Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel"

Transkript

1 Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

2 Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre væsentlige formål: At sikre ren indeluft, at regulere fugtigheden i luften, at spare energi. Lukker man vinduet op, lukker man varmen ud Varmetab i forbindelse med ventilation kan udgøre mere end 50 % af det samlede varmetab i et hus. Derfor er sparepotentialet også højt. Og det betyder kontante fordele for dig. Står valget så mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele. Uanset, om du bygger nyt eller har et ældre hus, så har vi det rigtige system til dig. Problemet med at spare på energien og samtidig sikre tilstrækkelig ventilation kan kun løses ved hjælp af ventilationsanlæg, som kan styre ventilationen. Vi hos Genvex hjælper dig gerne! Huset skal også kunne ånde Lavenergihuse eller bygninger, som er bygget eller renoveret i henhold til de regler om energibesparelse, der er vedtaget i de europæiske lande, skal være udført med tætte fuger. Kun på den måde kan man sikre, at energitabet til omgivelserne kan holdes på et lavt niveau, at der bruges mindre energi, og at dine udgifter til energi kan mindskes. Til gengæld forhindrer man derved også et naturligt luftskifte gennem sprækker, fuger, utætte vinduer og døre. Konsekvensen er, at man får et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed, for store mængder kuldioxid (CO 2 ) og andre sundhedsskadelige stoffer samt skimmelsvamp. For dem, der bor i huset, er det ensbetydende med utilpashed og i værste fald allergi. For huset er det ensbetydende med skader på huset, og at husets værdi falder. Disse problemer kan ganske vist afhjælpes ved at åbne vinduerne, men derved forsvinder den energibesparelse, man har opnået, ud i den blå luft. Varmetab i gammelt og nyt byggeri Tag 2,3 l 0,7 l Varmen ryger ud Grafikken viser, hvor stor en andel af det samlede energibehov til opvarmning i et hus, som ryger ud gennem husets klimaskærm. Det viser, hvor meget man hvert år fyrer for fuglene udtrykt i liter fyringsolie pr. m 2. Både for ældre og nye huse gælder det, at de største energibesparelser kan opnås gennem ventilation. De oplysninger, som gælder for ældre byggeri er vist med rosa, mens oplysningerne for et moderne hus med lavt energiforbrug er vist med rødt. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Vægge 2,7 l 1,2 l Kælder/jord 1,5 l 0,6 l Vinduer 3,5 l 1,6 l Ventilation 5,3 l 3,5 l

3 Når man ventilerer, skal man gøre det rigtigt! Vi opholder os alle sammen gennemsnitligt inden døre i over 90 % af tiden. Det viser, hvor vigtigt det er med en styret ventilation af boligen. Masser af frisk luft og masser af energibesparelser! Et ventilationsanlæg med genvinding er ud over isoleringen og et moderne varmeanlæg en nødvendig del i tætte boliger med lavt energiforbrug, således som de skal bygges i dag. Kun et ventilationsanlæg giver mulighed for et optimalt luftskifte og dermed et godt indeklima på en energi rigtig måde. Indeluften kan indeholde mange ting Lugte fra lak, maling, plastmaterialer, møbler, tæpper, vinduer og døre samt at der fra rengøringsmidler hænger usynlige stoffer i luften. Dertil kommer bakterier og små organismer fra husdyr samt støvmider, som trives når fugtigheden er høj i boligen. Ventilationsanlæg giver et sundere indeklima Op til 80 % af de stoffer, der udløser allergier, kan elimineres ved hjælp af et ventilationsanlæg. Ventilationsmetoder Ventilation gennem fuger Luftskiftet mellem den indvendige og den udvendige side af et hus sker gennem utætheder (f.eks. vinduesfuger) i bygningen. Permanent ventilation Permanent ventilation gennem åbninger direkte til det fri, f.eks. åbne vinduer Kortvarige, kraftige udluftninger Regelmæssig udluftning med korte mellemrum, f.eks. 2 min, 10 min Problematik 4 Dette sker ikke ved nutidens tætte huse 4 Træk 4 Kan ikke styres 4 Der opstår skader på huset på grund af høj fugtighed 4 Afkøling af rummene 4 Stort energitab 4 Støj, støv, pollen, insekter etc., der kommer ind udefra 4 Hensigtsmæssigt ud fra et økologisk synspunkt, men giver træk og varmetab 4 Støj, støv, pollen, insekter etc., der kommer ind udefra 4 Skal helst ske regelmæssigt (også om natten) hver anden time Løsningen Et ventilationsanlæg De vigtigste fordele ved et ventilationsanlæg Skader på bygningen (f.eks. på grund af skimmelsvamp) forhindres takket være den optimale affugtning af rummene Specielle luftfiltre holder huset og rummene fri for støv og lignende partikler, pollen, insekter etc. Sundhed og veltilpashed takket være frisk og ren luft uden for høj luftfugtighed og uden støjgener. Husstøvmider kan ikke eksistere, bl.a. på grund af den reducerede luftfugtighed Der er ingen kold luft, ingen der fryser og ingen træk, som når man lukker vinduerne op for at lufte ud. Lavere energiudgifter takket være varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme til opvarmning og varmt brugsvand De gældende regler vedrørende energibesparelse kan nemmere overholdes 2 / Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

4 Masser af frisk luft og lave energiudgifter De centrale ventilationsanlæg fra Genvex med integreret varmepumpe og varmegenvinding er den optimale løsning, når det drejer sig om at sikre en energimæssigt fornuftig og kontrolleret ventilation af både nye og renoverede huse. Ventilationsanlæg Ved et ventilationsanlæg suges der udeluft ind gennem en ventilator, og luften filtreres for støv, sundhedsskadelige stoffer og pollen. Herefter fordeles luften til de enkelte opholdsrum via et kanalsystem. Et andet kanalsystem fører den fugtige og dårlige luft ud fra de våde rum til det fri. Lavere udgifter til opvarmning takket være varmegenvinding Varmegenvinding betyder, at den varme, der er i en overføres til indblæsningsluften via en varmeveksler. På den måde genvindes op til 95% af varmeenergien fra den brugte indeluft. Tilførsel af udeluft Udsugningsluften ledes bort Indblæsningsluften fordeles Filtrering Varmegenvinding/opvarmning, køling Hvordan fungerer et udsugningsanlæg? Udnyttelse af energien i en til opvarmning af varmt brugsvand: Et kanalsystem fører den fugtige og dårlige brugte luft ud fra de våde rum ad udsugningsventilatoren i brugsvandsvarmepumpen, hvor energien i en overføres til vandet i varmvandsbeholderen. Derefter ledes den afkølede brugte luft ud til det fri. Luften som suges ud af boligen, erstattes af uopvarmet friskluft gennem luftindtag i ydermuren. Udsugningsanlæg Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

5 Ventilationsanlæg fra Genvex er den rigtige løsning Hvordan fungerer balanceret ventilation? Den rene, filtrerede indblæsningsluft føres ad et kanalsystem til de rum hvor der skal tilføres frisk luft (opholdsrum og soveværelse). Derfra strømmer luften gennem overstrømningsområdet (entre, hall, gang) ind i de fugtproducerende rum (køkken, badeværelse, toilet, bryggers), hvorfra luften suges ud og føres ad kanalsystemet til Genvex varmegenvindsanlægget, hvor varmen genvindes og derefter ledes den afkølede brugte luft ud til det fri. Typiske rum med frisklufttilførsel kan f.eks. være stuer, arbejdsværelser, soveværelser og børneværelser, hvor der er behov for frisk luft. Ved balanceret ventilation filtreres luften, der suges ind udefra, i et finfilter. På udsugningssiden passerer luften gennem et filter for at beskytte anlægges komponenter mod urenheder. På den måde mindskes mængden af støvpartikler i udeluften og i en væsentligt. Valg af opstillingssted Genvex-ventilationsanlæg kan afhængig af model fåes med kanaltilslutning foroven og/eller med kanaltilslutning i siden. Anlæg med tilslutning foroven er velegnede til opstilling i den nederste del af et hus (kælder, viktualierum, bryggers). Anlæg med tilslutning i siden er specielt velegnede til opstilling på loftsrum. Område, hvor der tilføres luft, hvor luften strømmer, og hvor der fjernes luft Soverum Opholdsområde Gang Køkken Badeværelse Områder hvor der fjernes luft, er f.esk. køkken, badeværelse eller bryggers. Det er fugtproducerende rum. Den fugtige, varme og lugtbelastede strømmer hen til ventilationsanlægget, hvor varmen fra en overføres til indblæsningsluften og derefter kastes en bort til det fri. Udnyttelse af jordvarmevekslerens fordele Hvis ventilationsanlægget f.eks. placeres i en kælder eller et teknikrum, anbefales det ud fra et energetisk synspunkt og af hensyn til komforten, at udeluften suges ind via en såkaldt jordvarmeveksler (se side 13). Balanceret ventilation Eksempel på montering på loftet 4 /

6 Ventilation og varmegenvinding Sænk dine energiudgifter ved hjælp af ventilation! Selv om det i første omgang kan lyde som en selvmodsigelse, så kan Genvex gøre det muligt: Ved hjælp af de centrale ventilationsanlæg fra Genvex kan du genvinde masser af varme uden at bruge meget energi på det. De højeffektive modstrømsvarmevekslere har en virkningsgrad på op til 95 % og sikrer, at varmen ikke ryger ud, når der ventileres. Da de to luftstrømme (erstatningsluft og ) er hermetisk adskilte, kan de ikke blandes med hinanden. Til at genvinde varmen fra en bruges der såkaldte pladevarmevekslere. Der findes tre forskellige typer: Kryds-, krydsmodstrøms- og modstrømsvarmevekslere. En varmeveksler består af en række plader. De to luftstrømme strømmer forbi disse plader på hver deres side. Varmen overføres via pladen fra den varme til den kolde side. På alle de steder, hvor to luftstrømme skal holdes adskilt fra hinanden, f.eks. for at hindre, at der kommer lugte fra en over i indblæsningsluften, anvendes der varmevekslere. Varmegenvindingsgraden for krydsstrømsvarmevekslere ligger mellem ca. 55 og 65%. Modstrømsvarmevekslere har virkningsgrader på op til 95%. Alle såkaldte passive ventilationsanlæg fra Genvex er med modstrømsvarmevekslere. Ved en udelufttemperatur på - 3 ºC og en volumenstrøm på 220 m 3 /h med en + 20 ºC varm opnår man f.eks. en varmegenvinding på ca. 1,5 kw. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

7 Ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler Centrale ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler Aggregaterne i serien GE AC er velegnet til enfamilies-huse med et bruttoboligareal på op til 500 m 2. De maksimale volumenstrømme ligger mellem 200 og 800 m 3 /h.udover standardversionerne for loftmontage og den ekstra flade version for vægmontage, fåes aggregaterne GEU 390 og GEU 590 AC til montering under loft. Sidstnævnte vil i særdeleshed være oplagt ved saneringer eller i etagebyggeri. Princippet i en modstrømsvarmeveksler Modsat rettede luftstrømme (udsugningsog indblæsningsluft) udveksler varmeenergi gennem en plade. wärmeabgebende Varmeafgivende Abluft Centrale ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Balanceret ventilation Maksimale volumenstrømme fra ca. 200 til 800 m 3 /h Modstrømsvarmeveksler Varmegenvinding Fladt design til loftsmontering Varmeoptagende wärmeaufnehmende indblæsningsluft Zuluft 6 /

8 Ventilation, opvarmning og køling med GE MINI-C / GE MIDI-C og GE VPC-aggregaterne Centrale ventilationsanlæg med luft/luftvarmepumpe, GE MINI / GE MIDI Selv om ventilationsanlæg med varmegenvinding er ret avancerede, findes der faktisk anlæg, som kan endnu mere! Takket være den integrerede varmepumpe kan aggregaterne i serien GE MINI-C / GE MIDI-C også varme og køle. Med effektfaktorer på over 4 kan de overtage varmeanlæggets funktion om foråret og om efteråret. På den måde sparer du energi. Hvis der er integreret en varmepumpe i ventilationsanlægget, taler vi om et såkaldt aktivt ventilationsanlæg. Ved en udelufttemperatur på + 2 ºC og en -volumenstrøm på 200 m 3 /t med en + 20 ºC varm opnås der en varmeeffekt på ca. 2,4 kw. Energiforbruget til kompressoren og ventilatorerne udgør kun ca. 720 W. På den måde kan man om sommeren både ventilere og køle luften aktivt Nyd fordelene ved et dejligt svalt hus i de varme sommermåneder. Det er varmepumpen, som gør det muligt. Ved hjælp af den reversible driftsmodus afkøles opholdszonen aktivt, samtidig med at indeluften affugtes permanent. Den fugtige og lumre udeluft, bliver til behagelig kølig indblæsningsluft samtidig med at irriterende insekter ikke kommer ind i huset. De maksimale volumenstrømme er fra 100 til 700 m 3 /h. Det er tilstrækkeligt til at ventilere brutto boligarealer på ca. 145 til 450 m 2 samt til hhv. at opvarme og køle samme arealer. Princippet i en varmepumpe med krydsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Varmepumpe med krydsvarmeveksler Med denne serie opnår du optimal komfort og energieffektivitet. Den rene indblæsningsluft og den brugte føres via plader, der er adskilt fra hinanden, på tværs af hinanden varmeveksler. Herved overføres op til 65% af varmen fra en på den måde til indblæsningsluften, og dernæst genvindes restenergien i en af varmepumpen som efteropvarmer indblæsningsluften. (eller køler om sommeren). Lamelvarmevekslerne i den bagved monterede varmepumpe overtager selve opvarmnings- og kølefunktionen. Ved hjælp af denne kombination af varmepumpe og krydsvarmeveksler er det muligt at komme op på effektfaktorer på op til 5, således at man med 1 kw el opnår en varmeeffekt på op til 5 kw. Dermed udnyttes energieffektiviteten bedst muligt.

9 Et intelligent princip, et komfortabelt resultat Dette princip fungerer både dag og nat og uanset årstiden. Sådan arbejder en ventilationsvarmepumpe Varmepumpen fungerer som et køleskab: Teknikken er den samme, men effekten er modsat. Køleskabet optager varmen fra fødevarerne, mens varmepumpen optager varmeenergien fra den varme og pumper den op på et højere temperaturniveau. Sådan fungerer en ventilationsvarmepumpe til køling Hvis luften skal køles ned, vendes køle kredsløbet. Varmepumpen fungerer nu rent faktisk som et køleskab. Den optager varmeenergi fra den varme udeluft som afkøles og blæses ind i boligen. Den varmeenergi, der er optaget fra indblæsningsluften, føres via afkastluften ud i det fri. Ventilationsanlæg Balanceret ventilation Maksimale volumenstrømme fra ca. 200 til 800 m 3 /t Krydsvarmeveksler Varmegenvinding Opvarmning med varmepumpe forår og efterår opvarmning og køling til boligarealer fra ca. 160 til 450 m 2 8 /

10 Central varmepumpe til til opvarmning af brugsvand med Vanvex de energiudgifter, som man f.eks. har betalt til en fastinstalleret elvandvarmer. Dette opnås ved at varmepumpen optager den nødvendige varmeenergi til opvarmning af brugsvandet fra en fra de våde rum. Varmepumpen kan bruges til ventilation af bruttoarealer på op til 200m 2. Vanvex-varmepumpen er lige velegnet til indendørs installation i nybyggeri og ældre byggeri og sørger hele året for, at der er varmt brugsvand til dig og din familie, som er opvarmet både miljøvenligt og omkostningseffektivt. Det slanke og kompakte aggregat kan komme igennem enhver dør. Det kan hurtigt og enkelt installeres af en professionel installatør, uden at kælder eller opholdsrum omdannes til en byggeplads. For at Vanvex-varmepumpen kan installeres og bruges korrekt, skal der være gennemføringer i ydermuren (friskluftindtag), som sikrer at der - til boligen kan tilføres tilstrækkelig mængde udeluft til opholdsrummene, samme mængde som suges ud fra de våde rum. Vanvex Har du nogensinde tænkt på, om det ikke kan lade sig gøre at udnytte den fugtige og relativt varme luft fra køkkenet, badeværelset eller vaskerummet i stedet for bare at lade den strømme ud i det fri? Det kan lade sig gøre! Og til det formål er Vanvex-varmepumpen til opvarmning af brugsvand - af en fra boligen - det helt rigtige valg. Varmepumpen til til opvarmning af brugsvand har en tredobbelt nyttevirkning: Ventilation af boligen Affugtning af boligen Økonomisk fordel Billig varmt brugsvand Vanvex-varmepumpen forsyner boligen eller lejligheden med varmt brugsvand uafhængigt af varmesystemet. Den store fordel ved det, er at man fremover nøjes med at betale ca. en trediedel af Det er godt for den gamle kælder Kældre i ældre boliger, lugter ofte indelukkede, fordi de ikke bliver ventileret tilstrækkeligt. Den høje luftfugtighed fra vaskerummet giver gode betingelser for skimmeplsvamp og skader murværket. En Genvexvarmepumpe til kan løse dette problem på en miljøvenlig måde. Varmepumpen ventilerer kælderrummene, affugter luften og sænker på den måde også driftsomkostningerne betydeligt. Udskiftningen af den gamle varmtvandsbeholder med den nye varmepumpe til er forbundet med et minimum af arbejde. Ønsker du direkte tilslutning? Ud over tilslutning via en kan varmepumpen også kobles direkte på udeluften. I begge tilfælde opnår du de fordele, der er forbundet med hele året at kunne varme brugsvandet op med en varmepumpe. Varmepumpe til Maksimal volumenstrøm ca. 280 m 3 /h Central forsyning med varmt brugsvand hele året Kan ventilere boligarealer på op til 200 m 2 Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

11 Ventilation, opvarmning, kølingog varmt brugsvand med Combi 185 Centrale ventilationsanlæg med luft/vandvarmepumpe til opvarmning af brugsvand og indblæsningsluft: Combi 185 Ventilation, opvarmning, køling og opvarmning af brugsvand: Et anlæg, der kan det hele. Brugsvandet varmes op, ved at anlægget udnytter varmeenergien i en. På den måde går varmen ikke til spilde i forbindelse med ventilationen, men kan f.eks. bruges til varme brusebade eller til opvarmning af indblæsningsluften. Aggregatet kan fås i to versioner: Combi Standard med modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, der både opvarmer brugsvandet og efter opvarmer indblæsningsluften. Combi Lite, er uden modstrømsvarmeveksler, men hvor varmepumpen udover at opvarme indblæsningsluften og brugsvandet også køler indblæsningsluften om sommeren. Den producerer også varmt vand Ved begge typer sikrer en brugsvandsprioritering, at opvarmningen af brugsvandet har første prioritet. Den integrerede varmtvandsbeholder rummer 185 liter og kan udstyres med en varmespiral. Dermed er den velegnet til at blive integreret i eksisterende solvarmeanlæg eller andet opvarmningssystem til opvarmning af brugsvand. Via den indbyggede elektriske varmestav kan man en gang om ugen foretage en termisk desinfektion (legionellasikring). Combi 185 Volumenstrømmen er maksimalt 280 m 3 /h ved 95 Pa eksternt modtryk. Anlægget kan bruges til at ventilere boligarealer på op til 170 m 2 samt til hhv. at opvarme og køle samme arealer. 10 / 11 Eks. Indblæsningsventil til vægmontage Combi 185-ventilationsanlæg Balanceret ventilation Maksimal volumenstrøm ca. 280 m 3 /h Modstrømsvarmeveksler Varmegenvinding Opvarmning med varmepumpe forår og efterår Varmt brugsvand Opvarmning Tekniske oplysninger og er køling med forbehold (Combi-Light) af fejl Til og udeladelser boligarealer Genvex på ca. 170 m 2

12 Optimal styring Vi overlader ikke noget til tilfældighederne: Noget af det vigtigste for, at et ventilationsanlæg kan køre energieffektivt, er en intelligent styring. Den vægmonterede styring Optima, som har en lang række funktioner og et logisk 4-linjers grafikdisplay, sikrer, at indeklimaet altid er behageligt og sundt at opholde sig i. Alle ventilationsanlæg til balanceret ventilation leveres med denne styring. De vigtigste features: Automatisk filterovervågning med indikation for filterskift 10 forskellige programmer til at sænke og hæve temperaturen i løbet af dagen (70 om ugen) Optimal indjustering af luftmængderne (indblæsnings- og en kan justeres procentuelt i tre trin) 4-linjers LCD-grafikdisplay Log for de sidste 11 døgn Datalogger-interface til hurtig udlæsning af driftsdata Luftfordelingen er afpasset efter huset Luftfordelingssystemet udgør funktionsmæssigt en væsentlig del af anlægget. Konstruktionen afhænger af forholdene på opstillingsstedet. Luftfordelingssystemet udføres normalt af spiralviklede rør og luften blæses ind gennem ventiler i loft, væg, eller gulv, mens en fra de våde rum, normalt sker gennem ventiler placeret i loftet. Rørsystem med spiralviklede rør Fladt kanalsystem af plader Glatrørsystem af plast Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

13 Veltempereret med jordvarmeveksler Jordvarmeveksler Du kan forbedre dit indeklima med en jordvarmeveksler! Den sikrer sammen med vores ventilationsanlæg, at det er behageligt varmt om vinteren, og at luften i huset er dejlig sval om sommeren. Der skal ikke bruges dyr energi til at opnå dette, så jordvarmeveksleren giver en effektiv besparelse. Princippet i jordvarmeveksleren Jordvarmeveksleren udnytter jorden som et varmelager igennem årstiderne, idet der ca. 1,20 m nede i jorden er en relativt konstant temperatur mellem ca. + 6 C og + 14 C. Via jordvekslerens rørsystem, som er ca. 40 meter langt, føres udeluften ind i ventilationsanlægget. Om vinteren bliver udeluften varmet op, og om sommeren bliver den afkølet. Winter Sommer Jord-temperaturen Temperaturen ved enden af jordveksleren Jord-temperaturen Temperaturen ved enden af jordveksleren 12 / 13 Jordveksleren består af en luftindtagshætte i rustfrit stål (med filter) og et rørsystem, som er lagt ned i jorden. Nedlægningen sker på grunden, hvor der graves ned til en dybde af ca. 1,20 meter ca. 1 meter fra huset. Erfaringen viser, at temperaturen på indblæsningsluften derved kan øges med op til 12 C om vinteren og sænkes med op til 18 C om sommeren. Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

14 Ventilation giver et bedre indeklima. Genvex har de rigtige aggregater til formålet. GE AC Ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler til enfamilieshuse med et boligareal på op til 500 m 2 Combi 185 Ventilationsanlæg med varmeveksler og varmepumpe til opvarmning af brugsvand til enfamilieshuse med et boligareal på op til 170 m 2 GE AC-ST Ventilationsanlæg i ekstra fladt design, specielt velegnet til: - Skoler - Etagebyggeri - Kommunalt boligbyggeri - med et beboelsesareal på op til 280 m 2 GEU AC Ventilationsanlæg til loftmontering - specielt velegnet i forbindelse med med renoveringsprojekter og etage-byggeri med et boligareal på op til 240 m 2. Vanvex Varmepumpe til opvarmning af brugsvand ved at udnytte varmen i en eller udeluften, til enfamilieshuse med et boligareal på op til ca. 200 m 2 Med eller uden varmeveksler til anden varmekilde GE MINI-C / GE MIDI-C Ventilationsanlæg med varmepumpe med varme og kølefunktion til en- og tofamilieshuse med et boligareal på op til 350 m 2 GE VPC Ventilationsanlæg med varmeveksler og varmepumpe med varme og kølefunktion til en- og tofamilieshuse med et boligareal på op til 450 m 2 Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

15 Tekniske data Passive aggregater Balanceret ventilation PASSIV Balanceret ventilation PASSIV GE 290 AC GE 390 AC GE 490 AC GE 590 AC GE 890 AC Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 20 til til til til til 800 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven I siden I siden I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 875 x 600 x x 1000 x x 1000 x x 1000 x x 1480 x 732 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft ca ca ca ca ca.3600 på - 3 C og nom. grundventilation Andet Sommerkassette Bypass Bypass mulig Bypass mulig Bypass mulig fås indbygget Balanceret ventilation PASSIV Ekstra flad GE 200 AC- ST GE 400 AC- ST Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 80 til til 500 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) indblæsnings- og / ude- og afkastluft je 3 x 100 je 1 x 125 je 1 x 200 je 1 x 250 Kanaltilslutningernes placering for indblæsnings- og Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 2061 x 740 x x 800 x 377 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft på - 3 C og nom. grundventilation ca ca Balanceret ventilation PASSIV GEU 390 GEU 590 Til montering under loft Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 70 bis bis 300 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 327 x 1162 x x 1162 x 830 Vægt uden emballage (kg) Varmegenvinding ved en udblæsningsluft på (20 C, rel. luftfugtighed 50 %) og en udeluft på - 3 C og nom. grundventilation ca ca Opvarmning Legende Køling Varmt vand Krydsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Modstrømsvarmeveksler Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl

16 Tekniske data Aktive aggregater Balanceret ventilation AKTIV GE MINI-C GE MIDI-C med varmepumpe Volumenstrøm (m 3 /t) ved 100 Pa ekst. modtryk 145 til til 710 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C 2,5 / 4,0 ved 250 m 3 /h 4,5 / 4,4 ved 450 m 3 /h Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,6 ved 350 m 3 /h 3,4-3,7 ved 600 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 600 x 996 x x 996 x 612 Vægt uden emballage (kg) AKTIV med varmepumpe Balanceret ventilation AKTIV +O GE 315 VPC GE 420 VPC GE 525 VPC GE 630 VPC GE 840 VPC med VP + suppl. varmeveksler Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk 100 til til til til til 850 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m til til til 450 Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C 2,0 / 4,9 ved 150 m 3 /h 2,75 / 4,8 ved 250 m 3 /h 3,5 / 4,4 ved 400 m 3 /h 3,5 / 4,3 ved 400 m 3 /h 5,8 / 4,5 ved 500 m 3 /h Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,1 ved fuld luftmængde 1,6 ved fuld luftmængde 2,2 ved fuld luftmængde 2,4 ved fuld luftmængde 2,8 ved fuld luftmængde Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering I siden I siden I siden I siden I siden Dimensioner H x B x D (mm) uden studser, uden elboks 600 x 1185 x x 1185 x x 1185 x x 1185 x x 1680 x 692 Vægt uden emballage (kg) Udsugningsluft AKTIV til opvarmning af varmt vand Combi 185 Combi Lite Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk op til 260 op til 240 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Beholdervolumen (liter) Varmeeffekt (kw/cop) til opvarmning af varmt brugsvand til + 45 C ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) Varmeeffekt (kw/cop) til ventilation ved en på (+ 20 C; rel. luftfugtighed = 50 %) og en udeluft på + 2 C Køleeffekt (kw) ved en udeluft på (+ 26 C, rel. luftfugtighed = 45 %) 1,55 / 3,0 ved 200 m 3 /h 1,55 / 3,0 ved 200 m 3 /h 2,5 / 5,9 ved 200 m 3 /h 2,0 / 4,4 ved 200 m 3 /h - 1,3 ved 200 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 2014 x 600 x x 600 x 664 Vægt uden emballage (kg) Varmepumpe til Vanvex 285 Vanvex 185 Volumenstrøm (m 3 /h) ved 100 Pa ekst. modtryk til 280 til 280 Beregnet til huse med et boligareal på op til ca. m Beholdervolumen (liter) Varmeeffekt (kw/cop) til opvarmning af varmt brugsvand til + 45 C ved en /udeluft på (+ 15 C; rel. luftfugtighed = 50 %) 1,6 / 3,1 ved 200 m 3 /h 1,6 / 3,1 ved 200 m 3 /h Kanaltilslutninger (d i mm) Kanaltilslutningernes placering Foroven Foroven Dimensioner H x B x D (mm) uden studser 1865 x 600 x x 600 x 664 Vægt uden emballage (kg) / 15 / 16 Tekniske oplysninger Technische er med Angaben forbehold ohne af fejl Gewähr Genvex

17

18 Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Genvex A/S: Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 (0) Fax: +45 (0) Intelligente ventilationsanlæg fra Genvex Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr: Lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvarmevekslere til aggregater med integrerede varmepumper, som kan varme og køle meget økonomisk. Vi kan også tilbyde aggregater til loftmontering til installation i eksisterende kontorbygninger, etagebyggeri og industri. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Udleveret af: Med forbehold af tekniske ændringer og farveafvigelser. Printed in the Fed. Rep. of Germany FP-Werbung NOVELAN-075 Dato: Jan Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Udgivet af: Genvex AS, Sverigesvej, DK-6100 Haderslev

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere