SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE"

Transkript

1 SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler

2 SAXOINVESTOR SaxoInvestor er et attraktivt tilbud til dig, der ønsker at pleje dine investeringer professionelt og disciplineret. Vi har sammensat 12 forskellige porteføljer med varierende risiko, og du bestemmer selv, om du vil investere i investeringsforeninger eller i ETF er. En guide til at vælge din investering Vi hjælper dig til at vælge en velegnet risikoprofil og tager hånd om såvel investeringer som løbende pleje. Det hele foregår automatisk. SaxoInvestor sikrer, at du altid er investeret på den rigtige måde og i de rigtige aktiver. Vi holder nøje øje med såvel porteføljesammensætning som forvaltere. Også til pension Du kan investere for frie midler og for pension. Du kan bruge SaxoInvestor som et supplement til dine øvrige investeringer eller som hele din investering. Din egen individuelle løsning Ønsker du en velafbalanceret portefølje er det ofte sådan, at du som investor enten må investere selv eller vælge en pakkeløsning. Det er ikke længere nødvendigt. SaxoInvestor giver dig en attraktiv sammensætning af aktivklasser. Aktivklasser er forskellige typer af værdipapirer, for eksempel aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer. SaxoInvestor afbalancerer muligheden for afkast med risikoen ved investeringen.»saxoinvestor er først og fremmest et enkelt og omkostningseffektivt alternativ til at investere selv eller vælge en puljeordning.«er det noget for dig? SaxoInvestor er enkelt, transparent og konkurrencedygtigt. Vores porteføljer kan kombineres med et depot, du kan benytte til egne investeringer. Vil du være aktiv eller passiv? Hos os kan du frit vælge mellem porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger (aktiv) eller ETF er (passiv). Teis Knuthsen Investeringsdirektør SAXOINVESTOR SIDE 2

3 PORTEFØLJERNE I SAXOINVESTOR SaxoInvestor består af seks porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger og seks porteføljer Aktieandele i SaxoInvestor 85% af ETF er. Det store udvalg sikrer, at vi med sikkerhed kan finde en portefølje efter din smag. Hver portefølje er bygget op omkring et skelet af nøje udvalgte aktivklasser. Disse er stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer samt aktier. Netop disse aktivklasser er det logiske valg for en langsigtet investor, og for mange vil de være velkendte. Når du skal vælge en portefølje, spørger vi ind til både risikoprofil og tidshorisont, så vi kan pege på en god Defensiv 20% Moderat Defensiv 30% Moderat 50% Balanceret 65% Vækst Aggressiv Vækst portefølje for dig. 10% 0,83% Risiko/ tid Meget lav Lav Mellem 0-3 år 3-7 år 7-10 år +10 år BALANCERET BALANCERET VÆKST Høj BALANCERET VÆKST Meget høj BALANCERET VÆKST AGGRESSIV VÆKST AGGRESSIV VÆKST AGGRESSIV VÆKST Risiko Der er forskel på, hvor risikable de enkelte porteføljer er, hvilket ofte handler om hvor stor en andel, der er investeret i aktier. Jo højere aktieandel, jo højere forventet afkast på lang sigt. Flere aktier giver dog også større udsving i afkast fra år til år og højere risiko for perioder med negative afkast. Når vi sammensætter de enkelte porteføljer, ser vi på sammenhængen mellem forventet afkast, forventet risiko og det indbyrdes forhold mellem de enkelte aktiver, også kaldet for korrelation. Denne måde at arbejde med porteføljer på kaldes for Moderne Porteføljeteori, der har kastet flere Nobelpriser i økonomi af sig. Sådan styrer vi din porteføljes sammensætning Vores porteføljer er konstruerede til at være robuste og langsigtede. Som minimum vil vi justere porteføljerne til deres oprindelige fordeling mellem aktivklasserne på årlig basis. Dette gør vi for at sikre, at du har den fordeling du ønskede, da du startede. SAXOINVESTOR SIDE 3

4 PORTEFØLJER I INVESTERINGSFORENINGER Investeringsforeninger det kendte valg Porteføljerne er baseret på danske investeringsforeninger. Du får trygheden fra en velkendt dansk investeringsforening, og du har muligheden for et afkast, der er højere end markedets. Merafkast ved aktiv forvaltning, ,90 % 5,11 % 2,20 % CPH Capital Forbrugsaktier BankInvest New EM CPH Capital Globale Aktier Vi har valgt Sparinvest til danske obligationer, Danske Invest til virksomhedsobligationer, Nordea Invest til højrenteobligationer, CPH Capital til globale aktier og forbrugsaktier, og endelig BankInvest til emerging markets aktier. Vi anvender ikke investeringsforeninger fra Saxo Privatbank eller Saxo Bank. Vi kan skifte ud i gruppen af forvaltere for at sikre det bedst mulige team. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem afkast og omkostninger. 1,51 % 1,67 % 1,61 % 1,12 % Nordea Invest EU High Yield Danske Invest EU Investment Grade Sparinvest Lange Obligationer Sparinvest Korte Obligationer Vi holder løbende øje med forvalterens resultater for at sikre overensstemmelse mellem forventninger og resultater. Afkast og omkostninger Forvalterne i investeringsforeningerne forsøger aktivt at levere et afkast, der er højere end markedet. Det forventer vi, at de gør, men der vil være perioder, hvor det ikke er tilfældet. Usikkerheden på afkastet kan dermed være noget højere end for ETF er, men på sigt er det vores forventning at afkastet vil være højere. Til gengæld er dine omkostninger højere, både de faste og de variable. Udover en betaling for porteføljepleje og administration, betaler du typisk også en formidlingsprovision. Herudover kan der være tale om tegningsprovision, når du handler, samt et indløsningsfradrag når du sælger. SAXOINVESTOR SIDE 4

5 - OG I ETF ER Porteføljer med ETF er En ETF giver dig en direkte eksponering til et marked, det være sig aktier eller obligationer. Når vi vælger en ETF, gør vi i princippet det samme som ved valg af forvaltere af investeringsforeninger. Vi begynder med aktivklassen, og så ser vi på de mulige kandidater. Når man investerer i en ETF, skal man fokusere på, hvor tæt forvalterens afkast ligger på markedsafkastet efter omkostninger samt på likviditeten og prisen for at handle. Vi har til SaxoInvestor valgt at samarbejde med ishares, der er verdens største udbyder af ETF er. Hvad er en ETF? En ETF er en Exchange Traded Fund, eller på dansk en børshandlet fond. En ETF kan være mange ting, men først og fremmest er en ETF at opfatte som en investeringsforening, der følger en passiv investeringsstrategi. Det sidste betyder, at foreningen vil afspejle et marked som f.eks. globale aktier og ikke prøve at levere et bedre afkast end markedet. Når du vælger porteføljer opbygget af ETF er, får du en direkte og præcis markedseksponering til en lavere årlig omkostning end med en investeringsforening. Du har ikke muligheden for at slå markedet gennem en aktiv porteføljestyring, men lider heller ikke risikoen for at markedet slår dig, hvis porteføljeforvalteren tager fejl. Afkast og omkostninger Porteføljer opbygget af ETF er vil give dig markedsafkastet, hverken mere eller mindre. Til gengæld er omkostningerne meget lave. Der er ingen ETF er, der er noteret på Københavns Fondsbørs. De ETF er vi anvender, er noteret til handel på adskillelige europæiske børser. I skattemæssig forstand opfattes en ETF som en udenlandsk investeringsforening, så der kan være forskel på beskatningen i forhold til en dansk investeringsforening. Det unikke ved en ETF er, at den handler som en aktie. Det vil sige, at i børsens åbningstid kan du handle en ETF, ligesom du kan handle en aktie med små forskelle mellem købs- og salgskurser. De ETF er, vi anvender, er godkendt af Finanstilsynet til markedsføring i Danmark. De er også underlagt det europæiske UCITS-direktiv (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). UCITS-direktivet ligger til grund for reguleringen af danske investeringsforeninger, og investerer du i en UCITS godkendt ETF, er du stillet, ligesom når du investerer i en dansk investeringsforening. SAXOINVESTOR SIDE 5

6 HVAD KOSTER SAXOINVESTOR Vælger du SaxoInvestor med investeringsforeninger betaler du alene de omkostninger, der er forbundet med investeringsforeningerne. Selve den service vi leverer med SaxoInvestor stiller vi altså frit til rådighed. Vælger du SaxoInvestor med ETF er, betaler du et årligt gebyr til Saxo Privatbank på 0,5%. Til gengæld betaler du hverken tegnings- eller beholdningsprovision i foreningerne. Fælles for begge er, at du ikke betaler depot- eller inaktivitetsgebyrer. Nedenfor kan du se omkostningerne i detaljer. SaxoInvestor med Investeringsforeninger Intet depotgebyr Intet inaktivitetsgebyr Tegnings- og beholdningsprovision Kurtage 0,08%, min. 29 DKK SaxoInvestor med ETF Intet depotgebyr Intet inaktivitetsgebyr Ingen tegnings- eller beholdningsprovision Management fee 0,5% p.a. inkl. moms Kurtage 0,08%, min 8 EUR Effekten af forskelle i omkostninger Dine omkostninger betyder meget for dit samlede afkast. Nedenunder har vi regnet på forskellen i afkast efter omkostninger for to porteføljer, hvor forskellen er, om de er baseret på investeringsforeninger eller ETF er. Eksempel SaxoInvestor Balanceret med et antaget årligt afkast på 6 % over 20 år på begge porteføljer. Den årlige omkostningsprocent med ETF er er 0,39 % og med investeringsforeninger 1,86 %. Ved en investering på kr er porteføljeværdien efter 20 år: kr med investeringsforeninger kr med ETF er. kr med ETF er inklusive management fee til Saxo Privatbank. Afkastet med ETF er er således 34 % højere end med investeringsforeninger. I dette eksempel er de samlede omkostninger for ETF-porteføljen kr og for investeringsforeningsporteføljen kr , en forskel på 300 %. Omkostninger for ETF-porteføljen inklusive management fee til Saxo Privatbank er kr Kr ETF Portefølje ETF Portefølje m Saxo fee Investeringsforeningsportefølje År SAXOINVESTOR SIDE 6

7 SÅDAN KOMMER DU I GANG Det er nemt at komme i gang med SaxoInvestor. Er du ikke kunde hos os endnu, skal du først oprette en konto. Er du allerede kunde i Saxo Privatbank, så kan du gå i gang med det samme. Se mere på Du kan løbende øge eller mindske din investering. Du kan også opsige aftalen, og du er ikke bundet i et bestemt tidsrum. Er du i tvivl om noget så kontakt vores rådgivere, der står klar til at hjælpe dig. Når du vil investere med SaxoInvestor vil vi først spørge dig om din risikoprofil og din investeringshorisont. Når vi kender din risikoprofil, vil vi foreslå en portefølje til dig. Du kan frit vælge en anden profil, men så spørger vi dig en ekstra gang. Velkommen til SaxoInvestor! Herefter skal du beslutte, om du vil have investeringsforeninger eller ETF er. Endelig skal du angive et beløb at investere for, samt hvilken konto pengene skal trækkes fra. Resten klarer vi. Senest dagen efter handler vi din portefølje på plads. Risikoadvarsel Investering gennem SaxoInvestor kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra investering gennem SaxoInvestor. Ansvarsfraskrivelse I tillæg til oplysningerne i denne risikoadvarsel henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse på Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Saxo Privatbank gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive forældet. SAXOINVESTOR SIDE 7

8 Saxo Privatbank Saxo Investor februar 2014 Saxo Privatbank A/S

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere