HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr. XX 9. marts 37. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2004/2005 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Onsdag: MOK nr 20, årgang 37 udkommer Torsdag: IMCC PIT ansøgningsfrist Møde i MFS Filmklubben viser Rabbit-Proof Fence Fredag: Lørdag: Søndag: Pokerskole (???!) Mandag: MOK's DEADLINE Turnus Infomøde for 12. sem. i Lundsgaard IMCC PIT Udvælgelsesmøde Tirsdag: GIM besøger en kiroprakter IMCC foredrag om Studmed i Palæstina Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: IMCC

3 DMA - DÅRLIGT, MIDDELMÅDIGT OG AMATØRAGTIGT Denne weekend har været præget af DMA. Hvor selvsmag fejrer selvsmag og IFPI the International Federation of the Phonographic Industry iscenesætter den ene døgnflue efter den anden. Den store vinder blev Nevø, Danmarks for tiden mest ubetydelige og (tror vi på denne redaktion) største døgnflue. De har vundet en regn af priser for lyrik som Michael Stipe er vis, Wesley Snipes er fis og andet defekt prosa sammensat ved hjælp af Rimordbogen. Det kan undre at det ikke var Claus Hempler eller Swan Lee som vandt Årets Danske rockudgivelse, med deres væsentligt mere helstøbte udgivelser. Og i årets Danske Musik Video vandt den meget kedelige Nevø-video Superliga som nok er at finde over dårligste danske musikvideoer om nogen år. Så hellere Pop-pop! med Nick & Jay eller Camille Jones Creeps. MOK & STUDIET Redaktionelt Ønsker du at vide mere om det spændende fænomen DMA kan gå ind på Denne side afspejler hvor interessant DMA egentlig er. Da vi er ved musikken kan vi til gengæld i denne uge anbefale 3 hjemmesiden Hannibal er uddannet So-Su og har udgivet sin egen CD med hjemmelavede dansktop sange. De er helt på niveau med Nevø MOK-red/Gordon Hannibal Hildorf og Simon Kvalm - ligheden er slående... SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Jacob Rasmussen Tirsdage Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Styrende Organer NYTTIGE OPLYSNIN- GER SAMT Navne- og adresseændringer Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: * Beskyttet adresse Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må benyt-te, når vi sender post til dig. * Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er permanent). Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse.

4 4 OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som ikke er udstyret med et rig-tigt dansk CPR-nummer. Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen. * Post sendt til en udenlandsk adresse Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller meddel adressen direkte til Ekspeditionen. Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt. * Pseudo-CPR-nr. Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som følger: Dette nummer har man indtil, man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-numret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr. OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine kurser og eksamensresultater er registreret korrekt. Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN IN- TERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 7/ Ulrik Bodholdt Med Mandag 7/ Camilla Grønlund Hiul Med Onsdag 9/ Tina Gottlieb Int Onsdag 9/ Malene Esager Med Torsdag 10/ Christina Rydahl Lundin Med Torsdag 10/ Gordon T. Jehu Med Torsdag 10/ Ture Karbo Med Fredag 11/ Tina Gottlieb Int Mandag 14/ Ulrik Bodholdt Med Onsdag 16/ Tina Gottlieb Int Onsdag 16/ Malene Esager Med Onsdag 16/ Camilla Grønlund Hiul Med Torsdag 17/ Christina Rydahl Lundin Med Torsdag 17/ Gordon T. Jehu Med Torsdag 17/ Ture Karbo Med Fredag 18/ Tina Gottlieb Int Personlig samtale kan bestilles via eller via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: VEDRØRENDE DEN INTERNATIONALE STUDIE- VEJLEDNING Du kan få vejledning vedrørende udveksling inden ansøgningsfristen 18. marts 2005, hvis der er behov for det. Vejledningen foregår i lokale og vil være temaopdelt frem til ansøgningsfristen. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op. Orienter dig på Internettet på adressen - studieinfo/f_intforhold.htm - inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om. Telefontid: Fredag 9-10 Træffetid: Onsdag & fredag 10-12: : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem. / andet, herunder selvarrangerede udvekslingsophold Venlig hilsen Tina Gottlieb STUDIET Selvbetjening på På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse. Her kan du bl.a. finde følgende ting: Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning, eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater. Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen, men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få adgang til dine personlige studieoplysninger! Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på så den er nemmere at huske for dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.) på Da vi i stigende grad udsender beskeder via til jer, har universitetet til-delt alle studerende en adresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én postkasse, er det muligt, at få videresendt disse mails til din mest benyttede postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk. DISPENSATIONSANSØGNINGER! 1. MARTSER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF DISPENSATION- SANSØGNINGER! Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler, og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m. Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet eller downloades fra vores hjemmeside: Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger: - navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. - angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen også klinikudvalg - hvad du søger om - begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation) - dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller lign. vedlægges. Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemesteret marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2005 i efterårssemesteret. Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang. NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles. Dette er gældende for dispensationsansøgninger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL!!

5 MERIT Studerende der har læst andre uddannelser kan evt. få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt attesteret eksamensbevis. Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester m.a.o. fag man skal have til foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af 1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester for fag på 1. semester). Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til foråret 2005 skal du ansøge nu! Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret marts ÅRSKORT STUDIEKORT ID- KORT Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli!!! Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have logget ind vælger du Selvbetjening i venstre menu og dernæst Fornyelse i højre menu. Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du registeret som værende ophørt med dit studie. Derfor HUSK at forny dit årskort. Og husk at fornyelse af årskort IKKE er det samme som at tilmelde sig næste semester! Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I MARTS 2005 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER: DATO EMNE TID ÅBNES Tirsdag den 15. marts Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) OVERTEGNET Onsdag den 30. marts Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) LEDIGE PLADSER Torsdag den 31. marts Genoplivning OVERTEGNET Laboratoriet For Kliniske Færdigheder Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: OG PÅ HVERDAGE KL ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM LKF - LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIG- HEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion STUDIET sem. info Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning sem. info TILMELDING TIL SYGE-/ RE-TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI 9. AUGUST 2005 Der er nu åbent for tilmelding på punkt.ku.dk til ovenstående tentamen. Sidste frist for tilmelding vil være den 7. juli Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret TURNUS- INFORMATIONSMØDE FADL inviterer til informationsmøde om turnus for dig, der snart skal ud og prøve kræfter som nyuddannet læge I marts turnerer FADL rundt til de tre uddannelsesbyer og afholder informationsmøde om turnus. På mødet vil du få mere at vide om turnusordningen, hvilke rettigheder og muligheder du har, og hvordan du rent praktisk skal forholde dig. Ud over repræsentanter fra FADL deltager der på mødet også repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Regionerne/amterne og Yngre Læger. Programmet for mødet er følgende: - FADL byder velkommen - Sundhedsstyrelsen orienterer - Præsentation ved regionerne/amterne - Yngre Læger orienterer - FADL runder af Hvor og hvornår Informationsmødet i din studieby foregår følgende dag København mandag d. 14. marts 2005 kl i Lundsgaard auditoriet, Panum Instituttet Århus tirsdag d. 15. marts 2005 kl , Patologisk auditorium, Hospitalsgaden, bygn. 18 Odense onsdag d. 16. marts 2005 kl , Store auditorium, Patologisk institut, Windsløwsparken 15 Har du spørgsmål til turnusordningen, skal du maile dit spørgsmål til Hovedforeningen på Dine spørgsmål vil blive sendt videre til mødets oplægsholdere, der vil forsøge at svare på dem på selve mødet. VI ARRANGERER FASE II FEST MEN KUNNE BRUGE EN HJÆLPENDE HÅND!!!! Fase II festen er lørdag den 9. april, men lige nu er vi ikke helt nok til at få den op at stå.. SÅ : mød op i klubben fredag d. 18. marts kl her vil vi planlægge festen og fordele opgaverne med at lave billetter, finde catering-firma, bestille band/ DJ eller hvad vi nu kan finde på. Fortsættes >

6 6 FASE II FESTEN er for alle fra og med 6. semester, og er festen hvor de voksne slår sig løs. Du behøver ikke at være med i klubben eller være rusvejleder eller aktiv i samtlige basisgrupper for at være med i arrangørgruppen blot have lyst til at stable et brag af en fest på benene (og så være på 6. semester eller højere). Vi ses fredag d. 18. marts! STUDIET HER FØLGER ÅBNINGSTIDERNE FOR VÅD STUDIE- SAL FOR: MARTS 2005 Vi ses i kælderen. -Ret til ændringer forbeholdes. -Studiekort skal fremvises Mvh studiesalsvagterne Hilsen Sas, Ibs og Sif FASE II FEST-arrangørgruppen VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. TURNUS- INFORMATIONSMØDE FADL afholder den 14. marts turnusinformationsmøde klokken i Lundsgårdauditoriet. Alle 12.semestersstuderende er mere end velkomne til at møde op og blive mere kloge på turnusordningen, som den er lige nu! Med venlig hilsen Turnusordfører Liv Bjerre Juul Nielsen BILLIGE FLYBILLETTER KØBENHAVN-MADRID (2 PERS) MED MAERSK AIR SÆLGES. Udrejsedato d Hjemrejsedato d Pris total for 2 personer: 2796,- kr (1398,- kr per person) Kontakt Thomas og Lotte på tlf: TURNUSBYTTE! Har fået storstrøms amt med start til sommer Ønsker at bytte til noget tættere på kbh. Ring eller skriv til Tanja, eller LÆSEMAKKER SØGES!!!! TIL PATOLOGI EX. 11. SEM. APRIL 2005 GAMMEL STUDIEORDN. KONTAKT VENLIGST Annoncer MEDICINSK LOMMEKOMPEN- DIE KØBES Hvis du sidder inde med et medicinsk lommekompendie du ikke lige bruger hvorfor så ikke sælge det??? Ring eller mail til Anders Tlf el Mail: MOK.INFO SE MOK FØR ALLE ANDRE SÆLGES: HELT NY CANADA GOOSE HELI ARCTIC-PARKA. Aldrig brugt, köbt på Sea life i Stockholm i feb. 100% aegte med certifikat. Str; M, Farve; Old Green, lang model. Otrolig dejlig varm parka i andedun med ulvekrave. Nypris 6000 kr. Mit pris 3000 kr. Tal med Jesper Tel: / STUDENTERMEDHJÆLPERE SØGES To stud. med.'er søger til projektarbejder om patientsikkerhed. Den ene søges til videnskabeligt projekt om opgørelse af medicineringsfejl, i alt ca. 100 timer med start 1. april. Dette projekt foregår i H:S Enhed for Patientsikkerhed, Hvidovre Hospital. Den anden søges til tastning i og analyse af rapporter om utilsigtede hændelser. Dette projekt fordeler sig over alle seks H:S hospitaler, og har et omfang af ca timer ugentligt. Det er i begge tilfælde en fordel, hvis ansøger har kendskab til medicineringsprocessen fx fra kliniske ophold og/eller vikariater samt har bestået farmakologi (1986-ordningen) eller den integrerede eksamen efter 9. semester (2000-ordningen). Vi tilbyder et spændende fagligt miljø, indsigt i kvalitetsudvikling, viden om databearbejdning samt løn efter overenskomst, dvs. ca. 117 kr./ timen. Har dette din interesse, så send en kort ansøgning senest onsdag d. 16. marts til: Reservelæge Louise Isager Rabøl H:S Enhed for Patientsikkerhed, afsnit 423 Hvidovre Hospital Kettegård Alle Hvidovre For yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe på tlf

7 ANNONCER 7 FORSØGSPERSONER SØGES TYKTARMS-SLIMHINDENS BARRIEREFUNKTION VED EKSPERIMENTEL BLODFOR- GIFTNING HOS RASKE FOR- SØGSPERSONER I videnskabelige studier på Intensiv og Gastroenterologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev, undersøger vi tarmslimhindens utæthed og indhold af betændelsesgener og stoffer, samt mælkesyre, hos raske frivillige forsøgspersoner med og uden eksperimentel blodforgiftning. For at kunne deltage skal du være mand mellem 18 og 40 år normalvægtig ikke ryger helt rask og ikke indtage nogen form for medicin Du må ikke tidligere have været kritisk syg, inkl. svær blodforgiftning, meningitis, svær lungebetændelse eller svært tilskadekommen deltager i forsøg med indgift af bakteri elle stoffer Deltagelsen indebærer at.. du deltager 2 gange i forsøget, med og uden kunstig blodforgiftning. Hver forsøgsdag varer 13 timer. der inden forsøget foretages en generel helbredsundersøgelse inkl. blodprøvet agning. du skal være fastende, men vil få sukker vand i drop. du får influenza-lignende symptomer, dvs. feber, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfornemmelse i 4-6 timer. Du får målt din øvre og nedre tarm permeabilitet ved hhv. oral og rektal administration af radioaktive markører og opsamling af urin under forsøget. du får foretaget rektoskopi (undersø gelse af endetarmen) med udtagning af 10 slimhindevævsprøver. Du får målt din mavetømningshastighed ved at indtage 125 mg panodil og få taget blodprøver. RASKE MÆND MELLEM 18 OG 35 ÅR SØGES TIL NEUROFYSIOLO- GISK UNDERSØGELSE Til undersøgelse af serotonins effekt på neurofysiologiske funktioner søges raske mandlige forsøgspersoner. Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide af kroniske sygdomme Du må ikke have lidt af eller lide af psykiske sygdomme Du må ikke have søskende, forældre eller børn med psykiske sygdomme Du skal være ikke-ryger Du må ikke tage fast medicin Du må ikke bruge euforiserende stoffer Du må ikke have et dagligt alkoholforbrug Du skal have et BMI mellem Undersøgelsen foregår over to dage med minimum en uges mellemrum, og vil tage ca 6 timer pr gang. Du skal være fastende ved begge lejligheder. På de to dage, vil du møde om morgenen, og få målt blodtryk og puls, hvorefter du enten modtager placebo eller aktiv stof (escitalopram. Ugen efter vil du komme i den modsatte gruppe. Der er ingen forventelige bivirkninger ved det aktive stof. Efter ca. 3 timer vil du få påsat elektroder i ansigtet (EMG) og elektroder på hovedet (EEG). hvorefter du vil blive udsat for forskellige lydstimuli op til 116 db. Du vil i forbindelse med hver af undersøgelsesdagene få taget tre blodprøver, samt ved første session skulle afgive en urinprøve med henblik på at teste for euforiserende stoffer. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og anmeldt til Datatilsynet. Der vil blive givet økonomisk kompensation i form af gavekort på 1200 kr Kontakt: Kristian S. Jensen Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk afdeling E eller Malene Wienberg Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Afdeling E Bispebjerg Bakke Risici ved deltagelse Over tusinde forsøgspersoner har fået indsprøjtet oprenset bakterielt stof (endotoksin). Der er ikke registreret alvorlige bivirkninger. Den radioaktive dosis er i størrelsesor den som den årlige baggrundstråling. Rektoskopi og bioptering af slimhinden er ufarligt og medfører let ubehag. Det samlede tidsforbrug vil være ca. 26 timer og forsøgene afvikles følgende dage i april: Onsdag den 6 april og mandag den 18 april (3 personer) eller Mandag den 11 april og onsdag den 27 april (3 personer) Du skal kunne komme begge dage. Der udbetales kr ved deltagelse. Undersøgelsen er godkendt af Videnskabsetiske Komité jr.nr. KA03045 Er du interesseret, kontakt Læge Vibeke Lind Jørgensen Intensiv afdeling I104 Amtssygehuset i Herlev Tlf , eller Til hestepigerne på panum...

8 8 INDRE ORGANER Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver tirsdag, hvor der er træffetid. Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! Kunst på Panum Undrer du dig nogensinde over, hvad det er for nogle billeder, der hænger på væggene, når du går rundt på Panum. Som en integreret del af Panumbyggeriet findes en række kunstværker af større nulevende kunstnere. Nogle af kunstværkerne findes i vandrehallen - andre findes i ikke offentligt tilgængelige møderum. Hvis du vil se dem, arrangerer FADL rundvisning den 17. marts klokken I tilknytning til arrangementet vil FADL servere et lettere traktement. Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet. Tilmelding til senest tirsdag den 17. marts Arrangementet er gratis og kun for medlemmer. Turnusinformationsmøde FADL afholder den 14. marts turnusinformationsmøde klokken i Lundsgårdauditoriet. Alle 12.semestersstuderende er mere end velkomne til at møde op og blive mere kloge på turnusordningen, som den er lige nu! Med venlig hilsen Turnusordfører Liv Bjerre Juul Nielsen Lægevikarkurser 2005 Lægevikarkurser i psykiatri kommer som en forsøgsordning op at stå sidst i marts og forhåbentlig midt i april. Fra FADL's side håber vi, at der vil være interesse for disse kurser i psykiatri blandt studerende der påtænker vikariat i psykiatrien. Tidligere har FADL i København forsøgt sig med disse kurser, men dengang var der desværre ikke den store interesse! FADL i København arbejder på at få EKG-kurserne op at stå igen. Desværre har de tidligere undervisere på EKG-kurserne ikke kunnet undervise i år, hvorfor vi har skullet finde nye undervisere, der ville kunne forestå en ligeså god undervisning som de tidligere. Dette problem håber vi snarest at være kvit, således at vi kan komme igang med EKG.kurserne igen. Men igen: Hold øje med MOK og FADL's hjemmeside FADL arrangerer "kunstrundtur" på Panum 17. marts klokken Tilmelding på

9 INDRE ORGANER 9 Eller gjorde de??? FADL samler krav til overenskomst giv din mening til kende på

10 10 INDRE ORGANER VEDR.: H:S AKKREDITERINGEN. Da det endnu ikke har været muligt for os at få oplysninger fra Panum overført til os, er stamkortene yderligere forsinket. Det vil derfor stadig være mulighed for at tage vagter i H:S regi. Såfremt der er foreligger fuldmagt, billede der er taget genoplivningskursus, brandkursus samt den elektroniske test efterfølgende vil kortet automatisk blive tilsendt. HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ AMAGER SØGER NYT MEDLEM. Hyggeligt hjemme hold på Amager søger nyt medlem til dækning af nattevagter i tidrummet Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus. Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen. Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier, hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin medicin. Et par weekender om måneden er han hos en aflastningsfamilie i Jægerspris, hvor vi også dækker vagter. Det forventes at du: - har min. 200 spv timer - er glad for børn - har lyst til at arbejde i privat hjem - kan tage 3-5 vagter om måneden Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav. Ansøgningsfrist 16/ til vagtbureauet Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller .

11 INDRE ORGANER 11 HJEMME VT-HOLD 4630 Holdet søger 1 nyt medlem. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en dreng på 5 år, der har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en PG-sonde et par gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om natten. Drengen passes i eget værelse. Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er fra til Krav: - Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav) - Du skal kunne tage min 3-4 vagter/måned - Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt. - Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Ansøgningsfrist: 21.marts kl 12:00 til vagtbureauet. Næste holdmøde: 29.marts kl.17:00 VAMPYRHOLD 1605 FREDERIKSBERG. Kan du lide en god løn samt kortere vagter, ja så er dette nok noget for dig. Stikkerholdet på klinisk biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 4 nye stikkere til ansættelse fra og med starten af april måned. Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi tager både blodprøver og EKG. Arbejdstiderne vil typisk være , både på hverdage og i weekends, men både kortere og længere vagter dækkes. Betingelser for ansættelse: - SPV-kursus - Min. 200 SPV-timer. - Du skal kunne møde op til hold-møde torsdag d. 17. marts 2005 kl i Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for april måned. - Du skal min. kunne tage 4 vagter om måne den. - Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr. Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere. Ansøgning til Vagtbureauet, (med angivelse af semestertrin), senest d. 14. marts ansøgning kan mailes til: Har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til Morten Wad: , men først efter 7/3. KAN DET VIRKELIG PASSE, AT VI IKKE KAN FINDE ERFARNE VT ER TIL 12 TIMERSVAGTER PÅ VT- HOLD 4412? VT-hold 4412 på Herlev søger nye medlemmer til indsupplering. Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal suges efter behov. Herudover almindelig pleje. Arbejdssted er lige nu på Herlev og der forventes overflytning til plejehjem i Gladsaxe kommune antagelig til april hvor holdet fortsætter. Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vagter, der må antages at kunne videreføres på plejehjemmet (ellers bliver det 8-timers vagter). Løn: VT-holdløn. Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal kunne tage min. 5 6 vagter om måneden og må gerne se dig selv på holdet over en længere periode. Du skal være interesseret i at indgå i en god og konstruktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige personale og have forståelse for pt. situation og dagligdag. Ansøgningsfrist: Mandag den 14. marts til Vagtbureauet. Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet, Peter Andersen på eller hos konstitueret holdleder Kion Støvning på tlf HYGGELIGE HOLDMØDER, LÆRERIGT ARBEJDE OG GODE PENGE - HOLD 1516 SØGER NYT MEDLEM. Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor tålmodighed. Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro. Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19. Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en nattefølgevagt. Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn) Krav: SPV-kursus Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient med en svær sygdom godt at kende. Ansøgningsfrist: Fredag den 18. marts 2005 Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, NEUROKIRURGISK INTENSIV AFD SØGER 3 NYE VENTILATØRER FRA 1. APRIL Vi har været tilknyttet afdelingen siden november 2000 og indgår i tæt samarbejde med det øvrige personale. På holdet vil du opnå stor viden om og erfaring med pleje af neurokirurgiske intensiv patienter, herunder - Scoring af børn og voksenpatienter efter GCS (Glasgow Coma Scale) - Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.) - A-gasser/ A-punkturer - Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og intrakranielle blødninger - Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikel dræn - Modtage patienter efter operation - Beregne væskebalance - Sætte drop op, sikre CVK-funktion - Alm. observation og pleje af intensivpatienter - Stuegang og meget mere Afdelingen har 8 intensive sengepladser samt en opvågningsstue med 4 sengepladser. Vi dækker flg. vagter: Mandag - nattevagt Tirsdag nattevagt Onsdag nattevagt Torsdag nattevagt Fredag aften- og nattevagt Lørdag dag-, aften- og nattevagt Søndag dag-, aften- og nattevagt Som ny på holdet skal du tage 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge lønnet. Desuden får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i computersystemerne PDM, VIPS samt scoringer, hvilket ligeledes er lønnet. På holdet vil du ligeledes have mulighed for at deltage på introduktionskursus for nye læger i neuroanæstesiologisk klinik, hvilket er ulønnet. Dette kursus er et tilbud til holdmedlemmerne. Krav for optagelse: - Min. 200 VT-timer - 5 vagter om måneden de første to måneder, herefter kan du nøjes med 4. - Følgevagter skal afholdes i løbet af marts så du kan tage vagter fra 1. april. - Lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingens øvrige plejeper sonale. - Du skal kunne deltage i holdmødet den 17/ Ansøgningsfrist den 11/ på vagtbureauet. Efterfølgende vil der være ansættelsessamtale på afdelingen. Yderligere oplysninger fås hos holdleder Rikke Malte Nielsen tlf

12 12 HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT STARTE ET NYT SPV-HOLD OP PÅ ET PLEJEHJEM I JYLLINGE? Vi søger medlemmer til et nyt SPV-hold, til en mand på 57 år, der skal hjælpes døgnet rundt. Pt. har haft en massiv hjerneskade efter en operation, men kan godt kommunikere og bevæge sig rundt i en elektrisk kørestol. Skal hjælpes med al personlig pleje og pasning inkl. colostomi. Der er tilknyttet patienten supervision af en neuropsykolog Det er planen, at pt. skal hjem engang til juli, hvor pasningen vil fortsætte, men muligvis ikke som døgnvagtdækning, da pt. hustru kan tage lidt fra. Arbejdsstedet er et plejehjem i Jyllinge og vi vil gerne have holdet på plads pr. primo marts. Der ydes transporttillæg, svarende til 1 timeløn hver vej. Normal SPVholdløn. Det forventes, at du: Har min. 200 SPV-timer Er indstillet på at passe en pt. med hjerne skade og indgå i en positiv dialog med ægte fællen, de ansatte på plejehjemmet og neuropsykologen Kan tage min. 4 5 vagter om måneden Arbejdstiden er endnu ikke fastlagt, hvorfor der vil være muligheder for enten 8 eller 12 - timers vagter, alt efter hvad holdet beslutter på 1. holdmøde. Ansøgningsfrist 21. marts 2005 til Vagtbureauet. Yderligere oplysninger kan hentes hos vagtbureauet, Peter Andersen på eller VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. marts 2005 til Vagtbureauet. Næste holdmøde d. 22. marts kl såfremt det er muligt for dig at deltage, kontakt da venligst holdleder. Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el. INDRE ORGANER NYT DØGNDÆKKEMNDE DIALYSEHOLD SKAL OPRETTES PÅ KAS GENTOFTE, THORAXKIR. INTENSIV AFSNIT, I 312 Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er tip-top moderne, både hvad indretning og udstyr angår. Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem., har 150 VT-timer, og er indstillet på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kompetencen ved lige. Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor længe du evt. måtte have planer om, at være tilknyttet et sådant hold. Planen er, at holdet starter på afdelingen som ventilatører, og at oplæringen til dialyseass. vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejersker. Ansøgning rettes til Vagtbureauet hurtigst muligt, men senest fredag d. 18. marts 2005 kl. 12:00 og kan evt. mailes til fadl.dk Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Carstens på tlf.: el. benytte ovenstående mail-adresse. MOK PRÆSENTE- RER... MOK kan med stor glæde præsentere redaktionens nye praktikant Jannie Pedersen. Jannie har som sin første opgave anmeldt den store film "Mænd om Modermælk". God fornøjelse. MOK-redaktionen MÆND KAN OGSÅ VÆVE Når brysterne var i nærheden så var der ikke noget andet der var sjovere. Sagt af Carl Quist Møller i filmen Mænd om Modermælk Mænd om modermælk er en kort lille godbid lavet af Ammekomiteen, som er oprettet for at give information, der kan hjælpe med at gøre amning vellykket. Personligt var det fuldstændigt gået hen over hove- Ulla Tørnæs til drengene og ærlige Jørgen til pigerne... det på mig, at amning er så fuld af problemer. Kald mig bare naiv, men jeg troede virkelig at det var noget der faldt en kvinde helt naturligt. Men sådan er det åbenbart ikke. I anledningen af den Internationale Ammeuge 2001 (ja sådan én er der gudhjælpemig også) søsatte Ammekomiteen altså denne liflige film, Mænd om Modermælk, for at understrege hvor vigtigt det er, at faderen også er involveret i amningen. Den indledes med det catchy slogan Amning er en god investering jo tak, men er denne video en god investering? Noget siger mig at den ikke er, men muligvis er det blot mine fordomme. Efter at have set forskellige fædre fortælle floskelfyldte anekdoter i 2 minutter, har jeg lært at fordomme måske ikke er så dumt endda. I min verden transformeres filmen lige så stille til et hørespil, mens jeg laver alt muligt andet. Den byder da på nogle meget søde kommentarer, bevares, men ligefrem informationsfuld vil jeg ikke kalde den. Der findes næppe noget mere åndssløvende end at høre om hvorledes Claus Meyer ikke konkurrerer med sit spædbarn om konens bryster. Det skulle da lige være håndværkerens indsigtsfulde bemærkning: jeg tror at modermælk er sundt, ik?. Jeg forsøger imidlertid at overkomme kedsomheden ved at erindre at filmen kun tager 10 minutter. Efter 15 minutter finder jeg ud af at filmen ligger flere gange på videobåndet. Hvor frækt! Havde det været en DVD med loop, kunne uheldige folk jo være blevet siddende i evigheder. Mænd om modermælk er absolut noget af det mest ligegyldige jeg nogensinde har set, og kan således kun anbefales til folk der elsker at spilde deres tid. Den får alligevel ét ud af seks mulige MOK-hoveder, fordi den kun spildte 10 minutter af mit dyrebare liv. MOK-red/Jannie

13 INDRE ORGANER 13 Referat af 1. ordinære MSR-møde Dagsordenen til mødet var: 1. Formalia 2 min 2. Nyt fra semestrene 15 min 3. Nyt fra udvalg 10 min 4. Studienævn 10 min 5. Sundråd 5-10 min 6. Oplæg fra introudvalg 10 min 7. Klage 1. semester 10 min semester revision 10 min 9. Status over møde-' aktivivitet i udvalg 5 min 10. Lydbånd til eksamen 5 min 11. Lærebogskatalog 5 min 12. SUPU suppleanter 5 min 13. Fadl Kalender 5 min 14. Rektors Uddannelsesudvalg 5 min 15. Meddelelser 5 min 16. Evt. 5 min Til stede: Kenneth Andersen, 8. Sem Peter Bonde, 10. Sem Zarah Dayan, 5. Sem Sabrina Eliasson, 4. Sem Anne Holm, 6. Sem Liv Lauritsen, 9. Sem Inger Mathiesen, 6. Sem Melanie Østergaard-Veber, 5. Sem Christian Virdal, 2. Sem Formalia Anne valgt som referent. Peter valgt som dirigent. Punkt 8 Status over mødeaktivitet i udvalg udsættes. Dagsorden en godkendt. Nyt fra semestrene 2. sem: Et hold har fået en meget dårlig underviser i biokemi. De henvender sig til kursuslederen. 5. sem skal mødes med Bjørn Quistorff om energiomsætningskursus. 9. sem har lidt problemer med deres opgaver i medicinsk sociologi. Liv henvender sig til kursuslederen. 10. sem: Har haft en umotiveret spot-prøve. Denne er ikke indskrevet i studieordningen. Peter tager det med i studienævnet. Nyt fra udvalg 1 sem udvalg: Der har været møde. Udvalget blev orienteret om klagen, men den blev ikke diskuteret. TAS bliver diskuteret på et ekstraordinært møde i april. Der blev diskuteret muligheden for at hæve adgangskravet i kemi til medicin til B-niveau i stedet for C-niveau, idet den nye optagelsesbekendtgørelse er sendt til høring, hvori niveauet ikke er hævet. Sabrina har forespurgt kursuslederen for kemi om der er mulighed for at lade gymnasieelever med netop overstået C-niveau tage prøven for at afdække om niveauet er passende. Venter svar fra kursuslederen. 2 sem udvalg: Udvalget vil gerne have, kurset ændres til et Celle-Vævs-Genetik kursus der skal indeholde kernen af kurset, med sattelitkurser til at afdække de mere perifere elementer af kurset. KUU: Der er planlagt workshop i april om prægraduat klinisk uddannelse. Studienævn 1 sem klage kommer på. Arbejdsmedicin er kede af, der kommer så få til undervisningen. De foreslår, undervisningen skal være obligatorisk eller undervisningen omstruktureres, så de ikke spilder undervisere. Vi vil hellere have flyttet blokken til tidligere i semesteret. Kurset skal ikke være obligatorisk, men det kunne bestemt godt forbedres. Der skal nedsættes et professionaliseringsudvalg om TAS og metodekurset. Det er Helene, der er tovholder på dette og Eva vil gerne sidde i det. Sundråd Sundrådet er et samarbejde mellem MSR, de studerende på folkesundhedsvidenskab og odonterne. Der bliver nedsat et nyt udvalg, Fakultetets Uddannelses Strategiske Udvalg, der skal arbejde med overordnede retningslinier og strategier omkring uddannelse på SUND. Der skal sidde 4 studerende i dette. Hvis der er nogen, der er interesseret i Sundrådet, kan de henvende sig til Kenneth Hvad er SUND-rådet??? SUND-rådet består af studenterrepræsentanter fra studierne under det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet. De deltager i Fakultetsrådsmøderne, hvor der bl.a. træffes beslutninger om fakultetets økonomi og drift. Har du spørgsmål vedr. SUND-rådet kan du skrive til SUND-rådets formand, Kenneth Andersen på Oplæg fra introudvalg Udvalget til forbedring af intro-forløbet har arbejdet med at øge samarbejdet mellem odontologi og medicin. Desuden bliver der bedre introduktion til SAU undervisningen og lidt mere IT-intro. Der mangler bedre introduktion til universitetets IT-ressourcer (sis, punkt.ku). Dette kunne meget vel vedlægges optagelsesbrevet. Klage 1. semester Der er udarbejdet en klage over 1. semesters eksamen. Klagen kommer på studienævnsmødet på tirsdag semester revision Arbejdsgruppen har lavet et arbejdspapir da der snart skal afleveres et endeligt forslag til studienævnet. Studenterrepræsentanterne i gruppen udfærdiger skriftlige rettelser til arbejdspapiret i weekenden. Status over mødeaktivivitet i udvalg Punktet udsat Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

14 14 INDRE ORGANER Referat fortsat... Lydbånd til eksamen Sabrina har kontaktet Martin Stampe Noer, der står for det tekniske omkring eksamen. Han forklarer, at det er den studerende selv, der skal stå for at optage eksamen. Det ville være væsentligt mere hensigtsmæssigt for de studerende hvis der i forvejen står en båndoptager i eksamenslokalet og den studerende bare skal medbringe et bånd. Sagen tages med på studienævnsmødet. Hvad er SUPU??? SUPU er en forkortelse for Sundheds- og Uddannelses politisk Udvalg som er et samarbejde mellem de tre kredsforeninger i Fadl og de tre medicinerråd i hhv. København, Århus og Odense. SUPU har bl.a. formuleret en sundhedspolitik og er nu i gang med at forberede en workshop om Bologna processen og Kvalitetssikring som skal løbe af stablen til sommer. Fadl Kalender Kenneth og Peter laver en side til Fadl s kalender. Meddelelser Der er møde i rektors uddannelsesudvalg i dag. Der er parlamentarikseminar i FSR Der skal afholdes et MSR-intromøde for nye interesserede aktive. Baren er godkendt, så vi skal lave en MSR-bar! Mange frivillige. Børnehaveforeningen holder møde d. 15. marts. Kontakt Sabrina: Der er oprydning på kontoret d kl. 19 sammen med SATS. Lærebogskatalog Vi vil gerne have nogle studerende til at gå ind i arbejdet med at anmelde de enkelte lærebøger. Zarah vil gerne arbejde med det. SUPU suppleanter Vi mangler suppleanter der kan tage til SUPU møder når de valgte repræsentanter er forhindrede i dette. Har du interesse i at vide mere om SUPU eller at være repræsentant kan du skrive til MSR s formand, Sabrina Eliasson på Rektors Uddannelsesudvalg Vi mangler stadig at besætte vores plads. Man mødes en gang om måneden og diskuterer overordnede, strategiske beslutninger på universitetsniveau. Der er måske en interesseret, som Sabrina gerne vil støtte op om og deltage i møder sammen med i starten. Evt. Peter kender én, der er interesseret i at deltage i ankesager. Peter henviser ham til Zarah. Peter kender én, der er interesseret i at deltage i ankesager. Peter henviser ham til Zarah. Hvad mener du MSR bør arbejde med??? MSR arbejder kontinuerligt for at forbedre studiet og undervisningen, men vi har brug for inputs fra DIG. Har du stået i situationer hvor du har tænkt- " det ville da være nemmere at gøre det her på en anden måde!", eller oplever du måske bare at ting ikke fungerer så kom til et MSR-møde og fortæl os om det. Vi mangler altid frivillige til at deltage i arbejdet. Er du ny og ved ikke helt hvad MSR går ud på? Du kan komme til MSR-møder selv om du ikke ved hvad det går ud på. Du kan alternativt skrive til MSR's formand, Sabrina Eliasson på Du kan også gå ind på MSR's hjemmeside på MSR kommer ud til dig!!! MSR planlægger at holde en kort informationsforelæsning på semester. Forelæsningen varer kun 5-10 minutter og der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller forslag til fremtidigt arbejde. Næste møde er torsdag d. 31/3 kl. 16 i lokale !!!

15 INDRE ORGANER Basisgrupper 15 FILMKLUBBEN P8'N TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 10/3 Rabbit-proof fence 18/3 Sex drugs rock 'n roll fest 31/3 Collateral 7/4 De utroelige 14/4 It s all about love 21/4 Gyser Tema: Identity og Dark Warters 28/4 Klassiker: De 10 bud 12/5 Brødre Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. RABBIT-PROOF FENCE I 1930'ernes Australien bliver tre unge aboriginske piger tvangsfjernet fra deres familie og placeret på en institution. Her skal de som led i officiel australsk politik optrænes som tjenestepiger. Pigerne flygter dog og begiver sig ud på en 2500 kilometer lang rejse hjem - langs Australiens kaninhegn. MEDLEMSMØDE I MEDICINSTUDERENDES FILOSOFISKE SELSKAB Dato: torsdag 10/03 Tid: Tilmelding: til / Interessert i filosofi og etik: Tilmeld dig grupperommet MFS på punkt. OBS! GAMLE RUS- VEJLEDERE Gamle rusvejledere bedes hente deres glemte gøgl i vejlederrummet. Dette kan gøres onsdag d. 16. marts kl Henvendelse til Anker og Steffen, som sidder i klubben samme tidsrum. Mvh Rusvejledningen 2005 GRATIS KIROPRAKTOR- BESØG! Har du lyst til at vide mere om, hvad kiropraktik går ud på, og hvordan en kiropraktor arbejder? Så tag med GIM, når vi tirsdag d. 15. marts kl besøger kiropraktor Thomas Hviid på Kiropraktisk Klinik Rødovre (Rødovre Centrum 16, 2610 Rødovre). Her vil han holde et foredrag af ca. en times varighed, og derefter vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er gratis at deltage i, og alle studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er velkomne det eneste, du skal gøre, er at skrive til GIM på og melde dig til. Sørg for at melde dig til i god tid, for vi kan max. have 20 deltagere med til foredragsaftenen! Hvis du derudover har nogle spørgsmål, så skriv til os på ovennævnte mail-adresse. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen GIM Gruppen for Integreret Medicin ku.dk MEDICINSTUDERENDE I PALÆSTINA Medicinstuderende udsendt af IMCC og Folkekirkens Nødhjælp viser billeder og beretter om deres oplevelser som frivillige i de besatte Palæstinensiske områder Vestbredden og Gaza. Kom og hør hvordan læger lever og arbejder under besættelse. Vi fortæller om Muren og mellemørebetændelse, om vandpiber og vejspærringer. Om udgangsforbud og ultralyds-undersøgelser, om overgreb og olivenhøst. Kom og smag arabisk kaffe og alt for søde kager. Og hør hvordan du selv kan komme afsted. Tirsdag den 15. marts klokken på Panum.

16 16 ANSØGNINGSFRIST FOR PIT OPHOLD (Praktikant i troperne, IMCC) Torsdag d. 10 marts kl 12 Vil du ud at rejse med PIT til foråret 2006, så er det NU du skal ansøge! Du kan se mulige lande, læse rapporter og hente ansøgningsskemaer på Ansøgningen skal være PIT i hænde på Københavns IMCC kontor kl. 12 torsdag d. 10 marts. Har du last minute spørgsmål, så mail endelig! Med sydfrugtshilsner Karen - UDVÆLGELSESMØDE I PIT (Praktikant i troperne, IMCC) Mandag d. 14 marts kl 17 i IMCC lokalet INDRE ORGANER TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN Præsten og Gæsten - eftermiddagssamtaler Præsten på hospitalet - mellem Gud og medicin, samtale med Christian Juul Busch, cand. theol., Hospitalspræst på Rigshospitalet Tid: Tirsdag den 29. marts 2005, kl Mødested: Studenterklubben, Panum Studenterpræsten har inviteret en række mennesker til en eftermiddagssamtale om store og små emner. Samtalerne vil foregå i studenterklubben på Panum på den meget uformelle måde, at præsten og hans gæst taler sammen over en kop kaffe. Hvis du synes, at emnet er interessant kan du lytte med - og du er naturligvis også velkommen til at stille spørgsmål og blande dig i diskussionen! Den Røde Tråd strikkecafé TRAUMEKIRURGI Vi mødes kl 17 i IMCC lokalet i Kbh og udvælger kandidater til udrejse med PIT til foråret Derefter skal vi sende kontrakter og breve ud, og så skal vi tale om hvervning af nye hospitaler under PIT. Hvis du selv har søgt, så kom endelig alligevel - vi deler os i 2 grupper, når udvælgelsen begynder, og så kan du hjælpe med hvervekampagnen! Alle, der har søgt får svar umiddelbart et par dage efter. Der vil ifølge nye traditioner være noget sund, noget usundt og noget at drikke til mødet. Vel mødt! Med solstrålehilsner Karen - KOM OG LÆR TEXAS HOLD EM POKER Du har måske hørt om det fra venner, set det på Zulu, eller endda erfaring fra internettet, men har du prøvet at sidde og nedstirre din modstander in real life mens hænderne ryster af nervøsitet og hjertet hamrer løs? Nu har du muligheden for at lære spillet eller blive bedre. Hver måned afholder vi (4 stud.med) en tournering i texasholdem. Vi er ca. 20 pr gang, og deltagerne er alt fra helt nybegyndere til habile spillere. (det er langt fra altid de erfarne, der vinder ) Men jo flere jo sjovere. Derfor inviterer vi nu til pokerskole. Har du lyst til at lære spillet eller se hvad tourneringspoker er, så kom og lær lørdag d. 13/3 kl. 13. Dette er gratis og primært for begyndere samt let øvede. KL. 14 vil der starte en mini tournering. D. 2 april afholder vi en større tournering, hvor man så kan afprøve sine nye kundskaber. Hvis vi har fanget din interesse så skriv og hør nærmere eller tilmeld dig på Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Strikkecafeen er åben hver torsdag i lokalerne på Skt. Hans Torv 30. Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og garn fra vores kurve til at komme i gang. Alle er velkomne - begyndere og rutinerede og alle dem ind imellem. Der er altid erfarne strikkere til stede, der kan lære dig det basale eller hjælpe med det mere indviklede. Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på Videnskab, religion og samfund før og nu - studiekreds Tid: Tirsdag den 29. marts 2005 kl Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30 Nye interesserede deltagere søges til studiekreds om Videnskab, religion og samfund før og nu. Vi vil læse nogle videnskabshistoriske artikler, enkelte kilder og se på hvordan det var for at forstå hvordan det er. Formen blive en vekslen mellem indledninger og gennemgange af det læste og diskussioner. Studenterpræsten står til rådighed Præsten står til rådighed som samtalepartner; du kan komme anonymt og tale med præsten om det, der trykker dig; hvad enten det er stort eller småt. Det kan handle om kærestesorger, eksamensangst, en flækket negl, ensomhed, studiestress eller andet og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom. Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirsdag eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. Hvis traumekirurgi havde været et selvstændigt speciale i Danmark, ville Finn Warburg formodentlig have været officiel speciallæge inden for dette område. Han vil fortælle om kirurgiske principper, der anvendes ved håndtering af traumatiserede patienter. Han vil lægge vægt på, hvilke overvejelser man skal gøre sig ved modtagelse af patienter med penetrerende traumer og store blødninger. 16 marts kl i miniauditorium 1 (på Panum i kælderen ved tandlægerne). Tilmeldingsfrist 11 marts til Erik på tlf

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en

I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info for at finde den i farver. Husk at du kan vinde en Nr. XXX 25. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I denne uge kan du klæde dindekan ud som en langnæset lille lyveprins. Klik ind på www.mok.info

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. II 10. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Nr. XIV 7. dec. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 JuleOrganisationernes Juleorgan, et Ekstremt Julet Juleskrift MOKs venstrehåndsnisser sender de varmeste julehilsner til alle trofaste læsere 2 Tryk:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 1 dec 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Husk at stemme til valget! Du har modtaget en stemmeseddel med posten - lad være med bare

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315 Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.30-15.30 i lok. A315 Repræsenterer Navn Til stede Med afbud Uden afbud C1-3 David Svit X C1-4 Frederik

Læs mere

I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle 7-13. semester studerende inviteret til gilde.

I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle 7-13. semester studerende inviteret til gilde. Nr. VI 8. okt. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror! Nr XXVIII 22 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFHOLDER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING ONSDAG DEN 22

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! 5. juni 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 Nr. XXX MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KÆRE KOMMENDE KANDIDATER. MOK ØNSKER JER TILLYKKE MED DE SNART OVERSTÅEDE EKSAMENER. OG

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXIII 18. april. 39. årgang 2006-2007 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN

OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN DU SKAL GØRE NOGET Søge om optagelse på kandidatuddannelsen Søge om SU til kandidatuddannelsen - herunder ungdomskort Præsentation: hvem er vi på scenen? OPTAGELSE

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

MOK Det sker i ugen. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK nr. 29, årgang 38 udkommer HURRA FOR NORGE!

MOK Det sker i ugen. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK nr. 29, årgang 38 udkommer HURRA FOR NORGE! 1 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. X 9. nov. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN.

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. Velkommen til praksis LÆGERNE MARGRETHEVEJ 6 6500 VOJENS telefon 7454 1735 / fax 7459 1735 Vi glæder os til at se dig. Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Der er i øvrigt åbent for tilmelding tilmelding til eksamen på "gammeldags"

Der er i øvrigt åbent for tilmelding tilmelding til eksamen på gammeldags EKSAMENSTILMELDING Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være muligt, at benytte en pc'er, som står på eksamenskontoret, til brug for elektronisk tilmelding til eksamen. Det er meningen, at I ved

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIV 8 dec 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OBLIGATORISKE VENSTREHÅNDSNISSER OG EN ENKELT HØJREHÅND GOD JUL FRA MOK-REDAKTIONEN 2 Tryk:

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere