Flyt pensionen til Luxembourg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyt pensionen til Luxembourg"

Transkript

1

2 Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel at flytte, men oplysningen er forkert. Siden august 2008 har det været muligt at flytte sin pensionskapital til Luxembourg uden at betale afgift på 60 % til staten. Der er ingen afgift. Afgørende herefter bliver jo så, om der er fordele ved en sådan flytning. Svaret hertil er enkelt: Der er væsentlige fordele. Vi vil i følgende artikelserie skitsere hvad man skal være opmærksom på ved evt. fraflytning, samt de fordele som er forbundet med at flytte sine pensioner til det lille fyrstedømme i hjertet af Europa. Draupnir Investment Advisors Kenneth Bach-Nielsen Senior Partner Jan Thygesen Senior Partner

3 Indholdsfortegnelse Draupnir Investment Advisors... 4 Flyt pensionen til Luxembourg for et bedre afkast... 5 Valg af kapitalforvalter og depotbank... 7 Pas på skatteflugtspakken ved flytning til udlandet populært kaldet lågeskatten Godkendte banker i Luxembourg Flytning til udlandet Det blå EU-sygesikringskort Ophør og genindtræden af fuld skattepligt til den danske stat

4 Om Draupnir Investment Advisors Draupnir Investment Advisors rådgiver danskere om investering af deres pensionsopsparing fra kr Da de fleste af vores kunder har det samme forhold til risiko og forventning til afkast, så har vi udviklet en standard portefølje, som investeringerne tager udgangspunkt i. Endelig investering tilpasses efter aftale. Porteføljen består af en håndfuld fonde/ foreninger, som sikrer en meget bred spredning, så resultatet ikke påvirkes for kraftigt, hvis en fond skulle fejle. Der er løbende udskiftning i hvilke fonde, som der indgår i porteføljen, hvilket sikre et godt afkast. Herunder kan du se resultatet af standard porteføljen for de sidste 3 måneder. Vi kan kontaktes på:

5 Flyt pensionen til Luxembourg - for et bedre afkast Der har siden EU dommen imod Danmark i 2007 samt efter at Danmark i 2008 ved lov godkendte at danske pensioner kan flyttes til udlandet været en god og saglig debat om fordelagtigheden ved flytning. Skat har via deres hjemmeside, udarbejdet reglerne for flytning af pensioner til udlandet. Af Torben Maj, elps.lu Det følgende har til formål at give en kort "guideline" til hvorfor det i nogle tilfælde kan være en fordel at overføre bestående danske pensioner til eksempelvis Luxembourg. Hovedreglen er, at den/de nuværende pension (er) blot overføres til et forsikringsselskab i udlandet men pensionen ændres ikke og følger stadig de danske regler efter flytningen til udlandet. Dette er et lovkrav fra skat i Danmark. Hvorfor bør man flytte? Der kan være mange penge at spare ved at flytte en pensionsordning til udlandet, herunder specielt Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut i Danmark, at det ikke er muligt at flytte, men oplysningen er forkert hvilket er beskrevet på SKATS hjemmeside. Siden august 2008 har det således været muligt at flytte sin pensionskapital til eksempelvis Luxembourg uden at betale afgift på 60 % til den danske stat. Afgørende herefter bliver efterfølgende, om der er fordele ved en sådan flytning. Svaret hertil er enkelt: Der kan være væsentlige fordele uanset om man er bosiddende i Danmark eller i udlandet ved at flytte sin pension(er) til udlandet. Nogle af fordelene er sikre, mens andre er afhængige af hvem der forvalter pensionsformuen sådan er det også i Danmark i dag. Hvis man er godt tilfreds med den måde hvorpå pensionsformuen forvaltes, vil man ofte efter en flytning kunne bevare den samme forvalter efter en flytning som før flytningen. Er man derimod ikke tilfreds forvaltningen, så bør man revurdere, sådan er det også i Danmark i dag. Som udgangspunkt bør værdien af de pensioner som man vælger at flytte til udlandet som hovedregel udgøre 250,000 eller ca. DKK 1,8 million. Dette hvis der skal oprettes et individuelt depot. Har du mindre er der også muligheder. Kontakt venligst Draupnir Investment Advisors for yedrligere info. Her. 1. Den nuværende pension flyttes til udlandet,dvs. den sker ingen ændring i den/de enkelte kontrakter/aftaleforhold.

6 2. Man kan i udlandet, herunder specielt i Luxembourg i væsentligt omfang selv bestemme, hvem der skal forvalte en pensionsformue hvis denne er overført til udlandet og naturligvis afhængig af hvad det enkelte pensionsselskab i udlandet kan tilbyde. En pensionsordning i udlandet er typisk en kombination af, at den/de danske pensioner overføres til et udenlandsk pensionsselskab. De udenlandske pensionsselskaber har igennem deres international netværk adgang til at tilknytte skandinaviske samt internationale banker samt uafhængige forvaltere til at være forvaltere på den danske pension(er) Man kan også selv forvalte sin pensionsordning i udlandet ligesom i Danmark. 3. Alle typer af pensionsordninger i udenlandske forsikringsselskaber skal følge de udenlandske investeringsregler som er forskellige fra de danske investeringsregler. I Danmark skal en pension i et dansk pengeinstitut investeres jf. den danske puljebekendtgørelse og i danske forsikringsselskaber kan pensioner placeres enten med en garanteret rente eller som et unit link opsparing, typisk med et limiteret valg af investeringsforeninger. Dvs. danske pensioner der flyttes til Luxembourg skal følge de Luxembourgske investeringsregler. 4. I forhold til placering i unoterede aktier gælder de samme regler som i Danmark, dette blev bestemt ved lov i December måned Dvs. der er ingen forskel på dette område som selskaberne i udlandet ligeledes skal følge, dvs. maksimal 25% ejerandel. 5. Ligesom danske forsikringsselskaber, som i forhold til de danske investeringsregler kan investere i alle typer af aktiver, så er dette ligeledes muligt i udlandet, herunder Luxembourg. Dette giver en bedre mulighed for diversifikation og dermed en bedre mulighed for på sigt at opnå et bedre afkast via den valgte forvalter samt investeringsstrategi/risiko. 6. Adgangen til danske men også internationale investerings produkter i Luxembourg samt kompetencen på rådgivningen gør, at flytningen af den/de danske pensioner til Luxembourg er attraktivt. 7. I Luxembourg er det muligt at bibeholde de enkelte pensioner som i Danmark, men for at reducere omkostninger i forhold til i Danmark tilbydes det i Luxembourg at alle pensioner samles på en investeringskonto. Dermed opnår man et bedre overblik, lavere omkostninger og en samlet investeringsstrategi. 8. Det er ligeledes muligt at etablere internationale 53A opsparinger i Luxembourg som modsat i Danmark ligeledes giver adgang til at placere efter de Luxembourgske investeringsregler. 9. Hvis man er bosiddende i udlandet så betales der ikke 15,3% PAL beskatning, dette uanset om pensionen er placeret i Danmark eller i udlandet. Sammenfattende fremgår det klart, at flytning af pensionskapital til Luxembourg kan stille pensions opsparen meget bedre end ved bevarelse af kapitalen/opsparingen i Danmark, idet der typisk kan reduceres omkostninger, bedre adgang til forvaltning samt et enkelt overblik hvor pensioner kan samles på en konto.

7 Valg af kapitalforvalter og depotbank Fordelene ved flytning af danske pensioner til Luxembourg er mange, i denne artikel behandler vi de ting man skal være opmærksom på, når man vælger hvem, der skal forvalte pensionsformue og hvilken depotbank man skal betro sine midler.

8 Indledningsvist starter vi med at ridse de væsentlige fordele op, som man opnår ved at flytte sin pension til Luxembourg, uanset om man er bosiddende i Danmark eller i udlandet. Skræddersy sammensætningen af pensionsselskab, kapitalforvalter og depotbank helt efter eget behov I modsætning til at placere sine pensionsmidler i et dansk pengeinstitut eller dansk pensionsselskab, hvor man i mange tilfælde er stavnsbundet til at benytte en på forhånd udvalgt depotbank og forvaltningsstrategi, kan man i Luxembourg få fuld fleksibilitet til at vælge frit fra alle hylder. Man kan med andre ord kombinere disse 3 aktører helt efter egne forudsætninger og ønsker, hvilket kan have væsentlige fordele. Salg / Rådgivning På kapitalforvaltningen kan en uafhængig aktør, der ikke har egne produkter, der skal sælges og hyppigt omsættes være en overvejelse værd, i modsætning til en bank/ salgsorganisation, der jagter kortsigtet transaktionsbaseret indtjening. Typisk vil en eksklusiv uafhængig forvalter også være bedre i stand til at skræddersy en investeringsstrategi tilpasset dine personlige behov i modsætning til store salgsorganisationer, der skal ud og massesælge produkter. Aktiv / Passiv forvaltning Uafhængige kapitalforvaltere gør i mere udbredt grad brug af passive investeringer i form af billige indeksfonde og ETF er (Exchange Traded Funds). Hos Draupnir Investment Advisors deler vi de forskellige markeder op i, hvor effektive de er, siger Jan Thygesen, der er Senior Partner i Draupnir Investment Advisors, som driver uafhængig investeringsrådgivning. Typisk vil en traditionel forvalter som en bank sælge sine egne produkter så som egne investeringsforeninger, og troen på, at én udbyder er den bedste til alle de forskellige aktivklasser er jo i bund og grund lidt naiv. Vi opdeler de forskellige markeder i hvor effektive de er. Effektive markeder kan defineres som markeder hvor en aktiv forvalter kun tilfører marginal værdi, men hvor eksponering mod dette marked stadig er interessant i porteføljesammenhæng. I modsætning hertil tilbyder ineffektive markeder betydelige muligheder for aktive forvaltere og specialister. Hos Draupnir Investment Advisors vurderer vi det som højst usandsynligt, at en aktiv forvalter, der investerer i enkelt aktier i et effektivt marked, kontinuerligt over lang tid kan outperforme et bredt markedsindeks, specielt hvis transaktionsomkostninger og administrationsgebyrer tages i betragtning. Disse aktive forvaltere producerer i mange tilfælde blot ekstra omkostninger i form af administrationsgebyrer samt kurtage for hyppige transaktioner for at sammensætte en portefølje, der kun afviger marginalt fra markedsindekset. På effektive og gennemanalyserede markeder investerer vi udelukkende via ETF er og indeksfonde. ETF er og Indeksfonde er omkostningseffektive, likvide, transparente, og de sikrer trofaste replikationer af markedet, siger Jan Thygesen. Jagt efter afkast / beskyttelse af egenkapital I udarbejdelsen af investeringsstrategien er det vigtigt at få fastlagt den rette risikoprofil,

9 der matcher ens forventning til risiko og afkast. I mange tilfælde påtager investorer sig en uforholdsmæssig stor risiko, som i mange tilfælde slet ikke matcher det konservative stabile afkast som egentligt var ønsket. Hos Draupnir Investment Advisors starter vi med at identificere kundens økonomiske stresstærskel, inden vi overhovedet begynder at sætte tal på det forventede absolutte afkast", siger Jan Thygesen. Det er vigtigt at gøre porteføljen resistent overfor de tab, som vi p.t. oplever særligt på aktiemarkedet. Der er vigtigt at kende risikoprofilen for hver enkelt byggesten i porteføljen, inden den samlede allokering implementeres. Det er det lange seje træk med stabile konservative afkast, hvor man er i stand til at bevare og beskytte egenkapitalen i stressperioderne, der gør forskellen, siger Jan Thygesen. Transaktionsbaseret fee / Performancerelateret fee Der er også en overvejelse værd, hvordan man ønsker at aflønne sin kapitalforvalter for de opnåede resultater. Typisk er bankerne interesserede i at få kunden til at handle så hyppigt som muligt for at generere transaktionsbaseret indtjening til banken, hvorimod uafhængige forvaltere typisk tager et fast administrationsgebyr samt et performancerelateret honorar. "Hovedvægt på performancerelateret aflønning sikrer, at vi har 100% samme agenda som kunden, nemlig at implementere hele den strategiske allokering som omkostningsminimeret, transparent og konfliktfri som muligt", siger Jan Thygesen. Skjulte eller svært gennemskuelige omkostninger / konfliktfri og transparent rådgivning Danske pensionsselskabers udbud af diverse unit-link ordninger kan ligeledes være svært gennemskueligt, specielt på mkostningssiden. Som følge af den aktuelle økonomiske afmatning og det nuværende historisk lave renteniveau, er fokus på at analysere sig igennem spindelvævet af omkostninger, som pensionsselskaberne og bankerne barberer vores pensionsformuer med øget markant. Du bør derfor stille dig yderst kritisk overfor de enorme summer, der flyder fra din pensionsopsparing over til aktionærerne i bankerne, der typisk ejer eller står bag pensionsselskaberne og investeringsoreningerne. Stavnsbinding / Fleksibilitet Fleksibiliteten til løbende at kunne vurdere depotbankens kreditrisiko med muligheden for til en hver tid at udskifte denne uden at skulle skifte pensionsselskab eller forvaltningsstrategi for sine pensioner kan være en fordel. Typisk kan der hos danske pensionsselskaber være tale om en fast samarbejdspartner, som eksempelvis når pensionsselskabet har direkte eller indirekte relationer til depotbanken eller i yderste fald når pensionsselskabet er ejet af depotbanken. Valg af depotbank kan derfor hos de traditionelle aktører ofte være forbundet interne aftaler for, hvad depotbankens ydelser skal koste, og ikke være 100% konflikt fri og i den enkelte kundes interesse. Den finansielle krise har resulteret i behovet for at have muligheden for at vælge den optimale depotbank i stedet for at være stavnsbundet til et pensionsselskabs faste samarbejdspartner.

10 Pas på skatteflugtspakken ved flytning til udlandet populært kaldet lågeskatten Man skal være meget opmærksom på, at der findes en såkaldt skatteflugtspakken populært kaldet lågeskatten, hvis man vil flytte til udlandet. Det vil sige, at der sker en særlig beskatning, når man flytter ud af Danmark. Beskatning ved fraflytning sker forskelligt alt efter, om det er frie midler eller pensionsmidler. Af Michael Nielsen, skatiudlandet.dk

11 FRIE MIDLER: For aktier, anparter, obligationer, erhvervsejendomme o.lign. gælder, at ejeren ved fraflytning beskattes af forskellen mellem købsprisen og den skattemæssige værdi, som værdipapirerne/aktiverne har på fraflytningstidspunktet. Noterede værdipapirer sættes til kursværdien ved fraflytningen. Er der aktier/anparter, der ikke er noteret, sættes værdien typisk til indre værdi. Der kan komme tillæg efter goodwill cirkulæret, hvis resultatet i virksomheden før skat og renter har udviklet sig positivt i de 3 på hinanden følgende år, forud for fraflytning. Man skal være opmærksom på, at hvis man flytter inden 1. december, så er det foregående års regnskab, der lægges til grund. Flytter man i december, er det indeværende års regnskab, der lægges til grund. Danske ejendomme sættes til offentlig værdi. Der opgøres altså en fiktiv fortjeneste på fraflytningstidspunktet, og der skal betales skat af denne fortjeneste. Men man kan søge henstand med selve betalingen. Den beregnede skat resulterer i, at man får en såkaldt henstandssaldo hos SKAT. Denne skal så betales, hvis man sælger aktiverne, hæver udbytte, likviderer m.v. Hvis de pågældende aktiver er faldet i værdi på salgstidspunktet, ift værdien ved fraflytningen, så nedsættes den betalte skat tilsvarende. Flytter man indenfor EU, skal man ikke stille sikkerhed for henstandssaldoen, men det skal man, hvis man flytter udenfor EU. EKSEMPEL: En gift person har aktier, der har en kursværdi på kr ved fraflytning. Den oprindelige anskaffelsessum var kr Der er en fiktiv fortjeneste på kr Af de første kr (for ægtepar) betales 27 % i skat og af resten betales 42 %. Skatten udgør således kr Dette beløb kaldes for henstandssaldoen hos SKAT. VIGTIGT: Husk at søge henstand hos SKAT. Derudover er det særdeles vigtigt, at man hvert år indsender en beholdningsoversigt over de værdipapirer, man har, og som man også havde ved fraflytning. Gør man ikke det eller sendes den for sent udløses skatten, og det kan være katastrofalt. PENSIONSMIDLER: Flytter man til et land, hvor Danmark ikke har ret til at beskatte pensionsudbetalinger, så er man omfattet af skatteflugtspakken. Flytter man derimod til et land, hvor Danmark også har beskatningsretten til pensionsudbetalinger, så kan man undgå at blive efterbeskattes. Da Danmark nu fx også har beskatningsretten til pensionsudbetalinger, hvis man bor i Frankrig eller Spanien, kan man undgå efterbeskatning af pensioner ved flytning fra Danmark til Frankrig/Spanien. I det følgende vil vi gennemgå situationen, hvis man flytter til et land, hvor Danmark ikke har ret til at beskatte pensionsudbetalinger. Danmark kan efterbeskatte særligt store pensionsindbetalinger foretaget i årene inden fraflytning.

12 Der sker ikke efterbeskatning af privattegnede pensioner men udelukkende af pensioner, der er administreret via arbejdsgiver og kun såfremt, indbetalingerne udgør mere end 20 % af gagen (inkl. pensionsindbetalingen). Efterbeskatningen vedrører indbetalinger foretaget i en 5-års periode for lønmodtagere og en 10-års periode for hovedaktionærer før fraflytningen fra Danmark. En eventuel efterbeskatning sker ved, at indkomsten i fraflytningsåret tillægges de beløb, som indbetalingerne har oversteget 20 % af gagen for de enkelte år, og beløbet tillægges 6 % pr. år herudover pålægger skattevæsenet renter, som ikke er fradragsberettiget. Det er særdeles vigtigt at få gennemgået sine pensioner for at sikre, at man ikke får en overordentlig stor efterskat. Efterskatten kan reelt komme over 100 %. Hvornår er man hovedaktionær Man er omfattet af hovedaktionærreglerne, hvis man ejer mindst 25 % af aktierne/ anparterne i et selskab eller har mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet. Man skal være opmærksom på, at man godt kan være omfattet af hovedaktionærreglerne, selvom man ikke selv ejer 25 % af aktierne/ anparterne. Det gælder nemlig de personer, der er nævnt i aktieavancebeskatningslovens 11, og disse er den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre, børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Man er omfattet af skatteflugtspakkens regler for hovedaktionærer, hvis man på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år før fraflytning har været hovedaktionær. Sådan undgås skatteflugtspakken. Hvis man vil undgå at blive ramt af skatteflugtspakken, kan man holde sig til 20 % af lønnen. Pas dog på, hvis du får løn flere steder fra. Det er nemlig sådan, at de 20 % gælder pr. arbejdsgiver. Hvis man har en løn på kr fra arbejdsgiver A og kr fra B, har man en samlet løn på kr % heraf udgør kr Men indbetaler man kr fra arbejdsgiver A, bliver man alligevel ramt af skatteflugtspakken, fordi man kun måtte indbetale 20 % af lønnen fra denne arbejdsgiver, altså kr (20 % af kr ). Man er således nødt til at fordele pensionsindbetalingerne med 20 % pr. arbejdsgiver, for ikke at blive efterbeskattet. Ønsker man at indbetale mere end 20 % af sin løn, skal man have lagt en skriftlig indbetalingsstrategi i tide, og der er mange faldgruber, men i mange tilfælde er det muligt at undgå efterbeskatning. Mere information Vi samarbejder med Draupnir Investment Advisors vedr rådgivning af Luxembourg interesserede. Udfyld dine kontaktdetaljer og vi vil sende et samlet mini kompendium med informationer til dig med punkter fra den kommende artikelserien.

13 Godkendte banker i Luxembourg For at kunne udbyde og forvalte danske pensionsordninger skal der være en godkendelse til dette i Danmark. Godkendte forvaltere kan ses på Finanstilsynets hjemmeside. For at kunne udbyde og forvalte danske pensionsordninger skal der være en godkendelse til dette i Danmark. Godkendte forvaltere kan ses på Finanstilsynets hjemmeside. Højeste sikkerhed De pensionsordninger som udbydes er en kombination mellem bank og forsikring, og giver kunden endnu højere sikkerhed end de traditionelle danske pensioner. Kort fortalt bliver pensionskapitalen nemlig pakket ind i en godkendt forsikring og efterfølgende forvaltet af en bank enten i Danmark eller i udlandet. depotordning eller kontantordning afhængig af risikovillighed. Forsikringsløsning I forsikringsselskabet står valget mellem rateforsikring, livrenter og/eller kapitalforsikring som enten kan placeres i en traditionel ordning med garanteret rente eller en unitlink ordning også her afhængig af risikovillighed. For at kunne udbyde pensionsløsninger i Danmark skal man være godkendt af Finanstilsynet. Bankløsning I pengeinstituttet har valget stået mellem rateopsparing og/eller kapitalopsparing som enten kunne foretages i puljeordning,

14 Her en kort liste af banker og forsikringsselskaber som er godkendt i Danmark. Nordnet Bank AB (Sverige), ordningsnr (kapitalpension) og (ratepension). Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger. Altraplan Luxembourg S.A. (Luxemburg), (kapitalpension), (pensionsordning med løbende udbetaling) og ordningsnr (ratepension.) Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger. Er godkendt til aldersforsikringer (både private og arbejdsgiveradministreret) med ordningsnr Hansard Europe Limited (Irland), ordningsnr (pensionsordning med løbende udbetaling). Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger. Swiss Life S.A (Luxembourg), ordningsnr (kapitalpension, privattegnet). ING Life Luxembourg S.A, (Luxembourg), ordningsnr (Ratepension) og ordningsnr (pensionsordning med løbende udbetalinger). Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger. Mandatum Life (Finland), ordningsnr (Ratepension) ordningsnr (pensionsordning med løbende udbetalinger). Er godkendt til privattegnet ordning.

15 Flytning til udlandet Hvis du skal flytte til udlandet, skal du før afrejsen - anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt. Enhver der flytter til udlandet skal registreres som udrejst i CPR. Ophold på mindre end seks måneder Hvis du ikke opholder dig mere end seks måneder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog normalt, at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke, hvis boligen fx er fremlejet, lånt eller lejet ud. Hvis du ikke har fuld rådighed over boligen, kan kommunen dog lave en konkret vurdering af, om du kan blive boende, og altså stadig være registreret med bopæl i Danmark. Hjemme i weekender og ferier Hvis du på grund af arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, har du også ret til at forblive registreret her i landet. Samme regel gælder for din ægtefælle/ samlever og børn, hvis de er fulgt med til udlandet. Det er alene kommunens afgørelse ud fra et samlet skøn, om man kan forblive registreret i Danmark ved ophold i udlandet på mere end 6 mdr. Som hovedregel er det primært faggrupper (fx lastbilchauffører) der oftest er hjemme i weekends, der opfylder kriterierne, når kommunen skønner i konkrete sager. Det er en god idé at lade sig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til. Flytning i udlandet Hvis du skifter adresse i udlandet har du ret, men ikke pligt, til at få den nye udlandsadresse registreret i det danske folkeregister. Du skal give besked om adresseændringen til folkeregisteret i din oprindelige fraflytningskommune i Danmark, f.eks. pr. mail, brev eller telefax. Adresseændringen skal indeholde følgende: dit fulde navn dit personnummer din gamle adresse i udlandet din nye adresse i udlandet dato for flytning. Når Folkeregisteret har modtaget ovenstående oplysninger, har de mulighed for at registrere din nye adresse.

16 Det blå EU-sygesikringskort Hvis du er dansk pensionist og bor i et EU-/EØS-land eller Schweiz er du ikke automatisk dækket af sygesikringen. Du kan imidlertid søge om at blive omfattet af sygesikringen i dit bopælsland for Danmarks regning. Hvis du opfylder betingelserne, får du et blåt sygesikringskort. Hvad er betingelserne for at få et blåt sygesikringskort? Du kan få et blåt sygesikringskort, hvis du allerede er sygeforsikret i dit bopælsland for dansk regning, dvs. at du har fået en blanket E121DK, som er blevet påtegnet af myndighederne i dit bopælsland. Betingelserne for at få en blanket E121DK og et blåt sygesikringskort er: at du er bosat i et EU/EØS-land eller Schweiz. at du ikke er lønmodtager. at du ikke er selvstændig erhvervsdrivende. at du modtager social pension eller tjenestemandspension fra Danmark. at du ikke modtager pension fra det land, du bor i. at du ikke har været pensionsforsikret længere tid i et eller flere andre EUlande end i Danmark, bortset fra dit bopælsland. Hvad giver det blå sygesikringskort dig ret til? Med det blå sygesikringskort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig, hvis du midlertidigt opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, herunder i Danmark. Dvs., at behovet for sygehjælp opstår under opholdet. Hvis du får brug for sygehjælp, skal du vise det blå EU-sygesikringskort. Du får sygehjælpen på samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig midlertidigt i. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet. Familiemedlemmer Dine familiemedlemmer har også mulighed for at få et blåt sygesikringskort. Bopæl i Norge, Sverige, Island eller Finland Der er indgået en særlig aftale mellem de nordiske lande om ikke at anvende blanket E121DK. Det vil sige, at du kan få et blåt sygesikringskort, selvom du ikke har fået udstedt en blanket E121DK, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, som er beskrevet ovenfor. Hvis du flytter tilbage til Danmark Hvis du flytter tilbage til Danmark, er det vigtigt, at du oplyser Pensionsstyrelsen om, at du er flyttet, og at du har været sygeforsikret for dansk regning (Dvs., at du har haft en blanket E121DK og/eller et blåt sygesikringskort). Pensionister bosat uden for EU/EØS og Schweiz Hvis du er dansk pensionist og er bosat uden for EU/EØS og Schweiz, skal du selv sørge for sygeforsikring.

17 Hvor henvender man sig? Pensionsstyrelsen behandler ansøgninger om ret til sygesikringsydelser, hvis du er pensionist bosat inden for EU/EØS eller Schweiz. Fra den har Pensionsstyrelsen kompetence til at udstede det blå sygesikringskort til pensionister og deres familiemedlemmer, der opfylder betingelserne. Hvis du opfylder betingelserne, vil vi udstede et blåt EU-sygesikringskort og sende det til dig. Hvis du er dansk pensionist og bosat uden for EU/EØS og Schweiz, skal du selv sørge for sygeforsikring. Pensionsstyrelsen International Førtidspension og Udenlandsk Pension Njalsgade 72 C DK-2300 København S International førtidspension: tlf Udenlandsk pension: tlf. +45

18 Ophør og genindtræden af fuld skattepligt til den danske stat. Det er en udbredt opfattelse, at man ikke behøver betale skat til den danske stat, hvis man ikke bor i Danmark. Skatteretten er imidlertid en del mere nuanceret på dette område. Det er videre kendetegnende også for denne del af skatteretten, at reglerne er meget komplekse og baseret på en række vage og elastiske udsagn i lovgivningen. Dette bevirker, at afgørelsen af skattepligtspørgsmålet ofte beror på en helt konkret vurdering i den enkelte sag, hvor det er meget vigtigt, hvordan man argumenterer over for SKAT. Af Torben Bagge, Advokat (H) I Advokatfirmaet har vi de senere år oplevet et stadig stigende antal sager, hvor SKAT påstår, at den pågældende skatteyder er fuld skattepligtig til den danske stat. Det er ikke sjældent, at sagerne drejer sig om betydelige beløb, da SKAT ofte rejser sagerne flere år efter, at den pågældende person selv mente, at skattepligten til Danmark var ophørt. En del af vores klienter er blevet overrasket over, hvor meget der skal til for, at skattepligten til den danske stat ophører, samt hvor nemt man kan risikere at havne i en situation, hvor skattepligten til den danske stat er genindtrådt, selvom man fortsat bor i udlandet. Fraflytning Når man flytter fra Danmark, ophører ens skattepligt ikke alene som følge af fraflytningen. Det kræves videre, at man har opgivet sin bopæl. Har man en helårsbolig til rådighed i Danmark er det helt klare udgangspunkt, at man ikke i skattelovgivningens forstand har opgivet sin bopæl med den effekt, at man fortsat er fuld skattepligtig til den danske stat. Dette uanset, at man ikke længere opholder sig i landet som følge af, at man er flyttet til et andet land. Et sommerhus, eller sågar et værelse stillet til rådighed af den nærmeste familie, kan efter omstændighederne betyde, at bopælen og dermed skattepligt til Danmark ikke er opgivet. Dette beror på en konkret vurdering. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er afgørende, hvem der ejer den pågældende bolig, da det eneste, der har relevans i forhold til, om man har opgivet sin bopæl, er, om man har rådighed over boligen. Som udgangspunkt anses en ejendom ejet af en samlever, ægtefælle eller et selskab, i hvilket skatteyderen er hovedaktionær, for stillet til rådighed. Dette medmindre der foreligger særlige forhold i den konkrete sag. Ejer man en helårsbolig mv., anses rådigheden over ejendommen som udgangspunkt for ophørt, hvis boligen udlejes i mindst 3 år, uopsigeligt fra udlejers side. En nyere kendelse fra Landsskatteretten har tilladt ophør af skattepligt ved kortere udlejning, men hvor andre vægtige momenter talte for ophør af skattepligt. Det bemærkes hertil, at man vil være begrænset

19 skattepligtig, såfremt man oppebærer en indkomst fra ejendommen beliggende i Danmark. Såfremt man ikke ønsker at udleje sin bolig, men i stedet vil forsøge at sælge den, kan en konkret vurdering ligeledes føre til, at bopælen anses for opgivet. Et moment, som her tillægges betydning, er hvilke salgsbestræbelser, man har foretaget sig, og f.eks. hvorvidt man har tømt boligen for indbo. Anses skattepligten til Danmark for ophørt, kan dette i sig selv udløse beskatning. I forhold til en række aktiver anses ophør af skattepligt som ensbetydende med, at de pågældende aktiver er solgt til værdien på fraflytningstidspunktet. Tilbageflytning Når man er fraflyttet, og dermed har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark, opstår spørgsmålet om, hvilken tilknytning man derefter kan have til Danmark, før den fulde skattepligt atter indtræder. Det har i den forbindelse stor betydning, om man på ny erhverver fast ejendom i Danmark, som er til ens egen rådighed. Såfremt man har erhvervet en fast ejendom i Danmark, som er til ens egen rådighed, (gen)indtræder skattepligten allerede, når man tager ophold her i landet, dog kun såfremt opholdet ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende. Efter praksis er opholdet ikke kortvarigt, såfremt det tidsmæssigt uafbrudt strækker sig over mere end 3 måneder, eller såfremt opholdene sammenlagt strækker sig over mere end 180 dage inden for 12 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de 180 dage måles på en rullende 12 måneders periode, og ikke inden for hvert kalenderår. Man skal videre være opmærksom på, at man ved beregningen af de henholdsvis 3 måneder og 180 dage skal medtage alle dage, hvor man har været i Danmark, også selvom man måtte ankomme et minut før midnat, eller omvendt rejser et minut efter midnat. Skatterådet har en i et svar fra 2012 fastslået, at den omtalte 3-måneders periode afbrydes allerede ved et par ugers ferie i et andet land. Man bør i den forbindelse sikre sig dokumentation for, at man reelt har været ude af landet; eventuelt i form af kreditkortog/eller mobiltelefonforbrug. Det er meget vigtigt, at de kortvarige ophold i Danmark alene må være på grund af ferie eller lignende. Har man bolig til rådighed i Danmark, vil den fulde skattepligt som udgangspunkt genindtræde, hvis man arbejder under sit ophold i Danmark, idet enhver form for arbejde i princippet er uforenligt med betingelsen ferie eller lignende. Dog er der efter nyeste praksis åbnet mulighed for, at enkeltstående sporadiske indtægtsgivende aktiviteter kan udføres under opholdet i Danmark, uden at den fulde skattepligt indtræder som følge heraf. SKAT har i en opfølgning på Stephen Kinnock-sagen og Camilla Vest-sagen opstillet den rettesnor, at op til ti dages enkeltstående arbejdsopgaver inden for en 12 månedersperiode, i praksis vil accepteres, med mindre arbejdsopgaverne er udtryk for et fast mønster, eller at opgaverne i væsentligt omfang retter sig mod Danmark. En nyere landskatteretskendelse kan endvidere formentlig tages til indtægt for, at den blotte vedligeholdelse af færdigheder, f.eks. en koncertpianists øvelse på klaveret under ferieophold i Danmark, ikke er at anse for andet end ferie eller lignende. Praksis synes meget restriktiv, og det er svært at indrette sig med sikkerhed for, at der ikke vil indtræde skattepligt særligt hvis der arbejdes under opholdet i Danmark.

20 Såfremt man ikke har erhvervet en fast ejendom i Danmark, som er til ens egen rådighed, (gen)indtræder skattepligten kun, såfremt man faktisk har opholdt sig i landet i 6 måneder i sammenhæng. I den forbindelse skal man medregne kortvarige ophold i udlandet pga. ferie eller lignende. Der findes særlige gunstigere regler for turister, men de kan næppe finde anvendelse på tidligere danskere, som må anses for at have støre tilknytning til Danmark, end en almindelig turist. Når skattepligten (gen)indtræder som følge af ophold, sker det med tilbagevirkende kraft fra opholdets begyndelse. Det kan derfor få uoverskuelige konsekvenser, hvis man ikke overholder reglerne minutiøst. Sammenfatning Sammenfattende kan man sige, at reglerne om indtræden og ophør af fuld skattepligt til Danmark både er teknisk vanskelige og indeholder utallige nuancer. Da reglerne samtidigt er ekstremt vigtige at påse for at undgå ubehagelige konsekvenser, må det klart anbefales, at man sætter sig godt ind i dem, før man overvejer at foretage yderligere faktiske skridt mod en til- eller fraflytning samt ved ophold i landet. Da hver enkelt sag skal vurderes helt konkret, og da vurderingen af, om der er en bopæl til rådighed i Danmark, ofte foretages som en samlet vurdering, hvori også den sociale, økonomiske og familiære tilknytning til Danmark kan være afgørende, vil det normalt være tilrådeligt at konsultere en professionel rådgiver, inden man overvejer til- eller fraflytning. I den forbindelse skal muligheden for at opnå et såkaldt bindende svar fra SKAT nævnes. Konkret har enhver skatteyder, mod et mindre gebyr på p.t. 300 kr., mulighed for at få SKAT til at tage konkret stilling til de skattemæssige konsekvenser af et givent scenarie; herunder om skattepligten til Danmark vil ophøre eller genindtræde. Det kan generelt anbefales at anmode om et bindende svar i forbindelse med til- og fraflytning. Dette særligt fordi et bindende svar kan forebygge en senere skattesag og dermed sikre, at skatteyders og SKATs opfattelse af retsstillingen er enslydende allerede inden der handles. I modsat fald risikeres det, at SKAT flere år efter opstarter en skattesag, der potentielt kan være særdeles økonomisk byrdefuld. Da man ved et bindende svar får svar, som man råber i skoven, er det tillige tilrådeligt at konsultere en professionel rådgiver, der kan assistere med at udarbejde det bindende svar; dette da svaret alene er gyldigt, såfremt de opstillede forudsætninger er korrekte. I mange tilfælde kan det således anbefales at tage en professionel rådgiver med på råd, og ofte kan det tillige være relevant at indhente et bindende svar fra SKAT, så man kan nyde sit liv i udlandet uden frygt for en ubehagelig overraskelse. Dette kompendium er udgivet af: Draupnir Investment Advisors

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere