Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN"

Transkript

1 Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning fra medlemmerne, hvilket er nødvendigt hvis vi skal, blive ved, at have en god og hyggelig forening. Vi har i september planlagt et møde med Norsk og Svensk sklerodermi forening, vi håber, at vi kan få et samarbejde, mellem de Skandinaviske foreninger. Vi fik valgt et nyt medlem, Jette Bendtsen, velkommen og håber du får en god tid i bestyrelsen. Vi sagde farvel til vores sekretær Marianne Kryger Olsen, tak til dig for det store arbejde du har lagt i foreningen, og tak for de arbejdsopgaver du har påtaget dig fremover. Marianne har lovet at redigere vores nyhedsbrev, og Marianne og Lone (bestyrelses medlem) har haft og - har et meget stort arbejde med, at arrangere den Internationale Sklerodermi dag d. 29. juni. Bestyrelsen har konstitueret sig, formand Ellen Birgit Berg, sekretær Kent Krarup Madsen. Vi har i bestyrelsen, mange ideer, ønsker og planer, hvoraf nogle kan realiseres, og andre kræver en del ressourcer både menneskelige og økonomiske. Vi vil meget gerne have jeres hjælp. I kan på vores hjemmeside se referat af bestyrelsesmøderne, og se hvad det er vi lige nu har ønsker og planer om. Har i gode ideer, eller forslag til nogle nye tiltag, eller ideer til hvordan vi kan realisere nogle af vore mange ønsker og planer, så kontakt Lene Dam tlf mobil TAK for bidrag til: Connie Frederiksen og Birgit Lund. Tak til alle jer, der har bidraget til nyhedsbrevet. KOMMENDE ARRANGEMENTER 29. juni 2011 International Sklerodermi dag Marselisborg Hospital P.P. Ørumsgade 11 Århus. Fra kl Bod frokost for tilmeldte. Kl Velkomst. Kl ca Foredragsrække. Tidlig diagnostik og behandling af sklerodermi med henblik på mennesket bag. Se det fulde program på HUSK tilmelding inden den 24. juni til: eller tlf september 2011 Møde med bestyrelsen fra Norsk og Svensk Sklerodermi forening. 1. oktober 2011 Fælles netværksgruppemøde Vejle Handicapcenter Kirkegade.

2 Tema for mødet er: Tarmsystemet. Program udsendes september februar 2012 Verdenskonference Systemisk Sklerodermi. Konferencen er åben for alle. Se artikel i nyhedsbrevet og følg med på eller 28. april.2012 Generalforsamling på Sjælland. Netværksgruppemøder: se mødedatoer bagerst i bladet. Har du en interessant artikel eller en historie at fortælle, og skal den med i nyhedsbrevet? Så send den til: Marianne Kryger Olsen REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLING DEN 30. april Referent: Marianne Kryger Olsen Formand Ingrid Birkemose bød velkommen til generalforsamlingen Valg af dirigent Kristian Korsholm blev af forsamlingen valgt til dirigent. Kristian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og gyldig. 1) Bestyrelsens beretning Ingrid Birkemose fremlagde bestyrelsens beretning: Generelt: Tak til bidragsydere til foreningen Butiksindtægter er stigende Solsikken er blevet en del af foreningens logo Afholdte arrangementer: International Sklerodermi dag 29. juni 2010 dagen forløb med foredrag på Bispebjerg Hospital og var en succes med mange spændende oplæg. En rigtig god dag. Fælles netværksgruppemøde i oktober, hvor overlæge Klaus Søndergaard fra Århus Universitets Hospital (Reumatologisk afdeling) deltog som foredragsholder. Temaaften i november hvor Lotte Fynne fra Århus Universitets Hospital (Neurogastroenterologisk Enhed) med megen humor holdt et foredrag om sit projekt om bevægelsesmønster og passage tider i tarmkanalen hos patienter med systemisk Sklerodermi. Diverse netværksgruppemøder: Netværksgrupperne fungerer fint. International Sklerodermi dag 29. juni 2011 bliver omtalt senere. 2) Godkendelse af regnskab og budget Diskussion vedr. porto og forklaring fra bestyrelsen vedr. forsendelsesomkostninger. Spørgsmål vedr. hjemmeside: hvad går pengene til? Pengene går hovedsagelig til hosting af hjemmesiden. Regnskab godkendt af generalforsamlingen. Budget godkendt af generalforsamlingen. 3) Fastsættelse af kontingent Kontingent foreslås uændret af bestyrelsen. (300 kr. for medlemmer og 150 kr. for støtte-medlemnmer) Kontingent godkendt af generalforsamlingen

3 4) vedtægtsændringer Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, vedtægtsændringerne blev godkendt af generalforsamlingen. 5) Valg til bestyrelsen På valg: Ingrid Birkemose (ønsker ikke genvalg) Ellen Berg Marianne Kryger Olsen (ønsker ikke genvalg) Ingrid genvalgt (efter personligt tilsagn) Ellen genvalgt Jette Bendtsen er valgt ind i bestyrelsen Bestyrelsen består nu af: Jette Bendtsen Lone Christensen Kent Madsen Lene Dam Ulla Ellen Berg Ingrid Birkemose Poul Tang er genvalgt af generalforsamling som suppleant Kristian Korsholm er af generalforsamlingen genvalgt til revisor 6) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 7) Eventuelt Herunder blev årets program for International Sklerodermi fremlagt og det blev oplyst, at foreningen har fået et sponsorat fra Actelion på 5000 kr. til afholdelse af dagen. Dagens program er blevet til ved et samarbejde mellem Århus Universitets Hospital og Dansk Sklerodermi og Raynaud forening. Referater for Annelise Rønnows oplæg om FESCA, Klaus Søndergaards oplæg om bevægeapperatet og oplæg fra Center for Sundhed og Træning Århus kan ses på hjemmesiden SELLAS HISTORIE Til vores møde i oktober 2010, var emnet Nye behandlingsformer Overlæge Klaus Søndergaard fra Århus Sygehus omtalte blandt andet om hans erfaringer med de nye typer medicin. Til vores møde var Sella og hendes mand. Sella er i behandling med en af de nye typer biologisk medicin Abatacept/Orencia. Det er jo meget forskelligt, hvordan vi reagere på den medicin vi gerne skulle have, og jeg har derfor bedt Sella om, at fortælle om sig selv, hvornår hun fik diagnosen Systemisk Sklerodermi, hvordan hendes erfaringer er med medicinen, og hvordan hverdagen er. i 2007 kommer jeg ud for en arbejdsulykke, hvor jeg falder bagover, og ramler ind i væggen, får et piskesmæld, en lændeskade og tinnitus. Jeg døjer meget, og min læge sender mig til Smerteklinikken i Aalborg, og det er en stor og god hjælp for mig. Læge Anders Skov Olesen er fantastisk til, at få sammensat den rigtige medicin og genoptræning derhjemme. En morgenstund, hvor jeg vil gå en tur, styrter jeg pludselig til jorden og kan ikke rejse mig. Bliver kørt på sygehus, og her viser det sig, at jeg desværre, i faldet har fået et kompliceret brud på hælen, den er knust. Hælen bliver derefter, med en skrue, gjort delvis stiv. Da jeg kommer til genoptræning, på sygehuset, viser det sig, at de er kommet til, at skære senerne til tæerne over. Jeg får en komplikation: refleksdystrofi og bliver bundet til kørestol og krykker. Tiden går, og jeg skal til kontrol på Smerteklinikken. Jeg er begyndt at døje meget med mine fingre og arme. Anders Skov ser på dem, og kommer

4 med det kedelige budskab, at det muligvis er Sklerodermi. Jeg bliver henvist til reumatologisk afdeling, Århus Sygehus. Jeg bliver undersøgt og der bliver taget vævsprøver fra huden. Klaus Søndergaard stiller diagnosen Systemisk Sklerodermi med diffus hududbredning. Sklerodermien breder sig med lynets hast, til hele forsiden af kroppen, huden bliver læderagtigt stiv, ligeledes bliver spiserøret ramt. Min sklerodermi hudscore steg fra 13 til 28 på bare 3 måneder trods methotrexat og prednisolon. Efter jeg fik diagnosen Systemisk Sklerodermi går det stærkt, også med vægten, fra at veje ca kg konstant i mit liv og at være temmelig atletisk, så stiger min vægt nu til over 72 kg Jeg forsøgte at holde mig i bevægelse, med krykkerne, men skæbnen vil, at jeg en meget varm sommerdag næsten 30 grader, igen falder om på vores gårdsplads, brækker lårbenet. Jeg kunne ikke komme op, og først efter knap tre timer kom min mand hjem og fik ringet efter ambulance. Jeg fik sat tre skruer i, og havde det ikke ret godt, men efter 14 dage, ja så brækkede lårbenet igen, nu sættes der en jernplade i, og jeg kommer hjem igen. Jeg har det igen meget dårligt, bliver indlagt, og denne gang er det galdesten, bliver opereret. Nu er det snart ikke til at klare mere, mit ben er meget dårligt, og jeg aftaler med overlægen, at jeg skal have en helt ny hofte, og han lover, at han selv vil operere. Jeg har nu en kunstig hofte og har fået et rimelig godt ben. Det går fremad med genoptræningen. Jeg kan gå med stok og indendørs uden noget. Samtidig var min Sklerodermi i stærk udvikling trods skift til kraftigere behandling med prednisolon og cyclophosphamid dropkure hver 4. uge og derefter tablet cyclophosphamid hver dag. Efter 3 måneders behandling er forværringen stoppet, men sklerodermien er ikke blevet bedre. Cyclophosphamid sættes lidt ned og jeg startede på Orencia april Klaus Søndergaard fortalte, at Orencia behandling af sklerodermi patienter er så ny, at der endnu ikke er lavet blindundersøgelser. De første tre systemisk sklerodermi patienter der fik Orencia havde også så hurtig forværret, svær sklerodermi, som almindelig behandling ikke kunne klare, men da de fik Orencia aftog sklerodermien. Flere patienter fik bedre lungefunktion og en patient havde klar bedring af lungefibrose (stive lunger). Min Sklerodermi går nu super super. Jeg får nu Orencia en gang om måneden, det er skønt, fra en skinscore på over 32 er jeg kommet ned på en score på 15. Jeg har det super fint, min vægt går ned, min hud bliver finere for hver dag. Jeg er holdt op med cyclophosphamid behandlingen uden at sklerodermien blussede op. Jeg er på aftrapning med Prednisolon, som ender på nul i løbet af sommeren. I de 14 måneder jeg har fået Orencia, har jeg ikke oplevet bivirkninger. Jeg er til kontrol hver 3. måned ved Klaus Søndergaard. Hver dag er en god dag på sin måde, når jeg slår øjnene op om morgenen, og min mand er ved min side, og min datter har det godt, så er jeg bare glad, de er mine super støtter. Jeg har fast fysioterapi en gang om ugen. Jeg har købt gangbånd, som jeg bruger hver dag. Min egen læge, og ikke mindst Anders Skov Olesen smerteklinikken i Aalborg er bare mine superstøtter. Klaus Søndergaard og hans personale har bare været alt for mig og min familie. Jeg glæder mig til at komme ud til dem hver gang jeg skal behandles, TAK. På vej fremad. Kærligst Sella

5 repræsenterer fesca også en plakat dr fortæller histoorien om fra nul til international sklerodermi dag på 2 år NYT FRA FESCA Dette års møde blev afholdt i Budapest april. Her blev gennemgået økonomi, næste års budget, og kommende aktiviteter. (Som vi kender fra vores årlige generalforsamling). 3 nye lande blev præsenteret Polen, Kroatien og Sverige. De er netop ved at starte op i Sverige og deltagelse i år var dels for at søge indsigt i foreningsarbejde, dels hjælp til at starte op. Kroatien er også nye kun 1 år gammel, men med masser af aktivitet og gå-på-mod så man nærmest bliver skræmt. Polen har været medlem et par år det er første gang de deltog. Vi diskuterede også kommende verdenskonference. Se mere længere nede. Fesca deltager i masser af møder hele året og der blev af formanden gjort opmærksom på, at som medlemmer er vi alle forpligtet i skiftes til at deltage i disse, således at vi alle løfter i flok. Møder er: patientorganisationer medlem af euordis som er et stort patientorgan indenfor Eu EULAR som er den vigtigste konference i året med deltagelse af mere end læger mfl indenfor rheum sygdomme. Fesca har en stand. Og Fesca arbejder her på at kontakte medicinal firmaerne for at skaffe penge til bla verdenskonferencen. I år Kommende verdenskonference i Madrid, februar 2012 Det er 2 konferencer 1 for læger, sygeplejersker, og andet sundhedspersonel, 1 for patienter holdes samme sted fordi det giver en del fordele. Patienterne vil gerne ses af sundhedspersonalet. Patientkonferencen kommer til at forløbe i tæt samarbejde med Fesca's medlemmer forstået på den måde at der vil være oplæg ved professionel (læge etc), samt oplæg ved patient (fesca medlem) indenfor pågældende område. Desuden vil der efter oplæggene være et panel bestående af læge/patient som vil starte diskussion med oplægsholderne og åbne op for spørgsmål fra salen. Der arbejdes stadig på programmet med overordneet ligger det fast at der i løbet af de 2 dage vil være oplæg indenfor følgende emner: Dag 1 hvad er sklerodermi og hvorfor mig mave/tarmsystemet brug af spørgeskemaundersøgelser raynaud og sår

6 hjerte/lunge kredsløb at leve med sklerodermi (arbejde) dag 2 vigtigheden af kliniske undersøgelser / stamceller sex og graviditet bevægeapparatet sklerodermi hos børn at leve med sklerodermi 2 (bla socialt liv, praktiske øvelser / oplæg v fysioterapeut) Programmet for konferencen vil kunne ses på og Der arbejdes stadig på finpudsning, så det ændres løbende. Desuden vil der snart også være informationer om transport i Madrid, tilmelding etc. Prisen for deltagelse for patienter er 24. EULAR 2011 Ligesom tidligere deltog Fesca igen i år med en stand til årets EULAR konference (verdens største rheumatologiske konference), denne gang i London fra maj. Og over registrerede deltagere fyldte en del. Fesca's stand var beliggende i EULAR landsbyen, som er et hyggeligt afslappende sted, hvor folk kan komme og sidde og slappe af. Ansvaret for standen stod den engelske sklerodermi forening for og de optrådte meget professionelt og smilende overfor alle der kom forbi standen. Og standen var velbesøgt. Læger fra mere end 60 lande kiggede forbi og kiggede på / tog med sig pjecer, pins, kuglepenne. Fesca's medlemslande havde sendt pjecer i deres eget sprog, så vi kunne byde på sprog fra ungarsk, kroatisk, italiensk, engelsk, fransk og ikke mindst dansk. Eneste deltager i EULAR fra Fesca ud over den engelske forening var Fesca's formand, Ann Tyrell Kennedy og repræsentant fra Danmark, Annelise Rønnow. Annelise præsenterede en plakat i EULAR's plakat udstilling, som relaterede til hvordan Fesca gik fra nul til International Sklerodermi Dag på kun 2 år. Det, samt de mange besøg i standen, fik mange af de besøgende til at spørger, hvordan de kunne deltage i Sklerodermi Dag den 29. juni og hvordan de kunne dele vores materialer. Næste EULAR konference er i Berlin d juni 2012, i ICC Berlin, New South Entrance Hall.

7 NYT FRA NETVÆRKSGRUPPERNE NETVÆRKSGRUPPE MIDT Midtjysk netværksgruppe på udflugt den Vi samledes hos Dorthe i Århus og kørte sammen i hendes bil. For en gang skyld, var vi kun 4 Dorthe, Tove, Mona og mig, Ingrid. Vi skulle mødes med Ilse ved Munkholm Zoo på Djursland. Det var lidt uheldigt vejr med en bidende kold blæst, men det var dog tørvejr hele dagen. Det var første gang at jeg var i den zoologiske have og jeg må sige, at det var overraskende så spændende den var, med mange forskellige dyr ( billede 1)og supergode legepladser til børn ind i mellem, uden at området var uoverskueligt stort. Mange af stederne måtte man også gå indenfor indhegningen. Vi var også så heldige at se slangerne blev fodret med så døde kyllinger, for de får ellers kun mad ca. hver 14 dage. Lige før vi var helt stivfrosne, kørte vi ud til Ilses sommerhus I Fuglslev, hvor vi fik varmen og en dejlig frokost. Det var rigtig hyggeligt og snakken gik som sædvanlig godt Bl a kunne jeg fortælle, at jeg har lige været ved min fodterapeut for et par dage siden og hun fortalte, der i nogle skobutikker bl.a. i Tørring, Viborg, Holstebro og Sava i Århus og måske andre butikker på skift, er en fodterapeut som tilbyder at skanne ens fødder og ud fra resultatet tilbyder at lave et silikone indlæg. Det er IKKE noget man skal sige ja til. Det er ikke vellykket, det hun laver. Min fodterapeut har lige haft et ældre ægtepar, som bare gik derind for at se/købe et par sko hver. De troede på hende og fik det hele lavet og da de skulle betale, så fik de et chok, for skanningen kostede 560,- for hver fod og så sko oveni og pludselig var regningen på 3700,- og så virkede det ikke efter hensigten og derfor henvendte de sig til min fodterapeut. Hun kan lave indlæggende meget billigere og med tilskud fra kommunen og så tager hun også hensyn til den sygdom, man har hver især har. Hvis du ville købe sko til indlæg, så anbefalede hun den skobutik i Århus, der hedder Boisen, i M. P. Bruunsgade 30 og IKKE Sava for det er bl.a. der den fodterapeut, der skanner er og hun hedder Elisa Gåsedal. Ellers er man velkommen til at ringe til min fodterapeut og få gode råd inden man køber sko. Hun hedder: Klinik for fodterapi v/karen Lykkegaard, P. Malmkjærsvej 14, Sejs, 8600 Silkeborg. Efter en hyggelig eftermiddag, hvor vi også havde været ude i hendes dejlige have og set fantasidyret, børnebørnene havde døbt det, kørte vi derfra langs kysten til Kalø, hvor vi nød udsigten. Dorthe foreslog vi kunne se Bregnet Kirke, som lå meget tæt ved på et meget højt sted med en smuk udsigt over

8 Kalø Vig og med en meget moderne udsmykning indeni. Derfra var en fristende skovvej, som vi måtte prøve og endte ved et Jagtslot i Naturparken i Mols Bjerge så utroligt flot, med udskæringer, så det lignede et Østrigsk hus. Derfra gik turen hjemefter og det havde været en dejlig dag med mange oplevelser. Ingrid Birkemose NETVÆRKSGRUPPE NORD Onsdag d. 18. maj havde vi netværksgruppe møde i Nordjylland. Vi havde et mindre mandefald pga. sygdom og flytning. Til gengæld bød vi hjertelig velkommen til nyt ansigt. Selvfølgelig snakkede vi fagligt ud i sklerodermiens verden, og især når vi byder en ny velkommen (så tager vi en præsentationsrunde hvor vi selv bestemmer hvor meget/lidt vi vil fortælle), men det fylder mindre end 10 % af den tid, vi tilbringer sammen. Der blev desuden orienteret om sklerodermi dagen i Århus d. 29. juni, samt verdenskonferencen i Madrid. Vi havde en fornøjelig eftermiddag med skønne tærter, latter, hjemmebag og kaffe. Og vi kan kun opfordre andre nordjyder til at komme med næste gang det er hos Lone Christensen, Baldersvej 8, 9700 Beønderslev, tlf: Annelise Rønnow NETVÆRKSGRUPPE FYN Hilsen til netværksgruppen Hej Fyn kaffe klub Tak for en god tur til dem der var med og jeg håber snart at se i andre igen... Kjeld og jeg ( Charlotte ) mødtes ved Grethe og Kjeld kørte Grethes bil ( Handicap bil )hvor vi alle tre var med... Vi mødtes med Kristian og Helle tæt ved H C Andersens Hus i Odense, som vi var inde og se... Der efter fik vi lidt i maven...spiste og sad og hygge snakkede...på en Kinesisk restaurant... Vi tog afsked med Kristian og Helle efter vi havde spist. For Grethe, Kjeld og mig Charlotte gik turen til Ruts grav i Gudbjerg Kirke, Svendborg hvor vi fik sat en fin buket på gravstedet og tænkte på de gode minder... Tak for en god tur...håber vi ses snart igen alle sammen... Hilsen Charlotte SJÆLLAND OG SYD- OG SØNDERJYLLAND Ingen nyhedsartikler ved nyhedsbrevets udsendelse. MØDEDATOER FOR NETVÆRKSGRUPPERNE MIDTJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Dorthe Andersen Tlf: SJÆLLAND Onsdag 10. august Cafe Kram, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, Kbh. 60 kr. pr. person for mad, kaffe, kage, frugt og leje af lokale. Kontaktperson: Birthe Ilsø Jensen Tlf.: Tlf: Tilmelding senest 25. juni FYN Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Erling Hansen Tlf:

9 NORDJYLLAND 8. september kl. 13 kontakt: Lone Christensen Tlf: SYD- OG SØNDERJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Marianne Kryger Olsen Tlf Nyttige Links:

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER Dansk Forening NYT FRA BESTYRELSEN Arbejdet i bestyrelsen går ikke sin vante gang. Der er altid noget nyt og spændende at tage fat på og i øjeblikket arbejder vi bl.a. med opdatering af vores hjemmeside

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER Dansk Forening NYT FRA BESTYRELSEN Så nærmer efteråret sig med hastige skridt, vi er så småt i gang igen efter sommerens ferietid. Vi håber, at I alle har nået at slikke ekstra solskin til den kolde tid.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen I år var vores generalforsamling på Diakonisse stiftelsen i København. Igen i år var der en god opbakning til generalforsamlingen. Der var nogle gode mødelokaler og rigtig god mad,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Nyt fra bestyrelsen. KOMMENDE ARRANGEMENTER Nyt fra bestyrelsen. Som I kan læse andet steds, så var Den Internationale Sklerodermi dag igen en god dag. Der var ca. 50 deltagere, hvilket er flot når vi sammenholder det med vores medlemstal. Det betyder

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere