Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009"

Transkript

1 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان

2 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی سایت یا از طریق کتابخانهی محل زندگی خود سفارش داد. میتوانید بر روی سایت چیزهای بیشتری در بارهی کتابخانهی مهاجران خوانده و نیز ببینید که چهگونه میتوانید عنوانهایی را به زبان خودتان سفارش بدهید: کلمههای موضوعی در اين کاتالوگ به دانمارکی نوشته شدهاند. میتوان از کلمههای موضوعی دانمارکی برای جستجو در استفاده کرد. در اين سايت پس از انتخاب زبان کلمهی موضوعی دانمارکی را در جايی که از شما خواسته شده بنويسيد و ا نچه را که مربوط به ا ن کلمه است در سايت پيدا کنيد. Til lånere: Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration, og indeholder persiske materialer indkøbt i Materialerne kan bestilles på eller via dit lokale folkebibliotek. Læs mere om BiblioteksCenter for Integration på hvor du blandt andet kan få tips til at bestille bøger på dit sprog på I kataloget er anført emneord på dansk. De danske emneord kan benyttes til søgning i Vælg sprog og tilføj emne. Til biblioteker: Materialerne i kataloget kan bestilles via Netpunkt eller via Statsbibliotekets database. Kataloget tilbydes som et forsøg i For mere information om projektet, kontakt venligst Nicola Ravden på eller 2

3 Andersen, H. C. Ādam barfī : va 32 qiṣṣah-yi dīgar. [255] sider. 33 eventyr af H. C. Andersen. Emneord: eventyr Faustnummer: آندرسن هانس کریستین آدم برفی ۳۳ داستان از هانس کریستین آندرسن Āqā ī, Farkhundah Az shayṭān āmūkht va sūzānd. Dagbogsroman. آقاي ی فرخنده از شیطان آموخت و سوزاند رمانی در قالب دفترچهی خاطرات روزانه Emneord: kvinder, dagbøger, samfundsforhold, Iran Faustnummer: ا توود مارگارت عروس فریبکار هنگامی که خبر مرگ و خاکسپاری زنیا آن زیبای بی وجدان به آن سه زن تورنتویی میرسد آنان نفس راحتی میکشند اما هنوز چیزی نگذشته که سر و کلهی آن جادوگر دو باره پیدا میشود Atwood, Margaret 'Arūs-i farībkār. 702 sider. Originaltitel: The robber bride. Tre kvinder fra Toronto ånder lettet op, da truslen mod familielivet, den billedskønne og samvittighedsløse Zenia er død og begravet. Men freden varer kun kort; heksen dukker op igen. Emneord: kvinder, søstre, søskende, kærlighed, ægteskab, familien, følelser, jalousi, hekse, Canada, , Faustnummer:

4 ا توود مارگارت سرگذشت ندیمه در آیندهای نزدیک ایالت ماین در آمریکا به یک حکومت دیکتاتوری تبدیل میشود که در آن زنان زاینده به خدمتکاران ذلیل بدل میشوند Atwood, Margaret Sarguz asht-i nadīmah. 463 sider. Originaltitel: The handmaid s tale. I en nær fremtid er staten Maine i USA forvandlet til diktaturet Gilead, hvor de få fødedygtige kvinder med benhård tvang er reduceret til lydige tjenerinder. Emneord: kvinder, søstre, søskende, fremtidsfortællinger, kvinder, diktatur, Canada, Faustnummer: Bahrāmī, Āz ar dukht Shab hā-yi chihār shanbah. 86 sider. Moderne noveller. Emneord: kærlighed, ægteskab, Iran Faustnummer: بهرامی آذردخت شبهای چهارشنبه مجموعه داستان Banī Āmirī, Ḥasan Firishtah hā bū-yi purtiqāl mī dahand. 328 sider. Eksperimenterende roman. Emneord: fantasy, engle, hekse Faustnummer: بنیعامری حسن فرشتهها بوی پرتقال میدهند رمان تجربی 4

5 Beauvoir, Simone de بوار سیمون دو زن ناکام زمان را دریاب رمانی در بارهی عشق و ناکامی و احساس گناه Zan-i nā kām; Zamānah rā daryābīm. 294 sider. Originaltitel : La femme rompue, L âge de discrétion. Emneord: Frankrig, kærlighed, skyldfølelse, eksistentialisme Faustnummer: بن جل ون طاهر فرزند پوشالی دختری در خانوادهای مسلمان و سنتی که پیش از به دنیا آمدن او همهی فرزندانش دختر بوده زاده میشود و پدر برای حفظ ثروت خانوادگی و موقعیت همسر و دیگر دخترانش این آخرین دختر را احمد نامیده و او را پسر جا میزند و احمد زیر فشار مسي ولیت خانواده و خواهش این تن زنانه و آن ظاهر مردانه سرانجام ناچار از انتخاب هویتی است Ben Jelloun, Tahar Farzand-i pūshālī. 154 sider. Originaltitel: L'enfant de sable. Med baggrund i Koranens syn på forholdet mellem mand og kvinde berettes om køn som skæbne og køn som valg i historien om manden Ahmed, som i virkeligheden var en kvinde. Emneord: samfundsskildringer, kønsroller, identitet, islam, Marokko Faustnummer: Benni, Stefano Kāfah'i zīr-i daryā. 250 sider. Originaltitel: Il bar sotto il mare. Moderne noveller. Emneord: noveller, moderne noveller Faustnummer: بن ی استفانو کافه زیر دریا مجموعهای از داستانهای کوتاه تخیلی 5

6 Bigonah, Roshanak Bā Sīlvīyā dar pārk. 133 sider. Moderne digte. Emneord: digte, moderne digte Faustnummer: بیگناه روشنک با سیلویا در پارک شعر نو بوکوفسکی چارلز هزارپیشه رمانی زندگینامهای که تجربههای نویسنده را از فضای زندگی کارگران ساده و بیکاران لس آنجلس در دههی شصت میلادی بیپرده و بدون سانسورهای اخلاقی بیان میکند Bukowski, Charles Hizār'pīshah. 246 sider. Selvbiografisk fortælling om forfatterens oplevelser omkring Los Angeles som subsistensløs bums. Emneord: mænd, biografiske romaner, USA Faustnummer: بلبلوند نسرین لحظە خداحافظی دختری بر خلاف میل خانوادهاش عاشق شده و ازدواج میکند که در پی آن ناچار به مهاجرت از زادگاهش و زندگی در تهران میشود در حالی که شوهر محبوبش نیز رفته رفته به رنگی دیگر درمیآید Bulbulvand, Nasrīn Laḥẓah-i khudā ḥāfiẓī. 448 sider. Letlæst roman. Emneord: kærlighed, ægteskab, Iran Faustnummer:

7 دانشور رضا مسافر هیچکجا نمایشنامهای بر اساس زندگی مهران کریمی ناصری که به علت نداشتن مدرکهای لازم مدت ۱۸ سال در فرودگاه شارل دوگل زندگی کرد. اسپیلبرگ نیز فیلم ترمینال را از روی زندگی او ساخته است Dānishvar, Rizā Musāfir-i hīch kujā. 172 sider. Et tragikomisk skuespil baseret på Mehran Karimi Nasseris ufrivillige ophold i Charles de Gaulle lufthavnen fra august 1988 til juli Han har ingen gyldige papirer og nægtes ophold. Derfor må han leve i dette ingenmandsland. Spielbergs film The Terminal er også baseret på hans liv Emneord: drama, flygtninge, national identitet, identitet, Frankrig, Paris Faustnummer: داستایوفسکی في ودور شیاطین برخوردی با پوچگرایی در روسیهی قرن نوزدهم که تمامی ارزشهای اجتماعی را زیر سو ال برده و اساس ارزشها را به چالش میکشد Dostojevskij, F. M. Shayāṭīn sider. Opgøret med nihilismen i Rusland i midten af 1800-tallet, da alle samfundsværdierne blev omvurderet, værdigrundlaget smuldrede og normerne ændredes. Emneord: ateisme, nihilisme, samfundsskildringer, Rusland, Sankt Petersborg, Faustnummer:

8 اکو اومبرتو باي ودولینو باي ودولینو روستا زادهای است که فردریک ریش قرمز که از سال ۱۱۵۲ میلادی پادشاه آلمان و روم بود او را به فرزندخواندگی میپذیرد. اکو بر متن زندگی این روستایی فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی مذهبی اخلاقی و باورهای خرافی مردم را در آن سالها به تصویر کشیده و ما را به دیدن صحنههایی زنده از جنگهای صلیبی میبرد و نشان میدهد که انسان درگیر در جنگ کنونی فاصلهی چندانی با آن جنگجویان صلیبی ندارد Eco, Umberto Bā udulīnu. 672 sider. Originaltitel: Baudolino. Bondedrengen Baudolino bliver adopteret af Frederik Barbarossa og beretter om sit liv med korstog, rejser og Frederiks bestræbelser på at blive anderkendt som tysk-romersk kejser. Emneord: middelalderen, korstogene, historie, Europa, Faustnummer: الیوت تی اس سرزمین ویران از شعرهای معروف الیوت همراه با یک سی دی Eliot, T. S. Sarzamīn-i vīrān. 101 sider. 1 cd. Originaltitel: The waste land and other poems. Moderne digte. Emneord: digte, moderne digte Faustnummer:

9 Falaki, Mahmud Khīyābān-i ṭūlānī. 105 sider. Moderne noveller. Emneord: udvandring, noveller, ensomhed, passivitet Faustnummer: فلکی محمود خیابان طولانی مجموعه داستان فالاچی ا ریانا یک مرد رمانی مستند در بارهی قهرمان آزادی یونان پاناگولیس که در رژیم دیکتاتوری زندانی و شکنجه شد و پس از سقوط دیکتاتوری به وضعی مشکوک درگذشت Fallaci, Oriana Yik mard. 623 sider. Originaltitel: Un uomo. Dokumentarisk roman om den græske frihedshelt Panagoulis, der blev fængslet og torteret under juntaens regime. Efter sin frigivelse ved juntaens fald døde han under mystiske omstændigheder. Emneord: frihedskamp, mænd, Grækenland Faustnummer: غیاثی ناصر تاکسینوشتها نویسنده که در برلین رانندهی تاکسی است حکایتهای کوتاهی از تجربههای شغلیاش را بازگو میکند Ghīyās ī, Nāṣir Tāksī nivisht hā. 100 sider. Forfatteren, som er iraner og arbejder som taxachauffør i Berlin, skriver korte noveller om sine oplevelser med passagererne. Emneord: indvandrere, iranere, kulturforskelle, samfundsforhold, Berlin, Tyskland Faustnummer:

10 غ ر یفی عدنان چهار آپارتمان در تهرانپارس مجموعه داستانی از نویسندهی ایرانی ساکن هلند Ghurayfī, Adnān Chihār āpārtimān dar Tihrān pārs. 85 sider. Moderne noveller af en iransk forfattere som bor i Holland. Emneord: Holland, Iran Faustnummer: ایرانمهر علیرضا محمودی بریم خوشگذرونی مجموعهی هیجده داستان عاشقانه Irānmihr, Alīriz ā Maḥmūdī Birīm khush guz arūnī : hijdah dāstān-i āshiqānah. 155 sider. 18 kærlighedsnoveller. Emneord: kærlighed Faustnummer: جعفری فرهاد کافه پیانو صاحب کافه پیانو از زنش که هنوز هم او را دوست دارد جدا شده و با دخترش که تازه مدرسه را شروع کرده زندگی میکند. او برای اینکه اگر از دخترش پرسیدند بابات چهکاره است از قهوهچی بودن باباش شرمنده نشود تصمیم میگیرد که نویسنده شود Ja'farī, Farhād Kāfah Pīyānu. 266 sider. Letlæst samfundskritisk roman. Emneord: unge, forelskelse, kærlighed, Iran Faustnummer:

11 Jambarsang, Taher Az pusht-i panjarah : majmū ah shi r. 106 sider. Moderne digte. Faustnummer: جام برسنگ طاهر از پشت پنجره شعر نو از شاعر ساکن سوي د کمال یاشار بنگر ف رات خون است رمان اجتماعی واقعگرا در بارهی میلیونها انسانی که بر اثر جنگ میان ترکیه و یونان در بهدر شدند Kemal, Yashar Bingar, Furāt khūn ast. 448 sider. Originaltitel: Fırat suyu kan akıyor baksana. Socialrealistisk roman om millioner mennesker der blev deporteret efter krigen mellem Tyrkiet og Grækenland. Serien består af 3 bøger som kan læses hver for sig. Emneord: Grækenland, Tyrkiet Faustnummer: Khāksār, Nasīm Kristina : dāstān-i buland. 107 sider. Eksilroman om en iransk forfatter som bor i Holland. Emneord: flygtninge, politik, migration, udvandring Faustnummer: خاکسار نسیم کریستینا داستانی از زندگی در تبعید 11

12 خیاوی حافظ مردی که گورش گم شد مجموعه داستان Khīāvī, Ḥāfiẓ Mardī kah gūrash rā gum kard. 96 sider. Selvbiografiske noveller. Emneord: unge, krig, forelskelse, kærlighed, Iran Faustnummer: Khū ī, Ismā īl خوي ی اسماعیل غزلقصیدە آغوش عشق و چهرە زیبای مرگ شعر نو Ghazalqaṣīdah-i āghūsh-i ishq va chihrah-i zībā-yi marg. 51 sider. Moderne digte. Faustnummer: کورک ف آندری مرگ و پنگوي ن ویکتور با پنگوي نش میشا در آپارتمانی در کی ف (اوکراي ین) زندگی میکند و زندگیاش از راه نوشتن آگهیهای ترحیم و تسلیت برای آدمهای سرشناسی که هنوز نمردهاند میگذرد تا اینکه یکی از همین آدمها به مرگی مشکوک میمیرد و ویکتور با خطر مرگ روبرو میشود Kurkov, Andrej Marg va pangu'an. 284 sider. Originaltitel: Smerts' postoronnego. Viktor bor sammen med sin pingvin Misha i en lejlighed i Kiev og lever af at skrive nekrologer over vigtige personer, som endnu lever i bedste velgående. Da hans "nekrologer" begynder at dø på mistænkelige måder, er Viktor pludselig i fare. Emneord: spændende bøger, pingviner, Ukraine, Kiev,

13 Faustnummer: Mawlāyī, Farīdā Zīr-i sāyah-'i sarāb. 342 sider. Letlæst roman. Emneord: kærlighed, ægteskab, Iran Faustnummer: مولایی فریده زیر سایە سراب رمان عامهپسند مو دبپور م. آن تابستان رمان عامهپسند Muaddab pūr, M. Ān tābistān. 412 sider. Letlæst erindringsroman. Emneord: enlige mødre, familier, kvinder, skilsmisse Faustnummer: Mudarris Ṣādiqī, Ja far Bīzhan va Manīzhah. 158 sider. Moderne roman. مدر س صادقی جعفر بیژن و منیژه رمان مدرن Emneord: drenge, barndomserindringer, unge, far-søn forholdet, kærlighed Faustnummer:

14 Muḥammad Alī, Muḥammad Mashy va Mashyānah. 226 sider. محم دعلی محم د مشی و مشیانه روایتی نو از اسطورهی ایرانی مشی و مشیانه En ny fortolkning af de iranske myter om Mashy va Mashyānah. 2 del af trilogien: Rūz-i avval-i ishq. Kan læses uafhængigt af de andre dele. Emneord: kærlighed, myter, Iran Faustnummer: مجابی جواد شاعر در میدان جنگ رمانی در بارهی جنگ و حضور ناچار انسانهایی که با آن در گیر میشوند Mujābī, Javād Shā ir dar maydān-i jang. 285 sider. Roman der handler om mennesker i krig og om, hvordan man, uden at ville det, bliver inddraget trods sin afsky. Emneord: far-søn-forholdet, kunstnere, krig Faustnummer: مونرو آلیس فرار رمانی از آلییس مونرو نویسندهی کانادایی که داستانهای کوتاهش احساس خواندن یک رمان را در آدم بهوجود میآورد Munro, Alice Farār : majmū ah dāstān. 391 sider. Originaltitel: Runaway. Den kanadiske forfatter, Alice Munro skriver noveller som hver novelle giver den samme læseoplevelse som en roman. Emneord: kvinder, mænd, parforhold Faustnummer:

15 نوشآذر حسین نه دیگر تک نه دیگر تاب یک پزشک ایرانی با همسرش در آلمان در تبعید زندگی میکند. هنگامی که زنش برای گذراندن تعطیلات به نیویورک میرود او فرصتی مییابد تا زندگیاش را دوباره مرور کند Nush azar, Husayn Nah digar tak, nah digar tab. 104 sider. Roman om iransk læge, der lever i exil sammen med sin hustru i Tyskland. Da hun rejser til New York på ferie, tager han selv fri fra sin tilværelse og tager sit liv op til revision. Faustnummer: Pīshahvarī, Saiyid J'afar Nādirah. 524 sider. پیشهوری سی د جعفر نادره رمانی از جعفر پیشهوری رهبر فرقۂ دموکرات آذربایجان En letlæst roman af Pishah'vari. Han var leder af den sovietiskstøttede folkeoprør i den aserbaidsjanske del af Iran i Emneord: kærlighed, ægteskab, fængsel, Iran Faustnummer: Qal'ah'gul, Maryam Laḥẓah-i baā'shuk h-i 'ishq. 402 sider. Letlæst roman. Emneord: kærlighed, ægteskab, Iran Faustnummer: قلعهگ ل مریم لحظۂ با شکوه عشق رمان عامهپسند 15

16 Quds, Sa'īdah Kīmīyā Khātūn. 283 sider. قدس سعیده کیمیا خاتون رمان تاریخی در بارهی مولوی ( م.) Historisk roman om Jalal-od-Din Rumi ( ). Emneord: kærlighed, islamisk mystik, mystik, sufisme Faustnummer: Rahnamā, Farīdah Makānī dar āftāb. 546 sider. Letlæst, samfundskritisk roman. Emneord: kærlighed, ægteskab, Iran Faustnummer: رهنما فریده مکانی در آفتاب رمانی عامهپسند با دیدی انتقادی نسبت به جامعه Rīyāḥī, Maryam Hamkhūnah. 458 sider. Letlæst kærlighedsroman. Emneord: samfundsnormer, kærlighed, forelskelse, familie Faustnummer: ریاحی مریم همخونه رمان عشقی 16

17 ثامنی نسرین باغ بیآواز رمان عامهپسند Sāminī, Nasrīn Bāgh-i bī āvāz. 319 sider. Letlæst roman. Emneord: Iran, , Faustnummer: ساراماگو ژوزه دخمه کوزهگری پیر به تنهایی در برابر قدرتی مرکزی و مدرن ایستاده است. که با طنزی گزنده به نقد جامعهی مصرفی میپردازد رمانی Saramago, José Dakhmah. 360 sider. Originaltitel: A caverna. Pottemageren Cipriano Algors ensomme oprør mod, som alle andre, at blive opslugt af det gigantiske indkøbs- og oplevelsescenter, Centrum, fortalt omstændeligt med underfundig humor og sarkasme. Emneord: samfundsskildringer, forbrugersamfund, Portugal Faustnummer: سردوزامی اکبر برگزیدە آثار پلنگ خانوم قطعههای منظوم و منثور طنزآمیز که با زبانی بیپرده در پی جابهجایی مرزهای اخلاقی و رفتاری است. نویسنده با ممنوعیت بهکار بردن واژهها و بسیاری از موضوعهایی که در زبان فارسی رکیک و ضد اخلاقی خوانده میشوند موافق نیست Sardozami, A. Barguzīdah-'i ās ār-i Palang Khānūm. 258 sider. Fræk og sarkastisk kortprosa, essays og prosadigte, der afprøver moralens og etikens grænser. Forfatteren er imod at opfatte ord og emner som forbudte og tabubelagte i persiske litteratur, sådan som det ellers stadig er meget udbredt. 17

18 Emneord: samfundskritik, humor, livet, satire, provokation Faustnummer: سردوزامی اکبر همان چشمه همان آب مجموعه داستان Sardozami, A. Hamān chishmah, hamān āb : sah dāstān. 108 sider. 3 moderne noveller. Emneord: noveller, moderne noveller Faustnummer: Shujā ī, Farīdah Zīr-i sāyah-i bakht. 433 sider. Letlæst autentisk kærlighedsroman. Emneord: kvinder, Iran Faustnummer: Ṭāhirī, Fāṭimah Qalb-i Shīshah ī. 272 sider. Letlæst kærlighedsroman. شجاعی فریده زیر سایه بخت رمانی عشقی بر اساس رویدادی واقعی Emneord: samfundsnormer, kærlighed, forelskelse, familie Faustnummer: طاهری فاطمه قلب شیشهای رمان عشقی 18

19 Tajadod, Nahal تجد د نهال ترجمهی رمانی تاریخی در بارهی مولوی ( م.) Ārif-i jān sūkhtah : dāstān-i shūr angīz-i zindigī-i Mawlānā. 398 sider. Originaltitel : Roumi le brûlé. Historisk roman om Jalal-od-Din Rumi ( ). Emneord: kærlighed, islamisk mystik, mystik, sufisme Faustnummer: Taymūrī, Abd al-riz ā Āvāz hā-yi Zāyandah rūd. 190 sider. تیموری عبدالرضا آوازهای زایندهرود داستانهای کوتاه از دوران کودکی راوی Selvbiografiske noveller. En dreng fortæller om sine oplevelser i barndommen. Emneord: barndomserindringer, erindringer, familien Faustnummer: Yalfānī, Mihrī یلفانی مهری افسانهی ماه و خاک رمانی عشقی در بارهی زنی ایرانی که ساکن کانادا است Afsānah-yi māh va khāk. 248 sider. Kærlighedsroman om en iransk kvinde i Canada. Emneord: kvinder, kærlighed, parforhold, forelskelse, Canada Faustnummer:

20 زراعتی ناصر بیرون پشت در مجموعه داستان Zeraati, Nasser Bīrūn pusht-i dar. 263 sider. Moderne noveller. Emneord: selvmord, familien, identitet, Iran Faustnummer: Ziraati, Nasser Bā durr dar ṣadaf. 133 sider. Erindringsroman. Emneord: kærlighed, Iran Faustnummer: زراعتی ناصر با در در صدف رمان خاطرهای 20

21 گلچینها Antologier کتاب شعر دستچینی از شعرهای ۱۸ شاعر ایرانی تبعیدی همراه با مقالههایی در بارهی شعر Kitāb-i shi'r / redigieret af Rawshanak Bīgunāh. 176 sider. En samling artikler om digtning, samt nogle digte af 18 iranske eksildigtere og 4 udenlandske digtere. Emneord: digte, moderne digte Faustnummer:

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 19-02-15. Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 19-02-15. Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s. Thomas Ry anbefaler: Fagbøger: 94.41 Jacob Kronika: Berlins undergang. Dagbog fra Det Tredje Riges fald. 2015. 318 s. Den danske journalist og redaktør, Jacob Kronika, oplevede Berlins undergang som korrespondent

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

Børnelitteratur. Egypten

Børnelitteratur. Egypten Børnelitteratur Statsbiblioteket / BiblioteksCenter for Integration og Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet har tilrettelagt et program med tre spændende moderne arabiske børnebogsforfattere

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere