af satellitmodtageren 22 7

8 Tilslutning af modtageren Programsøgning Motorstyret system Din modtager kan bruge en motor af typen DiSEqC 1.2. Ønsker du at tilslutte en motor kan du kigge på side Manuel søgning Du kan angive parameter for frekvens, symbolrate m.m. for at finde programmer på en transponder. I bunden af skærmen kan du se om der er signal på den frekvens du vælger. Antennealternativ Vælg den antenne opsætning som du ønsker at søge programmer fra. Frekvens Indtast værdien med 0-9 på fjernbetjeningen. Symbolrate Indtast symbolraten. Brug / til at vælge mellem de forud programmerde værdier eller hvis der efter symbolraten er angiveet 0-9 kan du indtaste værdien med 0-9 tasterne på fjernbetjeningen. Tilslutning til TV og Video til modtager med motorstyring 1. Tilslut den ene ende af det 21-polede scart kabel til TV SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til scart stikket på TV et. (Har TV et ikke scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 2. Tilslut den ene ende af det 21-polede scart kabel til VCR SCART tilslutningen på modtageren og den anden ende til scart stikket på videoen. (Har videoen ikke scart stik benyttes udelukkende antennekabel for tilslutning) 3. Tilslut den ene ende af antennekabel til RF OUT (antenne ud) på videoen og den anden ende til antenne stikket på Tv et. (Bruges Scart kabel både mellem TV, video og til satellit modtageren, er det ikke nødvendigt også at benytte antenne- kabel for tilslutning) 4. Tilslut den ene ende af antennekablet til RF OUT på modtageren og den anden ende til antenne-stikket på videoen. (Valgfrit ved brug af Scart kabel er det ikke nødvendigt at bruge antennekabel for tilslutning også). 5. Antennekablet til alm. antenne signal eller kabel-tv der før var tilsluttet videoen, tilsluttes nu til RF IN på modtageren. 6. Tilslut kablet fra LNB en til LNB IN tilslutningen på motoren. Tilslut kablet fra parabolen (motoren) til LNB IN på modtageren. Polarisation Brug / til at vælge mellem de forud programmerde værdier. Vælg mellem auto, horisontal, vertikal FEC Brug / til at vælge mellem de forud programmerede værdier. Vælg mellem auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 Søgningstype Vælg mellem følgende: Simpel = Søg efter programmer på den ene transponder Netværk = Søg efter programmer på hele det valgte netværk Tryk på OK for at starte søgningen. Signalstyrke Viser styrken på signalet fra satellitten. Signalkvalitet. Viser kvaliteten af det signal som du modtagere. Dette skal være så højt som muligt og gerne 100% på alle de programmer du ser. 8 21

9 2-3 Programsøgning Antenne opsætning Her fortager du de indstillinger til de LNB er som er monteret i din installation. Du kan indstille LNB type, 22 KHz tone og DiSEqC. Du har 32 forskellige indstillinger som kan bruges i programsøgnings menuerne. Bemærk! Fra fabrikken er de 4 mest brugte satellitter programmeret på antenne alternativ 1 til 4 Antenne alternativ Der er 32 forskellige indstillingsmuligheder, disse hjælper dig med at lave forskellige kombinationer som passer til den opsætning som du har. Satellit navn Vælg det navn som du vil give den pågældende opsætning. Med / vælger du det navn som passer dig. Navnet bliver brugt til at huske hvilken satellit opsætningen gælder for. LNB frekvens Vælg LNB frekvensen som passer til den LNB der er monteret. 1. / Skifter mellem Universal, 5150, 9750, 10600, 10750, 11475MHz eller Hvis den frekvens ikke findes som du skal bruge kan du med nummer tasterne indtaste frekevnsen. 3. Vælger du Universal kan punktet 22 KHz ikke vælges. 22 KHz Tone Hvis du har monteret 2 LNB er og der er monteret et 22 KHz relæ kan du bruge denne indstilling til at skifte mellem de to LNB er. 0/12V switch Hvis du har monteret 2 LNB er og der er monteret et 0/12V relæ kan du bruge denne indstilling til at skifte mellem de to LNB er. Dette kan evt. også bruges hvis du både har et motorstyret system sammen med en fast monteret parabolskærm. DiSEqC Vælg mellem følgende: Tone Burst A eller B Indgang A/B på en switch DiSEqC 1 til 4 Indgang 1 til 4 på en switch 20 Programsøgning Tilslutningsmuligheder for parabol 1. Tilslutning af DiSEqC 1.0 Alle Humax modtagere kan bruges med DiSEqC 1.0, hvilket muliggør tilslutning af flere parabol LNBér til samme modtager. Skal der tilsluttes 2- eller flere LNB er (mikrobølge hoveder), bruges en DiSEqC 1.0 switch til dette. 1. Tilslut coax kabel fra den første LNB til LNB 1 eller LNB A indgangen på DiSEqC switch en. 2. Tilslut coax kabel fra den anden LNB til LNB 2 eller LNB B indgangen på DiSEqC switch en. 3. Benyt samme fremgangsmåde ved tilslutning af flere LNB er for modtagelse af flere satellitpositioner. 4. Tilslut den ene ende af coax kabel til udgangen på DiSEqC switch en og den anden ende til LNB IN på satellit modtageren. 2. Tilslutning til DiSEqC 1.2. motorstyring Se venligst side Tilslutning af parabolantenne Modtageren kan tilsluttes til enten parabolantenne med ét LNB hoved, til parabolantenne med flere LNB hoveder eller til flere parabolantenner. Ved tilslutning af flere LNB hoveder og/eller flere paraboler til modtageren, benyttes en switch (DiSEqC eller 0/12 V switch) og der føres stadig kun ét kabel fra parabolerne til modtageren. Har du i forvejen ekstra satellit modtager, f.eks. analog modtager, eller andet, kan denne tilsluttes direkte til Humax modtageren, og få signal via den nye Humax modtager. Tilslut flere LNB er til modtageren 1. Hvis der skal tilsluttes flere LNB-hoveder for flere satellitpositioner, samles tilslutning af alle LNB er i én switch (DiSEqC,22 KHz, 0/12 V) og der føres ét kabel ned i modtageren 2. Tilslut udgangen på switchèn til LNB-IN på modtageren 3. Benyttes 0/12V switch, skal denne tilsluttes til den separate 0/12V tilslutning bag på modtageren. 4. Gennemsløjfning Har du en anden satellitmodtager der skal tilsluttes til samme anlæg, tilkobles denne via LNB UD bag på modtageren, og føres over til LNB-indgangen på den anden modtager. 5. Tilslutning med optisk digital kabel Den digitale optiske udgang S/PDIF bruges til Dolby digital lyd, f.eks. AC-3. Tilsluttes til audio forstærker med optisk digital indgang. Bemærk at det p.t. kun er PRO7 på Astra der udsender AC-3 lyd. 9

10 Tilslutningsmuligheder for parabol 6. Software opdatering Humax digital satellit modtagere er et meget avanceret produkt med den bedste software der findes, og kan bedst sammenlignes med en computer. Hvis der bliver fundet en fejl i softwaren, eller der bliver tilføjet nye funktioner, kan det være nødvendigt at opgradere softwaren i din modtager. Der findes 2 måder at opgradere softwaren på: Computer til modtager Via satellitten Sirius 2 At opgradere over satellitten er den simpleste måde at downloade en ny software på. Dog er det Humax som bestemmer hvornår denne software opgradering skal finde sted. SUSS er et Humax logo for loader software der kan opgradere software over satellitten. Bemærk! Software opgradering over satellitten kan kun ske hvis: 1. Modtageren har den rigtige loader version 2. Hvis Humax vælger at frigive en ny software 3. At modtageren og modtage udstyret er korrekt justeret. System indstillinger 2-2 Redigere programmer Du kan redigere programmerne i favoritlisten sådan at de passer til dit behov. Bemærk at koden fra fabrikken er Redigere programlisten. Brug knapperne / til at vælge den liste du vil redigere, tryk på for at rediger programmerne i listen. Slet et program Brug / til at markere programmet du ønsker at slette. Tryk på den RØDE knap og programmet bliver slettet. Når du trykker EXIT knappen bliver du spurgt om du ønsker at gemme. Tryk OK for at gemme ændringerne eller EXIT for at fortryde. Når du har markeret et program har du følgende muligheder: RØD - Sletter et program GUL - Sletter alle programmer Blå - Låser et program Tilføje programmer til favoritlisten Brug / til at markere den favorit liste du vil tilføje programmer til og tryk på RØD. Nu har du i boksen til venstre hele din programliste. I boksen til venstre kan du se de programmer du vælger eller har valgt. GRØN - Tilføj et program BLÅ - Tilføj alle programmer Hvis du står i den højre boks har farve knappere følgende funktioner: RØD - Sletter et program fra listen GUL - Sletter alle programmer fra listen

11 A/V indstillinger Programguide (EPG) Videosignal Indstilling af udgangssignal via scart kabel (CVBS/RGB/S-Video) Audio signal Vælg mellem stereo og mono signal. Dette gælder både for scart udgang og RCA/Cinch (phono) udgang. Dolby Digital Er Dolby digital aktiveret (i ON position), og programmet udsendes med digital lyd, vælges det sprog / lydspor automatisk hvor Dolby digital er tilgængelig. Bemærk: Er Dolby i ON position, vil der kun være lyd ud på den optiske udgang, hvis der modtages et AC - 3 signal Skærmindstilling Vælg skærmindstilling efter hvilket tv der tilsluttes til modtageren (4:3 eller 16:9) Vis skærmformat Indstil hvordan en udsendelse vises på skærmen. Er dit TV f.eks. i 4:3 format, men udsendelsen sendes i 16:9, kan du vælge mellem visning på fuld skærm (center). Herved mangler noget af billedet i siderne. Eller vælge at se udsendelsen i Letter-box, så hele billedet vises i det rigtige format, men med sort bjælke foroven og forneden i billedet. Er TV et i 16:9 format, men udsendelsen i 4:3, kan du ligeledes vælge gengivelse på hele tv skærmen eller visning af det oprindelige format (center) med sort bjælke ved siderne. Det anbefales at prøve sig frem, for at finde den indstilling du foretrækker. UHF indstilling Ved brug af coax kabel (antennetilslutning) i stedet for scart, indstilles modtageren til en ledig UHF kanal på TV et. Fabriksindstillingen er kanal 38. Kanal Vælg en ledig UHF kanal. Værdierne for kanal/frekvens er forskellige for de enkelte PAL standarder: Pal Standard Vælg den rigtige PAL standard. (PAL G i Danmark) Offset Finindstilling af UHF udgangssignal Opstart af modtageren 1. Tryk OK 2. Marker Program søgning 3. Tryk OK 4. Tryk på pil højre 5. Indtast din kode Tryk på OK 7. Marker Viasat søgning og tryk OK 8. Tryk på OK for at starte programsøgningen. 9. Mens program søgningen er i gang kan du følge processen og se hvilke programmer modtageren finder. 10. Når programsøgningen er gennemført kan du ved at trykke på den røde knap fjerne uønskede programmer 11. Når du har redigeret din programliste kan du gemme programmerne ved at trykke på EXIT 12. Har du tegnet abonnement på Canal Digitals programpakke kan du markere Canal Digital søgning og gentage punkt 8 til 11 igen. 13. Har du mulighed for at se programmerne på Hotbird og Astra markerer du punktet automatisk programsøgning og laver en ny søgning for hver af de to positioner. Bemærk! Modtagerens DiSEqC indstillinger er forprogrammeret til at modtage de 4 mest brugte satellitpositioner. Dette betyder at LNB erne skal monteres i følgende rækkefølge på DiSEqC switchen. Indgang 1 = LNB en til Thor Indgang 2 = LNB en til Sirius Indgang 3 = LNB en til Hotbird Indgang 4 = LNB en til Astra Den samme indstilling kan bruges hvis dit parabol sæt er leveret med en Digistar monoblock LNB, dog er det kun muligt at se Sirius og Thor

12 12 Funktioner Informations vindue Viser en kort beskrivelse af det aktuelle og næste program 1. Når du skifter til et nyt program kan du se programnummeret, programnavn, den aktuelle tid, om programmet er kodet, undertekster til rådighed, om der udsendes tekst-tv, og om der udsendes Dolby Digital i bunden af skærmen. 2. Oven over info bjælken kan du se start og slut tidspunkt samt programnavnet på den nuværende og næste udsendelse. Denne funktion bliver kun vist hvis den udsendes af programudbyderen. 3. Hvis i logoet bliver vist er der en udviddet information om programmet til rådighed. Denne beskrivelse af programmet kan du se ved at trykke to gange på INFO knappen. 4. Hvis Viasat logoet bliver vist i info baren bliver applikationer som Viasat tilbyder startet, eller du kan ved tryk på GUIDE knappen starte Viasat s portal hvor du kan vælge mellem de tjenester som Viasat tilbyder. Du kan altid afbryde en kørende applikation ved tryk på EXIT. 5. Ved at trykke på INFO eller EXIT kan du fjerne Info baren igen. 6. Brug for at se navnet på det næste program og hvornår det starter. Programskift 1. Direkte programvalg ved tryk på knapperne 0-9 på fjernbetjeningen. 2. Tryk P+/P for at skifte til det næste TV/radio program. For at vise det sidst sete program (foregående), tryk på knappen (BACK) Programliste 1. For at få et større overblik over de programmer som du har til rådighed, kan du ved tryk på OK knappen få den komplette liste frem over de programmer som er gemt i modtageren 2. Trykker du på BLÅ skiftes der mellem de forskellige lister i følgende rækkefølge TV listen, Favorit listen og Radio listen. Trykker du på GUL bliver listen vist i modsat rækkefølge. 3. For at se det program som du ønsker, kan du bruge pil op eller ned til at markere programmet og tryk på OK for at vælge det. Du kan også med P+ eller P skifte til det næste eller forrige program. Farveknapperne virker på følgende måde i programlisten: RØD - Listen vises i numerisk rækkefølge GRØN - Listen vises i alfabetisk rækkefølge Gul - Næste programliste Blå - Forrige liste - Næste side - Forrige side Programguide (EPG) Menu opsætning Vælg menu gennemsigtighed, tid for visning af INFO boksen m.v. Menu gennemsigtighed (OSD) Vælg hvor kraftigt baggrunden skal fremtræde i visse menuer. Brug piletasterne / for at ændre indstillingerne. Varighed af INFO boksen på skærmen Indstil hvor lang tid bjælken med program information skal vises efter der er skiftet kanal på modtageren. Kan indstilles fra 0 20 sekunder. Børnelås Modtageren kan låses helt eller delvis. 1. Tryk MENU, vælg Parameter og vælg Børnelås og tryk (OK). ****Pinkode er fra fabrikken indstillet til Indtast pinkoden Du kan vælge at låse modtageren helt (pinkode indtastes herefter ved hvert programskift) eller låse modtageren delvist i forhold til alders klassifikation. (6, 10, 14, 18 år eller helt låst) (Aldersklassifikation virker kun hvis det understøttes af programudbyderen). 4. Ændring af pinkode: Marker punktet Ny PIN kode med / tasterne, tast den nye pinkode Ind og tryk OK. Gentag indtastning af ny pinkode i punktet Bekræft kode og tryk OK. 5. Afslut med OK. Koden er nu ændret. 17

13 Programlisten Tidsindstilling Her kan den aktuelle tid indstilles i forhold til lokal tid, og du kan indstille timerfunktionen. Aktuel tid Indstil den aktuelle tid. Bemærk: Klokken indstilles efter den kanal du slukker modtageren på. Dette kan betyde at hvis programmet sendes fra en anden tidszone passer klokken ikke. Vi du være sikker på at klokken passer på modtageren når den er slukket skal du slukke modtageren på en Viasat eller Canal Digital kanal. Bemærk: Tiden udlæses fra hver enkel kanal, så der kan godt forekomme tidsforskel på programmer selvom de ligger på samme satellit position. (Samme tidszone). Tids offset Viser GMT tidsforskel i forhold til den lokale tidsindstilling. Timer Visning / indstilling af timerindstillingen samt mulighed for at slukke timer helt. Slukkes timeren, vil denne IKKE blive aktiveret. Timeren tænder / slukker modtageren, og kan f.eks. bruges i forbindelse med optagelse fra parabol til video. Timer indstilling Start tidspunkt samt Stop tidspunkt bestemmer hvornår modtageren tænder / slukker. Start tidspunkt Vælg hvilket tidpunkt modtageren skal tænde. Start på program nr. Med piletasterne / kan du vælge hvilket program timeren skal starte modtageren på. Brug TV/radio knappen på fjernbetjeningen for at skifte mellem radio og tv programmer. Programnavn Viser navnet på det program timeren er indstillet til at starte på. Stop tidspunkt Vælger hvornår timeren skal slukke modtageren igen. Funktioner Volume kontrol (lydkontrol) Lyden justeres op & ned, med knapperne V+/V. For at afbryde lyden helt, tryk på knappen mute Tryk på mute eller knapperne v+/v- for at få lyden tilbage igen. VALG AF LYDSPOR Under nogle udsendelser udsendes der flere lydspor / flere forskellige sprog. Tryk på den grønne knap for visning af tilgængelige sprog. Vindue med sprogvalg vises nu i øverste venstre hjørne på skærmen. Ændring af lydspor indstillinger: 1. / Bruges til at vælge lydspor I henholdsvis højre og venstre lydkanal 2. / Valg af ønsket sprog 3. OK, EXIT Vinduet for lydvalg forsvinder fra skærmen igen, med de valgte ind stillinger gemt. Dolby Digital lydspor bliver indikeret med logoet ved siden af lydsporet. Vælger du et sådant lydspor bliver lyden kun udsendt via S/PDIF udgangen på modtageren, og kan afkodes med en ekstern Dolby Digital dekoder som kan være indbygget i et fjernsyn eller i en forstærker.! Husk at stille lydsporet tilbage igen da du ellers ikke har korrekt stereolyd på de andre programmer. VALG AF UNDERTEKSTER Under nogle udsendelser er det muligt at vælge undertekster på flere forskellige sprog, ved tryk på den gule knap. Ændring og valg af undertekster: 1. / Valg af ønsket sprog 2. Tryk OK for permanent valg af sprog 3. For at fjerne undertekst, tryk EXIT på fjernbetjeningen TELETEXT Brug fjernbetjeningen til TV et for at få adgang til tekst-tv. Der er ikke adgang til tekst-tv via fjernbetjeningen til satellit modtageren

14 Gennemgang af hovedmenuen 1. EPG (elektronigs program guide) EPG en gør det muligt for dig at se informationer om hvilke programmer der bliver sendt på de kanaler som du råder over. Dette kan du gøre ved at trykke på GUIDE knappen. Hvis Viasat eller andre programudbydere stiller en Open-TV applikation til rådighed vil denne blive startet. Er der ingen Open-TV applikation til rådighed startes den indbyggede EPG. Den indbyggede EPG NU Mode Viser informationer om alle de programmer der sender nu. I denne mode kan du se informationer om programnavn, navnet på udsendelsen, start og slut tidspunkt samt i bunden en beskrivelse af udsendelsen. Brug eller til at markere det program du ønsker, tryk derefter på OK for at se programmet. For at se billedet i fuld størrelse trykkes på exit. De farvede knapper kan bruges til følgende: RØD - Nu oversigten GRØN - Ugentligt oversigt GUL - Se oversigten over bestilte programmer. Ugentligt oversigt Viser en oversigt over alle udsendelser for hele ugen. Med / kan du vælge at se programoversigten for den dag du ønsker. For at bestille en udsendelse vælger du udsendelsen og trykker på den HVIDE knap. Bestilt oversigten Viser alle de udsendelser du har bestilt. Du kan maximalt bestille 16 udsendelser. For at annullere en bestilling markerer du bestillingen med / og trykker på GUL Gennemgang af hovedmenuen 2. Menu Fra hovedmenuen er det muligt at fortage alle indstillinger, samt søge efter nye programmer. Udover dette har du mulighed for at få informationer om hardware og software version. Parameter menuen giver dig kontrol over de interne indstillinger i modtageren samt indstillingerne til de eksterne enheder. Sprog valg Vælg sprog for skærmmenu, lyd og undertekster. 1. Marker Sprog valg under systemindstillinger og tryk OK 2. Tryk på en af piletasterne / for at vælge mellem de tilgængelige sprog. Dette gentages i alle 3 punkter (menusprog, lyd sprog og undertekst) 3. Bladre op/ned med pilene /, afslut med at trykke OK. Menusprog Vælg det ønskede sprog som angivet ovenfor. Du kan bl.a. vælge mellem Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk og Tyrkisk. Efter sprogvalg vil alle modtagerens menuer blive vist i det pågældende sprog. Lyd sprog Hvis en udsendelse ikke sendes på det sprog der er valgt under punktet lyd sprog, gengives udsendelsen med original lydspor (bl.a. ved engelske film med dansk undertekst). Følgende sprog er bl.a. tilgængelige: Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Rumænsk, Russisk og Svensk. Undertekst Vælg det fortrukne sprog til undertekstning. Du kan bl.a. vælge mellem: Dansk, Tjekkisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Ungarsk, Italiensk, Portugisisk og Spansk

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere