Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN"

Transkript

1 Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning fra medlemmerne, hvilket er nødvendigt hvis vi skal, blive ved, at have en god og hyggelig forening. Vi har i september planlagt et møde med Norsk og Svensk sklerodermi forening, vi håber, at vi kan få et samarbejde, mellem de Skandinaviske foreninger. Vi fik valgt et nyt medlem, Jette Bendtsen, velkommen og håber du får en god tid i bestyrelsen. Vi sagde farvel til vores sekretær Marianne Kryger Olsen, tak til dig for det store arbejde du har lagt i foreningen, og tak for de arbejdsopgaver du har påtaget dig fremover. Marianne har lovet at redigere vores nyhedsbrev, og Marianne og Lone (bestyrelses medlem) har haft og - har et meget stort arbejde med, at arrangere den Internationale Sklerodermi dag d. 29. juni. Bestyrelsen har konstitueret sig, formand Ellen Birgit Berg, sekretær Kent Krarup Madsen. Vi har i bestyrelsen, mange ideer, ønsker og planer, hvoraf nogle kan realiseres, og andre kræver en del ressourcer både menneskelige og økonomiske. Vi vil meget gerne have jeres hjælp. I kan på vores hjemmeside se referat af bestyrelsesmøderne, og se hvad det er vi lige nu har ønsker og planer om. Har i gode ideer, eller forslag til nogle nye tiltag, eller ideer til hvordan vi kan realisere nogle af vore mange ønsker og planer, så kontakt Lene Dam tlf mobil TAK for bidrag til: Connie Frederiksen og Birgit Lund. Tak til alle jer, der har bidraget til nyhedsbrevet. KOMMENDE ARRANGEMENTER 29. juni 2011 International Sklerodermi dag Marselisborg Hospital P.P. Ørumsgade 11 Århus. Fra kl Bod frokost for tilmeldte. Kl Velkomst. Kl ca Foredragsrække. Tidlig diagnostik og behandling af sklerodermi med henblik på mennesket bag. Se det fulde program på HUSK tilmelding inden den 24. juni til: eller tlf september 2011 Møde med bestyrelsen fra Norsk og Svensk Sklerodermi forening. 1. oktober 2011 Fælles netværksgruppemøde Vejle Handicapcenter Kirkegade.

2 Tema for mødet er: Tarmsystemet. Program udsendes september februar 2012 Verdenskonference Systemisk Sklerodermi. Konferencen er åben for alle. Se artikel i nyhedsbrevet og følg med på eller 28. april.2012 Generalforsamling på Sjælland. Netværksgruppemøder: se mødedatoer bagerst i bladet. Har du en interessant artikel eller en historie at fortælle, og skal den med i nyhedsbrevet? Så send den til: Marianne Kryger Olsen REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLING DEN 30. april Referent: Marianne Kryger Olsen Formand Ingrid Birkemose bød velkommen til generalforsamlingen Valg af dirigent Kristian Korsholm blev af forsamlingen valgt til dirigent. Kristian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og gyldig. 1) Bestyrelsens beretning Ingrid Birkemose fremlagde bestyrelsens beretning: Generelt: Tak til bidragsydere til foreningen Butiksindtægter er stigende Solsikken er blevet en del af foreningens logo Afholdte arrangementer: International Sklerodermi dag 29. juni 2010 dagen forløb med foredrag på Bispebjerg Hospital og var en succes med mange spændende oplæg. En rigtig god dag. Fælles netværksgruppemøde i oktober, hvor overlæge Klaus Søndergaard fra Århus Universitets Hospital (Reumatologisk afdeling) deltog som foredragsholder. Temaaften i november hvor Lotte Fynne fra Århus Universitets Hospital (Neurogastroenterologisk Enhed) med megen humor holdt et foredrag om sit projekt om bevægelsesmønster og passage tider i tarmkanalen hos patienter med systemisk Sklerodermi. Diverse netværksgruppemøder: Netværksgrupperne fungerer fint. International Sklerodermi dag 29. juni 2011 bliver omtalt senere. 2) Godkendelse af regnskab og budget Diskussion vedr. porto og forklaring fra bestyrelsen vedr. forsendelsesomkostninger. Spørgsmål vedr. hjemmeside: hvad går pengene til? Pengene går hovedsagelig til hosting af hjemmesiden. Regnskab godkendt af generalforsamlingen. Budget godkendt af generalforsamlingen. 3) Fastsættelse af kontingent Kontingent foreslås uændret af bestyrelsen. (300 kr. for medlemmer og 150 kr. for støtte-medlemnmer) Kontingent godkendt af generalforsamlingen

3 4) vedtægtsændringer Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, vedtægtsændringerne blev godkendt af generalforsamlingen. 5) Valg til bestyrelsen På valg: Ingrid Birkemose (ønsker ikke genvalg) Ellen Berg Marianne Kryger Olsen (ønsker ikke genvalg) Ingrid genvalgt (efter personligt tilsagn) Ellen genvalgt Jette Bendtsen er valgt ind i bestyrelsen Bestyrelsen består nu af: Jette Bendtsen Lone Christensen Kent Madsen Lene Dam Ulla Ellen Berg Ingrid Birkemose Poul Tang er genvalgt af generalforsamling som suppleant Kristian Korsholm er af generalforsamlingen genvalgt til revisor 6) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 7) Eventuelt Herunder blev årets program for International Sklerodermi fremlagt og det blev oplyst, at foreningen har fået et sponsorat fra Actelion på 5000 kr. til afholdelse af dagen. Dagens program er blevet til ved et samarbejde mellem Århus Universitets Hospital og Dansk Sklerodermi og Raynaud forening. Referater for Annelise Rønnows oplæg om FESCA, Klaus Søndergaards oplæg om bevægeapperatet og oplæg fra Center for Sundhed og Træning Århus kan ses på hjemmesiden SELLAS HISTORIE Til vores møde i oktober 2010, var emnet Nye behandlingsformer Overlæge Klaus Søndergaard fra Århus Sygehus omtalte blandt andet om hans erfaringer med de nye typer medicin. Til vores møde var Sella og hendes mand. Sella er i behandling med en af de nye typer biologisk medicin Abatacept/Orencia. Det er jo meget forskelligt, hvordan vi reagere på den medicin vi gerne skulle have, og jeg har derfor bedt Sella om, at fortælle om sig selv, hvornår hun fik diagnosen Systemisk Sklerodermi, hvordan hendes erfaringer er med medicinen, og hvordan hverdagen er. i 2007 kommer jeg ud for en arbejdsulykke, hvor jeg falder bagover, og ramler ind i væggen, får et piskesmæld, en lændeskade og tinnitus. Jeg døjer meget, og min læge sender mig til Smerteklinikken i Aalborg, og det er en stor og god hjælp for mig. Læge Anders Skov Olesen er fantastisk til, at få sammensat den rigtige medicin og genoptræning derhjemme. En morgenstund, hvor jeg vil gå en tur, styrter jeg pludselig til jorden og kan ikke rejse mig. Bliver kørt på sygehus, og her viser det sig, at jeg desværre, i faldet har fået et kompliceret brud på hælen, den er knust. Hælen bliver derefter, med en skrue, gjort delvis stiv. Da jeg kommer til genoptræning, på sygehuset, viser det sig, at de er kommet til, at skære senerne til tæerne over. Jeg får en komplikation: refleksdystrofi og bliver bundet til kørestol og krykker. Tiden går, og jeg skal til kontrol på Smerteklinikken. Jeg er begyndt at døje meget med mine fingre og arme. Anders Skov ser på dem, og kommer

4 med det kedelige budskab, at det muligvis er Sklerodermi. Jeg bliver henvist til reumatologisk afdeling, Århus Sygehus. Jeg bliver undersøgt og der bliver taget vævsprøver fra huden. Klaus Søndergaard stiller diagnosen Systemisk Sklerodermi med diffus hududbredning. Sklerodermien breder sig med lynets hast, til hele forsiden af kroppen, huden bliver læderagtigt stiv, ligeledes bliver spiserøret ramt. Min sklerodermi hudscore steg fra 13 til 28 på bare 3 måneder trods methotrexat og prednisolon. Efter jeg fik diagnosen Systemisk Sklerodermi går det stærkt, også med vægten, fra at veje ca kg konstant i mit liv og at være temmelig atletisk, så stiger min vægt nu til over 72 kg Jeg forsøgte at holde mig i bevægelse, med krykkerne, men skæbnen vil, at jeg en meget varm sommerdag næsten 30 grader, igen falder om på vores gårdsplads, brækker lårbenet. Jeg kunne ikke komme op, og først efter knap tre timer kom min mand hjem og fik ringet efter ambulance. Jeg fik sat tre skruer i, og havde det ikke ret godt, men efter 14 dage, ja så brækkede lårbenet igen, nu sættes der en jernplade i, og jeg kommer hjem igen. Jeg har det igen meget dårligt, bliver indlagt, og denne gang er det galdesten, bliver opereret. Nu er det snart ikke til at klare mere, mit ben er meget dårligt, og jeg aftaler med overlægen, at jeg skal have en helt ny hofte, og han lover, at han selv vil operere. Jeg har nu en kunstig hofte og har fået et rimelig godt ben. Det går fremad med genoptræningen. Jeg kan gå med stok og indendørs uden noget. Samtidig var min Sklerodermi i stærk udvikling trods skift til kraftigere behandling med prednisolon og cyclophosphamid dropkure hver 4. uge og derefter tablet cyclophosphamid hver dag. Efter 3 måneders behandling er forværringen stoppet, men sklerodermien er ikke blevet bedre. Cyclophosphamid sættes lidt ned og jeg startede på Orencia april Klaus Søndergaard fortalte, at Orencia behandling af sklerodermi patienter er så ny, at der endnu ikke er lavet blindundersøgelser. De første tre systemisk sklerodermi patienter der fik Orencia havde også så hurtig forværret, svær sklerodermi, som almindelig behandling ikke kunne klare, men da de fik Orencia aftog sklerodermien. Flere patienter fik bedre lungefunktion og en patient havde klar bedring af lungefibrose (stive lunger). Min Sklerodermi går nu super super. Jeg får nu Orencia en gang om måneden, det er skønt, fra en skinscore på over 32 er jeg kommet ned på en score på 15. Jeg har det super fint, min vægt går ned, min hud bliver finere for hver dag. Jeg er holdt op med cyclophosphamid behandlingen uden at sklerodermien blussede op. Jeg er på aftrapning med Prednisolon, som ender på nul i løbet af sommeren. I de 14 måneder jeg har fået Orencia, har jeg ikke oplevet bivirkninger. Jeg er til kontrol hver 3. måned ved Klaus Søndergaard. Hver dag er en god dag på sin måde, når jeg slår øjnene op om morgenen, og min mand er ved min side, og min datter har det godt, så er jeg bare glad, de er mine super støtter. Jeg har fast fysioterapi en gang om ugen. Jeg har købt gangbånd, som jeg bruger hver dag. Min egen læge, og ikke mindst Anders Skov Olesen smerteklinikken i Aalborg er bare mine superstøtter. Klaus Søndergaard og hans personale har bare været alt for mig og min familie. Jeg glæder mig til at komme ud til dem hver gang jeg skal behandles, TAK. På vej fremad. Kærligst Sella

5 repræsenterer fesca også en plakat dr fortæller histoorien om fra nul til international sklerodermi dag på 2 år NYT FRA FESCA Dette års møde blev afholdt i Budapest april. Her blev gennemgået økonomi, næste års budget, og kommende aktiviteter. (Som vi kender fra vores årlige generalforsamling). 3 nye lande blev præsenteret Polen, Kroatien og Sverige. De er netop ved at starte op i Sverige og deltagelse i år var dels for at søge indsigt i foreningsarbejde, dels hjælp til at starte op. Kroatien er også nye kun 1 år gammel, men med masser af aktivitet og gå-på-mod så man nærmest bliver skræmt. Polen har været medlem et par år det er første gang de deltog. Vi diskuterede også kommende verdenskonference. Se mere længere nede. Fesca deltager i masser af møder hele året og der blev af formanden gjort opmærksom på, at som medlemmer er vi alle forpligtet i skiftes til at deltage i disse, således at vi alle løfter i flok. Møder er: patientorganisationer medlem af euordis som er et stort patientorgan indenfor Eu EULAR som er den vigtigste konference i året med deltagelse af mere end læger mfl indenfor rheum sygdomme. Fesca har en stand. Og Fesca arbejder her på at kontakte medicinal firmaerne for at skaffe penge til bla verdenskonferencen. I år Kommende verdenskonference i Madrid, februar 2012 Det er 2 konferencer 1 for læger, sygeplejersker, og andet sundhedspersonel, 1 for patienter holdes samme sted fordi det giver en del fordele. Patienterne vil gerne ses af sundhedspersonalet. Patientkonferencen kommer til at forløbe i tæt samarbejde med Fesca's medlemmer forstået på den måde at der vil være oplæg ved professionel (læge etc), samt oplæg ved patient (fesca medlem) indenfor pågældende område. Desuden vil der efter oplæggene være et panel bestående af læge/patient som vil starte diskussion med oplægsholderne og åbne op for spørgsmål fra salen. Der arbejdes stadig på programmet med overordneet ligger det fast at der i løbet af de 2 dage vil være oplæg indenfor følgende emner: Dag 1 hvad er sklerodermi og hvorfor mig mave/tarmsystemet brug af spørgeskemaundersøgelser raynaud og sår

6 hjerte/lunge kredsløb at leve med sklerodermi (arbejde) dag 2 vigtigheden af kliniske undersøgelser / stamceller sex og graviditet bevægeapparatet sklerodermi hos børn at leve med sklerodermi 2 (bla socialt liv, praktiske øvelser / oplæg v fysioterapeut) Programmet for konferencen vil kunne ses på og Der arbejdes stadig på finpudsning, så det ændres løbende. Desuden vil der snart også være informationer om transport i Madrid, tilmelding etc. Prisen for deltagelse for patienter er 24. EULAR 2011 Ligesom tidligere deltog Fesca igen i år med en stand til årets EULAR konference (verdens største rheumatologiske konference), denne gang i London fra maj. Og over registrerede deltagere fyldte en del. Fesca's stand var beliggende i EULAR landsbyen, som er et hyggeligt afslappende sted, hvor folk kan komme og sidde og slappe af. Ansvaret for standen stod den engelske sklerodermi forening for og de optrådte meget professionelt og smilende overfor alle der kom forbi standen. Og standen var velbesøgt. Læger fra mere end 60 lande kiggede forbi og kiggede på / tog med sig pjecer, pins, kuglepenne. Fesca's medlemslande havde sendt pjecer i deres eget sprog, så vi kunne byde på sprog fra ungarsk, kroatisk, italiensk, engelsk, fransk og ikke mindst dansk. Eneste deltager i EULAR fra Fesca ud over den engelske forening var Fesca's formand, Ann Tyrell Kennedy og repræsentant fra Danmark, Annelise Rønnow. Annelise præsenterede en plakat i EULAR's plakat udstilling, som relaterede til hvordan Fesca gik fra nul til International Sklerodermi Dag på kun 2 år. Det, samt de mange besøg i standen, fik mange af de besøgende til at spørger, hvordan de kunne deltage i Sklerodermi Dag den 29. juni og hvordan de kunne dele vores materialer. Næste EULAR konference er i Berlin d juni 2012, i ICC Berlin, New South Entrance Hall.

7 NYT FRA NETVÆRKSGRUPPERNE NETVÆRKSGRUPPE MIDT Midtjysk netværksgruppe på udflugt den Vi samledes hos Dorthe i Århus og kørte sammen i hendes bil. For en gang skyld, var vi kun 4 Dorthe, Tove, Mona og mig, Ingrid. Vi skulle mødes med Ilse ved Munkholm Zoo på Djursland. Det var lidt uheldigt vejr med en bidende kold blæst, men det var dog tørvejr hele dagen. Det var første gang at jeg var i den zoologiske have og jeg må sige, at det var overraskende så spændende den var, med mange forskellige dyr ( billede 1)og supergode legepladser til børn ind i mellem, uden at området var uoverskueligt stort. Mange af stederne måtte man også gå indenfor indhegningen. Vi var også så heldige at se slangerne blev fodret med så døde kyllinger, for de får ellers kun mad ca. hver 14 dage. Lige før vi var helt stivfrosne, kørte vi ud til Ilses sommerhus I Fuglslev, hvor vi fik varmen og en dejlig frokost. Det var rigtig hyggeligt og snakken gik som sædvanlig godt Bl a kunne jeg fortælle, at jeg har lige været ved min fodterapeut for et par dage siden og hun fortalte, der i nogle skobutikker bl.a. i Tørring, Viborg, Holstebro og Sava i Århus og måske andre butikker på skift, er en fodterapeut som tilbyder at skanne ens fødder og ud fra resultatet tilbyder at lave et silikone indlæg. Det er IKKE noget man skal sige ja til. Det er ikke vellykket, det hun laver. Min fodterapeut har lige haft et ældre ægtepar, som bare gik derind for at se/købe et par sko hver. De troede på hende og fik det hele lavet og da de skulle betale, så fik de et chok, for skanningen kostede 560,- for hver fod og så sko oveni og pludselig var regningen på 3700,- og så virkede det ikke efter hensigten og derfor henvendte de sig til min fodterapeut. Hun kan lave indlæggende meget billigere og med tilskud fra kommunen og så tager hun også hensyn til den sygdom, man har hver især har. Hvis du ville købe sko til indlæg, så anbefalede hun den skobutik i Århus, der hedder Boisen, i M. P. Bruunsgade 30 og IKKE Sava for det er bl.a. der den fodterapeut, der skanner er og hun hedder Elisa Gåsedal. Ellers er man velkommen til at ringe til min fodterapeut og få gode råd inden man køber sko. Hun hedder: Klinik for fodterapi v/karen Lykkegaard, P. Malmkjærsvej 14, Sejs, 8600 Silkeborg. Efter en hyggelig eftermiddag, hvor vi også havde været ude i hendes dejlige have og set fantasidyret, børnebørnene havde døbt det, kørte vi derfra langs kysten til Kalø, hvor vi nød udsigten. Dorthe foreslog vi kunne se Bregnet Kirke, som lå meget tæt ved på et meget højt sted med en smuk udsigt over

8 Kalø Vig og med en meget moderne udsmykning indeni. Derfra var en fristende skovvej, som vi måtte prøve og endte ved et Jagtslot i Naturparken i Mols Bjerge så utroligt flot, med udskæringer, så det lignede et Østrigsk hus. Derfra gik turen hjemefter og det havde været en dejlig dag med mange oplevelser. Ingrid Birkemose NETVÆRKSGRUPPE NORD Onsdag d. 18. maj havde vi netværksgruppe møde i Nordjylland. Vi havde et mindre mandefald pga. sygdom og flytning. Til gengæld bød vi hjertelig velkommen til nyt ansigt. Selvfølgelig snakkede vi fagligt ud i sklerodermiens verden, og især når vi byder en ny velkommen (så tager vi en præsentationsrunde hvor vi selv bestemmer hvor meget/lidt vi vil fortælle), men det fylder mindre end 10 % af den tid, vi tilbringer sammen. Der blev desuden orienteret om sklerodermi dagen i Århus d. 29. juni, samt verdenskonferencen i Madrid. Vi havde en fornøjelig eftermiddag med skønne tærter, latter, hjemmebag og kaffe. Og vi kan kun opfordre andre nordjyder til at komme med næste gang det er hos Lone Christensen, Baldersvej 8, 9700 Beønderslev, tlf: Annelise Rønnow NETVÆRKSGRUPPE FYN Hilsen til netværksgruppen Hej Fyn kaffe klub Tak for en god tur til dem der var med og jeg håber snart at se i andre igen... Kjeld og jeg ( Charlotte ) mødtes ved Grethe og Kjeld kørte Grethes bil ( Handicap bil )hvor vi alle tre var med... Vi mødtes med Kristian og Helle tæt ved H C Andersens Hus i Odense, som vi var inde og se... Der efter fik vi lidt i maven...spiste og sad og hygge snakkede...på en Kinesisk restaurant... Vi tog afsked med Kristian og Helle efter vi havde spist. For Grethe, Kjeld og mig Charlotte gik turen til Ruts grav i Gudbjerg Kirke, Svendborg hvor vi fik sat en fin buket på gravstedet og tænkte på de gode minder... Tak for en god tur...håber vi ses snart igen alle sammen... Hilsen Charlotte SJÆLLAND OG SYD- OG SØNDERJYLLAND Ingen nyhedsartikler ved nyhedsbrevets udsendelse. MØDEDATOER FOR NETVÆRKSGRUPPERNE MIDTJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Dorthe Andersen Tlf: SJÆLLAND Onsdag 10. august Cafe Kram, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, Kbh. 60 kr. pr. person for mad, kaffe, kage, frugt og leje af lokale. Kontaktperson: Birthe Ilsø Jensen Tlf.: Tlf: Tilmelding senest 25. juni FYN Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Erling Hansen Tlf:

9 NORDJYLLAND 8. september kl. 13 kontakt: Lone Christensen Tlf: SYD- OG SØNDERJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Marianne Kryger Olsen Tlf Nyttige Links:

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 70 september Digt om at få et handicappet barn Oprindelse ukendt Jeg har hørt, at der findes en gammel legende, Om hvad der oppe i himlen hændte. Den siger, at engang den kære Gud sagde

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere