Er din virksomhed fremtidssikret?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er din virksomhed fremtidssikret?"

Transkript

1 SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter vi fokus på behovet for I at tilpasse din virksomheds struktur til de behov og ønsker, som du har til fremtiden og til de skiftende udfordringer og muligheder, der løbende opstår. Erhvervslivet står ikke stille, og politikere ændrer hyppigt i lovgivningen inden for en række erhvervsrettede områder. Derfor bør du løbende overveje, om din virksomhed har den rigtige form og struktur. Måske startede du for dig selv og har siden fået partnere med. Eller du har en medarbejder, som du gerne vil have ind som medejer. Måske har du behov for at sikre, at du ikke løber en stor risiko, der kan true din personlige økonomi. Måske er I to personer, som sammen etablerede et personligt selskab, et såkaldt I/S, og nu ønsker at dække jeres risiko bedre af, fordi I som interessenter hæfter solidarisk med hele jeres personlige formue. Måske har du i sin tid valgt en bestemt virksomhedsform, fordi det skattemæssigt var bedst dengang. Gælder det mon stadig? Nemt at stifte selskab Tidligere valgte mange at etablere en personligt ejet virksomhed, fordi det krævede stor kapital at stifte et selskab fra start af. I dag kræver det kroner at stifte et anpartsselskab (ApS), og du kan stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot en enkelt krone i kapital. Skattemæssigt er der naturligvis forskel på de enkelte virksomhedstyper, men når forretningen kører og løbende giver overskud, er der i mange tilfælde ikke den store forskel på skatten. Derimod har du forskellige muligheder for at lade overskuddet stå i virksomheden, eksempelvis gennem virksomhedsskatteordningen eller ved at etablere et holdingselskab. Du kan også gå fra en personligt ejet virksomhed til et selskab gennem en skattefri virksomhedsomdannelse. Og det er også muligt at etablere et holdingselskab oven på et eksisterende selskab. Hvis formålet med ændringerne er at gøre klar til salg eller generationsskifte, skal det hele tænkes igennem i god tid. Uanset om du driver personlig virksomhed eller selskab, er det derfor relevant at overveje, om din virksomhed har den rigtige form. relevant at tilpasse virksomhedens opbygning Da Thing og Brandt blev stiftet som et anpartsselskab, fik de to ejere hver en ejerandel på 50 procent af selskabet. Efterhånden som virksomheden er vokset, har det vist sig relevant at tilpasse selskabskonstruktionen for at fremtidssikre virksomheden. læs side 4-5 Marie Thing og Kathrine Brandt, landskabsarkitekter: DEN ene grund til omstruktureringen er, at vi gerne vil sikre hinanden, så hver får, hvad der er ret og rimeligt. Den anden grund er, at vi ønsker at opføre os ordentligt over for virksomhedens ansatte, så vi også sikrer arbejdspladserne i fremtiden 3 vær opmærksom på skatten 4 7 har du overvejet et aps? holdingselskab kan være en god ide

2 de vigtigste virksomhedsformer Forskellen på centrale virksomhedsformer Virksomhedsform Personlig virksomhed Er man flere ejere kaldes en personlig virksomhed et Interessentskab (I/S) Lovens minimumskrav til kapital Der skal ikke indskydes kapital Hæftelse Vigtige pligter Skat Eksempel på navn Personlig hæftelse ejeren hæfter med hele sin formue. I et I/S hæfter ejerne solidarisk med hele deres formue. Der skal laves bogføring og skatteregnskab samt udvidet selvangivelse. Hvis du driver virksomheden i virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning skal der føres regnskab over blandt andet hævninger. Driftsudgifter trækkes fra i personlig indkomst, og overskuddet beskattes som personlig indkomst med op til cirka 56 procent inklusive AM-bidrag. Mulighed for at benytte virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning. Frisørsalonen V/Lene Hansen Tagdækkerne Olsen og Jensen I/S IVS Iværksætterselskab (IVS) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Selskabskapitalen skal være på mindst en krone. Der skal opspares af overskuddet indtil selskabet får samme kapital som et ApS. Først derefter kan der udloddes udbytte. Selskabskapitalen skal være på mindst kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier. Selskabskapitalen skal være på mindst kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier. I et selskab hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, men ofte ønsker kreditorerne, at ejerne kautionerer personligt for lån til selskabet. Er kapitalen i et aktieselskab kun delvist indbetalt, hæfter ejerne for resten. Et selskab skal udarbejde årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen. Selskabets økonomi og den personlige økonomi må ikke sammenblandes. Et aktieselskab skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd. Selskaber betaler selskabsskat, der i 2015 er 23,5 pct. og fra 2016 er på 22 pct. Derudover betaler ejerne udbytteskat med henholdsvis 27 og 42 pct. Et holdingselskab, der ejer mindst 10 pct. af et andet selskab, skal ikke betale skat af det modtagne udbytte. Et holdingselskab skal ikke betale skat af salget af en dattervirksomhed. Annes Dataservice IVS Egebæk Tandlæge-klinik ApS Esperhegn Bygge- Entreprise A/S DIN REVISOR INFORMERER Udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Nikolaj Kure Jensen, statsautoriseret revisor, partner Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 1. oktober Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. Fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Skatteregler for virksomheder Hvis du ejer din virksomhed personligt, kan du overveje at gå over til virksomhedsskatteordningen eller etablere et selskab. Her kan du læse om de væsentligste forskelle i skatteberegningen for personligt ejede virksomheder, virksomheder i virksomskatteordningen og selskaber. år du driver en personlig ejet N virksomhed, kan du trække driftsudgifter fra i din personlige indkomst. Det kan eksempelvis være en fordel, når du starter egen virksomhed og har større udgifter end indtægter i virksomhedens første levetid. Du skal tilsvarende betale skat af virksomhedens overskud, som var det personlig indkomst. Det samlede skattebeløb afhænger af, om du betaler topskat. Først skal du betale AMbidrag på otte procent, og derefter skal du betale skat af resten. Skatten udgør cirka 37 procent og kan nå op til 51,95 procent af den del, du skal betale topskat af. Sammenlagt med AM-bidraget bliver marginalskatten af din personlige indkomst cirka 56 procent. Virksomhedsskatteordningens fordele Hvis du ejer din virksomhed personligt, kan du vælge at benytte virksomhedsskatteordningen. Det giver nogle særlige fordele. Du kan trække erhvervsmæssige renter fra i den personlige indkomst, inden du skal betale skat, hvilket kan være relevant, eftersom fradragsretten for renter yderligere bliver udhulet i de kommende år. Det betyder, at det bliver mere attraktivt at benytte virksomhedsskatteordningen, hvis man har renteudgifter i sin virksomhed til eksempelvis lån af driftsmidler eller bygninger. Hvis du har et større overskud i virksomheden, end du hæver til dig selv, skal det i første omgang kun beskattes med samme procent som i et selskab, så længe pengene forbliver stående i virksomheden. Når du driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen, er det vigtigt, at du overholder reglerne for blandt andet bogføring af hævninger til privatforbrug. Så kravene til administration er lidt større, end hvis du driver en virksomhed uden for ordningen. Hvad med selskabskatten? Et selskab har fradrag for driftsudgifter. Hvis udgifterne er større end indtægterne, kan underskuddet fremføres til de efterfølgende år. Når du ejer et selskab, skal der være vandtætte skotter mellem din privatøkonomi og selskabet. Det betyder, at du ikke må hæve penge fra selskabets konto og bruge dem til private formål. I stedet kan selskabet udbetale dig en løn. Selskabet har fradragsret for lønnen og skal så tilbageholde A-skat. Du får dermed din løn, som om du var lønmodtager. Den skattesats, du kommer til at betale, afhænger af hvor meget du får i løn, og derfor om du skal betale topskat. Hvis selskabet har overskud, skal selskabet betale selskabsskat. Selskabsskatten er i 2015 på 23,5 procent og til næste år falder den til 22 procent. Hvis selskabet har midler til det, kan du også trække penge ud af selskabet ved at modtage udbytte. Udbyttet beskattes med aktieindkomstskat, og selskabet skal indbetale aconto udbytteskat. Aktieindkomster på op til kroner beskattes med 27 procent, og aktieindkomster ud over kroner beskattes med 42 procent. Grænsebeløbet på kroner overføres mellem ægtefæller, hvis det ikke er udnyttet. Det betyder, at et ægtepar i alt kan modtage omkring næsten kroner i udbytte til den lave sats på 27 procent. Hvis der først betales selskabsskat på 22 procent og derefter udbytteskat på 27 procent af resten, svarer det til en samlet skattesats på cirka 43 procent. Har du så stor aktieindkomst, at du overskrider grænsen for den lave sats, vil din samlede skat blive på cirka 55 procent, hvilket er omtrent eller lidt under niveauet for topskat. Virksomhedsordning eller kapitalafkastordning? Er du i virksomhedsordningen, får du fuldt fradrag for dine renteudgifter i din personlige indkomst. Det giver en højere fradragsværdi, end hvis det var i kapitalindkomsten. Du har også den fordel, at du kan lade en del af dit overskud stå i virksomhedsordningen som opsparet overskud. Det beskattes i første omgang kun med en sats, der svarer til selskabsskatten nemlig 23,5 procent i 2015 og 22 procent i Når du senere hæver af det opsparede overskud, medregnes det i din personlige indkomst. Er du i kapitalafkastordningen, kan du kun fradrage renter i kapitalindkomsten. Men du kan i stedet flytte en del af overskuddet af din virksomhed fra din personlige indkomst til den lavere beskattede kapitalindkomst. Det beløb bliver så beskattet lavere. Beløbet beregnes som 1 procent (2015-sats) af virksomhedens aktiver. SÆRNUMMER OKTOBER

4 holdingselskaber TEMA HOLDINGSELSKABER En selskabsstruktur der tegner godt Landskabsarkitekterne Thing og Brandt har med en skattefri anpartsombytning og ny holdingstruktur sikret både ejernes og virksomhedens fremtid. hing og Brandt Landskabsarkitekter er en landskabsarkitektvirk- T somhed, der blev stiftet i Marie Thing og Kathrine Brandt er begge landskabsarkitekter og ejer virksomheden sammen. Tegnestuen udfører design og yder rådgivning om indretning af udearealer omkring bygninger eller i byrum. Det involverer planlægning fra helhed og ned til detaljen. Kunderne kan være erhvervirkomheder eller offentlige myndigheder. Ofte kommer kunderne igen, men opgaverne skal i hvert enkelt tilfælde vindes i konkurrence med andre. Virksomheden startede med at have et par ansatte, og efter blot tre år tæller virksomheden otte-ni uddannede landskabsarkitekter. I begyndelsen byggede vi virksomheden op omkring de kunder, vi havde hver for sig, og etablerede et anpartsselskab, fordi det var en nem måde at komme i gang på, husker Marie Thing tilbage. Da Thing og Brandt blev stiftet som et anpartsselskab, fik de to ejere hver en ejerandel på 50 procent af selskabet. Efterhånden som virksomheden er vokset, har det vist sig relevant at tilpasse selskabskonstruktionen for at fremtidssikre virksomheden. Den ene grund til omstruktureringen er, at vi gerne vil sikre hinanden, så hver får, hvad der er ret og rimeligt. Den anden grund er, at vi ønsker at opføre os ordentligt over for virksomhedens ansatte, så vi 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 HOLDINGSELSKABER også sikrer arbejdspladserne i fremtiden. Med den nye struktur har vi bedre mulighed for at tage nye ejere ind. Dermed kan vi sikre, at vi kan få nye medarbejdere, og samtidig også at vi kan fastholde dem, vi har i dag, fortæller Kathrine Brandt. Ikke behov for tunge investeringer Løsningen for Thing og Brandt har været at etablere en holdingstruktur, hvor de to ejere hver stifter et holdingselskab. Kapitalen i hvert selskab består af de to ejeres andel af Thing og Brandt. Så i stedet for at eje halvdelen af virksomheden hver, ejer de to stiftere hver deres holdingselskab, hvorefter hvert af de to holdingselskaber ejer 50 procent af driftsselskabet Thing og Brandt Landskabsarkitekter ApS. En af fordelene ved holdingstrukturen er, at drift selskabet kan udbetale skattefrit udbytte til de to holdingselskaber. Først når ejerne af holdingselskaberne trækker penge ud af holdingselskaberne, skal ejerne betale udbytteskat. Det giver god mening, at driftsselskabet overfører en stor del af overskuddet til holdingselskaberne hvert år i stedet for at ophobe for meget kapital i driftsselskabet. Tegnestuen har nemlig ikke brug for kapitaltunge investeringer i eksempelvis store maskiner, og udgifter til husleje og løn flyder løbende i løbet af året. Vores forretningsmodel er baseret på de mennesker, som vi er, og den arbejdsindsats vi yder løbende. Vi har ikke faste, store kunder og opgaver, og vi har ikke noget stort kapitalbehov, men skal blot finansiere den løbende drift, påpeger Kathrine Brandt. Optimering af driftskapital Den nye struktur giver virksomheden bedre mulighed for at tilpasse kapitalen i driftsselskabet til virksomhedens reelle behov for driftskapital. Det betyder, at ejerne kan hæve et udbytte, der ikke behøver at være optimeret efter, hvor meget udbytte hver part kan hæve uden at betale den høje udbyttesats. I stedet kan udbyttet fastsættes efter behovet for driftskapital i driftsselskabet, hvorved en større del af overskuddet kan udloddes. Når kapitalen ikke bliver uhensigtsmæssig stor i driftsselskabet, er det også lettere at ændre i ejerkredsen, eksempelvis hvis en medarbejder skal indtræde som partner. For Thing og Brandt er det helt afgørende, at strukturerne sikrer dette. Vi tænker på, hvordan vi både sikrer de individer, vi hver for sig er, samtidig med at vi sikrer det fælleskab, som virksomheden er, understreger de to landskabsarkitekter samstemmende. Selskab uden holdingselskab 50 % 50 % HVAD Hvis du ejer e Et holding én ejer Selskab ejet via et holdingselskab 100 % 50 % 100 % 50 % 100% selskab uden SÆRNUMMER OKTOBER

6 HOLDINGSELSKABER TEMA HOLDINGSELSKABER Skattefri ombytning stiftelse af holdingselskab Du kan etablere en holdingstruktur ved at gennemføre en skattefri ombytning af ejerandelene i virksomheden. Det sker ved, at du afgiver dine ejerandele i driftsselskabet til et nystiftet holdingselskab og i stedet ejer andele i dette holdingselskab. Herefter ejer holdingselskabet så driftsselskabet. Isoler driftsrisikoen Hvis du etablerer et holdingselskab, isolerer du den driftsmæssige risiko til datterselskabet, hvori de driftsmæssige aktiviteter foregår. Hvis der er overskud, kan du trække udbytte op i holdingselskabet, så der ikke ophober sig mere kapital end nødvendigt for at klare den daglige drift. Hvis datterselskabet går konkurs, mister du kun værdierne i dette, mens holdingselskabet principielt ikke bliver påvirket. Og mangler der kapital, kan du eventuelt indskyde kapital fra holdingselskabet. Skatten af udbytte Holdingselskaber skal ikke betale skat af udbytte fra datterselskaber. Det betyder, at du kan trække udbytte fra driftsselskaber skattefrit op i holdingselskabet og først betale skat, når du hæver udbytte fra holdingselskabet. Normalt skal du betale 27 procent aktieindkomstskat af udbytter op til kroner årligt og 42 procent af resten. Er du gift, kan du og din ægtefælle tilsammen have kroner i aktieindkomst før skatten stiger fra 27 til 42 procent. For at holde skatten på de 27 procent ønsker mange derfor kun at hæve et udbytte op til grænsen på kroner og så lade resten forblive i virksomheden. Hvis I er to ejere af en virksomhed og stifter hvert jeres holdingselskab, kan datterselskabet først udbetale udbytte til holdingselskaberne skattefrit, og derefter kan hver enkelt ejer trække det beløb ud af holdingselskabet, som passer til vedkommendes privatøkonomi. Hvis eksempelvis kun den ene ejer er gift, kan denne person udnytte, at man kan have et større beløb i aktieindkomst, når man er gift. Fordelen er, at I med hver jeres holdingselskab ikke behøver trække det samme ud i udbytte. Salg af anparter Når du personligt sælger anparter, som du ejer i et driftsselskab, skal du sædvanligvis betale skat af fortjenesten her og nu. Dette kan du undgå ved at etablere en holdingstruktur. Efter mindst tre års ejerskab kan holdingselskabet sælge datterselskabet skattefrit. Så er det først, når du sælger eller opløser holdingselskabet, at du skal betale skat af gevinsten. Generationsskifte planlæg i god tid En holdingstruktur gør det nemt at gennemføre et generationsskifte. Når kapitalen i driftsselskabet ikke er højere end nødvendigt, bliver det nemmere at handle med selskabets andele. En ny partner eller en medarbejder kan derved købe sig ind i virksomheden til en hensigtsmæssig pris. Da holdingselskabet ikke skal betale skat af udbytte fra driftsselskabet, bliver det samtidigt nemmere at opbygge kapital, hvis du via holdingselskabet ønsker at købe en partner ud for at blive eneejer. Efterfølgende kan holdingselskabet investere i nye aktiviteter eller løbende udbetale udbytte. Det er en god ide at planlægge strukturændringerne i god tid. Hvis holdingselskabet eksempelvis sælger sine anparter inden for de første tre år efter omdannelsen, bliver fortjenesten ved salget ikke skattefri. Hvad hvis driftsselskabet mangler kapital? Besidder holdingselskabet midler til det, kan holdingselskabet også investere i andre ting, eksempelvis andre selskaber eller ejendomme. Endvidere kan holdingselskaberne træde til, hvis driftsselskabet mangler kapital. Få rådgivning fra din revisor For holdingselskaber gælder de samme regler, som for andre selskaber. Det betyder blandt andet, at selskabet skal udarbejde og indberette årsrapporter, og navne på ejerne skal fremgå af ejerregisteret. Din revisor kan hjælpe dig med at gennemføre en skattefri aktie- eller anpartsombytning og få stiftet ét eller flere holdingselskaber. Din revisor kan også sparre med dig om værdien af din virksomhed og om opdateringer af ejeraftalen, hvis I er mere end én ejer. Undgå ulovlige lån DU må ikke rode dit selskabs økonomi sammen med din egen økonomi, heller ikke hvis du ejer hele selskabet selv. Udover din løn kan du trække penge ud af dit selskab via et ordinært eller ekstraordinært udnytte. Hvis du bare hæver pengene fra selskabets konto uden at overholde disse regler, er der tale om et ulovligt lån til ejerne i virksomheden, som du kan få bøde for, og som der skal betales skat af. Hvis du allerede i dag har et ulovligt lån, bør du tale med din revisor om, hvordan det bedst kan håndteres, så du får ryddet op. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 virksomhedsøkonomi Måske skal du overveje at gå over til ApS eller A/S Der kan være gode grunde til, at du omdanner din personlige virksomhed til et selskab. Fordelen kan være skattemæssig og administrativ. Samtidig handler det om risikobegrænsning og de signaler, du sender til omverdenen. Nogle selvstændige erhvervsdrivende starter deres virksomhed med at oprette et CVR-nummer og går derefter i gang med deres aktiviteter uden at tænke alt for meget over, om en sådan personligt ejet virksomhed er den bedste måde at etablere sig på. Andre vælger at oprette et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab fra starten. Hvis du tilhører den gruppe, som har oprettet en personligt ejet virksomhed, kan du opnå nogle fordele ved at omdanne virksomheden til et anpartselskab eller aktieselskab. Du beskytter din private formue Når du driver din virksomhed ved personligt at eje den, hæfter du også over for virksomhedens kreditorer med hele din private formue. Hvis du derimod har oprettet din virksomhed i selskabsform, hæfter du kun med den kapital, som du har indskudt. I praksis er det ofte sådan, at banken eller andre kreditorer beder om, at du personligt kautionerer for de lån, dit selskab har optaget. I de tilfælde hæfter du stadig med hele din formue, men kun over for de kreditorer, som det er aftalt med og med det beløb, som du har lånt. Du begrænser derfor din risiko ved at drive din virksomhed i selskabsform. Som ansat i dit eget selskab vil du modtage løn af selskabet, og din privatøkonomi er dermed adskilt fra selskabets økonomi. Det kan for mange være nemmere at administrere, og det giver ofte et bedre overblik. Regnskabet er offentligt tilgængeligt Anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskabsformer har pligt til at udarbejde et årsrapport og indberette dette til Erhvervsstyrelsen. Alle med interesse for at læse disse regnskaber kan gratis og på en nem måde hente dem på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Det betyder derfor, at andre kan kigge med i virksomhedens tal og udvikling, når virksomheden drives i selskabsform. Det er dog ikke lovpligtigt at indberette alle regnskabstal, eksempelvis er det frivilligt at oplyse om selskabets omsætning. Her er det nok at oplyse bruttoresultatet. Hvis du ikke bliver konkurrencemæssigt dårligt stillet af at oplyse dine tal, kan det på mange måde være en fordel, at dine kunder og kreditorer kan se, at du har en god økonomi. Selvom du kun hæfter med dit indskud i selskabet, fremstår du i manges øjne som mere seriøs, når du har stiftet et selskab. Naturligvis er seriøsiteten afhængig af selskabsformen og den indskudte kapital, men i sidste instans spiller det en stor rolle, hvordan omverdenen opfatter dig som person og ejerleder. Forberedelse til ændringer Ved at drive din virksomhed i selskabsform er du desuden godt forberedt på en række forhold. Det kan være lettere at afhænde virksomheden, at indhente ny kapital, at håndtere større overskud eller at få en ny partner ind i relation til de ændringer, som din virksomhed kan komme ud for. Skattefri virksomhedsomdannelse kan være en god idé Hvis et selskab køber din personligt ejede virksomhed, skal du som udgangspunkt betale skat af virksomhedens værdi. Men ved at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse overfører du din personligt ejede virksomhed til nu at være i selskabsform og stifter dermed selskabet med værdien af din indskudte virksomhed. Det svarer til, at du sælger din virksomhed til et selskab, hvor du sædvanligvis skulle betale skat af virksomhedens værdi, men ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal du i stedet først betale skat, når du sælger selskabet. Det betyder med andre ord, at du udskyder skatten. Værdien af den virksomhed, du indskyder, udgør den købesum, som selskabet skal betale. Derfor skal værdien af den virksomhed, som du indskyder, fastlægges. Denne værdi bestemmer, hvor meget skat du har udskudt, når holdingselskabet senere sælges. Fordele og pligter Om det kan betale sig for dig at omdanne din personligt ejede virksomhed til et anpartsselskab, aktieselskab eller anden form for selskab afhænger af en række forhold. Med et selskab følger nogle fordele, og der følger også pligter. Din revisor kan rådgive dig om de fordele og ulemper, du vil få ved at omdanne netop din virksomhed fra en personligt ejet virksomhed til selskab via en skattefri virksomhedsomdannelse. SÆRNUMMER OKTOBER

8 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. Kirkebredegård Telefon Kirkebakke Allé Telefax Vallensbæk Giro CVR-nr. DK VIGTIGE DATOER oktober 2015 november 2015 december A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal og måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), restskat (personer) 26. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små, mellem og store) 30. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 9. ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 16. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Acontoskat + restskat 2014 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 28. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), anmeldelse af tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat (personer), indbetaling af liv- og pensionsordning, indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2015 Max. per dag: kr. sygedagpenge, 2015 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,05 kr. Over 120 km: ,03 kr. kørselsgodtgørelse 2015 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,70 kr. Over km ,05 kr. Egen cykel eller knallert per km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2015 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,63 kr. Fri morgenmad ,65 kr. Fri frokost ,30 kr. Fri middag ,30 kr. 25 procent godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2015 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks August ,1 Juli ,6 Juni ,5 Maj ,6 April ,6 Marts ,4 Februar ,9 Januar 2015: ,4 December ,0 November ,3 Oktober ,6 September ,5 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

6 virksomhedens værdi

6 virksomhedens værdi SÆRNUMMER, JANUAR 2013 ekstranummer - oktober 2017 værdifuld viden om økonomi 4 vær opmærksom på din sådan forøger du virksomhedsstruktur 6 virksomhedens værdi 7 fordele ved en ophørspension Ejerskifte

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

overvejelser i forbindelse med etablering af

overvejelser i forbindelse med etablering af PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Accountants & overvejelser i forbindelse med etablering af udviklingsvirksomhed eller spinoff dine kontaktpersoner hos PKF Munkebo Vindelev Hans

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere