Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall"

Transkript

1 Kom i gang med aktier Ulrik Dall

2 ISBN Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks Espergærde Telefon:

3 Indholdsfortegnelse 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast over langt sigt Afkast sammenlignet med obligationer og indlån Betydning af lang tidshorisont Fortsætter dette? Er det tidkrævende og svært? 11 2 Aktier og aktieselskaber Aktionærers rettigheder Udbytte Kapitalforhøjelser A- og B-aktier Præferenceaktier 15 3 Lær at læse et regnskab Virksomhedens årsrapport kort fortalt Balancen Resultatopgørelsen Pengestrømsopgørelse Noter Nogle vigtige poster Revisionspåtegning Kort om ledelsesberetningen Hoved- og nøgletal for fem år Regnskabsprincipper 29 4 Vigtige nøgletal Hvorfor nøgletal Driftsrelaterede nøgletal Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad (kapitalstruktur) Aktierelaterede nøgletal Udbytte De vigtigste nøgletal 37 3

4 indholdsfortegnelse 5 Regnskabsanalyse særlige brancher Regnskabsanalyse for banker Hensættelser til tab Gearing og afkast Renterisiko Kurs/indre værdi Oversigt banknøgletal Regnskabsanalyse for forsikringsselskaber Combined Ratio Oversigt forsikringsnøgletal 43 6 Hvad er værdien af en aktie? Værdien af en aktie Price/Earnings kvoten (P/E) P/E og rente P/E anvendt for fremtidig indtjening P/E og vækst Anvendelse af P/E i praksis DCF-model Svagheder ved DCF-modellen Andre metoder kort Konklusion 53 7 Risiko Risiko ved aktieinvestering Risikobegreber Standardafvigelse Standardafvigelse på lande Beta-værdi Hvordan mindskes risikoen? 60 8 Aktiemarkedet En fondsbørs Nasdaq OMX Nordic Andre handelspladser for danske aktier Udenlandske børser Verdens børser en oversigt 65 4

5 indholdsfortegnelse 9 Handel med aktier Handelssystem Ordredybde Strakshandel Gennemsnitshandel Børshandel Hvordan anvende handelsformerne Kort om porteføljer Bred sammensætning af portefølje Sammensætning af en aktieportefølje Brancher Lande Forskellige typer aktier Antal aktier i porteføljen Hvordan opbygge en portefølje? Valueaktier Valueaktier som begreb Hvordan kan man udpege valueaktier? Valueaktier i investeringsforeninger Kontrollér dine resultater Hvordan måles afkastet? Aktieindeks Sammenlign egne resultater med et aktieindeks Analysér forskellene Årets gang Hvilke oplysninger er der brug for? Finanskalender Skøn over indtjening Løbende kontrol Markedets reaktioner Hvornår skal der reageres? Aktiebobler og aktiekrak Hvad er bobler? 102 5

6 Indholdsfortegnelse 14.2 Tidlige bobler IT-boblen Finanskrisen Hvad skal man gøre næste gang? Hvor får jeg information? Aviser/TV Bankers anbefalinger og aktieanalyser Primære kilder Konsensusskøn Internetfora Ideer til nye aktier til beholdningen Udenlandske aktier Hvilke aktier skal jeg købe? Små selskaber eller store selskaber? Internationale aktier Valutakursens betydning Udbytteaktier Betydning af gæld Valueaktier Børsintroduktioner Udvalgte brancher Strategi Stop-loss Stop profit Rebalancering Egne forhold Særlige begivenheder Kapitaludvidelser Fondsaktier: Værdi af aktieret Fortegningsret: Værdi af en tegningsret Aktiesplit Omvendt aktiesplit Spin off (spaltning) Købstilbud 132 6

7 indholdsfortegnelse 19 Investeringsforeninger Hvad er en investeringsforening Brede eller smalle afdelinger Omkostninger ETF er Valg af investeringsforening Fordele og ulemper Aktier og skat Frie midler Pensionsmidler Udenlandsk udbytteskat 144 7

8 1 Hvorfor investere i aktier? Aktieinvestering giver historisk set et bedre afkast end investering i obligationer og de populære højrentekonti i banker. Og det er ikke voldsomt svært. Foretages investeringerne rigtigt, som det bliver beskrevet i denne bog, kan man med fordel investere en væsentlig del af sin opsparing i aktier. Men det kræver tålmodighed, ligesom når man dyrker sin have. Og man skal tøjle sin lyst til at ændre på beholdningen for tit. Dermed undgår man de tab, som aktiemarkedet også har ry for at give. Hvorfor investere i aktier? Er det ikke meget risikofyldt og kræver megen indsigt? Sådan kan man med god ret spørge, og svarene vil blive givet i denne bog. Det ultrakorte svar på det første spørgsmål om, hvorfor man skal investere i aktier er ganske simpelt: Aktier giver langt større afkast på langt sigt end investering i obligationer, indskud på højrentekonti i banken eller for den sags skyld investering i fast ejendom. Til de to andre gode spørgsmål om risiko og krav til indsigt er svaret, at risikoen ved aktier kan styres, og det gives der brugsanvisninger på i blandt andet kapitlerne 7, 10 og 16. Indsigten får man ved at arbejde med området, og man vil som investor opleve, at man efter nogen tid forstår aktiemarkedet og selskaberne bedre. Stoffet kan læres ved at investere i praksis og følge rådene i denne bog. 1.1 Afkast over langt sigt Der findes mange opgørelser over aktieafkast på langt sigt, og ofte bruger man amerikanske tal til at belyse dette. Det skyldes, at der her er et omfattende datamateriale med mere end 100 års data. Hertil kommer, at det amerikanske aktiemarked er meget stort og meget velfungerende. Det amerikanske aktiemarked udgør faktisk næsten halvdelen af de udviklede landes aktiemarkeder, opgjort af Verdensbanken (2012 tal). Men tallenes tendens bekræftes også af undersøgelser fra andre lande, herunder Danmark. Her i bogen vil tallene fra en økonomisk database fra New York University blive brugt til at illustrere den langsigtede udvikling. 8

9 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast for den lange periode er vist i tabel 1.1. Aktier har i denne periode givet et gennemsnitligt årligt afkast på godt 9% om året. Efter inflation er det ca. 6% årligt. Tabel 1.1 Afkast og risiko i USA Aktier (S&P500) 10-årig statsobligation 3 måneders statsgældsbevis Gennemsnitligt årligt afkast 9,3% 5,1% 3,6% Gennemsnitlig årlig inflation 3,1% 3,1% 3,1% Kilde Damodaran Online (New York University) og egne beregninger. Det er langt mere end afkastet på obligationer, hvor afkastet er opgjort til godt 5% årligt. Det hører så med i billedet, at afkastet fra aktier kommer til investor meget ujævnt. Det er ikke 9% hvert år, idet der er store udsving. Det er illustreret i figur 1.1, hvor det årlige afkast af amerikanske aktier fra er vist. Figur 1.1. Årligt afkast på aktier inkl. udbytte Negativ afkast Positivt afkast % -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Note: Amerikanske aktier, S&P500 indeks inkl. udbytte. Kilde Damodaran Online (New York University) og egne beregninger. Der ses meget store udsving i afkastet fra år til år. I opgørelsen er 44 år dækket. I de ni år har der været negativt afkast, og i 35 år har der været positivt afkast. Det viser altså, at man gennemsnitligt hver femte år vil opleve et negativt aktieafkast og så til gengæld opnå et positivt afkast i fire ud af fem år. Undersøgelser over danske aktier viser stort set samme billede. Den schweiziske storbank Credit Suisse udgiver analytisk materiale om blandt andet kapitalmarkederne. I 2013-udgaven af dens Global Investment Returns Yearbook er afkastet af danske aktier i perioden opgjort til 5% efter inflation, 1% lavere end afkastet for 9

10 1 Hvorfor investere i aktier? de amerikanske aktier, men klart højere end afkastet på obligationer i samme periode, der efter inflation er beregnet til 3,2%. 1.2 Afkast sammenlignet med obligationer og indlån Aktier har således på langt sigt givet et højere afkast end obligationer og bankindskud, der tilnærmet kan måles ved renten på 3 måneders statsgældsbeviser i tabel 1.1. Men betyder et par procent mere i afkast så meget, kan man spørge? Ja, det gør det på grund af rentes rente effekten på langt sigt. Albert Einstein har måske lidt spøgefuldt kaldt rentes rente effekten den stærkeste kraft i universet, og selv om mindre kan gøre det, er der en kraftig effekt af rentes rente. Tabel 1.2. Fremtidig værdi af en formue på kroner Kroner Efter 10 år Efter 20 år Efter 35 år Afkast 9% årligt (aktier) Afkast 5% årligt (obligationer) Afkast 3,5% årligt (højrentekonto) Det er vist i tabel 1.2, hvor en opsparing på kroner står til forrentning. Efter 10 år er der en formue på knapt 1,2 millioner kroner, hvis beløbet er investeret i aktier, og 814 tusinde kroner, hvis der er investeret i obligationer. Efter 35 år er forskellene meget større, idet aktieinvesteringen har en værdi, der er næsten fire gange så stort, som et beløb investeret i obligationer i perioden ville være vokset til. For indskud på højrentekonti er forskellen i forhold til en aktieinvestering endnu større. Her udgør aktieinvesteringen mere end seks gange det beløb, der var opnået, hvis opsparingen var placeret på en højrentekonto. Dette er den væsentligste grund til at investere i aktier. Afkastet er på langt sigt meget højere end afkastet af obligationer og højrentekonto. Dette forhold er helt stabilt, og det har vist sig at holde gennem perioder på 100 år eller mere. 1.3 Betydning af lang tidshorisont Som det ses af figur 1.1, er der fra år til år store udsving i afkastene for aktier, men når man anlægger en længere tidshorisont, udjævner alt dette sig. Det er yderst sjældent, at der er negativt afkast af en aktieportefølje efter fem år, og for endnu længere perioder er det meget usandsynligt. Konjunkturer ændrer sig, og der kan opstå økonomiske kriser som finanskrisen , men efter nogle år aftager krisen, blandt andet som følge af indgreb i den økonomiske politik. Virksom- 10

11 1 Hvorfor investere i aktier? heder kan her få problemer med salg, produkter osv., så de løber ind i tab. Men gode virksomheder vil normalt kunne løse sådanne udfordringer. Det kan tage tid, men lykkes oftest. Derfor skal aktier ses som en langsigtet investering. 1.4 Fortsætter dette? Tallene ovenfor er erfaringer fra en lang periode op til nutiden. Man kan spørge sig selv, om vi kan være sikre på, at aktier også i fremtiden vil give et højere afkast end obligationer og højrentekonti. Der er ikke argumenter for, at denne udvikling skulle ændre sig. Tallene bag de nævnte resultater stammer fra en lang periode med vidt forskellige konjunkturer. Der har været en økonomisk depression, højkonjunkturer, recessioner og krige. Så tallene er ret robuste over for ydre påvirkninger, idet de afspejler alt dette. Hertil kommer, at det er indbygget i økonomien, at aktier skal give et højere afkast end obligationer på længere sigt. Aktier repræsenterer risikobetonet aktiv erhvervsinvestering, mens obligationer er passiv investering i sikret gæld. Der skal være en risikopræmie for at påtage sig den aktive erhvervsrisiko gennem aktieinvestering i forhold til at investere i gæld. Samfundet går i stå, hvis forholdet mellem afkast på de to investeringsformer ændrer sig. Derfor er det en ret sikker antagelse, at aktier også i fremtiden vil give et højere afkast end obligationer og højrentekonti. 1.5 Er det tidkrævende og svært? Denne bog anbefaler investering i solide selskaber, hvor man som investor gennem en regnskabsanalyse vurderer selskabet til at have ressourcerne til en langsigtet god økonomisk udvikling. Investors arbejdsindsats lægges i valg af selskab, og herefter kan investeringen fortsætte i mange år. Man kan sagtens have sølvbryllup med nogle af sine aktieinvesteringer. Og som i mange ægteskaber er der perioder, der er mere lykkelige end andre, men er det et godt partnerskab. Således også med aktier, hvor man ikke behøver at sidde klistret til sin PC for at følge med i aktiekurserne. Viden opsamles efterhånden gennem erfaringen med investeringerne og gennem læsning af regnskaber, så mange kan være med. Det kræver disciplin ikke at handle for tit, men det lærer man efterhånden. 11

12 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast og tidshorisont: Aktier giver langt højere afkast end obligationer og højrentekonti på længere sigt Aktieafkast varierer meget fra år til år En aktieinvestering skal derfor vare fem år eller mere Lær at sidde på hænderne: Man skal ikke købe og sælge aktier i panik eller efter pludselige indskydelser kun efter kølige overvejelser 12

13 2 Aktier og aktieselskaber Som aktionær hæfter du kun med dit indskud og har en række rettigheder. I dette kapitel indledes med en kort gennemgang af, hvad en aktie her. Herefter gennemgås de vigtigste egenskaber ved aktieselskaber, set med aktionærøjne, aktionærens rettigheder samt A-, B- og præferenceaktier. Det kan her være nyttigt kort at tænke over, hvad en aktie er for en type værdipapir, uden at vi skal gå dybere ind i de juridiske detaljer. En aktie er en ejerandel af et aktieselskab. Man ejer altså som aktionær en del af selskabet og får derved del i selskabets overskud og værdiskabelse. I et aktieselskab hæfter deltagerne kun med deres indskud, altså aktiekapitalen. Selskabsformen blev oprettet i 1600-tallet til mere risikobetonede forretninger som handel med fjerne lande. Ejerformen blev for alvor taget i anvendelse i forbindelse med industrialiseringen fra 1800-tallet, hvor der opstod et stort behov for risikovillig kapital til de store investeringer i maskiner mv. Selskabsformen har vist sig at være særdeles velegnet til forretningsformer, der involverer risiko for tab for deltagerne. Der findes også andre selskabsformer i erhvervslivet, f.eks. personligt ejede virksomheder, andelsselskaber og kommanditselskaber. De vil ikke blive behandlet yderligere i denne bog. Det er de børsnoterede aktieselskaber, der behandles her. Der er for dem særlige krav om beskyttelse af aktionærernes rettigheder, og de vigtigste for en aktieinvestor gennemgås kort her. 2.1 Aktionærers rettigheder Alle aktier i samme aktieklasse skal have samme rettigheder, så aktionærernes rettigheder kun varierer i forhold til deres forskellige aktiebesiddelser i selskabet. Vigtigst blandt disse rettigheder er stemmeretten til generalforsamlinger, retten til udbytte og fortrinsretten til at deltage i kapitalforhøjelser, så éns aktiepost ikke udvandes ved, at der tilføres kapital fra andre investorer. Endvidere er aktionærerne 13

14 2 Aktier og aktieselskaber ikke forpligtet til at lade deres aktier indløse. Det har også betydning, at pressen skal have adgang til selskabets generalforsamlinger, så aktionærer, der ikke møder op, kan holde sig orienteret om forløbet. 2.2 Udbytte Aktionærerne har ret til udbytte i forhold til deres aktiebeholdning. Hvis selskabets aktier er opdelt i forskellige aktieklasser, kan det vedtægtsmæssigt være bestemt, at der er forskelligt udbytte i de forskellige aktieklasser, men i praksis er det sjældent. Forskel i udbytte ses mest hyppigt ved de såkaldte præferenceaktier, der behandles nedenfor i afsnit Kapitalforhøjelser Ved kapitalforhøjelser er der også lige ret mellem aktionærerne til at deltage i forhøjelsen. Den klassiske kapitalforhøjelsesmetode giver de bestående aktionærer fortrinsret til at tegne de nye aktier i forhold til deres aktiebeholdning i selskabet. Tegningen foregår oftest til en kurs, der er lavere end markedskursen og oftest væsentligt lavere. Kun hvis de bestående aktionærer ikke vil deltage i tegningen, kan de nye aktier sælges til udenforstående aktionærer. Selskabet kan dog også udstede nye aktier til markedskurs, hvor aktierne så sælges til en gruppe af investorer. Her er der ikke fortegningsret for de bestående aktionærer, idet de ikke lider noget tab, da de også kan handle (købe) aktierne på børsen til markedskursen. 2.4 A- og B-aktier Nogle selskaber har aktiekapitalen opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne har typisk større stemmekraft og vil typisk have 10 stemmer for hver aktie, hvor B-aktierne har én stemme pr. aktie. Væsentlige dele af A-aktiekapitalen er oftest ejet af en fond eller anden ejergruppe og omsættes sjældnere end B-aktierne. I mange selskaber er A-aktierne ikke børsnoterede. Dette gælder f.eks. Novo Nordisk, hvor hele A-aktiekapitalen ejes af det ikke-børsnoterede moderselskab Novo A/S, der igen ejes af Novo Nordisk Fonden. Kun B-aktierne med lavere stemmekraft er børsnoterede. I andre selskaber er A-aktier være børsnoterede. Det gælder eksempelvis både Carlsberg og Rockwool. Typisk vil udbyttet være ens for A-aktier og B-aktier. 14

15 2 Aktier og aktieselskaber Kursdannelsen vil afspejle disse forskelle. I selskaber, hvor markedet vurderer, at der kunne være en fjendtlig opkøbsmulighed, kan kursen på A-aktier med stor stemmekraft være væsentligt højere end kursen på B-aktier, idet A-aktierne jo vil være de mest interessante at købe for en fjendtligt overtagende virksomhed. 2.5 Præferenceaktier Nogle selskaber har en særlig aktieklasse, der kaldes præferenceaktier. Disse aktier har forlods ret til et udbytte af en vis størrelse, hvorefter resten af udbyttebeløbet tilfalder både præferenceaktierne og de almindelige aktier. Til gengæld for det lidt højere og mere sikre udbytte er der ofte lavere stemmekraft knyttet til præferenceaktierne. Det viser sig også ved kursdannelsen af aktierne på børsen. Kursforskellen mellem præferenceaktier og almindelige aktier vil afspejle forventningerne til udbyttet på de to klasser af aktier. Børsnoterede aktier: Hovedreglen er: Lige stemmeret men der kan være stemmeforskelle mellem A- og B-aktier Hovedreglen er: Lige ret til at modtage udbytte men præferenceaktier kan give forlods ret til udbytte, evt. altid højere udbytte 15

16 3 Lær at læse et regnskab Årsrapporten er den vigtigste informationskilde om et børsnoteret selskab. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan den er opbygget for at kunne finde de relevante oplysninger. I dette afsnit gennemgås indholdet af årsrapporten for et børsnoteret selskab, og der er fokus på de områder, der har særlig interesse for en investor. Årsrapporten danner baggrund for de analyser og nøgletalsberegninger, der kan hjælpe os til at finde de rigtige aktier derfor er det vigtigt at kende dens opbygning. 3.1 Virksomhedens årsrapport kort fortalt Et selskabs årsrapport er den vigtigste informationskilde for en investor. Regnskabstallene i årsrapporten giver mulighed for at analysere og vurdere selskabets udvikling og skønne over, hvorledes selskabet vil udvikle sig i fremtiden. En årsrapport skal indeholde følgende elementer: Balancen, der er en opgørelse af værdier, formue og gæld i selskabet. Opgørelsen finder sted pr. en bestemt dato (statusdagen, f.eks ), og her opgøres værdien af selskabets ressourcer (aktiver), selskabets forpligtelser og gæld samt selskabets egenkapital (formue). Resultatopgørelsen for perioden. I årsrapporten er det for et år, men der kan også være kvartalsrapporter og halvårsrapporter, hvor det er resultaterne for kvartalet eller halvåret, der bringes. Bemærk, at disse tal dækker en periode, hvor balancetallene er opgjort på en bestemt dato, nemlig sidste dag i perioden. Pengestrømsopgørelsen for perioden. Her er det pengestrømmene, der opgøres. Pengestrømme er alle de transaktioner, der kræver betalinger. Afskrivninger på maskiner og bygninger og ændring i værdier for sådanne aktiver er eksempler på regnskabsposter, der ikke indgår i pengestrømsopgørelsen. Egenkapitalopgørelsen., hvor der redegøres for egenkapitalens udvikling fra sidste regnskabsdato til den nuværende regnskabsdato. Noterne til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. Her uddybes en række forhold, f.eks. opdeling af salget af virksomhedens produkter på delmarkeder (segmenter). 16

17 3 Lær at læse et regnskab Revisionspåtegningen, der er en påtegning af den valgte uafhængige revision om regnskabet. Her kan revisionen tage forbehold for værdiansættelser, hvilket vil være et meget dårligt tegn. Ledelsesberetningen, der er en redegørelse fra bestyrelsen for udviklingen i selskabet i regnskabsperioden. Væsentlige forhold skal omtales både positive og negative. Det hedder i regnskabssprog, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af selskabsdriften. Beretningen hjælper læseren til at forstå selskabets drift og udfordringer. Hoved- og nøgletallene for 5 år for selskabet. For børsnoterede selskaber er der særligt strenge krav til regnskabet. Regnskabet skal aflægges i henhold til de internationale regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards). Det tilgodeser investorerne, idet det gør det lettere at sammenligne selskabers regnskaber på tværs af landegrænser. Til gengæld er det mere byrdefuldt for virksomhederne, idet IFRS består af et omfattende og detaljeret regelsæt for regnskabsrapporteringen. Endvidere er der ret stramme tidsfrister for de børsnoterede selskabers aflæggelse af regnskab, idet regnskabet skal være godkendt på selskabets generalforsamling senest 4 måneder fra regnskabsdatoen. Altså senest 30. april for de mange selskaber, hvor regnskabet følger kalenderåret. Nedenfor gennemgås vigtige poster i årsrapporten og årsregnskabet. Vi bruger som gennemgående eksempel regnskabstal for Novo Nordisk for Tallene vil også blive brugt i kapitel 4, hvor der beregnes nyttige nøgletal på baggrund af regnskabstallene. 3.2 Balancen Balancen består af to dele: Aktiver, det vil sige værdien af de ressourcer, selskabet ejer, og som skal give selskabet fremtidige indtægter. Eksempler på aktiver er maskiner til fremstilling, bygninger, værdipapirer og tilgodehavender. Passiver, det vil sige forpligtelser og gæld samt egenkapitalen i selskabet. Egenkapitalen viser aktionærernes formue i selskabet, hvis aktiverne kan sælges til den bogførte værdi. Stiger aktivernes værdi, stiger aktionærernes formue (egenkapitalen) tilsvarende. 17

18 3 Lær at læse et regnskab De vigtigste poster i balancen set fra en investors synspunkt gennemgås her. Tabel 3.1 Uddrag af balance for Novo Nordisk pr. 31. december. Millioner kroner. Aktiver Passiver Aktiekapital Immaterielle aktiver Reserver Grunde og bygninger Egenkapital i alt Maskiner mv Andre materielle aktiver Lån 0 0 Materielle aktiver i alt Andre forpligtelser Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Langfristede forpligtelser i alt Lagre Kortfristede forpligtelser Debitorer Likvide beholdninger Forpligtelser i alt Andre kortfristede aktiver Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Aktiver Regnskabsopstillingen skelner mellem langfristede aktiver og kortfristede aktiver. De kortfristede aktiver er tilgodehavender hos kunder, lagre af færdigvarer samt likvide beholdninger, det vil sige letomsættelige værdipapirer og bankindskud. De kortfristede aktiver kan svinge en del fra år til år. Hold øje med: Lagre og tilgodehavender må ikke vokse markant hurtigere end salget (omsætningen). De langfristede aktiver opdeles i immaterielle aktiver, materielle aktiver, finansielle aktiver og skatteaktiver. Immaterielle aktiver kan være værdien af patentrettigheder, udviklet software og goodwill. Det er aktiver, hvor værdien kan være vanskelig at fastsætte, og hvor værdierne hurtigt kan smuldre. Goodwill opstår typisk ved opkøb af andre 18

19 3 Lær at læse et regnskab virksomheder, hvor den del af købssummen, der overstiger de bogførte værdier, posteres som goodwill i den overtagende og fortsættende virksomhed. Nogle virksomheder afskriver umiddelbart sådanne beløb, andre virksomheder kan have betydelige værdier bundet her. Det omtales nærmere nedenfor i afsnit 3.6. Materielle aktiver er typisk maskiner, grunde og bygninger. Værdierne kan sandsynliggøres ved at vise offentlige ejendomsværdier og ved at selskabet afskriver maskiner mv. over en passende periode. Oplysninger herom findes i afsnittet Regnskabsprincipper (se afsnit 3.10). De finansielle aktiver er typisk aktieposter, der har karakter af anlægsaktier, det vil sige aktieposter, hvor selskabet udøver en indflydelse i et andet selskab, og hvor posten planlægges beholdt i lang tid. Skatteaktiver er udskudt skat, f.eks. gennem skattemæssige afskrivninger eller gennem fremført underskud. Aktivet har kun værdi, hvis det er sandsynligt, at virksomheden kan tjene så meget, at de fremførte beløb kan udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst. Det skal erindres, at risikoen for værdiforringelser og dermed tab for virksomheden hovedsageligt er knyttet til aktivsiden, så det er her, investor skal være mest kritisk i sin vurdering af selskabets styrke. Passiver Passivsiden i balancen består af forpligtelser og egenkapital. Forpligtelserne kan være kortfristede eller langfristede. De kortfristede forpligtelser er typisk skyldige beløb til leverandører, skyldig skat og lignende. De langfristede forpligtelser er typisk gæld i form af lån. Det kan være banklån og realkreditlån. Der kan også indgå pensionsforpligtelser over for ansatte medarbejdere. Dette vil typisk være i udlandet, hvor det er mere almindeligt, at selskabet selv påtager sig at betale medarbejdernes løbende pension ved pensionering. I Danmark er det mest almindeligt, at selskabet indgår en aftale med et pensionsforsikringsselskab, der overtager pensionsforpligtelserne. Egenkapitalen består af indbetalt aktiekapital og reserver. Reserverne er typisk opstået gennem ikke-udbetalt overskud gennem årene og ved en overkurs ved udstedelse af aktier. Egenkapitalens sammensætning kan have betydning for en række vigtige nøgletal, hvilket vil blive analyseret nærmere i afsnit

20 3 Lær at læse et regnskab Det følger af bogføringsprincipperne, at summen af aktiver altid er lig med summen af passiver. Balancen stemmer, siger man. Kort kommentar til Novo Nordisk balancen: Stor egenkapitalandel det vil sige, at selskabet stort set er gældfrit Immaterielle aktiver udgør kun en lille del af aktiverne. Virksomheden udgiftsfører således i stort omfang de betydelige forskningsudgifter, hvor svagere virksomheder kan være fristet til at forbedre resultatet ved at bogføre omkostningerne som et aktiv Høj likviditet Lagre og debitorer udvikler sig fornuftigt, idet lagrene er vokset langt mindre end salget. Der produceres altså ikke til lager. Tilgodehavender fra debitorer er ligeledes vokset mindre end salget, så salgsstigningen er ikke opnået ved at sælge til kunder, der er dårlige betalere Første konklusion: robust og stærk balance 3.3 Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen opgøres periodens resultat. I tabel 3.2 vises et årsregnskab, men det kan også være resultaterne for et kvartal eller halvår. Opstillingen vil være den samme. Opstillingen er enkel: (Tallene henviser til oversigten i tabel 3.2) Omsætning, det vil sige værdien af salget i perioden (1) minus produktionsomkostninger (2) = bruttoresultat (3) minus indirekte omkostninger til salg, udvikling og administration (4), (5), (6) = resultat før renter, af- og nedskrivninger (EBITDA) (9) minus afskrivninger og nedskrivninger (8) = resultat af primær drift (EBIT) (10) minus finansielle indtægter og udgifter (renter mv.) (11), (12) = resultat før skat (13) minus beregnet selskabsskat (14) = Nettoresultatet (årets resultat) (15). 20

21 3 Lær at læse et regnskab Der er angivet to forkortelser for regnskabsposter, som anvendes i stigende grad: EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, det vil sige resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger. EBIT = earnings before interest and tax, det vil sige resultat før renter og skat. Den danske betegnelse er resultat af primær drift, det vil sige resultatet af driftsaktiviteten. Tabel 3.2 Uddrag af resultatopgørelse Novo Nordisk for perioden 1. januar 31. december. Millioner kroner Formel Nettoomsætning (1) Produktionsomkostninger (2) Bruttoresultat (3) = (1) - (2) Salgs- og distributionsomkostninger (4) Forsknings- og udviklingsomkostninger (5) Administrationsomkostninger (6) Licensindtægter mv. (netto) (7) heraf af- og nedskrivninger (8) EBITDA (9) = (3) - (4) - (5) - (6) + (7) + (8) Resultat af primær drift (EBIT) (10) = (9) - (8) Finansielle indtægter (11) Finansielle udgifter (12) Resultat før skat (13) = (10)+ (11) - (12) Selskabsskat (14) Årets resultat (15) = (13) - (14) Der skal knyttes kommentarer til nogle poster: Forsknings- og udviklingsomkostninger: Her posteres sådanne udgifter, men der er et element af skøn, om en udgift skal udgiftsføres eller opføres som et aktiv. Udgifterne forventes jo at give resultater i form af nye produkter, og der kan derfor argumenteres for, at udgiften kan opføres som et aktiv. Et stærkt og sundt selskab vil i betydeligt omfang udgiftsføre sådanne omkostninger. Et presset selskab vil opføre posten som et aktiv. Afskrivninger: Det er driftsmæssige afskrivninger på maskiner, bygninger og aktiverede udviklingsomkostninger. Igen kan det konstateres, at et stærkt selskab vil afskrive aktiverne over en kortere periode end et svagt selskab har råd til. 21

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere