geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3"

Transkript

1 90 december 2007 Årets sidste nummer geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 Geojournalistik hvad i al verden er det? side 4 Mere om publikationerne om GML og WMF/WMS side 8 Af og til ved man godt, hvad der venter lige om hjørnet side 10 Nyt fra virksomhederne side 12 Masser af tilbud i mødekalenderen side 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Venligst lånt af TV 2 Fyn Indholdsfortegnelse Leder... 3 Geojournalistik - hvad er nu det?...6 Publikationer om GML og WFS/WMS... 8 Lige om hjørnet venter foråret Nyt fra virksomhederne Annoncetilbud Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr december 2007 Nr januar 2008 Se annoncepriser på Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 90 december 2007

3 Hvor skal vi hen du? Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, ender du sandsynligvis et sted, hvor du ikke ønsker at være. Eller måske lidt mere positivt formuleret: Hvis du gør dig dine mål klare og laver en plan for at nå målene, så er sandsynligheden for at nå målene meget større. Dette er baggrunden for at bestyrelsen i denne tid arbejder med Geoforums strategiske mål. Planen er at kunne præsentere Geoforums strategi på den årlige generalforsamling d. 22. april I perioden frem til generalforsamlingen vil der køre en proces, hvor Geoforums udvalg og medlemmer bliver involverede gennem medlemsmøder og en blog om emnet. Men hvorfor skal vi tale strategi lige nu? Det er der flere grunde til. Jeg deltog i denne uge i konferencen Digitalisering og Forvaltning, hvor en række offentlige og private topchefer gav nogle rigtig spændende indlæg. Danmark har i en årrække haft en suveræn førerposition med henblik på at gøre administrationen digital. Skat er et godt eksempel på en myndighed, som gennem digitaliseringen af processer har opnået en voldsom effektivisering. Paradoksalt nok har Skat på samme tid forbedret borgerservicen set fra borgerens synspunkt. Der tegner sig imidlertid et billede af, at vi i Danmark er ved at støde på nogle store barrierer for at digitalisere og dermed forbedre den offentlige sektor yderligere. Digitaliseringen har indtil nu typisk været sektororienteret og koncentreret om teknologiske effektiviseringer. For at kunne høste yderligere fordele af digitaliseringen skal der arbejdes mere på tværs, fordi her drejer det sig i mindre grad om at inddrage mere teknik, men i større grad om at koordinere arbejdsgange, organisation og ledelse. Også lovgivningen kan være en barriere. I nogle tilfælde vil nye måder at løse opgaver på kræve en ændring af lovgivningen. Dette kan være OK, hvis borgernes retssikkerhed og privatliv ikke krænkes, men vi skal passe meget på, at borgernes rettigheder ikke krænkes. De seneste eksempler fra England på sløseri med sikkerheden kan give voldsomt bagslag og vende den folkelige opinion mod digitaliseringen. Også i Danmark er der eksempler på kommuner, der ved fejl er kommet til at offentliggøre CPRnumre på hjemmesider. Det må bare ikke ske. Sidst, men ikke mindst, er der manglen på kvalificeret arbejdskraft. Dette emne vil uden tvivl få en fremtrædende placering i Geoforums strategi. Geoforums strategi skal sikre, at vi i foreningen arbejder med aktiviteter, der fremmer den samfundsmæssige nytte af geodata. Strategielementerne skal have betydning for, at geodata kan blive brugt mere i den offentlige sektor og inden for den private sektor samt ikke mindst af borgerne. Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil være med til at komme med input til strategien over de næste måneder. Til sidst vil jeg slutte denne årets sidste leder med at takke alle de ildsjæle der tilsammen gør, at Geoforum er den dynamiske forening, som der er stor respekt om i vores branche. Mange personer bruger deres i forvejen knappe tid i udvalg, arrangementsgrupper m.v. Stor tak til dem. Jeg ser frem til et rigtigt spændende år 2008, hvor vi i fællesskab vil drive Geoforum mod flere succesarrangementer og initiativer. God jul og godt nytår. geoforum.dk 90 december

4 Geojournalistik - hvad er nu det? Af Jacob Gadd For nyligt dukkede en ny hjemmeside op i det danske cyberspace. Siden hedder og handler om geojournalistik. Manden bag siden er journalist Jesper Ishøj. Her er et interview, der fortæller om siden og manden bag. Du er uddannet journalist. Hvordan blev du sporet ind på det, at anvende geodata målrettet i dit arbejde? For fem år siden begyndte jeg at interessere mig for, hvordan jeg kan anvende data og computerprogammer til databehandling som et journalistisk værktøj. Jeg begyndte at arbejde med Excel og bruge det til at behandle statistik med, systematisere min research og efterhånden også at arbejde med store datamængder. Jeg har for eksempel lavet historier, hvor jeg har brugt datasæt med samtlige politiets fartmålinger på Fyn for et helt år. Senere har jeg taget fat på mange andre metoder og programmer. Men som tv-journalist har jeg lige fra start skulle forholde mig til, hvordan jeg visuelt skulle formidle resultatet af mit arbejde. Her har kort altid spillet en meget vigtig rolle. oplysning er i din research. Det inspi rerede mig meget, da jeg på et tidspunkt så, hvordan en dygtig kollega på DR sammenholdt en liste over boliger til salg i hele Danmark med, hvor der er registeret giftgrunde. Researchen resulterede i en historie der afdækkede, hvordan ejendomsmæglere mange steder undlod at informere deres kunder om, at de var på vej til at investere i et hus på en registeret giftgrund. I USA har jeg set, hvordan eksempelvis retssager om svindel Var der en særlig situation/opgave, der overbeviste dig om at du burde interessere dig mere for geodata som redskab i dit arbejde? Geodata kan som jeg ser det bruges på flere og vidt forskellige måder journalistisk. Derfor har der været flere forskellige situationer, som har sat mig i gang. Du kan arbejde med geodata som et værktøj til at analysere 4 geoforum.dk 90 december 2007

5

6 eksempelvis myndigheder er meget opmærksomme på at informere om data både når det gælder om aktualitet og kvalitet. Men for mig at se, så findes mange af de samme faldgrupper, når du arbejder med statistiske data. Så jeg oplever det ikke som noget nyt. Jeg tilstræber altid at gardere mig og undgå fejl ved at kontakte dem der leverer data, hvis der ikke er en tilstrækkelig information eller hvis jeg er i tvivl, hvordan jeg kan anvende data. med lån i fast ejendom er blevet analyseret geografisk. I Chicago påviste en lokale avis, hvordan alle de dømte boede i byens sorte og fattige områder. Researchen ledte videre til at afdække, hvordan organiserede bander i byen bevidst udså sig ressource-svage personer som var husejere. De kriminelle optog lån i husene med forfalskede dokumenter, og ejerne opdagede det ofte først, når de stod med en kæmpe gæld, de hverken kendte til eller var i stand til at betale. Men som journalist ser jeg som nævnt også geodata som en ny måde at præsentere og formidle en historie på. I forbindelse med de seneste valg, har jeg arbejdet med at indsamle baggrundsoplysninger både om kandidater og tidligere valg-resultater. I det arbejde har jeg tidligere i den grad savnet et medie som kort til let og overskueligt at præsentere resultaterne. Ved Folketingsvalget i november har vi på TV 2/FYN, hvor jeg er ansat, haft stor gælde af kunne præsentere data i kort på nettet. Det er ulige nemmere at forklare, hvor en politiker som Lotte Bundsgaard er populær, når du kan vise hendes stemmetal helt ned på afstemningssteder visualiseret på et kort, frem for at du i runde vendinger skal beskrive det i en tekst. Så jeg vil nok sig, at ideen om at arbejde med geodata har ulmet meget længere i mig. Har du i dit arbejde med geodata, som ikke faguddannet på dette område, støt ind i faldgrupper? (svigtende troværdighed, manglende fuldstændighed, forhold omkring datas aktualitet,...) Ja, jeg er støt på problemer, når jeg har hentet data. For eksempel at data har været så utidssvarende, at jeg ikke kunne få glæde af dem. Men jeg oplever også, at Som udgangspunkt vil jeg gerne gøre mit arbejde grundigt. Men i journalistik kan der være situationer, hvor du ikke bare kan lade en sag ligge og vente til næste dag. Alternativt har derfor i nogle situationer tjekket mine resultater af med folk, der har faglig indsigt i det område, som jeg har arbejdet med. De vil i hvert fald kunne identificere grove fejl og forkerte fortolkninger. Du har nu lavet siden: Hvorfor har du lavet denne side? Formålet har først og fremmest været, at samle en række eksempler på, hvordan du kan formidle journalistiske historier ved hjælp af kort. Jeg har ofte oplevet, at når jeg har forsøgt at forklare perspektiverne i geodata til folk i min branche, så har de ikke helt været så begejstrede som jeg selv. Jeg tror de har behov for at se nogle konkrete eksempler. Så min ambition med hjemmesiden er, at den skal være med til at åbne op for brugen af geodata i de danske medier og inspirere andre journalister til at kaste sig over feltet. 6 geoforum.dk 90 december 2007

7 Hvilke reaktioner har du modtaget siden gik i luften? Jeg har kun fået positive reaktioner, og jeg er faktisk overrasket over den opmærksomhed, der har været om GeoJournalistik.dk bare i løbet af de første uger. Siden var ikke mange dage gammel før jeg blev kontaktet af en, der gerne ville skrive et indlæg på nettet om mit initiativ. GeoJournalistik har også været omtalt i månedsmagasinet ejour, som handler om formidling og journalistik på nettet. Samtidig har jeg fået kontakt til en masse nye mennesker, som har en stor viden og interesse for dette her felt. Så jeg kan simpelt hen ikke forstille mig, at det kunne være gået meget bedre. Har du nogle ønsker/idéer til forsat udvikling af denne side? (hvad angår data, funktioner, cases, brugere...) Jeg tror de fleste journalister efterhånden kender Google Maps og ved at man kan lægge punkter ind på kort. Men jeg håber meget, at kunne vise eksempler på andre løsninger og typer software, så det kan sætte fantasien endnu mere i gang. For jeg ser det som forskellige værktøjer, som du vælger afhængig af opgaven. Faktisk ligesom du har forskellige måder at opbygge artikler og historier på. Her i efteråret har jeg eksempelvis i forbindelse med valget haft mulighed for at arbejde med både punkter og polygoner i programmet X-point. Det har fungeret rigtig godt og der er mange flere uprøvede muligheder i den løsning, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Jeg vil også gerne i gang med at præsentere data i raster og kvadratnet. Samtidig arbejder jeg på nogle projekter, hvor analyse via geodata kommer til at spille en central rolle. Det er projekter hvor jeg kommer til at arbejde med programmer som ArcView eller MapInfo. Men jeg vil vedblive med også at lægge helt simple eksempler ud på siden. Og det er vigtigt. For det er nok de færreste i mit fag, som vil bevæge så langt ind i verden af geodata som jeg. Men de kan sagtens have stor glæde af, at arbejde med data i meget mindre skala. Men jeg håber da også, at der også vil nogle som virkelig får blod på tanden. Endelig har jeg en ambition om at se på, hvordan formidlingen af GIS og geodata fungerer mellem offentl ige myndigheder og kommuner og så borgerne. Jeg ser masser af gode ambitioner i disse år, når jeg klikker mig rundt på nettet. Men jeg ser også sider og portaler, hvor formidlingen set med mine journalist øjne godt kunne blive bedre. Fakta om Jesper Ishøj Født 1965 i København Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1993 Tidligere Frederiksborg Amts Avis Tidligere Socialdemokratiets Nyhedstjeneste Tidligere Freelance skribent Underviser Medlem af Updates netværk for elektronisk aktindsigt geoforum.dk 90 december

8 Publikationer om GML og WFS/WMS Af Jacob Gadd, Geoforum Servicefællesskabet for Geodata (SFG) har som et led i sin indsats for at fremme brugen af standarder udarbejdet to publikationer, eller kogebøger om man vil. De handler om henholdsvis GML, som er en forkortelse for Geography Markup Language samt WMS, Web Map Service, og WFS, Web Feature Service, og disse indbyrdes relationer og udbredelse i Danmark. Arbejdet med at lave disse publikationer er et samarbejde mellem SFG og Geoforum. Denne artikel er en meget kort opsummering af begge publikationer og især hvem og hvorfor man bør have gavn af disse standardiseringsinitiativer. I forsommeren 2007 blev arbejdet med at fremstille disse publikationer afsluttet. De er lavet som PDF dokumenter og har været frit tilgængeligt fra bl.a. hjemmesiderne hos SFG, Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforum. Helt overordnet er en udbredelse af en ensartet måde at udveksle data på et meget vigtigt element, for at nå frem til en effektiv digitalforvaltning. Den erkendelse har længe eksisteret hos SFG, og er årsagen til at arbejdet med disse publikationer blev begyndt. En ensartet fortolkning (opfattelse) af hvordan data skal kunne vandre mellem de forskellige systemer reducerer muligheden for fejl og datatab betragteligt, ligesom sagsgangen selvsagt bliver mest effektiv. Hvem? For begge publikationers indholdsområder gælder at kendskab til kan være væsentligt for tekniske brugere. I almindelig brug bliver kendskab til en fordel, når noget udvikler sig anderledes end forventet, og man skal forsøge at finde fejlen. Kendskab til er i høj grad også relevant i de situationer, hvor man skal specificeres eller definere et produkt man fremtidigt skal anvende. Dette gælder både i forbindelse med en direkte bestilling eller i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Tilsvarende er viden om en forudsætning for alle, der arbejder med teknisk udvikling og teknisk implementering. Publikationene har tidligere været omtalt på Kortdage 2006 og i geoforum.dk bladet. Nu afholder Geoforum et eftermiddags-arrangement, hvor alle medlemmer med interesse i disse emner kan komme og høre om dem og stille uddybende spørgsmål. Hvorfor? Open Geospatial Consortium (OCG) har blandt andet udarbejdet GML, WFS og WMS. I lighed med mange andre standarder og tekniske sprog, der er tænkt til bred og international anvendelse, vil der altid opstå en variation i fortolkningen. Derfor vil en formålsbestemt indsnævring og præcisering altid være en lettelse, der sikrer at en given standard reelt vil kunne fungere som én standard. 8 geoforum.dk 90 december 2007

9 Præsentation af Danske GML profiler og WFS kogebogen Med Søren Alexandersen og Bo Overgaard Tirsdag den 22. januar 2008 Tid og sted kan ses på Indholdet i publikationerne Publikationen Danske Profiler af GML beskriver tre udvalgte underniveauer af den internationale GML specifikation. De tre valgte niveauer hedder: GML0, GML1 og GML2. De beskrives overordnet med deres indhold og eventuelle begrænsninger samt med deres indbydes relationer og deres relation til hovedspecifikationen GML For det mest simple niveau, GML0, gennemgås et eksempel på hvordan et matrikuleret jordstykke skal beskrives GML0. WFS-Kogebogen bør ses som en rigtig god begrundelse for hvorfor man bør forholde sig og anvende OCG s specifikationer. Kogebogen er ikke en beskrivelse af en direkte teknisk implementering, men en god gennemgang af de centrale begreber, definitioner og relationer. Endvidere beskrives en række kendte danske services, som eksempelvis: og Hvis man ikke allerede er inde i publikationernes stofområde, kan de måske virke en smule skræmmende men det er de ikke!. Og derfor bør du, hvis du overhovedet mener, at du tilhører en målgruppe, der kan få behov for at vide noget om GML og/eller WMS og WFS, deltage i Geoforums gratis foredragsarrangement. Her vil Søren Alexandersen fra Kort & Matrikelstyrelsen og Bo Overgaard fra Grontmij Carl Bro give en præsentation af publikationerne og der vil blive en god lejlighed til at få uddybende forklaringer og stille sine ønskede spørgsmål. Af hensyn til pladsen er tilmelding nødvendig. Skulle nogen blive afvist på grund af pladsmangel, vil vi selvfølgelig arbejde for en snarlig gentagelse af arrangementet. Tilsvarende arbejder vi på en gennemførelse af arrangementet i det vestlige Danmark. Applikation 1 Applikation 2 Applikation 3 Internet Relevante Links: standards Web Service Geodata Geodata geoforum.dk 90 december

10 Lige om hjørnet venter foråret Af Jacob Gadd, Geoforum Når du sidder med dette blad i hånden, er der en vis sandsynlighed for at du står med begge mere eller mindre midt i julen. Som reglen en rar tid og i år en rigtig rar tid for de fleste ansatte, hvor man kun behøver at bruge ganske få feriedage på at holde sig væk fra jobbet i en længere periode. På et tidspunkt er så både jul og nytår overstået. For de fleste går dette lidt for hurtigt. Ferien brugt og arbejdet kalder og bliver stadig sent lyst og tidligt mørkt. Men tro mig, der er lys forude. Det minder mig om, at jeg engang hørte musikeren Johnny Madsen sige, at lyset for enden af tunnelen jo godt kan være et modkørende tog Det gælder så ikke i dette tilfælde! For her er lyset for alle geoforum medlemmer, efter min opfattelse, de mange tilbud, der allerede er i kalenderen eller på tegnebrættet. Første halvår 2008 tegner nemlig rigtig godt. Såvel arrangementsgrupperne i Øst og Vest har etableret et solidt program med en række spændende og aktuelle emner. Blandt emnerne, der kan opleves på de gratis eftermiddagsforedragsarrangementer finder man: kogebøgerne om GML og WFS De nye kommunale samarbejder Geoforums strategiske mål frem til 2013 Som det tegner nu vil der i både forår og efterår komme et kursus i Kartografi på internettet eller hvordan man praksis laver gode og formålsrettede kort til de mange forskellige internettjenester. Succesen med kurset: Grundlæggende GIS vil forsætte. Det forventes, at der vil komme en debatdag om udviklingen og mulige konflikter mellem de offentlige kort og de mere og mere udbredte, lettilgængelige kort på internettet, eksempelvis Google Maps. Endelig er en workshop om adresser på tegnebrættet. Altså, du kan godt begynde at glæde dig til disse spændende og aktuelle emner og arrangementer. For at du kan få lidt lettere ved at huske hvornår arrangementerne er, vil vi lave en kalender-plakat som du kan hente på printe og hænge på et synligt sted. Og husk så gode idéer og forslag er altid velkomne. GIS organisering i store virksomheder Nyt om Digital tingbog, BBR mm. Workshop om miljødata Print din egen huskeseddel Find den på Der til kommer at uddannelsesudvalget er ved at lægge sidste hånd på deres tilbud for geoforum.dk 90 december 2007

11 3D-DK Et overblik i 3D der også er til at betale? 3D-DK er en model, der giver dig hele Danmark i 3 dimensioner et hurtigt og professionelt beslutningsgrundlag ved planlægning, sagsbehandling, høringer mv. 3D-DK kan kombinere din kommunes bygningspolygoner med Scankorts laserscannede punktsky, terrænmodel og ortofoto. Resultatet er en illustrativ visning af bygninger og strukturer i landskabet 3D-DK er økonomisk attraktiv med priser fra kr. pr. kommune*. Og så kan du få den leveret med kort varsel Hvis du vil vide mere om hvad 3D-DK kan gøre for netop din kommune, så kontakt Laurids Rolighed Larsen på tlf eller besøg * forudsætter brugsret til højdemodel Scankort a/s Selsmosevej Taastrup geoforum.dk 90 december

12 Nyt fra virksomhederne COWI Geografisk Information & IT styrker ledelsen. Ny afdelingsleder i Atkins Danmark A/S 1. december 2007 starter Lars Green Lauridsen som afdelingschef i afdeling en for GIS & IT. Lars Green Lauridsen kommer fra en stilling som kontorchef i EBST og har en solid erfaring fra kort- og GIS branchen fra ansættelser i både Kampsax og Blom. Lars Green Lauridsen vil sammen med det øvrige ledelsesteam i afdelingen være ansvarlig for det fortsatte arbejde med udvikling og markedsføring af GIS- og IT ydelser til det danske marked. I kapløb med tiden m over Namibia Et kortlægningsprojekt i det nordlige Namibia bringer helt bogstaveligt COWI til nye højder med luftfotos, der tages fra en højde på næsten m. Grundet den nært forestående regntid har pilot og navigatører mindre end to måneder til at kortlægge et område på km2 og holde et EU-støttet projekt kørende. For at gennemføre dette er det nødvendigt at flyve i en højde på m ( fod) - en rekord for et COWI projekt. Kortlægningsprojektet er et led i den namibiske regerings Rural Poverty Reduction Programme, som finansieres af EU. Programmet har til formål at udvikle landets yderregioner gennem flere forskellige aktiviteter, herunder oprettelse af bedre infrastruktur samt matrikel- og ejendomsdatabaser. Sådanne aktiviteter kræver nøjagtige og opdaterede kort. Seks gange større end Danmark Vi kortlægger et område, der er mere end seks gange så stort som Danmark, og der er formentlig ikke mere end seks til syv uger til regnen sætter ind og forhindrer os i at fotografere. Dette er det største kortlægningsprojekt, COWI har gennemført indenfor en så kort tidsramme. Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. I forlængelse af at Miljø og GIS er blevet et selvstændigt og voksende markedsområde har Atkins valgt at tilføre flere ledelsesressourcer til GIS området. Det er således en glæde at kunne meddele, at Henrik Kaltoft d. 1. december 2007 tiltræder stillingen som afdelingsleder for GIS og IT i Atkins Danmark. Henrik Kaltoft fratræder en ledende stilling i Geodata Danmark, hvor han har arbejdet i 8 år. Som ny afdelingsleder for GIS og IT, bliver det Henrik Kaltofts opgave sammen med markedsdirektøren at fastholde og udvikle afdelingens position indenfor den voksende danske og europæiske GIS-branche. Eli Skop fortsætter som markedsdirektør for Miljø og GIS. GIS og IT har mere end 20 højtkvalificerede medarbejdere med spidskompetencer indenfor levering af store multidisciplinære projekter, GIS-udvikling, geografiske analyser og data-distribution. Kontaktinformationer til Henrik Kaltoft pr. 1. december 2007: Mobil: Fastnet: Tlf: Hjemmeside: 12 geoforum.dk 90 december 2007

13 Trimble fuldender produktsortimentet med endnu en GNSS modtager Trimbles nyeste GNSS (Global Navigation Satellite Systems) er en markant op datering af de tidligere så pupulære Trimble 5700 og R7 GPS modtagere. Formfaktoren er bibeholdt men elektronikken er skiftet til den nyeste arkitektur. Det betyder 72 kanaler og GPS L2C, L5 og GLONASS. tæt placering. Desuden giver den hele 10 Hz synkrone aflæsninger ud til landmåleren. Det betyder hurtigere måling uden at gå på kompromis med datakvaliteten. Læs mere om S8 på trimble.com/trimbles8.shtml GIS-system nomineret til Digitaliseringspris 2007 Tirsdag den 20. november deltog U- GIS i arrangementet Digitaliseringsprisen Grunden var at projektet Husdyrgodkendelse.dk udviklet af U-GIS for Miljøstyrelsen var blandt de nominerede. bentleyuser.dk s årsmøde november Desuden 4 kanaler til SBAS/EGNOS og Bluetooth til trådløs kommmunikation. Der er tale om en kompakt, hårdfør og fleksibel enhed der med sin modulære op bygning kan anvendes til løsning af snart sagt alle typer af opgaver med præcis positionering. Læs mere om R7 GNSS på Ny spændende totalstation og software målretter monitorering og tunnelbygning Trimble har netop introduceret en ny avanceret totalstation kaldet R8, baseret på den succesfulde S6 platform. S8 kan anvendes med Trimbles Survey Controller landmålings software og det nye Trimble 4D Control processing software. Som noget helt specielt har den Trimble Finelock teknologi hvilket er en speciel tracking sensor med et meget snævert vindue til søgning af prismer. Det er specielt anvendeligt ved monitorering og ved tunnel måling hvor der anvendes mange prismer med en indbyrdes Igen i år var Bentleys brugerforeningsmøde, som blev afholdt på Munkebjerg Hotel ved Vejle, en stor succes, hvor alle fire forretningsvertikaler var præsenteret, Civil, Geo spatial, Building og Plant, over 7 spor, 5 med præsentationer og 2 med hands-on workshops. Ca. 200 deltagere fra primært Danmark var registeret. Derudover havde et imponerende antal fra Bentleys kontorer i hhv. Exton og Huntsville i USA, taget turen over Atlanten for at deltage med spændende indlæg og mulighed for at komme i dialog med de danske brugere. Mange tak til Carsten Ahm, formand for bentleyuser.dk, alle i bestyrelsen og SIG erne for et fantastisk arrangement. Læs mere på: Om Bentley Systems: Husdyrgodkendelse.dk blev indstillet til prisen for at være et system, der bidrager offentlige institutioner med store effektiviseringsgevinster. Systemet, som omfatter en bred anvendelse af GIS, er et komplekst og vidt forgrenet system, der anvendes til godkendelse af udvidelser af husdyrbrug. Brugerne er Landmænd, Landbrugskonsulenter, Kommuner samt Miljøstyrelsen. I et særdeles tæt opløb måtte vi dog se, at systemet ikke fik prisen. Vi er dog stolte over at være blandt de nominerede. Derudover er vi også stolte over at et system indeholdende GIS kunne komme i betragtning. Vi arbejder således videre med at udvikle løsninger med geografiske relationer. geoforum.dk 90 december

14 Annoncetilbud til Geoforums virksomhedsmedlemmer Bliv set i geoforum.dk Hvis du vil få mere ud af dit markedsføringsbudget bør du overveje at lave en annonceaftale. Vi giver nemlig store rabatter ved større sammenhængende køb. Hvis du køber hel eller halvsides annoncer gælder: 3-5 numre i træk giver 30 % rabat 6-8 numre i træk giver 40 % rabat 9-10 numre i træk giver 50 % rabat Find de gældende annoncepriser på Sekretariatet ønsker alle medlemmer Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår Samt tak for et godt samarbejde til alle frivillige i vores forskellige udvalg. Og tak til alle der har ydet bidrag til bladet i form af artikler og annoncer. Gå på og se de nye arrangementer vi har klar til geoforum.dk 90 december 2007

15 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2008 Tips og Tricks i Kartografien udgår (midlertidigt) Tirsdag 22. januar København Intro til kogebog om WMS, WFS, GML mm. Tirsdag 29. januar Odense De nye kommunale kortsamarbejder en status Tirsdag 26. februar København Geoforums strategiske mål frem til 2013 Tirsdag 11. marts København Digitalt byggeri Tirsdag 11. marts Viborg Geoforums strategiske mål frem til 2013 Tirsdag 22. april København Generalforsamling Tirsdag 29. april Vejle GIS-organisering i store virksomheder Tirsdag 6. maj København Geografien i de ny registre (Digital tingbog, BBR mm.) Tirsdag 27. maj Århus Workshop om miljødata Man.-ons okt. Kolding Kortdage 2008 Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED april Dansk Intergraph Brugerforening, Munkebjerg september MapInfo Brugerkonference, Kolding Fjord juni 2nd INSPIRE CONFERENCE, København oktober Nordic GI Confernce, Fredrikstad, Norge For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: geoforum.dk 90 december

16 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V Danmarks byer fra nye vinkler Nyhavn Danmarks Digitale Skråfoto Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt af byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og myndigheder. Danmarks Digitale Skråfoto er et godt supplement til detaljerede ortofotos, da man kan se detaljer på facader og andre vertikale flader. COWIs skråfotos dækker hovedstadsområdet og minimum de 25 største byer i Danmark. Danmarks Digitale Skråfoto anvendes f.eks. til: Indsatsplanlægning Byplanlægning Ejendoms- og bygningsforvaltning Beredskab Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 91 januar 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 En kommune 1 år efter strukturreformen side 4 Jacob Gadd siger mange tak side 9

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensen, hoejriis.dk Case: Martins Hjemmeside (.dk) Hvad? Privat hjemmeside

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Rapport og regnskab for efteruddannelse i USA

Rapport og regnskab for efteruddannelse i USA Rapport og regnskab for efteruddannelse i USA Lad mig bare slå fast med det samme, at kurset ikke var, hvad jeg havde regnet med. Det stod rimelig klart allerede den første dag i lufthavnen efter en snak

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Kunderne skal kunne finde dine produkter

Kunderne skal kunne finde dine produkter Kunderne skal kunne finde dine produkter De fleste af dine kunder finder frem til dine produkter via nettet. Her gælder den simple junglelov, at dem, der bliver fundet, er dem, der løber med salget. Hfb.dk

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai

Avanceret brug af. Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Avanceret brug af Berlingske Business Berlingsalen, 3. februar Annemarie Kirk, Haai Haai Fokus på digital rådgivning og forretningsudvikling Stiftet i 2011 af Annemarie Kirk, tidligere Digital udviklingschef

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GIS i den digitale forvaltning. Jesper Stenstrup Gentofte Kommune

GIS i den digitale forvaltning. Jesper Stenstrup Gentofte Kommune GIS i den digitale forvaltning Jesper Stenstrup Gentofte Kommune Det vil jeg komme ind på GIS i Digital forvaltning Projekt Digital byggesagsbehandling Løsningen Erfaringer Hvad er anderledes i en digital

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i DFM 24. netværk marts 2015 2013 Årsberetning 2014 bestyrelsesformand Mogens Kornbo Organisering Bestyrelse Udvalg Sekretariat Årsberetning

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Vi har arbejdet med GIS og offentlige data herunder Geodata i mange år Etableret januar

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere