RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden"

Transkript

1 RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Teknologisk Institut, RFID test- og videncenter 1. Resume RFID-teknologien er ingen ny teknologi, således som man måske ellers skulle tro ud fra den megen medieomtale, der har været de seneste år. Det er derimod nyt, at man i flere brancher har ideer og planer om at anvende RFID-teknologien i større målestok i forbindelse med logistikken, automatiseringer i produktionen, styring af varestrømme, salg og lagring af varer. Hidtil har dette ikke været anset for realistisk pga. prisen for en RFID-tag sammenlignet med den traditionelle stregkode (EAN/GTIN 1 ), som optræder på de fleste varer i handel og forsyninger og det er måske her, at nyheden skal findes, netop at den teknologiske udvikling gør, at prisen synes at komme ned på et acceptabelt niveau, så en større udbredelse er mulig inden for nærmeste fremtid dvs. på 3-6 års sigt. RFID er et værdifuldt forretnings- og teknologiværktøj. Heri ligger gode muligheder for at erstatte eksisterende identifikations teknologier som f.eks. stregkoden. RFID giver mulighed for strategiske fordele, fordi det er muligt at læse og spore enheder mere effektivt, skabe real-time gennemsigtighed samt automatisere og monitorere forretningsprocesser. 1) GTIN den nye betegnelse for stregkoder (tidligere EAN) Global Trade Identification Number. 1/April 2008 Supply Chain Management 1

2 RFID giver mulighed for automatiseringer i Det er de store internationale virksomheder og offentlige organisationer, der for tiden stiller kravene, og beskeden fra de store kravstillere er klar: RFID er et fremtidig samhandelsvilkår, hvor hver part må bære egne omkostninger og finde egne effektiviseringer (=besparelser). Det er også klart, at teknologien endnu har svagheder, som vanskeliggør den 100 % læsbarhed, der er fremtidens krav. Den dårlige nyhed er, at implementering af RFID kan være et skræmmende projekt, selv i mindre skala, med mange manuelle processer i en overgangsperiode, hvor ikke alle processer, kunder eller produkter er gennemarbejdet. Den gode nyhed er, at fordelene og mulighederne er ualmindeligt omfangsrige (kun fantasien sætter grænserne), især hvis virksomhedernes partnere (leverandører og kunder) involveres. Derfor vil de fleste virksomheder være nødt til selv at afprøve egne produktionsprocesser/produkter/transportemballager/palle konfigurationer i samspil med forskellige RFID-løsninger for at sikre sig, at der vælges de løsninger, som virker. I lyset heraf har Teknologisk Instituts center, Emballage og Transport (E&T), siden foråret 2005 tilbudt sine kunder uddannelser, testforløb, analyser og rådgivning i RFID testog videncenter med afsæt i den forskning som gennem flere år er foretaget på Michigan State University (MSU) og i strategisk samarbejde med University of Arkansas, Sam M. Walton College of Business. 2. Indledning Radio-frekvens identifikation (RFID) er et vigtigt redskab til automatisk identifikation af enheder i logistik- og forsyningskæder, med et stort fremtidigt potentiale. RFID tags kategoriseres enten som aktive eller passive (se senere). Mange organisationer arbejder med teknologien i forskellige retninger for at udvikle chips og øge læsbarheden for herigennem at opnå og give korrekte data og nem adgang til anvendelsen, til priser, som vil gøre systemerne overkommelige ud fra en omkostningsbetragtning. Et stort udviklings- og forskningsprojekt blev igangsat i 1999 og drevet af Auto-ID-Centret styret af Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA og Cambridge University, UK. Dette projekt stoppede i 2003 efter en række epokegørende forskningsresultater, og viden herfra blev 2 Supply Chain Management 1/April 2008

3 RFID giver mulighed for automatiseringer i overført til organisationen EPCglobal 2 Inc. 3, som har fortsat standardiseringsarbejdet i relation til handel og logistik på verdensplan. EPCglobal er den primære drivkraft i at udvikle globale standarder for udveksling af RFID-baseret kommunikation. EPCglobal har på verdensplan medlemmer i dag primært fra USA, men også danske virksomheder, som arbejder internationalt f.eks. Lego og ContainerCentralen, der er medlemmer i kategorien End Users. Generelt inkluderer End Users virksomheder, der har varer i omløb i forsyningskæden. Den anden kategori er Solution Partners, der bl.a. omfatter soft- og hardwareleverandører, system integratorer, konsulentvirksomheder og kursusvirksomheder. I Danmark tæller listen over medlemmer Lyngsoe Systems og Teknologisk Institut. 3. RFID Basis RFID er en teknolog og et middel i til at lagre og læse data ved hjælp af elektromagnetisk transmission til et RF kompatibelt integreret kredsløb. RFID vurderes pt. som næste udviklingsbølge inden for it og computing. RFID-teknologien repræsenterer et mærkeligt paradoks, idet teknologien har været undervejs i mere end 60 år, men er alligevel forud for sin tid. 2) EPCglobal Electronic Product Code standardiseret kode for RFID. 3) EPCglobal Inc. er en non-profit organisation som er dannet af Uniform Code Council (UCC) og EAN International (begge har ændret navn til det fælles navn GS1-International) med det formål at kommercialisere EPC-teknologien (RFID). UCC og EAN (nu GS1) er det internationale organ, som indtil videre har vedligeholdt og udviklet standarderne for stregkoden. EPCglobal er inddelt i forskellige enheder i forskellige lande og regioner. 1/April 2008 Supply Chain Management 3

4 RFID giver mulighed for automatiseringer i Figur 1. Vigtigt er det at notere sig, at teknologien gør det muligt at koble enheder og objekter til internettet eller databaser, således at disse kan spores, og virksomheder kan dele data herom. Konceptet er enkelt: man placerer en tag (også kaldet transponder) en mikrochip med en antenne på en enhed (kasse, palle, vare etc.) og anvender så en læser (også kaldet reader) en enhed med en eller flere antenner til at læse de data, som er indlejret i mikrochippen ved brug af radio bølger. Læseren (reader) overfører automatisk informationen til en computer, således at data kan anvendes i forbindelse med forretningsprocesser. RFID-teknologien kan hjælpe med til at øge nøjagtigheden i anvendelsen af data ved at spore produkter i forsyningskæder og ved at identificere produkter, enheder og objekter på specifikke steder/punkter ved automatisk data identifikation (Auto-ID). Teknologien understøtter sporing og identifikation af taggede objekter gennem de data, som sendes fra taggen Forskelle mellem stregkoder (barcode) og RFID RFID kaldes somme tider også populært den elektroniske stregkode. Nedenstående gives en kort sammenligning mel- 4 Supply Chain Management 1/April 2008

5 RFID giver mulighed for automatiseringer i lem stregkoden og aktive/passive RFID tags på nøgleområder. Barcodes (EAN/UPC) GTIN SSCC Aktive RFID-tags Passive Pris Meget lav Meget høj Høj Er faldet konstant på det seneste Visionen: 5 cent/tag Operationsomkostninger Lav Høj Relativt høj Print tolerance Høj N/A N/A Læse tolerance Høj Normalt ingen Problemer i nogle frekvenser ID efter ødelæggelse Ikke læsbar Beskyttes normalt Hvis ødelagt ikke læsbar Normalt ingen Problemer i nogle frekvenser Beskyttes normalt Hvis ødelagt ikke læsbar Læseudstyr Alle typer normalvision læsere og scannere Antenner Læsere samt batterier i tags Antenner Læsere og håndholdte enheder og mobile terminaler (specialtelefoner) Kodestørrelse for ID Relativt lille Label (stor) eller inbygget I produktet Variable længder N/A Ubegrænset information bygget ind i tags Forskellige størrelser og længder (stor) UHF EPCglobal GEN2 128/256 bits, andre også mulige Læsbarehed/ Adgang til database Information er ikke læsbar uden adgang til databaser Information kan lagres med direkte automatisk adgang Adgang til information direkte, men ofte via en database, hvor flere data kan lagres Indbygget intelligens Ingen Aktiv Intelligens Ikke normalt Total investering Relativt lille Meget høj for tiden Meget høj for tiden men faldende 1/April 2008 Supply Chain Management 5

6 RFID giver mulighed for automatiseringer i Standardisering Fuld standardiseret Forskellige standards for tiden fremtidig vision om global standard Industri standarder, for tiden kun UHF som global standard Overordnet anvendelse Relevant for alle supply chains specielt i FMCG (fast moving consumer goods) Tags i kreditkort størrelse til brug i forskellige applikationer i mange brancher Tags og readere i mange forskellige former til anvendelse i forskellige (primært logistiske operationer). Stor udbredelse i dag ved tyverisikring i butikker. Tabel 1. RFID-teknologien spås en stor fremtid, og vil udgøre en revolution i form af effektiviseringsmuligheder og automatisering af processer i logistikken og produktionsprocesser. Dette er også fuldt ud korrekt, men det er vigtigt at gøre sig klart, at en række af de samme muligheder også kan opnås allerede i dag ved en bedre anvendelse af de kendte stregkoder, eller ved at benytte alternativer som f.eks. 2-D barcodes, hvor denne teknologi for tiden er væsentligt billigere end RFID-teknologien. Et vigtigt element ved overvejelser, om man skal indføre RFID i virksomheder, er derfor den detaljerede forretningsplan, som grundlag for opnå resultater herunder bl.a. indhente de økonomiske fordele. RFID-teknologi har dog mange fordele sammenlignet med den traditionelle stregkode: varen (tag'en) behøver ikke være inden for synsvidde RFID-tags kan læses over større afstande flere enheder og grupper kan læses samtidig man kan skrive til en tag og lagre oplysninger på den undervejs. Der ligger her nogle muligheder for at revolutionere gennemsigtigheden i forsyningskæder, give bedre forecasts, forbedre kvaliteten gennem sporbarhed, automatisere processer, reducere svind og øge muligheden for rette mængde til rette tid. Ydermere, en meget afgørende forskel er den arbejdskraft, som er involveret. Læsning af stregkoder kræver en (eller flere) personer, som skal læse koderne manuelt med en scanner. RFID-teknologien gør det muligt at foretage læsningen automatisk uden brug af arbejdskraft. 6 Supply Chain Management 1/April 2008

7 RFID giver mulighed for automatiseringer i Teoretisk er det muligt at sætte en RFID-tag på næsten alt, men pga. prisen må det forventes, at det vil være paller, kasser og genanvendelige containere, der i første omgang vil blive forsynet med tags i stor skala. Det er også denne strategi de store spillere på markedet WalMart, Metro, Tesco i første omgang har valgt. Mærkning af enkeltkolli har været afprøvet på enheder af høj værdi og på varer med stort svind (f.eks. cigaretter, spiritus, CD'ere og elektronik). 4. RFID-klasser Tags findes med forskellig hukommelser, størrelser og funktioner. Grundlæggende vil de kunne indeholde mange informationer og disse kan bruges igennem hele forsyningskæden. Kapaciteten af data som rummes er betydelig større end i de traditionelle stregkoder. Nogle special-tags (embedded) kan tåle både høje og lave temperaturer, og kan derfor anvendes i vanskelige produktionsmiljøer og hårde omgivelser. Figur 2. Flertallet af RFID-tags anvender en silikone microchip til at lagre et unikt serienummer og normalt noget yderligere information. Der er tre typer tags passive, aktive og semipassive/semi-aktive. Passive tags er mest populære pga. den lavere stykpris. Disse har intet batteri, men får i stedet deres energi fra RFID-læserne. Den aktive tag har et indbyg- 1/April 2008 Supply Chain Management 7

8 RFID giver mulighed for automatiseringer i get batteri, som udsender et konstant signal med de ønskede informationer, når taggen aktiveres. Semi-passive/semi-aktive tags har et batteri, som først bliver aktiveret, når det er i et læsefelt inden for RFID-læseren. Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 8 Supply Chain Management 1/April 2008

9 Supply Chain Management Artikel trykt i Supply Chain Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2008 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Rapport 2: Internationale Erfaringer Martine Buser Casper Schultz Larsen Christian Koch Rapport R-133 BYG DTU ISBN 87-7877-204-4 Juli 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere