Sundhedspakke Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen."

Transkript

1 Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen

2

3 Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen

4 Indhold Sundhedspakken kort fortalt 3 Regeringens initiativer 4 1. Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde 7 2. Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne Kommunerne skal forebygge unødvendige indlæggelser En samlet handlingsplan for psykiatrien Livstruende kræft- og hjertesygdomme pakkeforløb og ny kræftplan Udvidet frit sygehusvalg og fair konkurrence sætter patienten i centrum National handlingsplan for forebyggelse Ny patientombudsmand skal give patienterne nem og hurtig klageadgang 29 Bilag 1 National handlingsplan for forebyggelse 31

5 Sundhedspakken kort fortalt Regeringen har, siden vi trådte til, gennemført væsentlige forbedringer af det danske sundhedsvæsen. Danskerne har i dag et offentligt finansieret sundhedstilbud, som de kan være langt mere tilfredse med end det tilbud, som gjaldt anno I 2001 overtog vi et sundhedsvæsen, hvor patienterne måtte acceptere, at systemet bestemte vilkårene, hvor patienterne ikke havde andet valg end at stå i kø til sygehusbehandling, og hvor kun dem med tegnebogen i orden havde mulighed for at komme foran i køen. I dag har vi et sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient er omdrejningspunktet. Vi har taget et reelt livtag med mange af de udfordringer og problemer, som vi overtog i 2001: Patienterne har udvidet frit sygehusvalg og kan fravælge lang ventetid uanset pengepung. Det har næsten danskere benyttet sig af. Der er ansat ekstra sygeplejersker og læger. Behandlingen af livstruende sygdomme er forbedret markant, bl.a. med store investeringer i nyt udstyr og med indførelsen af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet, der sikrer patienterne hurtige og sammenhængende behandlingsforløb. Ni ud af ti patienter er tilfredse med deres indlæggelse på et sygehus. De gode resultater på sundhedsområdet er et resultat af nytænkning og bedre organisering, men også af, at regeringen har tilført betydelige ekstra ressourcer og samtidig stillet krav om, hvad der skal leveres for pengene. I 2002 indførte vi det udvidede frie sygehusvalg, og alle patienter fik dermed en ny og væsentlig rettighed til at fravælge ventetid i det offentlige system, når ventetiden oversteg to måneder og siden oktober 2007 én måned. De offentlige sygehuse fik samtidig en ny tilskyndelse til at nedbringe ventetiden på behandling. Ordningen har således været en dobbelt gevinst for patienterne. Fra starten har det været regeringens mål, at sundhedsvæsenet skal tilbyde patienterne reelle valgmuligheder og indrettes med udgangspunkt i den enkelte patient. Regeringen lægger finansiering bag sine løfter og initiativer på sundhedsområdet. I 2010 vil sundhedsvæsenet råde over mere end 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med Alene fra 2009 til 2010 sikrer økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner en vækst i vores sundhedsvæsen på ca. 1,8 mia. kr. Vi er godt på vej til at nå regeringens mål om et dansk sundhedssystem i verdensklasse. Med kommunalreformen har vi fået fem stærke sundhedsregioner og 98 kommuner med vigtige opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Det har lagt et solidt fundament for at tage det næste store skridt mod et moderne sundhedssystem. Regeringen præsenterer nu en samlet sundhedspakke, hvor patienten er omdrejningspunktet hele vejen gennem sundhedsvæsenet. Vi tegner et nyt Danmarkskort af topmoderne sygehuse. Vi sikrer danskerne behandling af høj international standard. Vi sætter ind med en forebyggelseshandlingsplan. Og vi styrker patienternes rettigheder. Samtidig har konkurrencen om patienterne skabt en positiv spiral, der har ført til en ændret tankegang og en højere produktivitet i det danske sundhedsvæsen. 3

6 Regeringens initiativer Regeringens ambition med den indsats, der nu sættes i gang, er, at danskerne om ti år skal kunne påregne tre års ekstra levetid i forhold til i dag. Det vil vi gøre ved hjælp af følgende initiativer/pejlemærker: 1. Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde. Regeringen har i kvalitetsfonden afsat 25 mia. kr. som ekstra løft til sygehusinvesteringer. Med regional egenfinansiering bliver de samlede investeringer på 40 mia. kr. Det er den største samlede investeringssatsning på sygehusområdet nogensinde. Den nye sygehusstruktur i Danmark samler den specialiserede behandling på færre sygehuse for at sikre rutine og faglig bæredygtighed. Det skal sikre patienterne en sammenhængende behandling af høj international standard. I takt med samlingen af den specialiserede behandling på færre sygehuse skal der ske en udbygning og styrkelse af de nære tilbud og af beredskabet i yderområder. 2. Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne. Den statslige aktivitetspulje har været en stor succes. Flere bliver behandlet hurtigere. Fremover skal de statslige aktivitetsmidler i endnu højere grad sikre patienterne hurtigere behandling og kortere ventetider. Derfor skal puljen fremover først og fremmest belønne behandling af ekstra patienter. Styringen af regionerne og regionernes styring af sygehusene skal ændres, så den fremover i højere grad baseres på de resultater, der giver mere sundhed for pengene. Den viden, vi har om forskelle mellem sygehusenes resultater, skal bruges til at forbedre indsatsen. Og regeringen vil mindske dokumentationsbyrden for sundhedspersonalet, så en større del af arbejdstiden kan anvendes på patienterne. 3. Kommunerne skal have fokus på god pleje, der forebygger unødvendige indlæggelser. Der er betydelig forskel på antallet af genindlæggelser på tværs af kommuner. Det illustrerer, at mange kommuner har et potentiale for at forbedre indsatsen og lære af de bedste kommuner. Både for den enkelte og for samfundet er det bedst, hvis vi formår at forebygge sygdom og unødvendige indlæggelser på sygehus. Regeringen vil derfor øge den kommunale aktivitetsfinansiering af sundhedsvæsenet. Det vil give de enkelte kommuner en større tilskyndelse til at levere en effektiv plejeindsats. Det vil ikke mindst være til gavn for ældre medicinske patienter. 4. En samlet handlingsplan for psykiatrien. Siden 2001 er der bl.a. oprettet flere enestuer i psykiatrien, aktiviteterne i børne- og ungdomspsykiatrien er steget, og retspsykiatrien er blevet styrket og udbygget. Men der er brug for en fortsat styrkelse af indsatsen. Mange danskere rammes af psykisk sygdom med konsekvenser for dem selv og deres familie til følge. Regeringen vil derfor præsentere en samlet handlingsplan, som styrker både den behandlingspsykiatriske indsats i regionerne og den kommunale socialpsykiatri i de kommende år. Handlingsplanen bygger bl.a. på den nationale strategi for psykiatri, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort for nyligt. Med planen vil vi nedbringe omfanget og sværhedsgraden af psykiske lidelser, sikre bedre tilgængelighed til det psykiatriske behandlingssystem og levere mere effektiv diagnostik og behandling samt rehabilitering af høj kvalitet med sammenhæng på tværs af den regionale og kommunale indsats. Vi vil drøfte planen med satspuljepartierne i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for

7 5. Livstruende kræft- og hjertesygdomme pakkeforløb og ny kræftplan. Mennesker med livstruende sygdomme skal have en tryg behandling af høj kvalitet. Regeringen har igangsat en række markante initiativer for at styrke indsatsen mod livstruende sygdomme senest med indførelse af effektive pakkeforløb. Regeringen vil fortsætte arbejdet med at sikre patienterne en optimal behandling. Det første skridt tages allerede dette efterår, hvor Sundhedsstyrelsen kommer med sin udmelding om specialeplanlægningen, som vil sikre, at kræftbehandlingen bliver samlet på de enheder, der har grundlag for at levere de bedste resultater. Herefter vil Sundhedsstyrelsen gå i gang med udarbejdelsen af en ny kræftplan, som vil være klar i Kræftplan III vil følge op på den meget succesfulde Kræftplan II fra Udvidet frit sygehusvalg og fair konkurrence sætter patienten i centrum. Private sygehuse er et værdifuldt og fleksibelt supplement til behandling på offentlige sygehuse. For patienterne er det således i dag uden betydning om behandlingen udføres privat eller på et offentligt sygehus, så længe kvaliteten er i orden. Men fair konkurrence er en forudsætning for, at vi opnår mest sundhed for pengene. Regeringen vil som aftalt med Danske Regioner udmelde et katalog af referencetakster i oktober 2009 til brug for forhandlingerne mellem Danske Regioner og de private sygehuse om afregningspriserne under det udvidede frie sygehusvalg fra 1. januar Regeringen vil samtidig for at fremme fair konkurrence og effektiv ressourceudnyttelse opfordre regionerne til i højere grad at gøre brug af udbud på strategisk udvalgte sygehusydelser. 7. Handlingsplan for forebyggelse. Regeringen følger målrettet op på rapporten fra Forebyggelseskommissionen. Som led i skattereformen bliver afgifterne på bl.a. tobak, chokolade og sukkervarer hævet fra 1. januar Og der bliver indført en helt ny afgift på mættet fedt. Regeringen vil desuden bl.a. tage initiativ til en forhøjelse af aldersgrænsen for køb af drikkevarer med en høj alkoholprocent fra 16 til 18 år, indføre en aldersgrænse på 18 år for køb af smertestillende håndkøbsmedicin og indføre krav om billedadvarselsmærkning på tobakspakker. Regeringen vil herudover løbende arbejde for strammere fælles europæiske regler for tilsætningsstoffer til tobak og for en forøgelse af minimumsafgiften på tobaksvarer i EU. Regeringens forebyggelsesplan indeholder i alt 30 konkrete initiativer. 8. Ny patientombudsmand skal give patienterne nem og hurtig klageadgang. Regeringen vil skabe et enklere og smidigere patientklagesystem en patientombudsmand. Det skal forbedre patienternes klagemuligheder og systematisk opsamle patienternes erfaringer og bruge dem til at forbedre sundhedsvæsenet. Patienterne skal have en udvidet adgang til at klage over tilsidesættelse af deres patientrettigheder mv. Regeringen vil des - uden samle en række funktioner, som f.eks. opgaver i relation til utilsigtede hændelser, hos den nye patientombudsmand. Regeringens sundhedspakke indeholder konkrete initiativer, som vil give væsentlige forbedringer af sundhedsvæsenet. Samtidig lægger sundhedspakken også en række spor for den videre udvikling af sundhedsvæsenet. Regeringen vil fortsætte de seneste otte års linje med en høj prioritering af sundhedsvæsenet. 5

8 Uddrag af regeringens resultater på sundhedsområdet siden 2001 Sundhedsvæsenet har været et af de væsentligste fokusområder siden Der kan fremhæves en række positive resultater af indsatsen: Flere rettigheder og patienten i fokus Udvidet frit valg, hvis ventetiden på offentlige sygehuse overstiger én måned. Retten til udvidet frit valg er blevet benyttet af næsten patienter siden Ret til hurtig undersøgelse og behandling inden for to måneder for psykisk syge børn og unge. Fra 2010 vil retten til hurtig behandling også gælde for voksne psykisk syge, der er henvist til psykiatrisk behandling. Udvidelse af patientforsikringsordningen til også at omfatte bl.a. privatpraktiserende læger og private sygehuse. Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, hvis de tilbydes samtlige medarbejdere i virksomheden. Bedre information til patienten som følge af oprettelse af patientkontorer i alle regioner og krav om hurtig information om tid og sted for sygehusbehandling, ventetider på andre sygehuse mv. Flere behandlinger og operationer, mindre ventetid samt nye tilbud I 2008 blev der på sygehusene behandlet flere personer end i 2002 og opereret flere personer end i Ventetiderne er blevet reduceret med næsten 1/3 fra 2001 til Der er sket en markant udbygning af antal hospicepladser, og antallet øges stadig. Flere læger og sygeplejersker I 2008 rådede sygehusene over ekstra læger i forhold til 2001 svarende til en stigning på 27 pct. Forbedret sammenhæng i patientforløbene og bedre kvalitet i kræftbehandlingen Indførelse af pakkeforløb med akut handling og klar besked for livstruende kræft- og hjertesygdomme. Pakkeforløbene har forbedret overlevelseschancerne. Siden 2003 har patienter, der lider af en livstruende sygdom, f.eks. kræft, og som af den behandlende læge ikke kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen, kunnet få en second opinion og dermed efter en konkret vurdering muligheden for henvisning til eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet. Målrettede forbedringer til de kroniske og medicinske patienter bl.a. en forbedret kronikerindsats for i alt 590 mio. kr. i og en øget intensiv kapacitet for 100 mio. kr. i Flere midler og fokus på sygehusenes indsats I 2010 vil sundhedsvæsenet råde over ca. 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med 2001, heraf skønnes ca. 16 mia. kr. at vedrøre sygehusvæsenet. Fokus på sygehusenes reelle indsats med indførelse af takststyring og oprettelse af meraktivitetspuljen. Meraktivitetspuljen vil i 2010 udgøre ca. 2,6 mia. kr. En forbedret struktur Nedlæggelse af amterne og samling af ansvaret for sygehusvæsenet hos fem stærke sundhedsregioner. Oprettelse af 98 kommuner med øget ansvar for sundhed og forebyggelse og indførelse af kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Forebyggelse I dag er 23 pct. af befolkningen på 15 år og derover daglige rygere mod 30 pct. i Andelen af danskere, der dagligt er udsat for passiv rygning på enten uddannelsesinstitutionen eller arbejdet, er faldet fra ca. 20 pct. i 2006 til ca. 5 pct. i I 2008 rådede sygehusene over ekstra sygeplejersker i forhold til 2001 svarende til en stigning på 9 pct. 6

9 Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde De fleste af Danmarks sygehuse er bygget for mere end år siden. En stor del er fra før Anden Verdenskrig. Bygningerne lever flere steder ikke op til moderne krav. En modernisering af de fysiske rammer er en forudsætning for, at vi kan komme videre mod et sundhedsvæsen i verdensklasse. Regeringen investerer nu i en helt ny og moderne sygehusstruktur i Danmark. Den hidtidige indsats strukturkommission og kommunalreform Ved regeringens tiltræden stod det klart, at der var behov for ændringer af sygehusvæsenet, herunder sygehusstrukturen. Regeringen nedsatte derfor i starten af 2002 et rådgivende udvalg, som bl.a. skulle beskrive, vurdere og stille forslag om reformer og ændringer af sundheds- og (især) sygehusvæsenets struktur. Det rådgivende udvalg pegede på, at den medicinsk-teknologiske udvikling havde trukket i retning af, at kravene til befolkningsunderlaget for at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed på sygehusområdet var øget. Forslagene fra det rådgivende udvalg blev inddraget i Strukturkommissionens arbejde, og rapporten fra udvalgsarbejdet og kommissionens betænkning lagde et fagligt fundament for kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar mia. kr. til nye moderne sygehuse Med de overordnede rammer på plads kan vi nu sætte konkrete initiativer i gang. Det er den største samlede investeringssatsning på sygehusområdet nogensinde. Med den store investeringssatsning fører vi en helt ny sygehusstruktur ud i livet med specialiserede akutsygehuse over hele landet, der med moderne og gode fysiske rammer kan sikre behandling af høj kvalitet. Fremover skal den specialiserede behandling samles på færre sygehuse. Det er nødvendigt at samle flere behandlinger på færre enheder for at sikre kvaliteten og de faglige standarder, udnytte fordele ved specialisering samt sikre en optimal anvendelse af ressourcerne, herunder knappe personalemæssige ressourcer. Samlingen på færre enheder vil bl.a. sikre rutine og faglig bæredygtighed, og dermed en højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen samt bedre sammenhæng i patientforløbene. Der er evidens for, at øvelse gør mester. Et eksempel er samlingen af behandlingen af patienter med tykog endetarmskræft. Tidligere var behandlingen spredt ud over hele landet, hvilket førte til, at der ikke blev opnået tilstrækkelig rutine på baggrund af mange operationer på den enkelte afdeling. Nu er antallet af operationssteder mere end halveret, og andelen af patienter, der er i live efter fem år, er steget markant. Samtidig med at vi bygger nyt og moderniserer eksisterende bygninger, forbedrer vi rammerne for en god anvendelse af ressourcerne. Regeringen har med kvalitetsfonden afsat 25 mia. kr. som ekstra løft til sygehusinvesteringer frem til Med regional egenfinansiering bliver de samlede investeringer på 40 mia. kr. 7

10 Det nye Danmarkskort skal sikre høj kvalitet i behandlingen I prioriteringen af investeringerne har regeringen baseret sig på rådgivning og anbefalinger fra en række danske og internationale eksperter på sundhedsområdet samlet i det såkaldte ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer (Erik Juhl-udvalget). Med den første investeringsudmelding i januar 2009 blev der sat navn på 11 konkrete sygehusprojekter, heraf er ni somatiske og to psykiatriske sygehusprojekter. Dermed er vi parate til at sætte konkrete adresser på den fremtidige sygehusstruktur i Danmark på akutområdet, jf. kort. Der udestår kun at få en ny struktur i Region Sjælland på plads. Der er her positive signaler fra regionen, der giver grundlag for at tro, at de sidste placeringer kan komme på plads i løbet af Der vil inden for de 40 mia. kr. også være midler til sjællandske investeringsprojekter, der flugter med principperne for den nye sygehusstruktur. Med ekspertpanelets netop afsluttede screening som led i anden investeringsrunde kan der nu sættes navn på yderligere fire store projekter: Gødstrup, Aabenraa, Hillerød og Bispebjerg (både somatik og psykiatri). Der er således givet grønt lys for følgende nybyggerier og moderniseringer: Akutsygehuse: Et nyt sygehus i Aalborg Øst Universitetshospital i Århus nybyggeri ved Skejby Hospital Regionshospitalet Viborg udbygning og modernisering Et nyt hospital i Gødstrup ved Herning Aabenraa Sygehus udbygning og modernisering Et nyt universitetshospital i Odense Kolding Sygehus udbygning og modernisering Slagelse Sygehus etablering af en ny fælles akutmodtagelse Rigshospitalet udbygning med en ny nordfløj mv. Herlev Hospital udbygning og modernisering Hvidovre Hospital udbygning og modernisering Et nyt Hillerød Hospital Bispebjerg Hospital udbygning og modernisering. Projektet omfatter også psykiatri Psykiatrien: Slagelse Sygehus samling af psykiatri samt ny sikringsafdeling Sct. Hans Hospital udbygning og modernisering Bispebjerg Hospital udbygning og modernisering 8

11 Den fremtidige akutsygehusstruktur i Danmark Sygehus Vendsyssel, Hjørring Bornholm Hospital Sygehus Thy-Mors, Thisted Nyt sygehus i Aalborg Øst Herlev Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Randers Nyt regionshospital i Gødstrup Regionshospitalet i Horsens Det nye Universitetshospital i Århus Hillerød Hospital Esbjerg Sygehus Kolding Sygehus Slagelse Sygehus+?+? +?+? Nyt Universitetshospital i Odense Aabenraa Sygehus Nykøbing F. Sygehus Antal indbyggere pr. km Note: Placeringen af to akutsygehuse i Region Sjælland udestår. 9

12 Med de prioriterede projekter er der langt overvejende tale om nybyggeri, enten som tilbygning til eksisterende sygehuse eller som helt nye byggerier. Hvis man medregner Skejby ved Århus, har fem af de store projekter karakter af barmarks -projekter: Aalborg, Skejby (ved Århus), Gødstrup (ved Herning), Odense og Hillerød. Det er nu op til regionerne at få udarbejdet konkrete byggeplaner, så byggerierne kan komme i gang. For de 11 projekter, der blev udmeldt af regeringen i januar 2009, er regeringen på grundlag af indstilling fra ekspertpanelet, klar med endelige tilsagn, så snart regionerne har udarbejdet de konkrete byggeprojekter inden for de fastlagte økonomiske rammer for projekterne. Ekspertpanelet skal foretage en samlet indstilling til regeringen i den anden investeringsrunde i november 2010, hvor de før-screenede projekter indgår, og hvor der også er mulighed for at prioritere projekter i Region Sjælland, forudsat regionen har fået sin sygehusplan på plads. Gevinsterne ved en forbedret ressourceanvendelse vil blive omsat til øget aktivitet og nye behandlinger på sygehusene i takt med, at gevinsterne realiseres. Et sikkerhedsnet af hurtig hjælp og nære tilbud Befolkningens tryghed for at modtage god, hurtig og kvalificeret behandling skal fastholdes i takt med den nye sygehusstruktur særligt i områder, hvor samlingen af den specialiserede behandling vil betyde længere afstand til et sygehus. For patienten er det afgørende så hurtigt som muligt at få den rigtige behandling af høj kvalitet. Derfor skal patienten have en tidlig og ikke mindst rigtig vurdering af tilstand og behov og derefter hen på det rigtige sygehus med en behandling af høj kvalitet. Derfor skal der ske en udbygning og styrkelse af den præhospitale indsats og af de nære tilbud. Regeringen lægger stor vægt på, at vi samtidig med det ambitiøse nye Danmarkskort lægger et fintmasket net ud, hvor vi styrker trygheden og nærheden. Der er allerede gode eksempler på, at man effektivt udnytter de personalemæssige ressourcer ved udbygget brug af telemedicinske løsninger mellem akutbiler/ ambulancer og sygehusene. På den måde kan de reddere, der når først frem til skadesstedet, kommunikere med eksperter, hvorefter eksperterne træder til med yderligere hjælp, hvis det er påkrævet. Disse erfaringer bør udbygges. Ligeledes kan der i områder med store afstande til fælles akutmodtagelser etableres skadeklinikker, der med en bredere personaleindsats kan behandle mindre skader. En række sygehuse vil også selvom de ikke har en fælles akutmodtagelse fortsat få en funktion i den samlede sygehusstruktur. For en række sygehuse kan der således tænkes opretholdt planlagt behandling, f.eks. på bestemte kirurgiske områder. Og i nogle tilfælde med mulighed for visiterede medicinske patienter. Sådanne løsninger med hel eller delvis bevarelse af ikke-akutte sygehusfunktioner på en række sygehuse vil i det enkelte område skulle ses i sammenhæng med et akutberedsskab med hurtig udrykning og yderligere helt lokale skadestilbud, der kan bidrage til det samlede beredskab. Det vil tage et antal år at etablere den nye sygehusstruktur og gennemføre de store investeringsprojekter med nye fælles akutmodtagelser. Derfor skal der i den samlede planlægning findes løsninger, så de kommende års omstilling og indfasning af den fremtidige sygehusstruktur sker på en sådan måde, at der igennem hele omstillingsperioden og overalt i landet sikres hurtig hjælp og lægeassistance, så trygheden fastholdes. 10

13 Sådanne overvejelser vil f.eks. være relevante for sygehusbetjeningen i det nordvestjyske område. Her vil den nuværende akutfunktion på hospitalet i Holstebro blive opretholdt. Beslutninger om den langsigtede tilrettelæggelse af det samlede akutberedskab vil basere sig på, at det nye akuthospital i Gødstrup er fuldt funktionsdygtigt, og at der er etableret et fuldt ud effektivt og trygt fremskudt akutberedskab, f.eks. i form af en lægebetjent skadesklinik i eller omkring Lemvig som supplement til et dækkende ambulanceberedskab, med mulighed for helikopterindsats. Selvom etableringen af den nye sygehusstruktur i praksis vil ske over en længere årrække i takt med, at de nye eller moderniserede sygehuse færdiggøres, er det vigtigt, at planerne for den sideløbende udbygning på det præhospitale område tidligt bliver helt konkrete, så alle ved, hvordan strukturen bliver. Det er en forudsætning for kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggeri, at regionerne udarbejder klare, detaljerede og realistiske planer for udviklingen af den præhospitale indsats. Regeringen har for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag igangsat et udvalgsarbejde, hvor også Lægeforeningen og sygeplejerskerne er inviteret med, som nøje skal overveje den fremtidige indsats. Sammen med de regionale planer for udvikling af beredskabet og de nære tilbud giver det grundlaget for at kortlægge de eventuelt hvide pletter i akutdækningen, som skal dækkes bedre fremadrettet. Med finanslovaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der afsat 350 mio. kr. ekstra til den præhospitale indsats. 250 mio. kr. med fokus på udkantsområder med store afstande og 100 mio. kr. til en helikopterordning bl.a. med fokus på øer og udkantsområder. Partierne skal nærmere drøfte anvendelsen af de afsatte midler. 11

14 Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne Regeringen overtog i 2001 et sundhedsvæsen, hvor ventetiden var lang, hvor der ikke var nok synlighed om de gode præstationer, og hvor der ikke var tilstrækkelig fokus på at lære af og belønne de resultater, der gør en forskel for patienterne. Den hidtidige indsats meraktivitetspuljen har forbedret behandling og ventetider Vi er allerede godt på vej. Den statslige meraktivitetspulje er en nyskabelse i styringen af sygehusvæsenet. Det har været en succes. Det er lykkedes at ændre tankesættet i sygehusvæsenet ved at sætte fokus på at skabe resultater og belønne de gode præstationer og sikre, at pengene i højere grad går til de sygehuse, der behandler patienterne. Meraktivitetspuljen har bidraget til behandling af flere patienter og kortere ventetider, og den er kommet både kirurgiske og medicinske patienter til gode. Sygehusene har øget produktiviteten. Fra 2003 til 2007 er produktiviteten øget gennemsnitligt med knap 2 pct. årligt. Men der er tegn på, at flere af de ekstra penge, vi hvert år afsætter til sygehusene, i stadigt stigende omfang bruges på at se patienterne flere gange frem for at se flere nye patienter. Og mange medicinske afdelinger oplever et stigende antal svingdørspatienter, der vil være hjulpet bedre uden for sygehusene. Det er ikke den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcerne. Tilsvarende er der fortsat store forskelle på, hvor effektive sygehusene er. Og selv på regionsniveau kan der konstateres en forskel i sygehusenes produktivitet på næsten 10 pct. mellem den region, hvor produktiviteten er lavest og den region, hvor produktiviteten er højest. Det indikerer et potentiale for yderligere forbedringer, jf. tabel 1. Figur 1. Udvikling i aktivitet og ventetider. Dage Indeks = 2001 = Ventetid (venstre akse) Aktivitet (højre akse) Note: Som følge af konflikten i foråret 2008 steg ventetiderne med godt 15 dage til en ventetid på ca. 70 dage i juli/august Fra september 2008 er ventetiderne dog reduceret igen, men samlet set har konflikten bevirket, at den gennemsnitlige ventetid i 2008 var længere end i

15 Tabel 1. Produktivitetsudvikling i regionerne, årligt fra 2003 til 2007 Region (niveau) Hovedstaden 2,2 1,9 1,9 0,1 1,5 96 Sjælland 1,6-0,3 1,6 1,5 1,1 100 Syddanmark 2,7 2,4 2,1 1,0 2,1 104 Midtjylland 2,8 2,1 1,4 2,4 2,2 104 Nordjylland 2,8 1,9 2,7 4,2 2,9 95 Hele landet 2,4 1,8 1,9 1,4 1,9 100 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (september 2009): Løbende opgørelse af produktivitet i sygehussektoren fjerde delrappport. Mere fokuseret meraktivitetspulje Regeringen ønsker at revitalisere meraktivitetspuljen og samtidig at synliggøre de gode præstationer på de offentlige sygehuse. Statslige aktivitetsmidler skal i endnu højere grad sikre patienterne hurtigere behandling og kortere ventetider. Derfor skal puljen først og fremmest belønne behandling af ekstra patienter. Det skal ske ved fra 2011 at ændre vilkårene for optjening af aktivitetsmidler, så antallet af behandlede patienter får større vægt i afregningen af sygehusene. Målet er korte og effektive behandlingsforløb for patienterne og færre unødvendige indlæggelser og kontakter med sundhedsvæsenet. I sammenhæng med en forhøjelse af den kommunale medfinansiering, der vil tilskynde kommunerne til at reducere antallet af genindlæggelser, aflastes sygehusene, så de specialiserede ressourcer forbeholdes de patienter, der har behov for sygehusbehandling. De gode resultater skal frem i lyset Regeringen vil yderligere synliggøre de gode præstationer og dem, der leverer gode resultater til gavn for patienterne. Regeringen vil ændre styringen af regionerne og regionernes styring af sygehusene, så den fremover i højere grad baseres på de resultater, der giver mere sundhed for pengene. Regeringen ønsker således at bygge videre på det tankesæt, der ligger bag meraktivitetspuljen og den aktivitetsbaserede kommunale medfinansiering. Det skal ske ved at opstille resultatmål, der kan understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne. Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner og KL fremover opstille mål for mere effektive patientforløb i form af: En øget anvendelse af ambulant behandling. Kortere indlæggelsestider/accelererede patientforløb. Færre genindlæggelser. Målene skal fastlægges ud fra, at alle regioner og sygehuse skal nærme sig bedste praksis på de pågældende områder. Der kan således i dag fortsat konstateres et potentiale på tværs af regionerne med hensyn til anvendelsen af f.eks. ambulant behandling, jf. boks 1. 13

16 Boks 1. Mål for anvendelse af ambulante behandlinger Målet om f.eks. en øget anvendelse af ambulant behandling skal ses i sammenhæng med, at ambulant behandling generelt er mere omkostningseffektivt end behandling under indlæggelse. Andelen af ambulant behandling er steget siden 2001, men mulighederne er langt fra udtømt. En øget anvendelse af ambulant behandling på de områder, hvor det er muligt, vil bidrage til en bedre anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer. Ser man på 18 operationer, der er særligt velegnede til at foregå ambulant fremgår det, at andelen af ambulante behandlinger er øget gradvist fra ca. 75 pct. i 2002 til ca. 82 pct. i 2008, jf. tabel a. Tabel a. Andelen af behandlinger foretaget ambulant, Hele landet Anm.: Andel ambulante operationer blandt 18 operationer særligt velegnede til dagkirurgi. De 18 operationer er vægtet med deres andel på landsplan. Der er desuden forskelle på tværs af regionerne med hensyn til hyppigheden af anvendelsen af ambulant behandling, som i sig selv indikerer et potentiale for en øget anvendelse. Region Syddanmark havde med 83 pct. den højeste andel af ambulante behandlinger, mens Region Sjælland lå på 80 pct., jf. tabel b. Tabel b. Andelen af behandlinger foretaget ambulant fordelt på regioner, pct. Region 2008 Hovedstaden 81 Sjælland 80 Syddanmark 83 Midtjylland 82 Nordjylland 81 Hele landet 82 Anm.: Andel ambulante operationer blandt 18 operationer særligt velegnede til dagkirurgi. De 18 operationer er vægtet med deres andel på landsplan. 14

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2010 2 Kolofon Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering II

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2009

Aftale om regionernes økonomi for 2009 Regeringen Danske Regioner 14. juni 2008 Aftale om regionernes økonomi for 2009 1. Indledning Regeringen og Danske Regioner ønsker fortsat fornyelse og udvikling af et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk Illustration Ugeskrift for Læger Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 fokus 2169 Psykiatrien vinder valget Skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2011

Aftale om regionernes økonomi for 2011 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Indledning Sundhedsområdet er højt prioriteret. I 2010 råder sundhedsvæsenet over mere end 21 mia. kr. ekstra sammenlignet

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Regeringens hilsen ved Danske Regioners generalforsamling 2012 Tid og sted: 12. april 2012 kl. 10.00-10.25 på

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere