Svend, Jørn, Jes, Kalle. Svend, Axel, Niels, Niels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svend, Jørn, Jes, Kalle. Svend, Axel, Niels, Niels"

Transkript

1 Side 1 af 7 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d kl : Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen afbud Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen afbud Punkt 1: Referent: Tove Punkt 2: Afholdte arrangementer:(turneringsrapporter er på hjemmesiden) Dato Arrangement Arrangører Antal Overskud Bemærkninger Lynbridge Claus, Jens kr Champagneturnering Jørn, Kirsten og Ove kr Indl. runde senior par Claus, Annie kr. Annie og Claus Søfart og dynamitmad Østkystsamarbejde Jørn kr Indl. grøn mester kr Undervisningsdag Rethe og Svend Erik Kage fra Kirsten Krogh kr. lavede frokost kr. Ole Eltved lavede mad Erik Skifter holdt foredrag Drop In Eva Drop In Ole Lagkageturnering Niels, Eva kr Trekantsmatch KP, Inge Marie ,5 kr. + 1 køkkenhjælp Distriktsfinale i Ældresagen Svend, Jørn, Jes, Kalle SF Senior par Ole, Jens ,5 kr Drop In Ole DM-begyndere Rethe og Svend Erik ,5 kr. 20. og Distriktsfinale i Mix par Tidlig start Svend, Axel, Niels, Niels kr. Yvonne,Lise og Laila kr. Lisbeth, Tove S, Tove C, Gerda Henriksen,Vibeke Alice, Kirsten Grøn mester finale Claus, Jes ,5 kr Afslutningsfest Jørn og Ole Gudrun: brødtorte. Lise: æblekage Kinesisk buffet kr. Fælles sang Maj Lynkursus Claus, Niels,Jørn, Laila og Ole ,5 kr. Nyt lynkursus materiale overvejes Der har år til dato (13 gange) været 472 deltagere til sommer Drop-in (27 rækker) mod 13 gange og 35 rækker med 626 deltagere i 2012.

2 Side 2 af 7 Da der generelt er få deltagere onsdag, blev det fremført, om man skulle bibeholde drop-in onsdag aften i næste sæson. Punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet i december måned. Klubhold den i Vojens. Der deltog 2 hold fra AABC og et kom videre. Punkt 3: Årets regnskab + kr. 90t revideret (bilag 1) ved Rethe Jf. forlods fremsendt materiale udviser regnskabet et tilfredsstillende resultat. Ifølge Rethe var der et forbrug på 254m 3. vand i 2012, og vi får varmt vand ved hjælp af varmeveksler. Regnskabet godkendtes. Punkt 4: Budget for næste år ved Jørn Forventet overskud: (Overskud 90t + engangsomkostninger) Nyanskaffelser Afdrag på DLR-lån Hensættelse til vedligehold / opsparing kr. Det aftaltes, at der indhentes pris på ny kopimaskine. Ansvarlig Ole. Punkt 5: Generalforsamling den kl Jørn har indkaldt. Valg til bestyrelsen. Claus H. Christensen udtræder. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Jes Brabrand. Frokost - Arrangeres af Rethe, Tove og Eva. Prisen er fastsat til kr. 60,00. Niels Dahl arrangerer den efterfølgende bridgeturnering. Ole udpeget som ansvarlig for at finde ud af, hvem der i sæsonen har optjent flest bronzepoint. Honoreres på generalforsamlingen. På sidste års generalforsamling blev nr. 1, nr. 2 og nr. 3 honoreret. Gaveliste Anledning Modtagere Art Bemærkninger Undervisning Rethe Vin 1200 kr. Undervisning Svend Erik Vin 1200 kr. Undervisning Claus Vin 1200 kr. Undervisning Bolette Vin 1800 kr. Undervisning Ole Vin 1800 kr. Undervisning Helge Vin 1200 kr. Kortblander Ole Vin 500 kr. Kortblander Svend Erik Holst Vin 500 kr. Kortblander Ann Posselt Vin 500 kr.

3 Side 3 af 7 Kortblander Karen Søgaard Kontingentfri 390 kr. Kortblander Mona Nissen Kontingentfri 390 kr. Kortblander Dagny Beier Kontingentfri 390 kr. Kortblander Ruth Rynning Vin 500 kr. Kortblander Bodil Winther Kontingentfri 390kr. Kortblander Axel Petersen Vin 500 kr. Kortblander Claus H. Christensen Kontingentfri 390 kr. Redaktør Alice Vin 500 kr. Blomsterpige Kirsten Gubi Chokolade 250kr. Kirsten er også revisor Punkt 6: Sæson Vores kontingentstruktur vil fremover være: Kontingentet dækker abonnement på Dansk Bridge og Bridge Nyt samt medlemskab af Danmarks Bridgeforbund og AABC. Én lang sæson koster 990 kr. Lang sæson = perioden Én kort sæson koster 840 kr. Kort sæson = perioden Én ekstra lang sæson koster 500 kr. Én ekstra kort sæson koster 400 kr. Passive medlemmer og bestyrelse betaler 390 kr. Medlemmer af anden klub får 220 kr. i rabat. Betaling til Danmarks Bridgeforbund og Distrikt Sydjylland er uændret. Tilmeldinger (tilmeldte pr. 18.6) for kommende sæson v/ Tove og Rethe 2013/ /2013 Mandag eftermiddag / Rethe: Mandag aften / Ole: Tirsdag formiddag / Ole.: Tirsdag eftermiddag / Niels Tirsdag aften / Axel: Torsdag eftermiddag / Eva: Torsdag aften / Jes: Der er fortsat nogle løse ender for at få kabalen til at gå op. Turneringsudvalg - Axel, Niels, Ole og Jes - holder møde den 6.8. kl Niels indkalder. Afvikling af holdturnering på de respektive spilleaftener/-tidspunkter drøftedes. Enighed om, at holdturnering skal bibeholdes dog således, at der kan varieres rækkerne imellem/tidspunkterne. Undervisning pris 700 kr. pr. halvår: Onsdag aften NS1-NS2 ved Ole og Jens C. Sindholt 3 tilmeldte p.t Tirsdag eftermiddag NS2-NS3 ved Helge Søgaard og Preben Nissen7/8 tilmeldte p.t Ole opretter hold med start i januar torsdag eftermiddag i NS1, og han har også en plan om torsdag aften fra næste sæson i NS3-NS4.

4 Side 4 af 7 Klubben er ligesom sidste år arrangør af sommerkursus sammen med Kjeld Thomsen i august i år - der er dog fortsat ledige pladser. Jørn opfordrede TU til at reklamere for kurset i august samt for Aabenraa-turneringen Ole præciserede, at - der også i den kommende sæson gennemføres undervisning onsdag aften (minimum 8 deltagere) - fortsætterundervisning gennemføres med 8 deltagere - torsdag eftermiddag fra januar minimum 8 deltagere - fortsætterkursus bog 3 og 4 torsdag aften fra næste sæson under forudsætning af, at der er interesse herfor. Øvrige arrangementer: Se bilag 3 Ifølge Jørn ligger distriktsdatoer fast, hvorimod Østkyst samarbejde alene itv. er forslag. Forslag fra Axel om, at Jørgen Nørgaard spørges om han kunne være interesseret i at påtage sig ansvaret for et eller flere arrangementer. Axel vender tilbage vedr. sølvturnering 18.8., , og FredagsBridge: Foreløbige arrangementer Amerikaner bridge med foredrag ? Husk opdatering af velkomstfolder Hjælperliste revideres af Rethe og Tove Navn OVERSIGT OVER HJÆLPERE TIL FRIVILLIGT ARBEJDE Turneringsmedhj. Festmedhj. Køkkenmedhj. Kagebager Lidt af hvert Tove L. Sørensen Karin Nielsen Gerda Hinrichsen Gerda Loff Heike S.-Glockow Annelise Kjær Margit Bladt Hansi Larsen Vibeke Kjempff Christine Aagesen Astrid Jensen Inger Eybye Ruth Rynning Kortblander

5 Side 5 af 7 Ole Nielsen Eva Johansen Karen Søgård BittenVestergaard Annelise Dahl Aase Damberg Inger Marie Jørgensen Niels Kjempff Mona Nissen Ann Posselt Dagny Beier Bodil Winther Svend Erik Holst Hvem blander kort Ifølge Ole stopper Axel A. Petersen og Claus H. Christensen som kortblander og Niels Kjempff er ny kortblander. er de nye kort modtaget med skepsis. Kortene med tegn i et hjørne anvendes ikke. Men erstatningskortene herfor med tegn i alle hjørner er lidt mindre, og har ikke været meget i brug får kortblandere kontingentreduktion eller vingaver. Bestyrelsen vedtog at reduktionen androg et beløb på 390 kr. Punkt 7: Hvordan bruger vi det nye handicapsystem i AABC - se det seneste nr. af Dansk Bridge Det nye handicapsystem se Dansk Bridge nr. 718, maj 2013 drøftedes. Enighed om indledningsvis at starte med systemet ved eksempelvis fredagsarrangementer, lagkageturneringer m.m. samt på enkelte klubaftener (eks. 3-aftensturnering) med præmie til nr. 1 samt til den, der opnår det bedste handicapresultat. Der var endvidere enighed om at bibeholde opog nedrykning. Det aftaltes, at turneringsudvalget drøfter tilrettelæggelse heraf. Punkt 8: Østkystsamarbejde fortsætter i kommende sæson Ifølge Jørn fortsætter samarbejdet med Kolding, Haderslev og Sønderborg i den kommende sæson. Stor tilfredshed med formen 2 gange i Aabenraa og 2 gange i Haderslev med deltagelse af 16 par pr. klub. Punkt 9: Kursus i Bridgecentral og kursus i bridgemate i Vingsted i forbindelse med DM den Orla Jørgensen og Finn Mortensen er tilmeldt kursus i bridgemate Ifølge Axel afholdes der i distriktsregi muligvis kursus i bridgemate i løbet af sæsonen for Fyn og Sydjylland

6 Side 6 af 7 Punkt 10: Undervisning i den kommende sæson ved Ole Nielsen Se pkt. 6 Punkt 11: Nyt fra generalforsamlingen i Distrikt Sydjylland v/axel. Ifølge Axel er betaling til Danmarks Bridgeforbund og Distrikt Sydjylland er uændret påtænkes klublederseminar afviklet søndag den i enten Kolding eller Haderslev. afholdes finale for klubhold i Esbjerg afholdes IMP par turnering i Horsens har Kolding oprettet en elitespilleaften (ny klub) ser man gerne at klubberne autoriseres til selv at blande kort til semifinaler og enkeltdagsfinaler i distriktets regi. Nis Rasmussen er valgt ind i Hovedbestyrelsen. Ole følger op på autorisation til AABC. Punkt 12: Nyanskaffelser og vedligeholdelse i kommende sæson - Ny kopimaskine - Ole - Skab på handicaptoilet til toiletpapir og lign. Pris? - Projektor - afventer - Opslagstavle på gangen til medlemsinfo (info der ikke vedrører de enkelte spilleaftener) - Jørn - Pokalskab - afventer Punkt 13: Fra klubblad til nyhedsbrev (bilag 3) Fra den kommende sæson introduceres et nyhedsbrev, der træder i stedet for klubbladet. Nyhedsbrevet påtænkes udgives efter behov. Der lægges op til, at medlemmerne selv henter nyhedsbrevet på hjemmesiden samt at der kopieres et antal, der fremlægges i centeret til medlemmer, der ikke råder over en PC. Ole sender 1. eksemplar af nyhedsbrevet til medlemmer med kendt mailadresse medio august måned Øvrige medlemmer herunder passive medlemmer - får nyhedsbrevet i trykt udgave 1. gang. Ole orienterede om, at han overvejer at revidere hjemmesiden og at han i den forbindelse vil implementere faciliteten Tilmelding Nyhedsbrev hhv. Afmelding Nyhedsbrev. Punkt 14: Oprydning- og rengøringsdag i centeret Rethe og Tove planlægger Punkt 15:AFLØSNING FOR RENGØRINGSDAME I FERIER og ved sygdom

7 Side 7 af 7 Det undersøges om robotstøvsuger evt. kunne være et alternativ/en løsning i forbindelse med afløsning i ferier og ved sygdom (Eva og Tove) i proces. Diverse: Øster Højst Løvfaldsturneringen Leje af turneringsarrangør, ledere, kort, bridgemate mv. af AABC. KP og Ole Betaling af KP og Ole er AABC uvedkommende. Leje af materiel var sidste år: kr. + 2,20 kr. pr. lagt spil kort. Ole overvejer om prisen også holder i 2013.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang December 2009 Nr. 9 Standerstrygning www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere