Nyhedsbrev April 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev April 2008"

Transkript

1 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008 et lille debathæfte Træd An!, hvor vi omtalte den nuværende fire måneders værnepligtsordning som en succes. En konstatering, som også deles af store dele af Forsvaret og langt ind i regeringspartierne. Derfor er det med stor glæde, at vi allerede nu ser en reaktion fra Christiansborg, idet Dansk Folkepartis forsvarspolitiske ordfører Ib Poulsen har meldt ud, at unge danskere bør indkaldes hvert år til militærtjeneste, eller dobbelt så mange som i dag. Forslaget har ikke fået påbegyndt arbejdet og først i februar 2009 ventes at komme med et udspil. megen medieopmærksomhed, da Forsvarskommissionen først nu har På Christiansborg siger SF s forsvarsordfører Holger K. Niel- at forslaget er sen, fuldstændigt latterligt og useriøst. Forsvarsordfører John Dyrby Paulsen, Socialdemokraterne, mener det ikke er en god ide at sende flere arbejdsdygtige unge væk fra arbejdsmarkedet. Tom Behnke, Konservativ ordfører, synes at det er en lidt hurtig udmelding fra Dansk Folke- Karsten Nonbo, Venstres forsvarspolitiske ordfører, er overrasket over forslaget, og at der er parti, men forslaget bør overvejes grundigt. Behnke er dog glad for DF s fastholdelse af værnepligten. nogle hængepartier i Forsvaret, der skal klares først. Alle bemærkninger, der trods alt blev plads til i Berlingske Tidendes omtale af sagen. Værnepligten er en mærkesag Folk & Forsvars holdning er dog lysende klar, idet forsvaret for værnepligten er en af vore mærkesager. Derfor er vi meget tilfredse med, at debatten nu er sat i gang, og vi glæder os over, at så mange fortsat rekvirerer vort debathæfte, selvom der er et år til, før det kommende forsvarsforlig skal endelig på plads. Klikker man ind på Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, fortæller den seneste analyse over unge værnepligtige mænd i Danmark fra 1. halvår 2007, at unge mænd blev bedømt egnet til militærtjeneste, bedømt begrænset egnet og bedømt uegnet.

2 Det lidt overraskende og glædelige ved tallet er, at 60% således fortsat er egnet til værnepligt. Det lover godt for fremtiden. Det bekymrende er, at 40% åbenbart ikke er det. Heldigvis er der en kvote på unge kvinder i alderen år, der i 2009 vil blive speci- elt inviteret til Forsvarets Dag, for om muligt her at tage imod tilbuddet om at aftjene værnepligt på værnepligtslignende vilkår. Det modsatte argument Klikker man så ved et uheld ind på hjemmesiden som åbenbart er et nyt forsøg på at påvirke den danske opinion i negativ retning, og som stærkt argumentefår man serveret udsagn som, værnepligt er en tvang og vær- rer imod fortsat værnepligt, nepligt er slaveri. På denne hjemmeside, hvis bagmænd p.t. er ukendte for mig, læser man konstateringen af, at værnepligt stadig skiller politikerne, idet Socialdemokratiet, Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er imod værnepligt. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er klart for en fortsat dansk værnepligt og, at Ny Alliance ikke har svaret på hjemmesidens henvendelse. Jeg har dog tidligere på Ny Alliances hjemmeside kunnet læse et klart forsvar for en fortsat dansk værnepligtsmodel, skrevet af daværende partimedlem og stifter Gitte Seeberg. Folk & Forsvar kan derfor kun hilse debatten om den politiske proces velkommen, hvor politikerne i det næste års tid skal fastlægge, hvorledes det fremtidige danske forsvar skal rekrut- og bevare sin folkelige forankring. tere Vi er i Folk & Forsvar ikke i tvivl, og vi deler fuldstændig opfattelse med de unge værnepligtige talsmænd fra Hær, Søværn og Flyvevåben, der i debatpjecen Træd An! klart og tydeligt betegner den nye værnepligtsordning som en succes. Men det kan man læse meget mere om i debathæftet eller ved at klikke ind på Hvornår har du sidst snakket med din nabo? Medlem af Informationsudvalget, major Bent Sørensen, har filosoferet lidt over temaet nabosnak! Ja, kære FOLK & FORSVAR medlem, kære medlem af en de mange forsvarspositive foreninger. Du har jo nok for længst regnet ud, at dette spørgsmål er baseret på en bagtanke. Nu kunne det jo lige så godt være din genbo, din onkel, din tante, din fætter eller kollega eller med andre ord de mennesker, som du rutinemæssigt støder på i din hverdag. Der, hvor bagtanken fører hen er selvfølgelig spørgsmålet, om du har snakket med nogle i dit netværk om det, som ligger vore hjerter nær, nemlig det danske forsvar og vore soldater. Det er jo en væsentlig del af vor eksistensberettigelse at støtte vort forsvar, og det kan gøres uden fakkeltog eller sympatimarcher blot ved en lavmælt snak med nogle af de nævnte om netop forsvarssagen eller om vore fine unge mennesker, der kæmper med livet som indsats derude! Der er selvfølgelig også et stort antal hjemmesider på internettet, som man kan skimme for information, for det er jo rart at vide lidt mere i en diskussion. Som medlem af FOLK & FORSVAR eller en af de øvrige tilsluttede forsvarspositive foreninger har du en vis baggrund for at snakke forsvarets sag og eventuelt imødegå den skepsis, som man jo kan løbe ind i. Du bliver jo jævnligt informeret gennem medlemsblade og/eller elektro- nisk nyhedsbreve, ligesom sekretariatet er villige til at hjælpe med informationer. Man behøver ikke at være professor i strategi, for det her er ikke nogen videnskab. Kan man mobilisere lidt interesse og begejstring, er det halve slag vundet. Er man kommet så vidt, er det måske endda muligt at hverve et medlem, som for en ringe betaling udover glæden ved at støtte en god sag vil få yderligere adgang til information gen- medlemsblade og elektroniske nyhedsbreve og adgang til køb af bogudgivelser til meget nem lave priser. Få Jer nu en rigtig god snak!

3 Aktiviteter i Folk & Forsvar Der afvikles møde i Informationsudvalget kl i Trommesalen Folk & Forsvar på Bornholm afvikler generalforsamling kl i auditoriet på Almegårds Kaserne. Dagsorden i overensstemmelse med fællesvedtægterne. Efter generalforsamlingen holder MF Jeppe Ko- om bl.a. Afghanistan-operationen samt betragtninger om det kommende forsvarsforlig. fod (S) et indlæg Folk & Forsvar afvikler bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar i Frederiksborg Amtskreds afvikler generalforsamling kl i Hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands lokaler, Kratbjerg 340 i Fredensborg. - Før generalforsamlingen er der foredrag ved pens. kriminalinspektør i Lyngby Jørn Moos om "Blekingegade-sagen" Folk & Forsvar i Sønderjylland gennemfører kransenedlæggelse kl ved Tranerodde til minde om de dræbte fra flystyrt under 2. Verdenskrig Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl den traditionelle mindehøjtidelighed i Svinø Kirke og Mindelunden for omkomne flyvere under 2. Verdenskrig Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar afvikler Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference 2008 i Landstingssalen på Chrivære Den nationale sikkerhedsstrategi. stiansborg kl Konferencens tema vil Nærmere enkeltheder om arrangementet vil blive meddelt senere. Efter konferencen afvikles Repræsentantskabsmøde Ny formand i Nordjylland Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds valgte på sin generalforsamling onsdag 5. marts 2008 på Politigården i Aalborg Paul B. Knudsen, Svenstrup, til ny formand. Den nye formand er 65 år. Han fratrådte i 2002 som kaserneassistent på Aalborg Kaserner efter godt 40 års tjeneste, og han møder således i Folk & Forsvar med et bredt erfa- ringsgrundlag fra Forsvarets verden. Stinne Sørensen, der gennem en lang årrække har medvirket i det forsvarspositive arbejde i Nordjylland, indtager fortsat funktionen som næstformand. Paul B. Knudsen afløser den mangeårige formand i Nordjylland, Peter Reinau, der ligeledes gennem årene har udført en fortjenstfuld indsats i det forsvarspositive arbejde. Den nye bestyrelse i Nordjylland lagde hårdt ud. Allerede weekenden efter tog man en udstillingsstand i besiddelse ved Forårsmessen i Aalborghallen, - og hvilken indsats! Da weekenden var omme var der 31 nye medlemmer af Folk & Forsvar i det nordjyske område. Et flot resultat, der i sin enkelthed beretter om, at hvis man engagerer sig, så kommer der også resultater ud af det.

4 Konference på Christiansborg Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj 2008 en forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg over temaet Danmarks nationale sikkerhedsstrategi i lyset af de geopolitiske udfordringer. Forsvarsminister Søren Gade er inviteret til at indlede konferencen og sammen med andre eksperter at give et oplæg. Efterfølgende vil en række politiske ordførere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget/Det udenrigspolitiske Nævn give emnet en politisk vinkel. Konferencens deltagere er Folk & Forsvars bestyrelse, repræsentantskab, repræsentanter fra vore amtskredse og ungdomsorganisation, samt inviterede gæster, herunder repræsentanter for Forsvarets ledelse og andre nøglepersoner. Repræsentantskabsmøde 2008 Folk & Forsvar afvikler lørdag 17. maj kl sit årlige repræsentantskabsmøde i København. Repræsentantskabsmødets dagsorden ser i år således ud: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007 til godkendelse 4. Indkomne forslag a. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændret regional struktur fra 1/ b. Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring jfr. pkt. a 5. Bestyrelsen fremlægger til godkendelse a. handleplan b. budget og c. forslag til kontingent for Valg af formand 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (særskilt notat) 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af revisor 10. Fastsættelse af repræsentantskabsmødet Eventuelt Nye bøger Debathæfte om værnepligt Folk & Forsvar udsendte i januar måned debathæftet Træd An! Debathæftet beskriver den gode udvikling i den nuværende 4- måneders værnepligtsordning og er et oplæg til debat som et led i forberedelserne til et nyt forsvarsforlig fra Værnepligten har gennem årene sikret et bredt rekrutteringsgrund- der har været forudsætningen for, at Danmark har kunnet op- lag, stille enheder til anvendelse i internationale operationer. Samtidig har værnepligten været med til at opbygge en stærk forsvarsvilje. Folk & Forsvar vil arbejde målrettet for at videreføre den nuværen-

5 de værnspligtsordning i et nyt forsvarsforlig. Træd An! Er udsendt til samtlige individuelle medlemmer af Folk & Forsvar og er herudover fordelt til en bred målgruppe. Debathæftet vil kunne rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat direkte på hjemmesiden. VÅBEN Våben og rustninger gennem tiderne Stort gennemillustreret værk om våbnenes historie gennem 4000 år Historien er blevet formet af våben lige fra det assyriske rige, der blev grundlagt med våben- magt, til nutidens politiske landkort, der er blevet til efter talrige krige. VÅBEN gennemgår hele det arsenal af våben, der har været brugt på slagmarkerne, fra de første primitive knive, økser og spyd til moderne skydevåben. Men våben er ikke kun krigens redskaber. De har også tjent til at skaffe mennesket føde, og derfor behandles jagtvåbnene også i bogen. VÅBEN indeholder mere end tusind detaljerede fotografier af våben og rustninger gennem tiderne. Teksten, der er skrevet af nogle af Storbri- vigtigste egenskaber, og de banebry- tanniens førende våbeneksperter, beskriver våbnenes dende våben gennem historien beskrives udførligt. Hertil kommer artikler om de krigere og soldater, der har benyttet våbnene. Bogen er skrevet af en række førende britiske militærhistorikere i samarbejde med Royal Armouries Museum og udkommer i ugen efter påske. Forord af Richard Holmes, professor i militærhistorie og sikkerhedsspørgsmål. Original titel: Weapon A Visual History og Arms and Armour Oversættelse: Konsulent: Grete Teglbjærg og Hans Chr. Dahlerup Koch Kay Søren Nielsen ISBN.: Forfatter: R.G. Grant, Roger Ford, Steve Walton Omfang: 360 sider Indbinding: Hardcover med smudsomslag Pris: 349,00 kr. Tempelriddernes hemmelige historie I sidste uge udkom denne bog, der er skrevet af Susan Hodge og oversat af Allan Søndervang. Bogen gennemgår tempelherreordenens opstigen, fald og hastige udvikling fra at være ydmy- ge korsets mænd til at blive magtfulde krigermunke, til arrestationerne, forfølgelsen og Ordenens opløsning i en af historiens mest stormfulde perioder, der dækker to århundreder. Bogen afdækker Ordenens forbindelser til mysterier som for eksempel Den Hellige Gral, Pag- Ark og Ligklædet fra Torino og gennemgår de hemmeligheder og gåder, der omgiver or- tens denen. Bogen viser Ordenens relationer til nogle af historiens mest farverige personligheder, blandt andet Saladin og Richard Løvehjerte.

6 Bogen forklarer arven efter Tempelherrerne og deres forbindelse til Frimurerne. Borgens Forlag 96 sider illustreret, indbundet Kr. 249,95. Set i pressen Afghanistan De menneskelige tab i Afghanistan Dræbte danske soldater i krigen i Afghanistan nedprioriteres i hjemlige medier, efterhånden som de bliver flere. Er vi ved at vænne os til krigen og tabene, spørger journalist Mads Kastrup i Berlingske Tidende den 28. marts. Han citerer den kommunistiske diktator Josef Stalin udlægning, at en enkelt død er en tragedie. En million døde er statistik Spørgsmålet er skriver Mads Kastrup: Har Danmark vænnet sig til krig? Og dermed til tabene? Ti af de 14 dræbte danske soldater i Afghanistan siden 2002 er faldet inden for det sidste år. Ikke en million, som i Stalin-citatet, men åbenbart nok til at udgøre en statistik, hvis mængde overstiger tragedie. Vi er desværre blevet gode til at bearbejde det, sagde oberst Jens Lønborg, chef for Camp Bastion, forleden i telefonen til Jyllands-Posten med henvisning til det seneste tab, soldaten Anders Bjørn Storgaard. Underforstået, at det er en øvelse, man ikke ønsker at gennemgå så ofte, at man ligefrem mestrer den. Han mistede benet i Afghanistan Smerten fra Afghanistan lyste ud af interviewet i Berlingske Tidende den 23. marts med Mattiom sin udstationering for Jyske Dragonregiment. Mattias as Ebert Nielsen, 28 år, der fortalte sidder i et Eagle-køretøj, der kører på en vejsidebombe, og resultatet er, at Mattias får sat sit ene ben af. Alligevel har den danske krigsinvalid kun pæne ord tilovers for Forsvarets tackling af sagen, og han håber på en tilbagevenden til et job i uniform i Holstebro. Fjorten danske soldater har siden 2002 mistet livet i Afghanistan. Trods faren for eget liv er danske soldater fortsat interesseret i at blive udsendt til internationale missioner. Flemming Vinter, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening siger, at soldaterne ved det er farligt, men også, at de selv er dygtigt uddannet. Derfor er risikoen for at falde i kamp ikke isoleret set den afgørende faktor, når en soldat skal beslutte sig. Her er det mere pres fra baglandet, der får større opmærksomhed. Næppe var de to seneste dødsfald i Afghanistan registreret, før endnu en dansk soldat dræbes sidst i marts. Denne gang kommer den dræbte fra Livgarden, og bliver nummer fjorten på tabslisten. Den internationale bemanding i Afghanistan Frankrig har meddelt, at man sender omkring soldater yderligere til Afghanistan, oplyser statsminister Anders Fogh Rasmussen den 28. marts. Canada havde truet med at trække sine styrker tilbage, hvis andre NATO-lande ikke ville støtte indsatsen i den sydlige del af landet. Jævnfør de seneste meningsanalyser i den danske befolkning er der nu et flertal for, at Danmark bør trække sine soldater hjem. En af problemstillingerne er, at Al-Qaeda-netværket har fundet et fristed i nabolandet Pakistans nordvestlige del, hvor de kan krydse grænsen relativt uhindret. Det ligner en fysisk umulighed at kontrollere dette område. Vi skal tro på en løsning Vi skal ikke være fornærmede over flagafbrændinger. Vi skal huske på, at vi ikke kun er i Af- siger forsvarsminister Søren Gade til Berlingske Tidende den ghanistan for afghanernes skyld, 15. marts. Han tilføjer, at vi også er der for vor egen skyld, og for at forhindre et nyt 11. september i enten Europa eller USA.

7 Ministeren mener i øvrigt, at vi skal tro på en løsning i Afghanistan, og at amerikanerne er fulde af lovord over den danske indsats. Giv dog soldaterne ro Giv dog soldaterne ro, skriver Carsten Holm Albrektsen, København, i et læserbrev i Berling- mener, at pressens håndtering af ulykken i den danske lejr i Afgha- ske Tidende 5. marts. Han nistan har været præget af gætterier frem for fakta. Giv soldaterne ro, og skab ikke unødig usikkerhed hos dem eller deres pårørende. Pressens håndtering af begivenhederne i Afghanistan kan ofte forekomme lidt sidetunge og unuancerede. Hør og se begivenhederne fra løvens egen mund, nemlig fra de, der oplever tingene og således bedst kan vurdere dem. Klik ind på tema: Afghanistan. Vi førte global sikkerhedspolitik i Irak Danmarks militære engagement i Irak har kostet staten 2.4 mia. kroner og syv dræbte solda- regnestykket. Til tallet skal lægges udgif- ter. Således opgjorde Berlingske Tidende 20. marts ten til de fire observationshelikoptere, der frem til juli 2007 var udstationeret til en pris af kr. 135 mio.kr. Mikkel Vedby Rasmussen, chef for Dansk Institut for Militære Studier, siger at Danmark for første gang investerede i noget, der dybest set ikke direkte vedkom os. Saddam Hussein kun- ne jo ikke ramme os. Vi førte således global sikkerhedspolitik, som en stormagt ville gøre det. Imam besøgte Flyvevåbnet Imam Abdul Wahid Petersen besøgte i marts Flyvevåbnets officersskole, hvor han forklarede om kulturforskelle. De unge officerer udfordrede imamens meninger, og der var en spændende debat, fortæller underviser Lotte Bank-Nielsen. Eleverne havde i længere tid beskæftiget sig med Islam i faget kulturforståelse. Læs mere på Ufatteligt store tabstal To procent af den amerikanske befolkning omkom under Den Amerikanske Borgerkrig, som for amerikanere var alle kriges moder. Siden er tusindvis af amerikanere faldet i krige verden over af dem ligger begravet på Arlington Kirkegården i Washington. Under 1. Verdenskrig faldt amerikanere og under 2. Verdenskrig knap Korea-krigen medførte dræbte og Vietnam-krigen I Irak-krigen er indtil nu amerikanere blevet dræbt. Nato TV-kanal Når statscheferne fra NATO-landene i denne uge samles til topmøde, bliver det samtidig startonline tv-kanal. Den skal forbedre NATOs image og skabe en mere positiv skuddet til en ny stemning i befolkningerne omkring operationen i Afghanistan. Forbilledet er den danske online tv-kanal Forsvarskanalen, der sender nyheder om det danske forsvar produceret fra Forsvarets Mediecenter. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent

8 EU og NATO studietur til Bruxelles juni 2008 Tag med på en spændende studietur med Europabevægelsen, Atlantsammenslutningen og Folk & Forsvar, samt Det Radikale Venstre NATO, Europa-Parlamentet, EU- Kommissionen, den danske EUrepræsentation, Dansk Industri og LO, samt heldagsudflugt til Brugge. Møde med MEP Johannes Lebech (R) Både NATO og EU er i stadig udvikling. Nye medlemslande, nye opgaver, nye udfordringer! Vi tager temperaturen på samarbejdet i de forskellige organisationer, og møder centralt placerede danske politikere, organisations- og embedsfolk, som vil give os grundige orienteringer og analyser af situationen, stemningen og forventningerne i NATO og EU efter de seneste udvidelser. Der lægges op til en studietur på et højt fagligt og politisk niveau, hvor der dog også bliver rig mulighed for at nyde Europas hovedstad, de gode madoplevelser, samt at debattere og netværke med engagerede og vidende medrejsende. Formanden for Europabevægelsen i Frederiksborg Amt, Terkel Nielsen, der har arbejdet med EUspørgsmål i flere ministerier og i Europa-Kommissionen, er endnu engang vores vidende turleder og guide, idet turen også byder på en heldagsudflugt til Brugge og Antwerpen. Fredag 6. juni 08:00 Udrejse med bus fra København, opsamling ned gennem Sjælland. Rødby-Puttgarten. 19:00 Ankomst til hotel i Bochum i Tyskland og indcheckning. Inkl. 2-retters menu. København-Bochum 660 km. Lørdag 7. juni 09:00 Turen fortsætter direkte til Grand Place i Bruxelles, hvor vi får tid på egen hånd til frokost. 14:00 3-timers sightseeing i og omkring Bruxelles. 17:00 Indcheckning på hotellet. Bochum-Bruxelles 260 km. 19:30 Fælles 3-retters superlækker middag på en af Bruxelles mest kendte restauranter i Art-Deco stil, Restaurant La Petrus. Søndag 8. juni Heldags-sightseeing til Brugge og Antwerpen. Belgien er et meget smukt og spændende land og et meget overset turistland! En helt speciel seværdighed er den flamske by Brugge. Brugge kaldes Nordens Venedig og er en vidunderlig middelalderby, en perle blandt Europas gamle byer, en af Belgiens kronjuveler. Byen er også kendt som hjemsted for Europa-Kollegiet. I City of Diamonds Antwerpen besøger vi bl.a. et Diamant Museet.

9 Mandag 9. juni 10:00 Formiddagen byder først på et spændende besøg i NATO s politiske hovedkvarter. 2 oplægsholdere. 12:00 Frokost på Place du Luxembourg. 13:30 Besøg på den Danske Repræsentation ved EU. Rue d Arlon 73, 1040 Bruxelles. 14:30 Oplæg ved kontorchef i LO. 16:00 Besøg på Dansk Industri. 19:00 Fælles 3-retters afskedsmiddag på en af Bruxelles mest kendte restauranter i Art Nouveau stil: Restaurant Falstaff Henri Mausstraat 19. Tirsdag 10. juni 10:00 Besøg i Kommissionen. Frokost på egen hånd. 13:00 Besøg og rundvisning i Europa-Parlamentet, herunder overværelse af debatten i plenarsalen, hvis der er møde den dag. Herefter vil MEP Johannes Lebech give en orientering om aktuelle sager samt om det spændende arbejde i parlamentet. 15:30 Besøget i Parlamentet slutter og vi starter hjemturen. 19:30 Ankomst til hotel i Bochum og indcheckning. Inkl. 2-retters menu. Onsdag 11. juni 08:00 Hjemrejsen fortsætter. 19:00 Turen slutter i København. Generelle betingelser og tilmelding: Depositum og tilmelding: Hurtig tilmelding anbefales, da forhåndsinteressen har været meget stor. For at være sikker på deltagelse i rejsen, opkræves et depositum på kr. 500 per person ved tilmelding, som modregnes ved endelig betaling, som foregår 2-4 uger før afrejse. Ved tilmelding fremsendes en depositumfaktura. Hvis rejsen pga. manglende tilmeldinger aflyses, tilbagebetales hele depositummet.

10 Pris pr. person kr ,- Tillæg for enkeltværelse kr ,- Prisen inkluderer: Kørsel i moderne langtursbus under hele programmet. 5 overnatninger i delt dobbeltværelse, inkl. morgenmad. 1 x frokost. 4 x middage. Alle besøg, som beskrevet i programmet. Ikke inkluderet i prisen: Drikkevarer, minibar, samt andet personligt forbrug. Rejseforsikringer. Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet. Viewpoint Specialrejser er medlem af Danmarks Rejsebureauforening og er registreret i Rejsegarantifonden, registreringsnummer Jeg/vi tilmelder mig/os turen til Bruxelles d juni 2008: Navn (1): Fødselsdato: Pasnummer: Navn (2): Fødselsdato: Pasnummer: Adresse: Postnr./By: Tlf. privat: Mobil: Tlf. arb.: adresse: Værelsestype: Delt dobbelt Delt twin (2 seperate senge) Single Ikke-ryger Ryger Allergi Du kan tilmelde dig ved at maile til Eller du kan sende eller faxe tilmeldingen til: Viewpoint Specialrejser Attn: Kenneth Finsen Ehlersvej Hellerup Tel: Fax: Arrangement Rejsen er arrangeret af Viewpoint Specialrejser ApS. Viewpoint er medlem af Danmarks Rejsebureauforening og er registreret i Rejsegarantifonden, registreringsnummer Forbehold for evt. programændringer Der tages ekstraordinære forbehold for evt. ændringer eller aftale-aflysninger i programmerne, da vi har at gøre med politikere, diplomater og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer. Indgåelse af aftale Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i programmet oplyste vilkår for rejsen.

11 Depositum og slutbetaling Ved aftalens indgåelse opkræves et depositum på 500 per person. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt ca. 40 dage før afrejsedagen. Afbestilling og afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring kan tilkøbes for 6% af hele rejsens pris. Forsikringen skal tegnes i forbindelse med bestillingen. Vær opmærksom på de særlige regler der gælder for afbestillingsforsikringer hos Europæiske Rejseforsikring. Alternativt: Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag af DKK 500 pr. person dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag af DKK pr. person. Mindre end 15 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes mod et fradrag på 50% af hele rejsens pris. Mindre end 3 dage før afrejsen: Ingen refusion. Afbestilling ved akut sygdom Det anbefales, at du hos tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostninger såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos dig selv eller ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til max. DKK pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er på 6 procent af rejsens pris. Separat tilbud fremsendes via Europæiske Rejseforsikring. Rejseforsikring Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor kraftigt, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos rejsebureauet.

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 Kun 12 pladser tilbage Sidste tilmeldingsfrist den 18. juni 2010 Velkommen til Paris byernes by Årets VM afholdes i Paris, som vel næsten ikke behøves

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 Vi er en gruppe maskinsta onsfolk og landmænd, der hvert år i starten af november tager på

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Island. 9. til 13. september

Island. 9. til 13. september Island 9. til 13. september NordjyskeFordele og OurWorld A/S har i samarbejde med andre medier fornøjelsen at præsentere denne rejse til Island. Island er et land med et ekstremt natursceneri. Naturen

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Dagsorden for årsmødet:

Dagsorden for årsmødet: Nyhedsbrev december 2015 Bemærk årsmødet afholdes Søndag den 24. januar 2016 kl. 13.00 i Ulbjerg Præstegård, konfirmandstuen. Sundstrupvej 1, 8832 Skals. Gerne tilmelding på mail tp@atomic.dk eller tlf.

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Island med Folkeskolen. 15. 20. juli 2012

Island med Folkeskolen. 15. 20. juli 2012 . Island med Folkeskolen 15. 20. juli 2012 Island er et land med et ekstremt natursceneri: Vulkaner, vandfald, gejsere, jøkler Naturen er gold og barsk, men samtidig også fascinerende, levende og nærværende,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 8. november 15.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i Spisesalen 18.15 Aftensmad i Spisesalen 19.00 Velkomst ved højskoleforstander Jørgen Kløve

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Island. 9. 13. maj 2016. Udrejse fra Billund lufthavn

Island. 9. 13. maj 2016. Udrejse fra Billund lufthavn Island 9. 13. maj 2016 Udrejse fra Billund lufthavn Vi har hermed fornøjelsen at præsentere denne rejse til Island. Island er et land med et ekstremt natursceneri. Naturen er gold og barsk, men samtidig

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Salamanca, Plaza Mayor Oplev en af Spaniens smukkeste og mest spændende historiske byer, Salamanca, kom et smut til den velbevarede middelalderby

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Besøg Beatles gamle gennembruds-by og kom tæt på en storby i rivende udvikling. Hamburg er en af Tysklands ældste og mest velhavende byer, men det

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM PROGRAM FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM 15.-17. JUNI 2017 Torsdag d. 15. juni Kl. 16.30 Afrejse fra Olesens Busser: Hobrovej 172, 9530 Støvring Mulighed for parkering! Udrejse via Storebælt mod Køge. Undervejs mulighed

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen Program Udrejse fredag den 07. maj 2010 Afgang København kl. 14.30 Ankomst

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere