Etiske problemer. i forbindelse med. manipulation af. menneskelige fostre. Fostre og abort. Af Søren Holm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske problemer. i forbindelse med. manipulation af. menneskelige fostre. Fostre og abort. Af Søren Holm"

Transkript

1 Etiske problemer i forbindelse med manipulation af menneskelige fostre Af Søren Holm Fostre og abort De fleste mennesker har en umiddelbar følelse Kloning af mennesker med det formål at frembringe et klonet menneske medfører helt naturligt skabelsen af et menneskeligt foster, og hvis tallene fra eksperimenter på dyr kan overføres til mennesker, skabes der mange fostre for hver eneste succesfuld klon, der frembringes. Nogle former for kloning af menneskeceller med det formål at frembringe organer eller celler til brug for behandling vil også medføre, at man frembringer menneskelige fostre. I forbindelse med kloning af organer eller celler er det ikke meningen, at de frembragte fostre skal blive til børn eller mennesker. Det, man har brug for er, udelukkende et specielt organ eller en speciel type celler, men af tekniske grunde er man nødt til at gå en omvej via et menneskefoster eller embryon. Vi er altså på vej fra en situation, hvor brug af embryoner og fostre var tæt forbundet til reproduktion (som i forskning i forbindelse med reagensglasbefrugtning), til en situation, hvor embryoner og fostre kan bruges til mange andre ting. Rejser dette etiske [1] problemer? Hvis man spørger mange professionelle bioetikere er svaret klart nej, fostre har ingen etisk status, de har ingen rettigheder og ingen interesser, og det er derfor ikke forkert at bruge dem til gode formål (eller til dårlige formål for den sags skyld). Hvad de samme filosoffer sjældent taler lige så højt om, er hvilke konsekvenser deres synspunkter har, når man drager den fulde konsekvens af dem. af moralsk afsky, når de hører om, at nogen har tænkt sig at bruge menneskefostre til andet end at hjælpe par, der er ufrivilligt barnløse. Brug af aborterede fostre til fremstilling af kosmetik eller som dele af smykker er for de fleste af os udtryk for en uforståelig forråelse hos de personer, der har tænkt sig at bruge fostre på den måde. Men det faktum, at mange føler på den måde, siger ikke i sig selv noget om, om det er forkert at bruge fostre. Mange hvide amerikanere havde f.eks. den samme fornemmelse i 1960erne når de hørte om blandede ægteskaber mellem hvide og sorte; og i vort eget samfund florerer forskellige fordomme også. Fornemmelsen af, at der er noget galt, er imidlertid et advarselstegn, og vi er fuldt berettigede til at bruge den til at sige: Vent lidt! Der er et eller andet galt her. Jeg kan ikke sætte min finger på det lige nu, men der er altså noget galt. Men det betyder ikke, at vi for altid kan udsætte vor forpligtelse til at sige, hvad der er galt. Hvis vi efter at have overvejet sagen grundigt, stadig ikke kan sige noget om, hvad der gør en bestemt handling forkert, andet end at vi føler den er forkert, så er det ikke længere et tilstrækkeligt argument imod at lade andre udføre denne handling [2]. Hvis vi synes, at brugen af fostre er problematisk, må vi derfor på at eller andet tidspunkt finde et argument for denne påstand. Et problem, der rejser sig, hver gang vi begynder at diskutere befrugtede menneskelige 3

2 æg, embryoner og fostre, er den slagskygge, som abortdebatten kaster. På trods af at vi i vort samfund har fundet en juridisk løsning på spørgsmålet, om abort skal tillades eller ej, bygger denne juridiske løsning ikke på nogen enighed om, hvorfor abort er acceptabel i de tilfælde, som loven tillader. At vi aldrig fuldt ud har fået afdækket og diskuteret denne mere grundlæggende uenighed skyldes bl.a. den (køns-)politiske ladning, som enhver debat om abort hurtigt får. Desværre må vi også i forbindelse med brug af fostre til frembringelse af celler eller organer tage en omvej via abortdebatten for at forstå, hvad der er det etisk problematiske i at anvende fostre som organbanker. Når vi skal begrunde, hvorfor abort på begæring er etisk acceptabelt er der 5 mulige hovedargumenter, hvoraf nogle udelukker hinanden og andre kan kombineres [3]: blive angrebet for at have svigtet kvindesagen. Hvis disse politikere virkelig mener det, de siger, betyder det at de må se abort som en (potentiel) konflikt mellem fosterets og kvindens interesser, og at de må tilslutte sig et eller flere af de argumenter for abort, der ikke hævder, at det er etisk helt uproblematisk at slå fostre ihjel [4]. Argumenter af den type kan imidlertid ikke umiddelbart begrunde destruktiv brug af fostre, fordi de interesser, der skal afvejes imod fosterets interesser, sædvanligvis er af en helt anden karakter, end når vi diskuterer abort. De fostre mv., der er tale om, befinder sig uden for en kvindes krop så argumenter, der refererer til kvindens interesser falder bort, og der er heller ingen risiko for illegale aborter i disse tilfælde. I forbindelse med destruktiv brug af fostre kan vi altså kun støtte os til de argumenter, der siger, at fostre ikke har nogen moralske rettigheder. En kvinde har ret til at bestemme over sin egen krop En kvinde har ret til at bestemme over sit eget liv Et fosters moralske rettigheder tiltager gennem graviditeten. Det begynder med meget få (måske ingen) umiddelbart efter befrugtningen og umiddelbart før fødselen har det (næsten) samme rettigheder som andre menneskelige individer. Fostre har ingen moralske rettigheder (i hvert fald ikke nogen ret til ikke at blive slået ihjel) Fri abort er nødvendig for at undgå de tragedier, som illegale aborter medfører Har fostre rettigheder? Hvis det ikke er forkert at slå fostre ihjel eller bruge dem som organbanker, må der være en etisk relevant forskel på dem og de typer af menneskelige individer, som vi ikke må slå ihjel eller bruge som organbanker (f.eks. læseren af denne bog). Den forskel, som de fleste moralfilosoffer peger på, er, at for at have fulde etiske rettigheder (inkl. retten til ikke at blive slået ihjel), så er det ikke nok at være et menneskeligt individ (et individ tilhørende arten Homo Sapiens), man skal også være en person. Forskellige moralfilosoffer er uenige om, præcist hvad der skal til, for at man er en person. Nogle mener, at man skal have en rudimentær forståelse af etiske begreber, andre, at man skal have Den første af disse påstande fører ikke til den ønskede konklusion, fordi 1) fostret ikke er en del af kvindens krop, og 2) vi generelt ikke accepterer, at kvinder (eller mænd) uden begrænsninger kan bestemme over deres egen krop. De 4 tilbageværende påstande kan hver for sig begrunde den danske abortlovgivning, men det er vigtigt at være opmærksom på, at de er meget forskellige; og at kun påstanden om, at fostre ikke har nogen moralske rettigheder, gør abort fuldstændig uproblematisk. I den senere tid er det igen blevet acceptabelt for politikere (og andre debattører) at sige, at abort er en nødløsning, uden nødvendigvis at en bevidst interesse i at leve videre, og andre igen, at man bevidst skal ønske at leve videre. Det er imidlertid kendetegnende for alle disse forslag, 1) at alle menneskelige individer først bliver personer et godt stykke tid efter, at de er født, 2) at nogle menneskelige individer aldrig bliver personer, selv når de når skelsår og alder, og 3) at nogle af os ophører med at være personer et godt stykke tid, før vi dør. Hvis vi accepterer en personlighedsteori, forpligter vi os på, at det ikke i sig selv er etisk forkert at slå ikke-personer ihjel. Det kan naturligvis krænke andres rettigheder eller ønsker, men hvis ingen andres rettigheder eller 4

3 på nogen måde beskyttet. Det eneste, vi beskytter, er vor egen etiske sensibilitet. ønsker bliver krænket, er det ikke etisk problematisk. Spædbørnsdrab efter forældrenes begæring eller drab på svært demente efter deres nærmeste pårørendes begæring er derfor ikke etisk problematiske handlinger. De er etisk fuldstændig acceptable og uskyldige handlinger [5]. Heraf følger for mange den konsekvens, at staten ikke kan forbyde disse handlinger, idet de er etisk acceptable og ikke til skade for nogen [6]. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg mener, at disse konsekvenser af personlighedsteorien for moralsk status udgør en reductio ad absurdum af denne teori [7]. Desværre er det netop, som nævnt ovenfor, personlighedsteorien, vi har brug for, hvis vi skal begrunde, hvorfor vi kan tillade os at bruge befrugtede æg, embryoner og fostre i forbindelse med forsøg eller som organbanker. Vi har nemlig brug for en etisk teori, der medfører, at befrugtede æg, embryoner og fostre ikke har nogen etisk værdi, og at det derfor ikke er problematisk at bruge dem; og personlighedsteorien er vort eneste håb blandt de mange teorier i moderne bioetik. I abortdebatten har vi i vid udstrækning tilladt os selv at overse disse konsekvenser af et af de bedste argumenter for fri abort [8], måske fordi de fleste har accepteret fri abort ud fra accept af en mere eller mindre gennemtænkt kombination af alle de 5 argumenter nævnt ovenfor. Selv i forbindelse med diskussioner af brug af befrugtede æg og embryoner til forsøg med nye reagensglasbefrugtningsteknikker, har vi som samfund været i stand til at overse, at destruktive forsøg med befrugtede æg og embryoner kun kan begrundes, hvis vi beslutter os for ikke at tillægge dem nogen som helst etisk værdi. Vi har måske sagt til os selv, at når vi begrænser, hvor gamle embryonerne må være (forsøg er kun tilladt op til 14 dage), og hvis vi siger, at man ikke må frembringe befrugtede æg udelukkende til forsøg [9], så har vi beskyttet de befrugtede æg og embryoner tilstrækkeligt [10]. Men det er relativt let at indse, at det dybest set er nonsens at tale om beskyttelse i denne sammenhæng. Vi tillader udførelsen af destruktive forsøg, og det befrugtede æg, der bliver genstand for disse forsøg, er naturligvis ikke Gradualisme Men kan vi ikke komme uden om disse ubehagelige konsekvenser, hvis vi i stedet antager et såkaldt gradualistisk standpunkt. Det vil sige et standpunkt, der hævder, at befrugtede æg har meget få eller ingen rettigheder, men at fostrets moralske betydning stiger gennem graviditeten. Et sådant standpunkt kan jo f.eks. forklare, hvorfor vi i lovgivningen har forskellige regler for tidlige og sene aborter, og hvorfor vi sædvanligvis ikke anser abort og spædbørnsdrab som etisk ligeværdige handlinger. Det gradualistiske standpunkt har yderligere den fordel, at det sandsynligvis er det, der passer bedst sammen med de fleste menneskers umiddelbare etiske intuitioner. Hovedproblemet ved dette standpunkt er imidlertid, at det ikke er nok at sige, at det lyder fornuftigt, vi er også nødt til at sige noget om, hvorfor det er fornuftigt, udover det faktum at det passer så fint sammen med, hvad vi mente i forvejen. Det viser sig at være ganske svært at finde en god begrundelse for gradualisme mht. fostres moralske status. Det, vi søger efter, er jo ikke bare en forskel mellem tidlige og sene fostre dem er der mange af f.eks. størrelse, grad af menneskelignende udseende, general kompleksitet vi søger efter en forskel, der er etisk betydningsfuld, og som kan begrunde en forskel i rettigheder eller status. En mulighed, der ofte fremhæves, er, at fosteret ikke bare udvikler sig biologisk i tiden fra befrugtning til fødsel, men at der også er en progression i dets relation til moderen og i dets historie. Denne progressions egenskaber, relationer og historie kan, hævdes det, begrunde et gradualistisk synspunkt. Der er 2 hovedproblemer med dette forslag til en etisk relevant forskel mellem tidlige og sene embryoner og fostre. Det første problem er det simple, at hvis progression giver anledning til øget etisk status, betyder det så, at regression (f.eks. demens hos ældre) er en begrundelse for formindsket etisk status. Det andet problem handler om, at det er uklart, hvordan vi skal vælge synsvinkel, når vi skal bedømme relationer og historie. I argumentet, at en persons historie betyder noget, f.eks. når sund- 5

4 hedspersonale skal behandle vedkommende, antager vi jo sædvanligvis, at det er personens historie, som han eller hun selv ser den, der er betydningsfuld. Personen har selv ret til at fortolke sin egen historie. Men når vi taler om embryoner og fostre kan de ikke selv fortælle og fortolke deres historie. Det er der altid en anden, der må gøre, og spørgsmålet bliver så hvem? Hvilken historie der bliver fortalt, og hvilken etisk status den giver anledning til, kan blive meget afhængig af, hvem der fortæller historien. Jeg skal ikke her gennemgå alle de mange øvrige muligheder for en forskel, der kan begrunde gradualisme, men efter min bedste over- Her er det, at det bliver afgørende vigtigt at holde fast i, at en accept af denne argumentation medfører en accept af personlighedsteorien med alle de konsekvenser, som er beskrevet ovenfor. De ekstra par hundrede fostre er kun uden betydning, hvis de fostre mv. er uden betydning. Hvis der er bare lidt etisk problematisk i aborterne, kan det, at de forekommer ikke anvendes til at begrunde yderligere destruktiv brug af embryoner og fostre. Hvis personlighedsteorien derfor må afvises, som jeg mener, den bør afvises, har vi ingen anden mulighed end at afvise at tillade en teknik, hvor fostre frembringes udelukkende som led i produktionen af organer eller celler. bevisning er det svært at finde en overbevisende kandidat til sådan en etisk betydningsfuld forskel. Andre problemer Hvis teknikken indebærer brug af menneskelige æg, eller medfører at en del af udviklingen af det organbærende foster må foregå i en kvinde, rejser det naturligvis etiske problemer i sig selv. Æggene skal komme et sted fra, og kvinderne kan ikke bare tvangsudskrives. Disse problemer har imidlertid ingen direkte forbindelse med manipulationen af fostre. Det må imidlertid være bekymrende for mange, hvis teknikken medfører, at kvinder i egentlig forstand er nødvendige som fetal containers [11]. Konsekvenser for brug af fostre som organkilder Hvis vi en dag kommer til at stå med en teknik til frembringelse af klonede organer eller celler, der som et integreret led i teknikken medfører frembringelse af menneskelige embryoner eller fostre, der siden ofres for at få fat i organerne eller cellerne, bliver vi nødt til at bestemme os for, om vi vil følge personlighedsteorien, eller om vi vil afvise den, og dermed afvise teknikken. For mig er valget ikke svært, men for os som samfund kan det vise sig at være langt mere problematisk. Hvis vi afviser en teknik til frembringelse af organer eller celler til transplantation, medfører det med nødvendighed, at de mennesker, der har brug for organerne eller cellerne, ikke vil få dem. De vil derfor blive ved med at være syge, og nogle af dem vil måske endda dø, fordi deres eget organ ikke længere fungerer godt nok til at holde dem i live. I denne situation vil der uvægerligt blive fremført det argument, at vi her har en teknik, der kan afhjælpe betydelig menneskelig lidelse, og at det er urimeligt at nægte tilladelse til at bruge den, udelukkende fordi der skal bruges nogle få hundrede befrugtede æg, embryoner eller fostre. Vi aborterer trods alt over fostre i Danmark hvert år og lader et betydeligt antal embryoner destruere i forbindelse med reagensglasbefrugtning, så hvad rolle kan et par hundrede fra eller til spille? Konklusion Jeg har argumenteret for, at frembringelsen af menneskefostre udelukkende til frembringelse af organer eller celler til brug for transplantation er etisk uhyre problematisk. Ikke så meget fordi vi har sikre argumenter, der kan vise, at fostre er etisk betydningsfulde jeg mener også, at vi har de argumenter og har selv skrevet om dem andetsteds [12] men mere fordi de argumenter, der skal vise, at fostre ikke er etisk betydningsfulde, har konsekvenser, der er etisk uacceptable. Hvis man accepterer mine argumenter har det selvfølgelig også konsekvenser. Det betyder, 1) at abort i alle tilfælde bliver en nødløsning, hvor vi vælger at give kvindens interesser større vægt end fosterets, og 2) at forskning, der medfører destruktion af fostre altid er etisk problematisk. Den konklusion er efter min mening den rigtige vej at gå i en situation, hvor vi enten må acceptere, at spædbørnsdrab på forældrenes be- 6

5 7 Reductio ad absurdum er en filosofisk argumentationsform, hvor man viser, at en bestemt påstand eller bestemt teori medfører absurde konsekvenser. Herfra kan man slutte, at påstanden/teorien må være forkert i sin helhed eller indeholde forkerte elementer. 8 Argumentet, der bygger på, at fostre ikke har nogen moralske rettigheder, er det eneste, der kan sikre, at alle tilfælde af abort på begæring er etisk uproblematiske. De øvrige argumenter åbner mulighed for, at nogle begæringer om abort kan være etisk problematiske, f.eks. fordi de bygger på trivielle begrundelser ( Jeg skal på ferie og vil se godt ud i badedragten ). 9 Jeg har tidligere i artiklen The Spare Embryo A Red Herring in the Embryo Experimentation Debate vist, at distinktionen mellem overskydende embryoner og embryoner frembragt mht. forskning ikke svarer til nogen reel distinktion i moderne reagensglasbefrugtningspraksis, og at det i alle tilfælde er en distinktion uden etisk betydning. Søren Holm. The Spare Embryo A Red Herring in the Embryo Experimentation Debate. Health Care Analysis 1993; 1(1): Europarådets bioetikkonvention fastlægger f. eks., at forsøg kun må udføres på befrugtede æg og embryoner hvis de er sikret tilstrækkelig beskyttelse i national lovgivning. 11 Amerikanske feminister har ofte hævdet, at det er problematisk, at kvinder hovedsageligt betragtes som fetal containers i forbindelse med (nogle) domstolsafgørelser i forbindelse med såkaldt maternal-fetal conflict. 12 Se f.eks. Søren Holm. The moral status of the pre-personal human being: The argument from potential reconsidered. In: Donald Evans (ed.). Conceiving the embryo. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, (p ) gæring er etisk uproblematisk, eller acceptere, at vor abortpraksis og brug af fostre til forskning ikke er etisk uproblematisk. Noter 1 I denne artikel anvendes etik og moral, etisk og moralsk som synonymer. Man kan måske gennemføre en distinktion mellem de to, hvor etik er overvejelserne om, hvordan vi skal handle i verden, mens moral er de konkrete regler/handlingsvejledninger; men den distinktion vil ikke blive brugt her. 2 Hvis jeg f.eks. altid føler stærk afsky, når jeg ser nogen, der blander brunt og blåt i deres påklædning, er det ikke et tilstrækkeligt argument til at forbyde denne blanding, selv ikke hvis min afsky deles af flertallet af danskere. 3 Disse 5 argumenter er dem, der er relevante, når vi taler om abort på begæring, dvs. abort, hvor man ikke spørger om kvindens motiver til at søge abort. I et sådant tilfælde er det nemlig kun kvindens valg, der står over for fosterets interesser. Ud over disse argumenter kan der være andre argumenter, der kan begrunde, hvorfor en kvinde skal have ret til abort, hvis hun personligt har gode grunde for at søge abort. 4 Hvis det var etisk fuldstændig uproblematisk at slå fostre ihjel, ville abort ikke være en nød-løsning, men en etisk fuldstændig uproblematisk løsning på den abortsøgendes problem. 5 De australske bioetikere Peter Singer og Helga Kuhse har således i deres bog Should the baby live? anbefalet, at vi ændrer lovgivningen, således at forældre får ret til at begære at få deres barn slået ihjel op til 28 dage efter fødslen. Denne ret for forældrene skal gælde for såvel syge som raske nyfødte. 28 dages grænsen er ikke foreslået, fordi Singer og Kuhse mener, at den nyfødte får ret til at leve på dette tidspunkt, men fordi man må antage, at den nyfødte på dette tidspunkt er så indlejret i forskellige sociale sammenhænge, at det vil være uhensigtsmæssigt at tillade ombringelse af børn, der er ældre. Helga Kuhse & Peter Singer. Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants. Oxford: Oxford University Press, At staten ikke kan forbyde etisk acceptable handlinger, der ikke skader andre personer, accepteres af langt de fleste liberale politiske teorier fra John Stuart Mill og fremefter. Søren Holm er Reader i bioetik, Centre for Social Ethics and Policy, Universitetet i Manchester 7

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger. Kasper Mosekjær

Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger. Kasper Mosekjær Teknologi og Demens - Etiske Problemstillinger Kasper Mosekjær Moralfilosofi. Hvad er rigtigt og forkert? Hvad er etisk problematisk? Hvorfor? Meninger og argumenter. TEKNOLOGI Teknologi er ikke i sig

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set?

Donation fra levende donorer. Hvad er problemet etisk set? Donation fra levende donorer Hvad er problemet etisk set? 2 Disclaimer 3 Hvorfor anonym donation? Levende donation mellem venner og familie er allerede en praksis Enhver kan skabe en relation, hvis man

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Menneskesyn og abortdebat

Menneskesyn og abortdebat Menneskesyn og abortdebat Af Peter Øhrstrøm Det er oplagt, at debatten om provokeret abort har skiftet karakter over de mere end 40 år, som er gået siden loven om den frie abort blev indført. Der er argumenter,

Læs mere

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg Imod ikke-terapeutisk genetisk vil være en krænkelse af menneskets værdighed, vil have negative konsekvenser for et menneske at vide, at det er blevet til som konsekvens af genetiske valg og fravalg (ret

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Alternativer til kloning

Alternativer til kloning Nr. 140 august 2000 Alternativer til kloning Ny forskning i stamceller udfordrer behovet for terapeutisk kloning Britiske regering støtter forskning i stamceller på menneskefostre > Enormt potentiale i

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Etiske spørgsmål. Hvor hårdt bør kriminelle straffes? Er det forkert at klone et menneske. Kan der føres retfærdig krig?

Etiske spørgsmål. Hvor hårdt bør kriminelle straffes? Er det forkert at klone et menneske. Kan der føres retfærdig krig? Hvordan bliver vi bedre til etik? Jesper Ryberg Roskilde Universitet 26. marts 2014 Etiske spørgsmål Bør man være tilmeldt som organdonor? Hvor hårdt bør kriminelle straffes? Er det forkert at klone et

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

ETIK. Undervisningsvejledning til lærere på skoler

ETIK. Undervisningsvejledning til lærere på skoler ETIK Undervisningsvejledning til lærere på skoler Formål At forberede eleverne på forløbet Dyrenes anatomi i Zoologisk Have, samt at give eleverne en forståelse for begreberne etik og moral i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Etik i biologien Undervisningsvejledning til lærere på skoler

Etik i biologien Undervisningsvejledning til lærere på skoler Formål At give eleverne en forståelse for begreberne etik og moral i forbindelse med anvendelse og hold af dyr. Målgruppe Materialer Mål 7-9 klasse. Arbejdsark 1 og 2 samt fakta-ark Det er hensigten at

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet 29/8 2000 Det Etiske Råd behandlede i 1996 spørgsmålet om præimplantationsdiagnostik

Læs mere

KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR

KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR ETIK OG LIVETS BYGGEKLODSER KIMÆRER KIMÆRER - BLANDING AF MENNESKE OG DYR Kimærer produceres ved at sætte celler fra én organisme over i en anden organisme. Det kan for eksempel være fra et dyr til et

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik - skriftlig version af indlæg ifm høring om præimplantationsdiagnostik arrangeret af CVK d. 29/8 2000 på Skejby Sygehus Af Peter Øhrstrøm Institut

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Introduktion Denne test er inspireret af Kilmann s test, som er designet til at fastlægge vores handlemåder i konfliktsituationer

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Kloning. Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd

Kloning. Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd Kloning Udtalelser fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd ISBN: 87-90343-84-0 Udgivet

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp Sundhedsetik Indledning Der sker en hastig af udvikling af nye teknologier og muligheder for behandling inden for sundhedsområdet. Disse nye teknologier samt behandlings- og forebyggelsesmuligheder på

Læs mere

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991 Velkommen til livet Med hvilken ret kan de, som afviser fosterdiagnostik, idømme nogle af deres medmennesker livsvarige smerter fysisk og psykisk, spørger Else Glerup,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheden hos kat kan varer mellem 54-71 dage, mens normalen ligger mellem 61-66 dage. Ægløsningen foregår først ca. 24 timer efter parringen, katten har

Læs mere

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg NOTAT 02. september 2013 J.nr.: 1303943 Dok. nr.: 1288419 HKJ.DKETIK har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Status som menneske - bioetik

Status som menneske - bioetik Status som menneske - bioetik Af John-Erik Stig Hansen Hvornår starter det enkelte menneskes tilværelse? Det er et spørgsmål, man indtil for nylig kun skulle tro havde interesse for filosoffer og andre

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Helene Ratner. hr.mpp@cbs.dk. Lærerstuderendes Landskreds 26. oktober 2013

Helene Ratner. hr.mpp@cbs.dk. Lærerstuderendes Landskreds 26. oktober 2013 Helene Ratner hr.mpp@cbs.dk Lærerstuderendes Landskreds 26. oktober 2013 1 Morgenens program 09.00-09.45 Inklusion (oplæg & diskussion) 09.45-10.30 En profession i forandring (oplæg & diskussion) 2 Vi

Læs mere

DLO September 2014. Ole Henrik Hansen Adjunkt ph.d. Aarhus Universitet

DLO September 2014. Ole Henrik Hansen Adjunkt ph.d. Aarhus Universitet DLO September 2014 Ole Henrik Hansen Adjunkt ph.d. Aarhus Universitet Barnet i centrum - et aktionsforskningsprojekt Stress hos de mindste Hvorfor nu alt det her? Antagelserne er: Børns læring og udvikling

Læs mere

Etiske dilemmaer i forebyggelse

Etiske dilemmaer i forebyggelse Etiske dilemmaer i forebyggelse Signild Vallgårda Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Hvilke principper og værdier skal være vejledende

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

E T D E B A T O P L Æ G D E T E T I S K E R Å D 2 0 0 3

E T D E B A T O P L Æ G D E T E T I S K E R Å D 2 0 0 3 ET DEBATOPLÆG DET ETISKE RÅD 2003 Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status ET DEBATOPLÆG Det Etiske Råd 2003 ISBN: 87-91112-21-4 Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Oktan, Peter

Læs mere

Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010

Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010 Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010 Tirsdage kl. 13-16 (lektion 6 dog kl. 12-16) lokale Metro 3 Undervisningsplanen er vejledende - der tages forbehold for ændringer Lektion 1 (MH) 2. februar introduktion,

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Konfliktdefinitioner. Konflikt er modsætninger med affekt på.

Konfliktdefinitioner. Konflikt er modsætninger med affekt på. Konfliktdefinitioner Konflikt er modsætninger med affekt på. Ordet konflikt kommer fra det latinske conflictus, som betyder sammenstød, modsætning en kamp mellem forskellige kræfter. En konflikt er helt

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp 1 Lilian Zøllner Ph.D. Centerleder Center for Selvmordsforskning Søndergade 17, 5000 Odense C e mail: lz@selvmordsforskning.dk Lilian Zøllner er centerleder ved Center for Selvmordsforskning i Odense.

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

-etik, dilemmaer og omsorg

-etik, dilemmaer og omsorg På den anden På den anden side side -etik, dilemmaer og omsorg Søren Kayser - UFC Handicap På den anden side etik, dilemmaer og omsorg 2005 Forfatteren og UFC Handicap Illustration af omslag: Nuno M. Plessman,

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere