Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning Pr. 31. august

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 4: Forklaring på afvigelser på driften fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 5: Forklaring på afvigelser på anlæg fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 6: Forklaring på afvigelser på skat og tilskud/udligning, lån, renter, afdrag og øvrige finansforskydninger fra tidligere budgetopfølgninger Bilag 7: Opfølgning på anlægsprojekter Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato 22. september 2014 Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion for hele budgettet På det skattefinansierede driftsområde viser budgetopfølgningen pr. 31. august, at det forventede årsregnskab inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 228,8 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,7 mio. kr. og en forbedring siden halvårsregnskabet på 23,9 mio. kr. Forbedringen på det skattefinansierede driftsområde består af: En merudgift på skat og tilskud/udligning på 0,3 mio. kr. Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 5,9 mio. kr. Et mindreforbrug på overførselsudgifter på 12,4 mio. kr. Et mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 3,1 mio. kr. Et mindreforbrug på renteudgifter på 2,8 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 64,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2013 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 125,0 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. På lån, afdrag, øvrige finansforskydninger forventes en merudgift på 17,5 mio. kr. Dette er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,2 mio. kr. som primært skyldes betaling af frigørelsesafgift. Når der tages højde for dette samt den forventede balance på det brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 70,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Samlet er der en forbedring siden halvårsregnskabet på 32,3 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. Resultat af ordinær drift (drift, renter, skat og tilskud/udligning) 217,1 228,8 Resultat af anlæg -207,2-271,4 Resultat af lån, afdrag og øvrige finansforskydninger -47,6-65,1 Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -113,1-43,1-5,4-5,4 Udgifter Indtægter Oprindeligt budget Forventet regnskab Finansiering På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der

4 4 betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På anlæg finansieres merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra 2013.

5 5 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr., der ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget 480,4 457,0 Kultur- og Idrætsudvalget 194,8 190,7 Beskæftigelse- og 357,8 366,2 Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget 194,2 196,0 Klima- og Miljøudvalget 53,3 50,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 703,1 703,5 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg 1.585, ,5 Udgifter Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,2 mio. kr. Forbedringen består af: En forbedring af det forventede resultat på byggesagsgebyrer med 1,4 mio. kr. Det forventes dog fortsat mindreindtægter på byggesagsgebyrer på samlet 2,0 mio. kr. Yderligere mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på HR-området. Mindreforbruget vedrører bl.a. lederudvikling, rekruttering og branding. Merudgift på 0,3 mio. kr. jf. midtvejsregulering til stigende udgifter til vederlag, der gives i forbindelse med varetagelse af kommunale erhverv. Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. Byrådets drift. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til betaling af timer i Jyllingehallen pga. branden. Det har vist sig, at udgifterne til ertstatningstimer i 2014 bliver mindre end det tilskud, som er tilbagebetalt fra Jyllingehallen. Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på breddeidrætskommuneprojektet i Pengene forventes brugt i 2015 og Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Talent- og Eliteudvikling

6 6 Mindreforbrug på Musisk Skole på 0,3 mio. kr. som følge af overholdelse af ny gældsafviklingsaftale indgået mellem Økonomi- og Ejendomme, Kultur- og Idræt samt Musisk Skole. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projektet Like My Life, der omhandler Roskilde Kommunes fritidspasordning. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 8,4 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Det er en forværring på 4,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forværringen består af: En forværring på 6,0 mio. kr. på aflastningsordninger i hjemmet til handicappede børns forældre. Forværringen skyldes en ændret konteringspraksis på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen, som betyder at disse aflastningsordninger nu skal konteres på en konto uden refusion. Herudover er der sket en stigning i antallet af denne type sager. Merforbruget finansieres af rammeoverførslen fra Ændringen er indarbejdet i det tekniske budget for Nedjustering af det tidligere forventede mindreforbrug på anbringelsesområdet med 1,5 mio. kr. som følge af stigende antal sager. En forbedring på skoleområdet på 3,0 mio.kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv forebyggende indsats på det specialpædagogiske område. Resterende merforbrug skyldes fortsat, at opsparede lockoutmidler anvendes i Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,9 mio. kr. Forbedringen består af: Mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. indgår som finansiering af anlægsbevilling til nyt tag på Jyllinge Skole jf. sag behandlet på Byrådets møde d og forbrug vil derfor blive afholdt under anlægsrammen. Merforbrug på 0,5 mio. kr. til afledt drift på Pharmacosmos grunden jf. tillægsbevilling på Byrådets møde d Merforbrug på 0,1 mio. kr. på miljøområdet til indsatser vedr. vandplaner og bedre vandmiljø jf. midtvejsregulering. Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forbedringen består af: Mindreforbrug på Pleje og Træning på 1 mio. kr. Dette skyldes en målrettet indsats på hjælpemiddelområdet med fokus på produktivitetsstigning, som har øget mulighederne for genbrug af hjælpemidler. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den kommunale Tandpleje. Øget merforbrug på 0,2 mio. kr. på hospice. Det samlede merforbrug er nu 1,3 mio. kr.

7 7 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring på 12,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelse- og Socialudvalget 823,5 817,6 Skole- og Børneudvalget Klima- og Miljøudvalget -0,3 6,9 13,4 0,0 Indtægter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Udgifter Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er en forbedring siden halvårsregnskabet på 12,4 mio. kr. Forbedringen består af: Yderligere mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det er særligt de langvarige sager med en varighed på over 52 uger, der ser ud til fortsat at holde sit meget lave niveau. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Yderligere nedjustering af merforbrug til kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1,1 mio. kr. Der forventes nu et merforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreudgifter til seniorjob på 6,0 mio. kr. som følge af muligheden for at overgå til uddannelses-/arbejdsmarkedsydelse ved dagpengerettens ophør. Yderligere mindreforbrug på øvrige indkomstoverførsler på 0,3 mio. kr. Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som skyldes lavere forbrug på ydelserne under personlige tillæg og sociale formål end forudsat i budgettet. Forbedring af det forventede resultat på førtidspensioner på 2,5 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som skyldes lavere aktivitet end forudsat i budgettet. I udvalgets samlede mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter indgår et merforbrug på 11,6 mio. kr., der skyldes teknisk omplacering af budget fra rammen for øvrige ikke serviceudgifter. Dette merforbrug opvejes derfor af tilsvarende mindreforbrug på rammen for øvrige ikke-serviceudgifter. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det er uændret siden halvårsregnskabet. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget til bygningsvedligeholdelse. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet.

8 8 Øvrige ikke-serviceudgifter På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. Det er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget -0,1 Beskæftigelse- og Socialudvalget -6,6 Skole- og børneudvalget -8,2 Sundheds- og Omsorgsudvalget - heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Indtægter 0,4 5,0 0,0 259,3 278,3 276,7 295,7 Udgifter Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget, der ved en fejl var placeret under en forkert ramme. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., som vedrører teknisk omplacering af budget fra rammen for øverførselsudgifter. Dette mindreforbrug opvejes derfor af tilsvarende merforbrug på rammen for overførselsudgifter. Der er ingen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 2,1 mio. kr. Forbedringen består af: Merindtægter på 2,1 mio. kr. som skyldes, at indtægter på Børn og Ungeområdet under rammen for ikke serviceudgifter blev nedjusteret ved halvårsregnskabet, hvilket den ikke skulle have været. Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 1,0 mio. kr. Forbedringen består af: Nedjustering af forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering med 1,0 mio. kr. så der nu forventes et samlet merforbrug på 19,0 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med en intensiv indsats på ældreområdet for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

9 9 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg udgør 207,2 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2013 til 2014 og tillægsbevillinger for i alt 189,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 396,4 mio. kr. i Heri er indregnet 20 mio. kr., som ikke forventes anvendt i På anlæg forventes samlet (anlægsprojekter, byggemodning og køb- og salg af ejendomme) et nettoregnskabsresultat i 2014 på 271,4 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for anlægsprojekter og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 64 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Denne reduktion i gennemførelsesprocenten skal ses i sammenhæng med, at der i juni blev givet en bevilling til Klima- og stormflodssikring på 44 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 3,1 mio. kr. i 2014, mens resten skal overføres. Denne vurdering resulterer i en overførsel på 164,7 mio. kr. til 2015 for anlæg og byggemodning, hvoraf der allerede er budgetteret med bufferpulje på 20 mio. kr. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg Anlægsudgifter 225,5 248,6 384,5 Byggemodning 31,7 42,8 36,4 Ejendomssalg og -køb -50,0-31,0-13,6 Indtægter Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab

10 10 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Beskæftigelse- og Socialudvalget Skole- og Børneudvalget Plan- og Teknikudvalget Klima- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget 1,0 3,2 2,3 4,5 4,5 4,5 6,9 0,0 0,1 0,2 12,3 48,0 54,5 83,7 69,9 77,7 92,6 112,0 108,7 92,5 Udgifter 146,5 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 2,3, mio. kr. Dette er en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Den største afvigelse er: En nedjustering af overførslen til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Musicon 2014, Genopretning af bygninger Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 69,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: En opjustering af overførslen til 2015 på 3,9 mio. kr. vedr. Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus. Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge hallen, svømmebad Nye bevillinger og forventet forbrug på 3 mio. kr. vedr. Åbne biblioteker og Biblioteks- og borgerservicesamarbejde. Beskæftigelse- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Der har ikke været nogen ændringer siden halvårsregnskabet. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 108,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

11 11 Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 77,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Roskilde Havn, nedlæggelse af P-plads Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Opgradering af dyreskuepladsen Meroverførsel til 2015 på 1,5 mio. kr. vedr. Cyklistplan Meroverførsel til 2015 op 0,5 mio. kr. vedr. Øster Ringvej/Navervej, ny vej. Overførsel til 2015 på 4,2 mio. kr. vedr. Vejbelysning, renovering. Meroverførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, trafikløsning Overførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling Viby Opjustering af overførslen på 0,2 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund Meroverførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. Flytning af Darup Idrætscenter, bygningsfaciliteter. Forværring på 0,2 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Det aktive landskab. Overførsel til 2015 på 4 mio. kr. vedr. 14 mindre anlægsprojekter Netto mindreindtægt på 1,8 mio. kr. der overføres til 2015 vedr. Busfremkommelighed + Way Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget Ny bevilling vedr. PCB, Gadstrup Skole på 7 mio. kr. Forventes brugt i 2014 Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 12,3 mio. kr. Dette er en mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. vedr. Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner Overførsel til 2015 på 0,1 mio. kr. vedr. Vand og Naturplaner Meroverførsel til 2015 på 1 mio. kr. vedr. Klima- og stormflodsikring. Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 0,2 mio. kr. Dette er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Byggemodning Figur 7: Byggemodning 31,7 Byggemodning 42,8 36,4 Udgifter Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på 36,4 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, Parkering Rockmuseet Overførsel til 2015 på 1,6 mio. kr. vedr. Skousbo Arealet Overførsel til 2015 på 1,8 mio. kr. vedr. Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde Overførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Musicon, håndtering af gasdannede områder Overførsel til 2015 på 0,5 mio. kr. vedr. Musicon, Opgradering af Rabalderparken

12 12 Meroverførsel til 2015 på 0,2 mio. kr. vedr. Svogerslev, Rævehøjen. En nedjustering af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Trekroner syd erhverv vest, etape 2. Så det samlede mindreforbrug er 0,8 mio. kr. Merudgift er blevet afholdt på 1 mio. kr. vedr. Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag. Bevilling forelægges snarest, hvor merforbruget vil finansieres fra. Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg Ejendomssalg og -køb (netto indtægter) 13,6 31,0 50,0 Ejendomskøb (udgifter) 0 24,7 Ejendomssalg (indtægter) 0 38,3 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Der forventes et regnskabsresultat på netto -13,6 mio. kr. Dette er en merindtægt på 5,2 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. De største afvigelser er: Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. Salg af Ringstedgade 6 Netto salgsindtægt fra ny sag på 5,4 mio. kr. vedr. Salg af Trekroner B21, Storparcel Købsudgift fra ny sag på 0,5 mio. kr. vedr. køb af Assendløsevejen 101 Salgspuljen er siden seneste halvårsregnskab nedskrevet med 6,1 mio. kr. og udgør nu 16,1 mio. kr.

13 13 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 4.820,1 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til halvårsregnskabet på 11,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Samlet for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger Oprindeligt budget Indtægter Forventet regnskab 4.824, ,1 Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. Afdrag 87,5 85,8 Renter 14,7 23,2 Udgifter Oprindeligt budget Forventet regnskab For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 10,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er en forbedring siden halvårsregnskabet på 3,1 mio. kr. Forbedringen består af: En yderligere nedjustering af forventede renteudgifter med 2,8 mio. kr. som skyldes det fortsat faldende renteniveau. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet lavere udgifter til afdrag end forventet.

14 14 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. Låneoptagelse 37,0 27,4 Skatter Tilskud og udligning 541,8 545,6 Indtægter 4.353, ,2 Oprindeligt budget Forventet regnskab På lånoptagelse forventes mindreindtægter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. På skatterne forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring siden halvårsregnskabet på 0,3 mio.kr. Forværringen består af: Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT vedr. tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat og dækningsbidarg. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er uændret siden halvårsregnskabet. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. Finansforskydninger -2,9 Indtægter Udgifter 6,7 Oprindeligt budget Forventet regnskab På finansforskydninger forventes mindreindtægter/merudgifter på 9,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring siden halvårsregnskabet på 14,5 mio. kr. Forværringen består af: Merudgift på 14,9 mio. kr. til betaling af frigørelsesafgift i forbindelse med, at det er besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom jf. bevilling i sag på Byrådets møde d. 3. september Mindreudgift på 0,4 mio. kr. grundet færre udlån til betaling af pensionisters ejendomsskat.

15 15 5. Finansiering Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 70,0 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2013 på anlæg vendes dette til et samlet mindreforbrug på 142,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2013 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Ufinansieret mer-/mindreforbrug i mio. kr. (ekskl. overførsler på driften) Mindreforbrug Merforbrug -28,5-4,0-11,0 10,5 1,8 0,0 18,9-125,0-4,8 0,0 Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes ikke længere merforbrug på udvalgets samlede område. Der er dog et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 8,4 mio. kr. som kan tilskrives lavere belægninger på institutionerne på voksen-handicapområdet end forudsat i budgettet. Forvaltningen har iværksat en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse i Merforbruget i 2014 finansieres af overførsler fra På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist, at de opsparede lockoutmidler anvendes i Merforbruget er dog øget siden halvårsregnskabet, som skyldes en afgørelse fra Ankestyrelsen om ændret konteringspraksis, der betyder mindre refusion på særlige typer af aflastningstilbud. Merforbrug finansieres af overførsler fra På Plan- og Teknikudvalgets område forventes merforbrug på 1,8 mio. kr., der finansieres af overførsler fra Merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område skyldes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er sket kompensation på dele af merudgiften i midtvejsreguleringen, hvor Roskilde Kommune har modtaget 4,9 mio. kr. Merforbrug kan afholdes indenfor udvalgets samlede bevilling på serviceudgiftsrammen inkl. overførsler på driften. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter tillægsbevillinger og overførsler fra 2013 forventes ikke merforbrug på anlæg. Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

16 16 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2014 er opgjort til 250,1 mio. kr. I det vedtagne budget for 2014 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 53,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -383,0 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2013 til 2014 samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 320,5 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014 kan herefter opgøres til 134,6 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,1 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,0 Administrativ opsamling/skøn 320,5 Kassebeholdning ultimo ,6 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2014, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 450 og 500 mio.kr.

17 17 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere *Aktivitet er ikke fordelt på de enkelte undergrupper i budgettet. Budget 2014* Aktivitet juni Aktivitet juli Figur 2: Sygedagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet juli Aktivitet august Over 52 uger 5-52 uger

18 18 Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Budget 2014 Aktivitet april Aktivitet maj Aktivitet juni Arbejdsløshedsdagpenge Figur 4: Voksen handicap og førtidspension Forebyggende indsats** Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Antal modtagere af førtidspension **Antal aktive sager på opgørelsestidspunktet Budget 2014 Aktivitet maj Aktivitet juli

19 19 Skole- og Børneudvalget Figur 5: Dagtilbud, SFO er og klubber Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO'er Klubber Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 6: Plejehjem, hjælpemidler og træning Visiterede timer pr. uge til hjemmeboende Antal Boligændringer (år til Antal visitationer til plejehjemspladser inkl. rehabiliteringspladser dato) vedligeholdende træning jfr. 86 (år til dato) Antal visitationer til genoptræning jfr. 140 (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august

20 20 Figur 7: Familie og børn Anbragte børn og unge* Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Antal påbegyndte tandreguleringer (år til dato) Budget 2014 Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august *Antal beregnede helårspladser

21 21 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=merforbrug +=mindreforbrug Ændring siden halvårsregnskab -=merforbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 4.895, ,9 4,4-0,3 Skat og tilskud/udligning 4.895, ,9 4,4-0,3 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,1 17,3 24,2 Serviceudgifter , ,5 7,5 5,9 Overførselsudgifter -830,0-831,0-1,0 12,4 Ikke-serviceudgifter -266,1-263,9 2,2 3,1 Renter -23,2-14,7 8,5 2,8 Resultat af ordinær driftvirksomhed 1 207,1 228,8 21,7 23,9 Anlægsudgifter -245,5-248,6-3,1 14,4 Byggemodning -31,7-36,4-4,7 3,1 Ejendomssalg- og køb 50,0 13,6-36,4 5,1 Anlæg i alt 2-227,2-271,4-44,2 22,6 Resultat af det skattefinansierede område -20,1-42,6-22,5 46,5 Optagne lån 37,0 27,4-9,6 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -87,5-85,8 1,7 0,4 Øvrige finansforskydninger 2,9-6,7-9,6-14,5 Samlet balance på det skattefinansierede område -67,6-107,7-40,0 32,3 Effekt af det brugerfinansierede område -5,4-5,4 0,0 0,0 Ændring af likvide aktiver -73,1-113,1-40,0 32,3 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,0 0,0 10,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -63,1-113,1-50,0 32,3 - Heraf forudsat mindreforbrug på anlæg 20,0 0,0 20,0 0,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje og mindreforbrug på anlæg -43,1-113,1-70,0 32,3 1 Budgettet er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. Da det i budgettet blev forudsat at puljen ikke blev brugt, skal de 10 mio. kr. fratrækkes budgettet, hvorefter afvigelsen er på 11,7 mio. kr. 2 Budgettet er ekskl. det ved budgetvedtagelsen forudsatte mindreforbrug på anlæg på 20 mio. kr. Når dette lægges til er afvigelsen på 64,2 mio. kr.

22 22 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over omplaceringer inkl. prognose for puljer under ØU, i 1000 kr. ØU BSU SBU KIU PTU KMU SOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

23 23 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. august 2014 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt Salg af ejendomme (udgift) Opdatering af klimatilpasningsplan og stormflodssikring Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden ( Afledt drift - se evt anlæg ) Valg til Europaparlamentet og folkeafsteming Rammeoverførsel Sports- og Kulturarrangement Bevilling til projekt "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" (udgift) Midtvejsregulering, kontanthjælpsreform Midtvejsregulering, vandrådenes indsatsplaner Midtvejsregulering, vederlag Havhingstens besøg i Berlin -220 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Rønnebærparken 36, arealoverførsel servicearealer Indtægtsbevilling vedr. råstofindvinding i St. Hede grusgrav Anlægsbevilling - Pharmacosmosgrunden Overførsel af rådighedsbeløb Rådighedsbeløb - Milen Klima- og stormflodssikring, anlægsbevilling Elevator på Roskilde Museum, anlægsbevilling Bibliotek- og Borgerservicesamarbejde Åbne biblioteker PCB Gadstrup Skole Anlægsregnskab for Roskilde Hallerne Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel rådighed (ikke frigiv. byggemodning TMU) Byggemodning af storparcel i Trekroner Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb Muligt køb af Svogerslev Grusgrav Eriksvej 44 - Nedrivning af ejendom (udgift) Køb af Assendløsevejen Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. marts 2010 Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere