Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall"

Transkript

1 Kom i gang med aktier Ulrik Dall

2 ISBN Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks Espergærde Telefon:

3 Indholdsfortegnelse 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast over langt sigt Afkast sammenlignet med obligationer og indlån Betydning af lang tidshorisont Fortsætter dette? Er det tidkrævende og svært? 11 2 Aktier og aktieselskaber Aktionærers rettigheder Udbytte Kapitalforhøjelser A- og B-aktier Præferenceaktier 15 3 Lær at læse et regnskab Virksomhedens årsrapport kort fortalt Balancen Resultatopgørelsen Pengestrømsopgørelse Noter Nogle vigtige poster Revisionspåtegning Kort om ledelsesberetningen Hoved- og nøgletal for fem år Regnskabsprincipper 29 4 Vigtige nøgletal Hvorfor nøgletal Driftsrelaterede nøgletal Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad (kapitalstruktur) Aktierelaterede nøgletal Udbytte De vigtigste nøgletal 37 3

4 indholdsfortegnelse 5 Regnskabsanalyse særlige brancher Regnskabsanalyse for banker Hensættelser til tab Gearing og afkast Renterisiko Kurs/indre værdi Oversigt banknøgletal Regnskabsanalyse for forsikringsselskaber Combined Ratio Oversigt forsikringsnøgletal 43 6 Hvad er værdien af en aktie? Værdien af en aktie Price/Earnings kvoten (P/E) P/E og rente P/E anvendt for fremtidig indtjening P/E og vækst Anvendelse af P/E i praksis DCF-model Svagheder ved DCF-modellen Andre metoder kort Konklusion 53 7 Risiko Risiko ved aktieinvestering Risikobegreber Standardafvigelse Standardafvigelse på lande Beta-værdi Hvordan mindskes risikoen? 60 8 Aktiemarkedet En fondsbørs Nasdaq OMX Nordic Andre handelspladser for danske aktier Udenlandske børser Verdens børser en oversigt 65 4

5 indholdsfortegnelse 9 Handel med aktier Handelssystem Ordredybde Strakshandel Gennemsnitshandel Børshandel Hvordan anvende handelsformerne Kort om porteføljer Bred sammensætning af portefølje Sammensætning af en aktieportefølje Brancher Lande Forskellige typer aktier Antal aktier i porteføljen Hvordan opbygge en portefølje? Valueaktier Valueaktier som begreb Hvordan kan man udpege valueaktier? Valueaktier i investeringsforeninger Kontrollér dine resultater Hvordan måles afkastet? Aktieindeks Sammenlign egne resultater med et aktieindeks Analysér forskellene Årets gang Hvilke oplysninger er der brug for? Finanskalender Skøn over indtjening Løbende kontrol Markedets reaktioner Hvornår skal der reageres? Aktiebobler og aktiekrak Hvad er bobler? 102 5

6 Indholdsfortegnelse 14.2 Tidlige bobler IT-boblen Finanskrisen Hvad skal man gøre næste gang? Hvor får jeg information? Aviser/TV Bankers anbefalinger og aktieanalyser Primære kilder Konsensusskøn Internetfora Ideer til nye aktier til beholdningen Udenlandske aktier Hvilke aktier skal jeg købe? Små selskaber eller store selskaber? Internationale aktier Valutakursens betydning Udbytteaktier Betydning af gæld Valueaktier Børsintroduktioner Udvalgte brancher Strategi Stop-loss Stop profit Rebalancering Egne forhold Særlige begivenheder Kapitaludvidelser Fondsaktier: Værdi af aktieret Fortegningsret: Værdi af en tegningsret Aktiesplit Omvendt aktiesplit Spin off (spaltning) Købstilbud 132 6

7 indholdsfortegnelse 19 Investeringsforeninger Hvad er en investeringsforening Brede eller smalle afdelinger Omkostninger ETF er Valg af investeringsforening Fordele og ulemper Aktier og skat Frie midler Pensionsmidler Udenlandsk udbytteskat 144 7

8 1 Hvorfor investere i aktier? Aktieinvestering giver historisk set et bedre afkast end investering i obligationer og de populære højrentekonti i banker. Og det er ikke voldsomt svært. Foretages investeringerne rigtigt, som det bliver beskrevet i denne bog, kan man med fordel investere en væsentlig del af sin opsparing i aktier. Men det kræver tålmodighed, ligesom når man dyrker sin have. Og man skal tøjle sin lyst til at ændre på beholdningen for tit. Dermed undgår man de tab, som aktiemarkedet også har ry for at give. Hvorfor investere i aktier? Er det ikke meget risikofyldt og kræver megen indsigt? Sådan kan man med god ret spørge, og svarene vil blive givet i denne bog. Det ultrakorte svar på det første spørgsmål om, hvorfor man skal investere i aktier er ganske simpelt: Aktier giver langt større afkast på langt sigt end investering i obligationer, indskud på højrentekonti i banken eller for den sags skyld investering i fast ejendom. Til de to andre gode spørgsmål om risiko og krav til indsigt er svaret, at risikoen ved aktier kan styres, og det gives der brugsanvisninger på i blandt andet kapitlerne 7, 10 og 16. Indsigten får man ved at arbejde med området, og man vil som investor opleve, at man efter nogen tid forstår aktiemarkedet og selskaberne bedre. Stoffet kan læres ved at investere i praksis og følge rådene i denne bog. 1.1 Afkast over langt sigt Der findes mange opgørelser over aktieafkast på langt sigt, og ofte bruger man amerikanske tal til at belyse dette. Det skyldes, at der her er et omfattende datamateriale med mere end 100 års data. Hertil kommer, at det amerikanske aktiemarked er meget stort og meget velfungerende. Det amerikanske aktiemarked udgør faktisk næsten halvdelen af de udviklede landes aktiemarkeder, opgjort af Verdensbanken (2012 tal). Men tallenes tendens bekræftes også af undersøgelser fra andre lande, herunder Danmark. Her i bogen vil tallene fra en økonomisk database fra New York University blive brugt til at illustrere den langsigtede udvikling. 8

9 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast for den lange periode er vist i tabel 1.1. Aktier har i denne periode givet et gennemsnitligt årligt afkast på godt 9% om året. Efter inflation er det ca. 6% årligt. Tabel 1.1 Afkast og risiko i USA Aktier (S&P500) 10-årig statsobligation 3 måneders statsgældsbevis Gennemsnitligt årligt afkast 9,3% 5,1% 3,6% Gennemsnitlig årlig inflation 3,1% 3,1% 3,1% Kilde Damodaran Online (New York University) og egne beregninger. Det er langt mere end afkastet på obligationer, hvor afkastet er opgjort til godt 5% årligt. Det hører så med i billedet, at afkastet fra aktier kommer til investor meget ujævnt. Det er ikke 9% hvert år, idet der er store udsving. Det er illustreret i figur 1.1, hvor det årlige afkast af amerikanske aktier fra er vist. Figur 1.1. Årligt afkast på aktier inkl. udbytte Negativ afkast Positivt afkast % -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Note: Amerikanske aktier, S&P500 indeks inkl. udbytte. Kilde Damodaran Online (New York University) og egne beregninger. Der ses meget store udsving i afkastet fra år til år. I opgørelsen er 44 år dækket. I de ni år har der været negativt afkast, og i 35 år har der været positivt afkast. Det viser altså, at man gennemsnitligt hver femte år vil opleve et negativt aktieafkast og så til gengæld opnå et positivt afkast i fire ud af fem år. Undersøgelser over danske aktier viser stort set samme billede. Den schweiziske storbank Credit Suisse udgiver analytisk materiale om blandt andet kapitalmarkederne. I 2013-udgaven af dens Global Investment Returns Yearbook er afkastet af danske aktier i perioden opgjort til 5% efter inflation, 1% lavere end afkastet for 9

10 1 Hvorfor investere i aktier? de amerikanske aktier, men klart højere end afkastet på obligationer i samme periode, der efter inflation er beregnet til 3,2%. 1.2 Afkast sammenlignet med obligationer og indlån Aktier har således på langt sigt givet et højere afkast end obligationer og bankindskud, der tilnærmet kan måles ved renten på 3 måneders statsgældsbeviser i tabel 1.1. Men betyder et par procent mere i afkast så meget, kan man spørge? Ja, det gør det på grund af rentes rente effekten på langt sigt. Albert Einstein har måske lidt spøgefuldt kaldt rentes rente effekten den stærkeste kraft i universet, og selv om mindre kan gøre det, er der en kraftig effekt af rentes rente. Tabel 1.2. Fremtidig værdi af en formue på kroner Kroner Efter 10 år Efter 20 år Efter 35 år Afkast 9% årligt (aktier) Afkast 5% årligt (obligationer) Afkast 3,5% årligt (højrentekonto) Det er vist i tabel 1.2, hvor en opsparing på kroner står til forrentning. Efter 10 år er der en formue på knapt 1,2 millioner kroner, hvis beløbet er investeret i aktier, og 814 tusinde kroner, hvis der er investeret i obligationer. Efter 35 år er forskellene meget større, idet aktieinvesteringen har en værdi, der er næsten fire gange så stort, som et beløb investeret i obligationer i perioden ville være vokset til. For indskud på højrentekonti er forskellen i forhold til en aktieinvestering endnu større. Her udgør aktieinvesteringen mere end seks gange det beløb, der var opnået, hvis opsparingen var placeret på en højrentekonto. Dette er den væsentligste grund til at investere i aktier. Afkastet er på langt sigt meget højere end afkastet af obligationer og højrentekonto. Dette forhold er helt stabilt, og det har vist sig at holde gennem perioder på 100 år eller mere. 1.3 Betydning af lang tidshorisont Som det ses af figur 1.1, er der fra år til år store udsving i afkastene for aktier, men når man anlægger en længere tidshorisont, udjævner alt dette sig. Det er yderst sjældent, at der er negativt afkast af en aktieportefølje efter fem år, og for endnu længere perioder er det meget usandsynligt. Konjunkturer ændrer sig, og der kan opstå økonomiske kriser som finanskrisen , men efter nogle år aftager krisen, blandt andet som følge af indgreb i den økonomiske politik. Virksom- 10

11 1 Hvorfor investere i aktier? heder kan her få problemer med salg, produkter osv., så de løber ind i tab. Men gode virksomheder vil normalt kunne løse sådanne udfordringer. Det kan tage tid, men lykkes oftest. Derfor skal aktier ses som en langsigtet investering. 1.4 Fortsætter dette? Tallene ovenfor er erfaringer fra en lang periode op til nutiden. Man kan spørge sig selv, om vi kan være sikre på, at aktier også i fremtiden vil give et højere afkast end obligationer og højrentekonti. Der er ikke argumenter for, at denne udvikling skulle ændre sig. Tallene bag de nævnte resultater stammer fra en lang periode med vidt forskellige konjunkturer. Der har været en økonomisk depression, højkonjunkturer, recessioner og krige. Så tallene er ret robuste over for ydre påvirkninger, idet de afspejler alt dette. Hertil kommer, at det er indbygget i økonomien, at aktier skal give et højere afkast end obligationer på længere sigt. Aktier repræsenterer risikobetonet aktiv erhvervsinvestering, mens obligationer er passiv investering i sikret gæld. Der skal være en risikopræmie for at påtage sig den aktive erhvervsrisiko gennem aktieinvestering i forhold til at investere i gæld. Samfundet går i stå, hvis forholdet mellem afkast på de to investeringsformer ændrer sig. Derfor er det en ret sikker antagelse, at aktier også i fremtiden vil give et højere afkast end obligationer og højrentekonti. 1.5 Er det tidkrævende og svært? Denne bog anbefaler investering i solide selskaber, hvor man som investor gennem en regnskabsanalyse vurderer selskabet til at have ressourcerne til en langsigtet god økonomisk udvikling. Investors arbejdsindsats lægges i valg af selskab, og herefter kan investeringen fortsætte i mange år. Man kan sagtens have sølvbryllup med nogle af sine aktieinvesteringer. Og som i mange ægteskaber er der perioder, der er mere lykkelige end andre, men er det et godt partnerskab. Således også med aktier, hvor man ikke behøver at sidde klistret til sin PC for at følge med i aktiekurserne. Viden opsamles efterhånden gennem erfaringen med investeringerne og gennem læsning af regnskaber, så mange kan være med. Det kræver disciplin ikke at handle for tit, men det lærer man efterhånden. 11

12 1 Hvorfor investere i aktier? Afkast og tidshorisont: Aktier giver langt højere afkast end obligationer og højrentekonti på længere sigt Aktieafkast varierer meget fra år til år En aktieinvestering skal derfor vare fem år eller mere Lær at sidde på hænderne: Man skal ikke købe og sælge aktier i panik eller efter pludselige indskydelser kun efter kølige overvejelser 12

13 2 Aktier og aktieselskaber Som aktionær hæfter du kun med dit indskud og har en række rettigheder. I dette kapitel indledes med en kort gennemgang af, hvad en aktie her. Herefter gennemgås de vigtigste egenskaber ved aktieselskaber, set med aktionærøjne, aktionærens rettigheder samt A-, B- og præferenceaktier. Det kan her være nyttigt kort at tænke over, hvad en aktie er for en type værdipapir, uden at vi skal gå dybere ind i de juridiske detaljer. En aktie er en ejerandel af et aktieselskab. Man ejer altså som aktionær en del af selskabet og får derved del i selskabets overskud og værdiskabelse. I et aktieselskab hæfter deltagerne kun med deres indskud, altså aktiekapitalen. Selskabsformen blev oprettet i 1600-tallet til mere risikobetonede forretninger som handel med fjerne lande. Ejerformen blev for alvor taget i anvendelse i forbindelse med industrialiseringen fra 1800-tallet, hvor der opstod et stort behov for risikovillig kapital til de store investeringer i maskiner mv. Selskabsformen har vist sig at være særdeles velegnet til forretningsformer, der involverer risiko for tab for deltagerne. Der findes også andre selskabsformer i erhvervslivet, f.eks. personligt ejede virksomheder, andelsselskaber og kommanditselskaber. De vil ikke blive behandlet yderligere i denne bog. Det er de børsnoterede aktieselskaber, der behandles her. Der er for dem særlige krav om beskyttelse af aktionærernes rettigheder, og de vigtigste for en aktieinvestor gennemgås kort her. 2.1 Aktionærers rettigheder Alle aktier i samme aktieklasse skal have samme rettigheder, så aktionærernes rettigheder kun varierer i forhold til deres forskellige aktiebesiddelser i selskabet. Vigtigst blandt disse rettigheder er stemmeretten til generalforsamlinger, retten til udbytte og fortrinsretten til at deltage i kapitalforhøjelser, så éns aktiepost ikke udvandes ved, at der tilføres kapital fra andre investorer. Endvidere er aktionærerne 13

14 2 Aktier og aktieselskaber ikke forpligtet til at lade deres aktier indløse. Det har også betydning, at pressen skal have adgang til selskabets generalforsamlinger, så aktionærer, der ikke møder op, kan holde sig orienteret om forløbet. 2.2 Udbytte Aktionærerne har ret til udbytte i forhold til deres aktiebeholdning. Hvis selskabets aktier er opdelt i forskellige aktieklasser, kan det vedtægtsmæssigt være bestemt, at der er forskelligt udbytte i de forskellige aktieklasser, men i praksis er det sjældent. Forskel i udbytte ses mest hyppigt ved de såkaldte præferenceaktier, der behandles nedenfor i afsnit Kapitalforhøjelser Ved kapitalforhøjelser er der også lige ret mellem aktionærerne til at deltage i forhøjelsen. Den klassiske kapitalforhøjelsesmetode giver de bestående aktionærer fortrinsret til at tegne de nye aktier i forhold til deres aktiebeholdning i selskabet. Tegningen foregår oftest til en kurs, der er lavere end markedskursen og oftest væsentligt lavere. Kun hvis de bestående aktionærer ikke vil deltage i tegningen, kan de nye aktier sælges til udenforstående aktionærer. Selskabet kan dog også udstede nye aktier til markedskurs, hvor aktierne så sælges til en gruppe af investorer. Her er der ikke fortegningsret for de bestående aktionærer, idet de ikke lider noget tab, da de også kan handle (købe) aktierne på børsen til markedskursen. 2.4 A- og B-aktier Nogle selskaber har aktiekapitalen opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne har typisk større stemmekraft og vil typisk have 10 stemmer for hver aktie, hvor B-aktierne har én stemme pr. aktie. Væsentlige dele af A-aktiekapitalen er oftest ejet af en fond eller anden ejergruppe og omsættes sjældnere end B-aktierne. I mange selskaber er A-aktierne ikke børsnoterede. Dette gælder f.eks. Novo Nordisk, hvor hele A-aktiekapitalen ejes af det ikke-børsnoterede moderselskab Novo A/S, der igen ejes af Novo Nordisk Fonden. Kun B-aktierne med lavere stemmekraft er børsnoterede. I andre selskaber er A-aktier være børsnoterede. Det gælder eksempelvis både Carlsberg og Rockwool. Typisk vil udbyttet være ens for A-aktier og B-aktier. 14

15 2 Aktier og aktieselskaber Kursdannelsen vil afspejle disse forskelle. I selskaber, hvor markedet vurderer, at der kunne være en fjendtlig opkøbsmulighed, kan kursen på A-aktier med stor stemmekraft være væsentligt højere end kursen på B-aktier, idet A-aktierne jo vil være de mest interessante at købe for en fjendtligt overtagende virksomhed. 2.5 Præferenceaktier Nogle selskaber har en særlig aktieklasse, der kaldes præferenceaktier. Disse aktier har forlods ret til et udbytte af en vis størrelse, hvorefter resten af udbyttebeløbet tilfalder både præferenceaktierne og de almindelige aktier. Til gengæld for det lidt højere og mere sikre udbytte er der ofte lavere stemmekraft knyttet til præferenceaktierne. Det viser sig også ved kursdannelsen af aktierne på børsen. Kursforskellen mellem præferenceaktier og almindelige aktier vil afspejle forventningerne til udbyttet på de to klasser af aktier. Børsnoterede aktier: Hovedreglen er: Lige stemmeret men der kan være stemmeforskelle mellem A- og B-aktier Hovedreglen er: Lige ret til at modtage udbytte men præferenceaktier kan give forlods ret til udbytte, evt. altid højere udbytte 15

16 3 Lær at læse et regnskab Årsrapporten er den vigtigste informationskilde om et børsnoteret selskab. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan den er opbygget for at kunne finde de relevante oplysninger. I dette afsnit gennemgås indholdet af årsrapporten for et børsnoteret selskab, og der er fokus på de områder, der har særlig interesse for en investor. Årsrapporten danner baggrund for de analyser og nøgletalsberegninger, der kan hjælpe os til at finde de rigtige aktier derfor er det vigtigt at kende dens opbygning. 3.1 Virksomhedens årsrapport kort fortalt Et selskabs årsrapport er den vigtigste informationskilde for en investor. Regnskabstallene i årsrapporten giver mulighed for at analysere og vurdere selskabets udvikling og skønne over, hvorledes selskabet vil udvikle sig i fremtiden. En årsrapport skal indeholde følgende elementer: Balancen, der er en opgørelse af værdier, formue og gæld i selskabet. Opgørelsen finder sted pr. en bestemt dato (statusdagen, f.eks ), og her opgøres værdien af selskabets ressourcer (aktiver), selskabets forpligtelser og gæld samt selskabets egenkapital (formue). Resultatopgørelsen for perioden. I årsrapporten er det for et år, men der kan også være kvartalsrapporter og halvårsrapporter, hvor det er resultaterne for kvartalet eller halvåret, der bringes. Bemærk, at disse tal dækker en periode, hvor balancetallene er opgjort på en bestemt dato, nemlig sidste dag i perioden. Pengestrømsopgørelsen for perioden. Her er det pengestrømmene, der opgøres. Pengestrømme er alle de transaktioner, der kræver betalinger. Afskrivninger på maskiner og bygninger og ændring i værdier for sådanne aktiver er eksempler på regnskabsposter, der ikke indgår i pengestrømsopgørelsen. Egenkapitalopgørelsen., hvor der redegøres for egenkapitalens udvikling fra sidste regnskabsdato til den nuværende regnskabsdato. Noterne til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. Her uddybes en række forhold, f.eks. opdeling af salget af virksomhedens produkter på delmarkeder (segmenter). 16

17 3 Lær at læse et regnskab Revisionspåtegningen, der er en påtegning af den valgte uafhængige revision om regnskabet. Her kan revisionen tage forbehold for værdiansættelser, hvilket vil være et meget dårligt tegn. Ledelsesberetningen, der er en redegørelse fra bestyrelsen for udviklingen i selskabet i regnskabsperioden. Væsentlige forhold skal omtales både positive og negative. Det hedder i regnskabssprog, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af selskabsdriften. Beretningen hjælper læseren til at forstå selskabets drift og udfordringer. Hoved- og nøgletallene for 5 år for selskabet. For børsnoterede selskaber er der særligt strenge krav til regnskabet. Regnskabet skal aflægges i henhold til de internationale regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards). Det tilgodeser investorerne, idet det gør det lettere at sammenligne selskabers regnskaber på tværs af landegrænser. Til gengæld er det mere byrdefuldt for virksomhederne, idet IFRS består af et omfattende og detaljeret regelsæt for regnskabsrapporteringen. Endvidere er der ret stramme tidsfrister for de børsnoterede selskabers aflæggelse af regnskab, idet regnskabet skal være godkendt på selskabets generalforsamling senest 4 måneder fra regnskabsdatoen. Altså senest 30. april for de mange selskaber, hvor regnskabet følger kalenderåret. Nedenfor gennemgås vigtige poster i årsrapporten og årsregnskabet. Vi bruger som gennemgående eksempel regnskabstal for Novo Nordisk for Tallene vil også blive brugt i kapitel 4, hvor der beregnes nyttige nøgletal på baggrund af regnskabstallene. 3.2 Balancen Balancen består af to dele: Aktiver, det vil sige værdien af de ressourcer, selskabet ejer, og som skal give selskabet fremtidige indtægter. Eksempler på aktiver er maskiner til fremstilling, bygninger, værdipapirer og tilgodehavender. Passiver, det vil sige forpligtelser og gæld samt egenkapitalen i selskabet. Egenkapitalen viser aktionærernes formue i selskabet, hvis aktiverne kan sælges til den bogførte værdi. Stiger aktivernes værdi, stiger aktionærernes formue (egenkapitalen) tilsvarende. 17

18 3 Lær at læse et regnskab De vigtigste poster i balancen set fra en investors synspunkt gennemgås her. Tabel 3.1 Uddrag af balance for Novo Nordisk pr. 31. december. Millioner kroner. Aktiver Passiver Aktiekapital Immaterielle aktiver Reserver Grunde og bygninger Egenkapital i alt Maskiner mv Andre materielle aktiver Lån 0 0 Materielle aktiver i alt Andre forpligtelser Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Langfristede forpligtelser i alt Lagre Kortfristede forpligtelser Debitorer Likvide beholdninger Forpligtelser i alt Andre kortfristede aktiver Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Aktiver Regnskabsopstillingen skelner mellem langfristede aktiver og kortfristede aktiver. De kortfristede aktiver er tilgodehavender hos kunder, lagre af færdigvarer samt likvide beholdninger, det vil sige letomsættelige værdipapirer og bankindskud. De kortfristede aktiver kan svinge en del fra år til år. Hold øje med: Lagre og tilgodehavender må ikke vokse markant hurtigere end salget (omsætningen). De langfristede aktiver opdeles i immaterielle aktiver, materielle aktiver, finansielle aktiver og skatteaktiver. Immaterielle aktiver kan være værdien af patentrettigheder, udviklet software og goodwill. Det er aktiver, hvor værdien kan være vanskelig at fastsætte, og hvor værdierne hurtigt kan smuldre. Goodwill opstår typisk ved opkøb af andre 18

19 3 Lær at læse et regnskab virksomheder, hvor den del af købssummen, der overstiger de bogførte værdier, posteres som goodwill i den overtagende og fortsættende virksomhed. Nogle virksomheder afskriver umiddelbart sådanne beløb, andre virksomheder kan have betydelige værdier bundet her. Det omtales nærmere nedenfor i afsnit 3.6. Materielle aktiver er typisk maskiner, grunde og bygninger. Værdierne kan sandsynliggøres ved at vise offentlige ejendomsværdier og ved at selskabet afskriver maskiner mv. over en passende periode. Oplysninger herom findes i afsnittet Regnskabsprincipper (se afsnit 3.10). De finansielle aktiver er typisk aktieposter, der har karakter af anlægsaktier, det vil sige aktieposter, hvor selskabet udøver en indflydelse i et andet selskab, og hvor posten planlægges beholdt i lang tid. Skatteaktiver er udskudt skat, f.eks. gennem skattemæssige afskrivninger eller gennem fremført underskud. Aktivet har kun værdi, hvis det er sandsynligt, at virksomheden kan tjene så meget, at de fremførte beløb kan udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst. Det skal erindres, at risikoen for værdiforringelser og dermed tab for virksomheden hovedsageligt er knyttet til aktivsiden, så det er her, investor skal være mest kritisk i sin vurdering af selskabets styrke. Passiver Passivsiden i balancen består af forpligtelser og egenkapital. Forpligtelserne kan være kortfristede eller langfristede. De kortfristede forpligtelser er typisk skyldige beløb til leverandører, skyldig skat og lignende. De langfristede forpligtelser er typisk gæld i form af lån. Det kan være banklån og realkreditlån. Der kan også indgå pensionsforpligtelser over for ansatte medarbejdere. Dette vil typisk være i udlandet, hvor det er mere almindeligt, at selskabet selv påtager sig at betale medarbejdernes løbende pension ved pensionering. I Danmark er det mest almindeligt, at selskabet indgår en aftale med et pensionsforsikringsselskab, der overtager pensionsforpligtelserne. Egenkapitalen består af indbetalt aktiekapital og reserver. Reserverne er typisk opstået gennem ikke-udbetalt overskud gennem årene og ved en overkurs ved udstedelse af aktier. Egenkapitalens sammensætning kan have betydning for en række vigtige nøgletal, hvilket vil blive analyseret nærmere i afsnit

20 3 Lær at læse et regnskab Det følger af bogføringsprincipperne, at summen af aktiver altid er lig med summen af passiver. Balancen stemmer, siger man. Kort kommentar til Novo Nordisk balancen: Stor egenkapitalandel det vil sige, at selskabet stort set er gældfrit Immaterielle aktiver udgør kun en lille del af aktiverne. Virksomheden udgiftsfører således i stort omfang de betydelige forskningsudgifter, hvor svagere virksomheder kan være fristet til at forbedre resultatet ved at bogføre omkostningerne som et aktiv Høj likviditet Lagre og debitorer udvikler sig fornuftigt, idet lagrene er vokset langt mindre end salget. Der produceres altså ikke til lager. Tilgodehavender fra debitorer er ligeledes vokset mindre end salget, så salgsstigningen er ikke opnået ved at sælge til kunder, der er dårlige betalere Første konklusion: robust og stærk balance 3.3 Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen opgøres periodens resultat. I tabel 3.2 vises et årsregnskab, men det kan også være resultaterne for et kvartal eller halvår. Opstillingen vil være den samme. Opstillingen er enkel: (Tallene henviser til oversigten i tabel 3.2) Omsætning, det vil sige værdien af salget i perioden (1) minus produktionsomkostninger (2) = bruttoresultat (3) minus indirekte omkostninger til salg, udvikling og administration (4), (5), (6) = resultat før renter, af- og nedskrivninger (EBITDA) (9) minus afskrivninger og nedskrivninger (8) = resultat af primær drift (EBIT) (10) minus finansielle indtægter og udgifter (renter mv.) (11), (12) = resultat før skat (13) minus beregnet selskabsskat (14) = Nettoresultatet (årets resultat) (15). 20

21 3 Lær at læse et regnskab Der er angivet to forkortelser for regnskabsposter, som anvendes i stigende grad: EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, det vil sige resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger. EBIT = earnings before interest and tax, det vil sige resultat før renter og skat. Den danske betegnelse er resultat af primær drift, det vil sige resultatet af driftsaktiviteten. Tabel 3.2 Uddrag af resultatopgørelse Novo Nordisk for perioden 1. januar 31. december. Millioner kroner Formel Nettoomsætning (1) Produktionsomkostninger (2) Bruttoresultat (3) = (1) - (2) Salgs- og distributionsomkostninger (4) Forsknings- og udviklingsomkostninger (5) Administrationsomkostninger (6) Licensindtægter mv. (netto) (7) heraf af- og nedskrivninger (8) EBITDA (9) = (3) - (4) - (5) - (6) + (7) + (8) Resultat af primær drift (EBIT) (10) = (9) - (8) Finansielle indtægter (11) Finansielle udgifter (12) Resultat før skat (13) = (10)+ (11) - (12) Selskabsskat (14) Årets resultat (15) = (13) - (14) Der skal knyttes kommentarer til nogle poster: Forsknings- og udviklingsomkostninger: Her posteres sådanne udgifter, men der er et element af skøn, om en udgift skal udgiftsføres eller opføres som et aktiv. Udgifterne forventes jo at give resultater i form af nye produkter, og der kan derfor argumenteres for, at udgiften kan opføres som et aktiv. Et stærkt og sundt selskab vil i betydeligt omfang udgiftsføre sådanne omkostninger. Et presset selskab vil opføre posten som et aktiv. Afskrivninger: Det er driftsmæssige afskrivninger på maskiner, bygninger og aktiverede udviklingsomkostninger. Igen kan det konstateres, at et stærkt selskab vil afskrive aktiverne over en kortere periode end et svagt selskab har råd til. 21

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere