MUSEUMSAVISEN MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV. Nr. 54 Juli årgang. Anders Bundgård i Baldersbæk Kontaktannonce Museets nye naturvejleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEUMSAVISEN MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV. Nr. 54 Juli 2012 32. årgang. Anders Bundgård i Baldersbæk Kontaktannonce Museets nye naturvejleder"

Transkript

1 MUSEUMSAVISEN Nr. 54 Juli årgang MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV Anders Bundgård i Baldersbæk Kontaktannonce Museets nye naturvejleder Museets årsberetning for 2011 Museumsavisen nr. 53, januar 2012, 32. årgang 1

2 Museet på Sønderskov Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Tlf Fax Museets åbningstider: Tirsdag søndag kl Mandag lukket. Kontoret er åbent hverdage Efter forudgående aftale med museets kontor er der også adgang for skoleklasser udenfor normal åbningstid. Der er endvidere mulighed for at aftale gruppebesøg med introduktion og/eller omvisning også udenfor normal åbningstid. Museets faste medarbejdere: Museumsleder Kirstin Eliasen Bogholder: Ellen Marie Viuff Museumsinspektør: Peter Munch Jensen Museumsinspektør: Linda Klitmøller Museumsvært: Hanne Petersen Museumsassistent: Joan Lindberg Rengøringsassistent: Lis Johansen Arkæolog: Scott Robert Dollar Arkæolog: Anita Terp Arkæolog: Martin Egelund Poulsen Arkæolog: Lars Grundvad Arkæolog: Britt Majken Petersen Naturvejleder: Sam Bøgesgaard Sørensen Holsted - Brørup - Vejen Egnens Museumsforening blev stiftet den 6. februar 1979 med det formål at oprette og drive et kulturhistorisk egnsmuseum. Med virkning fra 2007 er museumsforeningens navn i kraft af kommunalreformen ændret til Museumsforeningen Sønderskov. Museet og Museumsforeningen har samme bestyrelse. Formand: Inger Bråsch Gram, Villumsvej 4, 6683 Føvling, tlf ; Medlemmer af forretningsudvalget: Kaj Neumann, Esbjerg, Bodil Baagø, Maltbæk; Øvrige medlemmer: Eva Bræmer-Jensen, Sdr. Stenderup, Viggo Momsen, Brørup, Ann Møller Gram, Rødding, Kirsten Lorenzen, Vejen og Gunnar Krog, Brørup; Udpeget af Vejen Kommune: Bodil Baagø, Maltbæk og Birgitte Wind, Rødding. Kontingent 2012: 125,- kr. for enkeltmedlemmer og 175,- kr. for par. Kontingentet omfatter partoutkort for årets besøg, ligesom foreningens medlemmer modtager Museumsavisen og meddelelser om aktiviteter. Redigering og layout: Peter Munch Jensen 2

3 Villa Baldersbæk i Der er endnu ikke anlagt park, ligesom søerne ikke er gravet. Anders Bundgård i Baldersbæk I tiden frem mod år 1900 anlagde velhavende mennesker fra især København en lang række plantager på den jyske hede. Disse københavnere ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats for fædrelandet, skabe nye arbejdspladser på heden, ændre kulturlandskabet og give sig selv en række herlighedsværdier. Ideen kom fra Hedeselskabets grundlægger Enrico Dalgas. Han kom i kontakt med en række nyrige købmænd og grosserere i København, som finansierede foretagendet. Alle disse rige københavnere lagde ved købet vægt på de landskabelige kvaliteter. Anlæggelsen af plantager på den jyske hede og opførelsen af palælignende plantørgårde med bl.a. Hack Kampmann som arkitekt var udgangspunktet for et helt herregårdslignende samfund, der dannede rammen om et herskabeligt liv. Disse plantørgårde blev anlagt med assistance fra tidens førende arkitekter og landskabsarkitekter hentet fra København. Tidens største kunstnere udsmykkede endvidere haverne og jagtgårdene, bl.a. Joachim Skovgaard, Bindesbølle, Anders Bundgaard, Krøyer. Baldersbæk er et eksempel herpå. Plantagen blev anlagt af grosserer Holger Petersen omkring århundredeskiftet. Her opførte han den imponerende villa og skabte et meget smukt naturområde. Hedeselskabets forhenværende di- 3

4 Den harpespillende pige i 1913 med parterreanlægget og pergola i baggrunden. rektør, C.E. Flensborg, skriver i starten af 1900-tallet, at de store plantager nærmest fungerede som en slags kulturcentre i de førhen så øde hedeegne. Flensborgs kultursyn indebar, at han med kultur udelukkende mente borgerskabets og storbyernes kulturelle liv, mens den lokale befolknings gøremål og interesser ikke kunne kaldes kultur. Kultur var finkultur, og københavnerplantagerne bragte denne finkultur ud til de kulturløse hedebønder! Selvom de store landsteder var opført som feriehuse, blev der lagt vægt på, at man kunne bo standsmæssigt, mens man lå på landet. Man indrettede husene, haven, sin påklædning og sine vaner i fuld overensstemmelse med borgerskabets egen opfattelse af, hvad der var passende for deres sociale klasse. Herskabet havde således hele sin kulturelle bagage med fra hovedstaden. I årene fra opholdt billedhuggeren Anders Bundgård, , sig ofte på plantageejendommene, hvortil han lod udføre en række skulpturer, bl.a. den berømte statue af E. Dalgas ved Høllund Søgård. Holger Petersen og Anders Bundgård var nære venner, hvilket fik den betydning, at Bundgård kom til at udføre en række skulpturer til Baldersbæk. For dem, der ikke kender Anders Bundgård, kan det kort oplyses, at hans værker er udført i en robust, naturalistisk stil, ofte i granit, og den fabulerende form viser hans interesse for dansk kirkekunst. I 1890 erne stod han for den ydre udsmykning af Københavns 4

5 Rådhus og det ny Christiansborg. Det store gennembrud var Gefionspringvandet, der må betegnes som hans hovedværk. Bundgårds værker rummer ofte et mytologisk og nationalt element eksempelvis Cimbrertyren, der bliver genfortalt i en folkelig nyromantisk stil, som har medvirket til hans popularitet, idet hans værker er let forståelige. Hans evner for anekdotiske pointer og monumental form gjorde ham til en velegnet skaber af store nationale monumenter. Bundgårds kraftfulde formsprog giver hans skulpturer præg af noget rodfæstet dansk, og med opfattelsen af den nordiske fortid og mytologi som en national kraftkilde, må han siges at stå i åndelig gæld til Grundtvig. I det nedenstående vil jeg gennemgå Bundgårds værker i Baldersbæk. Anders Bundgårds første bestilling var det smukke springvand af en lille harpespillende pige. Her var det Bundgårds egen datter, der sad model. Springvandet befinder sig i den for offentligheden lukkede have bag villaen. Da der ikke var lagt vand og strøm ind i villaen, havde man problemer med at få vandet til at springe. Heldigvis løb Baldersbæk nedenfor villaen, og ved at stemme bækken op og nedlægge et ca. 300 meter langt glaseret lerrør kunne man få et fald til en udvendig, støbt kælder, hvor der var placeret en stødhævert / hydraliskvædder. Stødhæverten kunne så skabe et tryk, der kunne fylde en stor vandbeholder på loftet af villaen, og herfra blev vandet fordelt til springvandet med den harpespillende pige og det senere opstillede springvand med den lumske dreng. Generelt skal man være forsigtig med at omregne datidens priser til nutidens, men et forsigtigt gæt vil være, at hele anlægget med stødhævert, vandbeholder, rørføring osv. kostede, hvad der i dag ville svare til ca kr. Hertil skal det bemærkes, at indretningen blev ændret i 1927, da man fik indlagt strøm i villaen og dermed fik mulighed for egen boring og rindende vand. Holger Petersen var en mand med en barok form for humor og kunne godt lide en god spøg. I selve villaen fandtes der en stol, hvor armlænene klappede sammen, når man satte sig i den. En anden installation var natpotten, der spillede en lille melodi, når man benyttede den. End ikke i parken kunne man føle sig sikker. I 1913 lod Holger Petersen Bundgård udføre et springvand med en lille lumsk dreng. Når parkens gæster Den lumske dreng i 1916 Bemærk at vandet løber lige ud på jorden. Sidenhen blev der støbt en stenkumme rundt om springvandet. 5

6 Den berømte treherredssten. I 1913 rejst i engen, hvor høet står i hæs. træder på et trin, udløser de en stråle, der sprøjter udover den uheldige. Figuren, der er udført i bronze, er anbragt på en granitsokkel med løvehoveder, hvorfra der løber tynde vandstråler. Recirkulering var ikke opfundet, og derfor løb vandet fra springvandet bare ud i græsset. Senere valgte man dog at udbygge springvandet, der således fik et 8-kantet vandkar under sig. Holger Petersen nåede dog aldrig selv at opleve springvandet, da han døde få måneder før, den var færdig. Et andet af Bundgårds værker, der er opstillet ved Baldersbæk, er Treherredsstenen. Stenen blev rejst under stort postyr i august 1913 på det sted, hvor 3 herreder støder sammen. En måned senere skriver Bundgård i gæstebogen på Baldersbæk: Herredsmærket er færdigt! Gid det står i tusinde år. Oprindelig stod stenen på en lille ø midt i Holme Å, en såkaldt holm, som åen tidligere var meget rig på deraf navnet. Senere blev den flyttet til åbrinken. På stenen har Anders Bundgård oplistet tilplantningen i de 3 herreder med årstal, og herover findes 3 ansigter af henholdsvis Johan Christoffer Steimeier, Enrico Dalgas og I.C Sørensen, alle meget betydningsfulde mænd for hedetilplantningen. De lokale bønder fik stor glæde af Holger Petersens initiativer der skabte arbejde og omsætning i lokalsamfundet. Som tak besluttede lokalbefolkningen at rejse et monument over ham i anledning af 25 års jubilæet for plantagens grundlæggelse. Man kontaktede derfor Bundgård. Bundgård var, som så mange andre af tidens kunstnere, præget af den nyromantiske ånd. Som et modtræk til fornuftsdyrkelsen fattede romantikkens kunstnere interesse for 6

7 Bønderne i gang med at rejse den store stendysse i stendysser, gravhøje og kilder, ligesom interessen for sagnhistorier, oldtiden og middelalderen øgedes. Disse elementer blev opfattet som smukke landskabsruiner fra en svunden tid. Derfor faldt det naturligt, at Holger Petersen skulle hædres med en stendysse. De lokale bønder kørte til Klelund By, hvor der fandtes en langdysse, som man kaldte Æ stuer jyndovn. Her fandt man de store sten, der skulle bruges. Med seks store heste fik man stenene fragtet til Baldersbæk. Herefter fik man opstillet et trebenet hejseværk, og ved hjælp af en talje, svære reb og muskelmasse fik man stendyssen rejst. Bundgård kunne efterfølgende udhugge relieffer i stenene i form af en mand, der pløjer med stude, én der graver et hul, én der sætter et træ, et rådyr der dier sit lam, et egern og en bjørn. Desuden blev der i stenene indhugget teksten: Arbejdet er vor trofaste Ven; Hvo som arbejder synker ikke hen. I 1915 skriver Anders Bundgård i gæstebogen på Baldersbæk: Sogne blev skilt figurerne stilt, i alléen Rodet boret efter en kilde tidlig og silde aldrig aldrig - det var ilde vandet springe vilde. Rimet hentyder til Bundgårds evner til at finde frem til vandårer vha. en pilekvist. Sammen med en anden gæst lykkedes det Bundgård i 1916 at finde en kilde der var dog ikke tale om en rigtig kilde, men det lykkedes Bundgård at finde en vandåre med så kraftigt et tryk, at man ved at grave et jernrør ned kunne få vandet til at springe naturligt. Rundt om kilden blev der arrangeret 7

8 de nedtagne sandstensfigurer fragtet med jernbanen til Holsted og derpå med hestevogn videre til Baldersbæk. Sandstensskulpturerne havde på det tidspunkt, de blev nedtaget, siddet på Børsbygningen i ca. 300 år, og Københavns befolkning havde set på dem dagligt. Men da de kom til Jylland og blev rejst, blev befolkningen chokeret over, at disse blasfemiske københavnere kunne finde på at opstille figurer af nøgne kvinder. Kilden i græstørv i terrasser, således at man sad behageligt på de medbragte puder og tæpper. Samme år skriver Bundgård i gæstebogen: Kilden bragt til at springe og pyntet med grønt I de efterfølgende år blev kilden et yndet udflugtssted, hvor man på varme sommerdage kunne nyde lyden af den rislende kilde og smagen af det friske vand. Ofte tog man på udflugt fra villaen til kilden, hvor stuepigerne serverede eftermiddagsteen. Figurerne, som Bundgård henviser til, er en række sandstensfigurer, som Bundgård fik til opgave at opstille langs indkørslen til Baldersbæk. Holger Petersen, der var grosserer, havde sin daglige gang på Børsbygningen, og som den store mæcen han var, valgte han at finansiere restaureringen af Børsen. I forbindelse med restaureringen fik Holger Petersen Sandstensskulpturerne ved indkørslen til villaen. Kort efter Holger Petersens død valgte hans efterkommere at rejse en statue af ham midt i Baldersbæk. Endnu en gang blev Bundgård kontaktet, og resultatet blev den store granitstatue, der blev rejst, så den kigger ned over skovengen og over på villaen. Dette blev det sidste værk, Bundgård udførte til Baldersbæk. 8

9 Statuen af Holger Petersen med den sirligt holdte beplantning omkring. Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at skoven er åben for offentligheden så alle har mulighed for at nyde de sjove indslag i området, blot skal man respektere skiltningen ved hovedbygningen med adgang forbudt. Holger Grumme Nielsen Historiker Spændende egnsmuseum på en fantastisk dejlig herregård i de skønneste omgivelser ved Brørup søger en god ven og hjælper en gang om måneden i tidsrummet kl i weekender og på helligdage, hvor det faste personale ikke holder mig med selskab. Jeg vil gerne have dit besøg og din assistance, da der ofte kommer en del nysgerrige mennesker for at se på mig. Du vil ikke være alene, da jeg altid har besøg af en anden hjælper, så I vil være to på hver vagt. Skal vi ses engang imellem? Så kontakt museumsvært Hanne Petersen på billetmrk. Frivillig kustode via mail: eller tlf Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup KONTAKTANNONCE 9

10 Museets nye naturvejleder Hvem er ham den nye Natur og Kulturvejleder ved Naturskolen på Museet på Sønderskov? Det er mig. Jeg hedder Sam Bøgesgaard Sørensen, er 44 år og bor i Vejen. Jeg er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet skovarbejder med speciale i Naturvejledning ved Skov og Naturstyrelsen i Jeg har en bred vifte af erfaringer fra forskellige håndværksfag med mig og har tidligere været byggerådgiver og sælger i en større dansk trælasthandel. Men hvad er så lige sådan en naturvejleder for en? Alene ordet naturvejleder tegner jo et billede af en person, som vejleder ude i naturen, og for mange er det også en person klædt i grønt. Men jeg kan også stå i nystrøgen skjorte, når jeg til et møde fortæller om større projekter for foreninger, firmaer eller andre grupper. Jeg foretrækker dog helt sikkert at stå lige dér, hvor det jeg fortæller om, ligger. Som naturvejleder i Vejen Kommune glæder jeg mig til at skulle sætte naturog kulturen på dagsordenen i kommunen. Jeg brænder for at komme i gang med at udvikle forskellige projekter, hvor der sættes fokus på naturen som et attraktivt udeaktivitetsrum for alle generationer året rundt, Jeg vil gerne trække kulturen med ind, så vi lærer hvorfor vi er hér, hvor vi er i dag. Jeg tror på, at naturen giver os mulighed for unikke oplevelser - oplevelser af skønhed, af sammenhæng, af forundring - og at naturen giver os mulighed for at bruge og skærpe vore sanser. Den er fuld af duft og smag, af lyde og synsindtryk og af alle mulige berøringsindtryk. Naturen giver os mulighed for at bruge kroppen på andre og mere udfordrende 10

11 måder, end vi er vant til. Som når vi klatrer i et træ, forcerer en grøft eller kaster os i en bladbunke. Naturen giver grænseløs inspiration til vores skaberevner. Både når vi forsøger at genskabe naturens former, og når vi anvender naturens materialer i helt nye sammenhænge. Naturen stimulerer fantasien og inspirerer til leg og historiefortælling. Hele denne vidunderlige Naturens Verden, med alle dens muligheder, er det min opgave som naturvejleder at forsøge at åbne - eller bare udvide en smule - for mine brugere. Der er noget for alle i naturen, og det er en opgave, jeg er taknemmelig for, at jeg har fået. Naturen i kulturen i naturen Jeg har en stor forkærlighed for det, der kan smages, lugtes og mærkes i naturen, det være sig gamle lægeplanter og urter, lyden af bæveraspens raslen i vinden, eller nattergalens sang i den mørke skov. Ting, der er ganske gratis og bare skal opleves. Dette er tit de ting, man husker.en anden ting er den gode historie. Det at kunne fortælle, hvordan man igennem tiden har levet af og brugt naturen i kulturen og i dag har skabt nogle nye fænomener som bla. restaurant NOMA i København. Navnet står for NOrdisk MAd, og de er blevet verdens bedste på deres felt. Det er et af stederne, hvor man kan opleve dette fænomen. Men et andet sted meget tættere på, og som er ganske gratis, er i naturen. Det hele er hér, Det eneste, man skal gøre, er at komme derud, bruge den. Jeg kan fortælle om de ting, vi igennem tiden har glemt. Med lidt vejledning i hvordan, hvor og hvornår kan jeg lære de fleste at skabe mesterværker, på den naturlige måde. Det behøver ikke være NOMA for at være fantastisk godt. Det drejer sig i bund og grund jo bare om at gå ud i naturen og bruge de urter og bær, som alligevel står der til fri afbenyttelse. Det at lave mad og bage brød, enten der hjemme eller over bål, med noget man selv har været ude at plukke, giver mange en aha oplevelse krydret med masser af ny viden om den kultur, vi havde engang og som er på vej tilbage i disse år. Kontakt til natur og kulturvejlederen Natur og kulturskolens del af museets hjemmeside og vores facebook side bliver mit kommunikationsområde, hvor interesserede vil kunne gå ind og finde inspiration og informationer til aktiviteter og ture i naturen. Fremover vil det også være hér, man kan komme i kontakt med mig. Der vil på hjemmesiden blive mulighed for at tilmelde sig de ture og arrangementer, der kommer rundt om i kommunen. Den vil løbende blive opdateret med nye aktiviteter igennem året. Aktiviteterne udarbejdes i samarbejde med lokale foreninger, natur- og kulturinstitutioner samt turistbureauer. Der vil også komme udstillinger formidlet sammen med mine dygtige kollegaer, og der vil arbejdes på at få en super skoletjeneste kørt i stilling, hvor vi kan formidle både arkæologi, kultur og natur op gennem tiden og til i dag. Sam Bøgesgaard Sørensen Natur og Kulturskolen Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Direkte tlf.: Mail: Hjemmeside: Facebook: 11

12 2011 var et travlt år med bl.a. et stort årsprogram og mange udgravninger. Museets årsberetning for 2011 Året 2011 har været et meget travlt år på mange måder. Den mangeårige leder af museet, Svend Aage Knudsen, som havde været med fra museets grundlæggelse, fratrådte sin stilling i begyndelsen af året, og den nye leder, Kirstin Eliasen, tiltrådte 1. maj. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering var gennemført i efteråret 2010, og rapporten forelå begyndelsen af april, så det var en af de store opgaver, der skulle tages hul på. Kulturarvsstyrelsen - eller Kulturstyrelsen, som det hedder nu - skal tilse, at de statsanerkendte museer lever op til de krav, der stilles til dem. Vurderingerne er led i Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en fortsat udvikling på museerne og af det samlede danske museumsvæsen. Samtidig er de en værdifuld mulighed for at give museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. En kvalitetsvurdering er en konstruktiv dialog mellem styrelsen og museet, hvor styrelsen yder rådgivning om museumsdriftens mange aspekter. Det handler om museets faglige forpligtelser i henhold til museumsloven og om, hvorvidt museet generelt drives som en professionel virksomhed. Hvis museet ikke varetager sine opgaver tilstrækkelig kvalificeret, skal museet i samråd med Kulturstyrelsen styrke sin opgavevaretagelse, så den lever op til museumsloven. Kulturarvstyrelsens samlede kvalitetsvurdering er tilgængelig på museets hjemmeside. Museets opgave var nu at følge op på de anbefalinger, som Kulturarvsstyrelsen foreslog. Museet skulle i første omgang indsende en handlingsplan, som blev godkendt i efteråret 2011, hvorefter museet har ca. et år til at få bragt tingene i orden. Det er klart, at der i 2011 er lagt mange ressourcer i ovenstående, og at dette fortsætter i 2012, men så har museet også fået rigtig gode redskaber til at arbejde videre med. Der er bl.a. arbejdet med mission, vision og strategiplaner, som skal føre museet videre ikke mindst i lyset af de store ændringer, der kommer til at ske i museumsverdenen. Det danske museumslandskab kommer sandsynligvis til at se helt anderledes ud om ganske få år. Her er det vigtigt, at vi er med. Der er endvidere ansøgt om flere af Kulturarvsstyrelsens puljer, og alle vore ansøgninger er imødekommet. Det giver bl.a. mulighed for at komme meget langt med efterslæbet m.h.t. gennemgang, or- 12

13 ganisering og registrering af vore store samlinger. Dette arbejde fortsætter i Derudover er der søgt midler til mindre forskningsprojekter, som bliver gennemført i Samlinger Én af de få samlinger, museet modtog i året, var fra Husflidsmuseet i Kerteminde, som lukkede med udgangen af Donationen omfattede en lang række genstande fra Højskolernes Håndarbejde samt tekstiler, genstande og arkivalier, som har tilhørt Charlotte Rud, Margrethe Christiansen, Ingeborg Appel og Jenny la Cour. Registrering Museet har i årevis haft et stort registreringsefterslæb i forhold til såvel Regin som Museernes Samling. Sammen med et par andre museer søgtes Kulturarvsstyrelsen om økonomisk støtte til digitalt at få overført fundregistreringerne fra en række arkæologiske beretninger til Regin, og støtten blev bevilget. Arbejdet med registrering af samlingen er desuden opgraderet. Resultatet af denne målrettede indsats har været mærkbar. Kun ca. 25 % af museets samling var hidtil registreret i Regin. Efteråret 2011 ansøgte museet igen Kulturarvsstyrelsen om midler til at få resten af vores samlinger konverteret fra analog form til digital form i Regin og Museernes Samlinger. Denne ansøgning blev også imødekommet. Når denne digitalisering er gennemført, vil mindst 85 % af vores samling være tilgængelig i Museernes Samlinger. Bevaring Der er taget fat på udarbejdelsen af en bevaringsplan. Hele samlingen skal gennemgås, og hver enkelt genstands bevaringstilstand vurderes. Efteråret 2011 ansøgtes Kulturarvsstyrelsen om midler til en samlingsgennemgang. Midlerne blev bevilget, og arbejdet med udarbejdelsen af en bevaringsplan fortsætter nu med en gennemgang af forholdene på magasinerne. Arkæologiske undersøgelser 2011 har været et travlt år for museets arkæologiske virksomhed. I forbindelse med museets forpligtelse med at varetage museumslovens kapitel 8 i Vejen Kommune foretog museet både forundersøgelser og systematiske undersøgelser i Museet foretog 11 store forundersøgelser, 7 små forundersøgelser og 11 systematiske undersøgelser i forbindelse med byggemodning og anlægsarbejde. 9 af de systematiske udgravninger blev foretaget i forbindelse med etableringen af den nye naturgasledning mellem Ellund og Egtved. Museum Sønderjylland foretog forundersøgelsen af strækningen gennem Vejle, Vejen, Kolding, Haderslev og Åbenrå kommuner, og Museet på Sønderskov gennemførte de systematiske undersøgelser af lokaliteterne i Vejen Kommune. De fleste af undersøgelsernes resultater bliver tilgængelige på museets hjemmeside. På grund af det store antal undersøgelser, som blev foretaget i 2011, vil kun de fundrige lokaliteter blive ganske kort nævnt i det følgende: Ny Løkkegård, Veerst, HBV j. nr. 1404, forundersøgelse: Der blev fundet spor efter en større flerfaset bebyggelse fra oldtiden samt spor efter en større gravplads med førkristne jordfæstegrave. Endvidere tre mindre arealer med 13

14 spredte bebyggelsesspor fra oldtiden. Øster Skibelundvej, Askov, HBV j. nr. 1408, forundersøgelse: Et højt antal aktivitetsspor fra forhistorisk tid, som påviste bopladsaktiviteter fra flere perioder. I alt blev der erkendt 15 huse, 4 mulige huse, 6 hegn og en grøft. Industri Vest, Brørup, HBV j. nr. 1420, forundersøgelse: 6 kogestensgruber, 1 affaldsgrube samt 3 stolpehuller, som dannede en tæt koncentration. Omvisning på Rødding Nord. Rødding Nord III, Rødding, HBV j. nr. 1427, systematisk undersøgelse: Bopladsrester fra ældre stenalder, bebyggelsesspor fra jernalderen og grave fra vikingetid. Bulagergård II, Veerst, HBV j. nr. 1438, systematisk undersøgelse: En af de første landbebyggelser fra tidlig middelalder i vores område. Dertil blev der undersøgt grubeaktiviteter fra sen bronzealder/ meget tidlig jernalder. Røj Nygård, Gesten, HBV j. nr. 1439, systematisk undersøgelse: 3 jordgravede anlæg, som havde arkæologisk interesse. Bjælkehøjgård, Gesten, HBV j. nr. 1440, systematisk undersøgelse: Bebyggelse fra ældre jernalder: en treskibet langhustomt samt den østlige ende af en tilsvarende hustomt umiddelbart syd herfor. Ligeledes et øst-vest-gående hegnsforløb bestående af fire stolper samt et hegn bestående af dobbeltstolper. Røjgård, Gesten HBV j. nr. 1441, systematisk undersøgelse: Levn efter et større langhus, formentlig fra tallet, og syd herfor en brønd med velbevaret holk og genbrugstømmer. Birkely, Askov, HBV j. nr. 1443, forundersøgelse: To kogestensgruber samt to mindre affaldsgruber med keramik fra førromersk jernalder. Gesten Skov, Gesten, HBV j. nr. 1444, systematisk undersøgelse: Bebyggelse fra ældre jernalder: 2 mindre treskibede langhustomter. Glibstrupgård, Andst, HBV j. nr. 1445, systematisk undersøgelse: En koncentration af kogestensgruber fra bronzealderen og bebyggelsesspor fra yngre jernalder, i alt 4 huskonstruktioner. Bæklund I, Andst, HBV j. nr. 1446, systematisk undersøgelse: En kogestensgrubekoncentration og et hus fra yngre bronzealder. Bæklund II, Andst, HBV j. nr. 1447, systematisk undersøgelse: Spor efter bebyggelse fra den tidlige middelalder: et hovedhus i to faser og med buede langvægge samt udskud langs det sydlige vægforløb samt syv kogestensgruber, sandsynligvis fra bronzealderen. Otteshave, Andst, HBV j. nr. 1448, systematisk undersøgelse: Et lille, relativt dårligt bevaret, nord-syd orienteret hus sandsynligvis fra yngre bronzealder samt en lille jordgravet ovn fra sen yngre bronzealder eller måske lidt senere. Kongehøj III, Vejen Syd, HBV j. nr. 1456, forundersøgelse: 15 hustomter fra sen bondestenalder til yngre bronzealder (ca f.kr.) samt en overpløjet gravhøj. Damsgård III, Bække, HBV j. nr. 1463, forundersøgelse: Spor af bopladsaktiviteter, som kan relateres til den tidligere 14

15 fundne jernalderboplads, som blev undersøgt i 1990 erne. Jordvarmeanlægget blev herefter flyttet til en del af marken, hvor der ikke fandtes fortidsminder. Nørregård VIII, Holsted, HBV j. nr. 1464, forundersøgelse: I forbindelse med det kommende storslagteri ved Mariegård nord for Holsted, blev 25 Ha forundersøgt. Der blev fundet stolpehuller, grave, teglovne m.m. Som følge af forundersøgelsen blev der udstukket et samlet areal på lige under 8 Ha, som ikke kunne frigives til fremtidigt byggeri, førend arealerne var arkæologisk undersøgt. Systematisk undersøgelse: Allerede den 1. nov begyndte de systematiske undersøgelser. Et hold på 15 arkæologer har gennem hele vinteren udgravet lokaliteten, og resultaterne har været fremragende, især fra neolitikum og ældre bronzealder. Undersøgelserne fortsætter i Forskning Som et led i opfølgningen af kvalitetsvurderingen arbejdes der, jf. ovenfor, med en forskningsstrategi. Der er ikke gennemført egentlige forsknings-projekter i 2011, men flere er under forberedelse. Sammen med Museet på Kroppedal ansøgte museet Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum om et beløb til gennemførelse af et undersøgelses- og forskningsprojekt: Da detailhandelen vækkede stationsbyen. FDB's centrallager i Vejen mellem planlægning, politik og arkitektur Ansøgningen blev imødekommet. Forskningsprojektet udføres i Formidling Museet havde i 2011 et stort og bredt formidlingsprogram, som blev godt modtaget af publikum. Jf. ovenfor arbejdes der også med en formidlingsstrategi for museets samlede ansvarsområde, der kan styrke museets formidlingskompetencer og som imødekommer de nuværende ikke helt tilfredsstillende forhold. Dette vil afspejles i kommende års aktiviteter. Besøgstallet steg fra i 2010 til i Særarrangementer Rosenudstilling i samarbejde med Det danske Rosenselskab, Ribe-Esbjerg Kreds, søndag den 3. juli, med udstilling af historiske, engelske og moderne roser, konkurrencer, salgsudstillinger, formidling af biers rolle ved rosenavl og andre aktiviteter. Det trak i år 692 gæster, mod 702 foregående år. Renæssancefestival på Sønderskov den september. Der var et omfattende program med historisk ringridning som på Christian den fjerdes tid, landsknægtlejr, renæssancemarked med levende musik, demonstration af gamle håndværk, salg af renæssanceretter, teater, gøgl med mere. Besøgstallet var 552 mod 806 året før. Et nyt punkt på programmet i 2010, Æblefestival, blev gentaget i 2011, denne gang i samarbejde med Brørup Havekreds, og kombineredes nu med havekredsens årlige høstmarked. Publikum kunne medbringe egne æbler og 15

16 få dem presset til most, og de kunne høre om brugen af honning i æbleretter gennem tiderne. I riddersalen blev der i løbet af dagen afholdt foredrag. Endvidere var der konkurrencer om det største æble og den mest velsmagende æbletærte/æblekage. Der var 433 gæster mod 266 foregående år. Weekenderne november og december afholdtes det årlige Jul på Sønderskov. På trods af regn og stormvejr var der besøgende mod foregående år. Museets personale og et stort antal frivillige bød på såvel hygge og underholdning som kulturhistorisk formidling. Ikke mindst Vejen Musikskole, Brørup Lurblæsere m.fl. formåede at kombinere underholdning med formidling. Et andet formidlingstiltag var det store juletræ i Havestuen, der i år var pyntet med historisk julepynt. Inspirationskilden var bl.a. juletræet i den berømte børneklassiker Peters Jul. Museet havde også taget en ny formidlingsform i brug, idet der under nogle af teksterne var placeret en QRkode. Gæster med smartphone kunne ved at skanne koden hente uddybende informationer. Men også den mundtlige formidling blev flittigt benyttet. Aktørerne i de arbejdende værksteder delte ud af deres viden om gamle husflids- og håndværkstraditioner. Særudstillinger Gravfundet fra Klelund - Rav og rigdom i bondestenalderen (19. maj og året ud): I 2007 gjorde arkæologer fra museet et usædvanligt fund. I forbindelse med genopførelsen af Klelund Jagtslot blev en gravhøj udgravet inden endelig sløjfning. Den var delvis udgravet af Nationalmuseet i 1964, uden at der var blevet fundet noget. Overraskelsen var derfor stor, da man i gravhøjens ene side stødte på en rigt udstyret grav fra Enkeltgravstiden: en sjælden dobbeltgrav med en mand og en kvinde. Kvinden havde et smukt ornamenteret lerkar samt det næststørste antal ravperler, der er fundet i en grav i Danmark, manden havde to økser, den ene en smukt forarbejdet stridsøkse i bjergart. I udstillingen kunne publikum se det sensationelle fund i sin helhed, der blev vist et billedshow om fundet, og ved hjælp af modeller, tegninger samt andre arkæologiske fund fra omegnen blev der fortalt om den gådefulde Enkeltgravskultur. Den 8. april åbnede udstillingen Flower Power og andet spændende patchwork, tilrettelagt af håndarbejdslærer Ingrid Fogh fra Askov og hendes elever. Vore dages patchwork har sin rod i de tæpper, fattigfolk i Europa og USA syede af tiloversblevne stofrester og stumper for at holde varmen. Den 1. juni 2011 var det 60 år siden, at Sydjydsk Udstilling i Vejen slog portene op til den første store landsudstilling efter 2. verdenskrig. Museet markerede jubilæet med en særudstilling, som blev vist året ud. Sydjydsk Udstilling forandrede fuldstændig Vejen i de første atten dage af juni 1951 og bragte byens navn på alles læber. Bag udstillingen lå 16

17 tanken om at markedsføre især Vejen - men også det sydlige Jylland - i resten af landet. Niels Hansen Jacobsens skulptur "En trold, der vejrer kristenkød" blev udstillingens vartegn. Over indgangsporten vogtede Trolden, og overalt på udstillingen mødte man den. Knap tre hundrede firmaer fra hele landet viste deres produkter i seks store haller og på friland, og der var såvel friluftsscene som særudstillinger af malerier og kunstskatte. Åbningen blev transmitteret direkte i radioen, og artikler om udstillingen fandt vej til alle landets aviser gæster nåede dengang at besøge udstillingen. Aldrig før og heller ikke siden har så mange mennesker på så kort tid besøgt Vejen. Efterårsferie Efterårsferien stod i arkæologiens tegn. Arkæologerne fortalte om smykker fra fortiden og viste, hvordan man selv kan lave træperler, dekoreret som i oldtiden; deltagerne kunne solde jord for at finde oldsager, blandt andet glasperler fra vikingetiden og potteskår, og arkæologerne fortalte om de genstande, der bliver fundet i jorden, om dateringen og hvad de har været brugt til. Naturvejlederen havde lavet snitteværksted, hvor man kunne lave sin egen kop, en brummer eller bestik. Bestikket blev brugt, når der skulle smages på vildt, der var tilberedt over bålet sammen med en jæger, som fortalte om vildtet og om, hvordan man tilberedte vildt i gamle dage. Foredrag og workshops Torsdag den 10. februar: Kongeåmødet: Foredrag ved Lennart Madsen: Kulturlandskabet i den nordvestlige del af Sønderjylland fra oldtid til udskiftning. Torsdag den 6. oktober: Foredraget Da musikken og sangen blev dansk ved seniorforsker Jens Henrik Koudal, Dansk Folkemindesamling. Efter foredraget var der fællessang med Karen Hansen ved flyglet. Koncerter: 13. marts: Koncert ved renæssancegruppen Octavia. Taffelmusik fra Renæssancen af J. Dowland, M. Praetorius, T. Arbeau og J. Moderne. 26. juni: Barokmusik ved Mirjam Lumholdt, cembalo, og Stine Elbæk, sopran. Friluftsarrangementer: Onsdag den 11. maj: Aftenvandring ved gravhøjene omkring bronzealdergravhøjen Skelhøj. Søndag den 12. juni: Store cykeldag: En ca. 20 kilometer lang tur i Malt Sogn forbi Skibelund Krat, Askov Højskole, herregården Estrup, Ladelund Efterskole og Maltbæk Mose. Onsdag den 17. august: Vandretur i Klelund Plantage. Undervejs blev der fortalt om Klelund Plantages omskiftelige historie fra oprettelsen i 1875 til i dag. Torsdag den 1. september: Aftenvandring til Askov. Omvisninger på museet og på udgravningerne Museet havde 18 omvisninger i udstil- 17

18 lingerne og i Sønderskovs historiske haveanlæg med i alt 513 gæster. På udgravningerne var der mange gruppebesøg, nogle af dem var skolebesøg som et led i museets skoletjeneste. Udover skoleklasser var der i alt 69 gæster. Formidling på hjemmesiden Hjemmesiden blev i 2011 opprioriteret til at formidle viden om museets samlinger. På hjemmesiden ligger nu kataloger med fotos og tekster til museets permanente udstilling Herregårdsliv på dansk, engelsk og tysk. Skoletjeneste Museets skoletjeneste er under opbygning og omfatter såvel kulturhistoriske undervisningstilbud ved museets faginspektører som undervisningstilbud ved museets naturvejleder. Der er oprettet flere faste tilbud til folkeskoler og ungdomsuddannelser, og disse ligger på såvel museets som på MUSCOs hjemmeside. Antallet af undervisningsbesøg på museet steg i 2011 til 742 sammenlignet med 427 i Heraf var antallet besøgende ved naturskolens arrangementer 380. Som et led i museets skoletjeneste har museets arkæologer i 2011 undervist flere skoleklasser i tilslutning til rundvisning af klasserne på udgravninger, i alt 143 elever. Naturskolen Lige før jul 2011 blev naturvejlederstillingen, som af økonomiske årsager havde ligget stille i hen ved halvandet år, genopslået, og Sam Bøgesgaard Sørensen blev ansat pr. 1. januar Der forventes en genoptagelse af den store aktivitet, som Naturskolen plejer at stå for. Der har dog været en lang række aktiviteter i 2011 på dette felt sml.afsnittene Skoletjeneste og Efterårsferie. Udendørsarealer Museet råder over et udendørsareal på omkring 4 ha. Arealet er opdelt i parkeringsplads, køkken- og urtehave, prydhave samt Hjortehaven, en mindre skov syd for hovedbygningen. Arealerne bliver flittigt brugt af publikum også uden for museets ordinære åbningstider. I samarbejde med Vejen Kommune, de nutidige lodsejere samt frivillige har museet anlagt Møllestien gennem den østlige del af herregårdslandskabet. Køkken- og urtehaven er et rekonstrueret udsnit af herregårdens køkken- og urtehave på grundlag af arkæologiske iagttagelser og historiske kilder fra 1700-tallet og indeholder bl.a. en stor samling af krydder- og lægeurter. Køkken- og urtehaven drives af frivillige i arbejdsgruppen»sønderskovs Folkehave«. Til at holde museets øvrige udendørsarealer er oprettet en anden frivillig arbejdsgruppe, Sønderskovs Hovbønder. I den sydlige ende af køkken- og urtehaven har Malt Herreds biavlerforening anlagt en skolebigård. Her holdt biavlerforeningen aftenåbent for publikum hver torsdag i perioden fra. april til august, hvor de demonstrerede og fortalte om biavl. 18

19 PR Museet har til almen orientering foldere på dansk, engelsk og tysk. Derudover et årsprogram, som distribueredes bredt lokalt. Museets arrangementer annonceres på museets hjemmeside, på Kultunaut, på Turistkontorernes hjemmeside Visitvejen og i den lokale ugepresse. Større særarrangementer annonceredes såvel i ugepressen som i den regionalt dækkende Jydske Vestkysten. I alt har vi kendskab til 161 omtaler i pressen vedr. museet. Herudover også 2 min. omtale af Jul på Sønderskov i TVSyds Go Weekend. Museumsforeningen Museumsforeningen Sønderskov havde pr. 31. december 375 medlemmer, heraf 93 enkeltmedlemmer og 141 dobbeltmedlemskaber. Som medlem får man 10 % rabat på indkøb i museets butik og 50 % rabat på entreen til særarrangementer. Museet og Museumsforeningen udgiver i fællesskab Museumsavisen, som gratis sendes til samtlige medlemmer to gange om året. Kontingentet er 125 kr. for enkeltmedlemsskaber og 175 kr. for dobbeltmedlemsskaber. Frivillige Museet har lige fra oprettelsen haft mange frivillige medarbejdere tilknyttet. Gruppen er på omkring firs personer, og de yder et stort stykke arbejde til gavn for museet. Gruppen kan deles i to: dem, som er tilknyttet en arbejdsgruppe og som kommer regelmæssigt på museet, og den store gruppe, uden hvilken de store særarrangementer ikke kan afvikles. For særarrangementet Renæssancefestivalens vedkommende er der oprettet arbejdsgrupperne tømrerlauget, dragtlauget samt teaterlauget. Arbejdsgrupperne af frivillige medarbejdere, som regelmæssigt kommer på museet, er følgende: Kustodegruppen, som varetager kustodevagter og passer butikken i weekender, helligdage og under ferier og fridage; hovbønderne, som hjælper med til at passe museets udendørsarealer; havegruppen, som står for driften af Sønderskovs Folkehave; omvisere, som påtager sig omvisninger på museet uden for den ordinære åbningstid samt smedene, der bemander den gamle smedje, laver reparationsarbejde og fremstiller genstande til salg i museets butik. Ligesom de foregående år havde det ikke været muligt at holde området så flot, at gennemføre alle museets aktiviteter og arrangementer, holde museet åbent i weekenderne m.m. uden denne fantastiske opbakning fra alle disse frivillige. De skal alle have stor tak herfor! Økonomi Museets økonomi er fortrinsvis baseret på driftstilskud fra hovedtilskudsgiver, Vejen Kommune, det tidligere amtstilskud samt på statstilskud. Dernæst på indtægter fra omvisninger og udlejning af lokaler samt på butiksdriften. Der har siden 2009 været gratis entre på museet, på nær ved særarrangementer. For yderligere oplysninger henvises til museets regnskab. Denne version af museets årsberetning, kortet ned af Kirstin Eliasen, er baseret på den mere uddybende årsberetning, som indsendes til Vejen Kommune og til Kulturstyrelsen. Den uddybende årsberetning bliver lagt ud på museets hjemmeside, når den er blevet endeligt godkendt. 19

20 De lokalhistoriske arkiver Vi har på dette sted tidligere annonceret åbningstiderne for de lokalhistoriske arkiver i Holsted, Brørup og Vejen Kommuner. Da museets geografiske ansvarsområde nu er udvidet med den gamle Rødding Kommune, er der nu ikke længere plads til alle de lokalhistoriske arkiver i museets område. Vi har derfor valgt kun at annoncere åbningstiderne for de arkiver, der direkte hører under museet. Vejen Lokalhistorisk Arkiv Adresse: Østergade 2, 6600 Vejen Telefon: Leder: Linda Klitmøller Åbningstid: Tirsdag og onsdag 9-14 Torsdag 8-12 Lokalhistorisk Arkiv Holsted Adresse: Vestergade 17, 6670 Holsted Telefon: Leder: Klaus Hansen. Åbningstid: Onsdag eller efter aftale (ring på eller ). Restaurant Herregårdskælderen Museumscafé Adresse: Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Telefon: Forpagter: Preben Madsen Åbningstid: se Tryk: InPrint A/S, Kolding, ISSN Museumsavisen nr. 53, januar2012, 32. årgang

Anders Bundgård i Baldersbæk Af Holger Grumme Nielsen

Anders Bundgård i Baldersbæk Af Holger Grumme Nielsen Af Holger Grumme Nielsen I tiden frem mod år 1900 anlagde velhavende mennesker fra især København en lang række plantager på den jyske hede. Disse københavnere ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2016 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og arrangører Udgivet: Juni 2016 Oplag: 2.000 stk. Ordrenr.: 655-16 Velkommen til Vejen Kommunes Ta på

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset

PRESSEMEDDELELSE. Jul i Skovarbejderhuset PRESSEMEDDELELSE Jul i Skovarbejderhuset Der er julestemning i det lille Skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup i hele december måned. I adventsweekenden d. 11.-13. december bliver huset beboet af

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Historiker

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG EFTERÅR SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG RANDERS GRENAA EBELTOFT RANDERS Museum Østjylland er et kulturhistorisk museum. Vores gæster kan opleve den lokale historie på vores udstillingssteder i Randers,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Fine fornøjelser i herregårdsparken

PRESSEMEDDELELSE. Fine fornøjelser i herregårdsparken PRESSEMEDDELELSE Fine fornøjelser i herregårdsparken I pinsen kan alle prøve kræfter med fortidens fornemme fritidsaktiviteter på Gammel Estrup. I parken kan man bl.a. forsøge sig med clock golf og lawn

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere