Sunde børn lærer bedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde børn lærer bedre"

Transkript

1 Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015

2 2 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel

3 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 3 En sund start på livet holder hele livet Sundhed er at have det godt, at være rask, at opleve livsglæde og tryghed, at kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og fungere i dagligdagen igennem hele livet. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. KL håber, at pjecen kan bidrage til dialog mellem skole- og sundhedsområdet til, hvordan sundhed kan understøtte elevernes trivsel, læring og udvikling. Målet med folkeskolereformen er, at alle børn skal lære mere og trives bedre. Eleverne får kun de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres potentialer i den nye skole, hvis de trives og er sunde. Det handler blandt andet om selvværd, livsduelighed, leg, bevægelse, gode venner, en positiv oplevelse af at gå i skole, sund mad der giver energi, tilknytning til betydningsfulde voksne og et aktivt fritidsliv. Siden kommunalreformen har kommunerne haft ansvaret for at skabe rammer for sund levevis hos borgerne. Det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge går på tværs af kommunale forvaltninger. Lige fra det første besøg af sundhedsplejen i den nye familie, over årene i daginstitution og skole. Men sundhed er også, at børnene har adgang til natur og legepladser, at deres forældre bliver hjulpet ud af et alkoholmisbrug, at kommunen samarbejder med ungdomsuddannelserne for at forhindre frafald og meget mere. Sammen med forældrene har kommunerne en nøgleposition i at fremme børns sundhed, læring og trivsel. Til glæde for det enkelte barns livskvalitet i hverdagen, og bedre muligheder for at leve et langt, aktivt liv uden kronisk sygdom. Til gavn for samfundet igennem reducerede udgifter til overførselsindkomster, pleje og genoptræning.

4 4 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Alkohol seksuel sundhed hygiejne Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer: Alkohol Fysisk Aktivitet hygiejne indeklima i skoler mad & måltider mental sundhed overvægt seksuel sundhed solbeskyttelse stoffer tobak Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper. Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer, c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax OVERVÆGT indeklima Fysisk Aktivitet stoffer i skoler Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende- og forebyggende indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer: ALKOHOL FYSISK AKTIVITET HYGIEJNE INDEKLIMA I SKOLER MAD & MÅLTIDER MENTAL SUNDHED OVERVÆGT SEKSUEL SUNDHED SOLBESKYTTELSE STOFFER TOBAK Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper. Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer, c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer: Alkohol Fysisk Aktivitet hygiejne indeklima i skoler mad & måltider mental sundhed overvægt seksuel sundhed solbeskyttelse stoffer tobak Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper. Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer, c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax SOLbeSkytteLSe Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer: ALkOhOL FySiSk Aktivitet hygiejne indeklima i SkOLer mad & måltider mental Sundhed Overvægt SekSueL Sundhed SOLbeSkytteLSe StOFFer tobak Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. tobak På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper. Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer, c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax MAD & MÅLTIDER mental sundhed Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer: ALKOHOL FYSISK AKTIVITET HYGIEJNE INDEKLIMA I SKOLER MAD & MÅLTIDER MENTAL SUNDHED OVERVÆGT SEKSUEL SUNDHED SOLBESKYTTELSE STOFFER TOBAK Som en introduktion til arbejdet med forebyggelsespakkerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På www. sst.dk/forebyggelsespakker kan du bl.a. se introduktionspublikationen, samtlige forebyggelsespakker og anbefalinger fordelt på målgrupperne børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper. Publikationerne kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens publikationer, c/o Rosendahls-Schultz Grafisk på tlf Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax

5 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 5 Samarbejde om sundhed, læring og trivsel i realiseringen af folkeskolereformen I arbejdet med at konkretisere, hvordan folkeskolereformen skal realiseres på skolerne, vil kommunernes sundhedsområde kunne understøtte implementeringen ved at inddrage viden fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne handler om både fysisk og mental sundhed, og de samler anbefalinger, til hvad kommunerne kan gøre for at sikre en sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Anbefalingerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og kommunal praksis. I de fleste kommuner er det sundhedsområdet, der koordinerer implementeringen af forebyggelsespakkerne og har viden om, hvilke anbefalinger i pakkerne der er relevante for skoleområdet. I mange kommuner vil sundhedsområdet kunne bidrage til indsatsen på skoleområdet på tre måder: Som sundhedsfaglig ressource med viden om officielle sundhedsanbefalinger og ideer til sundhedsfremmende indsatser. Som facilitator der igangsætter og koordinerer sundheds- og trivselsfremmende indsatser i og på tværs af skoler. Som kontaktperson der kender til eksterne aktører, som kan inddrages i den sundhedsfremmende undervisning. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker dækker over 11 emner: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, hygiejne, overvægt, indeklima i skoler, seksuel sundhed, overvægt og stoffer. Anbefalingerne i pakkerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis og berører alle forvaltningsområder i kommunen.

6 6 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Energi til en længere og mere varieret skoledag Skoledagen er med folkeskolereformen blevet længere, og elever og lærere tilbringer flere af dagens timer i skole end før reformen. Den længere skoledag øger behovet for, at eleverne får mulighed for at spise i løbet af skoletiden, så de har energi til at lære, og at indeklimaet i undervisningslokalerne fremmes, så luften stadig er frisk i de sene eftermiddagstimer. Fakta Især eleverne i udskolingen er tilbøjelige til at springe morgenmaden over og lade være med at have madpakke med. Erfaringen med skolemadsordninger er, at ordninger, der inddrager eleverne, lærerne og skolens ledelse, har den største tilslutning. Undersøgelser har vist, at en forbedring af luftkvaliteten og temperaturen forbedrer elevernes præstationer og mindsker sygefraværet. Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Mad og måltider og Indeklima i skoler I forebyggelsespakken Mad og måltider anbefales det, at skoler forholder sig til, hvordan eleverne har mulighed for at spise sunde måltider i løbet af skoledagen ved at formulere lokale mad- og måltidspolitikker. Fx hvor meget tid skal der være til at spise frokost og mellemmåltider? Regler for slik, kiks og kage i madpakken? Hvor skal eleverne spise? Skal der være mulighed for at købe mad på skolen? I forebyggelsespakken er samlet henvisninger til inspirationsmaterialer, der kan hjælpe skolerne på vej med at fremme sund mad og måltider igennem politikker og skolemadsordninger. I pakken er der også god inspiration at hente til faget Madkundskab især til de mål, der relaterer sig til sundhed. Et uhensigtsmæssigt indeklima kan have væsentlige negative konsekvenser for elevernes trivsel, koncentrationsevne og indlæring. Forebyggelsespakken Indeklima i skoler giver råd til en række daglige rutiner, der fremmer et godt indeklima, fx at eleverne forlader klasseværelset, at der luftes ud i frikvarterene, at overtøjet hænges uden for lokalet, og at vinduer afskærmes ved solindfald. Anbefalingerne til et bedre indeklima spiller fint sammen med skolereformens intentioner om i højere grad at inddrage alternative læringsmiljøer uden for klasselokalet og at anvende mere praksis- og handlingsorienteret undervisning. Udover de daglige rutiner fremhæver forebyggelsespakken, at skolens indeklima kortlægges hvert tredje år i de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, og at skolerne tilbydes rådgivning og vejledning af bl.a. sundhedsplejen.

7 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 7 Kommune eksempel #1 Sundhed og trivsel for alle børn 0-18 år sundhed som samarbejdspartner I Fredericia Kommune arbejder man ud fra en fælles strategi for mad, måltider og bevægelse, der rummer alle 0-18 årige børn. Strategien giver sammenhængende rammer for sunde måltider og fysisk aktivitet for børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber. Arbejdet med at formulere og realisere strategien er blevet til i et samarbejde mellem børne- og ungeforvaltningen og det strategiske sundhedssekretariat. Ansvaret ligger hos børn og unge. Men sundhedssekretariatet fungerer som tæt samarbejdspartner, der i det daglige bidrager med sundhedsfaglig viden og deltagelse i de tværgående arbejdsgrupper, der skal realisere strategien lokalt.

8 8 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Kommune eksempel #2 Klar til mere læring i bevægelse sundhed som katalysator og faglig ressource I Vejle Kommune har børne- og ungeområdet og sundheds- og forebyggelsesafdelingen over en årrække udviklet en samarbejdskultur, hvor medarbejdere fra sundhedsområdet bidrager med viden, så lærere og pædagoger integrerer mere bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen. Kommunens sundhedskonsulenter har fået et godt kendskab til de enkelte skoler og institutioner, og løsningen har vist sig billigere og bedre end brug af eksterne konsulenter. I forbindelse med skolereformen samarbejder sundhedsområdet med medarbejdere og ledere om kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset skolens lokalområde, således at der tages hensyn til, fx om skolen ligger midt i byen eller tæt på natur.

9 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 9 Mere motion og bevægelse som del af skoledagen Folkeskolereformen indebærer, at alle elever skal deltage i motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter om dagen, der både kan foregå i den fagdelte og understøttende undervisning. Det øgede fokus på fysisk aktivitet understøtter elevernes sundhed, trivsel, læring og koncentrationsevne i skolen og reformens muligheder for at inddrage lokale idrætsforeninger kan anspore eleverne til at dyrke motion i fritiden. Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet anbefaler, at skolerne formulerer en strategi for fysisk aktivitet, leg og bevægelse, der forholder sig til, hvordan eleverne kan være aktive i løbet af skoledagen samt mulighederne for at gå og cykle til og fra skole. Pakken lægger også vægt på, at pulsen kommer op i idrætsundervisningen, og at der arbejdes systematisk på at styrke børnenes motoriske færdigheder og opspore og hjælpe børn med motoriske udfordringer. Fakta leg og bevægelse kan være med til at fremme præstationen i de boglige fag og øge elevernes koncentrationsevne Børn, der er fysisk aktive mindre end én time hver dag, har markant højere forekomst af motoriske vanskeligheder, end børn der er aktive mere end én time dagligt. I gennemsnit har to børn i hver indskolingsklasse motoriske vanskeligheder En trafikpolitik på skolen er et godt værktøj til at styrke samarbejdet omkring børns, unges, forældres og medarbejderes adfærd i trafikken - så det er nemt og sikkert at gå og cykle til og fra skole Socialt udsatte børn er oftere mindre fysisk aktive og deltager i færre idrætsaktiviteter end øvrige børn. Indsatser i skoler, der inddrager alle børn, modvirker denne tendens, mens indsatser, der er særligt målrettet udsatte og overvægtige børn, kan medvirke til stigmatisering Kilde. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet

10 10 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Bedre trivsel og sunde fællesskaber Et af reformens mål er, at elevernes trivsel i skolen øges. Det handler blandt andet om elevernes glæde, tryghed og robusthed i skolelivet samt deres oplevelse af anerkendelse, støtte og indflydelse. Fakta Børn og unge med sociale og mentale problemer har ofte vanskeligt ved at koncentrere sig om læring og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Blandt årige har én ud af fem flere tegn på dårlig mental trivsel i deres dagligdag. Risikobetonet adfærd såsom at eleven har en tidlig alkoholdebut, mobber andre, ryger eller begår hærværk eller kriminalitet hænger oftest sammen med dårlig trivsel. Børn der vokser op i familier med misbrugsproblemer eller psykisk sygdom er i risiko for at mistrives og udvikle sociale og mentale problemer. Det skønnes, at cirka 12 procent vokser op i en familie med et alkoholproblem, mens cirka 8 procent vokser op i familier med psykisk sygdom. Kilde: Forebyggelsespakken Mental sundhed, Alkohol Reformen tilskynder til at skabe gode læringsfællesskaber på tværs af klasser og årgange, der styrker elevernes faglige og sociale kompetencer. De årlige trivselsmålinger, som alle skoler som del af reformen gennemfører, indbyder til systematisk at følge op og udvikle skolens arbejde med elevernes trivsel. Forebyggelsespakken Mental sundhed giver inspiration og værktøjer til at fremme trivsel i skolen. I pakken henvises til evidensbaserede metoder, der styrker sociale fællesskaber og forebygger mobning og anden problematisk adfærd. Pakken fremhæver værdien af et tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, sundhedsplejerske, SSP og PPR. Nogle elever vil være udfordret af at vokse op i socialt udsatte familier, og de har brug for en særlig opmærksomhed for at få de bedste muligheder til at lære, udvikle sig, og være inkluderet i sunde fællesskaber. Forebyggelsespakkerne Mental sundhed, Alkohol Stoffer og Overvægt lægger vægt på tidlig opsporing af mistrivsel, hvor de voksne omkring eleverne opfanger tidlige tegn på mistrivsel og tidligt handler på det igennem en tværfaglig indsats, inden problemerne udvikler sig og får alvorlige konsekvenser for barnets læring og udvikling.

11 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 11 Kommune eksempel #3 Positiv adfærd i læring og samspil En række skoler i Ikast-Brande Kommune har valgt at arbejde efter PALS-metoden. Metoden giver en systematisk tilgang til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø. PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og er udviklet på et evidensbaseret grundlag. Tanken bag PALS er, at de sociale fællesskabsregler er for alle og skal læres af alle. Metoden styrker en inkluderende skolekultur, hvor alle elever inddrages og ingen stilles udenfor uanset deres vanskeligheder. Igennem kompetenceudvikling får personalet lært redskaber til at sikre det gode undervisningsmiljø for alle elever, og at handle inden bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer. Læs mere Kommune eksempel #4 Forældrenetværk og samarbejde om trivsel Skolen ved i Søerne i Frederiksberg Kommune har arbejdet målrettet med at styrke forældresamarbejdet gennem trivselsgrupper. Trivselsgrupper er en metode til forældreinvolvering og -samarbejde med henblik på at fremme klassens trivsel og styrke forældresamarbejdet. Det generelt trivselsfremmende sigte gør metoden velegnet som forebyggende indsats mod mobning, mistrivsel og risikoadfærd.

12 12 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Kommune eksempel #5 Sundhed og trivsel fælles sprog og fælles retning igennem årlige målinger I Odense Kommune bruger alle skoler skolesundhed.dk som et fælles værktøj i deres arbejde med klassernes sundhedsvaner og trivsel. Skolesundhed.dk er et elektronisk spørgeskema, som eleverne udfylder anonymt. Klassens samlede tal bruges til at planlægge trivselsarbejdet i klassen og via målingen året efter følges op på, om indsatserne har virket. Skolen bruger oplysningerne til at identificere udfordringer, der går på tværs af klasserne fx ringe mulighed for at være fysisk aktiv, mobning eller flere elever der ryger. Mange skoler har valgt at nedsætte et sundhedsudvalg med repræsentanter fra ledelse, lærere, sundhedsplejerske og psykolog, som arbejder strategisk med at fremme sundhed, læring og trivsel på skolen ud fra de årlige målinger. Målingerne for alle skoler bruges i dialogen med de politiske udvalg og der udgives årligt en samlet rapport. Skolesundhed.dk er udviklet af Århus universitet i samarbejde med en række kommuner. Læs mere på Kommune eksempel #6 Matematik i bevægelse Fire skoler i Københavns Kommune har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialet IMOVE. IMOVE er et integreret, fagmålstilpasset, sundhedspædagogisk og matematisk undervisningsforløb for klassetrin. Formålet er at udvikle elevernes forståelse af, hvordan bevægelse indgår i hverdagen, hvordan man kan skabe en aktiv hverdag samt udvikle elevernes matematiske forståelse af og evner til at anvende statistik. Eleverne bærer skridttæller en uge i skoletiden og noterer hver dag, hvor mange skridt de har gået. I den efterfølgende uge bruges matematikundervisningen til at lave beregninger og diagrammer over resultaterne, samt at have sundhedspædagogiske dialoger med eleverne om fysisk aktivitet i skolehverdagen. Bag undervisningsmaterialet står Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Undervisningsmaterialerne kan findes her

13 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 13 Sundhed ind i undervisningen Via sundhedsundervisningen skal eleverne udvikle kompetencer til at kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. De skal også opnå erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres. Undervisningen i sundhed, seksualundervisning og familiekundskab er integreret i de øvrige skemalagte fag på alle klassetrin, ligesom det tidligere var gældende med faghæfte 21. Men skolereformen tilføjer nye perspektiver til sundhedsundervisningen igennem den understøttende undervisning og den åbne skole. og analysere sundhedsfaglige problemstillinger. I alle forebyggelsespakkerne er der henvisninger til relevante undervisningsmaterialer fx inden for alkohol, tobak, seksuel sundhed, mad og måltider, hygiejne, stoffer, og solbeskyttelse. Tilrettelæggelsen af sundhedsundervisningen er først og fremmest en pædagogisk opgave for medarbejderne, tilrettelagt, målrettet og struktureret under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Det er oplagt i tilrettelæggelsen af undervisningen at have et tæt samarbejde med skolesundhedsplejersken og SSP, ligesom mange skoler allerede har i dag. Desuden giver reformen nye muligheder for at bruge mere praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der inddrager elevernes sanser og krop samt lokalsamfundet til at undersøge

14 14 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Fælles ansvar for at forebygge usunde vaner Skolens samarbejde med forældrene spiller en vigtigt rolle for elevernes læring, trivsel og sundhed. Reformen giver mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper for forældreansvaret, der forholder sig til, hvad skolen kan forvente af forældrene, og hvad forældrene kan forvente af skolen. Forebyggelsespakkerne Tobak, Alkohol og Stoffer fremhæver vigtigheden af, at skolen og forældre samarbejder om at forebygge usunde vaner hos eleverne. Overordnet kan skoleledelse og -bestyrelse formulere en rusmiddel- og rygepolitik, som beskriver skolens holdninger til tobak, alkohol og stoffer. Mens forældrene opfordres til at aftale fælles regler og normer for alkohol og tobak i de enkelte klasser. Det er mest effektivt, hvis forældrene i en klasse kan nå frem til en fælles holdning til rygning og alkohol og står sammen om de aftaler, der indgås. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fænomen. Børn og unge er tilbøjelige til at glemme egen viden, værdier og holdninger, hvis de føler, at de afviger for meget i forhold til fællesskabet. Klare regler kan give en gyldig grund til at sige fra overfor kammerater og lade være med at drikke og ryge. Fakta lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol, og at unge under 18 år ikke bør ryge. Børn og unge er særligt sårbare over for tobaks sundhedsskadelige virkninger. Tobak skader vitale organer i kroppen, herunder lunger, hjerte og kredsløb og skaber stærk afhængighed. Udviklingen de seneste år har gået i retning af, at danske unge drikker mindre. Danske unge drikker stadig mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande og hver femte ung i årsalderen overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. Unge, der ikke drikker alkohol, har mindre risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer Kilde: Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Alkohol og Tobak

15 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 15 Kommune eksempel #8 Bedre sundhedsadfærd hos eleverne sundhed som hjælp til at introducere undervisningsmateriale Sundhedsafdelingen i Køge Kommune har finansieret indkøb af undervisningsmaterialet Tackling. Om sundhed, selvværd og samvær til samtlige klasser i kommunen. I samarbejde med SSP er lærerne efterfølgende blevet undervist i brug af materialet. Tackling-materialet kan bruges til dialog med eleverne om forebyggelse af alkohol, tobak, hash og andre stoffer. Det indeholder emner, hvor eleverne får trænet deres personlige og sociale færdigheder. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen som en dansk version af et amerikansk undervisningsmateriale, Life Skills. Kommune eksempel #9 Fokus på forebyggelse af rygestart Skolerne i Thisted Kommune har fokus på forebyggelse af rygestart, og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge f.eks. forældres rygevaner og holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser. Indsatsen tager udgangspunkt i X:IT materialerne fra Kræftens Bekæmpelse og består af både undervisning i materialet Op i Røg på op-i-roeg.dk i klasse og forældreinvolvering på snakomtobak.dk. Elementer hertil kan bestilles eller downloades gratis.

16 Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Sundhed er at have det godt, være rask, opleve livsglæde og tryghed og kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og hvordan de sammen kan understøtte, at vores børn i skolen trives og bliver så dygtige, som de kan. Pjecen er tænkt som inspiration til samarbejdet mellem skole- og sundhedsområdet i kommunerne for at fremme børns læring, sundhed og trivsel. Hvis du vil vide mere: Folkeskolereformen På KL.dk kan du finde flere informationer om skolereformen. Siderne bliver løbende opdateret med den nyeste viden og udvikling. Hjælp til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Center for Forebyggelse i praksis hjælper kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Centeret afholder temadage, yder rådgivning i den enkelte kommune og holder oplæg på konferencer. Læs mere på KL Weidekampsgade 10 Postboks København S T

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE DEN 17. MAJ 2017 SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Bilag 4. Undervisningsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan

Bilag 4. Undervisningsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan Bilag 4 : Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik 2015- samt ny handleplan - 1 Evaluering af afsluttede indsatser fra handleplan 2015- Indsats: I 2015/16 udvikles en model for, hvordan børn og unge

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole 2007 Revideret april 2012 Sundhedspolitik for Dronninglund Skole En skole sund og sej med glæde sjov og leg Sundhedspolitik for Dronninglund Skole Formålet med sundhedspolitikken på Dronninglund Skole

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne?

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Temadag om forebyggelse og sundhedsfremme på ungdomsuddannelser, 19. juni 2014 Specialkonsulent Maria Koch Aabel Enhed for

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Mental sundhed... 4 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 5 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2 Indledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere