Nyhedsbrev nr. 43 marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 43 marts 2015"

Transkript

1 Som i tidligere år tager vi beretning og regnskab under ét. Formand Jørgen G. Schmidt, dirigent Karsten Hjort og referent Annette Bøgh - klar til at årsmødet kan begynde Glædelig påske Paste Fericit Nyhedsbrev nr. 43 marts 2015 Men jeg har lyst til at starte med en kommentar til det, vi sluttede med på sidste års generalforsamling, nemlig vores forsøg på at skaffe tilstrækkelig mange nye medlemmer til at foreningen kunne modtage gaver med skattefradrag. Vi talte sidste år om, at vi skulle have fordoblet vores medlemstal. Derfor skulle alle medlemmer forsøge at skaffe mindst 1 nyt medlem, og det var der flere, der mente sagtens kunne lade sig gøre. Fuld af begejstring gik jeg straks hjem og lavede et bilagsmateriale, som alle fik tilsendt, og kampagnen gik i gang. Det blev en fuser. Vi fik 8 nye medlemmer, som styregruppen selv tegnede. Senere har vi tegnet 8-10 mere, men det rækker jo ikke rigtigt. Det var ellers fristende, at kunne tilbyde adoptanter og andre bidragydere at få skattefradrag for deres bidrag. Som vi kan se af regnskabet om lidt, så modtager vi næsten i personlige bidrag om året, og 2

2 skatten af det er ca Det er da en god betaling for at tegne 150 nye medlemmer.men sådan skulle det ikke være. Det gode er, at det ikke har kostet os noget, så vi er ikke blevet dårligere stillet, end vi hele tiden har været har været et begivenhedsrigt og aktivt år. Det vil vi se, når Aase nu gennemgår regnskabet. Jeg vil undervejs give mine kommentarer til tallene. Kontingentindtægter stiger 500 kroner Donatorbidraget på 15 kroner i alt dækker ca. halvdelen af julepakketuren på Tilskud fra Tips og Lotto er placeret flere steder: under julepakketur og under transport ca Vi har fået i alt ca for 2 år. En lidt forenklet opstilling viser, hvor vi har fået bidrag fra og hvad vi har brugt dem til. Det første særlige i 2014 har været, at vi modtog 2 års bidrag fra tipsmidlerne, og pengene skulle bruges inden for nogle faste tidsperioder og kun til transport. Det første tilskud kunne vi ikke gemme til julepakketuren, så vi måtte samle ind til et læs. Det blev til 21½ tons gods. Det andet tilskud kunne vi bruge til julepakketuren og resten til tranport af skolemøbler med hjælp fra Lions Club Suså og Brand af 1848 Fond. Det andet særlige i 2014 var at vi for første gang gav starthjælp til skolebørn. 19 børn fik hver Lei = godt kroner til hjælp til at komme i gang med en videreuddannelse. Hjælp til at komme i gymnasiet blev styret af Marian og hans far. Hjælp til at komme på universitet blev styret af Anca Mihaela Dragan. Endelig har vi givet godt kroner til Maria-Margrete Fonden til distribution. 3 Hvad man ikke kan se af regnskabet er den hædersbevisning som FSR og Aase har modtaget fra borgmesteren i Dubova.. Aase er nemlig blevet udnævnt til æresborger i Dubova, og det har hun virkelig fortjent. Det er jo ikke bare økonomisk hjælp, vi giver. Vi giver også venskab og mellemfolkelig forståelse, og det har Aase virkelig forstået at give. Hun kender alle, og alle kender hende. Sidst på året fik vi en henvendelse fra Lucian og Maria-Margrete Fonden om støtte til renovering af Rosports-projektet i Orsova. Orsova har tradition for at uddanne unge roere til topniveau, men projektet mangler støtte. Vi har undersøgt mulighederne, og sendt bolden tilbage. Men vi har da skaffet nogle køleskabe og fået planlagt en ny transport med diverse gods til afsendelse i maj. Diverse: Vi vil gerne i dag diskutere med jer, hvordan vi skal forholde os til eventuelle ændringer i kredsen af modtagere, Der er nogle, der har fået det bedre og nye, der trænger sig på. Hvordan skal vi håndtere det? Det kan vi tage op under punktet eventuelt. Kampagnemøde sammen med Ys-mens i Ringsted i år. Voldsomt uvejr i september 2014 Rumænienstur planlagt til maj. Revision af vedtægter næste år. Budgettet for 2015 giver plads til at støtte studerende med og bruge på transport. En kontingentforhøjelse slår først igennem i Tak til Bestyrelsen især Aase vores webmaster, chauffør mm. Jørgen Nielsen, Ruth og Vagn Jensen, der står får vogn nr. 2, passer vores lager og træder til, hver gang der er behov. 4

3 Bitten og Steffen Hemmingsen for lån af bil, vores revisor Bente Kubert, Ana Hansen for oversættelser og selvfølgelig også vores medlemmer og adoptanter og vores gode hjælpere i Rumænien Marian og hans familie, præsten Alin og overlæge Lucian Vadastreanu og hans kone Mariana. Også stor tak til Suså Lions, der har støttet os meget gennem årene og Brand af 1848 Fond, der altid har hjulpet os med gode projekter. Jørgen Günther Schmidt Referat, årsmødet den 7. marts Valg af dirigent Karsten Hjort 2. Formandens beretning Vedlagt 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Vedlagt Godkendt 4. Valg til styregruppen På valg er: Jørgen Günther Schmidt. Modtager genvalg. Genvalgt. Aase Krüth. Modtager genvalg. Genvalgt. Karsten Hjort. Modtager ikke genvalg. Styregruppen foreslår Annette Bøgh som gruppemedlem. Annette Bøgh valgt. Suppleanter: 1. suppleant: Tina Stub. Modtager genvalg. Genvalgt. 2. suppleant: Karen Rasmussen. Modtage ikke genvalg. Ny 2. suppleant er Herdis Olsen. En dybt koncentreret referent Glædelig påske 5. Valg af revisor: Bente Kubert vil gerne fortsætte Suppleant Maja Lene Mogensen fortsætter 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år På nuværende tidspunkt betales: For enkeltperson 150 kr. pr år. For familie 200 kr. pr. år. Styregruppen foreslår en prisstigning til følgende: For enkeltperson 175 kr. pr år. For familie 225 kr. pr år. Forslaget blev vedtaget 5 6

4 7. Indkomne forslag. Ingen forslag 8. Eventuelt Jørgen Günther Schmidt orienter om, at man flere gange i styregruppen har haft følgende emne til diskussion. Vi har på nuværende tidspunkt 95 modtagere af hjælp i Rumænien. De familier, der får hjælp, er måske med tiden blevet bedre stillet, så der i nærområdet er andre familier, der er mere berettiget til hjælp. Hvad gør vi i sådan situation? Kan vi tillade os, at stoppe hjælpen til en familie, for at give den til en anden familie? Jørgen havde troet, at foreningen blev mindre med tiden. Ment på den måde, at der ikke ville være så stor brug for hjælpen. Men dette ser ikke ud til at være sket. Aase Krüth fortæller, at man som udgangspunkt stopper hjælpen, hvis en familie flytter fra området. Men det er selvfølgelig efter aftale med den Danske betaler. Er der tale om unge mennesker, der skal studere, følger støtten selvfølgelig det unge menneske. Marian i Rumænien, vurderer hver enkelt familie, og er der nogle som ikke har brug for støtte mere, så gives besked til Aase. Der blev talt frem og tilbage, og udvekslet erfaringer. Ana fra Rumænien spørger, om man kan reklamere lidt mere for foreningen? Så flere i Rumænien kan få støtte. Jørgen mener, at den størrelse foreningen har nu, også er den størrelse, man kan magte. Så alt bliver gjort godt og ordentligt. I styregruppen har man gang i at finde nye måder at give støtte på. Udeling af legater er en af måderne, hvor man hjælper studerende med at komme enten på gymnasiet eller på universitetet. Efter vedtægterne var gennemgået, så vi billeder fra Rumænien. 7 Kaffe og et fantastisk kagebord blev fremtryllet Der var lotteri som altid. Og her kan ingen vist føle sig snydt, der var et hav af præmier, så alle fik vist lidt med hjem. Et godt og hyggeligt årsmøde som altid. Tak for fremmødet. Referent: Annette Bøgh Dirigent: Karsten Hjort Bordet med gevinsterne til lotteriet Kaffebordet indbragte 1.570,00 kr. Lotteriet gav 2.250,00 og så fik vi gavebidrag på 500,00 Stor tak til alle, der har støttet os på den ene eller anden måde 8

5 Hilsen til årsmødet fra Marian Kære FSR-medlemmer og kære venner. Jeg ved, at foreningen skal afholde sit årsmøde i denne weekend, så jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende vore varmeste hilsener. Jeg vil også gerne takke alle for den vedvarende støtte til de rumænske familier. Jeg er klar over, at nogle af jer må undvære noget for at være i stand til fortsat at hjælpe, og jeg kan forsikre jer om, at alle påskønner det. Styregruppen vil gerne sige tak til Karsten Hjort for de år, vi har haft fornøjelsen af at være sammen med ham. Vi håber, at vi også fremover kan trække på ham som dirigent. Samtidig vil vi byde Annette Bøgh velkommen i gruppen.vi glæder os til samarbejdet. Også tak til Karen Schwarz Rasmussen, der efter en årerække som suppleant har valgt at sige stop. Hun bliver afløst af Herdis Winther Olsen. Velkommen til Herdis. De seneste år har vi haft et vellykket projekt kørende: danske familier har besøgt deres adopterede rumænske familier. Fra Aase ved jeg, at der også vil komme en lille gruppe her i foråret. Jeg ønsker, at I alle skal vide, at det har betydet meget for familierne her at se hvem, der hjælper dem og knytte tættere forbindelser. Mange tak til alle de medlemmer, der greb chancen til at komme hertil. Forhåbentlig vil alle rumænske familier med tiden få besøg. Jeg vil også sende en stor tak til juleprojektet. Jeg ved, at det koster jer alle meget arbejde og besvær. Jeg kan forsikre jer, at alle her ser frem til det. Vi kan endda konkurrere med den rigtige jul. Også mange tak til bestyrelsen og alle, der er med til at gøre dette muligt. Mange hilsner Marian Laila Neermann Pedersen, der plejer at sørge for kaffebordet, måtte desværre melde afbud grundet sygdom. Intet årsmøde uden det berømte kaffebord lød det fra Ruth - det klarer jeg. Tusind tak til Ruth og Vagn for at sponsorere øl, vand og kaffebord. 9 10

6 Resultatopgørelse for perioden til Kontingentindtægt ,00 Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md ,00 Anvendt til adoptioner ,00 Bidrag fra adoptanter ,00 0,00 Anvendt til nødpulje 5.000,00 Gavebidrag hertil 2.040, , ,00 Renter Danske Bank 2,10 Mere kaffebord Annonceindtægter , ,10 Kørselsgodtg., Marian og Alin 8.400,00 Porto og kontorartikler 5.770,11 Møder 0,00 Tak for hjælpen-gaver 1.504,80 Hjemmeside og bankgebyrer 2.106, ,41 Tilovers til eget bidrag til juleturen mm ,69 Omkostninger ved juletur ,89 Modtagne tilskud til juletur 9.950,00 Tilskud Tips og Lotto , ,80 Resultat af primær drift ,89 Modtagne, ikke øremærkede gavebidrag ,49 Foreningen Maria-Margarete 5.248,86 Gavebidrag hertil 1.000, ,86 Starthjælp gymnasiet Orsova ,00 Starthjælp skolen Dubova , ,00 Transport til Rumænien ,20 Tilskud hertil, Brand af 1848 Fond, Slagelse Gymnasium, Tips & Lotto ,20 0,00 Gaver til adoptionsfamilier ,00 Gavebidrag hertil ,00 0,00 Resultat ,

7 Støt vore annoncører, de støtter os Min bog på både dansk og rumænsk er nu en realitet! Kun for dem som ønsker at åbne den hemmelige dør til selverkendelse, visdom og til kærligheden mellem mennesker, mellem nationaliteter, mellem rumæner og dansker i særdeleshed. Sverigesvej Slagelse Tlf Lions Club Suså Rotary Danmark Næstvedvej 230, Høm 4100 Ringsted ISBN: Et af bogens tema: Hvorfor er det så svært at leve som menneske? Ikke som katolik, protestant, buddhist, marxist, kapitalist, ateist, guru eller discipel, spirituelt eller pragmatisk, gnostisk eller agnostisk,vred, krigerisk, kolonist, revolutionær eller pacifist, dømmende eller tilgivende, anklagende eller frelsende...men som MENNESKE? Hvorfor bliver vi ved med at erstatte den ene autoritet med den anden...??? Steaua Dunarii, Eselnita Ringsted Y s Men sclub Årsmødet 2016 bliver lørdag den 12. marts kl på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse Sæt allerede nu X i kalenderen Dit tandteam Karin Lhjungmann Aps. Brogade 14, 4100 Ringsted Tlf Nordvej Slagelse

8 Sverigesgade Haslev Østergade Glumsø Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse Tlf Her er lige plads til en annonce mere. Det koster kun 500,- kr. om året at få sin annonce i Nyhedsbrevet og på vores hjemmeside Styregruppe: Jørgen Günther Schmidt, formand Skolegade 1 F, 4200 Slagelse. Telefon: Mail: Aase Krüth, kasserer Næstvedvej 393, 4100 Ringsted. Telefon: Mail: Bank: Danske Bank reg.nr konto Girokonto: CVR-nr Bespisningsemballage Mark Remmy Sali, Adm. Direktør Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted B & S Hemmingsen s Autoudlejning Haslevvej 9, 4100 Ringsted Tlf ell Michael Tønning, sekretær Nordvej 5, 4200 Slagelse. Telefon: Mail: Annette Bøgh Smedegade Slagelse Telefon Mail: Anni Krag Mejsevej 12, 4171 Glumsø. Telefon: Mail: Hjemmeside: REDAKTØR NYHEDSBREVE: AASE KRÜTH 15

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere