Tillæg til ansøgningsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til ansøgningsstatistik"

Transkript

1 Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation og Kvalitet, Studiekontoret Syddansk Universitet Version 2 - december 2008

2 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 2 af 40 Indledende bemærkninger Denne analyse er en tillægsstatistik til ansøgningsstatistikken på de lange videregående uddannelser i Danmark udarbejdet i august Både metode og afgrænsningsperiode er den samme som i ansøgningsstatistikken fra august, og tillægsstatistikken fokuserer udelukkende på information omkring ansøgernes regionale tilhørsforhold idet disse data først har været tilgængelige fra 5. november Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at de officielle ansøgertal fra Tilmeldingssekretariatet IKKE svarer til de interne ansøgertal på Syddansk Universitet. Det skyldes, at Tilmeldingssekretariatets ansøgertal er inklusiv annullerede ansøgninger, ikke adgangsberettigede ansøgere (IA ere), samt ansøgere til uddannelser der ikke oprettes. Alle disse ansøgere er renset ud i de interne tal. Den største forskel mellem Tilmeldingssekretariatets ansøgertal og de interne ansøgertal for Syddansk Universitet, findes på campus Sønderborg, da der traditionelt er mange IA ere her. Differencen mellem de to tal er dog langt mindre i år end sidste år, da antallet af IA ere er faldet markant. Problemet er minimalt på de andre fire campusser. Tallene fra Tilmeldingssekretariatet er opgjort pr. 5. Juli Det anbefales at læse metodeafsnittet igennem for bedre forståelse af rapportens resultater. I version 2 af analysen er der rettet følgende: To universitetsforkortelser i figur til er rettet (Århus hedder nu AU og Aalborg AAU). Rapportens sidetal er rettet til Spørgsmål og kommentarer vedrørende rapport og/eller data kan stilles til Studiekontorets statistikfunktion: Bruno Mølgaard Geertsen,

3 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 3 af 40 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 2 Indholdsfortegnelse Sammenfattende konklusionen for den hurtige læser... 4 Andelen af førsteprioritetsansøgere til de længere videregående uddannelser (afsnit 2.1)... 4 Antallet af førsteprioritetsansøgere til universiteterne regionsfordelt (afsnit 2.2)... 4 Ansøgningsprofil for udvalgte uddannelser (afsnit 2.3) Førsteprioritetssøgningen til de længere videregående uddannelser Andelen af førsteprioritetsansøgere til de længere videregående uddannelser Antallet af førsteprioritetsansøgere til universiteterne regionsfordelt Udviklingen i antal førsteprioritetsansøgere , fordelt på regioner Hvor søger regionernes førsteprioritetsansøgere hen? Førsteprioritetsansøgere fra hver region Førsteprioritetsansøgerne til hvert universitet hvor kommer de fra Ansøgningsprofil for udvalgte uddannelser Medievidenskab Jura HA Ingeniøruddannelserne Idræt Folkesundhedsvidenskab Erhvervssprogsuddannelserne Metode og definitioner Ansøgertallene fra Tilmeldingssekretariatet Metoden for opgørelse af ansøgertallene Definitioner på variablerne Placering på nettet Bilag 1 Førsteprioritetsansøgere fordelt på optagelsesområder

4 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 4 af Sammenfattende konklusionen for den hurtige læser Andelen af førsteprioritetsansøgere til de længere videregående uddannelser (afsnit 2.1) Af alle førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse fra region Syddanmark vælger kun 42 % en lang videregående uddannelse (LVU), hvilket er den laveste andel i alle danske regioner. Et lignende billede ses i de resterende danske regioner, hvor den samme andel falder mellem 2 og 4 procentpoint. Både i region Syddanmark og samlet set for alle regionerne, er andelen af førsteprioritetsansøgere til en kort- og en mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) steget i forhold til førsteprioritetsansøgerne til alle videregående uddannelser. Antallet af førsteprioritetsansøgere til universiteterne regionsfordelt (afsnit 2.2) Antallet af førsteprioritetsansøgere til en LVU fra region Syddanmark er i 2008 faldet med hele 25 % i forhold til året før, hvilket er det største fald blandt alle regionerne. Samlet for alle regionerne er nedgangen på 17 %. Halvdelen af region Syddanmarks førsteprioritetsansøgere i 2008 vælger en uddannelse på Syddansk Universitet, og knap hver fjerde vælger at søge ind på Aarhus Universitet (AU). Mønstret er det samme i Aarhus Universitet har tabt terræn til Aalborg Universitet i region Nordjylland i 2008 sammenlignet med Ligeledes tyder det på, at Københavns Universitet har tabt markedsandele til Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet i region Hovedstaden. Størstedelen af førsteprioritetsansøgerne til Syddansk Universitet, Odense, Kolding og Esbjerg er igen i år hovedsagelig fra region Syddanmark. Syddansk Universitet, Sønderborg får i år hele 3 ud af 5 førsteprioritetsansøgere fra Udlandet (60 %). I 2007 lå denne andel på 40 %. Syddansk Universitet, Slagelse henter de fleste førsteprioritetsansøgere fra egen region (region Sjælland, 48 %), men en del kommer også fra region Hovedstaden (22 %) og Udlandet (18 %). Da den generelle nedgang i antallet af førsteprioritetsansøgere til en LVU fra 2007 til 2008 er klart størst i region Syddanmark i forhold til de andre regioner (25 % nedgang fra 2007 til 2008) rammer dette altså Syddansk Universitet særlig hårdt, da 3 ud 5 førsteprioritetsansøgere hentes fra denne region (61 %)

5 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 5 af 40 Ansøgningsprofil for udvalgte uddannelser (afsnit 2.3) I 2008 har Medievidenskab på Syddansk Universitet kun fået 60 af de 422 (14 %) førsteprioritetsansøgninger der er til Medievidenskab samlet i hele landet. Dette er 6 procentpoint færre end sidste år (95 ud af %). Faldet skyldes især, at der er færre førsteprioritetsansøgninger fra egen region i år sammenlignet med året før. Opgjort som andel af den total mængde førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen har Jura på Aarhus Universitet en større andel i år sammenlignet med sidste år (25 % i 2007, 29 % i 2008). Modsat får Jura uddannelsen på Københavns Universitet kun 53 % af alle førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen mod 57 % sidste år. Jura på Syddansk Universitet får i begge år 9 % af alle førsteprioritetsansøgningerne til Jurauddannelsen i hele landet. Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet er de eneste institutioner der har fået flere førsteprioritetsansøgninger til ingeniøruddannelserne i år sammenlignet med sidste år. I alt 17 % af alle førsteprioritetsansøgningerne til en ingeniøruddannelse i 2008 går til Syddansk Universitet. Opgjort som andel af den total mængde førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen, er der en fremgang på 7 og 6 procentpoint på Idræt på hhv. København- og Aalborg Universitet, mens det for Aarhus- og Syddansk Universitet er en tilbagegang på hhv. 7 og 6 procentpoint. Tilbagegangen på Syddansk Universitet skyldes især, at der er langt færre førsteprioritetsansøgere fra region Syddanmark i 2008 sammenlignet med Opgjort som andel af den total mængde førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen får Copenhagen Business School får i år over halvdelen (51 %) af alle førsteprioritetsansøgninger til alle de erhvervssproglige uddannelser, hvilket er en stigning på hele 7 procentpoint sammenlignet med Syddansk Universitet, Odense, Sønderborg, Kolding og Slagelse får i 2008 samlet 15 % af førsteprioritetsansøgningerne til alle de erhvervssproglige uddannelser, hvilket er på niveau med sidste år.

6 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 6 af Førsteprioritetssøgningen til de længere videregående uddannelser Afsnittet behandler resultaterne af analysen af førsteprioritetssøgningen til de lange videregående uddannelser i Danmark. Underafsnittene omfatter bl.a. udviklingen i antal førsteprioritetsansøgninger over tid og fordelt på regioner Andelen af førsteprioritetsansøgere til de længere videregående uddannelser Andelen af førsteprioritetsansøgere der søger ind på en videregående uddannelse er givet i figur fordelt på uddannelsens type (kort, mellemlang eller lang, hhv. KVU, MVU og LVU), ansøgningsår (2007 eller 2008) samt hvilken region ansøgerne kommer fra. Metodeafsnit beskriver hvilke gamle amter og kommuner der hører under regionerne. Figur Andelen af førsteprioritetsansøgere fordelt på type uddannelse, ansøgningsår og region 100% 90% 13% 15% 11% 12% 14% 15% 9% 11% 12% 13% 20% 28% 12% 15% 80% 70% 60% 39% 42% 38% 39% 40% 41% 30% 32% 39% 42% 19% 21% 34% 35% 50% 40% 30% 20% 10% 47% 42% 51% 49% 46% 44% 61% 57% 48% 45% 61% 51% 53% 49% 0% Syddanmark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Udlandet Alle regioner LVU MVU KVU

7 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 7 af 40 Af alle førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse fra region Syddanmark vælger kun 42 % en lang videregående uddannelse, hvilket er den laveste andel i alle de danske regioner. Andelen af førsteprioritetsansøgere til en LVU er således faldet med 5 procentpoint i regionen, fra 47 % i 2007 til 42 % i Et lignende billede ses i de andre regioner, hvor den samme andel i region Nordjylland og Midtjylland er faldet med 2 procentpoint, i region Sjælland med 3 procentpoint, i region Hovedstaden med 4 procentpoint og slutteligt er andelen af førsteprioritetsansøgere fra Udlandet til en LVU faldet med hele 10 procentpoint. Samlet set for alle regioner er andelen af førsteprioritetsansøgere til en LVU ud af alle førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse faldet med 4 procentpoint (fra 53 % til 49 %). Både i region Syddanmark og for alle regionerne samlet er både andelen af førsteprioritetsansøgere til en MVU og en KVU steget i forhold til det samlede antal førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse.

8 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 8 af Antallet af førsteprioritetsansøgere til universiteterne regionsfordelt Dette afsnit giver et overblik over antallet af førsteprioritetsansøgere til hver af de institutioner der udbyder længere videregående uddannelser, fordelt på hvilken region ansøgerne kommer fra samt ansøgningsår Udviklingen i antal førsteprioritetsansøgere , fordelt på regioner Tabel opgør udviklingen i antallet af førsteprioritetsansøgere til en LVU i perioden Antallet af førsteprioritetsansøgere til en LVU fra region Syddanmark er i 2008 faldet med hele 25 % i forhold til året før, hvilket er det største fald blandt alle regionerne. Region Sjælland oplever ligeledes at markant fald på 21 % i forhold til Faldet i førsteprioritetsansøgere fra region Nordjylland og Midtjylland ligger omkring landsgennemsnittets 17 % (hhv. 18 % og 16 %), mens region Hovedstaden og Udlandet er de regioner der oplever det mindste fald i antallet af førsteprioritetsansøgere i 2008 sammenlignet med 2007 (hhv. 14 % og 10 %). Tabel Regional udvikling i antal førsteprioritetsansøgere til en LVU Region* Difference Difference i % Syddanmark % Sjælland % Nordjylland % Midtjylland % Hovedstaden % Udlandet (inkl. Grønland) % Alle regioner % * Regionerne er sorteret efter størst negativ difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere Antallet af førsteprioritetsansøgere til alle videregående uddannelser i 2008 er faldet mindre markant i forhold til året før (tabel ), i alt 9 % for alle regioner samlet. Region Syddanmark er igen den region der oplever det største fald (17 %), men også region Nordjylland og Sjælland oplever markante fald (hhv. 14 % og 13 %).

9 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 9 af 40 Region Udlandet er den eneste der oplever en stigning i antallet af førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse i perioden 2007 til Stigningen er på 8 %. Tabel Regional udvikling i antal førsteprioritetsansøgere til en videregående uddannelse Region*/** Difference Difference i % Syddanmark (1. LVU) % Nordjylland (3. LVU) % Sjælland (2. LVU) % Midtjylland (4. LVU) % Hovedstaden (5. LVU) % Udlandet (6. LVU) % Alle regioner % * Regionerne er sorteret efter størst negativ difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere ** Parentesen efter hver region er udtryk for den rækkeplacering af regionen i ovenstående tabel ( ) Hvor søger regionernes førsteprioritetsansøgere hen? Tabel giver et overblik over, hvilken institution regionens førsteprioritetsansøgere søger ind på i år sammenlignet med sidste år. Således ses, at halvdelen af region Syddanmarks førsteprioritetsansøgere vælger en uddannelse på Syddansk Universitet, og knap hver fjerde vælger at søge ind på Aarhus Universitet (AU). Fordelingen er stort set identisk i begge ansøgningsår. Aalborg Universitet (AAU) har endnu bedre fat i hjemmeregionen end sidste år, hvor to ud af tre (67 %) førsteprioritetsansøgere fra region Nordjylland vælger at søge ind her (mod 63 % sidste år). Aarhus Universitet har derimod tabt terræn til Aalborg Universitet i 2008 i regionen, og hvor Aarhus Universitet i 2007 fik hver fjerde førsteprioritetsansøger fra region Nordjylland (25 %) får de i år kun godt hver femte (21 %). I region Midtjylland tager Aarhus Universitet i år en lidt større andel af førsteprioritetsansøgerne fra egen region, hvilket giver sig udtryk i en stigning fra 76 % af alle førsteprioritetsansøgerne fra regionen i 2007 til 78 % i I region Hovedstaden slås tre institutioner om førsteprioritetsansøgerne fra hjemmeregionen. I forhold til 2007 har Københavns Universitet (KU) tabt terræn til de to øvrige universiteter, Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I 2007 fik Københavns Universitet således 54 % af alle førsteprioritetsansøgerne fra region Hovedstaden, hvor de i 2008 kun får 49 %, altså et fald på 5 procentpoint. I samme periode oplever både Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet en stigning i den samme andel på hhv. 3 og 2 procentpoint.

10 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 10 af 40 Roskilde Universitetscenter (RUC) får 12 % af alle førsteprioritetsansøgerne fra region Sjælland i 2008 mod 13 % i Det er ligeledes værd at bemærke, at andelen af førsteprioritetsansøgere fra region Sjælland til Københavns Universitet er faldet 6 procentpoint fra 2007 (47 %) til 2008 (41 %) og steget for Copenhagen Business School fra 16 % i 2007 til 22 % i Andelen af førsteprioritetsansøgere fra Udlandet er faldet markant til Københavns Universitet (fra 46 % i 2007 til 37 % i 2008) mens den tilsvarende er steget til Copenhagen Business School fra 18 % i 2007 til 22 % i 2008 og til Aarhus Universitet (fra 15 % til 19 %). Tabel oversigt over den procentvise fordeling på institutioner af hver regions førsteprioritetsansøgere År Region Institution SDU - Total KU CBS DTU RUC AU AAU Total (%) Syddanmark 50% 12% 4% 2% 2% 24% 5% 100% 4485 Total (n) Nordjylland 2% 6% 2% 1% 1% 25% 63% 100% Midtjylland 4% 7% 2% 1% 2% 76% 8% 100% 5408 Hovedstaden 3% 54% 22% 7% 11% 2% 1% 100% Sjælland 11% 47% 16% 8% 13% 2% 2% 100% 2395 Udlandet 13% 46% 18% 2% 3% 15% 3% 100% 3523 Syddanmark 50% 11% 4% 3% 2% 24% 6% 100% 3351 Nordjylland 2% 6% 2% 1% 1% 21% 67% 100% Midtjylland 3% 6% 3% 1% 2% 78% 7% 100% 4536 Hovedstaden 3% 49% 25% 9% 10% 2% 2% 100% 9313 Sjælland 10% 41% 22% 9% 12% 3% 3% 100% 1899 Udlandet 14% 37% 22% 2% 3% 19% 4% 100% 3167 * De røde felter markerer at det er institutionens hjemmeregion

11 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 11 af Førsteprioritetsansøgere fra hver region Dette afsnit viser et søjlediagram for hver region, hvor hver søjle angiver antallet af førsteprioritetsansøgere ved de forskellige universiteter i de 2 ansøgningsår. Graferne er medtaget for at give et overblik over søgningen fra de forskellige regioner. Alle ansøgertallene er ydermere præsenteret i tabel og tabel , og er efterfølgende kommenteret i teksten. Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra region Syddanmark, Antal 1. prio. ansøgere fra region Syddanmark Universitet

12 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 12 af 40 Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra region Nordjylland, Antal 1. prio. ansøgere fra region Nordjylland Universitet

13 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 13 af 40 Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra region Midtjylland, Antal 1. prio. ansøgere fra region Midtjylland Universitet

14 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 14 af 40 Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra region Hovedstaden, Antal 1. prio. ansøgere fra region Hovedstaden Universitet

15 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 15 af 40 Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra region Sjælland, Antal 1. prio. ansøgere fra region Sjælland Universitet

16 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 16 af 40 Figur Fordelingen på institution af førsteprioritetsansøgerne fra Udlandet*, Antal 1. prio. ansøgere fra region Udlandet Universitet

17 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 17 af Førsteprioritetsansøgerne til hvert universitet hvor kommer de fra Dette afsnit beskriver fordelingen af førsteprioritetsansøgere til hvert universitet, fordelt på ansøgerens region og ansøgningsår. Tallene er således anderledes end i afsnit i den forstand, at dette afsnit tager udgangspunkt i det enkelte universitets førsteprioritetsansøgere, hvor der i afsnit er taget udgangspunkt i de regioner som førsteprioritetsansøgerne kommer fra. Tabel viser, at knap 2 ud af 3 førsteprioritetsansøgere til Syddansk Universitet, Odense i både 2007 og 2008 kommer fra region Syddanmark (hhv. 64 % og 66 %). Syddansk Universitet, Odense henter dog også i 2008 en pæn del deres førsteprioritetsansøgere i region Hovedstaden (9 %) og Udlandet (13 %), men får overraskende lidt af deres førsteprioritetsansøgninger fra region Midtjylland og Nordjylland (hhv. 6 % og 1 %). Mere end 80 % af alle førsteprioritetsansøgerne til Syddansk Universitet i Esbjerg og Kolding kom i 2007 fra region Syddanmark (hhv. 82 % og 86 %), og kun en lille del af førsteprioritetsansøgerne blev hentet udefra (mest fra region Midtjylland). I 2008 kommer en mindre andel af førsteprioritetsansøgerne fra egen region, hvilket dog hovedsagelig skyldes, at faldet fra 2007 til 2008 i antal førsteprioritetsansøgninger er størst i egen region. Til sammenligning henter Syddansk Universitet, Sønderborg i år hele 3 ud af 5 førsteprioritetsansøgere fra Udlandet (60 %). I 2007 lå denne andel på 40 % og stigningen skyldes både, at antallet af førsteprioritetsansøgere fra Udlandet er steget, men også at der langt færre førsteprioritetsansøgere fra region Syddanmark i 2008 sammenlignet med året før. Syddansk Universitet, Slagelse henter ikke overraskende de fleste førsteprioritetsansøgere fra egen region (region Sjælland, 48 %), men en del kommer også fra region Hovedstaden (22 %) og Udlandet (18 %). Alt i alt får Syddansk Universitet samlet 61 % af deres førsteprioritetsansøgninger i 2008 fra ansøgere i region Syddanmark, hvilket er et fald på 2 procentpoint i forhold til De andre større rekrutteringsområder er Udlandet (16 %) og region Hovedstaden (9 %). Da den generelle nedgang i antallet af førsteprioritetsansøgere til en LVU fra 2007 til 2008 (tabel ) er klart størst i region Syddanmark i forhold til de andre regioner (25 % nedgang fra 2007 til 2008) rammer dette altså Universitetet særlig hårdt, da 3 ud 5 førsteprioritetsansøgere hentes fra denne region (61 %, tabel ).

18 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 18 af 40 Tabel Antallet af førsteprioritetsansøgere til hvert universitet fordelt på ansøgernes region Institution SDU-Ods. SDU-Kol. SDU-Søn. SDU-Esb. SDU-Sla. Hele SDU Region Ansøgningsår Diff. (%) Diff. fra Antal (n) Andel (%) fra Syddanmark % 66% % Nordjylland % 1% -15 0% Midtjylland % 6% -60-1% Hovedstaden % 9% -89-1% Sjælland % 6% -66-1% Udlandet (inkl. Grønland) % 13% -86 0% Syddanmark % 81% -42-5% Nordjylland 3 1 1% 1% -2-1% Midtjylland % 9% 2 2% Hovedstaden 6 8 3% 4% 2 2% Sjælland 4 1 2% 1% -3-1% Udlandet (inkl. Grønland) 4 9 2% 5% 5 3% Syddanmark % 33% % Nordjylland 5 6 2% 3% 1 1% Midtjylland % 2% -7-3% Hovedstaden 8 5 3% 2% -3-1% Sjælland 4 0 2% 0% -4-2% Udlandet (inkl. Grønland) % 60% 32 19% Syddanmark % 75% -28-6% Nordjylland 1 0 1% 0% -1-1% Midtjylland % 14% 4 7% Hovedstaden 5 3 5% 4% -2-1% Sjælland 2 4 2% 5% 2 3% Udlandet (inkl. Grønland) 5 2 5% 2% -3-2% Syddanmark % 10% 11 6% Nordjylland 1 1 1% 1% 0 0% Midtjylland 1 1 1% 1% 0 0% Hovedstaden % 22% 15 5% Sjælland % 48% -2-21% Udlandet (inkl. Grønland) % 18% 19 10% Syddanmark % 61% % Nordjylland % 1% -17 0% Midtjylland % 6% -61 0% Hovedstaden % 9% -77 0% Sjælland % 7% -73 0% Udlandet (inkl. Grønland) % 16% -33 3%

19 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 19 af 40 I stil med Syddansk Universitet, Odense henter de resterende universiteter i Danmark (med undtagelse af Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet, Esbjerg), mellem 62 % og 68 % af deres førsteprioritetsansøgere i egen region (tabel ). En større andel af de førsteprioritetsansøgere der har søgt ind på Danmarks Tekniske Universitet i 2008 kommer fra region Hovedstaden sammenlignet med året før (65 % i 2007 og 68 % i 2008). Stigningen skyldes, at flere førsteprioritetsansøgere fra egen region søger ind, mens antallet af førsteprioritetsansøgere fra de andre regioner stort set er det samme som sidste år. Hverken Københavns Universitet, Copenhagen Business School eller Roskilde Universitetscenter oplever store ændringer i fordelingen af, hvilken region deres førsteprioritetsansøgere kommer fra i 2008 sammenlignet med Aarhus Universitet får ligesom Syddansk Universitet i Sønderborg et større antal førsteprioritetsansøgere fra Udlandet i 2008 i forhold til året før. Derimod kommer langt færre fra deres nabo regioner, region Syddanmark og region Nordjylland. Andelen af førsteprioritetsansøgere til Aalborg Universitet fra deres naboregion, region Midtjylland, falder i 2008 med 4 procentpoint sammenlignet med 2007 (19 % i 2007 mod 15 % i 2008). Modsat stiger den tilsvarende andel for de førsteprioritetsansøgere der søger ind på Aalborg Universitet kommer fra region Hovedstaden med 4 procentpoint fra 5 % i 2007 til 9 % i Aalborg Universitet i Esbjerg får færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år (79 i 2007 mod 66 i 2008), men stadig flere end 9 ud af 10 førsteprioritetsansøgere kommer fra egen region (61 ud af %).

20 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 20 af 40 Tabel Antallet af førsteprioritetsansøgere til hvert universitet fordelt på ansøgernes region Institution KU CBS DTU RUC AU AAU AAU-Esb. Region Ansøgningsår Diff. (%) Diff. fra Antal (n) Andel (%) fra Syddanmark % 5% % Nordjylland % 2% -23 0% Midtjylland % 4% % Hovedstaden % 63% % Sjælland % 11% % Udlandet (inkl. Grønland) % 16% % Syddanmark % 3% -44-1% Nordjylland % 1% -3 0% Midtjylland % 3% -7 0% Hovedstaden % 63% -61-1% Sjælland % 11% 34 1% Udlandet (inkl. Grønland) % 19% 62 2% Syddanmark % 7% -4-1% Nordjylland % 1% -5 0% Midtjylland % 4% 5 0% Hovedstaden % 68% 64 3% Sjælland % 14% -15-2% Udlandet (inkl. Grønland) % 6% -4-1% Syddanmark % 4% -30-1% Nordjylland % 1% -9 0% Midtjylland % 5% -18 0% Hovedstaden % 68% % Sjælland % 16% -93-2% Udlandet (inkl. Grønland) % 6% -5 1% Syddanmark % 14% % Nordjylland % 8% % Midtjylland % 64% % Hovedstaden % 3% -31 0% Sjælland % 1% 3 0% Udlandet (inkl. Grønland) % 11% 90 3% Syddanmark % 7% -21 0% Nordjylland % 62% % Midtjylland % 15% % Hovedstaden % 9% 67 4% Sjælland % 2% 6 1% Udlandet (inkl. Grønland) % 5% -4 0% Syddanmark % 92% -13-1% Nordjylland 1 0 1% 0% -1-1% Midtjylland 3 3 4% 5% 0 1% Hovedstaden 0 0 0% 0% 0 0% Sjælland 1 0 1% 0% -1-1% Udlandet (inkl. Grønland) 0 2 0% 3% 2 3%

21 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 21 af Ansøgningsprofil for udvalgte uddannelser Afsnittet omhandler førsteprioritetsansøgningerne til udvalgte optagelsesområder på universiteterne. En komplet fordeling af antal førsteprioritetsansøgere fordelt på optagelsesområde, ansøgningsår og region er givet i bilag Medievidenskab I 2008 har Medievidenskab fået i alt 422 førsteprioritetsansøgninger fordelt på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Syddansk Universitet har i år kun fået 60 (14 %) af de 422 førsteprioritetsansøgninger, hvilket er 6 procentpoint færre end sidste år. Det er især førsteprioritetsansøgerne fra region Syddanmark der svigter Syddansk Universitet. I 2007 fik universitet således 69 % af alle førsteprioritetsansøgninger fra ansøgerne i denne region, men denne andel er faldet til 54 % i I alt 16 af de 60 førsteprioritetsansøgere til Medievidenskab på Syddansk Universitet kommer fra andre regioner end region Syddanmark, fordelt på mellem 2 og 5 ansøgere fra hver region. Københavns Universitet får næsten alle førsteprioritetsansøgerne fra region Hovedstaden og region Sjælland (hhv. 93 % og 89 %), hvilket er gældende i både 2007 og Ligeledes får Aarhus Universitet størstedelen af førsteprioritetsansøgerne i egen region, hvor andelen endda er steget fra 2007 hvor de fik 80 % af førsteprioritetsansøgningerne fra egen region til 2008 hvor de får 87 %.

22 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 22 af 40 Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen Medievidenskab Region År Hovedtotal Institution KU SDU- Ods. AU Syddanmark Syddanmark (i %) % 69% 17% 100% % 54% 26% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 5% 79% 100% % 17% 56% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 6% 80% 100% % 3% 87% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 6% 1% 100% % 3% 4% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 15% 2% 100% % 11% 0% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 12% 24% 100% % 9% 17% 100% Total Total (i %) % 20% 26% 100% % 14% 34% 100% Difference % -6% 8% 0% Jura I 2008 får Syddansk Universitet 9 % af alle førsteprioritetsansøgningerne til Jura-uddannelsen, hvilket er på niveau med sidste år. Aalborg Universitet får ligeledes 9 % af førsteprioritetsansøgningerne, mens Aarhus- og Københavns Universitet får hhv. 29 % og 53 %.

23 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 23 af 40 Syddansk Universitet får i % af alle førsteprioritetsansøgninger fra region Syddanmark til Jura. Dette er en fremgang fra sidste år hvor Jura på Syddansk Universitet kun fik 46 % af alle førsteprioritetsansøgninger fra egen region. Fremgangen sker på bekostning af både Københavns- og Aarhus Universitet. Københavns Universitet fastholder i år deres dominans i region Hovedstaden og region Sjælland, hvor de får hhv. 97 % og 87 % af alle førsteprioritetsansøgningerne til Jura fra disse regioner. Aarhus Universitet har en fremgang på 10 procentpoint i andelen af førsteprioritetsansøgere til Jura fra egen region (79 % i 2007 til 89 % i 2008), og Aalborg Universitet får stadig 2 ud af 3 førsteprioritetsansøgere fra region Nordjylland (66 %). Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen Jura Region År KU Hovedtotal Institution SDU- AAU Ods. Syddanmark Syddanmark (i %) % 3% 46% 36% 100% % 2% 53% 34% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 69% 0% 24% 100% % 66% 0% 26% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 8% 3% 79% 100% % 5% 1% 89% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 1% 0% 1% 100% % 1% 1% 2% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 0% 6% 4% 100% % 0% 6% 7% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 6% 7% 20% 100% % 3% 15% 16% 100% Total Total (i %) % 10% 9% 24% 100% % 9% 9% 29% 100% Difference % -1% 0% 5% 0% AU

24 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 24 af HA HA (Almen erhvervsøkonomi) kan læses på næsten alle universiteter i Danmark og der har i år været ca. lige så mange førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen som sidste år (1615 i 2007 og 1633 i 2008). Andelen af førsteprioritetsansøgninger i år er på Aarhus Universitet steget med 3 procentpoint i forhold til sidste år, mens andelen på Aalborg Universitet, samt Syddansk Universitet i Odense og Slagelse er faldet med 1 procentpoint. Andelen af førsteprioritetsansøgninger fra region Syddanmark til HA på Syddansk Universitet i Odense er i år faldet med 5 procentpoint i forhold til Den tilsvarende for Syddansk Universitet i Kolding og Esbjerg ligger på niveau med sidste år, mens Aarhus Universitet får 3 procentpoint flere førsteprioritetsansøgninger fra region Syddanmark til deres HA uddannelse. Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen HA Region År CBS AAU Hovedtotal SDU- Ods. Institution SDU- Kol. SDU- Esb. SDU- Sla. Syddanmark Syddanmark (i %) % 1% 31% 24% 15% 0% 19% 100% % 0% 26% 25% 16% 0% 22% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 70% 1% 0% 0% 0% 22% 100% % 71% 0% 0% 0% 0% 23% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 5% 0% 2% 1% 0% 85% 100% % 3% 0% 2% 2% 0% 88% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 0% 0% 0% 0% 1% 1% 100% % 0% 1% 0% 0% 0% 1% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 0% 1% 1% 1% 25% 3% 100% % 0% 2% 0% 2% 18% 2% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 3% 1% 0% 1% 2% 6% 100% % 3% 2% 1% 0% 0% 10% 100% Total Total (i %) % 8% 6% 5% 3% 3% 21% 100% % 7% 5% 4% 3% 2% 24% 100% Difference % -1% -1% 0% 0% -1% 3% 0% AU

25 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 25 af Ingeniøruddannelserne Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet er de eneste institutioner der har fået flere førsteprioritetsansøgninger til ingeniøruddannelserne i år sammenlignet med sidste år. Over halvdelen af alle førsteprioritetsansøgninger til ingeniøruddannelserne går til Danmarks Tekniske Universitet (53 %), en fjerdedel går til Aalborg Universitet (25 %) mens 17 % går til Syddansk Universitet. I region Syddanmark får Syddansk Universitet 60 % af alle førsteprioritetsansøgningerne i 2008 til ingeniøruddannelserne, hvilket er en fremgang på 7 procentpoint sammenlignet med sidste år. Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på ingeniøruddannelserne Region År DTU AAU Institution Hovedtotal SDU- Ods. SDU- Søn. AU AAU- Esb. Syddanmark Syddanmark (i %) % 12% 48% 7% 6% 11% 100% % 10% 53% 7% 3% 10% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 92% 0% 0% 2% 0% 100% % 93% 0% 0% 2% 0% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 52% 5% 2% 26% 0% 100% % 41% 6% 0% 32% 1% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 0% 1% 0% 0% 0% 100% % 3% 1% 0% 0% 0% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 3% 9% 1% 0% 0% 100% % 5% 2% 0% 1% 0% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 18% 6% 17% 5% 0% 100% % 19% 11% 18% 3% 1% 100% Total Total (i %) % 25% 13% 3% 5% 3% 100% % 23% 14% 3% 5% 2% 100% Difference % -2% 1% 0% -1% 0% 0%

26 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 26 af Idræt Antallet af førsteprioritetsansøgninger til Idræt er i år faldet på både Syddansk- og Aarhus Universitet sammenlignet med sidste år. Københavns Universitet får næsten halvdelen af alle førsteprioritetsansøgninger til denne uddannelse i 2008 (46 %) og de resterende tre universiteter får hver 18 % af førsteprioritetsansøgerne på landsplan. For København- og Aalborg Universitet er dette en fremgang på hhv. 7 og 6 procentpoint, mens det for Aarhus- og Syddansk Universitet er en tilbagegang på hhv. 7 og 6 procentpoint. Tilbagegangen på Syddansk Universitet skyldes især, at der er langt færre førsteprioritetsansøgere fra region Syddanmark i 2008 sammenlignet med Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen Idræt Region År KU Hovedtotal Institution SDU- AAU Ods. Syddanmark Syddanmark (i %) % 1% 71% 17% 100% % 9% 58% 21% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 65% 6% 25% 100% % 84% 5% 7% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 6% 11% 76% 100% % 15% 7% 73% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 3% 12% 1% 100% % 1% 5% 3% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 2% 24% 2% 100% % 5% 33% 0% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 0% 29% 38% 100% % 18% 36% 18% 100% Total Total (i %) % 12% 24% 25% 100% % 18% 18% 18% 100% Difference % 6% -6% -7% 0% AU

27 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 27 af Folkesundhedsvidenskab Folkesundhedsvidenskab har i år fået langt færre førsteprioritetsansøgninger i år sammenlignet med sidste år (42 i 2008 mod 105 i 2007). Kun 9 ud af de 42 førsteprioritetsansøgninger i år er gået til uddannelsen på Syddansk Universitet, hvilket dog stadig er ca. hver femte førsteprioritetsansøgning ligesom det var tilfældet i Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på uddannelsen Folkesundhedsvidenskab Region År Hovedtotal Institution SDU- KU Esb. Syddanmark Syddanmark (i %) % 70% 100% % 60% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 33% 100% % 0% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 23% 100% % 100% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 4% 100% % 4% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 0% 100% % 25% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 50% 100% % 0% 100% Total Total (i %) % 22% 100% % 21% 100% Difference % 0% 0%

28 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 28 af Erhvervssprogsuddannelserne Erhvervssproglige uddannelser udbydes på de fleste universiteter i Danmark, og Syddansk Universitet udbyder mindst en erhvervssproglig uddannelse på fire af universitets campusser. Copenhagen Business School får i år over halvdelen (51 %) af alle førsteprioritetsansøgninger til de erhvervssproglige uddannelser, hvilket er en stigning på hele 7 procentpoint sammenlignet med Modsat får Aarhus Universitet kun 27 % af alle førsteprioritetsansøgningerne, et fald på 6 procentpoint i forhold til året før. Der er færre førsteprioritetsansøgere fra region Syddanmark i 2008 sammenlignet med 2007 (202 i 2008 mod 275 i 2007), og af de 202 er 62 % til Syddansk Universitet i Kolding, Odense og Sønderborg. Tabel : Fordeling af førsteprioritetsansøgninger på Erhvervssprogsuddannelserne Region År CBS AAU Hovedtotal SDU- Ods. Institution SDU- Kol. SDU- Søn. SDU- Sla. Syddanmark Syddanmark (i %) % 2% 47% 8% 3% 0% 22% 100% % 4% 48% 13% 1% 2% 19% 100% Nordjylland Nordjylland (i %) % 61% 3% 0% 0% 1% 28% 100% % 72% 1% 0% 1% 0% 23% 100% Midtjylland Midtjylland (i %) % 2% 2% 0% 0% 0% 91% 100% % 2% 2% 0% 0% 0% 87% 100% Hovedstaden Hovedstaden (i %) % 0% 3% 0% 0% 1% 1% 100% % 0% 3% 0% 0% 0% 2% 100% Sjælland Sjælland (i %) % 0% 5% 0% 0% 20% 3% 100% % 0% 3% 0% 0% 17% 3% 100% Udlandet (inkl. Grønland) Udlandet (inkl. Grønland) (i %) % 7% 12% 0% 6% 3% 22% 100% % 10% 10% 2% 21% 0% 28% 100% Total Total (i %) % 7% 12% 2% 1% 2% 33% 100% % 7% 10% 2% 1% 2% 27% 100% Difference % 0% -2% 0% 1% 0% -6% 0% AU

29 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 29 af Metode og definitioner 3.1. Ansøgertallene fra Tilmeldingssekretariatet Metoden for opgørelse af ansøgertallene Ved ansøgning til alle videregående uddannelser i Danmark skal hver ansøger indsende et ansøgningsskema til den institution som de søger ind på med førsteprioritet. Ansøgernes skemaer registreres på den pågældende institution og sendes herefter til Tilmeldingssekretariatet, hvor samtlige skemaer tastes ind i en database. Ud fra denne database har vi i år fået trukket nogle aggregerede tabeller fordelt på institution, optagelsesområde, samt i hvilken region ansøgerne har deres folkeregisteradresse ved ansøgningsdatoen. Ansøgertallet omfatter udelukkende antallet af førsteprioritetsansøgninger Definitioner på variablerne Variablerne institution, optagelsesområde, og ansøgerens region er med i tallene fra Tilmeldingssekretariatet Institution Er den institution hvor førsteprioritetsansøgeren søger ind. Denne rapport beskæftiger sig udelukkende med de større Universiteter der udbyder længere videregående uddannelser. I år er flere af Universiteterne fusioneret, hvilket er givet i punktform under hvert universitet: Syddansk Universitet (SDU) I år indeholder ansøgertallene dem fra det tidligere Handelshøjskolen i Slagelse. Københavns Universitet (KU) Indeholder ansøgertal fra de tidligere institutioner, den Kongelige Veterinære Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Handelshøjskolen i København (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitetscenter (RUC), Aarhus Universitet (AU), Indeholder i år ansøgertal fra de tidligere institutioner, Handelshøjskolen i Aarhus og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Ansøgertallene tilbage i tid er eksklusiv tal fra den tidligere Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Aalborg Universitet (AAU) (inklusiv campus i Esbjerg)

30 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 30 af 40 De institutioner der udbyder længere videregående uddannelser som hører under Kulturministeriet er ikke medtaget (Arkitektskolerne, Biblioteksskolen, Designskolerne og Kunsthåndværkerskolen). Desuden er IT- Universitetet i København heller ikke inkluderet i analyserne i rapporten, pga. det meget lille antal førsteprioritetsansøgninger institutionen modtager Optagelsesområde Antallet af førsteprioritetsansøgere til hver institution er underopdelt i hvilke optagelsesområder ansøgerne har søgt ind på. Alle optagelsesområder som står i årets KOT-hæfte (et hæfte udgivet af Tilmeldingssekretariatet indeholdende ansøgningsskemaer og vejledning) er medtaget i tallene, også selvom uddannelserne ikke bliver oprettet pga. for få ansøgere Ansøgernes hjemmeregion Som noget i år er den regionale fordeling af ansøgernes bopæl ved ansøgningstidspunktet givet i regioner og ikke i amter. Desværre har det kun været muligt at få tallene regionsfordelt fra Tilmeldingssekretariatet, så en sammenligning af ansøgernes regionale tilknytning tilbage i tid er ikke mulig i dette års rapport. Tabel viser en oversigt over hvilke af de gamle amter og kommuner der hører ind under de nye regioner. Tabel Oversigt over hvilke af de gamle amter og kommuner der hører ind under de nye regioner Region Syddanmark Nordjylland Midtjylland Tidligere opdeling (gamle amter og kommuner) Ribe, Sønderjylland og Fyns Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle fra Vejle Amt Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup fra Viborg Amt Århus og Ringkøbing Amter samt Vejle Amt (excl. Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle) og Viborg Amt (excl. Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup) Hovedstaden København, Frederiksberg, Bornholm, Frederiksborg og Københavns Amt Sjælland Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amt Uoplyst (Udlandet*) Alle med uoplyst adresse. Stort set alle i denne kategori er ansøgere er med udenlandsk eller grønlandsk adresse så kategorien er medtaget i rapporten under navnet Udlandet* Placering på nettet Rapporten vil senere kunne downloades i pdf-format fra intranettet på url-adressen:

31 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 31 af 40 Bilag 1 Førsteprioritetsansøgere fordelt på optagelsesområder Institution Optagelses område Ansøgernes region Syddanmark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Udlandet SDU-Ods. (N)Fransk * Almen erhvervsøk., HA(dat.) Almen Erhvervsøkonomi, HA Arabisk og kommunikation Audiologi Audiologi/logopædi Biologi Civiling. Datateknologi Civiling. Fysik og teknologi Civiling. Kemi Civiling. Miljøteknologi Civiling. Product Dev.Inovat Civiling. Robotteknologi Dansk/nordisk Datalogi Diploming. Bygning Diploming. Elektro Diploming. GMM Diploming. Inform.-og komm Diploming. Integreret design Diploming. Kemi Diploming. Maskin Diploming. Produktion Engelsk Erhv.spr/Int.erhv.kom Erhv.spr/Int.erhv.kom. medier Erhv.sprog og komm Erhv.øk.-erhv.ret, HA(jur.) Erhv.øk.-sprog (negot) Filosofi Fransk Historie Idræt og sundhed Journalist Jura Klassiske studier Klinisk biomekanik Litteraturvidenskab Logopædi Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Matematik-økonomi Medievidenskab Naturvidenskab Religion Spansk Statskundskab/Samfundsfag Tysk Økonomi SDU-Ods. Total * uddannelser markeret med (N) er der ikke noget optag på i år

32 Tillæg til analysen af Tilmeldingssekretariatets ansøgertal for LVU, version 2 s. 32 af 40 Institution Optagelses område Ansøgernes region Syddanmark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Udlandet SDU-Kol. Almen Erhvervsøkonomi, HA Dansk/nordisk Design og kulturøkonomi Engelsk Erh.spr.og Int.erh.kom. og IT Erhv.spr/Int.erhv.kom Erhv.øk.-erhv.sprog (SPRØK) Historie Informationsvidenskab SDU-Kol. Total SDU-Søn. BSc.Business, Language and Cul Business Administration Civiling. innov. og business Civiling. Mechatronics Civilingeniør i Mekatronik Diploming. interaktivt design Diploming. Elektro Diploming. interaktivt design Diploming. Mechatronics Diploming. Mekatronik Erhv.spr/Int.erhv.kom. spr/for European Studies Int. Business Administration SPRØK,Sø.borg da./en.-ty/eng SDU-Søn. Total SDU-Esb. Almen Erhvervsøkonomi, HA Erhv.øk.-sprog negot i turisme Folkesundhedsvidenskab Miljøplanlægning SDU-Esb. Total SDU-Sla. (N)Erhv.spr. og Int.Eng/Tysk* fremmedspr. og Int. marke fremmedspr. og komm Almen erhv.øk. HA sportmanagem Almen erhvervsøk. HA Nyk.F Almen Erhvervsøkonomi, HA Bach.of Eco. and Inform.Tech Erhv.spr. og Int.Eng/Tysk Prof.bach.i erhv.&it mar.kom SDU-Sla. Total * uddannelser markeret med (N) er der ikke noget optag på i år

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgningerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.19.marts 2008 kl.12:58. I år er antallet

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.16.marts 2005 kl.12:00. Tabel 1. Campus,

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK Ansøgerstatistik pr. 15.marts 2004 Tabel 1. Fordeling på campus og fakultet. Tabel 2. Kønsfordeling på campus og fakultet. Tabel 3. Aldersgennemsnit og median for hvert

Læs mere

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK Analyse af søgningen pr. 5. juli 2008 Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden 2003-2008 Bruno Mølgaard Geertsen, Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark 2007-2009 - specielt med fokus på universitetsuddannelserne Søgningen til de videregående

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil.

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil. Frdiguddannede Bachelorer Undersgelse af karaktergennem p Syddansk Universitet Frdiguddannede bachelorer i perioden 1.okt 2008-30.sep. 2010 Vgtet gennem af samtlige karakterer p Bacheloruddannelsen 1 Samlet

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit.

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit. Frdiguddannede Kandidater Undersgelse af gennemsnit p Syddansk Universitet Frdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2008-30.sep 2010 1 Samlet oversigt Median SDU, samlet 9.0 12.0 12.0 10.0 7.0 2.0 1296

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2002 (opgjort pr. 1. Oktober 2002) optaget 5328, heraf blev 2164 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere