Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed Ole Hillebrand Jørgensen, Harry Jensen, Mai Ingemann Paarup og Joe Brooker, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent Per Nykjær blev valgt. Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg. Beretning fra formanden 2013, er ikke et år vi i bestyrelsen ser glade tilbage på. På trods af diverse tiltag for ny hvervning af medlemmer, formåede vi ikke at få positiv balance på medlemssiden. Igen et år hvor vi måtte afskrive en del dårlige betalere. En del medlemmer hjalp med forskellige tiltag for hvervning af nye medlemmer, FLOT arbejde, og det skal heller ikke mangle på ros, at vi fik ca. 48 nye ind i klubben. At vi så havde en afgang der var større, kan vi ikke ændre på. Det skal dog understreges, at jo flere der hjælper med at få nye ind jo bedre, der er intet der kommer af sig selv! Tænk hvis hver 10 en medlem kunne hverve en i deres omgangskreds? Åben dag for golf, med ca. 30 personer i fremmøde. Måske ikke nogen stor tilslutning, men da vi senere gjorde regnskabet op, havde vi fået en stor del nye på et prøvemedlemskab, så vi vover pelsen igen i år og modtager meget gerne hjælp til denne afvikling. Prøvemedlemskab, er kommet for at blive, vi ser også positiv penge flow fra de nye der vælger at dele indskud op over flere sæsoner. Vi har også nedbrudt flere undskyldninger, idet vi i klubben nu også kan udlåne golfsæt til prøvemedlemmer. Lidt fakta om medlemstal m.v.

2 Ovenstående er en nettoafgang af ca. 37 Seniorer og 21 i den yngre række. Det er ca. en 0,2 million i manglende kontingent. Så det er en udfordring et år med savn af varme og forår, en meget langsom start, som gav os hovedbrud i manglende omsætning og liv i klubben. Det var næsten 2 måneders manglende omsætning i køkken og greenfee. Et år, der også på fredningssiden gav arbejde med diverse breve/anker om banale ting, som en bunker der gennem årene er blevet nogle cm. større. Godt nogen passer på vores natur, men af og til grænser det til det urimelige. Garageanlæg. I har sikkert set målepæle opsat på græsarealet ved klubhuset. Vi har i efteråret arbejdet med projektering af et garageanlæg til vores golfbuggys. Baggrunden er at en sponsor måske vil afholde denne udgift. Det vil blive offentliggjort, hvis der er positiv tilkendegivelse fra sponsor.

3 Årets Ildsjæl: Sammen med en af vores mange sponsorer, har vi besluttet at vi hvert år vi hædre en ildsjæl, der gennem sit virke og arbejde for klubben, gør en ekstraordinær indsats. Det blev i 2013 ikke uventet Kars Hansen. Karl Hansen har igennem mange år været en uvurderlig hjælp i arbejdet med at få vores nye medlemmer gennem oplæringen i Kaninklubben. Uden denne støtte vil det ikke være muligt at hverve nye medlemmer per år til vores klub. Men ligesom vi troede, vi havde klemt alt ud af ham i hjælpen med begynderne, opdagede vi at hvis vi gav Karl en håndfuld møtrikker og lidt ståltråd, kom der en maskine i funktionel stand ud i den anden ende. Spøg til side, vi bruger også Karls mange evner til at spare på dyre reparationer som f.eks. hvis en gravemaskine har slugt vand og bukket et par plejlstænger, eller hvad han nu kaldte skaderne. STOR tak til Karl Hansen. Banen: Ikke mange ting gik vores vej når det kommer til vækst og banen i 2013, for at være meget ærlig, var det et år der for personale, og vores medlemmer var fyldt med forskellige elementer af dårlige oplevelser. For blot at nævne et par: Massive svampeangreb i greens Filtlag i fairway, der kom til udtryk efter den tørre periode. Tidlig lukning af green, for at give det græsfrø vi ofrede sent i efteråret en rimelig chance, samt at mindske spredningen af svampeangrebet mest muligt. Vi ved godt det ikke har været populært, men til vores eget bedste på sigt. På maskinsiden blev vi igen ramt lidt af havarier på vores maskiner, set i bakspejlet husker jeg sidste generalforsamling, hvor vi blev spurgt om det nu var et realistisk beløb til reparationer. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet. Regionsgolf: Dejligt at se hvor mange der går op i dette, hvor mange medlemmer der kommer ud og prøve kræfter med andre baner, og gør det godt. Dejligt at se der er god aktivitet og liv, i hvad jeg vil betegne som bredden i dansk golf. Klubben havde i 2013 tilmeldt 8 hold i Regionsgolf. Der var 2 hold der blev puljevindere, det var C holdet og Veteran C hold. Begge hold blev slået ud i 1/8 finalen. Da tilgangen af veteranspillere er steget i alle klubber, har Regionsgolf fået DGU til at oprette en 2. division for veteraner. Hensigten er, at Regionsgolf forsøger at flytte alle veteraner med lavt HCP op i rækker, hvor der er ligeværdige modstandere. Så i 2014 er der følgende muligheder for Veteraner: DGU 1. division og 2. division.

4 Regionsgolf VE VA VB- VC ( der kan tilmeldes 2 hold i C rækken ) Pulje vindere i VE rækken rykker op i 2. Div. Kanin/begyndere: Vores begynderafdeling og de trofaste hjælpere, formåede at få ca. 38 nye medlemmer gennem teori og baneprøve på meget kort tid. Et koncept med en weekend, hvor der var teori rally og træning. Det var nok et tand for meget, alle var vist helt flade på dag 2, så det vil vi ikke gentage i år, men derimod holde fast i hurtig indslusning, hvor nye medlemmer selv kan få trænet og modtage træning hos Pro en i samme tempo. Teori og baneprøve blev for en del nye overstået på 5-6 uger Der var også enkelte vi måtte finde individuelle dage for, men med et begynderudvalg, der er så hjælpsomme og fleksible, lykkedes det også at få dem med særligt behov gennem hurtigt. Slutteligt vil jeg gerne sige: Tak til ALLE jer der har givet en hånd med til: Driften, udvalg, matchafviklinger, begynderaftener, regionsgolf, pasning af hjemmeside, ændringer og forskønnelser af områder i året der er gået. Herunder også maling af klubhus. Tak til alle vores sponserer, som også i svære tider er der for os. Tak til vores personale, som også i år, gjorde hvad de kunne for vi kun skulle koncentrere os om vores eget golfspil. Tak til mine bestyrelseskollegaer for året der gik. Beretning fra Matchudvalget ved Albert Balking. Der er afviklet 11 sponsormatcher med et pænt fremmøde, ca pr. match. Røsnæs Open blev afviklet med succes over en weekend. Den gentages i Klubmesterskaberne er afviklet i 6 rækker i hulspil og 2 rækker i slagspil den og Sommerfesten var igen et tilløbsstykke. Takkede matchudvalget og hjælpere. Beretning fra Sponsorudvalget ved Aage Petersen. Klubben har mistet flere store sponsorer men fået en række nye mindre sponsorerl. Beretning fra Husudvalget ved Mogens Pedersen. Klubhuset er ved frivilliges hjælp blevet malet. Juniorhytten repareres ikke efter stormskade. Nye muligheder for juniorbagrum overvejes. Der er kommet nye stole via delvis sponsorfinansiering fra Tuborg. Beretning fra Køkkenudvalget ved Aage Petersen. Dækningsbidraget er faldet til 49 %. Dog et mindre fald end frygtet.

5 Beretning fra Junior/eliteudvalg ved Vini Lindhardt. De kendte og fast aktiviteter har været afviklet for juniorerne med stor tilslutning og succes. 2 overnatningsarrangementer havde stor tilslutning, hjemme - Natgolf og efter følgende RyderCup og ude NVSJC. Sidstnævnte blev muliggjort af sponsorat fra NOVO. Mange deltagere i kredsturnering og JDT. 3 juniorer har spillet sig videre fra kredsturneringer til Stjernegolf. En sæson med stor forældreopbakning og aktivitet. Tak for det. 3. divisionsholdet vandt 4 ud af 6 matcher og rykkede op i 2. division. Kvalifikationsholdet vand 5 ud af 6 spillede matcher og rykkede op i 4. division. En sportslig god sæson, hvor vores fire unge elitespillere for alvor kom i gang. Beretningerne blev taget til efterretning. Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Torben Langtved gennemgik regnskabets hovedtal. Christian Petersen kommenterede regnskabet. Fandt det ikke særligt opmuntrende. Ved en gennemgang af de sidste 4 års regnskaber kan det konstateres, at der er et samlet underskud på 1,4, mio. kr. Indtægterne har ligget stabilt. Vilkårene fra kommunen stiller klubben gunstigt. Banedriften er stigende. Det er et kedeligt resultat. Efterlyste oplysninger om løbende opfølgning samt status for maskinparken. Der bør ses nøje på udgiftssiden. Endvidere bør regnskabet være mere detaljeret. Torben Langtved oplyste, at der løbende følges op på forbrug og investeringer. Peter Holm Hansen oplyste, at bestyrelsen arbejder med budgettet. Det lægges i oktober og følges løbende. Aktiver afskrives over 5 år, der svarer til levetiden. Der investeres løbende når det er nødvendigt. Steen Røgilds spurgte til, hvordan økonomien for golfbilerne hænger sammen. Mange medlemmer kører til nedsat pris. Peter Holm Hansen oplyste om priserne og at den samlede indtægt i 2013 har været ca kr. Behovet for biler vurderes løbende. Per Hommelgaard efterlyste større detaljeringsgrad i regnskabet. Ib Merling-Petersen spurgte til, hvor indtægterne fra boldabonnement indgår samt om udgifterne til træner er nødvendige. Peter Holm Hansen oplyste, at indtægterne ved boldabonnement indgår sammen med øvrige kontingentindtægter. En træner er en af klubbens vigtigste aktiviteter. I øvrigt er udgiften til pro reduceret fra Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt. Ad. Pkt. 4. Fremlæggesle af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud Torben Langtved fremlagde budget 2014 samt forslag til kontingent og indskud. Bestyrelsen har valgt at at afsætte yderligere til banedrift. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til kontingenter m.v.:

6 Seniorer kr. Juniorer kr. Studerende/ynglinge kr. Puslinge 400 kr. Passive 500 kr. Prøvemedlemmer kr. Indskud kr. Boldabonnement 170 kr. Frank Hansen stillede spørgsmål om, hvad boldabonnement går til og om det er nødvendigt. Også om det kunne være en del af det ordinære kontingent. Inger Glad spurgte ligeledes til sammenlægning af kontingent og boldabonnement. Peter Holm Hansen oplyste, at kun seniorer betaler boldabonnement. Derfor kan det ordinære kontingent og boldabonnement ikke slås sammen. Ole Steen Nielsen spurgte til greenfeeindtægterne om de ikke er skønnet for høje. Har bestyrelsen overvejet bedre modtagefaciliteter. Peter Holm Hansen svarede, at greenfeeindtægterne bortset fra 2013 har ligget mellem kr. Derfor det indlagte skøn. Posten følges tæt. I øvrigt er indtægterne ved nye medlemmer ikke indregnet i budgettet, da de først indløber henover året. Christian Petersen spurgte til specifikation af posten på kr. til junior, elite og seniorer. Vini Lindhardt oplyste, at der i det underliggende budget er en opdeling med kr. til elite, kr. til juniorer, kr. til begyndere og kr. til seniorer. Per Hommelgaard opfordrede til, at de passive medlemmer bringes til at spille. Jens J Hansen spurgte til den lave merindtægt ved en kontingentforhøjelse ca kr. og ikke kr. Peter Holm Hansen svarede, at dette skyldes at ikke alle 800 medlemmer er seniorer. Frank Hansen spurgte til i hvilken udstrækning, der ligger en plan og budget for vedligeholdelse og udskiftning af materiel. Vedligeholdelse kan være sparede driftsudgifter. Ønskeligt at medlemmerne kan gennemskue investeringsplanerne. Torben Langtved oplyste, at investeringer i maskinel tages over likviditeten. I forlængelse heraf oplyste Peter Holm Hansen at der arbejdes med alternative finansieringsmuligheder og at der arbejdes med en plan for maskininvesteringer. Uffe Andersen forslog opsætning af boldautomat. Peter Holm Hansen begrundede hvorfor dette ikke er valgt. Per Hommelgaard foreslog, at kontingent for passive blev sat op til kr. Steen Røgilds henledte opmærksomheden på, at passive medlemskaber ofte er støtte medlemmer. Forslaget om at sætte kontingent for passive til kr. blev sat til afstemning. 2 stemte for, 101 stemte imod. Forslaget bortfaldt.

7 Bestyrelsens forslag til budget 2014, kontingent og indskud fra 1. april 2014 blev godkendt. 76 stemte for, 25 stemte imod og 2 undlod at stemme. Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag blev fremlagt. Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag var fremsendt. Ad. Pkt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Peter Holm Hansen, Jes Clausen og Morten Holmelin blev valgt. Ad. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lars Bagge og Claus Olsen blev valgt. Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant Bent Eisted og Johnny Christensen blev valgt som revisorer. Ad. Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant Cristian Petersen blev valgt. Ad. Pkt. 11 Eventuelt Martin Thyssen efterlyste offentliggørelse af fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Ønskede at fristen skulle være efter udsendelse af dagsorden. Vini Lindhardt oplyste, at det ved seneste vedtægtsændring er besluttet at fristen altid er 1.2. forud for generalforsamlingen. Karin Holm efterlyste åbning af toilettet ved hul 15. Peter Holm Hansen oplyste at der ikke er sat penge af hertil i budgettet. Men hvis der er nogle der vil påtage sig opgaven med rengøring vil det være fint. Ib Merling-Petersen efterlyste Kildekærnyt, herunder oplysninger fra bestyrelsen. Peter Holm Hansen svarede, at bestyrelsens referater er på klubbens hjemmeside, hvor der også er en række oplysninger tilgængelige om klubben, aktiviteter m.v. Hvis der skal udsendes nyhedsbrev i stil med Kildekærnyt kræver det, nogle der vil påtage sig den store opgave. Frank Hansen henledte opmærksomheden på den risiko det er, at klubhuset står åbent om aftenen. Opfordrede endvidere medlemmerne til at fjerne tøj m.v. der ikke bruges fra omklædningsrummene. Jan Glad spurgte, om andre klubber er gået tilsvarende ned i greenfeeindtægter. Og hvad det i givet fald giver anledning til af overvejelser, herunder om banens stand. Steen Røgilds oplyste at naboklubberne i stigende grad indgår i samarbejde om at stille baner til hinandens rådighed.

8 Peter Holm Hansen oplyste, at de tidligere samarbejdsaftaler om nedsat greenfee fortsat er gældende. Mulighederne overvejes. Jack Brændemose tilsluttede sig at der er frie bolde på træningsbanen. Det understøtter bl.a. junior og elitesatsningen. Peter Holm Hansen afsluttede generelforsamlingen, takke for en god debat, konstruktive forslag samt god ro og orden. Endelig takkede formanden Torben Langtved og Aage Petersen for indsatsen i bestyrelsen. Særligt i forhold til Aage Petersen takkede formanden for 40 års passioneret og engageret indsats. På baggrund heraf blev Aage Petersen udnævnt til æresmedlem af Kalundborg Golfklub. Referent Vini Lindhardt Referatet godkendt af Generalforsamlingens dirigent Den Per Nykjær

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere