Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i ,75 mia. kr. frem mod 2020.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020."

Transkript

1 Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i ,75 mia. kr. frem mod De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale arv Målrettet forebyggelse: En sikker og tidlig indsats

2 I Danmark skal alle børn og unge have reelt lige muligheder. Regeringen vil føre en politik, som giver mennesker mulighed for at føre det liv, de ønsker. Indsatsen over for socialt udsatte børn og unge er styrket, færre stofmisbrugere dør, og vi har sikret større lighed i sundhedsvæsenet. Regeringen har allerede opnået markante resultater, der sikrer flere muligheder til socialt udsatte. Men vi er ikke i mål endnu. Vi skal bryde med den negative sociale arv, så børns baggrund ikke afgør deres fremtid. Det må og skal være det samlende socialpolitiske mål i Danmark. Børn og unge skal have reelt lige muligheder, og udsatte voksne skal have hjælp til en bedre tilværelse, hvor de kan tage vare på sig selv. Derfor vil regeringen sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov og problemer. Indsatsen overfor børn i risikofamilier skal især styrkes. Danmark skal fortsat være et samfund, hvor vi passer på hinanden, og hvor socialt udsatte får hjælp til at blive en del af fællesskabet. Det er en fundamental tryghed i vores samfund, at man som borger kan regne med en udstrakt hånd, hvis man får alvorlige problemer. Det handler om ordentlighed og solidaritet. Derfor har regeringen opstillet de sociale 2020-mål, der udstikker en klar retning for socialpolitikken. Men det kræver politisk prioritering og vilje, hvis de ambitiøse målsætninger skal realiseres. Der er brug for kontinuerlige politiske tiltag og konkret handling, hvis vi som samfund skal forfølge ambitionen om lige muligheder til alle. Derfor ønsker regeringen allerede fra 2016 at investere yderligere 1,75 mia. kr. frem til Investeringen muliggør, at der kan søsættes tiltag mod den negative sociale arv, ligesom de sociale 2020-mål skal understøttes. Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. Konkret vil regeringen allerede i 2016 tage nye skridt: 1. Prioritering og understøttelse af de sociale 2020-mål De sociale 2020-mål giver en klar retning for den sociale indsats og et fundament for en systematisk effektvurdering af tiltag over for de udsatte grupper. Realisering af målene kræver yderligere prioritering af bl.a.: 2

3 Understøtte udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling, herunder omlægning af de tidlige indsatser med inspiration fra bl.a. Borås, Herning og Leksand kommune. Styrke indsatsen overfor hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. 2. Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale arv I Danmark må det ikke være den sociale baggrund, der er afgørende for, hvilke muligheder livet byder. Det er en vigtig prioritet for regeringen at bryde med den negative sociale arv. Derfor vil regeringen fra 2016 introducere en stribe nye tiltag for at reducere betydningen af den negative sociale arv, bl.a.: Virksomhedsrettede indsatser, som hjælper udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Fokuseret social indsats i overgangen, hvor den udsatte påbegynder job. Helhedsorienteret og målrettet indsats til unge med behov for støtte i overgangen fra barn til voksen. Individuelle tilrettelagte brobygningsforløb, som hjælper unge ind i uddannelsessystemet. 3. Målrettet forebyggelse: En sikker og tidlig indsats Regeringen har allerede gjort meget for at sikre forebyggende indsatser. Men vi er ikke i mål endnu. Udsatte børn og voksne skal modtage en social indsats, som gør en reel forskel, inden problemer når at sætte sig fast. Fra 2016 og frem vil regeringen derfor bl.a. tage følgende skridt: Bedre indsats til udsatte familier med hele familien i centrum. Bedre rådgivning og hjælp til voldsramte kvinder. Gældsrådgivning til socialt udsatte. Regeringens tre klare prioriteringer skal udgøre kernen i de kommende års socialpolitik. På den måde kan vi sikre, at Danmark fortsat er et samfund, hvor vi passer på hinanden. Regeringens politiske prioritering er ikke mulig, hvis den offentlige sektor skal levere nulvækst. 3

4 flere i uddannelse, færre børn i fattigdom og mere lige muligheder Regeringen har i de sidste fire år investeret i socialt udsatte og i borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Det er hjørnestenen i vores velfærdssamfund, at alle har mulighed for at tage del i fællesskabet, og udvikle det liv, man ønsker, uanset opvækst. Det kræver prioritering og politisk vilje til investering. Under den tidligere regering eksploderede antallet af fattige. Fra fattige i 2001 til i Det er mere end en fordobling. Den nuværende regering har gjort det modsatte. Vi har fået færre fattige ved blandt andet at investere massivt i uddannelse og givet bedre vilkår for økonomisk dårligt stillede. Regeringen har gennemført en omfattende række af socialpolitiske initiativer fra 2011 og frem til dag. Det gælder bl.a.: Afskaffet fattigdomsydelser og fjernet besparelser på børnechecken. Reformeret kontanthjælpen, så de svageste ledige får mere individuel hjælp, og så flere unge er flyttet fra kontanthjælp til uddannelse. Lettet skatten i bunden. Givet en økonomisk håndsrækning til ældre, enlige forsørgere og forældre, som passer et barn med handicap. Opprioriteret psykiatrien. Indført sociale 2020-mål. Indført en fattigdomsgrænse. Styrket indsatsen for de mest udsatte børn og unge, bl.a. med en tilsynsreform og en overgrebspakke. Forbedret indsatsen overfor hjemløse og blandt andet tilladt fixerum. De mange initiativer har givet bedre og mere lige muligheder. Regeringens politik har bl.a. medført: 4

5 Færre fattige og færre fattige børn. Siden 2011 er antallet af fattige børn faldet med personer. Det svarer til, at regeringen har hentet hvert tredje barn ud af fattigdom. Rekord mange tager en uddannelse. Vi har indfriet vores mål om at 60 pct. skal have en videregående uddannelse, og 25 pct. skal have en lang videregående uddannelse. Færre stofmisbrugere dør. Kun 213 stofmisbrugere døde i 2013, hvilket er historisk lavt. Færre bliver sat på gaden. Under denne regering har der været færre udsættelser. Et fald på næsten 30 pct. Efter konstante stigninger i 00 erne knækkede vi kurven i Vi er nået langt i denne regeringsperiode. Men vi vil gøre det endnu bedre. Vi insisterer på at have et samfund, der bygger på solidaritet og fællesskab, hvor børns baggrund ikke afgør deres fremtid. 5

6 Regeringen ønsker, at udsatte børn og unge skal have bedre og lige muligheder, selvom de har haft en hård start på livet eller får udfordringer senere i livet. Udsatte voksne, som rammes af f.eks. hjemløshed, misbrug eller vold i nære relationer, skal samtidig hjælpes til en bedre tilværelse, hvor de i højere grad bliver i stand til at tage vare på sig selv og sine egne. Ofte er der ikke langt fra gældsproblemer, psykisk sårbarhed og svære begivenheder i eget eller familiens liv til egentlige sociale problemer. Massiv støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet, ophold på botilbud, forsorgshjem mv. er alle nødvendige indsatser og tilbud, men også indgribende for den enkelte og med betydelige udgifter til følge. Der er derfor gode grunde til at forebygge og sætte tidligere ind for at bryde med den negative sociale arv og for at undgå, at problemerne sætter sig fast og kræver omfattende social hjælp og støtte. Tilsvarende er der gode grunde til, at det sociale arbejde er vidensbaseret og rehabiliterende. Erfaringerne viser, at der kommer gode resultater af indsatsen, når der arbejdes målrettet ud fra vidensbaserede metoder og ud fra en rehabiliterende tilgang, der bringer den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. Følgende elementer i regeringens politik kan fremhæves: Regeringen har satset på tidlige, forebyggende og mindre indgribende indsatser, hvor dagtilbud og skole spiller en central rolle i forhold til at bryde med en negativ social arv. Folkeskolereformen indebærer et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft, mindske betydningen af social baggrund og styrke elevernes trivsel. Tilsvarende vil regeringen med sit børneudspil sikre, at alle børn får den bedst mulige start på livet. Regeringen har satset massivt på at fremme det vidensbaserede og rehabiliterende sociale arbejde, der gør en reel forskel for den enkelte. Det er fx sket gennem reformen af det sociale tilsyn, udbredelse af Hjemløsestrategien, Stofmisbrugspakken med bl.a. afprøvning af evidensbaserede metoder og Forebyggelsespakken, der understøtter kommunerne i at iværksætte en tidlig og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Regeringen har siden 2012 gennemført store reformer af både indsatsen og forsørgelsen til de omkring borgere i den arbejdsdygtige alder, der befinder sig i udkanten af samfundet. Det drejer sig om reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, 6

7 sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. Reformerne skal understøtte, at alle som kan arbejde, skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet og fællesskabet. Regeringen har arbejdet med resultatmål som retningsgivende for omstillinger i sektoren. Dette ses bl.a. med regeringens sociale 2020-mål, som sætter en klar retning for, hvordan indsatsen for de mest udsatte borgere forbedres, samt giver et grundlag for systematisk opfølgning på effekterne af indsatsen. Regeringen har følgende ambitiøse videre spor for arbejdet med den sociale indsats over for de mest udsatte grupper i de kommende år: Regeringens sociale 2020-mål Regeringens sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for bl.a. udsatte børn og unge, hjemløse og stofmisbrugere ved at målrette eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte. Regeringen ønsker at prioritere i alt ca. 0,5 mia. kr. i perioden med satspuljen for 2016 til regeringens 2020-mål inden for følgende temaer: Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling. En styrket indsats over for hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. Social mobilitet tættere på beskæftigelse og uddannelse Regeringen er optaget af at skabe grundlag for social mobilitet. Frem for et liv på passiv forsørgelse skal borgere med udfordringer, som afholder dem fra at varetage et job, hjælpes til et aktivt liv også borgere med nedsat arbejdsevne. Regeringen ønsker at prioritere mere end 0,5 mia. kr. over perioden med satspuljen for 2016 til følgende initiativer, der understøtter en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats over for udsatte borgere med komplekse udfordringer. Udgangspunktet for de konkrete forslag er bl.a. Carsten Koch-udvalgets anden rapport om en styrket indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet: Understøttelse af den virksomhedsrettede indsats. Unge med behov for støtte i overgange. 7

8 Styrket kvalitet i den tværfaglige indsats. Målrettet forebyggelse Gennem tidligere, forebyggende og mindre indgribende indsatser vil det være muligt i langt højere grad at bringe den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. Regeringen vil derfor bl.a. med satspuljen for 2017 prioritere følgende tiltag: Undersøgelse af, hvem de udsatte familier er, hvad der kendetegner kontakten med systemet, og hvilke resultater, der er af indsatsen. Sigtet er en langt mere koordineret, helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til familiens samlede situation både med hensyn til beskæftigelse, uddannelse samt sociale og sundhedsmæssige problemer. I satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til forsøg med ambulant rådgivning og hjælp til ofre for vold i nære relationer med det formål at forebygge ophold og gentagne ophold på krisecentre. Når erfaringerne fra projektet foreligger, vil regeringen, i en tæt dialog med de relevante parter, styrke udbredelsen af landsdækkende tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til alle voldsramte. Forstærket og landsdækkende indsats omkring gældsrådgivning, så den bliver landsdækkende og er varigt finansieret. Initiativet iværksættes i forlængelse af erfaringerne fra tidligere forsøg med gældsrådgivning for 2016 og udformes med tæt inddragelse af de relevante parter. Økonomi Tabel 1 Økonomioversigt indsatser over for udsatte grupper Mio. kr Satspuljen for 2016 Sociale 2020 mål Social mobilitet - tættere på uddannelse og beskæftigelse Satspuljen for 2017 mv. Målrettet forebyggelse

9 Regeringen har opstillet en række ambitiøse 2020-mål for den sociale indsats for de mest sårbare og udsatte grupper. De sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge, voldsramte kvinder, hjemløse og stofmisbrugere ved at målrette de eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte. Målene giver en klar retning for den sociale indsats, herunder et grundlag for regeringens prioriteringer på det sociale område samt et grundlag for systematisk opfølgning på effekterne af indsatsen over for de udsatte grupper. Regeringen og KL har gennemført et fælles arbejde med at kortlægge den eksisterende viden om udvikling og virksomme metoder og indsatser inden for hvert af de sociale 2020-mål og indkredse konkrete anbefalinger til at understøtte arbejdet med at nå målene. Kortlægningen er foretaget med hjælp fra videnspersoner fra kommuner, SFI mv. og tager udgangspunkt i den eksisterende viden og forskning på området. Det fælles arbejde har givet et solidt fundament for den fremadrettede omstilling af indsatsen. Arbejdet har derudover vist, at udfordringerne med at nå 2020-målene varierer for de forskellige mål. Mens realiseringen af nogle mål synes at være inde i en positiv udvikling (fx målene om kontinuitet i anbringelser, ungdomskriminalitet blandt udsatte unge samt om narkotikarelaterede dødsfald), er der andre, som kræver en større indsats for at indfri (fx målene om udsatte børn og unges uddannelse, indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen samt om hjemløshed). Regeringen ønsker med satspuljen for 2016 at prioritere ca. 0,5 mia. kr. i perioden til initiativer, der understøtter realiseringen af de sociale 2020-mål og en positiv omstilling af indsatsen over for nogle af de mest udsatte grupper. I sidste års satspuljeaftale for 2015 blev der aftalt konkrete initiativer vedrørende bl.a. overgangsboliger til unge hjemløse, en styrkelse af plejefamilierne samt indsatsen for voldsramte kvinder. I dette års prioritering af satspuljen vil regeringen især fokusere på initiativer, der understøtter: Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling: En styrket indsats over for hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. Regeringen vil bl.a. prioritere følgende konkrete initiativer. 9

10 Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling 1. Tidlig indsats og forebyggelse En række danske kommuner har ladet sig inspirere af den såkaldte Sverigesmodel, jf. boks 2, og har påbegyndt en omlægning af indsatsen over for udsatte børn og unge. Længst fremme er Herning Kommune, der påbegyndte arbejdet mod en omlægning af indsatsen i Boks 1 Sverigesmodellen Den svenske kommune Borås har udviklet en bestemt tilgang til indsatsen på området for udsatte børn og unge. Modellen indebærer bl.a.: Færre, kortere og mere målrettede anbringelsesforløb. Flere anbringelser i plejefamilier og færre på institution. Bedre inddragelse af og indsats for familie og netværk. Hyppigere opfølgning på barnets/den unges resultater. Etablering af stabilt støttesystem, som skal fortsætte indsatsen i familien efter endt anbringelsesforløb. Udvikling af tilbudsviften, herunder øget brug af evidensbaserede metoder mv. Derudover har en række danske kommuner ladet sig inspirere af arbejdet i Leksand Kommune i Sverige, som siden 1996 har tilbudt alle nye forældre et gratis kursus i at håndtere den nye rolle som forældre og familie. Ved at udbyde kurset til alle førstegangsforældre er det samtidig muligt for de professionelle i kommunen med et forebyggende sigte at skabe en tidlig kontakt til nogle at de socialt sårbare og udsatte allerede inden, der udvikler sig en negativ spiral i familien og skabes mistrivsel hos børnene. Med regeringens Forebyggelsespakke blev der taget initiativ til at indgå partnerskaber med en række kommuner med henblik på at understøtte kommunens forebyggende indsatser. Efterspørgslen efter at indgå som partnerskabskommune har været meget stor i forhold til kapaciteten. Erfaringen viser, at arbejdet med en omlægning af indsatsen indebærer en grundlæggende praksisændring med fokus på tidlig forebyggende tiltag (fx i form af forældrekurser) hyppigere opfølgning i sagsbehandlingen, tættere inddragelse af familie og netværk samtidig med en udvikling af tilbudsviften, som kræver en omstilling i alle led fra kommunale ledere til sagsbehandlere, socialpædagoger og plejefamilier. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden til at udbrede de gode erfaringer, der er fra Borås, Herning og Leksand kommune og bygge videre på Partnerskabskommuneinitiativet. Midlerne afsættes til bl.a. konsulentbistand til kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen mod mere forebyggelse. 10

11 2. Styrkelse af anbragte børn og unges uddannelse En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er vigtig for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige, og det er samtidig nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbragte børn og unge klarer sig imidlertid dårligere i skolen end børn, der ikke har været anbragt og andre udsatte børn og unge. Med sidste års satspuljeaftale blev der afsat midler til skoleunderstøttende tiltag målrettet børn og unge, der er anbragt i plejefamilier. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt ca. 70 mio. kr. i perioden til en indsats målrettet de ca børn og unge i alderen år, der er anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner. Initiativet vil have tre spor: Den unges læring, skoleunderstøttende initiativer, der skal fastholde den enkelte i en positiv udvikling og redskaber, der skal være med til at sikre en kulturel ændring på institutionen og et større fokus på skolegang. 3. Opfølgning på Magtanvendelsesudvalgets betænkning Regeringens ekspertudvalg om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet har afleveret sin betænkning. Betænkningen danner et godt grundlag for regeringens opfølgning på området. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 30 mio. kr. i perioden til en opfølgning, der via en tydeliggørelse af magtanvendelsesregler i gældende lovgivning og en vis udvidelse af mulighederne for magtanvendelse vil kunne bidrage til at: o Sikre, at der foretages færre ulovlige magtanvendelser over for børn og unge, idet personalet på anbringelsesstederne og i plejefamilierne får større viden om deres beføjelser samt viden om, hvordan man forebygger anvendelsen af magt. o Flere børn og unge kan fastholdes i et socialpædagogisk behandlingsforløb, idet personalet på opholdssteder og institutioner og plejefamilierne får de redskaber, de skal bruge i arbejdet med anbragte børn og unge. o Styrke børns og unges retssikkerhed ved bl.a. at tydeliggøre, at anvendelse af magt er et indgreb i børns og unges rettigheder. Styrket indsats over for hjemløshed 4. Udvidelse af rejsehold på hjemløseområdet Erfaringerne fra Hjemløsestrategien er, at ni ud af ti af de hjemløse, der fik støtte, fastholdt deres nye bolig. Til trods for de gode erfaringer er antallet af hjemløse i Danmark i perioden 11

12 steget fra ca personer til personer. Stigningen har været markant højere i de kommuner, som ikke har deltaget i Hjemløsestrategien. På den baggrund er der bl.a. etableret et rejsehold, der i perioden yder forankringsog implementeringsstøtte til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen på hjemløseområdet. På nuværende tidspunkt indgår 25 kommuner i denne indsats, og den omfatter ca. 69 pct. af den samlede population af hjemløse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt godt 40 mio. kr. i perioden til at styrke og udvide denne indsats, således at flere kommuner er omfattet, ligesom der også sættes fokus på en rehabiliterende indsats på de forsorgshjem, hvor hjemløse borgere tager ophold. 5. Frivillig gældsrådgivning og rådgivning af udsættelsestruede lejere Alt for mange udsatte voksne og familier kæmper med gæld og manglende overblik over deres økonomi. Det kan være svært at overskue, hvordan man kommer ud af gældssituationen uden et arbejde eller stabil indkomst. Hvert år bliver mere end danskere sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Der er foreløbigt gode resultater med satspuljebevillinger til gældsrådgivninger rettet mod udsatte borgere (dvs. personer med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og med gæld, der samtidig er i en socialt truet situation) samt udsættelsestruede lejere. Senest blev der med satspuljeaftalen for 2015 afsat 16 mio. kr. i perioden til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte ca. 20 mio. kr. i 2016 til fortsat at prioritere de frivillige gældsrådgivninger, herunder opsøgende arbejde blandt lejere med huslejerestancer og en særlig indsats over for socialt sårbare unge med gæld. Regeringen vil derudover igangsætte et forberedende arbejde med at understøtte en landsdækkende og permanent gældsrådgivning fra Startboliger for unge Startboliger støtter unge med særlige behov for at få en god start på voksenlivet i egen bolig. Startboliger er således ungdomsboliger, der er målrettet årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte (social vicevært). Fokus er på at styrke de unges tilknytning til uddannelse eller arbejde samt evne til at fastholde en bolig. Der er samlet afsat 150 mio. kr. i perioden til startboliger, størsteparten gennem satspuljen. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 120 mio. kr. i perioden til at udbrede startboliger til flere kommuner. 12

13 7. Indsats mod tuberkulose hos hjemløse og andre socialt udsatte Tuberkulose florerer i Danmark især blandt hjemløse og andre udsatte borgere, hvor der ses aktiv smittespredning og en forekomst, som er langt højere end i vores nabolande. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden til at iværksætte et landsdækkende initiativ med henblik på at nedbringe smittespredning og tuberkuloseforekomst blandt hjemløse og andre udsatte grupper. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere 8. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug af stoffer I en ny rapport fra 2015 estimerer Center for Rusmiddelforskning, at der i Danmark er unge mellem år med et misbrug af stoffer. De unge har markante sociale og psykiske problemer, klarer sig dårligt i skolen mv. Denne gruppe unge er i betydelig fare for aldrig at gennemføre en uddannelse, og risikerer et liv på kanten af samfundet med social og økonomisk marginalisering. Der er de senere år udviklet og afprøvet modeller og metoder til misbrugsbehandling af unge, som har vist gode resultater i de deltagende kommuner. Erfaringerne fra bl.a. Hjemløsestrategien er, at der er behov for en meget målrettet indsats for at sikre, at afprøvede metoder udbredes til de øvrige kommuner. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 70 mio. kr. i perioden til at støtte en række kommuner i at omlægge deres misbrugsbehandlingsindsats til brug af vidensbaserede metoder. 9. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon Fra udlandet og Københavns Kommune er der gode erfaringer med brugeradministreret anvendelse af modgiften naloxon til forebyggelse af forgiftningsdødsfald med opioder og skadevirkninger efter opiodforgiftninger. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 16 mio. kr. i perioden til at prioritere en indsats, der skal reducere antallet af dødsfald og andre skadevirkninger som følge af overdoser hos personer med opiodmisbrug ved hjælp af brugeradministreret naloxon kombineret med undervisning. 10. En styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug I januar 2014 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle se på omfanget af problemet med gravide misbrugere, herunder udarbejde modeller, der kan nedbringe antallet af børn, der er født med skader som følge af moderens misbrug under graviditeten. Rapporten 13

14 er fortsat under udarbejdelse, men forventes offentliggjort i endelig form primo/medio juni Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt ca. 30 mio. kr. i perioden til en opfølgning på rapporten. Det foreslås bl.a., at der igangsættes initiativer i tre spor: 1. Styrket indsats over for den brede målgruppe af gravide kvinder og kvinder i den fertile alder, herunder med fokus på graviditet, rusmidler og prævention i den almene misbrugsbehandling. 2. Understøttelse af, at det i højere grad end i dag bliver muligt med kvindens samtykke at tilbageholde gravide kvinder med et misbrug af alkohol og/eller stoffer, når der er væsentlig risiko for alvorlige skader på fostret. 3. Metode- og kompetenceudvikling, der skal bidrage til at sikre, at der findes behandlingstilbud med tilstrækkelige kompetencer til behandling af gravide kvinder med misbrug, herunder til håndtering af tilbageholdelsessituationer i forbindelse med døgnbehandling. Regeringen ønsker desuden, at der igangsættes en målrettet implementering og formidling af den viden og de anbefalinger, som er identificeret i forbindelse med regeringens og KL s fælles opfølgning på de sociale 2020-mål. Indsatsen vil indebære konkrete initiativer, som skal bidrage til at udbrede kendskabet til de sociale 2020-mål og sikre at viden om metoder, bedste praksis mv. kommer ud at virke i praksis. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden til at styrke implementerings- og formidlingsindsatsen. De konkrete initiativer vil skulle prioriteres løbende i perioden afhængig af målfremdriften, jf. det fælles opfølgningssystem. 14

15 Tabel 2 Prioritering af satspuljen 2016 sociale 2020-mål Mio. kr Tidlig indsats og forebyggelse Styrkelse af anbragte børns uddannelse Opfølgning på Magtanvendelsesudvalget Udvidelse af rejsehold på hjemløseområdet Gældsrådgivning og forebyggelse af udsættelse Startboliger for unge Indsats mod tuberkulose hos hjemløse Udbredelse af behandlingsmodeller til unge Forebyggelse af narkotikadødsfald Indsats for gravide kvinder med misbrug Implementeringspulje I alt

16 Den danske velfærdsmodel bygger på et ønske om lige muligheder for alle uanset social baggrund, og at fællesskabet står klar til at hjælpe den enkelte med at udleve sit potentiale og blive i stand til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Det gælder både i forhold til at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Regeringen har siden 2012 gennemført fire store reformer af både indsatsen og forsørgelsen af de omkring borgere i den arbejdsdygtige alder, der befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Det drejer sig om reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. Disse reformer bidrager til at understøtte, at alle, som kan arbejde, skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet og fællesskabet. Frem for et liv på passiv forsørgelse skal borgere med udfordringer, som afholder dem fra at varetage et job, hjælpes til et aktivt liv også borgere med nedsat arbejdsevne. Flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne skal have reel adgang til arbejdsmarkedet og fællesskabet. En sammenhængende social-, sundheds-, uddannelses-, og beskæftigelsesrettet indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, er afgørende for, at den enkelte kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Regeringen ønsker med udmøntningen af satspuljen for 2016 at sætte fokus på netop de udsatte gruppers sociale mobilitet. Det sker ved at prioritere initiativer, der understøtter en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats over for udsatte borgere med komplekse udfordringer. Udgangspunktet for de konkrete forslag til indsatser er bl.a. Carsten Koch-udvalgets anden rapport om en styrket indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Forslagene skal derfor ses som en opfølgning på ekspertgruppens arbejde, hvor konkrete forslag fra rapporten forslås udmøntet via satspuljen. Regeringen vil i forbindelse med satspuljen for 2016 prioritere mere end 0,5 mia. kr. i perioden til bl.a. følgende konkrete initiativer, der skal: Understøtte virksomhedsrettede indsatser Understøtte den virksomhedsrettede indsats i form af særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for udsatte borgere, som ikke umiddelbart er i stand til at være på en arbejdsplads (fx udsatte 16

17 kontanthjælpsmodtagere). Formålet er at afprøve og udvikle et forløb, som gennem en målrettet og intensiv indsats forbereder den enkelte på at være en del af et arbejdsfællesskab. Forløbet vil have et kontinuerligt fokus på tæt opfølgning, støtte og progression. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 125 mio. kr. i perioden til at understøtte den virksomhedsrettede indsats. Fokusere den sociale støtte i overgangen til job eller uddannelse Fokus er at bringe udsatte borgere og personer med handicap, som er langt fra arbejdsmarkedet, i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Udgangspunktet for indsatsen er en job først -tilgang, hvor borgeren får hjælp til en hurtig jobplacering eller uddannelse, og derefter sideløbende gives en intensiv social støtte med henblik på at fastholde denne. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 55 mio. kr. i perioden til at fokusere den sociale støtte. Smidigere overgang fra barn til voksen Sikre en smidigere overgang fra barn til voksen gennem en tidlig, helhedsorienteret og målrettet indsats overfor unge med behov for støtte i overgangen til voksenområdet og beskæftigelsessystemet. Målgruppen kan fx være anbragte unge over 16 år, eller unge, der pga. handicap har et særligt behov for en koordineret indsats. Modellen indebærer, at der gennem et formaliseret tværfagligt/tværsektorielt arbejde allerede på et tidligt tidspunkt udarbejdes en målrettet handlingsplan, som understøtter den unges vej mod uddannelse og job på længere sigt. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 80 mio. kr. i perioden til en styrket overgang. Understøttelse af uddannelse Understøtte vejen ind i uddannelsessystemet gennem brobygningsforløb for udsatte unge, der ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse. Et brobygningsforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor jobcentre og erhvervsskoler samarbejder om at forberede den unge til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet med forsøget er at sikre udsatte unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og unge i ressourceforløb) en uddannelsesrettet indsats, der gør dem klar til at gennemføre et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse og på sigt en ordinær uddannelse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 160 mio. kr. i perioden til en styrket overgang. Bedre kvalitet i den tværfaglige indsats Styrke kvaliteten i den tværfaglige indsats gennem yderligere understøttelse af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet. De deltagende kommuner skal som led i forsøget organisere arbejdet og beslutningsgangen omkring rehabiliteringsteamet, således at 17

18 kommunen kan træffe afgørelse om ydelse (førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb) samt indholdet af den tværfaglige indsats i umiddelbar forlængelse af rehabiliteringsteamets møde. Der vil ligeledes skulle indgå kompetenceudvikling af medarbejdere i rehabiliteringsteamet, der skal understøtte den enkelte medarbejders indsigt i målgruppen samt de forskellige indsatsmuligheder og redskaber, der findes på tværs af de involverede forvaltninger. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 50 mio. kr. i perioden til en styrket kvalitet i den tværfaglige indsats. Fortsatte indsatser Regeringen vil derudover prioritere at videreføre en række igangværende indsatser. Det vil bl.a. omfatte videreførelse af den landsdækkende En af os -kampagne, som arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom, de tre regionale centre for senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen samt behandlingstilbud til voldsudøvere, som skal forebygge vold i nære relationer. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte en ramme på i alt ca. 80 mio. kr. i perioden til at fortsætte indsatserne. Hovedparten af initiativerne igangsættes som forsøgsordninger i et antal kommuner. Forsøgsordningerne skal bibringe yderligere viden om, hvad der virker for den enkelte målgruppe. Der vil samtidig skulle gennemføres målrettet opfølgning på og evaluering af initiativerne. Tabel 3 Prioritering af satspuljen 2016 social mobilitet Mio. kr Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb Social støtte i overgangen fra job eller uddannelse Styrket overgang fra barn til voksen Brobygningsforløb for udsatte unge Klare beslutningsgange og øget kvalitet i rehabiliteringsteamet Fortsatte indsatser I alt

19 Regeringen har satset massivt på at fremme det vidensbaserede og rehabiliterende sociale arbejde for at sikre, at udsatte børn og voksne modtager en social indsats, der gør en reel forskel for den enkelte, og giver dem mulighed for at tage aktivt del i samfundet gennem uddannelse, job og deltagelse i civilsamfundet. Regeringen har tilsvarende satset på den forebyggende og tidlige indsats. Vi er imidlertid ikke i mål med det forebyggende arbejde endnu. Således var ca. 30 pct. af de anbragte børn og unges mødre selv anbragt uden for hjemmet i barndommen. Og mere end halvdelen af de årige, der var anbragt i barndommen, er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Regeringen vil derfor også fremadrettet satse massivt på at forebygge og sætte tidligere ind, før problemerne sætter sig fast og kræver omfattende social hjælp og støtte som fx ophold på forsorgshjem eller kvindekrisecenter. Ofte er der ikke langt fra gældsproblemer, psykisk sårbarhed og svære begivenheder i eget eller familiens liv til egentlige sociale problemer. Massiv støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet, ophold på botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre er alle nødvendige indsatser og tilbud, men også meget indgribende for den enkelte og med betydelige udgifter for kommunerne til følge. Gennem tidligere, forebyggende og mindre indgribende indsatser vil det være muligt i langt højere grad at bringe den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. På den baggrund kan følgende foreslås. De udsatte familier er i dag i kontakt med mange forskellige forvaltninger på samme tid, og der igangsættes en række indsatser i regi af det sociale system og jobcentret, som ofte ikke er koordineret eller tænkt sammen. Målet er en langt mere koordineret, helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til familiens samlede situation både med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, sociale og sundhedsmæssige problemer. Der har i mange kommuner været initiativer om fx en koordinerende sagsbehandler, forskellige organiseringsformer mv. Der er behov for at følge effekten af disse erfaringer med henblik på at analysere, hvem de udsatte familier er, hvad der kendetegner kontakten med systemet, og hvilke resultater, der er af indsatsen. Der kan bl.a. inddrages erfaringer fra projektet Udsatte familier, som er forankret i Beskæftigelsesministeriet, samt konkrete kommunale projekter, der har fokus på en koordineret indsats for familien i sin helhed. 19

20 På baggrund af en sådan analyse og de kommunale erfaringer vil regeringen komme med forslag til at understøtte en samlet og helhedsorienteret indsats til udsatte familier, hvor familiens samlede situation er i centrum. Analysen udarbejdes i perioden , og der afsættes en ramme på 20 mio. kr. årligt til opfølgning på analysen. Rammen er skalerbar. Ca kvinder udsættes årligt for vold og ca kvinder tager ophold på et krisecenter hvert år. Ophold på et kvindekrisecenter er meget indgribende i den enkelte kvinde og hendes evt. børns liv. Med rådgivning og hjælp til voldsramte, inden der er behov for ophold på krisecenter, vil det være muligt at hjælpe kvinden, mens hun fx stadig har sit job og et socialt netværk, der kan støtte hende. I satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til forsøg med ambulant rådgivning og hjælp til ofre for vold i nære relationer med det formål bedre at forebygge ophold og gentagne ophold på krisecentre. Når erfaringerne fra projektet foreligger, vil regeringen i en tæt dialog med de relevante parter styrke udbredelsen af landsdækkende tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til alle voldsramte. Der afsættes 100 mio. kr. årligt fra 2017 til udbredelse af tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til voldsramte. Rammen er skalerbar. Alt for mange udsatte voksne og familier kæmper med gæld og manglende overblik over deres økonomi. Der er risiko for, at gældssituationen bliver det første skridt på en social deroute, der ender i tunge sociale problemer. Fx bliver mere end danskere hvert år sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Der gives i dag gennem satspuljen midler til kommunalt forankret og frivillig gældsrådgivning til udsatte grupper med foreløbigt gode resultater. Tilsvarende har mange boligforeninger gældsrådgivninger, der har succes i forhold til at mindske antallet af udsættelser. Regeringen vil udbrede og forstærke indsatsen omkring gældsrådgivning, så den bliver landsdækkende og er varigt finansieret, frem for baseret på ad hoc puljer som i dag. Regeringen ønsker med sit prioriteringsoplæg for satspuljen for 2016 at videreføre støtten til de frivillige gældsrådgivninger i 2016, herunder opsøgende arbejde blandt lejere med huslejerestancer, samt en særlig indsats over for socialt sårbare unge med gæld. På baggrund af tidligere erfaringerne vil der derfor blive igangsat et forberedende arbejde med at tilrettelægge en landsdækkende gældsrådgivning, hvor kommuner og frivillige gældsrådgivninger samarbejder om at tilbyde gældsrådgivning til udsatte borgere. Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2017 til landsdækkende, permanent gældsrådgivning. 20

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform Konference om Ungestrategi 2. april 2013 Reformbølgen ruller Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform På tegnebrædtet Erhvervsskole reform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Indspil til forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Indspil til forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt NOTAT Kontakt: Tine Maj Holm tih@sl.dk Dok.nr. 3624822 Sagsnr. 2017-SLCPP-00053 29-06-2017 Indspil til forenkling af

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden Notat 2. oktober 2017 Regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen 2018 Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere