NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter"

Transkript

1 NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter

2 FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse Refusionsprocenten nedtrappes over tid Tilpasning af udligningssystemet

3 REFUSIONEN STYRES AF TID Refusionen ens for (stort set) alle ydelser Ydelsesskift og aktivering eller ej: Ingen betydning 100% 90% 20% 80% 70% 60% 60% 70% 80% 50% 40% 30% 80% Nettoudgift Refusion 20% 10% 40% 30% 20% 0% Uge 1-4 Uge 5-26 Uge Uge 53-

4 OVERGANG TIL DE NYE REGLER Nye refusionsregler forventes at træde i kraft 1. januar 2016 Lovforslag forventes fremsat i foråret 2015 Borgerne forventes indplaceret med anciennitet opgjort for tiden efter 1. juli 2014 Reglerne gælder kun nytilkendt førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse efter denne dato Ved revisitering/ny ansættelse: Et særligt fleksbidrag som supplerende finansiering Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse tilkendt før 1. juli 2014: De gamle refusionssatser Kommunens finansieringsandel stiger hvert år, fordi gamle førtidspensionister m.fl. erstattes af nye Da varigheden tæller fra juli 2014 skal vi i gang det er vi heldigvis!

5 NY START PÅ REFUSIONSTRAPPEN Borgeren starter forfra på refusionstrappen, når pågældende ikke har modtaget offentlig forsørgelse i sammenlagt 12 måneder inden for de seneste 3 år

6 KONSEKVENSER FOR KOMMUNERNES ØKONOMI Refusionsprocenten falder kraftigt

7 FORSKEL PÅ YDELSER Det gennemsnitlige refusionsfald dækker over store forskelle ydelserne imellem Fra ydelse (aktiv/passiv) til tid KL-opgørelse:

8 FINANSIERING AF REFUSIONSOMLÆGNINGEN Nettoudgift for kommunerne under ét: omkring 7 mia. kr. Vejen Kommune: ca. 50 mio. kr.? Påvirker kommunerne forskelligt Tilpasning af udligningssystemet i tre trin: Initial tilpasning af udligningssystemet fra 1. januar 2016 Midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017 (tab højst 0,1 og 0,2 pct. af beskatningsgrundlag samt tab højst 10 og 20 mio. kr.) Permanent tilpasning fra 2018 (nyt udligningssystem hvor omfattende?)

9 HVORDAN SER DET UD FOR VEJEN KOMMUNE? Tja Økonomi- og indenrigsministeriets beregning af virkning af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning: Gevinst på 6,3 mio. kr. i 2016; 7,8 mio. kr. i 2017 Parametre i beregningerne vedrørende refusionsomlægning ikke offentliggjort Men er baseret på historiske data hvordan vil det se ud i 2016? Beregningerne vedrørende udligningstilpasning Udligningsniveau i landsudligning øges gevinst for Vejen Kommune Grænser for såkaldt overudligning og ordning for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses gevinst for Vejen Kommune Forsigtig konklusion

10 ØKONOMISKE INCITAMENTER I DET NYE REFUSIONSSYSTEM Samtaler skal bringe ledige tættere på job Kun aktivering, hvis det skaber resultater Tilbud skal have effekt i forhold til endemålet Udgangspunkt i de markante forskelle mellem varighed i de forskellige målgrupper? Særlig indsats, hvis høj andel af borgere med over 1 års varighed Generelt? Særlige målgrupper, fx kontanthjælp? Ingen idé i at flytte borgere mellem ydelser Giver det mening at satse på at flytte borgere på refusionstrappen? Ny start efter 12 måneder uden offentlig forsørgelse inden for seneste 3 år

11 REFUSIONSSYSTEM, AKTIVERINGSSTRATEGI OG TILBUDSVIFTE Mål med og incitamenter i det nye refusionssystem Vejen Kommunes aktiveringsstrategi Beskæftigelsesudvalgets arbejde med den dynamiske tilbudsvifte

12 BORGEREN VED RORET Foruden havn er ingen vind gunstig!

13 MODEL FOR UDVIKLING AF TILBUDSVIFTEN Handlingsplan- proces: Hvor er vi? Hvor skal vi hen?? Analyse: Hvad kan vi? Hvad skal vi kunne? Udviklingsproces: Udviklingsplan, mål og aktiviteter Gennemførelse af aktiviteter Evaluering af aktiviteter

14

15

16 SKÆRPET FOKUS PÅ DET DER ER BLIVER VIGTIGT I INDSATSEN Effektiv screening for at kunne målrette og differentiere En tidlig og jobrettet/uddannelsesrettet indsats for nye borgere En indsats for den store gruppe med lang anciennitet (den svageste gruppe)

17 SKÆRPET FOKUS PÅ selvforsørgelse de skal blive ude i job borgeren skal optjene mindst ét års job inden for 3 år i job mens de er billige opnå den største besparelse anvende de indsatser der virker og giver effekt differentiering efter behov og med den rette intensitet

18 80 % Hvid 80% Grøn 40/30 % Gul 20 % Rød 20 % Grå

19 Den dynamiske Tilbudsvifte Hvid Grøn Gul Rød Grå Arketyper Nyledige - ingen barrierer ud over ledighed Indsatsen Tilpasning af tilbudsviften i henhold til efterspørgsel og resultater som følges løbende via: Hyppige Jobsamtaler Overkvalificeret Ustabil Umotiveret IT Job og uddannelsessøgnin g Opkvalificering Coaching Motivering Vejledning Effekt - og progressions måling Controlling Tavlemøder på Ledelsesniveau Brugertilfredshed Fysiske Psykiske Tidligere dømt Misbrug Ustabil Umotiveret Nyorientering Træning/genoptræ ning Læring motivation Mentor Psykisk og fysisk mestring Effekt - og progressions måling Controlling Tavlemøder på Ledelsesniveau Brugertilfredshed Fysiske Psykiske Kulturelle Sproglige Misbrug Tidligere dømt Ustabil Umotiveret Klarlægger arbejdsevnen Nyorientering Læring Motivation Opkvalificering Træning/ genoptræning Mentor Netværksdannelse Psykisk og fysisk mestring Rådgivning/Vejledni ng Effekt - og progressions Måling Controlling Tavlemøder på Ledelsesniveau Brugertilfredshed Pension - dokumenteret, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende.

20 DOGMER - GRUNDANTAGELSER Empowerment Empowerment tilgangen er funderet i det holistiske menneskesyn, som betragter mennesket som et væsen der kun kan fungere, hvis det tager alle menneskets behov i betragtning fysisk, psykisk og socialt. Begrebet empowerment er tænkt ind som en proces, der gør mennesker i stand til at øge deres kontrol over eget liv og til at forbedre deres samlede livssituation. Recovery At komme sig. Det er vigtigt for alle mennesker at have indflydelse på sit liv og mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. Recovery er en proces, der gør, at mennesker med mentale lidelse og sindslidelse kan komme sig helt eller delvist. Nudge Alt det der ikke burde betyde noget i princippet, men gør det i praksis

21 INVESTERINGSTILGANG TIL BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Rationalet i investeringstilgangen er: At en investering i flere ressourcer i jobcentret (typisk medarbejdere) og/eller i øget eller anden sammensætning af aktiveringsindsatsen kan øge effekterne af indsatsen At de øgede effekter giver en indtægt/gevinst i form af besparelser på udgifter til forsørgelsesydelser og andre kommunale udgifter (på kort og lang sigt) og en øget skatteindtægt til kommunen At indtægterne/gevinsterne overstiger udgiften til investeringen (enten på kort eller lidt længere sigt) Pt. investeres der typisk i: Flere og/eller en anden sammensætning af medarbejderne Kompetenceudvikling af medarbejderne Nye metoder og systemer IT, styring, arbejdsprocesser, metoder og redskaber til opgaveløsning mv. Bestemte indsatser og/eller målgrupper virksomhedsrettet indsats, mentorer, fastholdelse af unge i uddannelse, opkvalificering, tværfaglig indsats mv. Kilde M`ploy

22 INVESTERING OG GEVINST

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere