kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder."

Transkript

1

2 Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler handlede om uddannelse. Den blev udråbt som et utvetydigt skridt mod mere internationalisering og tættere bånd til Kina. Få uger senere skrev ikke mindre end tre danske ministre en kronik; potentiale for eksport af dansk uddannelse til nye vækstmarkeder for 30 milliarder, skrev de. ikke handling. Udsyn belyser i denne måned blandt andet de danske studerendes tøven over for Kina. Den udvidede rammeaftale har i praksis betydet flere tomme studiepladser i Kina, og flere kinesiske studerende i Danmark vel at mærke på udvekslingspladser, der ikke betales for. Det kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. er hjertelig velkomne i Danmark. De kan bedre end nogen andre lokke os ud af den angelsaksiske andedam, og ind i den globale virkelighed. På uddannelsesområdet mangler Danmark ganske simpelt internationalt format, herunder en realistisk, klarsynet strategi for en måde at omsætte danske kvaliteter inden for uddannelse på et internationalt, kommercielt marked. Redaktør Kristoffer Vieth

3

4 Kina gennemgår i disse år en ekstrem urbanisering. I første omgang er det en overgang fra landbrugssamfund til industrisamfund, men skridtet mod videnssamfund er i fuld gang. Byernes nye middelklasse vil nemlig have uddannelse og betaler gerne for det. Foto: Scanpix. Vi skal levere varen - ellers vælger partneruniversiteterne en ny samarbejdspartner. Anya Eskildsen er direktør for erhvervsakademiet Niels Brock. Danske regler betyder, at Niels Brock i dag søger til USA for at kunne tilbyde kinesiske studerende et internationalt eksamensbevis. For det er det, de studerende vil have. Foto: Scanpix. faktor. Den har for længst rundet Kina er den hastigt voksende middelklasse en altdominerende 300 millioner mennesker og spås at ramme 700 millioner omkring år Uddannelse står øverst på middelklassens indkøbsseddel, og den danske regering drømmer om eksport for milliarder. Men ifølge Anya Eskildsen, direktør for erhvervsakademiet Niels Brock, er eksport af uddannelse alene noget politikerne taler om, handling mangler totalt. Niels Brock har været i Kina i 17 år og er dermed en af de bedst etablerede danske uddannelsesinstitutioner i landet. Selvom ambitionerne er meget høje, omsætter de endnu kun for 15 millioner kroner om året. Det skyldes ifølge Anya Eskildsen blandt andet den danske lovgivning og tankegang indenfor uddannelse, fordi den ikke er egnet til at understøtte eksport. Og Anya Eskildsen får opbakning af Verner Worm, lektor på CBS og Kina-ekspert. Han er desuden forfatter til en bog om forretningsmuligheder i Kina. Der er nærmest ingen eksport af dansk uddannelse til Kina. Mens den politiske opbakning i teorien er fin, er den stort set fraværende i praksis. Det sker, at eksporten af uddannelse ligefrem forhindres, og generelt understøttes den ikke, siger Verner Worm. Forhindringen er stive danske regler, der blandt andet gør det svært at tilbyde godkendte, danske eksamensbeviser i udlandet og et uddannelsessystem med fokus på det danske samfund. Ifølge Verner Worm tænker de danske universiteter ikke seriøst i eksport af uddannelse. Skal universiteterne omstilles til at agere som kommercielle aktører på et globalt uddannelsesmarked, er det en krævende proces. Derfor etablerer de danske universiteter primært rammeaftaler om udveksling af studerende og samarbejde om eksempelvis forskning i Kina. Det kræver ikke store, organisatoriske ændringer. Problemet er blot, at rammeaftalerne ikke er en motor for den potentielle milliardeksport til et vækstmarked som Kina. Det er nemlig dyrt at opholde sig i Danmark, og de kinesiske studerende, som faktisk har råd, foretrækker generelt USA, England eller Australien. Derfor er det ifølge Verner Worm mere sandsynligt, at de store penge ligger i det der kaldes systemeksport. Det vil sige danske uddannelser og universiteter, der etablerer sig i Kina for i stor skala at tilbyde internationalt anerkendte eksamensbeviser til kinesiske studerende. Og det eksisterer endnu ikke. Netop det arbejder Erhvervsakademiet Niels Brock dog på. Planen er at udbyde erhvervsrelaterede uddannelser på bachelorniveau, og belønne de færdige kandidater med et internationalt anerkendt eksamensbevis. Det har imidlertid krævet en kringlet omvej, da en lov om erhvervsakademier i 2008 fratog Niels Brock retten til at udbyde uddannelser på bachelorniveau i Danmark. Dette hænger sammen med den måde, det danske uddannelsessystem organiseres på og ikke Niels Brocks evne til at sammensætte, tilbyde og gennemføre bacheloruddannelsen. Alligevel kan Niels Brock ikke få godkendt en bache- lor-uddannelse i Danmark til eksport i udlandet. Og det får Anya Eskildsen til at betragte den danske lovgivning på uddannelsesområdet som andedamstænkning. Men det har vist sig at være fint nok, fordi det tvinger os til at se andre veje. Vi har nu fundet en bedre, mere international vej, siger hun. Den bedre, mere internationale vej går gennem USA, hvor Niels Brock ifølge Anya Eskildsen er ved at være klar med en helt ny løsning. Her kan Niels Brock få godkendt sin bachelor-uddannelse og dermed udstede amerikansk anerkendte eksamensbeviser overalt i verden. Uddannelserne vil blive solgt på at være det bedste af to verdner: det mest internationalt anerkendte eksamensbevis kombineret med den mest effektive, danske pædagogik. Uffe Elbæk, uddannelsesordfører hos de radikale, ønsker ikke at besvare konkrete spørgsmål i forhold til Niels Brock men uddyber dog, at regeringen fortsat er interesseret i at fokusere på øget eksport af dansk uddannelse. Regeringen står over for at udsende et nyt uddannelsesforlig. Vi er inde i de sidste faser af formuleringen, så jeg kan ikke udtale mig om den konkrete udformning. Men vi fastholder helt klart ambitionen om mere internationalisering. Både om at få flere udvekslingsstuderende, der rejser ud i verden og omvendt flere udenlandske studerende, der søger til Danmark. Herunder også muligheden for mere systemeksport af danske uddannelser, siger Uffe Elbæk. Overvejelser om at etablere egentlige uddannelsesinstitutioner i Kina, på samme måde som England, USA og Australien har gjort det, er også til diskussion. Danmark etablerede i samarbejde med et kinesisk eliteunivesitet i 2012 et universitetscenter i Beijing. Men i sin nuværende udformning er universitetscentret en platform for udveksling af viden og studerende, mere end for eksport. Alt der kan styrke internationaliseringen er godt, og jeg er sikker på, at der er et marked i Kina. Spørgsmålet er, om vi i Danmark med vores uddannelsesinstitutioner er klar til at gribe den mulighed, der er. Det er et åbent spørgsmål, der stadigvæk ikke er besvaret, siger Uffe Elbæk. Ifølge Anya Eskildsen er spørgsmålet også, om det kinesiske uddannelsestog allerede er kørt. På et marked, hvor tillid og netværk er nøgleord, tager det mange år at etablere sig. For Niels Brock er det først nu, at frugterne for alvor skal høstes. Vi vil være lige så store i Asien, som Københavns Universitet er i Danmark med sine studerende, siger Anya Eskildsen. Hun foreslår steder som Indonesien, Myanmar, Vietnam og Laos som gode lande for eksport af uddannelse. Her er uddannelsestoget endnu ikke på skinner, og det er muligt at komme med.

5 omkring 20 procent per år. Det har Kina stiger de offentlige investeringer i uddannelse og forskning med de gjort de sidste femten år, og planen er, at det skal fortsætte. Samtidig skaber en eksplosiv industrialisering høje lønninger og gode arbejdsforhold for veluddannede i Kina. Og det får de kinesiske hjerner til at vende hjem fra eksil i USA og andre steder, fortæller professor i nanoteknologi, Flemming Besenbacher. Flemming Besenbacher er en af Danmarks mest anerkendte, internationale forskere. Siden 1990 har han haft et nært samarbejde med kinesiske forskere og studerende inden for det brede felt kendt som nanoteknologi. Nanoteknologi er videnskab, der handler om at kontrollere molekyler og atomer, for derved at ændre på materialers egenskaber. Nonoteknologi sættes ofte i forbindelse med den næste industrielle revolution. I 1990 erne definerede de kinesiske myndigheder forskellige vidensområder, der skulle satses på. Nanoteknologi var et af dem, og Flemming Besenbacher har villigt taget imod kinesiske studerende i Danmark og deltaget i forskning i Kina. Han har været med fra den spæde start af Kinas sats på både uddannelse og markedsøkonomi og er i dag en højt respekteret forsker i Kina. Når man taler med de yngre kinesere, så er argumentet for at rejse hjem fra eksempelvis USA efter endt ph.d.-grad, at de får lige så god løn i Kina. De får samme størrelse laboratorium og flere penge til at købe udstyr for. Endelig kan de få flere kinesiske ph.d.-studerende til at arbejde for sig. Fordi disse mennesker i dag vender tilbage med forskningstraditionen fra især USA, så flytter viden og forskning sig hurtigt, siger Flemming Besenbacher. Anders Buch er lektor på Aalborg Universitet og beskæftiger sig blandt andet med uddannelsesforskning. Ligesom Flemming Besenbacher fremhæver han tilgængeligheden af den menneskelige, intellektuelle resurse som årsag til Kinas opstigning mod globalt centrum for viden. Modsat tendensen i de vestlige lande, hvor mange hellere vil studere humaniora og samfundsfag, står folk i kø for at studere naturvidenskab og teknik i Kina. Det skaber et unikt udgangspunkt for Kina som vidensland, fordi industrien allerede er tilstede og har stor interesse i de praktiske vidensfag. Anders Buch sammenligner udviklingen i Kina med fremvæksten af Silicon Valley, USA s teknologiske højborg. Ved det store industrielle fremstød i Silicon Valley var Stanford, Berkeley og de andre store, amerikanske universiteter etableret i forvejen. Det er anderledes i Kina, hvor der er mange industrier, men hvor universiteterne kommer efterfølgende. Tidsmæssigt er dynamikkerne anderledes skruet sammen, men man kan alligevel sige, at det er samme fænomen. Det betyder bl.a., at vi kan forvente en omfattende interaktion mellem industrier og universiteter i Kina, hvor de gensidigt vil styrke hinanden, siger Anders Buch, lektor på Aalborg Universitet. Stadig flere universiteter fra vestlige lande etablerer sig samtidig i Kina, fordi uddannelse er blevet en god forretning i landet. Ifølge Anders Buch er det med til at øge spredningen af viden og forstærke spiralen af udveksling mellem universiteter og industri i Kina. Det er både viden, kapital og mennesker, der bliver mere mobile og gør det muligt for nye ting at opstå. Samtidig skaber det en stærkere grobund for vestlig forskningsog uddannelsestradition i Kina. Både Anders Buch og Flemming Besenbacher betegner den kinesiske uddannelsestradition som det kinesiske systems achilles-hæl. Det kinesiske uddannelsessystem fordrer gode evner til at tænke i kasser, være disciplineret og lære udenad. Og det har sine begrænsninger, når der skal tænkes mere åbent og alternativt. Nano er noget der går på tværs af fysik, kemi, biologi og molekulærbiologi. Hvis der er noget kineserne måske er mindre gode til, så er det at tænke på tværs af traditionelle fagområder. Det er til gengæld noget, vi kan i eksempelvis Danmark, siger Flemming Besenbacher. lemming Besenbacher modtog sin første kinesiske ph.d studerende i Siden har han opbygget mange venskaber, tætte forskningssamarbejder og opnået høj faglig anerkendelse i Kina. Flemming Besenbacher er en af verdens førende forskere indenfor nanoteknologi og professor ved Interdisciplinært Nanoscience Center på Aarhus Universitet. Han er æresdoktor ved 10 kinesiske universiteter og modtog i januar 2013 den højeste kinesiske anerkendelse indenfor naturvidenskab, International Science and Technology Cooperation Award of P.R. China. Hvis nogen kender det kinesiske forskningsmiljø, er det Flemming Besenbacher. Vi har talt med ham om hans forhold til Kina, og hvad relationen betyder for dansk forskning. Hvad skyldes dit nære forhold til Kina? Jeg fik min første kinesiske ph.d student i Han kom fra professor Bai Chunli, som i dag er en af mine gode venner og præsident for det kinesiske videnskabsakademi. Det var den første studerende, han sendte ud af landet, og siden har jeg uddannet et hav af ph.d studerende fra Kina. Mange af dem sidder nu som professorer ved kinesiske universiteter, så jeg har et stort netværk og har rejst meget i landet. Det er afgørende for den position, jeg har i Kina, at jeg har været der tidligt. Det betyder meget mere end i for eksempel USA. I Kina skal du kende de rigtige folk, du skal bevise, at du er troværdig og holder dit ord. Hvis der er gensidig tillid, så åbner der sig nogle døre. Hvilken værdi har det for dansk nanotek-forskning at have et samarbejde med Kina? Nanoteknologi har været et indsatsområde i Kina siden 1990, og deres forskning er i dag på et højt internationalt niveau. Når jeg er i Kina, har jeg mulighed for at interviewe nogle af de allerbedste studerende. Hvis de tager til Aarhus og laver deres ph.d i min gruppe, får jeg nogle meget talentfulde folk til at bidrage til min forskning. Det er vigtigt for dansk forskning at udveksle viden med resten af verden. For det er give and take i det internationale forskningsmiljø. Vi bidrager med det, vi kan, og får til gengæld adgang til kompetencer, som vi kan få noget ud af. Hvordan vil du beskrive de kinesiske studerende, du har mødt? De unge, der kommer på universitetet, opfatter det som en opportunity of a life time. De er ekstremt arbejdsomme og dedikerede. De fleste bor på kollegier, som danske unge ville korse sig over. De bor ofte på fire-mandsværelser i køjesenge, arbejder 60 timer om ugen og bruger ikke meget tid på fritidsjob for at kunne købe modetøj el.lign. Der en ånd af, at de vil have ALT ud af det studie. De konkurrerer meget indbyrdes men er samtidig utroligt hjælpsomme overfor hinanden. Det oplever jeg også i Aarhus. Når der kommer en ny kinesisk studerende til universitetet, har de andre allerede arrangeret, at der står en cykel klar, og de er der til at hjælpe ham eller hende på plads. Den kæren om hinanden og det sociale netværk, synes jeg er meget tiltalende. Hvad får danske unge ud af at studere i Kina? Hvis du har en kandidatuddannelse på dansk niveau og samtidig har lært at tale kinesisk, så er du ekstremt attraktiv i en fremtidig jobsituation. Hvis du kan tale sproget, åbner der sig nogle helt andre døre. Jeg har selv forsøgt at lære det, men det er forbandet svært. Jeg tror, Kina kommer til at være en magtfaktor på godt og ondt, som vi skal tage seriøst i de kommende år. Og det er helt afgørende at kende til kinesisk kultur og skabe gode kinesiske relationer, hvis du vil derud og gøre forretninger.

6 a uddannelsesminister Morten Østergaard og den kinesiske ambassadør Li Ruiyu i juni 2012 underskrev en aftale om øget samarbejde inden for uddannelse, forskning og industri, var det en foreløbig kulmination på en intensiv dansk satsning i Kina. En satsning der siden 2008 har kostet den danske stat over 400 mio. kr. På et vigtigt punkt har satsningen ikke båret frugt. Danske unge rejser ikke oftere på udveksling til Kina end før. Tal fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelse viser, at antallet af danske udvekslingsstuderende i Kina har ligget konstant mellem 150 og 170 fra 2008 til Et nyt dansk-kinesisk universitet har fået antallet af studerende, der læser en hel uddannelse i Kina til at stige. Men også her mærker man de unges forbehold for Kina som studieland: 20% af studiepladserne står tomme. De unge vælger i stedet at rejse til lande, der kulturelt og sprogligt er tættere på Danmark. I 2012 rejste næsten 30% til et engelsksproget land, imens kun 3% af de godt 7000 udvekslingsstuderende, som Danmark sender ud i verden, rejste til Kina. Andre nye vækstlande som Brasilien, Rusland og Sydkorea modtager endnu færre danske studerende. Danmark er dermed dårligere end vores nabolande til at udnytte potentialet for studieudveksling med Kina. I Sverige vælger dobbelt så mange af de udvekslingsstuderende at prøve kræfter med et kinesisk universitet. I Dansk Industri (DI) konstaterer chefkonsulent Sarah Gade Hansen, at der allerede nu er mangel på medarbejdere med viden om det kinesiske marked. Det bekymrer organisationen. Virksomhederne øger konstant det globale salg, outsourcing og antallet af udenlandske afdelinger. Vi har derfor et stigende behov for medarbejdere med viden om de nye vækstmarkeder. De skal få øjnene op for mulighederne i lande, der ligger os lidt fjernere i geografi og mentalitet. Fremtidens arbejdsmarked for højtuddannede er globalt. Hvis du ikke rejser ud, imens du er ung og ubundet, signalerer det, at du ikke er klar til en international karriere. Danske unge risikerer at blive overhalet af topmotiverede kinesiske unge, der har taget turen den anden vej. Beskeden fra Dansk Industri til universiteterne er også klar: Gør det lettere for de studerende ved at indgå flere samarbejdsaftaler med universiteter i verdens nye vækstcentre, især i Kina. På Copenhagen Business School (CBS) deler chefen for det internationale kontor Tom Dahl-Østergaard opfattelsen af, at flere danske unge skal rejse til nye vækstmarkeder som fx Kina. Alligevel står mange af CBS s udvekslingsaftaler til fx Indien og Kina ubenyttede hen. Han afviser derfor DI s opfattelse af, at der er behov for at skabe yderligere studiepladser i Kina. Vi har indgået aftalerne, og skabt rammerne for at de unge kan tage af sted, hvis de vil. Det giver ikke mening at skabe flere pladser, der bare skal ligge på hylden. Tom Dahl-Østergaard hører primært to begrundelser fra studerende, der fravælger Kina som mål for deres udveksling. For det første bliver Kina fravalgt, fordi der bliver stillet høje faglige krav på de bedste kinesiske universiteter. De skal virkelig knokle, og det skræmmer nogen væk. For det andet frygter mange, at Kina kulturelt og sprogligt er for fremmedartet. Også selvom undervisningen foregår på engelsk i et internationalt miljø. CBS egne undersøgelser viser, at viden om nye vækstmarkeder er blandt de mest efterspurgte kompetencer, når virksomheder skal ansætte nyuddannede kandidater. Undersøgelserne viser også, at studerende, der har været på studie- eller praktikophold i de nye vækstlande, lettere får job end andre. Tom Dahl-Østergaard er ikke i tvivl om, hvorfor studerende med en international profil fra et vækstland er eftertragtede medarbejdere. De får indsigt i, hvordan man samarbejder på tværs af kulturer. Det er særligt vigtigt på de nye vækstmarkeder, hvor kulturen er meget forskellig fra den danske. Det kan man ikke læse sig til i Danmark. En anden dimension er sprog. Selvom man læser på engelsk, vil de fleste prøve kræfter med fx kinesisk. En tredje vigtig faktor er netværk: De studerende får opbygget et lokalt netværk, som de og deres fremtidige virksomheder kan trække på. For CBS har det været en prioritet at følge et ønske fra erhvervslivet og politikerne om at satse på samarbejde med vækstøkonomierne i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Nu, hvor udvekslingsmulighederne er på plads, efterlyser Tom Dahl-Østergaard en mere aktiv indsats fra bl.a. erhvervslivet for at motivere de unge til at tage af sted. Hvis jeg kunne få ét ønske opfyldt, skulle det være, at erhvervslivet endnu tydeligere fortæller de unge, at de står meget stærkt på jobmarkedet, hvis de kommer med kompetencer fra de nye vækstlande. Sådan nogle signaler forstår vores studerende nemlig godt. Så ville de i højere grad smøge ærmerne op og se problemerne ved at læse i et fremmed miljø som en positiv udfordring. Det ærgrer mig grænseløst, at vi i øjeblikket har nogle supergode pladser derude, der ikke blive brugt. I DI mener chefkonsulent Sarah Gade Hansen, at organisationen allerede tydeligt kommunikerer behovet for internationale kompetencer, men hun er positiv over for at gøre en ekstra indsats. Vi stiller altid gerne op for at fortælle om, hvad kravene er på fremtidens globaliserede arbejdsmarked. I august 2012 åbnede de otte danske universiteter sammen med et kinesisk eliteuniversitet Sino-Danish Center (SDC) - et fælles universitetscenter i Beijing. I september pakkede de første 48 danske studerende kufferten og rejste til Kina for sammen med kinesiske unge at læse en af de fem uddannelser, SDC tilbyder. Det har forøget antallet af danske studerende, der læser en fuld 2-årig uddannelse i Kina. Alligevel er der langt fra tale om en ubetinget succes, for SDC er også ramt af danske unges tøvende holdning til Kina: 12 af 60 danske studiepladser på det dansk-kinesiske prestigeprojekt står tomme. Det sker selvom, at SDC tilbyder engelsksprogede uddannelser, der er gratis og SU-berettigede. Resultatet af de unges anstrengelser er i sidste ende et eksamensbevis fra både et kinesisk og et dansk universitet. Chefkonsulent Gert Jørgensen fra SDC s sekretariat er ikke bleg for at betegne muligheden for at læse på det dansk-kinesiske universitetscenter som lidt af en gave til de studerende. De får uddannelser, hvor de faglige ambitioner er tårnhøje. Samtidig står vi for praktisk hjælp med alt fra visa til bolig. Set i lyset af de hidtidige problemer med at få danske unge til Kina, er rekrutteringsmedarbejder Johannes Vørts fra SDC meget tilfreds med, at det er lykkedes at besætte 80% af studiepladserne i SDC s første leveår. Udfordringen med at rekruttere til det SDC bliver større af, at hovedpar-

7 ten af centrets uddannelser er naturvidenskabelige. De naturvidenskabelige studerende er notorisk kendt for at være den absolut mindst mobile gruppe af studerende, konstaterer Johannes Vørts. Uddannelserne i samfundsvidenskab og økonomi bliver nærmest fyldt op af sig selv med kvalificerede studerende, der har øjnene stift rettet mod en international karriere. De studerende fra naturvidenskab er derimod i højere grad motiveret af faglige udfordringer og forskningsmuligheder. Dem skal vi overbevise ved at fortælle, at de får de bedste forskere som undervisere og de nyeste laboratorier at boltre sig i. På Aarhus Universitet er problemerne med at fylde studiepladser i Kina endnu større end på CBS og det dansk-kinesiske universitetscenter. Ifølge specialkonsulent Mette Brandenborg fra det internationale sekretariat bliver kun 20% af universitetets studieaftaler i Kina i sidste ende benyttet af studerende. Sekretariatet forsøger løbende at gøre kommende udvekslingsstuderende interesserede i et ophold i Kina. Det er svært, erkender Mette Brandenborg: Det kinesiske sprog er en forhindring. Selvom uddannelserne på partneruniversiteterne foregår på engelsk, frygter de studerede, at de ikke kan begå sig i det kinesiske samfund. Mange synes også, at de samfundsmæssige og kulturelle forskelle er for store. To meget forskellige opfattelser af Kina støder sammen, når Mette Brandenborg taler med de studerende om mulighederne i Kina. Mange karrierebevidste unge kommer og taler med os om mulighederne i Kina. Når de tænker på Kina, tænker de på væksten og de økonomiske fremskridt. Men vi må se i øjnene, at andre unge forbinder Kina med noget helt andet. De tænker på fødevareskandaler, luftforurening og krænkelser af menneskerettigheder. Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet og formand for de danske universitetsrektorer erkender, at det indtil nu ikke er lykkedes at få tilstrækkeligt mange danske studerende til at læse en del af deres uddannelse i Kina. Danske studerende er i forvejen blandt de mindst mobile i verden, bl.a. fordi de er ældre og derfor mere etablerede end studerende i andre lande. Det bliver kun desto sværere, hvis vi skal overbevise dem om at rejse til Kina eller andre fjerne steder med høj vækst. Jeg tror dog, vi står væsentligt stærkere i forsøget på at øge mobiliteten til Kina med det dansk-kinesiske universitet. Samarbejdet dér vil forhåbentlig sprede sig som ringe i vandet i takt med, at samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv fra begge lande styrkes. Men det vil være et langt sejt træk før, det bliver lige så normalt at studere i Kina, som det er at studere i USA eller England.

8 t valget faldt på Kina er ikke tilfældigt. Lige dele fornuft og nysgerrighed førte Jacob Vogelius fra Aarhus til Shanghai for at læse et økonomi. Fornuft fordi Kina er et vigtigt marked for Danmark og nysgerrighed, fordi kulturen er meget anderledes. Mine studiekammerater syntes jeg var modig. De ville gerne selv derover, men turde ikke, siger Jacob Vogelius. Den fremmede kultur og et helt nyt sprog, holdt studiekammeraterne væk fra det store rige mod øst. For Jacob Vogelius var det fremmede netop det tiltrækkende. Det var mildt sagt en anden verden Jacob Vogelius trådte ud i, da flyet landede i Shanghai. Udfordringerne startede allerede, da bussen fra lufthavnen satte Jacob Vogelius af midt på en mark. Uden at kunne gøre sig forståelig på kinesisk, måtte han prøve sige frem med en anden bus, som heldigvis endte i Shanghai. I bøger og på hjemmesider havde han forsøgt at forberede sig på den kineske kultur. Men det var noget helt andet at stå derovre og være med i det selv. Kineserne åbner først op, når man har talt med dem længe. De kan virke reserverede, men sådan er kulturen, siger Jacob Vogelius. Mest anderledes for Jacob Vogelius, er den kinesiske frygt for at tabe ansigt, som gennemsyrer sociale relationer, og får kineserne til at virke overhøflige. Forståelse for kulturen er altafgørende, hvis man vil arbejde med Kina. De kulturelle koder får man kun ind under huden ved at opholde sig i landet. Man kan ikke læse sig til dem, siger Jacob Vogelius. Kineserne er eksperter på en masse områder, men det med at tænke kreativt og arbejde sammen og løse problemer, det er vi bedre til i Danmark, siger Jacob Vogelius. Af samme grund var gruppearbejde med kinesiske medstuderende en udfordring. Hvor Jacob Vogelius er vant til at diskutere med medstuderende, mødte han en kultur hos kineserne, hvor de lærer udenad og kopierer svarene ind i bogen. Kineserne er myreflittige, siger Jacob Vogelius. På kontorerne arbejder de fra seks om morgenen til seks om aftenen. Studerende bruger lang tid på at læse op og være forberedt. Fudan University, hvor jeg læste, er rangeret højt på listen over kinesiske universiteter og tiltrækker de mest stræbsomme studerende. Den kultur har smittet af på Jacob Vogelius, som har tager den lange arbejdsdag med tilbage til Aarhus. Man får lyst til at arbejde mere, når man ser, at de andre også sagtens kan gøre det. Når skolen slutter kl. 16, så fortsætter min arbejdsdag. Der har den kinesiske kultur helt klart smittet af på mig, siger Jacob Vogelius. Som den eneste fra holdet på Aarhus Universitet, har Jacob Vogelius gjort alvor af drømmen om at komme ud og læse. Flere af studiekammeraterne vil gerne men tager ikke springet, fordi det både er besværligt at planlægge opholdet og at få merit for fag fra udenlandske universiteter. Det er kun blevet endnu sværere på kandidatdelen, siger Jacob Vogelius, som undrer sig over, at det skal være så svært at komme til udlandet på et studie, hvor kandidaterne i fremtiden skal arbejde med udlandet. Ved at planlægge langt ud i fremtiden og have en god portion tålmodighed og is i maven, kom Jacob Vogelius af sted på bachelordelen. Jeg planlagde intensivt i et helt år. Da jeg tog af sted, havde universitetet ikke bekræftet, at mine fag blev oprettet. Det er Kina i en nøddeskal. Alting er i sidste øjeblik, siger Jacob Vogelius. Selvom det er besværligt, og det akademiske niveau er lidt lavere end hjemme, vil jeg helt klart anbefale alle at gøre det, siger Jacob Vogelius, som fortæller, at der er blevet lavet bedre samarbejder nu, som gør det hele meget lettere. For Jacob Vogelius har opholdet både beriget ham på det personlige plan og i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Jeg er blevet mere udadvendt og kaster sig over større udfordringer. Når man er i en fremmed kultur, er der prøvelser hver dag. Almindelige hverdagsting som at bestille mad eller at tage bussen er en prøvelse, siger Jacob Vogelius. I fremtiden drømmer Jacob Vogelius om at blive iværksætter indenfor IT. Kina bliver en vigtig brik i den drøm. Helt konkret er jeg lige nu er ved at udvikle en app og skal bruge kinesisk ekspertise. Jeg ved hvordan jeg skal samarbejde med dem nu, det gør det meget lettere, siger Jacob Vogelius.

9 ikrolån er mikrogæld. Det er det samme, det må man aldrig glemme. Det er ikke rosenrødt. Når man får et lån, så skal det betales tilbage, fortæller Ole Dahl Rasmussen, som er rådgiver i mikrofinans hos Folkekirkens Nødhjælp. Han mener dog, at Folkekirkens Nødhjælp har fundet en model, som giver mindre risiko for at sætte folk i gæld end de traditionelle mikrolån. Modellen kaldes lån- og sparegrupper. Over 99% af mikrolånene er blevet betalt tilbage. Lån- og sparegrupperne består af 15 til 25 mennesker, som bliver undervisest i at spare op sammen og låne penge til hinanden. Ifølge Ole Dahl Rasmussen består fordelen i, at det er gruppens egne penge, der spares op, uden der tilsættes penge udefra. Når gruppen har sparet op i et aftalt stykke tid, begynder de at låne ud til hinanden. Det betyder, at det er ikke kun er ens egen opsparing, man kan låne, det er også naboens opsparing. Som medlem af en gruppe, låner man individuelt af gruppen, det er ikke et gruppelån. Jeg mener, at den metode vi har, er den tætteste vi kommer på en garanti for, at vi ikke sætter folk i gæld, siger Ole Dahl Rasmussen. Metoden bygger på en idealistisk bistandstankegang, der rækker ud til de allerfattigste på landet, som ikke har mulighed for at benytte sig af andre lånemodeller fra mikrofinansorganisationerne i storbyerne. Afstandene er ofte for store, og det er for omkostningsfyldt at rejse til byerne. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp erfaret, at lån- og sparegrupper er den bedste model, når man skal hjælpe de fattige, der bor isoleret på landet. Andreas Kuchler er cand.oecon, nu ansat i Nationalbanken. Han har skrevet en ph.d. om mikrofinans på Institut for virksomhedsledelse og kan både se fordele og ulemper ved lån- og sparegruppemodellen, som Folkekirkens Nødhjælp bruger. De folk, der låner penge, kommer ikke til at sidde i gæld, som man gør ved mange af de andre mikrolånsmetoder, da det er ens egen opsparing, man låner. Det er klart en fordel. At låne penge fra en gruppe mennesker, som man kender fra landsbyen, kan også være en fordel, for det er naturligt, at man gør en større indsats for at få betalt sit lån af, da de færreste har lyst til at skylde penge til dem, de kender. Ulempen er, at der kan opstå et enormt socialt pres, hvis man ikke kan retfærdiggøre sit forbrug. Et pres, der ofte får alvorlige konsekvenser, siger Andreas Kuchler. Naboerne holder øje med hinanden, og tjekker om de arbejder nok, og om de nu også har købt den ko, de sagde de ville. Det skaber social kontrol og

10 spændinger i landsbyerne, siger Andreas Kuchler. Et andet væsentligt problem er ifølge Andres Kuchler, at lån- og sparegrupperne ikke giver mulighed for at låne, før man har sparet op. Der går for lang tid, før de kommer til penge og kan komme i gang. Herhjemme sparer vi heller ikke op i 30 år, før vi bygger et hus eller åbner en restaurant, siger han. Selvom Andreas Kuchler heller ikke kan få øje på den perfekte mikrofinansmodel, mener han dog, at Folkekirkens Nødhjælps metode er for dyr. For at være en succes, skal væksten kunne måles på hele regionen, siger Andreas Kuchler og fortsætter: Modellen fungerer der, hvor Folkekirkens Nødhjælp konkret er, men de rammer ikke ret mange mennesker. De få får hjælp, men bistandspengene og lån fra Danmark er ikke tilstrækkeligt, og vi kan ikke nå hele Afrika på den måde, siger han. For at nå ud til flest muligt skal Danmark skabe en solid grobund for, at mikrolåns-bankerne kan være selvkørende, siger Andreas Kuchler. Hvis de lokale skal komme ud af fattigdommen, har de brug for banker, hvor de kan hæve og opbevare penge. Ideelt set rykkede man mikrolånene ud af landsbyen og integrerede dem i bankerne. Så skal naboer ikke låne af hinanden i så små grupper, og de får adgang til lån og opsparing under ordnede forhold, uden for høje gebyrer og renter, siger Andreas Kuchler. Andreas Kuchler har erfaret fra studier i Ghana, at mange af låntagerne er villige til at betale et gebyr, for at deres penge bliver opbevaret sikkert. Ole Dahl Rasmussen genkender det store behov, der eksisterer for at kunne opbevare pengene sikkert. Når jeg besøger befolkningen i landsbyerne i Malawi, så fortæller de mig, at de graver pengene ned i jorden. Der er flere sørgelige eksempler på, at den fugtige jord får de hårdoptjente penge til at rådne op, siger Ole Dahl Rasmussen Andreas Kuchler mener, at en løsningsmodel kunne være, at Danmark investerer i mikrolånsvirksomheder, så de lokale selv kan drive bankerne. Hvis man opretter en fond, der tiltrækker kapital fra Danmark eller andre lande, så kan fonden udlåne midler til mikrolånsbankerne, som så derefter kan låne dem til befolkningen. På den måde kan bankerne leve på almindelige markedsvilkår. De får deres midler lidt billigere via fonden, end de ellers kunne få. Jeg tror, det vil have en gavnlig effekt og er den vej, man skal gå, hvis mikrolån skal have en effekt i en større skala, siger Andreas Kuchler og afslutter: Danmark har ikke råd til at etablere lån- og sparegrupper i hele Afrika.

11 induesviskerenes gummiblad skubber regnen væk fra vinduet i den store hvide kassevogn, hvor et stort solgult logo med navnet Baisikeli skinner igennem og sender varme tanker ud i den grå og kølige aprilmorgen. Niels Bonefeld sidder ved rattet på vej væk fra Dybbølsgade på Vesterbro, hvor cykelfirmaet Baisikeli har værksted, butik og café. Næste stop er Gladsaxe, hvor firmaet har opmagasineret flere hundrede brugte cykler, som står og venter på at blive shippet til havnebyen Beirai, en af de største byer i Mozambique. Her skal cyklerne samles og sættes i stand af unge afrikanere. Niels Bonefeld og hans fætter Henrik Smedgaard Mortensen ejer sammen cykelvirksomheden Baisikeli, der betyder cykel på swahili. Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, hvis overordnede vision er at gøre cyklen tilgængelig for verdens fattigste og opbygge en afrikansk cykelindustri. Forretningsgrundlaget for Baisikeli bygger på at indkøbe billige brugte cykler fra forskellige forsikringsselskaber og politiauktioner i Danmark. Cyklerne sættes enten i stand og sælges i Danmark, eller de bliver sendt til Mozambique, hvor de blive repareret og solgt til de lokale. Overskuddet fra salget i den danske cykelbutik, hvor der også bliver solgt og udlejet nye og brugte cykler, bliver benyttet til at opbygge lokale cykelværksteder og uddanne unge, så de kan fungere som cykelmekanikere i Mozambique. Siden 2003, hvor Baisikeli første gang så dagens lys, har Niels Bonefeld og Henrik Smedgaard Mortensen arbejdet mange lange timer, uger og år med at udvikle deres forretningskoncept. Det har resulteret i, at de sidste år fik realiseret første del af deres socialøkonomiske cykeldrøm: at etablere en mindre cykelindustri i Mozambique. Opbygning af et fremtidigt cykelmarked og oplæring af lokale afrikanere inden for cykelfaget går hånd i hånd, og det skal bidrage til at øge lokalbefolkningens mobilitet og dermed forbedre deres levevilkår. Henrik Smedgaard Mortensen retter på sin mørkeblå kasket. Han hænger op ad den hjemmebyggede trædisk ved siden af et stort kort over Afrika. Imens han flytter rundt på bunkerne af regninger, flyers og u-landsmagasiner på disken, fortæller han: Vi vil gerne sætte en cykelproduktion i gang i Mozambique og fremme cykelkulturen. For at kunne realisere det, tror vi, at uddannelse er vejen frem, da det giver dygtige og engagerede medarbejdere, der over en lang periode kan være med til at gøre en forskel. For at kunne fokusere på uddannelsen har Baisikeli startet et samarbejde med Young Africa, der er en NGO, som arbejder for at uddanne unge afrikanere og fremme deres vilkår i blandt andet Mozambique. Young Africa råder over forskellige uddannelsessteder, hvor unge afrikanere betaler fem dollar for at studere pr. dag. En række entreprenører er tilknyttet stedet og uddanner de unge. Baisikeli lejer lokaler hos Young Africa i en bygning, som fungerer som en teknisk skole. Henrik Smedegaard Mortensen er rykket ind på værkstedet, hvor cykelhjul, pedaler og røde t-shirts hænger side om side med store farverige fotos fra tidligere besøg i Mozambique. Lige nu er vi midt i en etableringsperiode. Modulerne til uddannelsen er klar, og vi har sendt to danske cykelsmede til skolen. De har været der fra december 2012, og de står for uddannelsen og styrer værkstedet. De skal overføre vores specialviden og sørge for, at den bliver integreret i hverdagen og hos eleverne på skolen, siger Henrik Smedegaard Mortensen og fortsætter: Mit drømmescenarie er, at vi med det nye samarbejde kan give de lokale en uddannelse på niveau med den, vi har her i Danmark, så de bliver virkelig dygtige og kan arbejde selvstændigt. Himlen er stadig grå, da Niels Bonefeld to timer senere triller ind på p-pladsen foran Baisikleis lille café på Dybbølsgade. Han drikker hastigt en kaffe. At kunne transportere sig på en cykel i Afrika har en enorm betydning for den enkelte. At være i besiddelse af en cykel betyder, at du kan sende dine børn i skole, eller at du kan få medicin til din syge tante, fordi du kan komme til at tjene fem dollar i stedet for én dollar om dagen ved at have en cykel. Når du har afgrøder, der skal til byen eller marked, så kan du transportere fire gange så mange, og det giver dig mulighed for at øge din daglige indtjening. Kort sagt, hvis du har en cykel, kan du tjene penge.

12

13 e aner ikke, hvor stort et tabu det er, om det overhovedet er noget, man kan tale åbent om. Men Maxie Matthiessen og Veronica D Souza tager i 2011 til Kenya for at finde ud af, om menstruationskopper kan være løsningen på, at mange fattige piger bliver væk fra skole, når de har menstruation, fordi de ikke har råd til bind eller tamponer. Allerede i taxaen fra lufthavnen ind til Nairobi, spørger taxachaufføren dem, hvorfor de er kommet til Kenya. Og så var vi jo nødt til at svare, siger Maxie Matthiessen med et smil. Vi var lidt tøvende, men så snart vi fik fortalt, at vi var der for at hjælpe piger og kvinder med det her problem, og vi havde et produkt, blev han vildt begejstret. Han fortalte, at det var et kæmpestort problem i den landsby, han kom fra. Oplevelsen i taxaen er karakteristisk for, hvad der møder de to iværksættere på deres første besøg i Kenya. Folk er åbne og villige til at tale om problemet i en grad, der overrasker de danske kvinder. De tilbringer en måned med at tale med kvindegrupper, NGOer, politikere, skolelærere og sågar politimænd. Og så beslutter de sig for at starte en virksomhed. Vi fik så positiv respons, at det var overvældende, fortæller Maxie Matthiessen. Det var mig og Veronica, der var afsted, så vi ringede hjem til Julie og sagde, at hun hurtigst muligt skulle finde ud af, hvordan man udvikler det her produkt. Maxie Matthiessen, Veronica D Souza og Julie Weigaard Kjær mødte hinanden på CBS, hvor de alle tre tog faget Social Entrepreneurship. Maxie Matthiessen brugte selv menstruationskop, som hun begejstret også havde introduceret de to andre til. Da de som opgave skulle lave en forretningsplan, fik hun idéen til, at menstruationskopper måske kunne hjælpe piger og kvinder i udviklingslande. Hun havde læst, at mange piger blev væk fra skole fire-fem dage om måneden, fordi de ikke har råd til at købe bind eller tamponer. Deres research viste, at det var et omfattende og overset problem. De forfulgte idéen i deres speciale og vandt i 2011 iværksætterprisen på CBS Develop Prize. Da vi vandt den pris, vidste vi, at idéen havde potentiale, siger Maxie Matthiessen. Det var eksperter og folk, der selv har arbejdet i udviklingslande, som vurderede vores forretningsplan. Så det fik mig til at tro på, at det her kunne blive til virkelighed. Siden har de tre iværksættere vundet flere priser, bl.a. fra det svenske udviklingsprogram Sida, som gav dem kroner i startkapital. Da besluttede de sig for at tage springet og prøve idéen af. Vi var lige blevet færdige på universitetet og tænkte, hvis ikke vi gør det nu, hvor ingen af os har børn, familie og lejligheder, så vil vi nok aldrig gøre det, siger Maxie Matthiessen. Og selvom det ikke skulle lykkes, ville det være en supergod erfaring. Så vi gjorde det bare. I juni 2012 havde de sat deres egen menstruationskop, Ruby Cup, i produktion, og var klar til at prøve kræfter med det kenyanske marked. Idag har de tre kvinder boet næsten to år i Nairobi. De sælger Ruby Cup på apoteker i Kenya til den voksende middelklasse og til europæiske kvinder via deres hjemmeside. Og så arbejder de tæt sammen med skoler i slumområder, hvor Ruby Cup skal sikre pigerne adgang til skole hele måneden. Pigerne er meget åbne overfor at prøve noget nyt. De synes, det er cool og føler sig priviligerede over at få lov til at bruge det her produkt, som de første i Kenya, fortæller Maxie Matthiessen. De siger, at de føler sig frie, og nogle fortæller os, at de ikke længere er nødt til at spørge deres kærester om penge til bind. Det sker, at piger sælger deres krop for at få råd til de ting. Det har virkelig rørt mig. Da virksomheden er lige dele forretning og socialt arbejde, er prisen på Ruby Cup differentieret til tre forskellige målgrupper. På apoteket i Kenya koster Ruby Cup 10 dollars, som svarer til ca. seks til otte måneders forbrug af bind og tamponer. På hjemmesiden koster den ca. 200 kr., og de fattige skolepiger kan købe Ruby Cup for en dollar. Målet er, at den kommercielle del af forretningen kan finansiere det sociale arbejde. Ud over at give Ruby Cup til skolepigerne for en symbolsk pris, underviser de dem i menstruation, hygiejne og basal anatomi. For det viste sig, at mange af pigerne ikke ved, hvorfor de bløder hver måned, og flere spørger, om de stadig kan tisse, når de bruger Ruby Cup. De tre iværksættere drømmer om, at Ruby Cup vil blive det tredje alternativ i forhold til bind og tamponer. Det er interessant, at man mange steder i Afrika aldrig har brugt fastnettelefoner. De er gået direkte fra ingenting til mobiltelefoner. Vores drøm er, at de på samme måde går fra ingenting til at bruge Ruby Cup. Og det, tror jeg på, er en mulighed, siger Maxie Matthiessen. Der er rigtig mange muligheder i Afrika, gentager hun. Næste skridt for de tre kvinder er at introducere Ruby Cup i Uganda og sidenhen Tanzania.

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10 FSP Pension ønsker alle et

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere