Økonomistyring og budgettering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring og budgettering"

Transkript

1 KAPITEL 9 Økonomistyring og budgettering Overvejelsesfasen Undersøgelsesfasen Prognosefasen Beregningsfasen Beslutningsfasen Budgetteringsfasen Registreringsfasen Kontrolfasen Revisionsfasen Idéfasen 9: ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 1

2 Drifts-/likviditetsbudget: Indbetalinger fra beregnede indtægter År a. x b. x c. d. x e. x I alt X X X X X X X X Udbetalinger fra beregnede omkostninger a. x b. x c. x d. x e. x f. x I alt X X X X X X X X Resultat X X X X X X X X Anlægsbudget: Udbetaling til investeringer År a. X X b. X x c. X x d. X x I alt X X X X XX 2 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

3 Investeringskalkule: År Indbetaling/udbetaling Diskonteringsfaktor Nutidsværdi 0 Investering a. 1 x 0 Investering b. 1 x 0 Investering d. 1 x 1 Investering a. R x 1 Resultat år 1 R x 2 Investering c. R x 2 Resultat år 2 R x 3 Investering c. R x 3 Resultat år 3 R x 4 Resultat år 4 R x 5 Investering d. R x 5 Resultat år 5 R x 6 Investering b. R x 6 Resultat år 6 R x 7 Resultat år 7 R x 8 Resultat år 8 R 2 x Kapitalværdi X 9: ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 3

4 De enkelte faser og delelementer kan skitseres i nedenstående model. DEN PASSIVE BUDGETFASE Regnskab Statistikker Ændringer i eksterne forhold Ændringer i interne forhold Samfundsmæssige forhold Lovgivningsmæssige forhold Markeder Konkurrence Vejret Korrigeret lønsomhedsmønster Allerede besluttede forhold, der påvirker budgettet DEN AKTIVE BUDGETFASE Kreativ nytænkning vedrørende nye aktiviteter eller ændringer i bestående aktiviteter og beregning af disses konsekvenser Udarbejdelse af: Resultatbudget (efter simulationer) Eventuel investeringskalkule Likviditetsbudgetter Budgetteret balance Endeligt resultatbudget 4 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

5 Resultatopgørelse for 20x6 Omsætning kr Variable omkostninger kr = Dækningsbidrag kr Kontante kapacitetsomkostninger Guideomkostninger kr = Indtjeningsbidrag kr : ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 5

6 Korrigeret lønsomhedsmønster for 20x7 Omsætning Variable omkostninger = Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Administrationsomkostninger Guideomkostninger kr kr kr kr kr kr = Indtjeningsbidrag kr SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

7 Første foreløbige resultatbudget for 20x7 Omsætning (360 ture á kr. 160) kr Variable omkostninger (360 ture á 50) kr = Dækningsbidrag kr Markedsføringsomkostninger (brochure) kr = Markedsføringsbidrag kr Øvrige kontante kapacitetsomkostninger Administrationsomkostninger kr Guideomkostninger kr kr = Indtjeningsbidrag kr : ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 7

8 Andet foreløbige resultatbudget for 20x7 Omsætning (500 ture á kr. 140) kr Variable omkostninger (500 ture á 50) kr = Dækningsbidrag kr Markedsføringsomkostninger (brochure) kr = Markedsføringsbidrag kr Øvrige kontante kapacitetsomkostninger Administrationsomkostninger kr Guideomkostninger kr kr = Indtjeningsbidrag kr Dette resulterer i følgende investeringskalkule. År 0 Investering = kr Indtjening ( ,28323*) = kr Kapitalværdi = kr *) Dette opslag findes ud for 3 år og under 15 % i rentetabel 4, da der er tale om samme indtjening pr. år. Da kapitalværdien er positiv, er investeringen lønsom. 8 SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

9 Likviditetsbudget opdelt på kvartaler for 20x7 NB! Husk, at alle tal skal være inkl. moms. Stjernemarkeringer vises efter skemaet. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt INDBETALINGER Salg af ture Optagelse af lån Moms ** I alt UDBETALINGER T-shirts og kort Brochurer Adm. omk. momspl Adm. omk. momsfrie Guideløn, udbetalt * Guideløn, indeholdt * Moms ** Køb it-system Rente lån *** Afdrag lån *** I alt Likviditetsvirkning Likvide midler primo Likvide midler ultimo : ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 9

10 Juni Juli August September I alt Løn Udbetalt 48 % Indeholdt 52 % Udbetaling af indeholdt SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

11 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. Salgsmoms Salg af ture I ALT Købsmoms T-shirts, kort Brochurer Adm. omk It-system I ALT Momsafregning Momsbetaling : ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 11

12 Termin Rest primo Rente Afdrag Rest ultimo x x x SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN

13 Likviditetsbudget beholdningsforskydningsmodellen for 20x7 Indtjeningsbidrag kr / ændring i eventuelle omsætningsaktiver eller kortfristet gæld + kr. 750 = Driftens likviditetsvirkning kr Anskaffelse af it-system ekskl. moms kr Optagelse af lån kr Rente af lån fra amortisationstabel og endeligt resultatbudget kr Afdrag på lån fra amortisationstabel kr = Samlet likviditetsvirkning kr Likvide midler primo kr. 0 = Likvide midler ultimo kr : ØKONOMISTYRING OG BUDGETTERING 13

14 Endeligt resultatbudget for 20x7 Omsætning (500 ture á kr. 140) kr Variable omkostninger (500 ture á 50) kr = Dækningsbidrag kr Markedsføringsomkostninger (brochure) kr = Markedsføringsbidrag kr Øvrige kontante kapacitetsomkostninger Administrationsomkostninger kr Guideomkostninger kr kr = Indtjeningsbidrag kr Afskrivninger ( : 3 år) kr = Resultat før renter kr Renter (fra amortisationstabel) kr = Årets resultat kr Som sidste element i budgetlægningen kan der udarbejdes en budgetteret balance ultimo i budgetperioden, her x7. Denne balance vil komme til at se således ud. Budgetteret balance pr x7 Aktiver Passiver It-system Egenkapital (kr kr ) kr Saldo 1.1. kr. 0 Likvide midler kr overskud kr privatforbrug kr. 0 kr Lån kr Skyldig rente kr. 750 kr kr SERVICEØKONOMI - ØKONOMI FOR SERVICE- OG OPLEVELSESINDUSTRIEN