Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel"

Transkript

1 Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

2 Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre væsentlige formål: At sikre ren indeluft, at regulere fugtigheden i luften, at spare energi. Lukker man vinduet op, lukker man varmen ud Varmetab i forbindelse med ventilation kan udgøre mere end 50 % af det samlede varmetab i et hus. Derfor er sparepotentialet også højt. Og det betyder kontante fordele for dig. Står valget så mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele. Uanset, om du bygger nyt eller har et ældre hus, så har vi det rigtige system til dig. Problemet med at spare på energien og samtidig sikre tilstrækkelig ventilation kan kun løses ved hjælp af ventilationsanlæg, som kan styre ventilationen. Vi hos Genvex hjælper dig gerne! Huset skal også kunne ånde Lavenergihuse eller bygninger, som er bygget eller renoveret i henhold til de regler om energibesparelse, der er vedtaget i de europæiske lande, skal være udført med tætte fuger. Kun på den måde kan man sikre, at energitabet til omgivelserne kan holdes på et lavt niveau, at der bruges mindre energi, og at dine udgifter til energi kan mindskes. Til gengæld forhindrer man derved også et naturligt luftskifte gennem sprækker, fuger, utætte vinduer og døre. Konsekvensen er, at man får et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed, for store mængder kuldioxid (CO 2 ) og andre sundhedsskadelige stoffer samt skimmelsvamp. For dem, der bor i huset, er det ensbetydende med utilpashed og i værste fald allergi. For huset er det ensbetydende med skader på huset, og at husets værdi falder. Disse problemer kan ganske vist afhjælpes ved at åbne vinduerne, men derved forsvinder den energibesparelse, man har opnået, ud i den blå luft. Varmetab i gammelt og nyt byggeri Tag 2,3 l 0,7 l Varmen ryger ud Grafikken viser, hvor stor en andel af det samlede energibehov til opvarmning i et hus, som ryger ud gennem husets klimaskærm. Det viser, hvor meget man hvert år fyrer for fuglene udtrykt i liter fyringsolie pr. m 2. Både for ældre og nye huse gælder det, at de største energibesparelser kan opnås gennem ventilation. De oplysninger, som gælder for ældre byggeri er vist med rosa, mens oplysningerne for et moderne hus med lavt energiforbrug er vist med rødt. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Vægge 2,7 l 1,2 l Kælder/jord 1,5 l 0,6 l Vinduer 3,5 l 1,6 l Ventilation 5,3 l 3,5 l

3 Når man ventilerer, skal man gøre det rigtigt! Vi opholder os alle sammen gennemsnitligt inden døre i over 90 % af tiden. Det viser, hvor vigtigt det er med en styret ventilation af boligen. Masser af frisk luft og masser af energibesparelser! Et ventilationsanlæg med genvinding er ud over isoleringen og et moderne varmeanlæg en nødvendig del i tætte boliger med lavt energiforbrug, således som de skal bygges i dag. Kun et ventilationsanlæg giver mulighed for et optimalt luftskifte og dermed et godt indeklima på en energi rigtig måde. Indeluften kan indeholde mange ting Lugte fra lak, maling, plastmaterialer, møbler, tæpper, vinduer og døre samt at der fra rengøringsmidler hænger usynlige stoffer i luften. Dertil kommer bakterier og små organismer fra husdyr samt støvmider, som trives når fugtigheden er høj i boligen. Ventilationsanlæg giver et sundere indeklima Op til 80 % af de stoffer, der udløser allergier, kan elimineres ved hjælp af et ventilationsanlæg. Ventilationsmetoder Ventilation gennem fuger Luftskiftet mellem den indvendige og den udvendige side af et hus sker gennem utætheder (f.eks. vinduesfuger) i bygningen. Permanent ventilation Permanent ventilation gennem åbninger direkte til det fri, f.eks. åbne vinduer Kortvarige, kraftige udluftninger Regelmæssig udluftning med korte mellemrum, f.eks. 2 min, 10 min Problematik 4 Dette sker ikke ved nutidens tætte huse 4 Træk 4 Kan ikke styres 4 Der opstår skader på huset på grund af høj fugtighed 4 Afkøling af rummene 4 Stort energitab 4 Støj, støv, pollen, insekter etc., der kommer ind udefra 4 Hensigtsmæssigt ud fra et økologisk synspunkt, men giver træk og varmetab 4 Støj, støv, pollen, insekter etc., der kommer ind udefra 4 Skal helst ske regelmæssigt (også om natten) hver anden time Løsningen Et ventilationsanlæg De vigtigste fordele ved et ventilationsanlæg Skader på bygningen (f.eks. på grund af skimmelsvamp) forhindres takket være den optimale affugtning af rummene Specielle luftfiltre holder huset og rummene fri for støv og lignende partikler, pollen, insekter etc. Sundhed og veltilpashed takket være frisk og ren luft uden for høj luftfugtighed og uden støjgener. Husstøvmider kan ikke eksistere, bl.a. på grund af den reducerede luftfugtighed Der er ingen kold luft, ingen der fryser og ingen træk, som når man lukker vinduerne op for at lufte ud. Lavere energiudgifter takket være varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme til opvarmning og varmt brugsvand De gældende regler vedrørende energibesparelse kan nemmere overholdes 2 / Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

4 Masser af frisk luft og lave energiudgifter De centrale ventilationsanlæg fra Genvex med integreret varmepumpe og varmegenvinding er den optimale løsning, når det drejer sig om at sikre en energimæssigt fornuftig og kontrolleret ventilation af både nye og renoverede huse. Ventilationsanlæg Ved et ventilationsanlæg suges der udeluft ind gennem en ventilator, og luften filtreres for støv, sundhedsskadelige stoffer og pollen. Herefter fordeles luften til de enkelte opholdsrum via et kanalsystem. Et andet kanalsystem fører den fugtige og dårlige luft ud fra de våde rum til det fri. Lavere udgifter til opvarmning takket være varmegenvinding Varmegenvinding betyder, at den varme, der er i en overføres til indblæsningsluften via en varmeveksler. På den måde genvindes op til 95% af varmeenergien fra den brugte indeluft. Tilførsel af udeluft Udsugningsluften ledes bort Indblæsningsluften fordeles Filtrering Varmegenvinding/opvarmning, køling Hvordan fungerer et udsugningsanlæg? Udnyttelse af energien i en til opvarmning af varmt brugsvand: Et kanalsystem fører den fugtige og dårlige brugte luft ud fra de våde rum ad udsugningsventilatoren i brugsvandsvarmepumpen, hvor energien i en overføres til vandet i varmvandsbeholderen. Derefter ledes den afkølede brugte luft ud til det fri. Luften som suges ud af boligen, erstattes af uopvarmet friskluft gennem luftindtag i ydermuren. Udsugningsanlæg Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

5 Ventilationsanlæg fra Genvex er den rigtige løsning Hvordan fungerer balanceret ventilation? Den rene, filtrerede indblæsningsluft føres ad et kanalsystem til de rum hvor der skal tilføres frisk luft (opholdsrum og soveværelse). Derfra strømmer luften gennem overstrømningsområdet (entre, hall, gang) ind i de fugtproducerende rum (køkken, badeværelse, toilet, bryggers), hvorfra luften suges ud og føres ad kanalsystemet til Genvex varmegenvindsanlægget, hvor varmen genvindes og derefter ledes den afkølede brugte luft ud til det fri. Typiske rum med frisklufttilførsel kan f.eks. være stuer, arbejdsværelser, soveværelser og børneværelser, hvor der er behov for frisk luft. Ved balanceret ventilation filtreres luften, der suges ind udefra, i et finfilter. På udsugningssiden passerer luften gennem et filter for at beskytte anlægges komponenter mod urenheder. På den måde mindskes mængden af støvpartikler i udeluften og i en væsentligt. Valg af opstillingssted Genvex-ventilationsanlæg kan afhængig af model fåes med kanaltilslutning foroven og/eller med kanaltilslutning i siden. Anlæg med tilslutning foroven er velegnede til opstilling i den nederste del af et hus (kælder, viktualierum, bryggers). Anlæg med tilslutning i siden er specielt velegnede til opstilling på loftsrum. Område, hvor der tilføres luft, hvor luften strømmer, og hvor der fjernes luft Soverum Opholdsområde Gang Køkken Badeværelse Områder hvor der fjernes luft, er f.esk. køkken, badeværelse eller bryggers. Det er fugtproducerende rum. Den fugtige, varme og lugtbelastede strømmer hen til ventilationsanlægget, hvor varmen fra en overføres til indblæsningsluften og derefter kastes en bort til det fri. Udnyttelse af jordvarmevekslerens fordele Hvis ventilationsanlægget f.eks. placeres i en kælder eller et teknikrum, anbefales det ud fra et energetisk synspunkt og af hensyn til komforten, at udeluften suges ind via en såkaldt jordvarmeveksler (se side 13). Balanceret ventilation Eksempel på montering på loftet 4 /

6 Ventilation og varmegenvinding Sænk dine energiudgifter ved hjælp af ventilation! Selv om det i første omgang kan lyde som en selvmodsigelse, så kan Genvex gøre det muligt: Ved hjælp af de centrale ventilationsanlæg fra Genvex kan du genvinde masser af varme uden at bruge meget energi på det. De højeffektive modstrømsvarmevekslere har en virkningsgrad på op til 95 % og sikrer, at varmen ikke ryger ud, når der ventileres. Da de to luftstrømme (erstatningsluft og ) er hermetisk adskilte, kan de ikke blandes med hinanden. Til at genvinde varmen fra en bruges der såkaldte pladevarmevekslere. Der findes tre forskellige typer: Kryds-, krydsmodstrøms- og modstrømsvarmevekslere. En varmeveksler består af en række plader. De to luftstrømme strømmer forbi disse plader på hver deres side. Varmen overføres via pladen fra den varme til den kolde side. På alle de steder, hvor to luftstrømme skal holdes adskilt fra hinanden, f.eks. for at hindre, at der kommer lugte fra en over i indblæsningsluften, anvendes der varmevekslere. Varmegenvindingsgraden for krydsstrømsvarmevekslere ligger mellem ca. 55 og 65%. Modstrømsvarmevekslere har virkningsgrader på op til 95%. Alle såkaldte passive ventilationsanlæg fra Genvex er med modstrømsvarmevekslere. Ved en udelufttemperatur på - 3 ºC og en volumenstrøm på 220 m 3 /h med en + 20 ºC varm opnår man f.eks. en varmegenvinding på ca. 1,5 kw. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

7 Ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler Centrale ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler Aggregaterne i serien GE AC er velegnet til enfamilies-huse med et bruttoboligareal på op til 500 m 2. De maksimale volumenstrømme ligger mellem 200 og 800 m 3 /h.udover standardversionerne for loftmontage og den ekstra flade version for vægmontage, fåes aggregaterne GEU 390 og GEU 590 AC til montering under loft. Sidstnævnte vil i særdeleshed være oplagt ved saneringer eller i etagebyggeri. Princippet i en modstrømsvarmeveksler Modsat rettede luftstrømme (udsugningsog indblæsningsluft) udveksler varmeenergi gennem en plade. wärmeabgebende Varmeafgivende Abluft Centrale ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Balanceret ventilation Maksimale volumenstrømme fra ca. 200 til 800 m 3 /h Modstrømsvarmeveksler Varmegenvinding Fladt design til loftsmontering Varmeoptagende wärmeaufnehmende indblæsningsluft Zuluft 6 /

8 Ventilation, opvarmning og køling med GE MINI-C / GE MIDI-C og GE VPC-aggregaterne Centrale ventilationsanlæg med luft/luftvarmepumpe, GE MINI / GE MIDI Selv om ventilationsanlæg med varmegenvinding er ret avancerede, findes der faktisk anlæg, som kan endnu mere! Takket være den integrerede varmepumpe kan aggregaterne i serien GE MINI-C / GE MIDI-C også varme og køle. Med effektfaktorer på over 4 kan de overtage varmeanlæggets funktion om foråret og om efteråret. På den måde sparer du energi. Hvis der er integreret en varmepumpe i ventilationsanlægget, taler vi om et såkaldt aktivt ventilationsanlæg. Ved en udelufttemperatur på + 2 ºC og en -volumenstrøm på 200 m 3 /t med en + 20 ºC varm opnås der en varmeeffekt på ca. 2,4 kw. Energiforbruget til kompressoren og ventilatorerne udgør kun ca. 720 W. På den måde kan man om sommeren både ventilere og køle luften aktivt Nyd fordelene ved et dejligt svalt hus i de varme sommermåneder. Det er varmepumpen, som gør det muligt. Ved hjælp af den reversible driftsmodus afkøles opholdszonen aktivt, samtidig med at indeluften affugtes permanent. Den fugtige og lumre udeluft, bliver til behagelig kølig indblæsningsluft samtidig med at irriterende insekter ikke kommer ind i huset. De maksimale volumenstrømme er fra 100 til 700 m 3 /h. Det er tilstrækkeligt til at ventilere brutto boligarealer på ca. 145 til 450 m 2 samt til hhv. at opvarme og køle samme arealer. Princippet i en varmepumpe med krydsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Varmepumpe med krydsvarmeveksler Med denne serie opnår du optimal komfort og energieffektivitet. Den rene indblæsningsluft og den brugte føres via plader, der er adskilt fra hinanden, på tværs af hinanden varmeveksler. Herved overføres op til 65% af varmen fra en på den måde til indblæsningsluften, og dernæst genvindes restenergien i en af varmepumpen som efteropvarmer indblæsningsluften. (eller køler om sommeren). Lamelvarmevekslerne i den bagved monterede varmepumpe overtager selve opvarmnings- og kølefunktionen. Ved hjælp af denne kombination af varmepumpe og krydsvarmeveksler er det muligt at komme op på effektfaktorer på op til 5, således at man med 1 kw el opnår en varmeeffekt på op til 5 kw. Dermed udnyttes energieffektiviteten bedst muligt.

9 Et intelligent princip, et komfortabelt resultat Dette princip fungerer både dag og nat og uanset årstiden. Sådan arbejder en ventilationsvarmepumpe Varmepumpen fungerer som et køleskab: Teknikken er den samme, men effekten er modsat. Køleskabet optager varmen fra fødevarerne, mens varmepumpen optager varmeenergien fra den varme og pumper den op på et højere temperaturniveau. Sådan fungerer en ventilationsvarmepumpe til køling Hvis luften skal køles ned, vendes køle kredsløbet. Varmepumpen fungerer nu rent faktisk som et køleskab. Den optager varmeenergi fra den varme udeluft som afkøles og blæses ind i boligen. Den varmeenergi, der er optaget fra indblæsningsluften, føres via afkastluften ud i det fri. Ventilationsanlæg Balanceret ventilation Maksimale volumenstrømme fra ca. 200 til 800 m 3 /t Krydsvarmeveksler Varmegenvinding Opvarmning med varmepumpe forår og efterår opvarmning og køling til boligarealer fra ca. 160 til 450 m 2 8 /

10 Central varmepumpe til til opvarmning af brugsvand med Vanvex de energiudgifter, som man f.eks. har betalt til en fastinstalleret elvandvarmer. Dette opnås ved at varmepumpen optager den nødvendige varmeenergi til opvarmning af brugsvandet fra en fra de våde rum. Varmepumpen kan bruges til ventilation af bruttoarealer på op til 200m 2. Vanvex-varmepumpen er lige velegnet til indendørs installation i nybyggeri og ældre byggeri og sørger hele året for, at der er varmt brugsvand til dig og din familie, som er opvarmet både miljøvenligt og omkostningseffektivt. Det slanke og kompakte aggregat kan komme igennem enhver dør. Det kan hurtigt og enkelt installeres af en professionel installatør, uden at kælder eller opholdsrum omdannes til en byggeplads. For at Vanvex-varmepumpen kan installeres og bruges korrekt, skal der være gennemføringer i ydermuren (friskluftindtag), som sikrer at der - til boligen kan tilføres tilstrækkelig mængde udeluft til opholdsrummene, samme mængde som suges ud fra de våde rum. Vanvex Har du nogensinde tænkt på, om det ikke kan lade sig gøre at udnytte den fugtige og relativt varme luft fra køkkenet, badeværelset eller vaskerummet i stedet for bare at lade den strømme ud i det fri? Det kan lade sig gøre! Og til det formål er Vanvex-varmepumpen til opvarmning af brugsvand - af en fra boligen - det helt rigtige valg. Varmepumpen til til opvarmning af brugsvand har en tredobbelt nyttevirkning: Ventilation af boligen Affugtning af boligen Økonomisk fordel Billig varmt brugsvand Vanvex-varmepumpen forsyner boligen eller lejligheden med varmt brugsvand uafhængigt af varmesystemet. Den store fordel ved det, er at man fremover nøjes med at betale ca. en trediedel af Det er godt for den gamle kælder Kældre i ældre boliger, lugter ofte indelukkede, fordi de ikke bliver ventileret tilstrækkeligt. Den høje luftfugtighed fra vaskerummet giver gode betingelser for skimmeplsvamp og skader murværket. En Genvexvarmepumpe til kan løse dette problem på en miljøvenlig måde. Varmepumpen ventilerer kælderrummene, affugter luften og sænker på den måde også driftsomkostningerne betydeligt. Udskiftningen af den gamle varmtvandsbeholder med den nye varmepumpe til er forbundet med et minimum af arbejde. Ønsker du direkte tilslutning? Ud over tilslutning via en kan varmepumpen også kobles direkte på udeluften. I begge tilfælde opnår du de fordele, der er forbundet med hele året at kunne varme brugsvandet op med en varmepumpe. Varmepumpe til Maksimal volumenstrøm ca. 280 m 3 /h Central forsyning med varmt brugsvand hele året Kan ventilere boligarealer på op til 200 m 2 Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

11 Ventilation, opvarmning, kølingog varmt brugsvand med Combi 185 Centrale ventilationsanlæg med luft/vandvarmepumpe til opvarmning af brugsvand og indblæsningsluft: Combi 185 Ventilation, opvarmning, køling og opvarmning af brugsvand: Et anlæg, der kan det hele. Brugsvandet varmes op, ved at anlægget udnytter varmeenergien i en. På den måde går varmen ikke til spilde i forbindelse med ventilationen, men kan f.eks. bruges til varme brusebade eller til opvarmning af indblæsningsluften. Aggregatet kan fås i to versioner: Combi Standard med modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, der både opvarmer brugsvandet og efter opvarmer indblæsningsluften. Combi Lite, er uden modstrømsvarmeveksler, men hvor varmepumpen udover at opvarme indblæsningsluften og brugsvandet også køler indblæsningsluften om sommeren. Den producerer også varmt vand Ved begge typer sikrer en brugsvandsprioritering, at opvarmningen af brugsvandet har første prioritet. Den integrerede varmtvandsbeholder rummer 185 liter og kan udstyres med en varmespiral. Dermed er den velegnet til at blive integreret i eksisterende solvarmeanlæg eller andet opvarmningssystem til opvarmning af brugsvand. Via den indbyggede elektriske varmestav kan man en gang om ugen foretage en termisk desinfektion (legionellasikring). Combi 185 Volumenstrømmen er maksimalt 280 m 3 /h ved 95 Pa eksternt modtryk. Anlægget kan bruges til at ventilere boligarealer på op til 170 m 2 samt til hhv. at opvarme og køle samme arealer. 10 / 11 Eks. Indblæsningsventil til vægmontage Combi 185-ventilationsanlæg Balanceret ventilation Maksimal volumenstrøm ca. 280 m 3 /h Modstrømsvarmeveksler Varmegenvinding Opvarmning med varmepumpe forår og efterår Varmt brugsvand Opvarmning Tekniske oplysninger og er køling med forbehold (Combi-Light) af fejl Til og udeladelser boligarealer Genvex på ca. 170 m 2

12 Optimal styring Vi overlader ikke noget til tilfældighederne: Noget af det vigtigste for, at et ventilationsanlæg kan køre energieffektivt, er en intelligent styring. Den vægmonterede styring Optima, som har en lang række funktioner og et logisk 4-linjers grafikdisplay, sikrer, at indeklimaet altid er behageligt og sundt at opholde sig i. Alle ventilationsanlæg til balanceret ventilation leveres med denne styring. De vigtigste features: Automatisk filterovervågning med indikation for filterskift 10 forskellige programmer til at sænke og hæve temperaturen i løbet af dagen (70 om ugen) Optimal indjustering af luftmængderne (indblæsnings- og en kan justeres procentuelt i tre trin) 4-linjers LCD-grafikdisplay Log for de sidste 11 døgn Datalogger-interface til hurtig udlæsning af driftsdata Luftfordelingen er afpasset efter huset Luftfordelingssystemet udgør funktionsmæssigt en væsentlig del af anlægget. Konstruktionen afhænger af forholdene på opstillingsstedet. Luftfordelingssystemet udføres normalt af spiralviklede rør og luften blæses ind gennem ventiler i loft, væg, eller gulv, mens en fra de våde rum, normalt sker gennem ventiler placeret i loftet. Rørsystem med spiralviklede rør Fladt kanalsystem af plader Glatrørsystem af plast Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

13 Veltempereret med jordvarmeveksler Jordvarmeveksler Du kan forbedre dit indeklima med en jordvarmeveksler! Den sikrer sammen med vores ventilationsanlæg, at det er behageligt varmt om vinteren, og at luften i huset er dejlig sval om sommeren. Der skal ikke bruges dyr energi til at opnå dette, så jordvarmeveksleren giver en effektiv besparelse. Princippet i jordvarmeveksleren Jordvarmeveksleren udnytter jorden som et varmelager igennem årstiderne, idet der ca. 1,20 m nede i jorden er en relativt konstant temperatur mellem ca. + 6 C og + 14 C. Via jordvekslerens rørsystem, som er ca. 40 meter langt, føres udeluften ind i ventilationsanlægget. Om vinteren bliver udeluften varmet op, og om sommeren bliver den afkølet. Winter Sommer Jord-temperaturen Temperaturen ved enden af jordveksleren Jord-temperaturen Temperaturen ved enden af jordveksleren 12 / 13 Jordveksleren består af en luftindtagshætte i rustfrit stål (med filter) og et rørsystem, som er lagt ned i jorden. Nedlægningen sker på grunden, hvor der graves ned til en dybde af ca. 1,20 meter ca. 1 meter fra huset. Erfaringen viser, at temperaturen på indblæsningsluften derved kan øges med op til 12 C om vinteren og sænkes med op til 18 C om sommeren. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

14 Ventilation giver et bedre indeklima. Genvex har de rigtige aggregater til formålet. GE AC Ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler til enfamilieshuse med et boligareal på op til 500 m 2 Combi 185 Ventilationsanlæg med varmeveksler og varmepumpe til opvarmning af brugsvand til enfamilieshuse med et boligareal på op til 170 m 2 GE AC-ST Ventilationsanlæg i ekstra fladt design, specielt velegnet til: - Skoler - Etagebyggeri - Kommunalt boligbyggeri - med et beboelsesareal på op til 280 m 2 GEU AC Ventilationsanlæg til loftmontering - specielt velegnet i forbindelse med med renoveringsprojekter og etage-byggeri med et boligareal på op til 240 m 2. Vanvex Varmepumpe til opvarmning af brugsvand ved at udnytte varmen i en eller udeluften, til enfamilieshuse med et boligareal på op til ca. 200 m 2 Med eller uden varmeveksler til anden varmekilde GE MINI-C / GE MIDI-C Ventilationsanlæg med varmepumpe med varme og kølefunktion til en- og tofamilieshuse med et boligareal på op til 350 m 2 GE VPC Ventilationsanlæg med varmeveksler og varmepumpe med varme og kølefunktion til en- og tofamilieshuse med et boligareal på op til 450 m 2 Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

15 Tekniske data Passive aggregater Balanceret ventilation PASSIV Balanceret ventilation PASSIV GE 290 AC GE 390 AC GE 490 AC GE 590 AC GE 890 AC Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 20 til til til til til 800 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven I siden I siden I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 875 x 600 x x 1000 x x 1000 x x 1000 x x 1480 x 732 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft ca ca ca ca ca.3600 på - 3 C og nom. grundventilation Andet Sommerkassette Bypass Bypass mulig Bypass mulig Bypass mulig fås indbygget Balanceret ventilation PASSIV Ekstra flad GE 200 AC- ST GE 400 AC- ST Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 80 til til 500 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) indblæsnings- og / ude- og afkastluft je 3 x 100 je 1 x 125 je 1 x 200 je 1 x 250 Kanaltilslutningernes placering for indblæsnings- og Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 2061 x 740 x x 800 x 377 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft på - 3 C og nom. grundventilation ca ca Balanceret ventilation PASSIV GEU 390 GEU 590 Til montering under loft Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 70 bis bis 300 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 327 x 1162 x x 1162 x 830 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft på - 3 C og nom. grundventilation ca ca Opvarmning Legende Køling Varmt vand Krydsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Modstrømsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

16 Tekniske data Aktive aggregater Balanceret ventilation AKTIV GE MINI-C GE MIDI-C med varmepumpe Volumenstrøm (m 3 /t) ved 100 Pa ekst. modtryk 145 til til 710 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C 2,5 / 4,0 ved 250 m 3 /h 4,5 / 4,4 ved 450 m 3 /h Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,6 ved 350 m 3 /h 3,4-3,7 ved 600 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 600 x 996 x x 996 x 612 Vægt uden emballage (kg) AKTIV med varmepumpe Balanceret ventilation AKTIV +O GE 315 VPC GE 420 VPC GE 525 VPC GE 630 VPC GE 840 VPC med VP + suppl. varmeveksler Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 100 til til til til til 850 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m til til til 450 Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C 2,0 / 4,9 ved 150 m 3 /h 2,75 / 4,8 ved 250 m 3 /h 3,5 / 4,4 ved 400 m 3 /h 3,5 / 4,3 ved 400 m 3 /h 5,8 / 4,5 ved 500 m 3 /h Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,1 ved fuld luftmængde 1,6 ved fuld luftmængde 2,2 ved fuld luftmængde 2,4 ved fuld luftmængde 2,8 ved fuld luftmængde Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden I siden I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser, uden elboks 600 x 1185 x x 1185 x x 1185 x x 1185 x x 1680 x 692 Vægt uden emballage (kg) Udsugningsluft AKTIV til opvarmning af varmt vand Combi 185 Combi Lite Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk op til 260 op til 240 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Beholdervolumen (liter) Varmeeffekt (kw/cop) til opvarmning af varmt brugsvand til + 45 C ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,55 / 3,0 ved 200 m 3 /h 1,55 / 3,0 ved 200 m 3 /h 2,5 / 5,9 ved 200 m 3 /h 2,0 / 4,4 ved 200 m 3 /h - 1,3 ved 200 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 2014 x 600 x x 600 x 664 Vægt uden emballage (kg) Varmepumpe til Vanvex 285 Vanvex 185 Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk til 280 til 280 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Beholdervolumen (liter) Varmeeffekt (kw/cop) til opvarmning af varmt brugsvand til + 45 C ved en /udeluft på (+ 15 C; rel. luftfugtighed = 50 %) 1,6 / 3,1 ved 200 m 3 /h 1,6 / 3,1 ved 200 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 1865 x 600 x x 600 x 664 Vægt uden emballage (kg) / 15 / 16 Tekniske oplysninger Technische er med Angaben forbehold ohne af fejl Gewähr Genvex

17

18 Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Genvex A/S: Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 (0) Fax: +45 (0) Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr: Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvarmevekslere til aggregater med integrerede varmepumper, som kan varme og køle meget økonomisk. Vi kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i eksisterende kontorbygninger, etagebyggeri og industri. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Udleveret af: Med forbehold af tekniske ændringer og farveafvigelser. Printed in the Fed. Rep. of Germany FP-Werbung NOVELAN-075 Dato: Jan Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Udgivet af: Genvex AS, Sverigesvej, DK-6100 Haderslev

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Ny model med indbyggede filtre Filterskuffe for pollenfilter Forbedrede montageforhold Nilan VP 18 Aktiv

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Varme flytning DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 03 04 05 06 Hvad er varmeflytning? Men har jeg nu brug for varmeflytning? Træk frisk luft indenfor DUKA Varmeflytningsløsninger

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Fremtiden er decentraliseret

Fremtiden er decentraliseret Fremtiden er decentraliseret Ventilationsløsninger by nilan Enestående indeklima i etagebyggerier Jeres projekt Jeres løsning Hos Nilan lever og ånder vi for ventilation. Det er vores mål at forsyne jer

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand

Sundt indeklima. Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug. VP 18 by nilan. Ventilation og varmt brugsvand Sundt indeklima med varmt vand i spandevis VP 18 by nilan Nyd livet inden døre med et lavt energiforbrug og varmt brugsvand VP 18 by NILAN Mærk forskellen Kombiner et sundt indeklima med en lav varmeregning

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Svømmebadsaffugtning Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Totalløsninger for indeklima VARME

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Econet. Systemet der gør alle til vindere

Econet. Systemet der gør alle til vindere Econet Systemet der gør alle til vindere Vores innovative Econetsystem sparer energi på flere områder I Fläkt Woods innovative system Econet er komponenter sammenkoblet for at skabe en sikker og mere effektiv

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

NYHED 2017! ComfoAir Q. Varmegenvinding. ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed!

NYHED 2017! ComfoAir Q. Varmegenvinding. ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed! NYHED 2017! ComfoAir Q Varmegenvinding ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed! Hvem deler du din bolig med? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere