Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015"

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr marts 2015

2 Energirenovering frem for rengøring! Kære læser. Meget tyder på, at på linje med bliver endnu et udfordrende år for VELTEKs medlemsvirksomheder. Krisen slipper nødigt grebet om Danmark, og lyset for enden af tunellen glimter kun svagt. Sidste efterår arbejdede VELTEK intensivt for en forlængelse af og nuancering i mod grønne løsninger af boligjobordningen - desværre forgæves til stor ærgrelse for størstedelen af vore medlemmer. Vi planlagde at fortsætte lobbyarbejdet for en grøn tilskudsordning i 2015, da Venstre i slutningen af januar gjorde boligjobordningen til et tema i valgkampen. VELTEK bakker naturligvis op om genindførelse af støtten. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi har en klar holdning og mission i forhold til boligjob-ordningen: Vi skal støtte op om de initiativer, som også vor efterkommere kan få gavn af, og i den optik er energioptimering af vores bygningsmasse altså meget vigtigere end rengøringen heraf. Den nylige relancering af vores hjemmeside blev samtidig startskuddet til et øget fokus på medlemskommunikation via nettet. Hjemmesiden vil i højere grad blive en platform for medlemskommunikation og veltek.dk udvides derfor snart med et medlemsområde bag login. I de nye lukkede fora vil man kunne finde medlemsrelevant materiale, herunder internt materiale, og information om nye, eksklusive medlemsservices. Det første, der vil blive lagt ud, er konklusionen på medlemsundersøgelsen. I slutningen af indeværende uge 10 afholder VELTEKs bestyrelse strategimøde, hvor rammerne for VELTEKs kommende strategi lægges. Medlemmernes input via medlemsundersøgelsen får naturligvis indflydelse på strategien, som forventes at ligge klar efter påske, hvor I vil høre nærmere. Vi går et spændende 2015 i møde på flere fronter, og jeg er sikker på, at VELTEK er godt rustet til nye udfordringer! I denne udgave af VELTEK NYT kan du blive klogere på danske bygningers energibehov i 2050, tilmelde dig VVS '15, som bliver rekordstor, og blive opdateret

3 om den nye Elsikkerhedslov, som sender Stærkstrømsloven på pension. God læselyst! Per Rømer Kofod Adm. direktør VELTEK er trådt ind i sit andet årti VELTEK fyldte rundt i begyndelsen af marts. Den 2. marts 2005 så VELTEK dagens lys som vvs- og elteknisk brancheforening, da der afholdtes stiftende generalforsamling i København. VELTEK blev dannet på baggrund af af en fusion mellem Elbranchens

4 Leverandørforening( FAFGE) og VE Leverandørerne. I dag er VELTEK Danmarks største tekniske brancheorganisation med cirka 90 medlemsvirksomheder, der tilsammen omsætter for mere end 25 milliarder kroner. Fødselsdagen blev markeret med flag i sekretariatet. Medlemsundersøgelse 2015 Vores nyligt overståede medlemsundersøgelse giver en klar indikation af, hvor VELTEK skal bevæ ge sig hen. Som nævnt i seneste nyhedsbrev har VELTEK sat en ny kurs. Et af de vigtigste elementer har været udarbejdelsen og gennemførslen af vores medlemsundersøgelse. I skrivende stund, hvor medlemsundersøgelsen netop er afsluttet, kan vi efter et smugkig på resultatet konstatere, at svarprocenten har været tilfredsstillende, og at respondenterne har givet et tydeligt billede af forventningerne til VELTEK og foreningens fremtidige virke. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle deltagere. Uden jeres input kan vi ikke udvikle VELTEK i den rigtige retning! Konklusionen på medlemsundersøgelsen vil inden for nærmeste fremtid blive offentliggjort på VELTEKs hjemmeside i det nye medlemsforum. Hver enkelt medlemsvirksomhed vil i den forbindelse få tildelt sit eget login. Største VVS-messe i nyere tid Med flere end 195 udstillere fordelt på 4 udstillingshaller er der linet op til den største VVS-messe i nyere tid.

5 Det forventes, at mere end 8000 besøgende vil lægge vejen forbi OCC i dagene april 2015 for at blive opdateret om fremtidens bedste muligheder og løsninger. Traditionen tro vil det faglige niveau på Energiens Torv være tårnhøjt, når 29 skarpe indlægsholdere deler deres viden inden for blandt andet energieffektivisering og intelligente løsninger. Se programmet for Energiens Torv. Vi håber på at se rigtig mange af jer i Odense! Besøgende kan tilmelde sig messen her. Nyt fra AVA Sektionen Det er fortsat ikke lykkes at få sat skik på GDV-problembarnet, som snart kan fejre 2-års fødselsdag. Godkendt til Drikkevand-ordningen (GDV) har været både udskældt og kritiseret af vvs-branchens aktører siden implementeringen i april Nu ser det desværre ud til, at dette problembarn også kommer til at holde 2-års fødselsdag. Energistyrelsen har i starten af februar 2015 sendt en kraftig revideret udgave af bekendtgørelsen for GDV til notifikation (en stats meddelelse til andre stater om visse kendsgerninger eller begivenheder) i EU, hvorfor den kan forventes at være klar til implementering i Danmark i maj VELTEK har været helt nede i maskinrummet på den gamle bekendtgørelse og har givet mange input til Energistyrelsen i form af forbedringsforslag og oplistning af, hvor bekendtgørelsen har været decideret fejlbehæftet. Den reviderede bekendtgørelse er fortsat ikke helt på plads, set med VELTEKs øjne, og vi er derfor spændt på at se, hvordan den reviderede bekendtgørelse vil blive tolket af GDV-sekretariatet i praksis. VELTEK følger udviklingen af GDV-ordningen meget tæt og er løbende i dialog med både Energistyrelsen og GDV-sekretariatet, fordi en velfungerende GDV-ordning er helt afgørende for forretningen hos flere af AVA Sektionens medlemmer. Nyt fra VELTEK Digital

6 I VELTEK Digital har grossister og leverandører sat sig sammen for at skabe en ensartet standard for stamdata og udvekslingen heraf. Udveksling af stamdata for produkter tilrettelægges i dag individuelt mellem leverandører og grossister. Alle grossister har der egne standarder for, hvilke felter der skal indgå i en produktbeskrivelse, og hvad de skal indeholde. Konsekvensen er, at alle leverandører skal afsætte betydelige ressourcer til at skræddersy individuelle datasæt til hver enkelt modtager. Det er dyrt for alle parter og skaber en række unødvendige fejlkilder med forringet datakvalitet til følge. VELTEK Digital arbejder dels på at implementere den europæiske standard "ETIM", der vedrører beskrivelse af produkters egenskaber, i Danmark, dels på at indgå en aftale om en "VELTEK Stamdata Standard", hvor deltagerne bliver enige om, hvilke felter der indgår i stamdata i el- og vvs-brancherne i Danmark. Sidst, men ikke mindst, er der enighed om, at alle skal udveksle stamdata via samme dokumentformat ved at satse på det fælles europæiske format BMEcat. VELTEK deltager i den internationale komité, der regulerer dette tekniske format. For yderligere informationer kontakt venligst Dennis Lund på veltek.dk Nyt fra Importørsektionen Importørsektionens bestyrelse har givet grønt lys for en udvidelse af statistikarbejdet. VELTEKs Importørsektion driver en af Europas mest præcise og omfattende markedsstatistikker, som har til formål at belyse alle tilgængelige forhold omkring udvalgte produktgrupper på det danske område. Der indberettes på 27 forskellige skemaer med en samlet årlig værdi på cirka 1,8 mia. kroner. Importørsektionens bestyrelse har nu givet grønt lys for, at statistikarbejdet kan udvides med nye produktområder, således at også vvs-branchen eksempelvis kan medtages. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt udgivet en vejledning for

7 informationsaktiviteter i brancheforeninger, hvoraf et kapitel er delvist dedikeret til arbejdet med markedsstatistikker. En gennemgang af kapitlet viser, at VELTEKs markedsstatistik til fulde efterlever konkurrencereglerne, ligesom VELTEKs samlede informationsaktiviteter naturligvis også foregår helt efter reglerne. Nyt fra Elteknisk Sektion VELTEK holder Energistyrelsen til ilden i forhold til EN VELTEK mødtes i midten af januar til møde med Energistyrelsen, som er ansvarlig for produktstandarder under byggevareforordningen (CPR), for at få en status på EN (installationskabler) og implementeringen heraf. Årsagen er, at arbejdet i andre lande er fremskredent. I Sverige eksempelvis er eksempelsamlingen allerede på plads. Energistyrelsen har endnu ikke påbegyndt arbejdet, og tidspunkt for opstart var ikke fastsat på mødetidspunktet. Energistyrelsen melder ud til Branchepanelet, som VELTEK er medlem af, når arbejdet påbegyndes. VELTEK har efter mødet hejst et flag i Det Tekniske Sikkerhedsråd, som hører under Sikkerhedsstyrelsen, for at sikre dialogen mellem Energistyrelsen (produktstandarder) og Sikkerhedsstyrelsen (installationsbekendtgørelser), da synergi mellem områderne er en betingelse for gode og sikre installationer i Danmark. Generalforsamling 2015 VELTEKs ordinæ re generalforsamling afholdes i år i Jylland og vil blive ledet af tidligere bestyrelsesmedlem Asger Bruun-Christensen. Generalforsamlingen og samtlige ordinære generalforsamlinger for VELTEKs sektioner afholdes fredag den 8. maj 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej

8 154, 6000 Kolding. Dagsprogram: Kl Modtagelse og registrering Kl : VELTEK DIGITALs ordinære generalforsamling 2015 Kl : Den Eltekniske Sektions ordinære generalforsamling 2015 Kl : AVA Sektionens ordinære generalforsamling 2015 Kl : Importørsektionens ordinære generalforsamling 2015 Kl ca.17.00: VELTEKs ordinære generalforsamling 2015 Kl Middag med ledsager Pris for deltagelse 1.100,- / pr. person Prisen dækker velkomstdrink, 3-retters middag med vine ad libitum, Kaffe, fri bar og natmad Overnatning på Hotel Koldingfjord inkl. stor morgenbuffet koster kr. 995,-/værelse, som afregnes direkte med hotellet. Tilmelding/betaling for middag senest den 9. marts 2015 Medlemsmøder om det nye lavspændingsdirektiv Lavspæ ndingsdirektivet (LVD) bliver opdateret og fra april 2016 træ der nye og skæ rpede sporbarhedskrav i kraft, som får betydning for mange af VELTEKs medlemmer. Derfor afholdes der medlemsmøder om det reviderede LVD den 23. marts på Sjælland og den 24. marts 2015 i Jylland. På møderne vil chefingeniør Jan Roed fra

9 Sikkerhedsstyrelsen gennemgå de vigtigste ændringer. Tilmelding skal ske senest den 16. marts 2015 til sekretær Vibeke Olufsen, veltek.dk. Husk at angive hvilket møde, du ønsker at deltage i. Mødet den 23. marts 2015 foregår kl hos Siemens, Borupvang 9, 2750 Ballerup, mødelokale 'Dynamoen'. Mødet den 24. marts 2015 foregår kl hos ABB, Håndværkervej 23, 7000 Fredericia. Nyt fra ENS Energistyrelsen afholder informationsmøde om internationale forskningsresultater inden for brint og brændselsceller onsdag den 18. marts. Tilmeldingsfristen er den 9. marts. Af landets 98 kommuner har 62 energispareaktiviteter, der retter sig mod erhvervslivet. Mere end halvdelen af de 62 kommuner forventer stigende aktivitetsniveau fremover, viser en ny undersøgelse fra ENS. Vores forbrug af brænde er stort set uændret. Det samlede forbrug i 2013 er opgjort til 22 PJ, fordelt på husstande. Til sammenligning var forbruget i ,8 PJ. Styrelsens undersøgelse af brændeforbruget indgår i Energistatistik 2013, som du kan se her. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har investeret 273 millioner kroner i fremtidens energiteknologi ved at støtte 49 nye projekter, som skal udvikle og kommercialisere energiteknologiske produkter og løsninger. Blandt de støttede projekter er EnergyLab Nordhavn. Se den fulde liste over støttede projekter. Kort nyt Dagene er talte for Stærkstrømsloven, som den 1. januar 2016 erstattes af Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel, også kaldet Elsikkerhedsloven. Lovforslaget er netop nu ved at blive behandlet politisk. Du kan læse mere her, hvor du også kan finde VELTEKs høringssvar under punktet 'Baggrundsmateriale'. Omsætningen i installationsbranchen vil ifølge TEKNIQ stige med over en millard kroner i 2015, fordi der igen er kommet gang i solcellemarkedet. Det skriver Erhvervsmagasinet Installatør. Stigningen vil ske, fordi der i begyndelsen af februar - efter næsten to og et halvt års ventetid - kom en afklaring på reglerne for støtte til solceller i Danmark. Et årligt forbrug på 50 milliarder kroner til opvarmning, nedkøling, brugsvand, lys og ventilation i offentlige og private bygninger i Danmark kan, ifølge Statens Byggeforskningsinstitut, gennem systematisk energirenovering reduceres med mindst 50 %. Størstedelen af de offentlige og private bygninger herhjemme lever blot op til energiklasse C eller lavere, og intelligent styring af hele bygningens infrastruktur vil derfor kunne give store besparelser, skriver instituttet i rapporten Danske bygningers energibehov i Schneider Electric er blevet kåret til verdens 9. mest bæredygtige selskab. I 2014 rangerede den franske koncern som nummer 10. Schneider Electric Danmark har netop samlet en stor del af sine aktiviteter i et nyt, energirigtigt hovedkvarter i Ballerup. Miljøministeriet har udviklet en række værktøjer, der gør det muligt at beregne et produkts samlede omkostninger over tid. Værktøjerne er målrettet offentlige

10 indkøbere, men kan også benyttes af private virksomheder. Ved at købe produkter med lavt forbrug af eksempelvis el og vand kan miljøet skånes, samtidig med at der spares millioner af kroner. Læs mere og hent værktøjerne her. Ministerierne har sparet godt to procent på energien siden Der er langt op til de 14 %, som skal være en realitet i 2020, og Energistyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe for at få reduceret statens energiforbrug. Branchenyt Mike Doucleff (39) er tiltrådt stillingen som direktør for forretningsudvikling i Schneider Electric Danmark. Han indgår direkte i den danske topledelse og får det overordnede ansvar for at udvikle Schneider Electrics position inden for strategiske kerneområder. Mike Doucleff, der er fra USA, er oprindeligt uddannet elektro-ingeniør og har efterfølgende taget en MBA. Udstationeringen i Danmark er den anden internationale udstationering for amerikaneren. Simon O. Rasmussen (47) er blevet udnævnt til underdirektør i TEKNIQ. Han kom til installatørernes organisation i 2013 som chef for teknisk afdeling. Simon O. Rasmussen har tidligere arbejdet blandt andet som direktør for Danmarks Jægerforbund og forvaltningschef i Skævinge Kommune og bliver en del af TEKNIQs generelle og tværgående ledelse samtidig med, at han fortsætter som leder af den tekniske afdeling. Coferro A/S har ansat Morten Højlund som salgschef. Morten Højlund, som har mere end 25 års erfaring fra elbranchen inden for salg, indkøb og ledelse fra forskellige ansættelser hos grossister og kabelproducenter, har senest ejet og drevet Nordic Cable. Brian Sørensen tiltrådte den 1. februar som ny salgschef for Bygge & Anlæg i Grundfos-koncernens danske

11 salgsselskab, Grundfos DK. Med udnævnelsen får Brian Sørensen det overordnede ansvar for teamets salgsingeniører og det daglige salg til forretningsområdet. Brian Sørensen har været ansat i Grundfos siden 2001, senest som Key Account Manager. Kontakt os, hvis du har en god idé eller en spændende historie til nyhedsbrevet! VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Per Rømer Kofod - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere