Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13"

Transkript

1 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d

2 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen i Århus Partner i ingeniørfirmaet Ekolab (www.ekolab.dk) Praktisk og teoretisk erfaring med indeklima og energi igennem projektering, udvikling og undervisning samt formidling Fokusområder er integreret energidesign, lavenergibyggeri, vedvarende energikilder og bæredygtighed i byggeriet. Erfaring indenfor kvalitetsudvikling og innovationsprojekter samt udvikling af pædagogik/læringsmetoder Ekolab/Jørgen Lange 2

3 Vores bæredygtighedsudfordringer Har vi overhovedet et problem? Ja, det har vi! Ekolab/Jørgen Lange 3

4 Vores bæredygtighedsudfordringer Begrænsede ressourcer -> fokus energiforsyning, energiforbrug, materialevalg og materiale genbrug Miljøproblemer -> fokus global opvarmning og eksistensgrundlag for dyr og mennesker Sundhed -> fokus giftighed, partikler og reproduktion Øget produktivitet -> Fokus komfort og sundhed Fødevaremangel -> Fokus arealudnyttelse Ekolab/Jørgen Lange 4

5 Vores bæredygtighedsudfordringer Nødvendigheden af at reducere CO2 udslippet (global opvarmning) er i fokus ud fra vurdering af omkostninger og katastrofer Specielt energiforbruget er i fokus ud fra ressourcemangel og sikkerhedspolitik Ekolab/Jørgen Lange 5

6 Vores bæredygtighedsudfordringer Der skal indenfor alle områder forsøges at begrænse det globale energiforbrug = I vores bygninger har vi mulighed for at gøre noget Ekolab/Jørgen Lange 6

7 Bæredygtigheden - hvad er det? Ekolab/Jørgen Lange 7

8 Bæredygtigheden - hvad er det? Læsø: Bindingsværkhus med tangtag Ekolab/Jørgen Lange 8

9 Bæredygtigheden - hvad er det? : Den Økologiske Landbrugsskole (halmbygning) Ekolab/Jørgen Lange 9

10 Bæredygtigheden - hvad er det? Friland på Djursland (lav energi materialer og lav omkostning) Ekolab/Jørgen Lange 10

11 Bæredygtigheden - hvad er det?. Kolding: Solgården (Solceller) Ekolab/Jørgen Lange 11

12 Bæredygtigheden - hvad er det? Stenurten København (integreret energidesign mv.) Ekolab/Jørgen Lange 12

13 Bæredygtigheden - hvad er det? Villa Vision, Teknologisk Institut (integreret energidesign) Ekolab/Jørgen Lange 13

14 Bæredygtigheden - hvad er det? Berlin: Rigsdagens kuppel (integreret energidesign og forsyning) Ekolab/Jørgen Lange 14

15 Bæredygtigheden - hvad er det? Kontorbygninger med optimeret anvendelse af glas, dobbeltfacader og optimeret klimatiseringsanlæg Ekolab/Jørgen Lange 15

16 Bæredygtighedsbegrebet - definition Den optimale miljømæssige løsning er den, som på den givne lokalitet og med de givne forudsætninger medfører færrest mulige miljøpåvirkninger på det interne og eksterne miljø. Forudsætninger er f.eks.: Lokalitet funktion form/design økonomi - teknik Miljøpåvirkninger er f.eks.: Ressourceforbrug sundhed støj til omgivelser Ekolab/Jørgen Lange 16

17 Bæredygtighedsbegrebet - definition Holistisk Bæredygtigt bæredygtighed byggeri med de tre cirkler Holistisk bæredygtighed handler altid om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtighed på dagsorden i 1987, Brundtlandsrapporten. De 3 søjler er omtalt på verdenstopmødet (FN) i Kilde: One Planet Living EN BALANCEAKT! Ekolab/Jørgen Lange 17 Side 8

18 Håndtering af bæredygtighed Udnyt den store frihedsgrad i starten af et projekt! Når først fokus og løsninger er valgt er det vanskeligt at sadle om Ekolab/Jørgen Lange 18

19 Håndtering af bæredygtighed Integreret energidesign (EX: En model fra AU) Ekolab/Jørgen Lange 19

20 Håndtering af bæredygtighed Principperne i integreret energidesign (IED) Vurder brugernes anvendelse af bygningen i sammenhæng med det lokale udeklima Sikre optimal dagslys uden overhedning af bygningen ved solindfald Sikre termisk og atmosfærisk komfort hele året Udnyt de passive teknologier og reducer behovet Anvend installationer i mindst mulig omfang til klimatisering Udnyt godt samspil med energiforsyningen Ekolab/Jørgen Lange 20

21 Håndtering af bæredygtighed Holistisk designproces (EX fra Norge) Ekolab/Jørgen Lange 21

22 Håndtering af bæredygtighed Det danske klima! Årsmiddel 7,7 C Max temp. 36,4 C (1975) Min. Temp -31,2 C (1982) Ekolab/Jørgen Lange 22

23 Håndtering af bæredygtighed Sundhed og effektivitet Lav termisk komfort + Lav atmosfærisk komfort = dårlig økonomi for både samfund, virksomhed og privatperson Ekolab/Jørgen Lange 23

24 Håndtering af bæredygtighed Energiforbruget i bygninger set over årene Ekolab/Jørgen Lange 24

25 Håndtering af bæredygtighed Bygningsreglementet nu og i fremtiden 100 El x 2,5 Fj. Varme x El x 2,5 Fj. Varme x 1 El x 2,5 Fj. Varme x El x 2,5 Fj. Varme x 1 El x 2,5 Fj. Varme x 0,8 Kontor Boliger El x 1,8 Fj. Varme x 0, BR08 LE2 BR10 LE1 LE2015 LE2020 Samme energiforbrug forskel er energifaktor Ekolab/Jørgen Lange /

26 Håndtering af bæredygtighed Optimering af klimaskærm Optimering omfatter alle bygningens faser: - Råstof - byggevareproduktion - opførelse - energitab - vedligehold - genanvendelse - bortskaffelse Ekolab/Jørgen Lange 26

27 Håndtering af bæredygtighed Bygningens varmebalance Ekolab/Jørgen Lange 27

28 Håndtering af bæredygtighed EX: integreret energidesign - grupperum i børnehave Opført Arkitekt Arkitema A/S Ingeniør NIRAS A/S Bygherre Københavns Kommune Stenurten er Københavns Kommunes pilotprojekt for byøkologi og miljørigtig projektering, hvor miljøet tilgodeses gennem hele forløbet. Ekolab/Jørgen Lange 28

29 Håndtering af bæredygtighed EX: integreret energidesign - grupperum Traditionel Sydvendt orientering 100% glas i facade Lavenergiglas Ingen solafskærmning Lette konstruktioner Traditionel belysning 50 W/stk 15 personer 100 W/pers Luften skiftes 3 gange/timen Optimeret Nordvendt orientering 50% glas i facade Solafskærmende glas Udvendig solafskærmning Tunge konstruktioner Lavenergi belysning 20 W/stk 15 personer 100 W/pers Luften skiftes 3 gange/timen Resultat: Døgn middel ~ 45 o C Døgn max. ~ 55 o C Resultat: Døgn middel ~ 26 o C Døgn max. ~ 28 o C Ekolab/Jørgen Lange 29

30 Håndtering af bæredygtighed Integreret energidesign anvendes meget i dag, men for at få mere bæredygtighed skal vi arbejde med: 1.Metoderne til helhedsvurdering (Miljørigtig Projektering) 2.Miljømærker (Blomsten, Svanen, FSC) 3.Ressourceoptimering (Cradle to Cradle) 4.Indeklimamærke (Dansk Indeklima Mærkning) 5.Certificeringsordninger (BREEAM, LEED, DNGB) 6.Klassificeringer af energi (BR, Passivhuse, NetZEB mv.) 7.Virkemidler (analyse og udvælgelse) 8.Livscyklusanalyser (LCA) Ekolab/Jørgen Lange 30

31 Håndtering af bæredygtighed Miljørigtig Projektering (MRP) Miljøaktiviteterne gennem projekteringen: Kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger Fastlæggelse af byggeriets forudsætninger Miljøprioriteringer - hvad er vigtig? til/fravalg Målsætninger formuleres Virkemidler - forslag og valg Miljøprogram udarbejdes Miljøplan udarbejdes Ekolab/Jørgen Lange 31

32 Håndtering af bæredygtighed IDA Huset - Miljømålsætning 1 - Materialer Målsætning Reduceret forbrug af knapper ressourcer og fravalg af materialer der indeholder problematiske stoffer Muligt virkemiddel Undgå/ reducer brug af knapper ressourcer ZN, CU Undgå PVC Maksimer levetid for bygningsdele, vælg byggesystemer der kan adskilles. Valgt virkemiddel og investering Maling med 100 % deklaration, og lav emission til indeklimaet - Limfarve på vægge og linoliemaling på paneler dkr PVC fri installationer - bortset fra afløbsledninger i jord dkr Storrumskontor - mekanisk ventilation 0 dkr Mekanisk fastgørelse af gulve som alternativ til lim dkr Ekolab/Jørgen Lange 32

33 Håndtering af bæredygtighed IDA Huset - Målsætning 2 - Energi Målsætning Reduktion af energi- og vandforbrug i driftsfasen. Det er et miljømål at reducere energiforbruget til opvarmning med 20 % i forhold til kravene i BR95. Muligt virkemiddel Reduktion af varmetab Vedvarende energi Passiv solvarme Valgt virkemiddel - og investering 1. Regnvand til toiletskyl 800 m 3 /år, dkr 2. Lysstyring besparelse kwh/år, dkr 3. Lavenergi glas, dkr 4. Køling med havvand kwh/år, dkr Hvad har regnvand med energi at gøre? og hvad er lysstyring? Ekolab/Jørgen Lange 33

34 Håndtering af bæredygtighed IDA Huset - Målsætning 3 - Indeklima Målsætning Etablering af godt indeklima og arbejdsmiljø Muligt virkemiddel Undgå materialer med stor afgasning Ventilation Valgt virkemiddel - og investering 1. Mekanisk fastgørelse af gulve som alternativ til lim dkr. 2. Mekanisk ventilation 0 dkr. Hvorfor er naturlig ventilation valgt fra? Ekolab/Jørgen Lange 34

35 Håndtering af bæredygtighed IDA Huset - Målsætning 4 Opførelsesfasen Målsætning Muligt virkemiddel Valgt virkemiddel - og investering Minimering af miljøpåvirkninger i opførelsesfasen Krav til entreprenør - miljøledelse anvendes i opførelsesfasen Miljøledelse anvendes 0 dkr Hvordan kan man sætte virkemidlet til kr. 0? Ekolab/Jørgen Lange 35

36 Håndtering af bæredygtighed IDA Huset - Målsætning 5 Synlighed Målsætning Synlighed af ressourcebesparende tiltag Muligt virkemiddel Solceller Solvarme Valgt virkemiddel - og investering Solcelle anlæg på tag og facader 16.6 kw, kwh/år dkr (offentligt tilskud 1 mio.) Besparelse ved solceller på det tidspunkt: kwh ca kr Simpel tilbagebetalingstid: / = 181 år!!! Er rentabiliteten sådan i 2012? - og hvorfor er solvarme fravalgt? Ekolab/Jørgen Lange 36

37 Danske styrker og svagheder i forhold til certificering Håndtering af bæredygtighed Mærkninger med forskellig fokus Side 37 DANMARKS OFFICIELLE MILJØMÆRKER Vugge til Grav eller Vugge til Vugge? Vugge til Grav har været det mest helhedsorienterede indtil nu Giver ikke det fulde billede Affald er et stigende globalt problem Vugge til Vugge belyser hele kredsløbet for produktmaterialerne Startet med miljømæssigt manifesto af arkitekt William McDonough og kemiker Michael Braungart Ser det samlede kredsløb Gør op med vores holdning til affald Ekolab/Jørgen Lange 37 Side 38

38 Håndtering af bæredygtighed Certificeringer De tre store i Danmark: BREEAM, UK Norge Sverige Holland Spanien LEED USA Argentina Canada Italien Jordan m.m. DGNB Tyskland Danmark Ekolab/Jørgen Lange 38 Side 25

39 Håndtering af bæredygtighed Styrker/svagheder i DK ift. certificering Danske styrker og svagheder i forhold til certificering Byggeri i Danmark er relativt godt med indenfor bæredygtighed pga. af myndighedskrav, forsyningsforhold og miljøbevidsthed Ekolab/Jørgen Lange 39

40 Håndtering af bæredygtighed Livcyklusanalyse - LCA LCA er en metode til at evaluere den miljømæssige påvirkning ved et produkt eller en ydelse LCA er baseret på på vurdering af vugge til grav belastningen på miljøet Ekolab/Jørgen Lange 40

41 DGNB Certificering DGNB er en certificeringsordning mindre end BREEAM og LEED. Blev valgt i DK pga. bæredygtighed, fremtidssikring (EU), metodefrihed og performance Ekolab/Jørgen Lange 41

42 DGNB Certificering Fokusområder: Ekolab/Jørgen Lange 42

43 DGNB Certificering Fokusområders vægtning: Ekolab/Jørgen Lange 43

44 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 44

45 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 45

46 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 46

47 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 47

48 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 48

49 DGNB Certificering Ekolab/Jørgen Lange 49

50 Håndtering af bæredygtighed i praksis - opsummering Anbefaling af grundtrin til bæredygtighed: 1. Anvend integreret energidesign 2. Tænk i de tre cirkler - tænk helheder 3. Udnyt frihedsgrad i starten af projektet invester i tanker 4. Brug gerne MRP (ok delvist) og målsæt altid indsatsen 5. Anvend/udarbejd virkemiddelanalyser inkl. totaløkonomi 6. Anvend mærkningsordninger ( eller producent LCA) 7. Anvend lavenergiklassificeringer 8. Overvej bæredygtighedscertificeringer gerne DGNB i takt med at den udbygges til flere områder Ekolab/Jørgen Lange 50

51 Håndtering af bæredygtighed i praksis - opsummering Vælg som udgangspunkt materialer med: gode produktegenskaber lang levetid minimum etableringsenergi miljø/indeklima mærke maksimal genbrugsmuligheder fornybare ressourcer egenskaber til lave driftsudgifter minimum spild i produktion Det er klart at der vil være konflikter hvis man skal overholde alle parametre! Gør det bedst muligt ud fra de aktuelle forudsætninger Ekolab/Jørgen Lange 51

52 Håndtering af bæredygtighed - opsummering Overvejelse i jeres projekter/produkter - hvordan: sikrer vi brugerne god komfort og sundhed? reducerer vi driftsenergien? reducerer vi energiforbruget til udførelsen? reducerer vi materialers belastning af indeklimaet? sikrer vi et godt arbejdemiljø for ansatte begrænser vi forbruget af knappe ressourcer reducerer vi belastningen ved bortskaffelse? Ekolab/Jørgen Lange 52

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER

ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER PAR ANALYSE AF 80 ERNES TÆT-LAV BEBYGGELSER ZONERING AF FÆLLESSKAB Hvad skal der til for at jeg bliver boende mange år frem? Hvem der mon bor på den anden side? Der er en bakke imellem os! PRIVAT HALVPRIVAT

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere