Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2"

Transkript

1 Kortperiodisk opgørelse, Kvæg Konteringsguide til Ø90, Version 2.2

2 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Dette hæfte er en oversigt, omfattende de hyppigst anvendte konto nr. til produktionsgrenkode 6000, 6020 og Formålet er at anvende identiske kontonumre når der overføres data imellem DMS Produktionsbudget, DMS Kort Periodiske Opgørelse(KPO) Og Ø90. Oversigten er som følger: Mælkesalg, side 1. Dyreomsætning, side 2. Stykomkostninger, Foder, side 3. Stykomkostninger, Diverse, side 6. Besætningsstatus, tung race og jersey, side 7. Guiden opdateres løbende, hvorfor forbedringsforslag modtages med tak. Udgivet November 2012 Redigeret 22 marts 2013 Version Journal 2.2 Redaktør: Videncentret for Landbrug Tryk: Videncentret for Landbrug Udgiver: Videncentret for Landbrug, KvægIT Support Se eller ring på

3 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Version 2.2. Opdateret den 22 marts 2013 Nærværende guide er tænkt som en kort oversigt, omfattende de hyppigst anvendte Ø90 konto nr. til prod.grenkode 6000, 6020 og 6300 Venstre kolonne er Ø90 konto nr. med tekst fra Landskontoplanen. Højre kolonne viser, hvor i KPO opgørelsesresultat, Ø90 konto nr. opsamles. Søger du et kontonr. som ikke findes i denne guide, henvises til Landskontoplan for Ø90. Indhold: Mælke salg side 1. Dyreomsætning side 2. Gødningsværdi i alt side 3. Stykomkostninger, Foder side 3. Stykomkostninger, Diverse side 4. Besætningsstatus, tung race og jersey side 5. Tekst i Ø90 landskontoplan nr. 1, marts 2012: Til orientering: linie i DMS, KortPeriodisk Opgørelse (KPO) Konto nr. Mælke salg: Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Mælk salg Mælk salg Mælk logistiktillæg Logistiktillæg Mælk kvalitetstillæg Mælk kvalitetstillæg Mælk markeds-/økotillæg Mælk salg Mælk produktionsafgift Afgifter Mælk superafgift Superafgift Mælk overført ( Fodermælk kalve) Medtages ikke i KPO*Se note Mælk efterbetaling Efterbetaling Tilbageholdt efterbetaling Arla Kun likviditetseffekt, opsamles ikke i KPO Mælk sæsonregulering Sæsondifferentiering *I KPO beregnes mælk til kalve og hjemmeforbrug ud fra registrering i FR. tyrekalve over 14 dage registreres særskilt i KPO F.O.. 3

4 Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Dyreomsætning: Salg Avlstyre (Både salg og slagt af avlstyr) Køer til levebrug (Avlsindtægter placeres her af hensyn til benchmarking) Køer (slagtning) Køer til slagtning Køer, levebrug Køer til levebrug Kvier (slagtning) Kvier til slagtning Kvier, levebrug Kvier solgt til levebrug Slagtekalve (slagtning) Slagtekalve til slagtning Tyre levebrug Slagtekalve solgt til levebrug Spædkalve, levebrug Slagtekalve solgt til levebrug Ammekøer Køer til slagtning Ammekøer, levebrug Køer til levebrug Indkøb ammekøer Køb af køer Stude Slagtekalve til slagtning Stude levebrug Slagtekalve solgt til levebrug Indkøb stude Køb af slagtekalve Køer efterbetaling Reel efterbetaling køer Slagtekalve efterbetaling Reel efterbetaling slagtekalve Tilbageholdt efterbetaling D. Crown Kun likviditetseffekt, opsamles ikke i KPO Egne Produkter kvæg (kg og beløb) Andet Køb Indkøb avlstyre Køer indkøb Indkøb køer Køb af køer Indkøb kvier over 2 år Køb af kvier Indkøb kvier Køb af kvier 4

5 Indkøb kvier under 1 år Køb af kvier Indkøb slagtekalve Køb af slagtekalve Dyreomsætning, fortsat: Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Overførte spædkalve tyre*se note (kun antal) (Håndteres i KPO ved automatisk overførsel ud fra tyrekalvens alder) Spædkalve tyre, overført*se note (Kun antal) Avlstyre døde/kasserede*se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Køer døde/kasserede*se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Ammekøer døde/kasserede *Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Kvier over 2 år døde/kasserede *Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Kvier døde/kasserede *Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Kviekalve under 1 år døde/kass.*se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Stude døde/kasserede* Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Slagtekalve døde/kasserede* Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Aflivede/døde kalve* Se note I KPO afstemmes kun på levende omsatte dyr. Daka omk.under diverse Handyrpræmie Handyrpræmie Kreatur, husholdning*se note Køer til slagtning Kreaturer erstatning Erstatninger relateret til kvægbesætningens DB, mycoplasma-, etc Produktionsafgift kvæg Køer slagtning * Ø90 kontonr. anvendes for afstemning af besætningsomsætning i Ø90. Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Stykomkostninger, Foder: Korn produkter Foderkorn (Indkøbt) Andre fodermidler, Korn, indkøbt** Foder byg (Ind- Andre fodermidler, Korn, indkøbt** 5

6 købt) Foder hvede (Indkøbt) Andre fodermidler, Korn, indkøbt** Foder rug (indkøbt) Andre fodermidler, Korn, indkøbt** Foder havre (Indkøbt) Andre fodermidler, Korn, indkøbt** Foder majs (Indkøbt) Andre fodermidler, Korn, indkøbt** Foderkorn overført fra markbrug (Hjemmeavlet korn) Korn og bælgfrø, Korn hjemmeavlet** Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Stykomkostninger, Foder, fortsat: Kraftfoder blandinger C-blanding Kraftfoder, højpct A-blanding Kraftfoder, lavpct Kalveblanding Slagtekalvefoder (navn både ved prod.gren 6000,6020 og 6300)Evt. * Færdigblanding småkalve Småkalvefoder* Tilskudsblanding kalve Slagtekalvefoder eller småkalvefoder (styres af lagerrelationen v. ovf.) Sødmælkserstatning Andre fodermidler, mælkeerstatning Fodermælk kalve *Se note under mælkesalg Kager og skrå Oliekager/skrå Skrå og kager, Øvrige skrå og kager* Rapsprodukter Rapskager eller rapsskrå* Soyaskrå/kager m.v. Sojaskrå Bælgplanter (Om muligt skrive et sigende navn) Korn og bælgfrø, Bælgfrø,hj.avl, ell. Andre fodermidler, Bælgfrø købt** Grønpiller Andre fodermidler, Grønpiller Mineraler og vitaminer Hjælpestoffer (Foderaditiver, Soda til kornbeh.) Andre fodermidler, andre fodermidler Mineralblanding kvæg Mineralblandinger. Andel til slagtekalve* Vitaminer kvæg Mineraler og vitaminer 6

7 Foderurea Andre fodermidler Indkøbte biprodukter, valle ogt fedt Andre fodermidler (feks. gær, propylenglycol mfl.) Foderadditiver Roeaffald Biprodukter, Sukkerroeaffald Roepiller Biprodukter, Roepiller Mask Biprodukter, Mask Melasse Biprodukter, Melasse Sojaskaller Bipordukter, Sojaskaller Kartoffelprodukter (og kartofler) Biprodukter, Kartoffelpulp Stykomkostninger, Foder, fortsat: Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Valle Andre fodermidler, andre fodermidler* Fedt Andre fodermidler, andre fodermidler* Grovfoder, egen avl Foderroer Andet grovfoder, Roer** Græs m.v. Græsafgrøder, afgræsning** Græsensilage Græsafgrøder, græsensilage, ell. Andet grovf., Blandsædsensilage** Helsædsensilage Andet grovfoder, helsædsensilage** Halm Andet grovfoder, Halm, hjemmeavlet** Hø Andet grovfoder, Hø** Majsensilage Majsafgrøder, Majsensilage** Majskolbeensilage (Selvstænding konto kan oprettes) Majsafgrøder, majskolbeensilage** Lucerneensilage Græsafgrøder, græsensilage, ell. Andet grovf., Blandsædsensilage** Grovfoder, egen avl (Om muligt skriv et sigende navn) Andet grovfoder, Øvr.foderm., hjemmeavlet Indkøbte grovfo- 7

8 der Indkøbt grovfoder (Om muligt skriv et sigende navn) Andre fodermidler, Grovfoder, indkøbt** Indkøbt foderroer Andet grovfoder, Roer** Indkøbt græsensilage Græsafgrøder, græsensilage, ell. Andet grovf., Blandsædsensilage** Indkøbt helsædsensilage Andet grovfoder, helsædsensilage** Indkøbt halm (Anvendes til alt indkøbt halm) Andre fodermidler, halm indkøbt (Den andel som ikke bruges til strøelse) Indkøbt hø Andet grovfoder, Hø** Indkøbt majsensilage Majsafgrøder, Majsensilage** Majskolbeensilage (Selvstænding konto kan oprettes) Majsafgrøder, majskolbeensilage** Indkøbt lucerneensilage Græsafgrøder, græsensilage, ell. Andet grovf., Blandsædsensilage** Græsleje Kvier i pension, pasningsaftale *Rapsskrå eller rapskager, styres af KPO bruger. Under overførsel skal posteringen relateres til lager for skrå eller kage. **Indkøbt eller hjemmeavlet styres af KPO bruger. Under overførsel skal posteringen relateres til lager køb eller - hjemmeavl Konserveringsmidler og ensileringsmidel Diverse omkostning i marken, med tages som stykomkostning på grovfoder Syre til gylleforsuring Syre til gylleforsuring, ved udbringning Syre, gylleforsurings anlæg Syre til gylleforsuring, tilsætning i stald Stykomkostninger, Diverse: Navn på linie i Kortperiodisk opgørelsesresultat,udvidet resultat: Produktionsrådgivning kvæg Produktionsrådgivning Ydelseskontrol (incl. CHR) RYK (Omfatter både CHR og ydelseskontrol) Inseminering/bedækning kvæg* Avl Sæd* Avl Dyrlæge Dyrlæge Medicin Dyrlæge 8

9 Vaccine Dyrlæge Strøelse Indkøbt halm og strøelse Kemikalier, husdyrbrug Andet Skadedyr/lægemidler, husdyr Andet Rengøringsmidler, husdyr Andet Diverse omkostninger, kvæg Andet Klovbeskæring Klovbeskæring Daka, BSE, gebyrer mv. Daka Pasningsaftale kvier*** Kvier i pension, pasningsaftale** ***Det samlede beløb for opstaldning, pasning og foder. *Automatisk dataoverførsel fra VikingDanmark ovf. til to konto nr., inse- minering, kvæg og Sæd. Benchmarking sker på Avl i alt. **Kvier i pension, køb- salgsaftale, fremkommer i KPO som et forskelsbeløb imellem imellem kvier solgt og kvier købt, af pågældende CHR nr. Besætningsstatus, Tung race Anvendes i KPO til beregning af realforskydning og værdiændring Køer Køer, primo Køer Køer, ultimo Køer Øvrige køer, primo Køer Øvrige køer, ultimo Køer Udsætter køer, primo Køer Udsætter køer, ultimo Kvier over 2 år Kælvekvier over 3 mdr til kælvning, primo Kvier over 2 år Kælvekvier over 3 mdr til kælvning, ultimo Kvier over 2 år Kælvekvier, primo Kvier over 2 år Kælvekvier, ultimo Kvier 1-2 år Kvier 1-1½ år, primo 9

10 Kvier 1-2 år Kvier 1-1½ år, ultimo Kviekalve 1/2-1 år Kalve ½-1 år, primo Kviekalve 1/2-1 år Kalve ½ -1 år, ultimo Kviekalve under 1/2 år Spædkalve u ½ år, primo Kviekalve under 1/2 år Spædkalve u ½ pr, ultimo Tyre 1-2 år Tyre over 15 mdr, primo Tyre 1-2 år Tyre over 15 mdr, ultimo Tyre 1-2 år Tyre mdr, primo Tyre 1-2 år Tyre mdr, ultimo Tyrekalve under 1 år Kalve 9-12 mdr, primo Tyrekalve under 1 år Kalve 9-12 mdr, ultimo Tyrekalve 1/2-1 år Kalve 6-9 mdr, primo Tyrekalve 1/2-1 år Kalve 6-9 mdr, ultimo Tyrekalve under 1/2 år Småkalve 3-6 mdr, primo Tyrekalve under 1/2 år Småkalve 3-6 mdr, ultimo Tyrekalve under 1/2 år Spædkalve 0-3 mdr, primo Tyrekalve under 1/2 år Spædkalve 0-3 mdr, ultimo Besætningsstatus, Jersey Anvendes i KPO til beregning af realforskydning og værdiændring Køer jersey Køer, primo Køer jersey Køer, ultimo Køer jersey Øvrige køer, primo Køer jersey Øvrige køer, ultimo Køer jersey Udsætter køer, primo Køer jersey Udsætter køer, ultimo Kvier 1-2 år jersey Kvier 1-2 år, primo Kvier 1-2 år jersey Kvier 1-2 år, ultimo Kvier over 2 år jersey Kælvekvier, primo Kvier over 2 år jersey Kælvekvier, ultimo Kvier 1-2 år jersey Kvier 1-1½ år primo 10

11 Kvier 1-2 år jersey Kvier 1-1½ år ultimo Kviekalve 1/2-1 år jersey Kalve ½-1 år, primo Kviekalve 1/2-1 år jersey Kalve ½-1 år, ultimo Kviekalve under 1/2 år jersey Spædkalve u ½ år, primo Kviekalve under 1/2 år jersey Spædkalve u ½ pr, ultimo Tyre 1-2 år jersey Tyre over 15 mdr, primo Tyre 1-2 år jersey Tyre over 15 mdr, ultimo Tyre 1-2 år jersey Tyre mdr, primo Tyre 1-2 år jersey Tyre mdr år, ultimo Tyrekalve under 1 år jersey Kalve 9-12 mdr, primo Tyrekalve under 1 år jersey Kalve 9-12 mdr, ultimo Tyrekalve 1/2-1 år jersey Kalve 6-9 mdr, primo Tyrekalve 1/2-1 år jersey Kalve 6-9 mdr, ultimo Tyrekalve under 1/2 år jersey Småkalve 3-6 mdr, primo Tyrekalve under 1/2 år jersey Småkalve 3-6 mdr, ultimo Tyrekalve under 1/2 år jersey Spædkalve 0-3 mdr, primo Tyrekalve under 1/2 år jersey Spædkalve 0-3 mdr, ultimo 11

12 12

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Det danske fodervurderingssystem. til svinefoder. Dokumentationsrapport for energi- og proteinvurderingssystem gældende fra 1.

Det danske fodervurderingssystem. til svinefoder. Dokumentationsrapport for energi- og proteinvurderingssystem gældende fra 1. Det danske fodervurderingssystem til svinefoder Dokumentationsrapport for energi- og proteinvurderingssystem gældende fra 1. september 2006 Rapport nr. 30 Dato: Maj 2006 Forfattere: Per Tybirk Anders Bjerring

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning 3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen, Lisbeth Mogensen og Torben Larsen Danmarks

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere