Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011"

Transkript

1 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version: D1431C Brvtype: DIS14 MEDDIS Udskrivningsadvis version: D1730C Brvtype: DIS17 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 5 Afsnit A Indlæggelsesadvis fra sygehus til kommune Formål Et typisk indlæggelsesadvis Indlæggelsessvar Formål Et typisk indlæggelsessvar Udskrivningsadvis Formål Et typisk udskrivningsadvis Afsnit B Facitliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis Dataliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis Kvalifikatorliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis Facitliste for indlæggelsessvar Dataliste for indlæggelsessvar Kvalifikatorliste for indlæggelsessvar Eksempler

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser : Side 3 og 5: Ændringer i lovgivningen medfører, at kommunerne kan modtage indlæggelses- og udskrivningsadvis på borgere, der modtager hjælp fra kommune, uanset alder. Kravet om at kommunerne skal frasortere advis på borgere under 18 år forsvinder derfor. Se henvisning til aktuel lovgivning på side : Ændring i SPR-segment for Indlæggelsesadvis (DIS20) og Udskrivningsadvis(DIS17). For at præcisere og ensrette anvendelsen af SPR-segmentet ændres det for DIS20 og DIS17, således at segmentet følger DIS14 og dermed definitionen i MIG en (Meddelelsesimplementerings-guidelines). Af historiske årsager har SPR-segmentet indeholdt tekstfeltet MeddelNavn. Dette er ikke nødvendigt efter indførelse af BrvStat i UNH-segmentet. Meddelnavn bør derfor udelades, også for DIS14. SPR anvendes normalt på formen: SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' Eftersom afsender af DIS14, DIS17 og DIS20 ikke har noget speciale og derfor ikke kan angive AFSSPEC:KODE:KODEORG, skal SPR-segmentet angives på følgende måde, idet MeddelNavn udelades: SPR+ORG++BRVTYPE:SKS:SST' Testeksemplerne er fjernet fra dette dokument og lagt på hjemmesiden : Ændring i SPR-segment og versionsnummer for Indlæggelsessvar (DIS14) SPR+ORG+BRVTYPE:SKS:SST:MeddelNavn' ændres til SPR+ORG++BRVTYPE:SKS:SST:MeddelNavn' VERSION ændres fra D1430C til D1431C Modtagersystemer på sygehusene skal kunne håndtere begge versioner i perioden 1/10-04 til 1/ : Side 9. Der indføres, af hensyn til modtagende kommune, et CON-segment i første repetition af segmentgruppe 1, med datafeltet AfsTlf, til angivelse af relevant telefonnummer på sygehuset. Datafeltet er IKKE mandatory. Ændringen vedrører kun indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis. S01+01' NAD+SOR+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' CON++AfsTlf:TE RFF+LOC:SvarLoknr SEQ++1' SPR+ORG++BRVTYPE:SKS:SST:MeddelNavn' 3

4 : Side 9 og 17. Med virkning fra 1. december 2003 ændres angivelsen af de tekniske data for både indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis, til: UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA DTM+137:BrevDannetTid:204 Ændringerne vedrører UNB: KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om afsender ønsker positiv kvittering. Kan antage værdierne 0=kun negativ kvittering ønskes og 1=positiv applikationskvittering ønskes. Pr. 1. april 2004 indføres obligatorisk negativ kvittering for indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis. UNH: BrevNr, VERSION og BrvStat. BrevNr er et afsendergenereret løbenummer. Pr. 1. december 2003 skal alle relevante systemer kunne modtage de nye versioner af Det gode kommuneadvis : Indlæggelsesadvis: Version D2030C, BrvStat: DIS20 Udskrivningsadvis: Version D1730C, BrvStat: DIS17 Indlæggelsessvar: Version D1430C, BrvStat: DIS14 Tidligere versioner af indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis må ikke benyttes efter den 1. april BGM: Segmentet er reduceret til en fast del af facitlisten. Som konsekvens afskaffes kvalifikatorfeltet DISNR og datafeltet MeddelNavn : Side 18 og 22. RFF-segmentet med Svarlokationsnummer i segmentgruppe 11 (RFF+LOC:SvarLoknr) afskaffes i indlæggelsessvaret. Ændringen gælder IKKE indlæggelsesadvis og udskrivningsavis : Side 9 og 13. Der er byttet rundt på placeringen af datafelterne KontaktID og BrevNr i segmentgruppe 2 og 11. BrevNr skal rettelig placeres i segmentgruppe 2 (RFF+SRI:BrevNr), hvorimod KontaktID rettelig skal placeres i segmentgruppe 11 (RFF+REI:KontaktID). Rettelsen gælder både indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis : Side 9 og 13. SvarLoknr i RFF segment i første repetition af segmentgruppe 1 er mandatory i indlæggelsesadviser : Side 23 Af kvalifikatorlisten for indlæggelsessvar fremgår det fejlagtigt, at BRVMODIFI både kan antage værdierne N, M og C. Kun N (brevet erstatter ikke et tidligere udsendt EDIbrev) er gyldig. Rettelsen gælder kun indlæggelsessvar og IKKE indlæggelses- og udskrivningsadvis. 4

5 Baggrund I MedCom2 projektet ( ) udvikledes EDI-standarder for elektronisk udveksling af basale patient/klient oplysninger mellem sygehuse og kommuner: Indlæggelsesadvis fra sygehus til kommune, indlæggelsessvar fra kommune til sygehus og udskrivningsadvis fra sygehus til kommune. På baggrund af de første praktiske erfaringer med disse kommunikationsstrømme blev der i foråret 2000 lavet enkelte tilretninger i standarderne, der var nødvendige for at give oplysningerne den nødvendige troværdighed og anvendelighed for brugerne af kommunikationen. Disse ændringer er dokumenteret i nærværende dokument, der herudover henholder sig til de oprindelige standarder, svarende til MC - S82 version 2.71, blot dokumenteret i overensstemmelse med principperne i MedComs de gode EDI breve. Af praktiske årsager indeholder afsnit B 2 facitlister: Én for indlæggelses- og udskrivningsadvis og én for indlæggelsessvar. Til hver af disse facitlister hører særskilte data- og kvalifikatorlister. Da standarden til kommuneadvis blev lavet i 2001 måtte kommuner ifølge Registertilsynet kun modtage oplysninger om borgere over 18 år. Den senere lovgivning bortfalder dog kravet om aldersbegrænsning, hvilket giver kommunerne mulighed for at modtage advis på alle borgere, der modtager f.eks. hjemmehjælp, sygedagpenge, genoptræning. Pr marts 2011 ændres de sundhedsfaglige anbefalinger til standarden derfor og der udsendes samtidig et rettelsesblad. For nærmere uddybning af lovgivningen bag MedCom s kommuneadvis henvises til: Retssikkerhedsloven, 2008, 12 c: Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver m.v. efter kapitel 16 i lov om social service, lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. og sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter 8-10 i lov oom sygedagpenge kan kommunen og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning far sygehuse af borgere i kommune. Udvekslingen kan ske automatisk og uden borgeren samtykke.. Persondataloven 2000, 8, stk 5, 5: Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser. 5

6 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode kommuneadvisering indeholder MedComs kommunikationsstandarder for den basale kommunikation mellem kommune og sygehus i forbindelse med sygehusindlæggelse af patienter, der modtager sundhedsydelser fra kommunen, typisk hjemmepleje/hjemmehjælp. Kommunikationen skal sikre hurtig og præcis information til kommunen om, at patienten er sygehusindlagt, information til sygehuset om, hvorvidt patienten er klient i kommunen til brug for yderligere kontakt mellem sygehus og kommune, samt information til kommunen i forbindelse med udskrivelsen fra sygehuset. Kommunikationsstrømmene er illustreret herunder. 6

7 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for Indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis MEDDIS20 MEDDIS14 MEDDIS17 7

8 1. Indlæggelsesadvis fra sygehus til kommune 1.1 Formål Når en borger indlægges på et sygehus, har kommunen behov for at få oplyst dette, hvis borgeren modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje, levering af hjælpemidler, madlevering, forebyggende hjemmebesøg, klientbetaling eller har en sag i sygedagpenge. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er indlagt på og endelig patientens status (indlagt eller død ved ankomsten til sygehuset). Ifølge Retssikkerhedsloven 12c kan kommuner og sygehuse automatisk og uden borgerens samtykke udveksle oplysninger om indlæggelse og udskrivning. Udvekslingen må kun ske på borgere, der modtager hjælp fra kommunen f.eks. hjemmehjælp, sygedagpenge, genoptræning. Da sygehuset i sagens natur ikke kan afgøre dette, forudsætter indlæggelsesadviset, at kommunen råder over et sagsstyringssystem, der fuldautomatisk kan sortere meddelelser om samtlige indlagte patienter og kun videregiver oplysninger om relevante sygehusindlæggelser til kommunens decentrale systemer. Alternativt kan sorteringen foregå i selve det decentrale system, typisk en omsorgsjournal, skjult for menneskeøjne. 1.2 Et typisk indlæggelsesadvis Der findes ingen formaliseret blanket til denne funktion. Meddelelsen skal dannes automatisk i sygehusets patientadministrative system og kan se således ud: Afsender SKS-klassifikation Sygehus Afdeling Afsnit INDLÆGGELSESADVIS Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling C4 Modtager Kommunenummer Kommunenavn 461 Odense Kommune Indlæggelsesdata Patients personnummer Dato og tid Status - indlæggelse HS (Indlagt) 8

9 2. Indlæggelsessvar 2.1 Formål Hvis kommunen har én eller flere relevante sagstyper for en patient, genereres et automatisk svar til sygehuset. Formålet med dette svar er at give sygehuset oplysning om det/de steder i kommunen, hvor det er relevant med kontakt til sygehuset (navne, funktioner, telefonnumre og træffetider). Indlæggelsessvaret kan både afsendes fra sagsstyringssystemet og/eller et decentralt system typisk en omsorgsjournal. Af hensyn til overskueligheden hos det modtagende sygehus anbefales det maksimalt at angive 5 kontaktsteder/telefonnumre i kommunen. 2.2 Et typisk indlæggelsessvar Der er ingen formaliseret blanket til denne funktion. Meddelelsen skal dannes automatisk i det kommunale system og kan se således ud: Modtager SKS-klassifikation Sygehus Afdeling Afsnit INDLÆGGELSESSVAR Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling C4 Afsender Kommunenummer Kommunenavn 461 Odense Kommune Patient Cpr-nummer Stedangivelse i kommunen Distrikt 3 Dagvagt sygepleje /4065 mandag-fredag Distrikt 3 Aftenvagt sygepleje /4067 mandag-fredag Distrikt 3 Hjemmehjælp /4069 mandag-fredag Distrikt /4063 Kontaktperson Else Mortensen 9

10 3. Udskrivningsadvis 3.1 Formål Når en klient i det kommunale system udskrives fra et sygehus, har kommunen behov for at få dette oplyst. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er udskrevet fra samt patientens status ved udskrivelsen (udskrevet til eget hjem, andet end eget hjem, flyttet til anden afdeling/andet sygehus, uoplyst, død) 3.2 Et typisk udskrivningsadvis Der findes ingen formaliseret blanket til denne funktion. Meddelelsen skal dannes automatisk i sygehusets patient-administrative system og kan se således ud: Afsender SKS-klassifikation Sygehus Afdeling Afsnit UDSKRIVNINGSADVIS Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling C4 Modtager Kommunenummer Kommunenavn 461 Odense Kommune Indlæggelsesdata Patients personnummer Dato og tid Status - udskrivning DH (Udskrevet til eget hjem) 10

11 Afsnit B Facitliste Indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis DIS20 DIS14 DIS17 11

12 Facitliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis MEDDIS Indlæggelsesadvis. Version D2030C Udskrivningsadvis. Version D1730C I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten, og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes, er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. FACITLISTE indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis TEKNISKE DATA UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++K UVKVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA DTM+137:BrevDannetTid:204' AFSENDER Kontakt tlf. MODTAGER BREV ID PATIENTEN STATUS S01+01' NAD+SOR+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' CON++AfsTlf:TE RFF+LOC:SvarLoknr' SEQ++1' SPR+ORG++BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+ROR+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:::::US' SEQ++2' S02+02' GIS+N' RFF+SRI:BrevNr ' DTM+182:BrevDannetTid:204' S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM' S11+11' GIS+BRVMODIFI' GIS+P' RFF+REI:KontaktID' SEQ++1' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:203' PAS+PATSTA' 12

13 AFSLUTNING UNT+AntSeg+BrevNr ' UNZ+AntUNH+KuvertNr' FACITLISTE indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis 13

14 Dataliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis MEDDIS Indlæggelsesadvis. Version D2030C Udskrivningsadvis. Version D1730C Juli 2001 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDDIS MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDDIS. Mandatory, der angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE Indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC 0001 a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk, når EDI-brevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok 0004 an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato 0017 n6 M KuvertSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl 0019 n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør 14

15 DATALISTE Indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..35 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDDIS 0065 an..6 M MEDDIS angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDDIS" UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION bør angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af oversigten i "Syntaks- og kommunikationsregler" side 3. Det er vigtigt, at VERSION er korrekt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre, hvilke brevtype modtager ikke kan modtage. VERSION er således - i modsætning til tidligere - unikt for den enkelte brevtype. Den gamle versionsbetegnelse for kommunale meddelelser, K98100, bør således udskiftes ved førstkommende lejlighed UNH BrvStat 0068 an..35. BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre samme værdi som angives i BRVTYPE - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid 2380 n14 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (på sygehusafdelingen/ i kommunen). Dato/tidspunktet angives på formatet "204", det vil sige CCYYMMDDHHMMSS hvor HHMMSS sættes til "000000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives NAD AfsID 3039 an..17 M AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an--17 formater skal kunne håndteres. Sygehusafdelingsklassifikationsnummer, hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen). Hvis afsender ikke har afdelingsnummer anvendes et lokationsnummer NAD KODE 1131 an..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS", når afsender er en sygehusafdeling. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling uden sygehusafdelingsnr NAD KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for en "underafdeling" på et sygehus NAD AfsOrg 3036 an..35 A AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus. Det anbefales at Sygehusnavn altid udfyldes i AfsOrg. Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_" hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren NAD AfsAfdTitel 3036 an..35 A AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen. Det anbefales, at sygehusafdelingsnavn altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt, men kun når næste felt (AfsAfsnitNavn) benyttes. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD AfsAfsnitNavn 3036 an..35 A AfsAfsnitNavn er navnet på sygehusafsnittet. 15

16 DATALISTE Indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef Bemærk, at der IKKE medsendes lokale afsnitskoder. Det skal derfor sikres, at modtagende kommune kan skelne mellem de forskellige sygehusafsnit på baggrund af afsnits-navnet alene CON AfsTlf C an..25 D AfsTlf er afsenders telefonnummer, dvs. relevant telefonnummer på sygehuset. Telefonnummer med lokalnummer angives /1234. Skal medsendes hvis segmentet medsendes RFF SvarLoknr 1153 an..35 M Lokationsnummer hvortil indlæggelsessvar ønskes fremsendt. Mandatory for indlæggelsesadvis SPR BRVTYPE 3811 an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Indlæggelsesadvis=DIS20 o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt, da feltet anvendes af modtagere til at bestemme datoangivelser m.v. Se kvalifikatorliste SPR KODE 1131 an..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS", når afsender er en sygehusafdeling. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling uden sygehusafdelingsnr SPR KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for en "underafdeling" på et sygehus SPR MeddelNavn 3810 an..35 MeddelNavn er navnet på meddelelsen i klar tekst, eksempelvis indlæggelsesadvis. Bør ikke anvendes NAD ModtID 3039 an..17 M ModtID er modtagers kommune-nummer eller lokationsnummer for f.eks. hjemmeplejedistriktet. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes NAD KODE 1131 an..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem: "KOM" når kommune. Udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer NAD KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet: "IM" hvis kommune og "9" hvis, der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt NAD ModtOrg 3036 an..35 A ModtOrg er navnet i tekst på modtagende kommune RFF BrevNr 1154 an..35 M BrevNr er altid samme nummer, som blev anvendt i UNH-segmentet DTM BrevDannetTid 2380 n14 M BrevDannetTid er altid samme dato/tid, som blev anvendt i DTM-segmentet i starten af brevet PNA PatCPR 7402 n10 M PatCPR er patientens valide CPR-nummer. Kun valide CPR-numre tillades GIS BRVMODIFI 7365 an..3 M Der skelnes mellem ny N, ændret M eller annulleret C rapport. "C" anvendes, hvis der er afsendt et fejlagtigt advis fra sygehuset, som skal annuleres i det kommunens system RFF KontaktID 1154 an..35 M KontaktID kan anvendes til at "parre" advis'er og indlæggelsessvar i sygehussystemet DTM DATOSTARTSLUT 2005 an..3 M Kvalifikator for DatoStartSlut. "90" for indlæggelsesdato og udskrivningsdato 16

17 DATALISTE Indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef DTM StartSlutDato 2380 n12 M StartSlutDato er "Indlæggelsesdato" i indlæggelsesadvis og udskrivningsdato i udskrivningsadvis. Datoangivelsen er altid "203", det vil sige CCYYMMDDHHMM. Hvis klokkeslæt ikke findes, angives de sidste fire tal som "0000" PAS PATSTA 9933 an..3 A PATSTA er en kvalifikator, der angiver status for henholdsvis indlæggelsen og udskrivelsen. Se kvalifikatorliste UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Vans-leverandørerne kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..35 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Vans-leverandørerne kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. 17

18 Kvalifikatorliste for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis MEDDIS Indlæggelsesadvis. Version D2030C Udskrivningsadvis. Version D1730C I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og behandles, som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen, der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI C Hvis brevet erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVTYPE DIS20 Default Indlæggelsesadvis BRVTYPE DIS17 Udskrivningsadvis BRVTYPE DIS13 Gammel brevtype betegnelse for Indlæggelsesadvis. Bør snarest afløses af DIS20. DATOSTARTSLUT 90 Default Indlæggelsesdato hvis BRVTYPE er DIS20 ( DIS13). Udskrivningsdato hvis BRVTYPE er DIS17. KODE SKS Default Sygehusafdelingsnummer KODE KOM 3-cifret kommunenummer KODE EAN EAN-lokationsnummer KODEORG SST Default SST angiver, at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG IM IM angiver, at kodeansvarlige er Indenrigsministeriet. KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer). KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. MEDDIS MEDDIS Default MEDDIS angiver, at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDDIS". PATSTA HS Default Patienten er indlagt (DIS20: Indlæggelsesadvis) PATSTA DA Patienten var død ved ankomst (DIS20:Indlæggelsesadvis) PATSTA DH Patienten er udskrevet til hjemmet (DIS17: Udskrivningsadvis) PATSTA DX Patienten er udskrevet til andet end eget hjem (DIS17: Udskrivningsadvis) PATSTA MW Patienten er flyttet til anden sygehusafdeling (DIS17: Udskrivningsadvis) PATSTA UP Afslutningsmåde er uoplyst fra sygehuset (DIS17: Udskrivningsadvis) PATSTA MH Patienten er flyttet til andet sygehus (DIS17:Udskrivningsadvis) PATSTA DE Patienten er død (DIS17:Udskrivningsadvis) UNOC UNOC Default UNOC betyder, at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION K98100 Default K98100 er det gamle versionsnummer, fælles for alle kommunale MedCom brevtyper. Dette bør snarest muligt afløses af brevtype specifikke versionsnumre: D2030C for indlæggelsesadvis og D1730C for udskrivningsadvis. VERSION D2030C D2030C er versionsnummer for "det gode indlæggelsesadvis" 18

19 KVALIFIKATORLISTE indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier VERSION D1730C D1730C er versionsnummer for "det gode udskrivningsadvis" 19

20 Facitliste for indlæggelsessvar MEDDIS Indlæggelsessvar. Version D1430C I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten, og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes, er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. FACITLISTE indlæggelsessvar TEKNISKE DATA UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUV KVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat ' BGM+EPI++9+NA DTM+137:BrevDannetTid:204' MODTAGER AFSENDER KONTAKTOP- LYSNINGER S01+01' NAD+ROR+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' SEQ++1' S01+01' NAD+SOR+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:::::US' SEQ++2' SPR+ORG++BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' RFF+AHL:2' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' RFF+AHL:2' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' 20

21 BREV ID PATIENTEN STATUS AFSLUTNING CON++TelefonNr:TE' RFF+AHL:2' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' RFF+AHL:2' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' RFF+AHL:2' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S02+02' GIS+N' RFF+SRI:BrevNr' DTM+182:BrevDannetTid:204' S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM' S11+11' GIS+BRVMODIFI' GIS+P' RFF+ADY:0' RFF+REI:KontaktID' SEQ++1' UNT+AntSeg+BrevNr ' UNZ+AntUNH+KuvertNr' FACITLISTE indlæggelsessvar 21

22 Dataliste for indlæggelsessvar MEDDIS Indlæggelsessvar. Version D1430C Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for de aktuelle data i MEDDIS MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDDIS. Mandatory, der angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE indlæggelsessvar PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på, at teksten af og til konverteres automatisk, når EDI-brevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format), og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til UNB UNOC 0001 a4 M bl.a. servicekarakterer. AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert UNB AfsLok 0004 an..35 M som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. KuvertSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen UNB KuvSendtDato 0017 n6 M YYMMDD, hvor YY er "00" for år KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette UNB KuvSendtKl 0019 n4 M ikke kan genereres, anvendes "0000" KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme UNB KuvertNr 0020 an..14 M nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om CONTRL kvittering ønskes retur. 22

23 DATALISTE indlæggelsessvar PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan UNH BrevNr 0062 an..35 M sendes samme BrevNr fra samme afsender. MEDDIS angiver at EDI-brevet er et "subset" af den UNH MEDDIS 0065 an..6 M europæiske pre-standard "MEDDIS" UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION bør angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af oversigten i "Syntaks- og kommunikationsregler" side 3. Det er vigtigt, at VERSION er korrekt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre hvilke brevtyper, modtager ikke kan modtage. VERSION er således - i modsætning til tidligere - unikt for den enkelte brevtype. Den gamle versionsbetegnelse for kommunale meddelelser, K98100, bør således udskiftes ved førstkommende lejlighed UNH BrvStat 0068 an..35 BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre samme værdi som angives i BRVTYPE - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer. BrevDannetTid er dato og klokkeslæt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (i kommunen). Dato/tidspunktet angives på formatet "204" det vil sige CCYYMMDDHHMMSS hvor HHMMSS sættes til "000000" såfremt klokkeslæt DTM BrevDannetTid 2380 n14 M ikke kan angives. ModtID er modtagers sygehusafdelingsnummer eller NAD ModtID 3039 an..17 M lokationsnummer. KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem: "SKS" når modtager er en sygehusafdeling. Udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling NAD KODE 1131 an..3 M uden sygehusafdelingsnr NAD KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet: "SST" når sygehusafdeling og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer. ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for NAD ModtOrg 3036 an..35 A modtageren NAD ModtAfdTitel 3036 an..35 A ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen. Det anbefales, at sygehusafdelingsnavn altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt, men kun når næste felt (ModtAfsNavn) benyttes. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. ModtAfsNavn er navnet på sygehusafsnittet. Bemærk, at der ikke medsendes lokale afsnitskoder. Det skal derfor sikres, at modtagende kommune kan skelne mellem de forskellige NAD ModtAfsNavn 3036 an..35 A sygehusafsnit på baggrund af afsnits-navnet alene NAD AfsID 3039 an..17 M AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an--17 formater skal kunne håndteres. F.eks. Kommune-nummer, hvis afsender er en kommune KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "KOM", når afsender er en kommune. Udfyldes ikke, hvis der er anvendt et NAD KODE 1131 an..3 M lokationsnummer NAD KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet -, "IM" hvis kommune og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt NAD AfsOrg 3036 an..35 A AfsOrg er navnet i tekst på afsendende kommune. 23

24 DATALISTE indlæggelsessvar PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Indlæggelsessvar=DIS14 o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt, da feltet anvendes af modtagere til at bestemme datoangivelser m.v. Se SPR BRVTYPE 3811 an..8 M kvalifikatorliste SPR KODE 1131 an..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS", når afsender er en sygehusafdeling Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling uden sygehusafdelingsnr SPR KODEORG 3055 an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for en "underafdeling" på et sygehus SPR MeddelNavn 3810 an..35 MeddelNavn er navnet på meddelelsen i klar tekst, eksempelvis indlæggelsessvar. Bør ikke anvendes. Primære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 A kommunen, eksempelvis områdekontor. Sekundære navn på kontaktsted eller person i kommunen, eksempelvis vagttype NAD KontaktNavn an..35 A (dagvagt/aftenvagt, sygepleje/hjemmepleje) CON TelefonNr 3148 an..25 A Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontaktsted eller -person i kommunen. Skilletegnet / anvendes RFF TraeffeTid 1154 an..35 A Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedag(e) og tidsinterval Fortløbende nummerering indenfor segment nr. 1. Kan her antage værdierne 3,4,5,6 og 7, afhængig af SEQ SekvensNr 1050 an..6 A antallet af angivne kontaktsteder/personer Primære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 kommunen, eksempelvis områdekontor. Sekundære navn på kontaktsted eller person i kommunen, eksempelvis vagttype NAD KontaktNavn an..35 (dagvagt/aftenvagt, sygepleje/hjemmepleje) CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontaktsted eller -person i kommunen. Skilletegnet / anvendes RFF TraeffeTid 1154 an..35 Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedag(e) og tidsinterval SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende nummerering indenfor segment nr. 1. Kan her antage værdierne 3,4,5,6 og 7, afhængig af antallet af angivne kontaktsteder/personer Primære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 kommunen, eksempelvis områdekontor. Sekundære navn på kontaktsted eller person i kommunen, eksempelvis vagttype NAD KontaktNavn an..35 (dagvagt/aftenvagt, sygepleje/hjemmepleje) CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontaktsted eller -person i kommunen. Skilletegnet / anvendes RFF TraeffeTid 1154 an..35 Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedag(e) og tidsinterval SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende nummerering indenfor segment nr. 1. Kan her antage værdierne 3,4,5,6 og 7, afhængig af antallet af angivne kontaktsteder/personer Primære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 kommunen, eksempelvis områdekontor. Sekundære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 kommunen, eksempelvis vagttype 24

25 DATALISTE indlæggelsessvar PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef (dagvagt/aftenvagt, sygepleje/hjemmepleje) Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontaktsted eller -person i kommunen. Skilletegnet CON TelefonNr 3148 an..25 / anvendes RFF TraeffeTid 1154 an..35 Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedag(e) og tidsinterval SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende nummerering indenfor segment nr. 1. Kan her antage værdierne 3,4,5,6 og 7, afhængig af antallet af angivne kontaktsteder/personer Primære navn på kontaktsted eller person i NAD KontaktNavn an..35 kommunen, eksempelvis områdekontor. Sekundære navn på kontaktsted eller person i kommunen, eksempelvis vagttype NAD KontaktNavn an..35 (dagvagt/aftenvagt, sygepleje/hjemmepleje) CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontaktsted eller -person i kommunen. Skilletegnet / anvendes RFF TraeffeTid 1154 an..35 Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedag(e) og tidsinterval SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende nummerering indenfor segment nr. 1. Kan her antage værdierne 3,4,5,6 og 7, afhængig af antallet af angivne kontaktsteder/personer RFF BrevNr 1154 an..35 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet. BrevDannetTid er altid samme dato/tid som blev DTM BrevDannetTid 2380 n14 M anvendt i DTM-segmentet i starten af brevet. PatCPR er patientens valide CPR-nummer. Kun PNA PatCPR 7402 n10 M valide CPR-numre tillades GIS BRVMODIFI 7365 an..3 M Kvalifikator for nyt brev. KontaktID kan anvendes til at "parre" advis'er og RFF KontaktID 0062 an..35 M indlæggelsessvar i sygehussystemet. AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl.. UNH og UNT). Vans-leverandørerne kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen UNT AntSeg 0074 n..6 M ("overordnet syntakscheck"). BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNT BrevNr 0062 an..35 M AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNHbrevet er lavet. Vans-leverandørerne kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem UNZ AntUNH 0036 n..6 M postkassen ("overordnet syntakscheck"). KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet UNZ KuvertNr 0020 an..14 M 25

26 Kvalifikatorliste for indlæggelsessvar MEDDIS Indlæggelsessvar. Version D1430C I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og behandles, som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen, der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE indlæggelsessvar KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVTYPE DIS14 Indlæggelsessvar KODE SKS Default Sygehusafdelingsnummer KODE KOM 3-cifret kommunenummer KODE EAN EAN-lokationsnummer KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG IM IM angiver at kodeansvarlige er Indenrigsministeriet. KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer). KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes positiv CONTRL kvittering på kuverten. MEDDIS MEDDIS Default MEDDIS angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDDIS". UNOC UNOC Default UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION K98100 Default K98100 er det gamle versionsnummer, fælles for alle kommunale MedCom brevtyper. Dette bør snarest muligt afløses af D1430C, som er det brevtype specifikke versions nummer for "indlæggelsessvar". VERSION D1431C D1431C er versionsnummer for "det gode indlæggelsessvar" 26

27 Eksempler Testeksemplerne findes på under fanen standarder. 27

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Område: Afdeling: Forfatter: Dato Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben 1. Retssikkerhedslovens 12 c Retssikkerhedslovens

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser Jacob Glasdam, MedCom Ulrik Schønnemann, MedWare udgivelsesdato 19. november 2010 Revisionshistorie Revision

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Baggrund Dette notat, [version 06.06.14] indeholder en foreløbig teknisk løsningsbeskrivelse til løsning af flow i hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.06.2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Indledning... 3 Introduktion... 6 Facitlisten...

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik-

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik- Baggrund Sundhedstelematik MedCom FynCom (- International afd.) Kommunikations standarder i edi/xml format Pilotprojekter implementering Udbredelse Projekter Kommuneprojekter i FynCom og MedCom Collaboration

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere