Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier"

Transkript

1 Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier Forum for Fødevarereklamer er et samarbejde mellem alle led i reklamekæden lige fra fødevareindustrien, over dagligvarehandlen, reklame/mediabureauerne til medierne. Parterne er typisk repræsenterede via deres respektive brancheforeninger.

2 2

3 Indhold Kort om Kodeks Det frivillige ansvar Effekten af kodeks Fedt nok hvordan letter vi vægten for børn? Forskning Dialog Kodeks på vej til Yderligere information

4 På Rynkeby har vi fokus på børn og sundhed seneste resultat er en erstatning for sød saft baseret på 100 % frugt og uden tilsat sukker eller sødemidler. Vi har ikke bare fokus på børn og reklamer, men vi målretter også vores produktudvikling efter endnu sundere produkter. Derfor er vi også stolte over Kodeks for fødevarereklamer da det er med til at fastholde denne fokus blandt vores medarbejdere. Carina Jensen, Kvalitetschef, Rynkeby. 4

5 Kort om Kodeks Forum for Fødevarereklamer er et partnerskab mellem mediebranchen og afsendere af fødevarereklamer. Partnerskabet har som mål at give børn et frirum fra reklamer for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt. Dermed supplerer kodeks den beskyttelse af børn, som allerede findes i markedsføringsloven og radio- og fjernsynsloven. Partnerskabet har også som mål at udveksle viden om, hvordan markedsføringsformer udvikler sig, og om hvordan reklamer påvirker børn. Derfor er åbenhed, dialog og samarbejde med omgivelser et vigtigt element i partnerskabets daglige arbejde. Partnerskabet har gennem tre år opretholdt et frivilligt kodeks om ikke at markedsføre fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt i medier der er målrettet til børn. Hvornår er børn børn? Der opereres i Danmark og i Europa med forskellige aldersgrænser alt efter, om målgruppen er børn alene eller børn og unge. Børn er i dette kodeks defineret op til 13 år. Forum for Fødevarereklamer har vurderet, at tvivl om fortolkning bedst undgås ved at have en fast aldersgrænse for, hvornår børn er børn. Derfor er 13 årsafgrænsningen valgt som rettesnor for fortolkningen af kodeks bestemmelser. Partnerskabet har også udarbejdet en vejledning i tilknytning til det frivillige Kodeks for Fødevarereklamer. Vejledningen redegør for, hvilke fødevarer, medier og typer af markedsføring der er omfattet af Kodeks. Kriterier for fødevarernes indhold af fedt, salt og sukker er fastsat med afsæt i officielle retningslinjer for ernæringsvejledning. Det er kendt, at reklameområdet konstant udvikler sig i takt med, at nye kommunikationsformer kommer til. Senest er der sket en eksplosion i sociale medier med netværk som facebook, Arto, topmodels og lignende. Kodeks er opmærksom på udviklingen på medieområdet, så kodeks omfatter alle medier til børn. Det er partnerskabets overbevisning, at det engagerede samarbejde om et frivilligt kodeks er forudsætningen for at kunne følge med den udvikling. Et stærkt frivilligt samarbejde kan samle den nødvendige viden og skabe det nødvendige engagement og forpligtelse hos de erhvervsdrivende. Det sikrer, at kodeks virker i det medielandskab, som børn bevæger sig i. I denne statusrapport 2010 kan du læse om, hvordan Kodeks har fungeret i det forløbne år, hvordan partnerskabet har arbejdet med og udviklet den frivillige regulering, og hvilke udadvendte aktiviteter partnerskabet har indgået i. God fornøjelse! 5

6 Det frivillige ansvar Forum for Fødevarereklamer har med det frivillige kodeks fulgt opfordringen fra EU såvel som fra regeringen og Folketinget i Danmark med at tage et særligt ansvar i forhold til at hjælpe børn på vej til en sundere hverdag. Det centrale budskab i Kodeks er en aftale om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt eller salt i medier rettet til børn under 13 år. Dermed er der fortsat rum til en spændende produktudvikling og markedsføring af de fødevarer, som det ernæringsmæssigt er godt, at børn vælger til. Selvregulering eller statslig styring Selvregulering og den frivillige aftale er i denne sammenhæng karakteriseret ved fravær af statslig styring. Det vil sige, at de deltagende parter selv definerer rammerne, indholdet, forankringen og opfølgningen af arbejdet og målsætningerne. Styrken ved frivillige aftaler er, at de skaber et større engagement hos de involverede parter, end håndhævelsen af en lov gør. Det skyldes, at branchen selv tager ejerskab af de etiske retningslinjer, som de har udformet. Frivillige aftaler er forpligtende for virksomheden selv og over for de øvrige aftalepartnere. forhold til ændringer i markedet. Det har især betydning for de nye medieplatforme. I EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester, der regulerer de europæiske landes tv-medier, opfordres medlemslandene til at anerkende den rolle, som frivillige aftaler eller selvregulering som det hedder i direktivet kan spille som supplement til en gældende lovgivning. Medlemslandene opfordres konkret til at overveje, hvorvidt selvregulering i en bestemt sektor for et bestemt problem kan være en mere hensigtsmæssig reguleringsmetode end lovgivning. I direktivet gives der samtidig udtryk for, at selvregulering kan spille en væsentlig rolle for realiseringen af en højere grad af forbrugerbeskyttelse. Forum for Fødevarereklamer kan, med baggrund i resultaterne for de seneste tre år, konstatere, at selvreguleringen virker. Det har været muligt i et betydeligt omfang at reducere forekomsten af reklamer for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i alle typer af medier til børn. Det har også været muligt at fastholde et fokus og en dialog om markedsføring af fødevarer til børn. Som udgangspunkt vil et frivilligt initiativ primært forpligte de parter, der tilslutter sig et givent etisk grundlag. Det har dog ofte afsmittende virkning i markedet, således at flere føler sig forpligtet til at overholde den samme etik. En frivillig aftale vil ofte være mere fleksibel og dynamisk end en lov, idet det frivillige grundlag gør det muligt at handle hurtigt i 6

7 Effekten af kodeks Forum for Fødevarereklamer følger udviklingen på mediemarkedet og monitorerer ved stikprøver forekomsten af reklamer med fødevarer i medier målrettet børn. Det er en forudsætning for at kunne fastholde et velfungerende kodeks, at forummet tager på sig at følge, at kodeks overholdes. Mediabureauer DRRB har på vegne af Forum for Fødevarereklamer foretaget en stikprøve blandt deres medlemmer, der dækker mediabureauer. Undersøgelsen har afdækket kendskabet til og effekten af Kodeks for Fødevarereklamer til børn. Stikprøven har vist, at mediabureauerne oplever, at annoncørerne er interesserede i at høre om og efterleve Kodeks bestemmelser, og at de finder, at det er let at vurdere, om en reklame er omfattet af Kodeks. Undersøgelsen viser også, at en overvejende del mener, at Kodeks har haft betydning for antallet af reklamer af fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i børnemedier. TV-reklamer Mediesekretariatet under Styrelsen for Bibliotek og Medier har siden 2005 udgivet rapporten Oplysninger om TV-reklamer og børn. Heri belyses børns eksponering til reklamer for udvalgte fødevarer. Mediesekretariatet konkluderede i rapporten Børn og TV-reklamer fra 2008, at børnene især ser reklamer for legetøj. Inden for fødevarer viste tallene for 2006 og 2007 markante fald i børns eksponering for reklamer for læskedrikke, burgere og slik, og dette lave niveau er fortsat i 2008, ligesom også reklamer for chokolade er faldet betydeligt i børnenes sening. 7

8 Ifølge mediesekretariatets rapport Børn og TV-reklamer fra 2009 er legetøj fortsat den varegruppe, som børnene ser flest reklamer for. I forhold til det markant lave niveau i 2008 er produktgrupper som læskedrikke, brød og kager, lakrids, pastiller og vingummi faldet yderligere i Chokolade ligger fortsat lavt og stort set på niveau med Varegruppen desserter og is er steget en smule, men fra et i øvrigt meget lavt niveau i 2008, mens gruppen hoteller og restauranter etc. er steget mere markant. Det skal bemærkes, at Styrelsen: ved børn forstår 3 12 årige at målingen er baseret på data fra Gallups TV-Metersystem at alle tv-kanaler i Danmark og hele sendefladen er omfattet for disse kanaler. Styrelsens rapport Børn og TV-reklamer 2009 kan hentes på Forums hjemmeside: TV2/DANMARK A/S har udarbejdet en 2009-analyse, der tilsvarende tager udgangspunkt i Gallups TV-Metersystem, men med fokus alene på børns eksponering over for fødevarereklamer omkring TV2 s børneprogrammer. Analysen viser, at fødevarer med højt indhold af fedt, sukker eller salt ikke markedsføres omkring TV2 s børneprogrammer. Det drejer sig om produkter som brød og kager, chokolade, desserter og is, lakrids, pastiller og vingummi, læskedrikke og ost. Hoteller og restauranter etc. viser derimod en stigning sammenlignet med En nærmere undersøgelse af denne kategori viser imidlertid, at stigningen alene udgøres af forlystelser til børn. Forum for Fødevarereklamer vil gennem stikprøver i løbet af året følge udviklingen i børns sening af TV-reklamer for fødevarer udsendt omkring TV2 s børneprogrammer for at sikre, at den positive udvikling fortsætter. Forum vil desuden have et skarpt øje på eksponeringen af fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i hele TV2 s sendeflade, hvis reklamer er placeret omkring programmer, der specielt appellerer til børn. Internettet Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), der organiserer alle betydende danskbaserede hjemmesider, har udført en rundspørge blandt medlemsvirksomheder, der udgiver medier, der kan karakteriseres som rettet mod børn under 13 år. De fleste sider, der er rettet mod den relevante målgruppe, er kendetegnet ved, at brugerne logger ind for at benytte tjenesten. Derfor kan tjenesten sikre, at der ikke vises annoncer for de omhandlede fødevarer for børn under 13 år på de segmenterede dele af sitene, hvor brugeren er logget ind, og hvor langt den største del af tidsforbruget på børnesites typisk foregår. Generelt vurderes det, at der ikke er pres fra annoncørernes side for at få vist annoncer for de typer fødevarer, der er omfattet af kodeks, over for de yngste brugere. Dagblade Et dagblad er ikke et medie, der særligt er rettet til børn. Der kan dog være særlige tillæg, navnlig i forbindelse med børnenes skoleferier, hvor konkrete sider er direkte målrettet børn under 13 år. Dagbladenes markedsføringsafdelinger er blevet gjort bekendt med kodeks. Der er løbende foretaget stikprøver, herunder senest i efterårsferien Stikprøverne giver indtryk af, at efterlevelse af Kodeks ikke volder de store vanskeligheder. 8

9 TRP* med fødevarer falder markant i TV2 s børneslot TRP er en forkortelse af Target Rating Point. Én TRP svarer til, at 1 % af den ønskede målgruppe har set en reklamespot Brød, kage etc. Chokolade Desserter og is Hoteller, restauranter etc. Kaffe, the, kakao Kornprodukter etc. Lakrids, pastiller og vingummi Læskedrikke Mejeriprodukter Mejeriprodukter iøvrigt Mælk Ost Smør Pålægsvarer Surmælksprodukter Tyggegummi Øvrige fødevarer Kilde: Gallup TV-meter Målgruppe: Børn 3 11 år. Periode: Helår Børneslot: Mandag/Søndag kl Weekendavisen har i efteråret 2010 lanceret en ny sektion Faktisk, der henvender sig til børn mellem 8 og 15 år. Sektionen indeholder tillige konkurrencer og opgaver, hvor læserne kan teste deres viden om forskellige emner. Sektionen indeholder ikke markedsføring for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker eller salt. De ganske få annoncer, der har optrådt i sektionen siden det første oplag i september 2010, har i lighed med sektionens målsætning relateret sig til viden, fx bøger og boghandlere. Virksomheders hjemmesider DI Fødevarer har gennemgået danske hjemmesider for 85 fødevarevirksomheder. Heraf blev der i løbet af året fundet tre hjemmesider, som overtrådte Kodeks, idet der på de dele af hjemmesiderne, som var særligt målrettet børn, forekom fødevarer med et højt indhold af fedt, sukker eller salt. Typisk drejer det sig om, at produktet indgår som komponent eller præmie i spil til børn. Forummet henvender sig til de pågældende virksomheder og påpeger overtrædelsen af Kodeks. Blade og magasiner Der findes en række blade og magasiner, som henvender sig til børn under 13 år. Det er typisk i oplag, der er langt mindre end det kendes fra voksenmarkedet. Det mest kendte blad, i alderssegmentet under 13 år, er tegneseriebladet Anders And. Fødevarereklamer rettet mod børn er et sjældent fænomen i den danske bladverden. En stikprøve på Anders And og enkelte andre blade i dette alderssegment viste, at der i en periode over 6 måneder ikke var èn eneste fødevarereklame indrykket i disse blade. 9

10 Fedt nok hvordan letter vi vægten for børn? Den 3. juni 2009 holdt Forum for Fødevarereklamer en konference med titlen Fedt nok hvordan letter vi vægten for børn? Programmet var planlagt ud fra to røde tråde. En tråd angik kommunikation til børn om, hvordan man får skabt lydhørhed over for og bekæmper fedme. Den anden tråd angik, hvorvidt frivillige initiativer kan udgøre et effektivt supplement til en lovgivning. Daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen bekræftede i sit indlæg, hvordan selvregulering som supplement til lovgivning i høj grad har været genstand for politisk opmærksomhed. Hun gav sin støtte til forummets aktiviteter, dog med det budskab at en frivillig aftale skal kunne sammenlignes med den dokumentation, en lovgivning kan give. viste, at der var sket et markant fald i reklamer for fede, søde og salte fødevarer i medier målrettet børn. Den effekt skyldes, at virksomhederne overholder Kodeks. Administrerende direktør for Nordisk Kellogg s Flemming Sundø talte i den forbindelse om de erfaringer og omkostninger, det havde for virksomheden at begrænse denne markedsføring. Kellogg s havde blandt andet lukket hjemmesider for Frosties og Crispies og flyttet penge fra reklamebudgettet til konkrete fysiske aktiviteter for børn. På konferencen var der en livlig debat mellem de repræsenterede virksomheder, ministerier, styrelser, reklamebranchen, annoncører, medier og humanitære organisationer. En debat der gav vigtig inspiration til forummets fortsatte indsats. Forum for Fødevarereklamer udgav Årsrapport 2008 op til konferencen. Rapporten 10

11 Forskning Børns sundhed og udviklingen i antallet af overvægtige børn er et emne, der med rette debatteres i offentligheden. Vi ved dog for lidt om, hvilken effekt reklamer reelt har på børn, samt hvilken effekt de har sammenlignet med anden påvirkning fra eksempelvis skole, forældre, venner. Den nødvendige forskning og viden om, hvilke mekanismer der påvirker børns handlemåder, er afgørende for at kunne sætte gang i den ønskede virkning. Forum for Fødevare-reklamer hilser derfor de seneste forskningstiltag, der er fundet inden for dette felt, velkommen. En af de forskere der især har beskæftiget sig med emnet børn og medier, er professor, dr. pæd. Birgitte Tufte. I sin forskning har hun blandt andet fremhævet, hvor stor en rolle den digitale platform spiller for børn i dag. Med det udgangspunkt konstaterer hun, at det ikke er tilstrækkeligt at forbyde reklamer rettet til børn i ét medie. Hun bekræftes heri af udenlandsk forskning, der siger: Indeed, a recent study on the effect of advertising bans on childhood obesity shows that obesity does not diminish in countries (i.e. Sweden, Quebeq) where advertising to children has been banned (Livingstone and Helsper, 2004). Skal man, ifølge Tufte, nå børn, skal man frem for alt have konkret viden om børnenes egen verden. I stedet for at stille spørgsmål til hvilken effekt reklamer har på børn, er det mere relevant at spørge som Livingstone (2005): What factors affect children s preferences for food products, knowledge and behaviour?. I dagens debat om barndom er der trukket hårdt op en forbrugerkritisk og en markedsorienteret holdning. Ud fra den forbrugerkritiske tilgang er barnet sårbart og skal beskyttes, mens barnet ud fra en markedsorienteret tilgang betragtes som stærk, selvstændig og kompetent. En så kraftig polarisering er ikke frugtbar, hvis det er barnets ve og vel, man er orienteret imod. En forståelse for begge holdninger vil føre til en mere givende dialog, end tilfældet er i dag (Tufte: Børn, Medier og Marked, 2007). Forum for Fødevarereklamer har en naturlig interesse i at følge disse og andre forskningsmæssige tiltag, der har relevans for en kvalificering af vores arbejde. Vi kan i den forbindelse henvise til følgende referencer, der beskæftiger sig med børn, medier og adfærd: Livingstone, Helsper: Advertising Foods to Children Understanding Promotion in the Context of Children s Daily Lives, Ofcom Report 2006, Buckingham, Willett: Digital Generations Children, Young People and New Media, 2006, Christensen, Tufte: Skolekultur mediekultur, København, 2005, Ekström, Tufte: children, Media and Consumption on the front edge, Göteborg, 2007, Montgomery: Generation digital Politics, commerce and childhood in the age of the internet, Cambridge 2007, Tufte: Børn og medier og marked, København 2007, Tufte, Rasmussen, Christensen: Frontrunners or copycats? København 2005, Tufte, Gretlund, Puggard: Børns opvækst med medier og forbrug, København 2009, Marshall, D. Understanding Children as Consumers. Sage

12 Kodeks for Fødevarereklamer til børn er interessant af flere grunde. For det første fordi der med medier her menes en bred vifte af medier som børneprogrammer i tv og radio eller programmer, der appellerer specielt til børn, websider, der er rettet mod børn, sms-tjenester eller anden mobil markedsføring rettet direkte mod børn og trykte medier rettet direkte til børn. For det andet er initiativet interessant, fordi Forum for Fødevarereklamer omfatter så bredt et spektrum af medlemmer, og fordi det er i overensstemmelse med den holdning, som tilsyneladende er herskende blandt mange danskere, nemlig at vi så langt som muligt foretrækker dialog og oplysning frem for lovgivning Professor Birgitte Tufte, CBS. 12

13 Dialog Forum for Fødevarereklamer mener, at dialog er en vigtig parameter i driften af Kodeks. Dialogen gælder både vores medlemmer og vores omgivelser. Siden starten i januar 2008 har vi afholdt informationsmøder med annoncører og reklame- og mediebureauer for at informere om kodekset. Vi gør opmærksom på Kodeks blandt vores medlemmer og vejleder dem i, hvordan de kan indrette deres reklamer og hjemmesider, så de er i overensstemmelse med Kodeks. Bliver Forum opmærksom på, at Kodeks overtrædes eller er på vej til at blive det, tager vi kontakt til den pågældende virksomhed, reklamebureau eller annoncør. Indtil nu har alle henvendelser medført, at virksomhederne har valgt at ændre deres reklamer, hjemmesider mv. så de lever op til Kodeks. Dialogen har været positiv og konstruktiv, og virksomhederne har været glade for den, selvom den nogle gange har betydet, at de har måttet nedlægge en hjemmeside eller ændre placeringen af en reklame. For Forummet er det afgørende at fastholde den tætte og konstruktive dialog med virksomhederne for at sikre efterlevelse af Kodeks. Forum for Fødevarereklamer ønsker en åben dialog og fri adgang til at melde et markedsføringstiltag. Når pressen og forbrugeren tager kritisk stilling til virksomhedernes markedsføring, bliver virksomhederne mere bevidste om, at deres markedsføring bliver vurderet af offentligheden på godt og ondt. I forhold til eksterne interessenter har Forum for Fødevarereklamer i det seneste år været i dialog med Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Forbrugerrådet og Hjerteforeningen. 4-kløveret, som de nævnte organisationer også kalder sig, har som udgangspunkt forholdt sig positivt til selvregulerings-initiativet og har bl.a. udtalt, at de finder det positivt, at Forum for Fødevarereklamer med kodekset har indgået en aftale om ikke at markedsføre usunde fødevarer i medier målrettet børn. 4-kløveret har dog indvendinger i forhold til omfanget af kodekset og monitorering. Dialogen mellem 4-kløveret og forummet har i sin helhed været konstruktiv og udbytterigt for begge parter og medvirket til en øget forståelse af fortolkningen af bestemmelserne i kodeks. Der er dog fortsat punkter, hvor 4-kløveret og Forum for Fødevarereklamer ikke kan finde fælles fodslag. Alle kan henvende sig Alle har mulighed for at henvende sig til Forum for Fødevarereklamer via hjemmesiden, hvis man mener, at en reklame overtræder Kodeks for Fødevarereklamer. Det faktum, at alle kan henvende sig til Forum for Fødevarereklamer, bidrager til at sikre effekten af Kodeks, idet Forum bliver gjort opmærksom på observationer i markedet. 13

14 Kodeks på vej til 2011 Der har i det forgangne år været en del udenlandsk interesse for det danske forum og Kodeks for Fødevarereklamer. DI Fødevarer har på vegne af forummet været i Bruxelles og holde oplæg om det danske Kodeks for Fødevarereklamer i EU Kommissionens direktorat for medier Information Society and Media Directorate General. Ligeledes har DI Fødevarer holdt oplæg om det danske forum og Kodeks for Fødevarereklamer i den europæiske organisation for audiovisuelle medier EGTA Association of Television Sales Houses. Budskabet fra os var, at et frivilligt kodeks virker, når det lykkes at få både fødevareproducenter og hele medie- og reklamekæden med. Ligeledes at frivillighed er at foretrække frem for lovgivning, da lovgivning har svært ved at følge med den hurtige udvikling inden for markedsføring og sociale medier. Deltagerne, både i mødet i Kommissionen og EGTA, gav udtryk for at være interesserede i det danske kodeks, der blev anset for både omfattende og gennemarbejdet og i at fremme en tilsvarende udvikling af frivillige kodeks på et europæisk plan. Forum for Fødevarereklamer har længe efterspurgt adfærdsforskning på området og ser frem til at blive klogere på, hvad det er, der påvirker vores børn og unge til at træffe de valg, de gør i relation til sundhed, mad og motion. Derfor ser Forum med interesse frem til at se resultater fra Trygfondens Forebyggelsescenter, som et forskerhold på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet i begyndelsen af 2009 fik 100 millioner kr. til at opbygge. Formålet med centeret er bl.a. at afdække, hvordan man bedst kan få folk særligt børn og unge til at spise sundere, afholde sig fra at begynde at ryge, drikke mindre alkohol og motionere mere. Centeret vil i samarbejde med kommunerne, der med kommunalreformen fik ansvaret for den forebyggende borgerrettede forebyggelse, skabe viden om, hvilke indsatser der virker, for hvem og under hvilke betingelser. Ny reklameform Regeringen har i forbindelse med gennemførelsen af medieforliget for perioden fremsat forslag til ny lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det fremsatte lovforslag omfatter en liberalisering af reglerne for produktplacering, som umiddelbart kunne få betydning for kodeksets regulering af markedsføring af fødevarer i medier rettet mod børn. Det fremgår dog af såvel det danske lovudkast som det bagvedliggende EU-direktiv, at produktplacering ikke må finde sted i udsendelser rettet mod børn. Forummet har på den baggrund ikke fundet anledning til at tilføje kodekset nye regler for produktplacering i audiovisuelle medier. 14

15 Yderligere information Du kan finde yderligere information om Forum for Fødevarereklamers arbejde på hjemmesiden; Her findes blandt andet Kodeks på dansk og engelsk, vejledning i hvordan Kodeks overholdes, og links til partnerskabet bag Kodeks.. Målet med hjemmesiden er at bidrage til, at udbydere af fødevarereklamer kan få den fornødne indsigt og vejledning til at vurdere, hvorvidt en påtænkt annonce vil stride mod Kodeks. På hjemmesiden kan journalister og andre interesserede orientere sig om det frivillige regelsæt, ligesom de kan finde links til andre regler, der vedrører fødevarereklamer og børn. På hjemmesidens nyhedsrubrik og linket Spot på findes oplysninger om sund kost, relevante undersøgelser mv. Endelig er det muligt at indberette reklamer i børnemedier, som man mener overtræder Kodeks. Denne indberetningsmulighed findes på hjemmesidens forside under rubrikken Er kodeks overholdt?. 15

16 Forum for Fødevarereklamer Tel

Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier

Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier Statusrapport december 2010 Børn, mad og medier Forum for Fødevarereklamer er et samarbejde mellem alle led i reklamekæden lige fra fødevareindustrien, over dagligvarehandlen, reklame/mediabureauerne til

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Børn og medier. Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009. Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS

Børn og medier. Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009. Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS Børn og medier Public Service konference, Danmarks Radio 14. sept. 2009 Birgitte Tufte, professor, dr.pæd. CBS Disposition At være barn og ung i dag Børns opvækst med medier og forbrug Perspektiver på

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013 Vejledning Kodeks for fødevarereklamer til børn 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Er fødevaren omfattet?... 3 Hvad er et børnemedie?...

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn

Oplysninger om TV reklamer og børn MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn 1. Indledning I anledning af, at der i folketinget er fremsat Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juni 2016 Det digitale indre marked: Nye regler for audiovisuelle

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010 Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, august 2010 Hvor er aldersgrænsen? 3 Hvordan er medier defineret? 3 Sponsorering i forbindelse med børns fritidsaktiviteter 3 Segmenterede markedsføring

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt F i o I s t r æ d e 1 7 E P o s t b o k s 2 1 8 8 2663 - DeSK2eftIgelse m.v. - Bilag 4 T e l e f o n 7 7 4 1 7 7 4 1 a T e I e fa x 7 7

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere