Sundhedspakke Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen."

Transkript

1 Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen

2

3 Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen

4 Indhold Sundhedspakken kort fortalt 3 Regeringens initiativer 4 1. Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde 7 2. Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne Kommunerne skal forebygge unødvendige indlæggelser En samlet handlingsplan for psykiatrien Livstruende kræft- og hjertesygdomme pakkeforløb og ny kræftplan Udvidet frit sygehusvalg og fair konkurrence sætter patienten i centrum National handlingsplan for forebyggelse Ny patientombudsmand skal give patienterne nem og hurtig klageadgang 29 Bilag 1 National handlingsplan for forebyggelse 31

5 Sundhedspakken kort fortalt Regeringen har, siden vi trådte til, gennemført væsentlige forbedringer af det danske sundhedsvæsen. Danskerne har i dag et offentligt finansieret sundhedstilbud, som de kan være langt mere tilfredse med end det tilbud, som gjaldt anno I 2001 overtog vi et sundhedsvæsen, hvor patienterne måtte acceptere, at systemet bestemte vilkårene, hvor patienterne ikke havde andet valg end at stå i kø til sygehusbehandling, og hvor kun dem med tegnebogen i orden havde mulighed for at komme foran i køen. I dag har vi et sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient er omdrejningspunktet. Vi har taget et reelt livtag med mange af de udfordringer og problemer, som vi overtog i 2001: Patienterne har udvidet frit sygehusvalg og kan fravælge lang ventetid uanset pengepung. Det har næsten danskere benyttet sig af. Der er ansat ekstra sygeplejersker og læger. Behandlingen af livstruende sygdomme er forbedret markant, bl.a. med store investeringer i nyt udstyr og med indførelsen af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet, der sikrer patienterne hurtige og sammenhængende behandlingsforløb. Ni ud af ti patienter er tilfredse med deres indlæggelse på et sygehus. De gode resultater på sundhedsområdet er et resultat af nytænkning og bedre organisering, men også af, at regeringen har tilført betydelige ekstra ressourcer og samtidig stillet krav om, hvad der skal leveres for pengene. I 2002 indførte vi det udvidede frie sygehusvalg, og alle patienter fik dermed en ny og væsentlig rettighed til at fravælge ventetid i det offentlige system, når ventetiden oversteg to måneder og siden oktober 2007 én måned. De offentlige sygehuse fik samtidig en ny tilskyndelse til at nedbringe ventetiden på behandling. Ordningen har således været en dobbelt gevinst for patienterne. Fra starten har det været regeringens mål, at sundhedsvæsenet skal tilbyde patienterne reelle valgmuligheder og indrettes med udgangspunkt i den enkelte patient. Regeringen lægger finansiering bag sine løfter og initiativer på sundhedsområdet. I 2010 vil sundhedsvæsenet råde over mere end 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med Alene fra 2009 til 2010 sikrer økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner en vækst i vores sundhedsvæsen på ca. 1,8 mia. kr. Vi er godt på vej til at nå regeringens mål om et dansk sundhedssystem i verdensklasse. Med kommunalreformen har vi fået fem stærke sundhedsregioner og 98 kommuner med vigtige opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Det har lagt et solidt fundament for at tage det næste store skridt mod et moderne sundhedssystem. Regeringen præsenterer nu en samlet sundhedspakke, hvor patienten er omdrejningspunktet hele vejen gennem sundhedsvæsenet. Vi tegner et nyt Danmarkskort af topmoderne sygehuse. Vi sikrer danskerne behandling af høj international standard. Vi sætter ind med en forebyggelseshandlingsplan. Og vi styrker patienternes rettigheder. Samtidig har konkurrencen om patienterne skabt en positiv spiral, der har ført til en ændret tankegang og en højere produktivitet i det danske sundhedsvæsen. 3

6 Regeringens initiativer Regeringens ambition med den indsats, der nu sættes i gang, er, at danskerne om ti år skal kunne påregne tre års ekstra levetid i forhold til i dag. Det vil vi gøre ved hjælp af følgende initiativer/pejlemærker: 1. Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde. Regeringen har i kvalitetsfonden afsat 25 mia. kr. som ekstra løft til sygehusinvesteringer. Med regional egenfinansiering bliver de samlede investeringer på 40 mia. kr. Det er den største samlede investeringssatsning på sygehusområdet nogensinde. Den nye sygehusstruktur i Danmark samler den specialiserede behandling på færre sygehuse for at sikre rutine og faglig bæredygtighed. Det skal sikre patienterne en sammenhængende behandling af høj international standard. I takt med samlingen af den specialiserede behandling på færre sygehuse skal der ske en udbygning og styrkelse af de nære tilbud og af beredskabet i yderområder. 2. Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne. Den statslige aktivitetspulje har været en stor succes. Flere bliver behandlet hurtigere. Fremover skal de statslige aktivitetsmidler i endnu højere grad sikre patienterne hurtigere behandling og kortere ventetider. Derfor skal puljen fremover først og fremmest belønne behandling af ekstra patienter. Styringen af regionerne og regionernes styring af sygehusene skal ændres, så den fremover i højere grad baseres på de resultater, der giver mere sundhed for pengene. Den viden, vi har om forskelle mellem sygehusenes resultater, skal bruges til at forbedre indsatsen. Og regeringen vil mindske dokumentationsbyrden for sundhedspersonalet, så en større del af arbejdstiden kan anvendes på patienterne. 3. Kommunerne skal have fokus på god pleje, der forebygger unødvendige indlæggelser. Der er betydelig forskel på antallet af genindlæggelser på tværs af kommuner. Det illustrerer, at mange kommuner har et potentiale for at forbedre indsatsen og lære af de bedste kommuner. Både for den enkelte og for samfundet er det bedst, hvis vi formår at forebygge sygdom og unødvendige indlæggelser på sygehus. Regeringen vil derfor øge den kommunale aktivitetsfinansiering af sundhedsvæsenet. Det vil give de enkelte kommuner en større tilskyndelse til at levere en effektiv plejeindsats. Det vil ikke mindst være til gavn for ældre medicinske patienter. 4. En samlet handlingsplan for psykiatrien. Siden 2001 er der bl.a. oprettet flere enestuer i psykiatrien, aktiviteterne i børne- og ungdomspsykiatrien er steget, og retspsykiatrien er blevet styrket og udbygget. Men der er brug for en fortsat styrkelse af indsatsen. Mange danskere rammes af psykisk sygdom med konsekvenser for dem selv og deres familie til følge. Regeringen vil derfor præsentere en samlet handlingsplan, som styrker både den behandlingspsykiatriske indsats i regionerne og den kommunale socialpsykiatri i de kommende år. Handlingsplanen bygger bl.a. på den nationale strategi for psykiatri, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort for nyligt. Med planen vil vi nedbringe omfanget og sværhedsgraden af psykiske lidelser, sikre bedre tilgængelighed til det psykiatriske behandlingssystem og levere mere effektiv diagnostik og behandling samt rehabilitering af høj kvalitet med sammenhæng på tværs af den regionale og kommunale indsats. Vi vil drøfte planen med satspuljepartierne i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for

7 5. Livstruende kræft- og hjertesygdomme pakkeforløb og ny kræftplan. Mennesker med livstruende sygdomme skal have en tryg behandling af høj kvalitet. Regeringen har igangsat en række markante initiativer for at styrke indsatsen mod livstruende sygdomme senest med indførelse af effektive pakkeforløb. Regeringen vil fortsætte arbejdet med at sikre patienterne en optimal behandling. Det første skridt tages allerede dette efterår, hvor Sundhedsstyrelsen kommer med sin udmelding om specialeplanlægningen, som vil sikre, at kræftbehandlingen bliver samlet på de enheder, der har grundlag for at levere de bedste resultater. Herefter vil Sundhedsstyrelsen gå i gang med udarbejdelsen af en ny kræftplan, som vil være klar i Kræftplan III vil følge op på den meget succesfulde Kræftplan II fra Udvidet frit sygehusvalg og fair konkurrence sætter patienten i centrum. Private sygehuse er et værdifuldt og fleksibelt supplement til behandling på offentlige sygehuse. For patienterne er det således i dag uden betydning om behandlingen udføres privat eller på et offentligt sygehus, så længe kvaliteten er i orden. Men fair konkurrence er en forudsætning for, at vi opnår mest sundhed for pengene. Regeringen vil som aftalt med Danske Regioner udmelde et katalog af referencetakster i oktober 2009 til brug for forhandlingerne mellem Danske Regioner og de private sygehuse om afregningspriserne under det udvidede frie sygehusvalg fra 1. januar Regeringen vil samtidig for at fremme fair konkurrence og effektiv ressourceudnyttelse opfordre regionerne til i højere grad at gøre brug af udbud på strategisk udvalgte sygehusydelser. 7. Handlingsplan for forebyggelse. Regeringen følger målrettet op på rapporten fra Forebyggelseskommissionen. Som led i skattereformen bliver afgifterne på bl.a. tobak, chokolade og sukkervarer hævet fra 1. januar Og der bliver indført en helt ny afgift på mættet fedt. Regeringen vil desuden bl.a. tage initiativ til en forhøjelse af aldersgrænsen for køb af drikkevarer med en høj alkoholprocent fra 16 til 18 år, indføre en aldersgrænse på 18 år for køb af smertestillende håndkøbsmedicin og indføre krav om billedadvarselsmærkning på tobakspakker. Regeringen vil herudover løbende arbejde for strammere fælles europæiske regler for tilsætningsstoffer til tobak og for en forøgelse af minimumsafgiften på tobaksvarer i EU. Regeringens forebyggelsesplan indeholder i alt 30 konkrete initiativer. 8. Ny patientombudsmand skal give patienterne nem og hurtig klageadgang. Regeringen vil skabe et enklere og smidigere patientklagesystem en patientombudsmand. Det skal forbedre patienternes klagemuligheder og systematisk opsamle patienternes erfaringer og bruge dem til at forbedre sundhedsvæsenet. Patienterne skal have en udvidet adgang til at klage over tilsidesættelse af deres patientrettigheder mv. Regeringen vil des - uden samle en række funktioner, som f.eks. opgaver i relation til utilsigtede hændelser, hos den nye patientombudsmand. Regeringens sundhedspakke indeholder konkrete initiativer, som vil give væsentlige forbedringer af sundhedsvæsenet. Samtidig lægger sundhedspakken også en række spor for den videre udvikling af sundhedsvæsenet. Regeringen vil fortsætte de seneste otte års linje med en høj prioritering af sundhedsvæsenet. 5

8 Uddrag af regeringens resultater på sundhedsområdet siden 2001 Sundhedsvæsenet har været et af de væsentligste fokusområder siden Der kan fremhæves en række positive resultater af indsatsen: Flere rettigheder og patienten i fokus Udvidet frit valg, hvis ventetiden på offentlige sygehuse overstiger én måned. Retten til udvidet frit valg er blevet benyttet af næsten patienter siden Ret til hurtig undersøgelse og behandling inden for to måneder for psykisk syge børn og unge. Fra 2010 vil retten til hurtig behandling også gælde for voksne psykisk syge, der er henvist til psykiatrisk behandling. Udvidelse af patientforsikringsordningen til også at omfatte bl.a. privatpraktiserende læger og private sygehuse. Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, hvis de tilbydes samtlige medarbejdere i virksomheden. Bedre information til patienten som følge af oprettelse af patientkontorer i alle regioner og krav om hurtig information om tid og sted for sygehusbehandling, ventetider på andre sygehuse mv. Flere behandlinger og operationer, mindre ventetid samt nye tilbud I 2008 blev der på sygehusene behandlet flere personer end i 2002 og opereret flere personer end i Ventetiderne er blevet reduceret med næsten 1/3 fra 2001 til Der er sket en markant udbygning af antal hospicepladser, og antallet øges stadig. Flere læger og sygeplejersker I 2008 rådede sygehusene over ekstra læger i forhold til 2001 svarende til en stigning på 27 pct. Forbedret sammenhæng i patientforløbene og bedre kvalitet i kræftbehandlingen Indførelse af pakkeforløb med akut handling og klar besked for livstruende kræft- og hjertesygdomme. Pakkeforløbene har forbedret overlevelseschancerne. Siden 2003 har patienter, der lider af en livstruende sygdom, f.eks. kræft, og som af den behandlende læge ikke kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen, kunnet få en second opinion og dermed efter en konkret vurdering muligheden for henvisning til eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet. Målrettede forbedringer til de kroniske og medicinske patienter bl.a. en forbedret kronikerindsats for i alt 590 mio. kr. i og en øget intensiv kapacitet for 100 mio. kr. i Flere midler og fokus på sygehusenes indsats I 2010 vil sundhedsvæsenet råde over ca. 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med 2001, heraf skønnes ca. 16 mia. kr. at vedrøre sygehusvæsenet. Fokus på sygehusenes reelle indsats med indførelse af takststyring og oprettelse af meraktivitetspuljen. Meraktivitetspuljen vil i 2010 udgøre ca. 2,6 mia. kr. En forbedret struktur Nedlæggelse af amterne og samling af ansvaret for sygehusvæsenet hos fem stærke sundhedsregioner. Oprettelse af 98 kommuner med øget ansvar for sundhed og forebyggelse og indførelse af kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Forebyggelse I dag er 23 pct. af befolkningen på 15 år og derover daglige rygere mod 30 pct. i Andelen af danskere, der dagligt er udsat for passiv rygning på enten uddannelsesinstitutionen eller arbejdet, er faldet fra ca. 20 pct. i 2006 til ca. 5 pct. i I 2008 rådede sygehusene over ekstra sygeplejersker i forhold til 2001 svarende til en stigning på 9 pct. 6

9 Et nyt Danmarkskort af moderne sygehuse den største investering nogensinde De fleste af Danmarks sygehuse er bygget for mere end år siden. En stor del er fra før Anden Verdenskrig. Bygningerne lever flere steder ikke op til moderne krav. En modernisering af de fysiske rammer er en forudsætning for, at vi kan komme videre mod et sundhedsvæsen i verdensklasse. Regeringen investerer nu i en helt ny og moderne sygehusstruktur i Danmark. Den hidtidige indsats strukturkommission og kommunalreform Ved regeringens tiltræden stod det klart, at der var behov for ændringer af sygehusvæsenet, herunder sygehusstrukturen. Regeringen nedsatte derfor i starten af 2002 et rådgivende udvalg, som bl.a. skulle beskrive, vurdere og stille forslag om reformer og ændringer af sundheds- og (især) sygehusvæsenets struktur. Det rådgivende udvalg pegede på, at den medicinsk-teknologiske udvikling havde trukket i retning af, at kravene til befolkningsunderlaget for at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed på sygehusområdet var øget. Forslagene fra det rådgivende udvalg blev inddraget i Strukturkommissionens arbejde, og rapporten fra udvalgsarbejdet og kommissionens betænkning lagde et fagligt fundament for kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar mia. kr. til nye moderne sygehuse Med de overordnede rammer på plads kan vi nu sætte konkrete initiativer i gang. Det er den største samlede investeringssatsning på sygehusområdet nogensinde. Med den store investeringssatsning fører vi en helt ny sygehusstruktur ud i livet med specialiserede akutsygehuse over hele landet, der med moderne og gode fysiske rammer kan sikre behandling af høj kvalitet. Fremover skal den specialiserede behandling samles på færre sygehuse. Det er nødvendigt at samle flere behandlinger på færre enheder for at sikre kvaliteten og de faglige standarder, udnytte fordele ved specialisering samt sikre en optimal anvendelse af ressourcerne, herunder knappe personalemæssige ressourcer. Samlingen på færre enheder vil bl.a. sikre rutine og faglig bæredygtighed, og dermed en højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen samt bedre sammenhæng i patientforløbene. Der er evidens for, at øvelse gør mester. Et eksempel er samlingen af behandlingen af patienter med tykog endetarmskræft. Tidligere var behandlingen spredt ud over hele landet, hvilket førte til, at der ikke blev opnået tilstrækkelig rutine på baggrund af mange operationer på den enkelte afdeling. Nu er antallet af operationssteder mere end halveret, og andelen af patienter, der er i live efter fem år, er steget markant. Samtidig med at vi bygger nyt og moderniserer eksisterende bygninger, forbedrer vi rammerne for en god anvendelse af ressourcerne. Regeringen har med kvalitetsfonden afsat 25 mia. kr. som ekstra løft til sygehusinvesteringer frem til Med regional egenfinansiering bliver de samlede investeringer på 40 mia. kr. 7

10 Det nye Danmarkskort skal sikre høj kvalitet i behandlingen I prioriteringen af investeringerne har regeringen baseret sig på rådgivning og anbefalinger fra en række danske og internationale eksperter på sundhedsområdet samlet i det såkaldte ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer (Erik Juhl-udvalget). Med den første investeringsudmelding i januar 2009 blev der sat navn på 11 konkrete sygehusprojekter, heraf er ni somatiske og to psykiatriske sygehusprojekter. Dermed er vi parate til at sætte konkrete adresser på den fremtidige sygehusstruktur i Danmark på akutområdet, jf. kort. Der udestår kun at få en ny struktur i Region Sjælland på plads. Der er her positive signaler fra regionen, der giver grundlag for at tro, at de sidste placeringer kan komme på plads i løbet af Der vil inden for de 40 mia. kr. også være midler til sjællandske investeringsprojekter, der flugter med principperne for den nye sygehusstruktur. Med ekspertpanelets netop afsluttede screening som led i anden investeringsrunde kan der nu sættes navn på yderligere fire store projekter: Gødstrup, Aabenraa, Hillerød og Bispebjerg (både somatik og psykiatri). Der er således givet grønt lys for følgende nybyggerier og moderniseringer: Akutsygehuse: Et nyt sygehus i Aalborg Øst Universitetshospital i Århus nybyggeri ved Skejby Hospital Regionshospitalet Viborg udbygning og modernisering Et nyt hospital i Gødstrup ved Herning Aabenraa Sygehus udbygning og modernisering Et nyt universitetshospital i Odense Kolding Sygehus udbygning og modernisering Slagelse Sygehus etablering af en ny fælles akutmodtagelse Rigshospitalet udbygning med en ny nordfløj mv. Herlev Hospital udbygning og modernisering Hvidovre Hospital udbygning og modernisering Et nyt Hillerød Hospital Bispebjerg Hospital udbygning og modernisering. Projektet omfatter også psykiatri Psykiatrien: Slagelse Sygehus samling af psykiatri samt ny sikringsafdeling Sct. Hans Hospital udbygning og modernisering Bispebjerg Hospital udbygning og modernisering 8

11 Den fremtidige akutsygehusstruktur i Danmark Sygehus Vendsyssel, Hjørring Bornholm Hospital Sygehus Thy-Mors, Thisted Nyt sygehus i Aalborg Øst Herlev Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Randers Nyt regionshospital i Gødstrup Regionshospitalet i Horsens Det nye Universitetshospital i Århus Hillerød Hospital Esbjerg Sygehus Kolding Sygehus Slagelse Sygehus+?+? +?+? Nyt Universitetshospital i Odense Aabenraa Sygehus Nykøbing F. Sygehus Antal indbyggere pr. km Note: Placeringen af to akutsygehuse i Region Sjælland udestår. 9

12 Med de prioriterede projekter er der langt overvejende tale om nybyggeri, enten som tilbygning til eksisterende sygehuse eller som helt nye byggerier. Hvis man medregner Skejby ved Århus, har fem af de store projekter karakter af barmarks -projekter: Aalborg, Skejby (ved Århus), Gødstrup (ved Herning), Odense og Hillerød. Det er nu op til regionerne at få udarbejdet konkrete byggeplaner, så byggerierne kan komme i gang. For de 11 projekter, der blev udmeldt af regeringen i januar 2009, er regeringen på grundlag af indstilling fra ekspertpanelet, klar med endelige tilsagn, så snart regionerne har udarbejdet de konkrete byggeprojekter inden for de fastlagte økonomiske rammer for projekterne. Ekspertpanelet skal foretage en samlet indstilling til regeringen i den anden investeringsrunde i november 2010, hvor de før-screenede projekter indgår, og hvor der også er mulighed for at prioritere projekter i Region Sjælland, forudsat regionen har fået sin sygehusplan på plads. Gevinsterne ved en forbedret ressourceanvendelse vil blive omsat til øget aktivitet og nye behandlinger på sygehusene i takt med, at gevinsterne realiseres. Et sikkerhedsnet af hurtig hjælp og nære tilbud Befolkningens tryghed for at modtage god, hurtig og kvalificeret behandling skal fastholdes i takt med den nye sygehusstruktur særligt i områder, hvor samlingen af den specialiserede behandling vil betyde længere afstand til et sygehus. For patienten er det afgørende så hurtigt som muligt at få den rigtige behandling af høj kvalitet. Derfor skal patienten have en tidlig og ikke mindst rigtig vurdering af tilstand og behov og derefter hen på det rigtige sygehus med en behandling af høj kvalitet. Derfor skal der ske en udbygning og styrkelse af den præhospitale indsats og af de nære tilbud. Regeringen lægger stor vægt på, at vi samtidig med det ambitiøse nye Danmarkskort lægger et fintmasket net ud, hvor vi styrker trygheden og nærheden. Der er allerede gode eksempler på, at man effektivt udnytter de personalemæssige ressourcer ved udbygget brug af telemedicinske løsninger mellem akutbiler/ ambulancer og sygehusene. På den måde kan de reddere, der når først frem til skadesstedet, kommunikere med eksperter, hvorefter eksperterne træder til med yderligere hjælp, hvis det er påkrævet. Disse erfaringer bør udbygges. Ligeledes kan der i områder med store afstande til fælles akutmodtagelser etableres skadeklinikker, der med en bredere personaleindsats kan behandle mindre skader. En række sygehuse vil også selvom de ikke har en fælles akutmodtagelse fortsat få en funktion i den samlede sygehusstruktur. For en række sygehuse kan der således tænkes opretholdt planlagt behandling, f.eks. på bestemte kirurgiske områder. Og i nogle tilfælde med mulighed for visiterede medicinske patienter. Sådanne løsninger med hel eller delvis bevarelse af ikke-akutte sygehusfunktioner på en række sygehuse vil i det enkelte område skulle ses i sammenhæng med et akutberedsskab med hurtig udrykning og yderligere helt lokale skadestilbud, der kan bidrage til det samlede beredskab. Det vil tage et antal år at etablere den nye sygehusstruktur og gennemføre de store investeringsprojekter med nye fælles akutmodtagelser. Derfor skal der i den samlede planlægning findes løsninger, så de kommende års omstilling og indfasning af den fremtidige sygehusstruktur sker på en sådan måde, at der igennem hele omstillingsperioden og overalt i landet sikres hurtig hjælp og lægeassistance, så trygheden fastholdes. 10

13 Sådanne overvejelser vil f.eks. være relevante for sygehusbetjeningen i det nordvestjyske område. Her vil den nuværende akutfunktion på hospitalet i Holstebro blive opretholdt. Beslutninger om den langsigtede tilrettelæggelse af det samlede akutberedskab vil basere sig på, at det nye akuthospital i Gødstrup er fuldt funktionsdygtigt, og at der er etableret et fuldt ud effektivt og trygt fremskudt akutberedskab, f.eks. i form af en lægebetjent skadesklinik i eller omkring Lemvig som supplement til et dækkende ambulanceberedskab, med mulighed for helikopterindsats. Selvom etableringen af den nye sygehusstruktur i praksis vil ske over en længere årrække i takt med, at de nye eller moderniserede sygehuse færdiggøres, er det vigtigt, at planerne for den sideløbende udbygning på det præhospitale område tidligt bliver helt konkrete, så alle ved, hvordan strukturen bliver. Det er en forudsætning for kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggeri, at regionerne udarbejder klare, detaljerede og realistiske planer for udviklingen af den præhospitale indsats. Regeringen har for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag igangsat et udvalgsarbejde, hvor også Lægeforeningen og sygeplejerskerne er inviteret med, som nøje skal overveje den fremtidige indsats. Sammen med de regionale planer for udvikling af beredskabet og de nære tilbud giver det grundlaget for at kortlægge de eventuelt hvide pletter i akutdækningen, som skal dækkes bedre fremadrettet. Med finanslovaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der afsat 350 mio. kr. ekstra til den præhospitale indsats. 250 mio. kr. med fokus på udkantsområder med store afstande og 100 mio. kr. til en helikopterordning bl.a. med fokus på øer og udkantsområder. Partierne skal nærmere drøfte anvendelsen af de afsatte midler. 11

14 Fokus på de gode resultater til gavn for patienterne Regeringen overtog i 2001 et sundhedsvæsen, hvor ventetiden var lang, hvor der ikke var nok synlighed om de gode præstationer, og hvor der ikke var tilstrækkelig fokus på at lære af og belønne de resultater, der gør en forskel for patienterne. Den hidtidige indsats meraktivitetspuljen har forbedret behandling og ventetider Vi er allerede godt på vej. Den statslige meraktivitetspulje er en nyskabelse i styringen af sygehusvæsenet. Det har været en succes. Det er lykkedes at ændre tankesættet i sygehusvæsenet ved at sætte fokus på at skabe resultater og belønne de gode præstationer og sikre, at pengene i højere grad går til de sygehuse, der behandler patienterne. Meraktivitetspuljen har bidraget til behandling af flere patienter og kortere ventetider, og den er kommet både kirurgiske og medicinske patienter til gode. Sygehusene har øget produktiviteten. Fra 2003 til 2007 er produktiviteten øget gennemsnitligt med knap 2 pct. årligt. Men der er tegn på, at flere af de ekstra penge, vi hvert år afsætter til sygehusene, i stadigt stigende omfang bruges på at se patienterne flere gange frem for at se flere nye patienter. Og mange medicinske afdelinger oplever et stigende antal svingdørspatienter, der vil være hjulpet bedre uden for sygehusene. Det er ikke den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcerne. Tilsvarende er der fortsat store forskelle på, hvor effektive sygehusene er. Og selv på regionsniveau kan der konstateres en forskel i sygehusenes produktivitet på næsten 10 pct. mellem den region, hvor produktiviteten er lavest og den region, hvor produktiviteten er højest. Det indikerer et potentiale for yderligere forbedringer, jf. tabel 1. Figur 1. Udvikling i aktivitet og ventetider. Dage Indeks = 2001 = Ventetid (venstre akse) Aktivitet (højre akse) Note: Som følge af konflikten i foråret 2008 steg ventetiderne med godt 15 dage til en ventetid på ca. 70 dage i juli/august Fra september 2008 er ventetiderne dog reduceret igen, men samlet set har konflikten bevirket, at den gennemsnitlige ventetid i 2008 var længere end i

15 Tabel 1. Produktivitetsudvikling i regionerne, årligt fra 2003 til 2007 Region (niveau) Hovedstaden 2,2 1,9 1,9 0,1 1,5 96 Sjælland 1,6-0,3 1,6 1,5 1,1 100 Syddanmark 2,7 2,4 2,1 1,0 2,1 104 Midtjylland 2,8 2,1 1,4 2,4 2,2 104 Nordjylland 2,8 1,9 2,7 4,2 2,9 95 Hele landet 2,4 1,8 1,9 1,4 1,9 100 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (september 2009): Løbende opgørelse af produktivitet i sygehussektoren fjerde delrappport. Mere fokuseret meraktivitetspulje Regeringen ønsker at revitalisere meraktivitetspuljen og samtidig at synliggøre de gode præstationer på de offentlige sygehuse. Statslige aktivitetsmidler skal i endnu højere grad sikre patienterne hurtigere behandling og kortere ventetider. Derfor skal puljen først og fremmest belønne behandling af ekstra patienter. Det skal ske ved fra 2011 at ændre vilkårene for optjening af aktivitetsmidler, så antallet af behandlede patienter får større vægt i afregningen af sygehusene. Målet er korte og effektive behandlingsforløb for patienterne og færre unødvendige indlæggelser og kontakter med sundhedsvæsenet. I sammenhæng med en forhøjelse af den kommunale medfinansiering, der vil tilskynde kommunerne til at reducere antallet af genindlæggelser, aflastes sygehusene, så de specialiserede ressourcer forbeholdes de patienter, der har behov for sygehusbehandling. De gode resultater skal frem i lyset Regeringen vil yderligere synliggøre de gode præstationer og dem, der leverer gode resultater til gavn for patienterne. Regeringen vil ændre styringen af regionerne og regionernes styring af sygehusene, så den fremover i højere grad baseres på de resultater, der giver mere sundhed for pengene. Regeringen ønsker således at bygge videre på det tankesæt, der ligger bag meraktivitetspuljen og den aktivitetsbaserede kommunale medfinansiering. Det skal ske ved at opstille resultatmål, der kan understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne. Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner og KL fremover opstille mål for mere effektive patientforløb i form af: En øget anvendelse af ambulant behandling. Kortere indlæggelsestider/accelererede patientforløb. Færre genindlæggelser. Målene skal fastlægges ud fra, at alle regioner og sygehuse skal nærme sig bedste praksis på de pågældende områder. Der kan således i dag fortsat konstateres et potentiale på tværs af regionerne med hensyn til anvendelsen af f.eks. ambulant behandling, jf. boks 1. 13

16 Boks 1. Mål for anvendelse af ambulante behandlinger Målet om f.eks. en øget anvendelse af ambulant behandling skal ses i sammenhæng med, at ambulant behandling generelt er mere omkostningseffektivt end behandling under indlæggelse. Andelen af ambulant behandling er steget siden 2001, men mulighederne er langt fra udtømt. En øget anvendelse af ambulant behandling på de områder, hvor det er muligt, vil bidrage til en bedre anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer. Ser man på 18 operationer, der er særligt velegnede til at foregå ambulant fremgår det, at andelen af ambulante behandlinger er øget gradvist fra ca. 75 pct. i 2002 til ca. 82 pct. i 2008, jf. tabel a. Tabel a. Andelen af behandlinger foretaget ambulant, Hele landet Anm.: Andel ambulante operationer blandt 18 operationer særligt velegnede til dagkirurgi. De 18 operationer er vægtet med deres andel på landsplan. Der er desuden forskelle på tværs af regionerne med hensyn til hyppigheden af anvendelsen af ambulant behandling, som i sig selv indikerer et potentiale for en øget anvendelse. Region Syddanmark havde med 83 pct. den højeste andel af ambulante behandlinger, mens Region Sjælland lå på 80 pct., jf. tabel b. Tabel b. Andelen af behandlinger foretaget ambulant fordelt på regioner, pct. Region 2008 Hovedstaden 81 Sjælland 80 Syddanmark 83 Midtjylland 82 Nordjylland 81 Hele landet 82 Anm.: Andel ambulante operationer blandt 18 operationer særligt velegnede til dagkirurgi. De 18 operationer er vægtet med deres andel på landsplan. 14

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Nye incitamenter og en forbedret økonomisk styring i sundhedsvæsenet

Nye incitamenter og en forbedret økonomisk styring i sundhedsvæsenet N O T A T 01-03-2013 Sag nr. 12/2064 Nye incitamenter og en forbedret økonomisk styring i sundhedsvæsenet I dette notat argumenteres for, at der er behov for en ny incitamentsmodel på sundhedsområdet med

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere