ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Plan for branding af Nordfyn Nordfyns lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi Ansøgning om tilskud til naturvejleder for Odense Fjord...5 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Udviklingsplan for Nordfyns Kommune Låneomlægning Otterup Hallen...7 SAGER TIL EFTERRETNING Meddelelser Eventuelt...9

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 98. Plan for branding af Nordfyn Sagsnr J.nr P20 For at Nordfyns Kommunes plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme skal blive til virkelighed, skal der handles. Som første led i processen med at virkeliggøre planen anbefaler administrationen, at få udviklet en plan for, hvordan vi brander kommunen. En professionel og gennemarbejdet plan skal sikre at der bliver udarbejdet et entydigt og let forståeligt budskab omkring den nordfynske identitet og de særlige nordfynske værdier (herunder slogan og logo for det nordfynske område, à la visit Sweden) at der udarbejdes en konkret handlingsplan for, hvordan budskabet kommunikeres ud, både internt i organisationen, internt i kommunen og over for lokale virksomheder samt eksternt over for turister, potentielle bosættere og erhvervsliv. at der udarbejdes en brandingværktøjskasse for alle på Nordfyn, som ønsker at bruge den (f.eks. foreninger, virksomheder). Værktøjskassen skal som minimum indeholde logofiler, designskabeloner og et lille arkiv med udvalgte nordfynske fotos. Endvidere vil det være ønskværdigt, at der sker en måling af planens effekt. Til at udarbejde ovenstående, er der brug for højt specialiseret viden for at få en operationel plan, der er let at implementere. Erhverv og Fritid foreslår, at der entreres med et professionelt kommunikationsbureau med erfaring i destination/place branding (branding af et geografisk område til forskel fra branding af et produkt) og udvikling af planen. I forbindelse med udarbejdelsen af planen forventer administrationen også at nedsætte en høringsgruppe, der kan kommentere planen efterhånden, som den tager form. Det foreslås, at høringsgruppen består af 5-6 personer, herunder erhvervschefen og turistchefen og en eller flere repræsentanter for Erhverv og Fritid og det lokale erhvervsliv I første omgang skal der indhentes tilbud fra kommunikationsbureauer. Tidsplan for indledende tiltag i udarbejdelsen af en kommunikationsplan for Nordfyns Kommune Baggrund for udarbejdelsen af kommunikationsplanen

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 4 Personalemæssige konsekvenser: Informationskonsulenten og projektkonsulenten finder kommunikationsbureauer, udarbejder kommissorium og bistår kommunikationsbureauet med oplysninger og kontakter. Økonomiske oplysninger: Der er kr til markedsføring på budgettet. Det forventes, at størstedelen af pengene vil blive brugt på udarbejdelsen af brandingplanen. Effektmålingen er ikke indbefattet. At arbejdet med brandingplanen iværksættes, samt at sagen genoptages, når der foreligger konkrete tilbud fra kommunikationsbureauerne. Arbejdet med brandingplanen iværksættes. Sagen genoptages når der foreligger konkrete tilbud fra kommunikationsbureauerne. Brandingplanen skal tage udgangspunkt i plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme. 99. Nordfyns lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi Sagsnr J.nr P20 Nordfyns lokale aktionsgruppe (LAG) har lavet en udviklingsstrategi inden for rammerne af landdistriktsprogrammet Udviklingsstrategien er udarbejdet af LAG en, men under skelen til Nordfyns Kommunes kommende planstrategi og planen for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme. LAG ens målsætninger er overordnet formuleret i fire indsatsområder: Bæredygtigt erhverv og samarbejde Befolkningsudvikling herunder bosætning Turisme og oplevelse Kultur og fritid Der er lagt vægt på, at målsætningerne læner sig op ad både idéerne i Nordfyns Kommunes kommende plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme og op ad landdistriktsprogrammets indsatsområder.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 5 Nordfyns Kommune skal godkende LAG ens udviklingsstrategien i henhold til bekendtgørelsen om lokale aktionsgrupper. LAG Nordfyn udviklingsstrategi Følgebrev til Nordfyns Kommune Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent Hanne Bille har været med fra starten i oprettelsen af den lokale aktionsgruppe og i udarbejdelsen af udviklingsstrategien. Økonomiske oplysninger: Den lokale aktionsgruppe har fået et budget på 1,8 mio. kr. om året i 2007 og 2008 til at støtte nordfynske projekter inden for rammerne af udviklingsplanen. Beløbet er ikke en del af det kommunale budget. Det årlige beløb for er endnu ikke fastlagt. Administrationen indstiller, at udvalget godkender udviklingsstrategien. Administrationens indstilling godkendt Ansøgning om tilskud til naturvejleder for Odense Fjord Sagsnr J.nr Ø40 Sekretariatet Fjordens dag fremsender ansøgning om et årligt tilskud på kr i 3 år til en fælles naturvejleder for Odense og Kerteminde Fjord. Naturvejlederen vil have følgende mål for sit arbejde: 1. At igangsætte naturaktiviteter i fjordområdet i samarbejde med skoler, ældreråd samt andre borgergrupper. 2. At lave undervisningskoncepter for skoler i fjordkommunerne med vægt på sundhed, naturoplevelser og friluftsliv. 3. At understøtte og udvikle etablerede natur- og friluftsaktiviteter, herunder Fjordens Dag.

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 6 4. At udvikle og afprøve nye spændende og gerne action- eller eventyrprægede friluftsaktiviteter, der også kan tiltrække naturfremmede borgere. Friluftsrådet har bevilget et årligt tilskud på for en 3 årig periode og Odense Kommune har bevilget kr. årligt fra den sundhedsforebyggende pulje. Naturvejlederansøgning Odense og Kerteminde Fjord Budget for Naturvejlederansøgning, Odense og Kerteminde Fjord Økonomiske oplysninger: Der er en uprioriteret pulje til andre kulturelle formål på kr samt initiativpuljen. Til politisk drøftelse. Ansøgningen imødekommet med et årligt tilskud på kr Tilskuddet finansieres ved en budgetomplacering fra Initiativpuljen. SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 101. Udviklingsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P20 Præsentation og gennemgang af Nordfyns Kommunes Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme ved konsulent Peter Saabye Simonsen fra Saabye, Stendrup & Partners. Administrationen fremlægger det endelige udkast. Erhvervschef Birger Munter, turistchef Roar Møgelbjerg, projektkonsulent Hanne Bille og direktionen deltager i mødet fra kl Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv & turisme, udkast 2 (internt arbejdsdokument)

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 7 Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 7. januar 2008: Punktet genoptages den 24. januar Udviklingsplanen tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelser. Udviklingsplan for Nordfyns Kommune tilrettes efter erhvervsog fritidsudvalgets beslutninger. Erhvervs- og Fritidsudvalget inviterer Kommunalbestyrelsen til temadag torsdag den 14. februar 2008 kl på Otterup Rådhus om udviklingsplanen. Erhvervs- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært møde tirsdag den 5. februar 2008 kl Låneomlægning Otterup Hallen Sagsnr J.nr Nordfyns Kommune yder driftstilskud til kommunens selvejende idrætshaller. Tilskuddet beregnes bl.a. på baggrund af hallernes udgifter til renter og afdrag på lån. Otterup Hallerne har for flere år siden optaget realkreditlån med variabel rente. Da den variable rente de seneste år har været meget lav, har ydelserne på hallens lån været tilsvarende lave. Kommunens tilskud til hallerne har derved også været lavere, end hvis lånene havde været optaget med fast rente. De variable renter er imidlertid steget det seneste års tid. Det har medført, at kommunen i 2007 måtte yde et yderligere tilskud til Otterup Hallerne til dækning af øgede renteudgifter. For at undgå yderligere usikkerheder om tilskudsudbetalingen til hallerne har kommunen anbefalet Otterup Hallerne at omlægge lånene fra variabel til fast rente.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 8 Dette er nu sket. Hallernes lån er omlagt til fast rente og med samme løbetid. Redegørelse om låneomlægning fra Otterup Hallen. Økonomiske oplysninger: Omlægningen medfører, at de årlige ydelser på lånet stiger med ca kr. årligt i forhold til Til gengæld er der tale om en fast årlig ydelse, som ikke ændres i lånets løbetid på 23 år. Der er i 2008 budgetteret med samlede driftstilskud til hallerne på ca. 3,7 mio. kr. Budgettet er forhøjet med kr. for bl.a. at dække stigende renteudgifter fra 2006 til Otterup Hallernes yderligere terminsydelser på kr. kan ikke dækkes af det nuværende budget. Skal hallerne kompenseres fuldt ud, kræver det således en tillægsbevilling på kr. Det indstilles, at der ydes ekstra tilskud til Otterup Hallernes øgede terminsydelser. Det ekstra tilskud udbetales mod dokumentation for de øgede terminsydelser. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til driftstilskud til hallerne på i alt kr. i Den fremtidige driftsudgift søges indarbejdet indenfor udvalgets budgetområde. Ansøgningen imødekommet med et tilskud på kr i Tilskuddet finansieres ved en budgetomplacering fra Initiativpuljen. SAGER TIL EFTERRETNING 103. Meddelelser Sagsnr J.nr G01

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 9 Kulturposten fremsender regnskab for 2007/2008. Ore Sogns Lokalråd fremsender åbent brev om lokalsamfundets udvikling. Til efterretning Eventuelt Sagsnr J.nr G01 Intet.

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere