Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder."

Transkript

1 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. Rejser i et takstområde Til rejser, hvor man holder sig inden for et takstområde, udstedes der kun busbilletter og kort, der gælder både til busser og tog, og prisen er den samme, uanset om man rejser med bus eller tog. Rejser gennem to eller flere takstområder Der kan udstedes både bus- og togbilletter til rejser gennem to eller flere takstområder. Hvis hele rejsen foregår i bus, er der ingen problemer, så kan billetten altid udstedes i bussen. Hvis noget af rejsen skal foretages i tog er reglerne mindre enkle. Krydse grænse i tog En hovedregel, er at hvis en kunde, der vil rejse i tog, vil krydse en takstområdegrænse i toget, skal kunden altid købe en togbillet. Togbilletten gælder også i mange tilfælde i bussen, hvis trafikselskabets zonenummer står på billetten. På kortet nedenfor vises med de røde streger, hvornår man krydser en takstområdegrænse på togstrækningerne.

2 6-2 Kortet ovenfor viser togstrækningerne og hvor toget krydser takstom- rådegrænserne.

3 6-3 Som det ses på kortet krydser man takstgrænsen mellem: Ølgod og Tarm Brande og Thyregod Vejle og Hedensted Vejen og Lunderskov Hviding og Rejsby Vamdrup og Vojens Fredericia og Middelfart Taulov og Middelfart Tilslutningsbus En anden hovedregel er, at togbilletten altid er gyldig til bus i togbillettens fra- og til-zone, hvis buszonerne er angivet på billetten. Det betyder, at hvis kunden, når han stiger ind i bussen viser en togbillet eller -kort, der er gyldig i den zone hvor busrejsen starter eller slutter, skal kunden ikke betale for den zone, der allerede er betalt for på togbilletten (det kaldes gratis tilslutningsbus). 6 typer rejser For at få et overblik over hvornår busbilletten gælder i toget og omvendt, kan man dele rejserne op i 6 rejsetyper: 1. Rejser indenfor ét takstområde: o Busbillet/kort gælder i toget o Togbillet/kort gælder i bussen (togbilletten/-kortet er udstedt efter samme takster som busbilletten). 2. Hele rejsen med tog gennem flere takstområder: o Kun togbilletten er gyldig. 3. Hele rejsen med bus gennem flere takstområder o Togbillet/kort gælder i bussen hvis: der er tale om en direkte busrute, mellem de angivne stationer og busrejsens endepunkter ligger i de byer, som togbilletten (kortet) gælder fra eller til. Se nærmere i afsnit 6.3.

4 Både bus og tog på samme rejse gennem flere takstområder. o Busbillet/kort gælder i toget, hvis man ikke krydser grænsen mellem to takstområder i toget. o Togbillet/kort gælder i bussen, hvis: der er tale om en direkte busrute, og busrejsens ene endepunkt skal svare til ét af togbillettens(kortets) endepunkter, og busrejsens andet endepunkt skal ligge på den strækning, som togbilletten (kortet) gælder til. Se nærmere i afsnit Tilslutningsbus hvor togrejsen fortsætter i bus i togbillettens/kortets start- og slutzone. o Togbillet/kort giver ret til gratis omstigning (til f. eks. bybusser) i slutzonen. PS: Hvis kunden vil rejse udover billettens slutzone, skal du udstede tilkøbsbillet, da der ikke skal betales for omstigningszonen. Se nærmere i afsnit Tog+ billet o Kunden køber en samlet togbillet til både bus- og togrejse og rejser i bus på den del af strækningen, hvor der ikke kører tog. Se nærmere i afsnit 6.6. I det følgende behandles de seks rejsetyper i ovennævnte rækkefølge.

5 I bus eller tog inden for et takstområde Togoperatøren udsteder billetten efter s rejseregler og takster, og billetten gælder både i bus og tog (som omtalt i kapitel 4) 6.2 Kun tog i flere takstområder Her gælder DSB s og Arrivas takster og rejseregler. 6.3 Busrejse parrallelt med toget Kunden kan i nogle tilfælde vælge at bruge sin togbillet eller -kort til en busrejse. Det er tilladt, hvis der er tale om en busrejse, der er foregået mellem billettens til- og frazone - at bussen altså kører parallelt med toget. Det er ligegyldigt hvilken rejsevej, der står på togbilletten, når blot busrejsens endepunkter ligger i de zoner, som er nævnt som til- og frazoner. Eksempel: Hvis en kunde har et DSB-kort fra Sønderborg til Vejle, er der frit valg mellem bus (rute 900X) og tog på strækningen. En DSB-billet fra Vojens til Ribe via Bramming giver også mulighed for at rejse med rute 135 direkte mellem Vojens og Ribe, hvor bussen altså ikke passerer Bramming. Det er altså ligegyldigt, hvilken rejsevej, der står på togbilletten, når blot busrejsen sker mellem togbillettens til- og frazone. En kunde med et DSB-kort fra Kolding til Tønder via Bramming har også mulighed for at tage med rute 146, der kører direkte fra Kolding til Tønder.

6 Både bus og tog gennem flere e takstområder I tog på busbillet Hvis kundenn køber en busbillet, må han ikke krydse en takstområde- han godt grænse i toget, men inden for det enkelte takstområde kan rejse med tog. Eksempel: En kunde køber i rute 900 X en busbillet fra Haderslev til Fredericia. Kunden passerer takstområdegrænsen i bussen og i Kolding stiger hun om til toget mod Fredericia. Dette er tilladt, fordi hele togrejsen sker i Takstområde ØST. I bus på togbillet Man kan rejse i bus på en del af rejsen hvis: der er tale om en direkte busrute der kører parallelt med toget (se evt. ruterne i afsnit 6.3) busrejsens ene endepunkt skal svare s til ét aff togbillettens(kortets) endepunkter (til- eller frazone) og busrejsens andet endepunkt skal ligge i en stationszone på den strækning, som togbilletten (kortet) gælder til. Dette betyder, at kunden kan afbryde togrejsen og fra den zone, hvor togrejsen er af- brudt, kan kunden tage bus- sen videre til bestemmelses- stedet, eller kunden kan beog ta- gynde rejsen med bus ge toget det sidste stykke. Det er dog kun zoner, som stationerne ligger i, der kan bruges som påstigningszone.

7 6-7 Eksempler: En kunde har en DSB-billet fra Fredericia til Gråsten. Toget standser i Takstområde SYD i Vojens, Rødekro, Tinglev, Kliplev og Gråsten. Skal der benyttes bus på strækningen, skal Gråsten-zonen være start- eller slutzone, fordi Gråsten er til-zone. Der findes en direkte busrute fra Rødekro til Gråsten (915 X). Det er derfor tilladt på togbilletten at stige om til bus i Rødekro-zonen og tage bussen videre til Gråsten. En anden kunde køber hos Arriva Tog en togbillet fra Silkeborg til Christiansfeld via Skanderborg Fredericia Kolding. Kunden tager toget Silkeborg Skanderborg Vejle, hvor han stiger af toget for at køre resten af vejen med rute 900X. Billetten er udstedt med henblik på at kunden tager toget til Kolding (da billetten er udstedt via Kolding) og her stiger om til en bus, da strækningen Kolding-Christiansfeld er en tog+ strækning. Men da Vejle station ligger på den strækning, billetten gælder til, kan kunden også vælge at tage den direkte busrute 900X fra Vejle til Christiansfeld. Omvendt kan kunden på togbilletten også begynde rejsen i bus frem til en togstation på den strækning, som billetten gælder til, og herfra fortsætte med toget til bestemmelsesstedet Eksempel På en togbillet Sønderborg København kan kunden rejse med rute 900X fra Sønderborg til Kolding og herfra rejse videre med toget til København.

8 Tilslutningsbus på togbillet Når en kunde med en togbillet til to eller flere takstområder når frem til den togstation, som på billetten er anført som til-zone, kan kunden inden for samme zone frit stige om til bus (tilslutningsbus), uden at der skal løses ny billet. Hvis kunden har købt togbilletten på forhånd (f.eks. ved telefonisk bestilling hos DSB - eller hvis kunden har et klippekort eller periodekort), kan kunden begynde rejsen på togbilletten i bus i den fra-zone, hvor togstationen ligger. Retten til tilslutningsbus i fra- og til-zone gælder hele det døgn, togbilletten er udstedt til eller den dato, klippekortet er afstemplet. Hvis en kunde f.eks. har en DSB-billet fra Odense (01) til Esbjerg (10), kan kunden efter at være ankommet til Esbjerg rejse med bybussen resten af dagen i alle retninger inden for zonen. F.eks. køre hjem og så om aftenen tage bussen retur til biografen i Esbjerg uden at skulle købe en ny billet. Du skal kontrollere, at enten billettens fra- eller til-zone ligger på din rute, da tilslutningsbussen kun kan bruges i fra- og til-zonerne. Hvis kunden vil gøre tilkøb til en togbillet, skal til-zonen fratrækkes, da den jo allerede er betalt. Du kan ikke sælge billet til togrejser i flere takstområder. Hvis kunden skal have billet til en togrejse, der starter med bus til stationen og fortsætter med tog over takstområdegrænsen, kan du gøre opmærksom på muligheden for på forhånd at købe billet, klippekort eller mobilbillet. Nogle kunder tror, at de også kan få refunderet den sidste zone af busbilletten, hvis de køber en togbillet efter busrejsen, det er dog en misforståelse.

9 Tog+ billet Hvis en kunde i forlængelse af en togrejse vil rejse med bus i flere zoner end start- og slutzonen, skal kunden betale et tillæg for denne del af rejsen. Det kan gøres ved at kunden køber en normal tilkøbsbillet, men på visse strækninger kan det gøres billigere ved, at kunden køber en togbillet eller kort, hvor busstrækningen er inkluderet (kaldet Tog+ billet). Billetten kan købes hos DSB eller Arriva Tog. Billetten giver ret til at stige om til bus på udvalgte strækninger, hvor der ikke kører tog. Der kan også foretages flere skift mellem bus og tog. Tog+ billetter kan også bruges efter reglerne omtalt i afsnit 6.3 og 6.4. Ordningen gælder for billetter, klippekort periodekort og grupperejser. Billetten/kortet kan kun købes hos DSB, og det betyder, at hvis kunden vil begynde rejsen i bussen, skal billetten eller kortet være købt i forvejen. Eksempel En kunde køber hos DSB en billet fra Aabenraa til Skive via Kolding - Fredericia - Langå. Da Aabenraa Kolding er en tog+ strækning. kan kunden rejse med bus 900X fra Aabenraa til Kolding. På strækningen Kolding - Fredericia - Langå - Skive kører tog, hvorfor billetten gælder hertil. I Skive er der gratis tilslutningsbus i zone 40. En kunde køber en tog+ billet Århus Billund via Vejen. Billetten gælder til tog Århus Vejen og bus fra Vejen til Billund. Kunden kan imidlertid også vælge at benytte toget fra Århus til Vejle og herfra tage den direkte busrute 44 til Billund (i denne forbindelse er togbillet-

10 6-10 tens endepunkt Billund og busrejsens andet endepunkt, Vejle ligger på togstrækningen) Specielle aftaler har indgået nogle aftaler med DSB, hvor kunden ikke nødvendigvis skal følge den rute, der står på togbilletten: Med en togbillet København Haderslev via Vojens kan kunden stå af toget i Kolding og rejse med bussen direkte til Haderslev (reglen gælder også den modsatte vej) Med en togbillet København Aabenraa via Rødekro kan kunden stå af toget i Kolding og rejse med bussen direkte til Aabenraa (reglen gælder også den modsatte vej)

11 10-3 Rejseregler Rekvisition ; 4-42 Ringzonesystem Rulleskøjter ; 3-18 Rygning ; 2-17 Skolekort 2-1; 2-2; 2-17; 3-8; 4-2; 4-36; 4-37 Skolerejsebillet SMS billet ; 4-13 SMS-billetter og mobilbilletter. 3-3 Soldaterkort Springe stoppested over Stamkortnummer ; 4-32 SVP Sygesikringsbevis Takster ; 2-13; 3-2 Takster for grupper Takstområde SYD Takstområde VEST Takstområde ØST Tastatur, DC Taxi TCP Tidsgyldighed ; 5-2 Tilbagebetaling af billet Tilbagebetaling af klippekort Tilbagebetaling af periodekort. 7-3 Tilbagebetaling af periodekort på mobil Tilbagebetaling og erstatning Tilkaldetaxi Tilkøb ; 4-7; 4-18; 4-20; 5-5; 8-41; 8-51 Tilslutningsbus Tjek ind Tjek ud TOG+ billetter Togbillet ; 6-8 Togstation Trafikoplysningen Tro og love erklæring Turvalg Uddannelseskort Uniform ; 2-18 Ustemplede klippekort Værnepligtige Zonegyldighed Zoneoptælling Zoner Øvrige rejseregler Årskort

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable jælland, Lolland og Falster 14.12.2014-12.12.2015 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Københavns Lufthavn Næstved Nykøbing F Rødby Færge Arden Hobro jælland,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere