OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com"

Transkript

1 OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg!

2 Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores naturlige livskilde, vand, som kølemiddel eller varmebærer i klimaanlæg. Vand kan bære mere energi end luft, og giver på denne måde et mere effektivt system, der kræver mindre installationsplads. Ud over at sikre lave installations- og driftsomkostninger er vand desuden et godt alternativ ud fra et miljøsynspunkt. Ingen ventilator Med Swegons vandbårne klimaanlæg er der ingen ventilatorer eller motorer i rummet, hvilket er ensbetydende med minimal støj og vedligeholdelse! Høj komfort Et klimaanlæg skal helst ikke bemærkes. Ud over et lavt lydniveau har Swegons vandbårne systemer også et veldesignet udseende og en evne til at levere luften uden træk. De har alle forudsætninger for hverken at blive hørt, set eller mærket. Kort sagt: Gode klimaanlæg, som giver et godt indeklima uden at forstyrre. Det er, hvad vi kalder høj komfort! Fleksibilitet Når aktiviteterne i et lokale ændres, sker det ofte, at luftmængdebehovet forandres. I så fald skal det ikke være nødvendigt at udskifte eksisterende klimaanlæg eller foretage nye dyre investeringer. Med et justerbart spredningsbillede og med en justerbar luftmængde til alle fire sider er det let at tilpasse produkterne til de nye forudsætninger. Med Swegons justerbare klimaanlæg er man sikker på at opfylde fremtidens behov. PARASOL er et banebrydende komfortmodul med 4-vejs indblæsning. Teknikken giver meget høj kapacitet og stor fleksibilitet. Høj komfort Lydsvagt, trækfrit og æstetisk tiltalende! Individuel regulering af temperatur Styr klimaet på rumniveau! Ingen ventilator Ingen bevægelige dele og ingen vedligeholdelse! Intet filter Ingen effektreduktion og ingen vedligeholdelse! Ingen aftapning Ingen vedligeholdelse! Ventilation, køling og opvarmning Alt i samme enhed! Høj fleksibilitet Let tilpasning til lokalets anvendelsesformål! 2 Facadesystemet PRIMO giver mulighed for tilpassede indkapslinger med integrerede kanaler til el- og datakabler.

3 Innovationer med merværdi Justerbart spredningsbillede Med Swegons ADC (Anti Draught Control) undgås risikoen for træk. Denne innovation giver stor fleksibilitet, hvad angår placering og fremtidige ændringer. På hver side af enheden sidder der et antal ADC-sektioner. Hver sektion kan let indstilles hver for sig for at kunne styre den distribuerede lufts spredningsbillede, dermed undgås risikoen for træk. Hver ADC-sektion kan indstilles fra ligeud til 40 til højre eller venstre i trin på 10. Induktion giver høj kapacitet Induktionsprincippet giver meget høj køle- og varmekapacitet. Primærluften forceres gennem dyser. Det undertryk, der skabes, suger rumluften til sig, som cirkulerer gennem køle-/ varmefladen og køles eller varmes efter behov. Den cirkulerede luft blandes med tilluften og føres ud i rummet. På komfortmodulet PARASOL kan alle fire sider justeres individuelt både hvad angår spredningsbillede og luftmængde. Dermed er placeringen fleksibel, og det er nemt at foretage fremtidige ændringer. Ovenstående eksempel viser placeringen i bagkanten. Justerbar luftmængde Swegons indbyggede luftmængderegulering Variflow giver også stor fleksibilitet i forbindelse med placering og fremtidige ændringer. reguleringen foretages let ved at flytte en fordelingsliste over dyser med forskellig størrelse. Luftdistribution: 95 l/s (340 m 3 /h) 16,9 C Eksempel: PARASOL 1200 Kølekapacitet, vand: 685 W Induktionsgrad 3,75 Primærluft: 20 l/s (70 m 3 /h) 15 C Induceret luft: 75 l/s (270 m 3 /h) 25 C Certificeret af Eurovent Swegon deltager i ECC-programmet for klimabafler (chilled beams). Kontroller løbende certifikatets gyldighed på www. eurovent-certification.com eller Middel luftmængde Høj luftmængde Lav luftmængde Middel luftmængde Høj luftmængde Lav luftmængde Lukket Eksempel på forskellige luftmængdeindstillinger, som kan foretages i PARASOL. Høj luftmængde 3

4 PARASOL Banebrydende komfortmodul med stor kapacitet og fleksibilitet PARASOL er et banebrydende komfortmodul, som kombinerer klimabaflernes effektivitet med armaturets fleksibilitet. PARASOL kan køle, varme og ventilere. Den monteres i nedhængt loft eller frithængende (PARASOL EX). Underpladen findes med forskellige perforeringsmønstre, og det er muligt at specialbestille andre mønstre. For optimal komfort kan både luftmængde og spredningsbillede justeres sektionsvis langs alle fire sider. Dermed opnås en stor valgfrihed for placering uden problemer med træk. Hvis aktiviteterne i et lokale ændres, kan PARASOL let justeres, således at komforten bliver optimal ud fra de nye forudsætninger. PARASOL med 4-vejs justerbar luftmængde og justerbart spredningsbillede. Optimal komfort Swegons tekniske løsning gør det muligt at styre spredningsbilledet i hver retning på stedet. Også luftmængden kan styres individuelt i hver retning. Høj kapacitet Parasol kan klare køling i et rum og optager kun halvt så meget loftsareal som almindelige klimabafler. Modulopbygget Kompakte modulenheder i to størrelser forenkler installationen. Funktionsprincipperne for køling. Primærluft Cirkulationsluft Tilluft 4

5 Swegon PACIFIC Klimabaffel med høj komfort og fleksibilitet Swegon PACIFIC består af et kapacitetsmodul og et designmodul, som kan bestilles med forskellige mål for let at få adgang til tilslutninger osv. Swegon PACIFIC er en ny aktiv klimabaffel med høj kapacitet. Den er modulopbygget, således at den opfylder alle krav og passer til alle loftstyper. PACIFIC kan køle, varme og ventilere. For optimal komfort kan både luftmængde og spredningsbillede justeres sektionsvis langs langsiderne. Dermed opnås en stor valgfrihed for placering uden problemer med træk. Hvis aktiviteterne i et lokale ændres, kan PACIFIC let justeres, således at komforten bliver optimal ud fra de nye forudsætninger. PACIFIC består af et kapacitetsmodul og et designmodul. Designmodulet kan let vippes ned. Det er muligt at bestille et længere designmodulet for f.eks. at få inspektionsplads til rørtilslutninger og eventuelle spjæld. Lufttilslutningens dimension kan vælges efter behov. Serieforbindelse er muligt og beregning af antal enheder og kanaldimensioner foretages i dataprogrammet ProSelect. Optimal komfort Swegons tekniske løsning gør det muligt at styre spredningsbilledet sektionsvist langs hver langside på stedet. Også luftmængden kan styres individuelt for hver langside. Høj kapacitet PACIFIC er udviklet til at generere høj køle- og varmekapacitet uden komfortproblemer. Fleksibilitet Den store fleksibilitet betyder, at både aktuelle og fremtidige behov kan klares. Der findes måltilpassede moduler til integration i de fleste loftssystemer på markedet. Funktionsprincipperne for køling. Primærluft Cirkulationsluft Tilluft 5

6 PARAGON Komfortmodul til hotelværelser, hospitalsstuer og kontorlokaler PARAGON er et kompakt komfortmodul til køling, opvarmning og ventilering af for eksempel hotelværelser og hospitalsstuer, hvor enheden placeres i loftsvinkel ved entreen. PARAGON Wall er en variant til for eksempel kontorlokaler, hvor enheden placeres i korridorens nedhængte loft og med kun et gitter i rummet. Via en patentanmeldt teknik optimeres køle- og varmekapaciteten, samtidig med at højden holdes på et absolut minimum. PARAGON er tilpasset Plug and Play-installation. Al nødvendig automatik medfølger som standard. Alle tilslutninger er let tilgængelige på enhedens bagside. PARAGON indeholder ingen bevægelige dele, og har ingen egen ventilator. Primærluften distribueres af et centralt luftbehandlingsaggregat, hvilket indebærer et meget lavt støjniveau i rummet. PARAGON til for eksempel hotel- og hospitalsstuer. PARAGON Wall til for eksempel kontorlokaler. Funktionsprincipperne for køling, PARAGON. Optimal komfort Optimeret køle- og varmekapacitet med meget lavt lydniveau. Behovsstyret indeklima PARAGON giver sammen med rumstyresystemet CON- DUCTOR optimal individuel rumkomfort og økonomisk drift. Pladsbesparende Enhedens lave højde giver mulighed for at skabe mere Funktionsprincipperne for køling, PARAGON Wall. plads og lade mere lys komme ind, f.eks. i et hotelværelses entré. I ekstreme tilfælde betyder den lave konstruktionshøjde, at man kan vinde en hel etage. Primærluft Cirkulationsluft Tilluft Fraluft 6

7 PRIMO Facadeapparat for maksimal rumkomfort med minimalt installationsareal Til trods for det kompakte format har PRIMO alle de funktioner, som et moderne klimaanlæg skal have høj luftkvalitet uden hverken støj eller træk. PRIMO kan både køle, varme og ventilere. Lavt tryktab gør, at PRIMO er lydsvag, og at energiomkostningerne bliver lave. Den indbyggede automatik giver en forindstillet og behagelig rumtemperatur med individuel styring. Grundlaget i facadesystemet er facadeapparater i forskellige længder. Aktuel apparatlængde bestemmes af aktuel luftmængde, køle-/varmebehov samt støjkrav. For at forenkle installationen og sikre kvaliteten måltilpasses præfabrikerede rør og kanaler efter ønske. Der kan vælges flere forskellige indkapslinger efter behov og udseende. PRIMO - et kompakt klimaanlæg med mange funktioner. Skjulte kabler Under indkapslingen er der plads til at skjule el-kabel, datakabel eller andre kabler. Der er ikke behov for en ekstra kabelliste. Modulopbygget Forenkler installationen. Let at ændre eksisterende systemer ved at tilføje eller fjerne komponenter. Pladsbesparende Kompakte ydermål og flere forskellige længder gør PRIMO let at placere. Funktionsprincipperne for køling. Primærluft Cirkulationsluft Tilluft 7

8 Quick-guide Integrerede i nedhængt loft Nyhed! ADAPT Parasol Aktivt, fleksibelt komfortmodul til behovsstyret ventilation og Swegons system WISE. PARASOL Aktivt, fleksibelt komfortmodul til ventilation, køling og opvarmning. Findes også med elvarme. Swegon PACIFIC Aktiv klimabaffel til ventilation, køling og opvarmning.findes også med elvarme. Energieffektiv drift, da ventilation, opvarmning og køling sker nøjagtigt efter behov, hverken mere eller mindre. Højeste mulige komfort med mulighed for individuel regulering på produkt- eller rumniveau. Trækfrit indeklima, 4-vejs luftdistribution og Swegons ADC (Anti Draught Control) giver maksimal komfort og fleksibilitet såvel i dag som ved fremtidige behov. Enkel installation, idriftsættelse og vedligeholdelse. Komplet produkt med alle komponenter og alt tilbehør monteret fra fabrikken. Indbygget styring som helt automatisk styrer indeklimaet. 4-vejs luftdistribution med fleksibel luftmængde og justerbar luftretning for højeste komfort. Plus Flow-version med ekstra store luftstrømme for eksempel. konferencelokale. Luftspredning med højeste komfort uafhængigt af installationsstedet i rummet. Kan fås med monteret automatik og trådløs kommunikation. Op til 85 l/s (306 m 3 /h) Køling: Op til 2055 W Opvarmning, vand: Op til 2700 W Opvarmning, elektrisk: Op til 1000 W 600x600 eller 1200x600 mm. Højde: 220 mm. (PlusFlow 240 mm) Fleksibel luftmængde og justerbar luftretning. Kan tilpasses eksisterende behov før, under og efter installationen. Høj effekt og gode komfortegenskaber. Serieforbindelse er mulig. Op til 55 l/s (200 m 3 /h) Køling: Op til 2600 W Opvarmning vand: Op til 3000 W Opvarmning elektrisk: Op till 1000 W Længde: mm. Bredde: mm. Højde: mm. 8

9 Quick-guide Frithængende i loft PARASOL EX Aktivt, fleksibelt komfortmodul til ventilation, køling og opvarmning. ADRIATIC VF Aktiv klimabaffel til ventilation, køling og opvarmning. FRB Passiv kølebaffel til komfortkøling, hvor der allerede er installeret ventilation og opvarmning. 4-vejs luftdistribution med fleksibel luftmængde og justerbar luftretning for højeste komfort. Luftspredning med højeste komfort uafhængigt af installationsstedet i rummet. Flere perforeringsmønstre som standard. Derudover tilbydes individuelle design. Fleksibel luftmængde og justerbar luftretning. Høj effekt og gode komfortegenskaber. Lav konstruktionshøjde. Høj effekt selv ved store temperaturforskelle mellem indløb og retur. Ingen bevægelige dele og ingen støjafgivelse. Minimalt pladsbehov. Op til 55 l/s (200 m 3 /h) Køling: Op til 1930 W Opvarmning: Op til 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Højde: 230 mm. Op til 60 l/s (220 m 3 /h) Køling: Op til 2800 W Opvarmning: Op til 2600 W Længde: mm. Bredde: 363 mm. Højde: 172 mm. Køling: Op til 1000 W Længde: mm. Bredde: 290, 430 mm. Højde: 123, 133 mm. 9

10 Quick-guide Væg Facade Bagkant Vinkel PARAGON Wall Aktivt komfortmodul til ventilation, køling og opvarmning til f.eks. kontorer. Findes også med elvarme. PARAGON Aktivt komfortmodul til ventilation, køling og opvarmning til f.eks. hotelværelser og hospitalsstuer. Findes også med elvarme. PRIMO Aktivt klimaanlæg til ventilation, opvarmning og køling til placering op ad facaden. Findes også med elvarme. Fleksibel luftmængde og justerbar luftretning. Omkostningseffektiv løsning ved renovering, eftersom installationen foretages i korridoren. Unik løsning, hvor distributionsluft og cirkulationsluft benytter samme gitter. Kun ét gitter i rummet. Op til 72 l/s (260 m 3 /h) Køling: Op til 2300 W Opvarmning, vand: Op til 3000 W Opvarmning, elektrisk: Op til 1000 W Bredde: mm. Højde: 264 mm. Dybde: 680 mm. Fleksibel luftmængde og justerbar luftretning. Plug and play-installation med integreret automatik. Lav konstruktionshøjde. Op til 72 l/s (260 m 3 /h) Køling: Op til 2400 W Opvarmning, vand: Op til 3000 W Opvarmning, elektrisk: Op til 1000 W Bredde: mm. Højde: 180 mm. Dybde: 695 mm. Varmer også uden ventilation via egenkonvektion. Stor mulighed for objektspecifik tilpasning af udseendet. Op til 10 apparater kan serieforbindes. Op til 45 l/s (160 m 3 /h) Varme, vand: Op til 2030 W Varme, elektrisk: Op til 1000 W Køling: Op til 1930 W Længde: mm. Højde: Fra 365 mm. Dybde: Fra 183 mm. 10

11 OK Vandbårne klimaanlæg Quick-guide Automatik Temperatur, luftmængde og kommunikation Temperatur CONDUCTOR Den optimale løsning til separat styring i hvert rum af temperatur og luftmængde. Kan let tilpasses enten behovsstyrede eller konstante luftmængder. Kommunikation mulig med Swegons system WISE og med eksterne overvågningssystemer via Modbus. LUNA Automatik i enklere system med konstante luftmængder og uden mulighed for kommunikation. Automatikken arbejder helt separat og styrer rummets temperatur C = Regulator 2 = Rumenhed med trådløs eller ledningsforbundet kommunikation 3 = Ventilmotor for køle- og opvarmningsvand 4 = Kondensføler Efter behov: 5 = Kommunikation via Modbus 6 = Transformer 7 = Motordrevne ventilationsspjæld 8 = Ekstern temperaturføler 9 = Vindueskontakt 10 = Nøglekortsholder eller personføler 1 = Rumregulator med rumtermostat 2 = Ventilmotor for køle- og opvarmningsvand 3 = Kondensføler Efter behov: 4 = Transformer 5 = Ekstern temperaturføler 6 = Håndenhed til ændring af fabriksindstilling 11

12 Swegon systemleverandøren! Swegon tilbyder individuelle produkter inden for de fleste produktområder inden for luftbehandling. Men det største udbytte af vores produkter opnår man med komplette systemløsninger. Vi tager så ansvaret for, at produkterne er enkle at installere, pladsbesparende og tilsammen sikrer en optimal komfort samt et reduceret energiforbrug. Vores styresystemer med åben kommunikation sparer desuden store omkostninger til eksternt styreudstyr. Swegons personale hjælper med skræddersyede systemløsninger til specifikke mål i det ønskede omfang. Swegon tilbyder desuden komplette platformsløsninger, Swegon Solutions. Alle Swegon Solutions har en samvirkende styre- og reguleringsfunktionalitet, som kan benyttes som et selvstændigt system, takket være de indbyggede websider, eller som let kan kommunikere med et overordnet styresystem. Disse platforme medfører ikke alene en enklere dimensionering, men muliggør også væsentligt lavere driftsomkostninger takket være trykoptimering, behovsstyrede luftmængder, belysningsstyring, vanddistribution m.m. SwegonSolutionsTM Eksempel: Kølemaskine & varmepump multifunktionsmaskine Luftbehandlingsaggregat Køleflade Varmeflade Klimabafler og komfortmoduler Luftbehandlingsaggregat tilfører frikøling, når temperaturforholdene tillader det. Når som helst der er behov for køling eller varme, leverer multifunktionsmaskinen koldt eller varmt vand simultant til kølefladen, varmefladen og klimabaflerne. DA-Waterborne Overview

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide Produktguide Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt Nemt at vælge det rigtige, så du sparer tid og øger din indtjening. varme.danfoss.dk +80 års erfaring med udvikling af varmestyringsteknologi.

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere